SSL-certificaat van Xolphin Powered by Cloud VPS - High Availability Cloud Servers Steun Nucia, doneer!
Resultaten 1 tot 7 van de 7
 1. #1

  Technische vaardigheid
  2. Redelijk ervaren
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium 32
  Antivirus
  Avast
  Firewall
  Windows Firewall
  Berichten
  35

  Trage pc + updates mislukken

  Hallo,

  Mijn pc is de laatste tijd erg traag en waarschijnlijk vindt dat zijn oorsprong bij een probleem met updates en beschadigde bestanden.
  Bij opstart krijg ik een melding dat een bestand beschadigd is en dat ik CHKDSK moet uitvoeren op commandline. Hier wordt een herstellingsproces uitgevoerd, maar het beschadigde bestand lijkt onherstelbaar.
  Ook worden elke dag updates weergegeven van windows, maar na installatie volgt telkens een error dat de updates niet konden geïnstalleerd worden. Zo wordt de lijst maar elke dag langer.

  Bijgevoegd een hijackthis logje

  Bedankt en mvg.

  Code:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:20:55, on 24/01/2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal
  
  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\ASTSRV.EXE
  C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\Nitro PDF\Professional\NitroPDFDriverService.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ZcfgSvc.exe
  C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\1XConfig.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
  C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe
  C:\Program Files\ASUS\Wireless Console\wcourier.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\emMON.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe
  D:\NPSAgent.exe
  C:\Program Files\ASUS\Asus ChkMail\ChkMail.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\Internet Download Manager\IEMonitor.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE
  C:\Program Files\Microsoft\Office Live\OfficeLiveSignIn.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe
  
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nieuwsblad.be/index.html?ref=0711
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.uhasselt.be:8002
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1
  O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console] C:\Program Files\ASUS\Wireless Console\wcourier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe /tf Intel PROSet/Wireless
  O4 - HKLM\..\Run: [EOUApp] C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [emMON] emMON.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
  O4 - HKCU\..\Run: [AutoStartNPSAgent] D:\NPSAgent.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: ASUS ChkMail.lnk = C:\Program Files\ASUS\Asus ChkMail\ChkMail.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: Download all links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
  O8 - Extra context menu item: Download FLV video content with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm
  O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\OFFICE~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.asus.com
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.mail.live.com/mail/w1/resources/MSNPUpld.cab
  O16 - DPF: {55963676-2F5E-4BAF-AC28-CF26AA587566} (Cisco AnyConnect VPN Client Web Control) - https://vpnua2.ua.ac.be/CACHE/stc/1/binaries/vpnweb.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1128458427156
  O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://cid-668cade877b183e9.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {9122D757-5A4F-4768-82C5-B4171D8556A7} (PhotoPickConvert Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/PhtPkMSN.cab
  O16 - DPF: {9A54032D-31F7-400D-B184-83B33BDE65FA} (MSN File Upload Control) - http://sc.groups.msn.com/controls/FileUC/MsnUpld.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
  O23 - Service: AST Service (astcc) - Nalpeiron Ltd. - C:\WINDOWS\system32\ASTSRV.EXE
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: MSSQL$PINNACLESYS - Unknown owner - D:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe (file missing)
  O23 - Service: Nakido - Unknown owner - C:\Program Files\Nakido\nakido.exe (file missing)
  O23 - Service: NitroPDFDriverCreatorReadSpool (NitroDriverReadSpool) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Nitro PDF\Professional\NitroPDFDriverService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: OwnershipProtocol - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: SQLAgent$PINNACLESYS - Unknown owner - D:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlagent.EXE (file missing)
  O23 - Service: Cisco AnyConnect VPN Agent (vpnagent) - Unknown owner - C:\Program Files\Cisco\Cisco AnyConnect VPN Client\vpnagent.exe (file missing)
  
  --
  End of file - 12381 bytes

 2. #2
  Schermafbeelding van Xeno1
  Technische vaardigheid
  5. Expert
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium
  Antivirus
  AVG
  Firewall
  AVG
  Berichten
  143
  SteVth,

  1. Open een kladblokbestand.
  Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.


  @ECHO OFF
  IF EXIST Log.txt DEL /Q Log.txt
  ECHO Deleting Services >> Log.txt
  FOR %%S in (
  MSSQL$PINNACLESYS
  Nakido
  SQLAgent$PINNACLESYS
  vpnagent
  ) DO (
  >>Log.txt (
  ECHO %%S
  SC STOP %%S
  SC DELETE %%S))
  START Log.txt


  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.
  Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent.

  2. Probeer WUfix eens voor de Updates te doen werken.

  Succes,
  Xeno1
  Carpe Diem

 3. #3

  Technische vaardigheid
  2. Redelijk ervaren
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium 32
  Antivirus
  Avast
  Firewall
  Windows Firewall
  Berichten
  35
  Inhoud logje:

  Code:
  Deleting Services 
  MSSQL$PINNACLESYS
  [SC] ControlService FAILED 1062:
  
  De service is niet gestart.
  
  
  [SC] DeleteService SUCCESS
  Nakido
  [SC] ControlService FAILED 1062:
  
  De service is niet gestart.
  
  
  [SC] DeleteService SUCCESS
  SQLAgent$PINNACLESYS
  [SC] ControlService FAILED 1062:
  
  De service is niet gestart.
  
  
  [SC] DeleteService SUCCESS
  vpnagent
  [SC] ControlService FAILED 1062:
  
  De service is niet gestart.
  
  
  [SC] DeleteService SUCCESS

 4. #4
  Schermafbeelding van Xeno1
  Technische vaardigheid
  5. Expert
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium
  Antivirus
  AVG
  Firewall
  AVG
  Berichten
  143
  Hoi SteVth,

  Het voornaamste weet ik nu nog niet, werken je Updates?

  Xeno1
  Carpe Diem

 5. #5

  Technische vaardigheid
  2. Redelijk ervaren
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium 32
  Antivirus
  Avast
  Firewall
  Windows Firewall
  Berichten
  35
  Neen windows update is weer mislukt. Bijgevoegd een overzicht. (Windows is legaal).

  www.update.microsoft.com.pdf

  Groet

 6. #6
  Schermafbeelding van Xeno1
  Technische vaardigheid
  5. Expert
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium
  Antivirus
  AVG
  Firewall
  AVG
  Berichten
  143
  Hoi H2t2_westen,

  Jouw probleem is niet malware gerelateerd. Dit kan veroorzaakt worden door je Antivirus of je proxyserver die hier is ingesteld, gebruik je de proxyserver trouwens?
  Extra add-ons kan ook een reden zijn van problemen, zoals de Windows Live Toolbar geven toch wel vaak problemen.
  Probeer ze eens één voor één te installeren.

  Lees volgende er ook eens op na: http://support.microsoft.com/kb/896226

  Soms moet men éérst de updates manueel installeren. Eénmaal de updates manueel zijn geînstalleerd zal het bij een volgende update terug normaal moeten verlopen en automatisch gebeuren omdat het er dan niet meer zoveel zullen zijn.

  Probeer ook dit commando eens, ga naar start>uitvoeren en typ in het commando venster proxycfg -d en OK, (let op de spatie tss g -).

  Ik verneem je bevindingen wel.

  Succes,
  Xeno
  Carpe Diem

 7. #7

  Technische vaardigheid
  2. Redelijk ervaren
  Besturingssysteem
  Windows 7 Home Premium 32
  Antivirus
  Avast
  Firewall
  Windows Firewall
  Berichten
  35
  Windows recovery uitgevoerd. Meteen alle problemen van de kaart.

  Bedankt voor de hulp!

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •