PDA

Bekijk Volledige Versie : Adware Generic5.mdvLoowier
28-10-12, 07:40
Hallo,

Mijn AVG scan geeft aan dat er Adware Generic5.mdv op mijn pc zit. Maar als ik het wil verwijderen krijg ik de melding: wilt u het verwijderen van de bedreiging forceren? Geforceerd verwijderen kan systeeminstabiliteit of zelfs een crash tot gevolg hebben.

Als ik dan toch probeer te verwijderen dan doet mijn pc helemaal niks meer en kan ik alleen nog opnieuw opstarten.

Mbam geeft niks op de scan
Superantispyware geeft bij starten van de scan dat Generic5 gesignaleerd is maar
geeft als eindresultaat dat er geen bedreigingen gevonden zijn.

Ik heb al een paar dagen blauw onderstreepte woorden in de tekst, voorheen kon ik dat zelf oplossen
maar ik kan nu niks vreemds vinden bij mijn programma's.

Ik plaats hieronder een hijack en een dds log, ik hoop dat iemand hier iets in ziet.

Gr. Yvonne


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 8:38:13, on 28-10-2012
Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.17115)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe
C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe
C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe
C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Users\MEDION\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERANTISPYWARE.EXE
C:\Users\MEDION\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\AAM Updates Notifier.exe
C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT3241951
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;127.0.0.1:9421;<local>
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: (no name) - {296aa17d-c89e-4242-a5a4-44bfe76914a2} - (no file)
O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitcth.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll
O2 - BHO: Bcool - {750DD857-EF5B-C5AF-14D5-E5FAFFA27AD6} - C:\ProgramData\Bcool\507eaf5ef0861.ocx
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\12.2.5.32\AVG Secure Search_toolbar.dll
O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\12.2.5.32\AVG Secure Search_toolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s
O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_dec12] "C:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe" /PROMPT /CMPID=roc_dec12
O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NSU_agent] "C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Updater\nsu3ui_agent.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ROC_ROC_JULY_P1] "C:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_ROC_JULY_P1.exe" / /PROMPT /CMPID=ROC_JULY_P1
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Users\MEDION\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [RGSC] C:\Program Files\Rockstar Games\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silent
O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/201
O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/204
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: Do&wnload selected by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/203
O8 - Extra context menu item: Down&load all by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/202
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\MEDION\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm
O9 - Extra button: @***:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll
O9 - Extra button: @***:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @***:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E8A18F06-31BB-40CB-94E5-BCB64E2B466D}: NameServer = 8.8.8.8
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll
O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\12.2.6\ViProtocol.dll
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE
O23 - Service: Adobe Active File Monitor V10 (AdobeActiveFileMonitor10.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Elements 10 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe
O23 - Service: Adobe Active File Monitor V9 (AdobeActiveFileMonitor9.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Elements 9 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe
O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe
O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
O23 - Service: Installer Service - Unknown owner - C:\ProgramData\NokiaInstallerCache\ProductCache\{D5878294-C113-43c5-A24F-FC333C52015A}\{DB24A9E5-A068-43DD-88D0-B51BED3C0B99}\Installer\InstallerService.exe
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O23 - Service: vToolbarUpdater12.2.6 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\12.2.6\ToolbarUpdater.exe

--
End of file - 11651 bytes
DDS (Ver_2012-10-19.01) - NTFS_x86
Internet Explorer: 8.0.7600.16385 BrowserJavaVersion: 10.7.2
Run by MEDION at 8:24:35 on 2012-10-28
Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.31.1043.18.3327.1622 [GMT 1:00]
.
AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2011 *Enabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}
SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2011 *Enabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}
SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
============== Running Processes ================
.
C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe
C:\Windows\system32\wininit.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
C:\Windows\system32\atieclxx.exe
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE
C:\Program Files\Adobe\Elements 9 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
C:\Program Files\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE
C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\12.2.6\ToolbarUpdater.exe
C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe
C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe
C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Users\MEDION\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERANTISPYWARE.EXE
C:\Users\MEDION\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\avgemcx.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
C:\Program Files\Adobe\Elements 10 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe
C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\AAM Updates Notifier.exe
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:\Windows\System32\svchost.exe -k Akamai
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uStart Page = hxxp://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT3241951
uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
mStart Page = hxxp://www.google.com
uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie
uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
uURLSearchHooks: {296aa17d-c89e-4242-a5a4-44bfe76914a2} - <orphaned>
dURLSearchHooks: {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - <orphaned>
BHO: Octh Class: {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - c:\program files\orbitdownloader\orbitcth.dll
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll
BHO: AVG Safe Search: {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - c:\program files\avg\avg10\avgssie.dll
BHO: Bcool Class: {750DD857-EF5B-C5AF-14D5-E5FAFFA27AD6} - c:\programdata\bcool\507eaf5ef0861.ocx
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\program files\java\jre7\bin\ssv.dll
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll
BHO: AVG Security Toolbar: {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - c:\program files\avg secure search\12.2.5.32\AVG Secure Search_toolbar.dll
BHO: Windows Live Messenger Companion Helper: {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - c:\program files\windows live\companion\companioncore.dll
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:\program files\java\jre7\bin\jp2ssv.dll
TB: <No Name>: {E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} - LocalServer32 - <no file>
TB: AVG Security Toolbar: {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - c:\program files\avg secure search\12.2.5.32\AVG Secure Search_toolbar.dll
uRun: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "c:\program files\common files\nero\lib\NMBgMonitor.exe"
uRun: [Akamai NetSession Interface] "c:\users\medion\appdata\local\akamai\netsession_win.exe"
uRun: [RGSC] c:\program files\rockstar games\rockstar games social club\RGSCLauncher.exe /silent
uRun: [SUPERAntiSpyware] c:\program files\superantispyware\SUPERAntiSpyware.exe
mRun: [StartCCC] "c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun
mRun: [CLMLServer] "c:\program files\cyberlink\power2go\CLMLSvc.exe"
mRun: [RtHDVCpl] c:\program files\realtek\audio\hda\RtHDVCpl.exe -s
mRun: [AVG_TRAY] c:\program files\avg\avg10\avgtray.exe
mRun: [CanonMyPrinter] c:\program files\canon\myprinter\BJMyPrt.exe /logon
mRun: [CanonSolutionMenu] c:\program files\canon\solutionmenu\CNSLMAIN.exe /logon
mRun: [AdobeAAMUpdater-1.0] "c:\program files\common files\adobe\oobe\pdapp\uwa\UpdaterStartupUtility.exe"
mRun: [SwitchBoard] c:\program files\common files\adobe\switchboard\SwitchBoard.exe
mRun: [AdobeCS5ServiceManager] "c:\program files\common files\adobe\cs5servicemanager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
mRun: [NeroFilterCheck] c:\program files\common files\nero\lib\NeroCheck.exe
mRun: [NBKeyScan] "c:\program files\nero\nero8\nero backitup\NBKeyScan.exe"
mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"
mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime
mRun: [APSDaemon] "c:\program files\common files\apple\apple application support\APSDaemon.exe"
mRun: [vProt] "c:\program files\avg secure search\vprot.exe"
mRun: [ROC_roc_dec12] "c:\program files\avg secure search\ROC_roc_dec12.exe" /PROMPT /CMPID=roc_dec12
mRun: [ConnectionCenter] "c:\program files\citrix\ica client\concentr.exe" /startup
mRun: [iTunesHelper] "c:\program files\itunes\iTunesHelper.exe"
mRun: [NSU_agent] "c:\program files\nokia\nokia software updater\nsu3ui_agent.exe"
mRun: [ROC_ROC_JULY_P1] "c:\program files\avg secure search\ROC_ROC_JULY_P1.exe" / /PROMPT /CMPID=ROC_JULY_P1
mRun: [SunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"
uPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0
mPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
IE: &Download by Orbit - c:\program files\orbitdownloader\orbitmxt.dll/201
IE: &Grab video by Orbit - c:\program files\orbitdownloader\orbitmxt.dll/204
IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200
IE: Do&wnload selected by Orbit - c:\program files\orbitdownloader\orbitmxt.dll/203
IE: Down&load all by Orbit - c:\program files\orbitdownloader\orbitmxt.dll/202
IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\mif5ba~1\office12\EXCEL.EXE/3000
IE: Free YouTube to MP3 Converter - c:\users\medion\appdata\roaming\dvdvideosoftiehelpers\freeyoutubetomp3converter.htm
IE: {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - {B63DBA5F-523F-4B9C-A43D-65DF1977EAD3} - c:\program files\windows live\companion\companioncore.dll
IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll
DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} - hxxp://download.microsoft.com/download/C/B/F/CBF23A2C-3E55-4664-BC5C-762780D79BA0/OGAControl.cab
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0031-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab
TCP: NameServer = 62.179.104.196 213.46.228.196
TCP: Interfaces\{E8A18F06-31BB-40CB-94E5-BCB64E2B466D} : NameServer = 8.8.8.8
TCP: Interfaces\{E8A18F06-31BB-40CB-94E5-BCB64E2B466D} : DHCPNameServer = 62.179.104.196 213.46.228.196
Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg10\avgpp.dll
Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:\program files\common files\avg secure search\viprotocolinstaller\12.2.6\ViProtocol.dll
Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - c:\program files\windows live\photo gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
Notify: !SASWinLogon - c:\program files\superantispyware\SASWINLO.DLL
LSA: Security Packages = kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:\users\medion\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\lhhev972.default\
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.nl/
FF - plugin: c:\program files\adobe\reader 10.0\reader\air\nppdf32.dll
FF - plugin: c:\program files\canon\easy-photoprint ex\NPEZFFPI.DLL
FF - plugin: c:\program files\common files\avg secure search\sitesafetyinstaller\12.2.6\npsitesafety.dll
FF - plugin: c:\program files\google\google earth\plugin\npgeplugin.dll
FF - plugin: c:\program files\google\picasa3\npPicasa3.dll
FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:\program files\java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll
FF - plugin: c:\program files\microsoft silverlight\5.1.10411.0\npctrlui.dll
FF - plugin: c:\program files\microsoft\office live\npOLW.dll
FF - plugin: c:\program files\mozilla firefox\plugins\npicaN.dll
FF - plugin: c:\program files\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\npDeployJava1.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\npmproxy.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\wat\npWatWeb.dll
FF - ExtSQL: 2012-10-17 15:15; 507eaf5ef06d2@***; c:\users\medion\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\lhhev972.default\extensions\507eaf5ef06d2@*** 07eaf5ef070b.com
.
---- FIREFOX POLICIES ----
user_pref('extensions.autoDisableScopes', 0);user_pref('security.csp.enable', false);user_pref('security.OCSP.enabled', 0);
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSEH.sys [2011-2-22 22992]
R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [2011-3-16 32592]
R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2011-1-7 248656]
R1 Avgmfx86;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2011-3-1 34896]
R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2011-4-4 297168]
R1 avgtp;avgtp;c:\windows\system32\drivers\avgtpx86.sys [2012-8-29 27496]
R1 ctxusbm;Citrix USB Monitor Driver;c:\windows\system32\drivers\ctxusbm.sys [2009-9-8 65584]
R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program files\superantispyware\sasdifsv.sys [2011-7-22 12880]
R1 SASKUTIL;SASKUTIL;c:\program files\superantispyware\SASKUTIL.SYS [2011-7-12 67664]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 48128]
R2 !SASCORE;SAS Core Service;c:\program files\superantispyware\SASCore.exe [2011-8-12 116608]
R2 AdobeActiveFileMonitor10.0;Adobe Active File Monitor V10;c:\program files\adobe\elements 10 organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2011-9-14 169624]
R2 AdobeActiveFileMonitor9.0;Adobe Active File Monitor V9;c:\program files\adobe\elements 9 organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2010-9-30 169408]
R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\armsvc.exe [2012-7-27 63960]
R2 Akamai;Akamai NetSession Interface;c:\windows\system32\svchost.exe -k Akamai [2009-7-14 20992]
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2010-6-1 172032]
R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\avg\avg10\identity protection\agent\bin\AVGIDSAgent.exe [2012-1-31 7391072]
R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\avg\avg10\avgwdsvc.exe [2011-2-8 269520]
R2 vToolbarUpdater12.2.6;vToolbarUpdater12.2.6;c:\program files\common files\avg secure search\vtoolbarupdater\12.2.6\ToolbarUpdater.exe [2012-8-29 722528]
R3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\drivers\atikmdag.sys [2010-6-1 5430272]
R3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\drivers\atikmpag.sys [2010-6-1 157184]
R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSDriver.sys [2011-5-27 134480]
R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSFilter.sys [2011-2-10 24144]
R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSShim.sys [2011-2-10 21968]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\drivers\Rt86win7.sys [2010-6-23 275048]
R3 RTL8192su;Realtek RTL8192SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\drivers\RTL8192su.sys [2010-11-25 603240]
R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\usbfilter.sys [2010-6-2 30392]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]
S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2011-1-25 136176]
S3 AVG Security Toolbar Service;AVG Security Toolbar Service;c:\program files\avg\avg10\toolbar\ToolbarBroker.exe [2011-5-12 167264]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-13 229888]
S3 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files\microsoft\bingbar\BBSvc.EXE [2011-2-28 183560]
S3 fssfltr;fssfltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr.sys [2011-7-21 39272]
S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service;c:\program files\windows live\family safety\fsssvc.exe [2011-5-13 1492840]
S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2011-1-25 136176]
S3 Installer Service;Installer Service;c:\programdata\nokiainstallercache\productcache\{d5878294-c113-43c5-a24f-fc333c52015a}\{db24a9e5-a068-43dd-88d0-b51bed3c0b99}\installer\InstallerService.exe [2011-11-27 126464]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files\mozilla maintenance service\maintenanceservice.exe [2012-5-15 115168]
S3 nmwcdnsu;Nokia USB Flashing Phone Parent;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsu.sys [2011-8-17 137472]
S3 nmwcdnsuc;Nokia USB Flashing Generic;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsuc.sys [2011-8-17 8576]
S3 SwitchBoard;SwitchBoard;c:\program files\common files\adobe\switchboard\SwitchBoard.exe [2010-2-19 517096]
S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\wat\WatAdminSvc.exe [2010-2-19 1343400]
S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\windows live\mesh\wlcrasvc.exe [2010-9-22 51040]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2012-10-27 17:36:52 -------- d-----w- c:\users\medion\appdata\local\{ABF29DE6-0360-4BF2-B84A-EF5047627B77}
2012-10-23 16:14:25 22856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2012-10-23 16:14:25 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2012-10-17 13:08:02 -------- d-----w- c:\programdata\Premium
2012-10-17 13:08:02 -------- d-----w- c:\programdata\Bcool
2012-10-17 13:07:46 -------- d-----w- c:\programdata\InstallMate
2012-10-10 09:59:28 172544 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll
2012-10-10 09:59:12 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll
2012-09-29 12:15:11 -------- d-----w- c:\programdata\Big Fish Games
2012-09-29 12:13:20 -------- d-----w- C:\BigFishGamesCache
2012-09-28 16:41:24 93672 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge.dll
.
==================== Find3M ====================
.
2012-09-28 16:41:15 821736 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll
2012-09-28 16:41:15 746984 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll
2012-08-31 17:21:56 1210736 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys
2012-08-30 17:18:33 3958128 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
2012-08-30 17:18:33 3902832 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
2012-08-29 13:46:23 27496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtpx86.sys
2012-08-24 17:10:47 981504 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
2012-08-24 17:08:47 44544 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll
2012-08-24 16:01:45 386048 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec
2012-08-24 15:27:17 1638912 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb
2012-08-18 11:23:05 169984 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll
2012-08-18 11:21:20 293376 ----a-w- c:\windows\system32\KernelBase.dll
2012-08-18 11:18:47 271360 ----a-w- c:\windows\system32\conhost.exe
2012-08-18 09:07:02 6144 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2012-08-18 09:07:02 4608 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2012-08-18 09:07:02 3584 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2012-08-18 09:07:02 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2012-08-10 23:54:04 541184 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll
2012-08-02 17:05:42 490496 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll
.
============= FINISH: 8:25:17,95 ===============

christian1122
28-10-12, 10:57
Ik ben niet zo goed met die logjes dus daar kan ik niet veel mee maar ik denk dat je een rootkit hebt. Het klopt dat sommige antivirussen geen rootkits kunnen verwijderen en probeer het ook niet uit! Ik heb eens geprobeerd een rootkit te verwijderen met avast en toen kon ik mijn computer niet meer opstarten. Probeer eens TDSSKiller dit is een tooltje gemaakt door kaspersky en het is speciaal gemaakt om rootkits te vinden en verwijderen.
Hier een linkje:
http://support.kaspersky.com/faq/?qid=208283363
Hier staat de download en een uitleg hoe het programma werkt. Ook kan je er nog wat extra info vinden over rootkits

christian1122
28-10-12, 12:47
ik heb nog eens even naar je hijackthis log gekeken en ik zie dat je conduit engine hebt. die kan je verwijderen via het configuratie scherm en als dat niet lukt via spybot search and destroy

Loowier
28-10-12, 15:06
ik heb nog eens even naar je hijackthis log gekeken en ik zie dat je conduit engine hebt. die kan je verwijderen via het configuratie scherm en als dat niet lukt via spybot search and destroy

Hoi,

Conduit engine kan ik niet vinden maar ik ga het proberen met spybot search and destroy.

Ik heb met dat linkje van kaspersky wel een rootkit kunnen verwijderen maar als ik AVG laat draaien krijg ik nog steeds het volgende:

"";"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{750DD857-EF5B-C5AF-14D5-E5FAFFA27AD6}";"@***|%name%=HKCR\CLSID\{750DD857-EF5B-C5AF-14D5-E5FAFFA27AD6}|%idn%=0000000000000000|";"Mogelijk gevaarlijk object"


"";"HKCR\CLSID\{750DD857-EF5B-C5AF-14D5-E5FAFFA27AD6}";"Registersleutel gevonden met verwijzing naar ge´nfecteerd bestand C:\ProgramData\Bcool\507eaf5ef0861.ocx";"Mogelijk gevaarlijk object"


"";"C:\ProgramData\Bcool\507eaf5ef0861.ocx";"Adware Generic5.MDV";"Mogelijk gevaarlijk object"


"";"C:\ProgramData\Bcool\507eaf5ef0861.ocx";"Adware Generic5.MDV";"Mogelijk gevaarlijk object"

Loowier
28-10-12, 15:36
Hoi,

Spybot search and destroy heeft niks gevonden, wel kwam 4 keer een melding van AVG dat er bij openen adware generic5.mdv
was gevonden.
Ik kan het niet verwijderen bij AVG

christian1122
28-10-12, 16:44
Heb je malwarebytes al geprobeerd? Hier is hun website:
http://www.malwarebytes.org/
Kies voor de gratis versie en installeer die. Doe dan een snelle scan en post het logje die je krijgt na de scan hier

Loowier
28-10-12, 18:55
Niks gevonden maar wel de melding dat er bij openen adaware generic5.mdv is gevonden.

Malwarebytes Anti-Malware 1.65.1.1000
www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.10.28.05

Windows 7 x86 NTFS
Internet Explorer 8.0.7600.16385
MEDION :: MEDION-PC [administrator]

28-10-2012 19:51:07
mbam-log-2012-10-28 (19-51-07).txt

Scantype: Snelle scan
Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM
Uitgeschakelde scanopties: P2P
Objecten gescand: 208533
Verstreken tijd: 3 minuut/minuten, 42 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

christian1122
28-10-12, 19:12
Download hitman pro en doe er een full scan mee:
http://www.surfright.nl/nl/downloads/
Dit programma is een van de beste antivirus programma's in het verwijderen van virussen.

En als dat het probleem niet oplost installeer dan dit programma:
http://download.cnet.com/Kingsoft-Antivirus-2012/3000-2239_4-75744740.html?tag=untagged
Deze maakt gebruik van 4 engines dus hij zou het virus moeten vinden. doe een full dcan met dit programma. Het kan naast een ander antivirus draaien maar als je wilt kan je hem na het scannen weer verwijderen.

Ik denk dat dit het probleem wel oplost

Loowier
29-10-12, 10:04
Hoi, ik las ergens dat AVG ook weleens valse meldingen geeft dus heb AVG verwijderd en opnieuw gedownload.
Heb nu geen meldingen meer van generic5.mdv

Heb nog wel steeds blauw onderstreepte tekst (reclame)

christian1122
29-10-12, 12:29
Heb je dat op alle websites of maar een paar? Het klopt datacommunicatie websites (vooral blogs)
Het hoeft niet perse een virus te zijn het kan bijv ook een plug-ins zijn van je browser die reclame op websites zetten

Loowier
29-10-12, 14:52
Ik heb hitman pro gedraaid en die vond wel wat maar kon het niet verwijderen dus ik heb handmatig verwijderd.
De andere scan heeft ook wat gevonden en die heeft het wel in de quarantaine gezet.

Ik heb die onderstreepte woorden inderdaad op sommige sites, waar ik het voorheen niet had.

christian1122
29-10-12, 15:08
scan je computer eens met dit tooltje
http://general-changelog-team.fr/en/downloads/finish/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner

als je opeens reclames hebt waar het niet hoord heb je waarschijnlijk adware
dit tooltje kan dat opsporen en verwijderen
hier een korte uitleg (die ik niet zelf gemaakt heb :P)


Sluit alle openstaande vensters.
Vista en Windows 7 gebruikers: Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
Voor XP: Gewoon dubbelklikken op AdwCleaner.
Klik vervolgens op Verwijderen.
Klik bij AdwCleaner – Information op OK
Klik bij AdwCleaner – Restart Required op OK

Dat tijdens de aktie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal.
Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile.
Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Loowier
31-10-12, 10:04
Hoi, ik ga die scan vandaag nog proberen hoor maar ben eerst aan het uitzoeken waarom mijn pc vastloopt direct na het opstarten. Dat is weer nieuw, misschien heb ik iets verwijderd wat niet moest.

AVG 2013 weer verwijderd, pc deed niks na opstarten nu weer wel. Na de adwcleaner heb ik nog steeds onderstreepte tekst/reclameschermpjes

die smiley zit in de tekst, kan ik ook niks aan doen:

# AdwCleaner v2.006 - Verslag gemaakt op 31/10/2012 om 23:46:49
# Geactualiseerd op 30/10/2012 door Xplode
# Besturingssysteem : Windows 7 Home Premium (32 bits)
# Gebruiker : MEDION - MEDION-PC
# Opstarten Modus : Normale modus
# Gelanceerd vanaf : C:\Users\MEDION\Documents\adwcleaner.exe
# Optie [Zoeken]


***** [Diensten] *****


***** [Files / Mappen] *****


***** [Register] *****


***** [Browsers] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.7600.16385

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Mozilla Firefox v16.0.2 (nl)

Profielnaam : default
File : C:\Users\MEDION\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lhhev972.default\prefs.js

Aanwezig : user_pref("browser.search.defaultengine", "Web Search");
Aanwezig : user_pref("browser.search.defaultenginename", "AVG Secure Search");
Aanwezig : user_pref("browser.search.order.1", "Web Search");
Aanwezig : user_pref("extensions.507eaf5ef077d.scode", "(function(){try{if('aol.com,mail.google.com,mystart.inc[...]

-\\ Google Chrome v [Onmogelijk de versie te verkrijgen]

File : C:\Users\MEDION\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Aanwezig [l.67] : icon_url = "hxxps://isearch.avg.com/favicon.ico",
Aanwezig [l.70] : keyword = "isearch.avg.com",
Aanwezig [l.73] : search_url = "hxxps://isearch.avg.com/search?cid={BF2A252B-CF5E-402E-A4D7-DD861D688F11}&mid=fd43461e92e04c77a25cbc06e7cbdd7d-471d1d2d7600573fd6b6e612f2cfdab22bd0aefb&lang=nl&ds=AVG&pr=fr&d=2011-12-12 17:23:14&v=12.2.5.32&sap=dsp&q={searchTerms}",

*************************

AdwCleaner[S1].txt - [3926 octets] - [31/10/2012 23:43:37]
AdwCleaner[R1].txt - [1641 octets] - [31/10/2012 23:46:49]

########## EOF - C:\AdwCleaner[R1].txt - [1701 octets] ##########

christian1122
01-11-12, 12:40
sorry voor mijn late reactie
op welke website staat die onderstreepte reclame?
en is het probleem dat je computer vast liep opgelost?

Loowier
01-11-12, 15:04
De onderstreepte reclame staat op verschillende websites, onder andere op deze website in de tekst. Ik zag dat het een naam heeft: downloadnsave . Ik heb al gezocht hoe ik die moet verwijderen maar kom er niet goed achter, heb jij een idee?
Ik zie trouwens net pas dat het een Firefox probleem is, met Google Crome heb ik er geen last van. Bij de add-ons van Firefox vind ik niet iets dat er op lijkt.

Opstarten gaat weer zonder problemen.

christian1122
01-11-12, 16:33
Ik heb het opgezocht en het is een Addon
Hier staat hoe je het moet verwijderen:
http://download-and-save.com/uninstall.php
Als hij niet in de lijst staat denk ik dat de enige oplossing is om je browser opnieuw te installeren
Volgens mij kan je een Firefox account maken of zoiets en als je dan opnieuw installeert en je logt weer in met dat account heb je ook al je bladwijzers weer terug

Loowier
01-11-12, 21:19
Gelukt hoor, ik heb Firefox opnieuw geinstalleerd.

Edit: te vroeg geroepen, ondersteepte tekst is er nog steeds.

christian1122
01-11-12, 21:31
Zijn al je problemen nu opgelost?
Dan kan je de post op "opgelost" zetten

Loowier
01-11-12, 21:58
Ja, ik heb een andere addon die ik niet kon uitgezet (bcool 7.1) en nu doet alles het weer goed. Ik weet niet of iets anders
nu niet meer werkt maar voor zover ik merk zijn er geen problemen.
Hartelijk bedankt voor je hulp en snelle reacties.