SSL-certificaat van Xolphin Powered by Cloud VPS - High Availability Cloud Servers Steun Nucia, doneer!
Resultaten 1 tot 3 van de 3
 1. #1

  Technische vaardigheid
  1. Starter
  Besturingssysteem
  Windows Vista Home Basic
  Antivirus
  McAfee
  Firewall
  Windows Firewall
  Berichten
  1

  rare problemen met laptop

  hoi

  ik ben een leek op het gebied van pc
  maar ik weet zeker dat ik een probleem heb.
  ik heb geupdate java update 17 er staan geen oudere versies op mijn pc
  ook heb ik een programma geinstalleerd dat heet smart ftp.
  ik denk dat daar het probleem zit
  ik heb een hijackthis logfile gemaakt kunt u hier aub naar kijken?
  bvd

  theop

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:34:47, on 9-11-2009
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18828)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\System32\mobsync.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe
  C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe
  C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe
  C:\Windows\PLFSetI.exe
  C:\Users\Theo\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
  C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe
  C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe
  C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe
  C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe
  C:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdiamon.exe
  C:\Program Files\Cyberlink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe
  C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\brs.exe
  C:\Program Files\Roxio 2010\5.0\CPMonitor.exe
  C:\Program Files\Roxio 2010\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe
  C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe
  C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee\msc\mcuimgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=...m=aspire_6930g
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=...m=aspire_6930g
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.duxet.com/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Solid Converter PDF - {259F616C-A300-44F5-B04A-ED001A26C85C} - C:\Program Files\SolidDocuments\SolidConverterPDF\SCPDF\ExploreExtPDF.dll
  O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mcapbho.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll
  O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O3 - Toolbar: Solid Converter PDF - {259F616C-A300-44F5-B04A-ED001A26C85C} - C:\Program Files\SolidDocuments\SolidConverterPDF\SCPDF\ExploreExtPDF.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BkupTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ZPdtWzdVitaKey MC3000] "C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe" show
  O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [lxdimon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdimon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [lxdiamon] "C:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdiamon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl9] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PDVD9LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD9\Language\Language.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BDRegion] C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\12.0\SharedCOM\RoxWatchTray12.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CPMonitor] "C:\Program Files\Roxio 2010\5.0\CPMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Desktop Disc Tool] "C:\Program Files\Roxio 2010\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\axcmd.exe" /automount
  O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Theo\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Windows Updater SP2] C:\Users\Theo\AppData\Roaming\Symantec\SPY_NET_RAT.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: Nikon Monitor.lnk = C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe
  O4 - Global Startup: Acer VCM.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Quick-Launching Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PwdBank.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Quick-Launching Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PwdBank.exe
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
  O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU)
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {10D1242B-6EFF-465D-B2F6-27AB9B310929} (WrapFrontend Control) - http://www.softwrap.com/wrapper800.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/ge...sh/swflash.cab
  O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
  O20 - Winlogon Notify: AWinNotifyVitaKey MC3000 - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\WinNotify.dll
  O20 - Winlogon Notify: spba - C:\Program Files\Common Files\SPBA\homefus2.dll
  O23 - Service: Roxio SAIB Service (9734BF6A-2DCD-40f0-BAB0-5AAFEEBE1269) - Unknown owner - C:\Program Files\Roxio\BackOnTrack\Disaster Recovery\SaibSVC.exe
  O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe
  O23 - Service: CLHNService - Unknown owner - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe
  O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe
  O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iGroupTec Service (IGBASVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\BASVC.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: lxdiCATSCustConnectService - Lexmark International, Inc. - C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\\lxdiserv.exe
  O23 - Service: lxdi_device - - C:\Windows\system32\lxdicoms.exe
  O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe
  O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  O23 - Service: RoxMediaDB12 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\12.0\SharedCOM\RoxMediaDB12.exe
  O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 12 (RoxWatch12) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\12.0\SharedCOM\RoxWatch12.exe
  O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe
  O23 - Service: SolidPDFConverterReadSpool (ScReadSpool) - VoyagerSoft, LLC - C:\Program Files\SolidDocuments\SolidConverterPDF\SCPDF\SolidPdfService.exe
  O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe
  O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

  --
  End of file - 15486 bytes

 2. #2
  Schermafbeelding van Emphyrio  Technische vaardigheid
  5. Expert
  Besturingssysteem
  Windows 10 Home 64 bits
  Antivirus
  Bitdefender Free
  Firewall
  Windows Firewall
  Berichten
  16.043
  Blog Berichten
  26
  Hoi theop,

  Ik zal naar je logje kijken.

  Ik ben echter Security Trainee en zal daarom mijn fix eerst moeten laten controleren.
  Het kan dus iets langer duren. Dank je voor je begrip.

  Emphyrio
  Malware Research Engineer@Malwarebytes (MBAM) ..... ASAP & Unite Member
  E Dev * McAfee verwijderen. * Ccleaner * E-Peek

 3. #3
  Schermafbeelding van Emphyrio  Technische vaardigheid
  5. Expert
  Besturingssysteem
  Windows 10 Home 64 bits
  Antivirus
  Bitdefender Free
  Firewall
  Windows Firewall
  Berichten
  16.043
  Blog Berichten
  26
  Hoi theop,

  Waarom vermoed je dat het probleem bij Smart FTP ligt?
  Kan je hier eens wat meer uitleg over geven.

  1. Start Hijackthis op. Kies voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".
  Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
  O4 - HKCU\..\Run: [Windows Updater SP2] C:\Users\Theo\AppData\Roaming\Symantec\SPY_NET_RAT.exe

  Sluit alle vensters behalve HijackThis (HJT) en klik op Fix checked.
  Indien er een vraag komt over backups antwoord je hierop met 'Ja'.
  Sluit HJT.

  2. Download MalwareBytes' Anti-Malware en sla het op je bureaublad op.
  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:
  • Update MalwareBytes' Anti-Malware
  • Start MalwareBytes' Anti-Malware
  • Klik daarna op "Voltooien". Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geďnstalleerd worden.
  • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
  • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
  • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
  • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
  • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
  • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.

  Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.
  MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

  Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

  Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis (Als Admin uitvoeren).

  Emphyrio
  Malware Research Engineer@Malwarebytes (MBAM) ..... ASAP & Unite Member
  E Dev * McAfee verwijderen. * Ccleaner * E-Peek

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •