SSL-certificaat van Xolphin Powered by Cloud VPS - High Availability Cloud Servers Steun Nucia, doneer!
Resultaten 1 tot 16 van de 16
 1. #1

  Technische vaardigheid
  3. Medium
  Besturingssysteem
  Windows XP Home/Pro
  Antivirus
  NOD32 Antivirus
  Firewall
  ZoneAlarm
  Berichten
  17

  Geen/beperkte Internet verbinding

  Op een altijd prima werkende PC met Windows XP SP3 kan ik plotseling geen verbinding krijgen met mijn internet (gaat via een vaste LAN verbinding). Ik heb de kabel getest en daar is niks mee aan de hand. Wat ik ook merk is dat ik geen DOS prompt kan krijgen. Ook niet als ik cmd.exe direct start in \system32. Als ik Windows in safe mode draai is er niks aan de hand. Zowel Firefox and IE werken dan prima (heb dan Internet verbinding). Ik dacht aan een gewoon Windows probleem en heb dat dan ook eerst op een ander nucia forum geplaatst. Echter het probleem kon niet worden opgelost en ik toen MBAM en Kaspersky naar mijn PC had laten kijken (ik had al mijn eigen NOD 32 versie 1 mei gebruikt maar die vond niks). MBAM kan ik niet updaten (ook niet onder safe mode) vanwege de internet verbindingsproblemen. Ik heb alleen de database versie van 7 april kunnen gebruiken en die vond niks. Kaspersky vond echter wel wat namelijk:

  exploit.js.pdfka.ix

  trojan.win32.agent2.ix

  Trojan.Win32.Small.bxz

  exploit.js.pdfka.ix kon Kaspersky niet verwijderen omdat na de scan deze ineens weg was. Nu komt Trojan.Win32.Small.bxz steeds weer terug (in de file pibh.icg) ondanks dat Kaspersky deze steeds verwijderd. Het probleem lijkt dus dieper te zitten en op het Internet kon ik verder geen hulp vinden over dit probleem. Vandaar dat ik een HijackThis log heb gemaakt. Wellicht dat daar meer te zien in is. Al vast bedankt voor jullie hulp.


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:18:19, on 16-5-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\DTSRVC.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\WebUpdateSvc4.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
  C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Portrait Displays\HP My Display\DTHtml.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\HookManager.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\acrobat_sl.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TY...RIO&pf=desktop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TY...RIO&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TY...RIO&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TY...RIO&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TY...RIO&pf=desktop
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TY...RIO&pf=desktop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [HPBootOp] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" /run
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [TempRemove] "C:\Program Files\Crystal Ball\CB Predictor\terminator.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DT HPW] C:\Program Files\Portrait Displays\HP My Display\DTHtml.exe -startup_folder
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - S-1-5-18 Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - .DEFAULT Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')
  O4 - .DEFAULT User Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsof...?1160822242296
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Portrait Displays Display Tune Service (DTSRVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\DTSRVC.exe
  O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  O23 - Service: Web Update Wizard Service V4 (WebUpdate4) - Data Perceptions / PowerProgrammer - C:\WINDOWS\system32\WebUpdateSvc4.exe

  --
  End of file - 11426 bytes

 2. #2
  Schermafbeelding van Blackbird


  Technische vaardigheid
  5. Expert
  Besturingssysteem
  Anders
  Firewall
  Berichten
  7.302
  Hoi,

  Download Combofix naar je Bureaublad.

  OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.
  Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


  • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  • Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  • Klik op OK in het "NirCmd" venstertje.
  • Indien de Recovery Console niet ge´nstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster.
  • Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  • Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  • Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
  • Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.


  Post dit logje in je volgende antwoord, tesamen met een nieuwe HijackThislog.

 3. #3

  Technische vaardigheid
  3. Medium
  Besturingssysteem
  Windows XP Home/Pro
  Antivirus
  NOD32 Antivirus
  Firewall
  ZoneAlarm
  Berichten
  17
  Internet connectie werkt weer! NOD 32 werd daarna weer bijgewerkt en vond later win32/Toolbar.MyWebsearch op een aantal plaatsen.

  Hier de logs. Nb. fixje.exe is combofix.

  ComboFix 09-05-16.05 - Compaq_Eigenaar 17-05-2009 12:11.1 - NTFSx86
  Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.959.527 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: C:\fixje.exe
  AV: ESET NOD32 Antivirus 3.0 *On-access scanning disabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}
  FW: ZoneAlarm Firewall *enabled* {829BDA32-94B3-44F4-8446-F8FCFF809F8B}
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  c:\windows\system32\paradise.dll
  D:\Autorun.inf

  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-04-17 to 2009-05-17 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2009-05-17 10:07 . 2009-05-17 10:05 2988937 ----a-r C:\fixje.exe
  2009-05-16 13:16 . 2009-05-16 13:16 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Application Data\HPQ
  2009-05-16 08:12 . 2009-05-16 08:12 -------- d-----w c:\program files\Trend Micro
  2009-05-16 08:11 . 2009-05-16 08:11 -------- d-----w c:\program files\EsetOnlineScanner
  2009-05-12 16:04 . 2009-05-12 16:04 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Hitman Pro
  2009-05-11 15:34 . 2009-05-11 15:34 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Malwarebytes
  2009-05-11 15:32 . 2009-05-11 15:32 -------- d-----w c:\documents and settings\Compaq_Eigenaar\Application Data\Malwarebytes
  2009-05-11 15:32 . 2009-04-06 13:32 15504 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2009-05-11 15:32 . 2009-04-06 13:32 38496 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2009-05-11 15:32 . 2009-05-11 15:32 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
  2009-05-11 15:32 . 2009-05-11 15:32 -------- d-----w c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2009-05-11 15:31 . 2009-05-11 15:31 -------- d-----w C:\software for PC
  2009-05-10 15:41 . 2009-05-11 19:24 -------- d-----w C:\ERDNT
  2009-04-22 10:58 . 2009-02-06 10:10 227840 ------w c:\windows\system32\dllcache\wmiprvse.exe
  2009-04-22 10:58 . 2009-03-06 14:23 285696 ------w c:\windows\system32\dllcache\pdh.dll
  2009-04-22 10:58 . 2009-02-09 11:27 111104 ------w c:\windows\system32\dllcache\services.exe
  2009-04-22 10:58 . 2009-02-09 10:56 401408 ------w c:\windows\system32\dllcache\rpcss.dll
  2009-04-22 10:58 . 2009-02-09 10:56 473600 ------w c:\windows\system32\dllcache\fastprox.dll
  2009-04-22 10:58 . 2009-02-09 10:56 684544 ------w c:\windows\system32\dllcache\advapi32.dll
  2009-04-22 10:58 . 2009-02-09 10:56 734208 ------w c:\windows\system32\dllcache\lsasrv.dll
  2009-04-22 10:58 . 2009-02-09 10:56 453120 ------w c:\windows\system32\dllcache\wmiprvsd.dll
  2009-04-22 10:58 . 2009-02-09 10:56 735744 ------w c:\windows\system32\dllcache\ntdll.dll
  2009-04-22 10:57 . 2008-04-21 21:16 218624 ------w c:\windows\system32\dllcache\wordpad.exe

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2009-05-17 10:12 . 2004-12-03 03:15 70492 ----a-w c:\windows\system32\perfc013.dat
  2009-05-17 10:12 . 2004-12-03 03:15 443766 ----a-w c:\windows\system32\perfh013.dat
  2009-05-03 10:17 . 2006-09-23 12:07 -------- d-----w c:\program files\Spybot - Search & Destroy
  2009-04-04 10:39 . 2006-07-27 08:58 -------- d-----w c:\program files\Java
  2009-03-29 11:10 . 2006-09-24 12:35 4212 ---ha-w c:\windows\system32\zllictbl.dat
  2009-03-09 03:19 . 2008-12-15 20:03 410984 ----a-w c:\windows\system32\deploytk.dll
  2009-03-06 14:23 . 2004-08-03 21:00 285696 ----a-w c:\windows\system32\pdh.dll
  2009-02-20 08:12 . 2004-08-03 21:00 669184 ----a-w c:\windows\system32\wininet.dll
  2009-02-20 08:12 . 2004-08-03 21:00 81920 ----a-w c:\windows\system32\ieencode.dll
  2006-10-02 17:59 . 2006-10-02 17:59 22 --sha-w c:\windows\SMINST\HPCD.sys
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]
  "swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-06-18 68856]
  "ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]
  "SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Recguard"="c:\windows\SMINST\RECGUARD.EXE" [2005-07-22 237568]
  "HPBootOp"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" [2006-02-15 249856]
  "Acrobat Assistant 7.0"="c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe" [2006-01-12 483328]
  "ISUSPM Startup"="c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-08-09 221184]
  "TkBellExe"="c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2006-07-27 180269]
  "TempRemove"="c:\program files\Crystal Ball\CB Predictor\terminator.exe" [1998-12-19 7680]
  "egui"="c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" [2008-07-01 1447168]
  "HP Software Update"="c:\program files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-05-08 54840]
  "KBD"="c:\hp\KBD\KBD.EXE" [2005-02-02 61440]
  "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2008-09-06 413696]
  "iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2008-10-01 289576]
  "DT HPW"="c:\program files\Portrait Displays\HP My Display\DTHtml.exe" [2007-06-29 278528]
  "AppleSyncNotifier"="c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe" [2008-11-07 111936]
  "ZoneAlarm Client"="c:\program files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2009-02-15 981384]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-03-09 148888]
  "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.EXE [2006-03-08 16010240]

  c:\documents and settings\Default User\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Pin.lnk - c:\hp\bin\CLOAKER.EXE [2006-7-27 27136]

  c:\documents and settings\Administrator\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Pin.lnk - c:\hp\bin\CLOAKER.EXE [2006-7-27 27136]

  c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
  Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk - c:\windows\Installer\{AC76BA86-1033-0000-7760-000000000002}\SC_Acrobat.exe [2006-9-23 25214]
  WinZip Quick Pick.lnk - c:\program files\WinZip\WZQKPICK.EXE [2006-12-4 389120]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\ZoneLabsFirewall]
  "DisableMonitoring"=dword:00000001

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
  "EnableFirewall"= 0 (0x0)

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
  "c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

  R1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\drivers\epfwtdir.sys [1-7-2008 9:04 34312]
  R2 ekrn;Eset Service;c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [1-7-2008 9:02 468224]
  R2 WebUpdate4;Web Update Wizard Service V4;c:\windows\system32\WebUpdateSvc4.exe [25-6-2007 18:19 229592]
  S3 hitmanpro3;Hitman Pro 3 Support Driver;\??\c:\windows\system32\drivers\hitmanpro3.sys --> c:\windows\system32\drivers\hitmanpro3.sys [?]
  S3 Wdm1;USB Bridge Cable Driver;c:\windows\system32\drivers\usbbc.sys [26-9-2006 20:09 8960]
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

  2008-08-13 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
  - c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 10:34]

  2009-05-17 c:\windows\Tasks\Eenvoudige Internetaanmelding.job
  - c:\program files\Hewlett-Packard\SDP\HPSdpApp.exe [2005-09-08 10:23]
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

  HKLM-Run-PCDrProfiler - (no file)


  .
  ------- Bijkomende Scan -------
  .
  uStart Page = hxxp://www.google.nl/
  uSearch Page = hxxp://www.google.com
  uDefault_Search_URL = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=63&bd=PRESARIO&pf=desktop
  uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie
  mStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=63&bd=PRESARIO&pf=desktop
  mSearch Bar = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=63&bd=PRESARIO&pf=desktop
  uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
  uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
  IE: Convert link target to Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  IE: Convert link target to existing PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  IE: Convert selected links to Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  IE: Convert selected links to existing PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  IE: Convert selection to Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  IE: Convert selection to existing PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  IE: Convert to Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  IE: Convert to existing PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Compaq_Eigenaar\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\bivzuan3.default\
  FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - UserLogos
  FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://en-us.start.mozilla.com/firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:nlfficial
  FF - component: c:\documents and settings\Compaq_Eigenaar\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\bivzuan3.default\extensions\{a7c6cf7f-112c-4500-a7ea-39801a327e5f}\platform\WINNT_x86-msvc\components\ipc.dll
  .

  **************************************************************************

  catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2009-05-17 12:13
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

  scannen van verborgen processen ...

  scannen van verborgen autostart items ...

  scannen van verborgen bestanden ...

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  --------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

  - - - - - - - > 'winlogon.exe'(492)
  c:\windows\system32\Ati2evxx.dll
  .
  Voltooingstijd: 2009-05-17 12:15
  ComboFix-quarantined-files.txt 2009-05-17 10:15

  Pre-Run: 140.397.539.328 bytes beschikbaar
  Post-Run: 140.732.637.184 bytes beschikbaar

  Current=4 Default=4 Failed=3 LastKnownGood=5 Sets=,1,2,3,4,5
  153 --- E O F --- 2009-05-03 11:01  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:21:27, on 17-5-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\DTSRVC.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\WebUpdateSvc4.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
  C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Portrait Displays\HP My Display\DTHtml.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\acrobat_sl.exe
  C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\HookManager.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TY...RIO&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TY...RIO&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TY...RIO&pf=desktop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [HPBootOp] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" /run
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [TempRemove] "C:\Program Files\Crystal Ball\CB Predictor\terminator.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DT HPW] C:\Program Files\Portrait Displays\HP My Display\DTHtml.exe -startup_folder
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - S-1-5-18 Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - .DEFAULT Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')
  O4 - .DEFAULT User Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsof...?1160822242296
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Portrait Displays Display Tune Service (DTSRVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\DTSRVC.exe
  O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  O23 - Service: Web Update Wizard Service V4 (WebUpdate4) - Data Perceptions / PowerProgrammer - C:\WINDOWS\system32\WebUpdateSvc4.exe

  --
  End of file - 11122 bytes
  Laatst gewijzigd door decurion; 17-05-09 om 11:50.

 4. #4
  Schermafbeelding van Blackbird


  Technische vaardigheid
  5. Expert
  Besturingssysteem
  Anders
  Firewall
  Berichten
  7.302
  Download MalwareBytes Anti-Malware en laat dit programma scannen.
  Voor de downloadlocatie en handleiding zie hier: http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1781812.htm
  Doe een volledige scan!

  Post dit logje in je volgende bericht, tesamen met een nieuwe HijackThis-log.

 5. #5

  Technische vaardigheid
  3. Medium
  Besturingssysteem
  Windows XP Home/Pro
  Antivirus
  NOD32 Antivirus
  Firewall
  ZoneAlarm
  Berichten
  17
  Malwarebytes' Anti-Malware 1.36
  Database versie: 2147
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  18-5-2009 20:09:30
  mbam-log-2009-05-18 (20-09-30).txt

  Scan type: Volledige Scan (C:\|)
  Objecten gescand: 165624
  Verstreken tijd: 33 minute(s), 28 second(s)

  Geheugenprocessen ge´nfecteerd: 0
  Geheugenmodulen ge´nfecteerd: 0
  Registersleutels ge´nfecteerd: 0
  Registerwaarden ge´nfecteerd: 0
  Registerdata bestanden ge´nfecteerd: 0
  Mappen ge´nfecteerd: 0
  Bestanden ge´nfecteerd: 0

  Geheugenprocessen ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige items gevonden)
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:10:19, on 18-5-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\DTSRVC.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\WebUpdateSvc4.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
  C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Portrait Displays\HP My Display\DTHtml.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\HookManager.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TY...RIO&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TY...RIO&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TY...RIO&pf=desktop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [HPBootOp] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" /run
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [TempRemove] "C:\Program Files\Crystal Ball\CB Predictor\terminator.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DT HPW] C:\Program Files\Portrait Displays\HP My Display\DTHtml.exe -startup_folder
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - S-1-5-18 Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - .DEFAULT Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')
  O4 - .DEFAULT User Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsof...?1160822242296
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Portrait Displays Display Tune Service (DTSRVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\DTSRVC.exe
  O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  O23 - Service: Web Update Wizard Service V4 (WebUpdate4) - Data Perceptions / PowerProgrammer - C:\WINDOWS\system32\WebUpdateSvc4.exe

  --
  End of file - 11050 bytes

 6. #6
  Schermafbeelding van Blackbird


  Technische vaardigheid
  5. Expert
  Besturingssysteem
  Anders
  Firewall
  Berichten
  7.302
  Hoe staat het met de problemen?

 7. #7

  Technische vaardigheid
  3. Medium
  Besturingssysteem
  Windows XP Home/Pro
  Antivirus
  NOD32 Antivirus
  Firewall
  ZoneAlarm
  Berichten
  17
  die lijken allemaal verdwenen! Heb weer normale internet toegang. is het logje schoon?

 8. #8
  Schermafbeelding van Blackbird


  Technische vaardigheid
  5. Expert
  Besturingssysteem
  Anders
  Firewall
  Berichten
  7.302
  Hoi,

  Alles ziet er weer schoon uit. Laten we nu even wat aan de preventie doen.
  Doe het volgende:

  1. Verwijder ComboFix door naar Start te gaan, en daar combofix /u te typen in de zoek-/uitvoerbalk.
  Hierdoor wordt ComboFix volledig van het systeem verwijderd, maar ook worden alle, mogelijk ge´nfecteerde, systeemherstelpunten verwijderd, waardoor herinfectie door systeemherstel niet kan plaatsvinden.

  2. Download OTCleanIt (by OldTimer)
  • Plaats het bestand op je bureaublad.
  • Zorg dat er een internetverbinding is en dubbelklik vervolgens OTCleanIt.exe om het programma te starten.
  • Klik nu op de knop "CleanUp!"
  • Als je firewall, of een ander beveiligingsprogramma, een waarschuwing geeft dat OTCleanIt.exe internettoegang wil, mag je dit toestaan, het programma heeft die connectie nodig.
  • OTCleanIt zal als laatste vragen of je de computer herstarten wilt, dit mag je toestaan, hiermee verwijdert het zichzelf ook.
  Nota: Het gebruik van OTCleanIt zal alle gebruikte tools(inclusief bijbehorende logs en backupmappen) van je computer doen verwijderen.

  3. Je mag ook alle losse bestanden die we hebben gebruikt verwijderen. Laat Hijackthis nog even staan.

  4. Ga naar de Windows update site en haal alle updates op, dit ter bescherming van je pc.

  5. Maak nu een nieuwe HijackThislog en post deze in je volgende bericht.

 9. #9

  Technische vaardigheid
  3. Medium
  Besturingssysteem
  Windows XP Home/Pro
  Antivirus
  NOD32 Antivirus
  Firewall
  ZoneAlarm
  Berichten
  17
  Ga ik doen.

  Vraagje over "Het gebruik van OTCleanIt zal alle gebruikte tools(inclusief bijbehorende logs en backupmappen) van je computer doen verwijderen." Over welke tools hebben we het dan?

 10. #10
  Schermafbeelding van Blackbird


  Technische vaardigheid
  5. Expert
  Besturingssysteem
  Anders
  Firewall
  Berichten
  7.302
  Hoi,

  In dit geval zullen dat alleen eventuele resten van ComboFix zijn.
  In sommige gevallen (ligt per infectie en pc verschillend), gebruiken wij andere tools die logs e.d. opslaan op je schijf.

  Een van de helpers (OldTimer) heeft hierop OTMoveIt geschreven, om zo al onze materialen in een keer te kunnen verwijderen.

 11. #11

  Technische vaardigheid
  3. Medium
  Besturingssysteem
  Windows XP Home/Pro
  Antivirus
  NOD32 Antivirus
  Firewall
  ZoneAlarm
  Berichten
  17
  Duidelijk! Ik ga vanavond aan de slag.

 12. #12
  Schermafbeelding van Blackbird


  Technische vaardigheid
  5. Expert
  Besturingssysteem
  Anders
  Firewall
  Berichten
  7.302
  Prima. Ik zie je reactie wel verschijnen.

 13. #13

  Technische vaardigheid
  3. Medium
  Besturingssysteem
  Windows XP Home/Pro
  Antivirus
  NOD32 Antivirus
  Firewall
  ZoneAlarm
  Berichten
  17
  Alles is uitgevoerd. Hier het logje.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:25:17, on 19-5-2009
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\DTSRVC.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\WebUpdateSvc4.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
  C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Portrait Displays\HP My Display\DTHtml.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\HookManager.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\acrobat_sl.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TY...RIO&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TY...RIO&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [HPBootOp] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" /run
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [TempRemove] "C:\Program Files\Crystal Ball\CB Predictor\terminator.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DT HPW] C:\Program Files\Portrait Displays\HP My Display\DTHtml.exe -startup_folder
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - S-1-5-18 Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - .DEFAULT Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')
  O4 - .DEFAULT User Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsof...?1160822242296
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Portrait Displays Display Tune Service (DTSRVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\DTSRVC.exe
  O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  O23 - Service: Web Update Wizard Service V4 (WebUpdate4) - Data Perceptions / PowerProgrammer - C:\WINDOWS\system32\WebUpdateSvc4.exe

  --
  End of file - 11089 bytes

 14. #14
  Schermafbeelding van Blackbird


  Technische vaardigheid
  5. Expert
  Besturingssysteem
  Anders
  Firewall
  Berichten
  7.302
  Hoi,

  Je lijkt me weer goed beschermd tegen nieuwe malware.
  Doe nog even het volgende:

  1. Je mag Hijackthis nu verwijderen.

  2. Lees deze pagina eens door om herinfectie te voorkomen.

  3. Graag zouden we je willen vragen om enkele minuten van je tijd te gebruiken om je beklag te doen. Behalve het verwijderen van de malware kunnen we de makers ervan op een andere manier bestrijden: zoveel mogelijk mensen hun verhaal laten vertellen, waardoor er aandacht zal ontstaan voor het probleem in de media en de politiek. Dankzij een initiatief hebben wereldwijd al veel mensen hun beklag geuit. Blijf niet acher, want wij hebben ook jouw hulp daarbij nodig!

  Lees daarvoor deze pagina en post vervolgens via de richtlijnen die op de pagina staan (onderaan) jouw verhaal in dit topic.
  Jouw infectie was: Flash malware and Random malware

  4. Je mag de status van dit topic nog even op opgelost zetten. Dit kun je linksbovenin doen.


  Dit topic zal binnen een 3-tal dagen worden verplaatst naar de opgeloste/inactieve logs.
  Indien je in de komende dagen weer gerelateerde problemen ondervindt, wil ik je vragen mij een privÚbericht te sturen met het verzoek tot heropening van het topic.

 15. #15

  Technische vaardigheid
  3. Medium
  Besturingssysteem
  Windows XP Home/Pro
  Antivirus
  NOD32 Antivirus
  Firewall
  ZoneAlarm
  Berichten
  17
  Super bedankt voor de hulp!!

 16. #16

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •