Het plaatsen van teksten, afkomstig van de site/het forum van Nucia / ASO, staan wij toe mits men zich daarbij houdt aan de volgende afspraken:
Als men citeert van onze site, moet duidelijk worden...