SSL-certificaat van Xolphin Powered by Cloud VPS - High Availability Cloud Servers Steun Nucia, doneer!
Resultaten 1 tot 11 van de 11
 1. #1

  Technische vaardigheid
  4.
  Besturingssysteem
  Windows XP Home/Pro
  Antivirus
  NOD32 Security Suite
  Firewall
  NOD32 Security Suite
  Berichten
  6

  Google onbruikbaar en ongewenste pagina's in browser

  Ik kwam er vanavond achter dat google niet meer werkte in Firefox. Toen ik verder ging kijken werkte het ook niet meer in andere browsers. De layout ziet er anders uit en als ik wil zoeken krijg ik een URL not found melding in een nieuw tablad. Ook krijg ik willekeurig ongewenste pagina's te zien die in een nieuw tabblad openen.

  Een MABM scan geeft geen uitkomsten
  Een scan met de online scanner van kaspersky geeft dit:

  --------------------------------------------------------------------------------
  KASPERSKY ONLINE SCANNER 7.0: scan report
  Tuesday, April 20, 2010
  Operating system: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build 2600)
  Kaspersky Online Scanner version: 7.0.26.13
  Last database update: Monday, April 19, 2010 16:19:00
  Records in database: 3945301
  --------------------------------------------------------------------------------

  Scan settings:
  scan using the following database: extended
  Scan archives: yes
  Scan e-mail databases: yes

  Scan area - My Computer:
  C:\
  D:\
  E:\

  Scan statistics:
  Objects scanned: 160291
  Threats found: 2
  Infected objects found: 2
  Suspicious objects found: 0
  Scan duration: 03:31:40


  File name / Threat / Threats count
  C:\WINDOWS\system32\mtkgfab.dll Infected: Packed.Win32.Katusha.b 1
  C:\WINDOWS\Temp\evid.tmp\svchost.exe Infected: Trojan-Spy.Win32.Agent.bdpj 1

  Selected area has been scanned.

  Deze heb ik kunnen verwijderen met de virus removal tool, maar deze tool gaf ook aan dat ik een ander probleem heb.
  De log:
  En de hijackthis log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 2:10:50, on 20-4-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe
  C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\GFNEXSrv.exe
  C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKAS.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe
  C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe
  C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\LVOSDSVC.exe
  C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
  C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe
  C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMLCHK.exe
  C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LCONTROL.exe
  C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKA.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Zoom\TpScrex.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Documents and Settings\Bram\Bureaublad\Virus Removal Tool\setup_9.0.0.722_19.04.2010_23-13\setup_9.0.0.722_19.04.2010_23-13.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
  C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
  C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
  c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\UpdateMonitor.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE
  c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Documents and Settings\Bram\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\9ud6o2sz.default\extensions\{E173B749-DB5B-4fd2-BA0E-94ECEA0CA55B}\components\afom.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://lenovo.live.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 google.co.uk
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 www.google.co.uk
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 google.com
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 www.google.com
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 google.fr
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 www.google.fr
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 google.de
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 www.google.de
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 google.nl
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 www.google.nl
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 google.ca
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 www.google.ca
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 google.com.au
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 www.google.com.au
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 google.it
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 www.google.it
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 google.be
  O1 - Hosts: 91.121.82.175 www.google.be
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {16D06FF0-DF58-47F6-BB68-B072BCA98C83} - c:\windows\system32\ifpxmvm.dll (file missing)
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL
  O2 - BHO: Password Manager Browser Helper Object - {BF468356-BB7E-42D7-9F15-4F3B9BCFCED2} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TPFNF7] C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\LVOSDSVC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
  O4 - HKLM\..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LPMailChecker] C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMLCHK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LCONTROL] "C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LCONTROL.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LFKA] "C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKA.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor
  O4 - HKLM\..\Run: [BLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog
  O4 - HKLM\..\Run: [cssauth] "C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" silent
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DigidesignMMERefresh] C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: setup_9.0.0.722_19.04.2010_23-13.lnk = C:\Documents and Settings\Bram\Bureaublad\Virus Removal Tool\setup_9.0.0.722_19.04.2010_23-13\startup.exe
  O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar Bluetooth - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {F4F55DC8-0B69-4DFE-BA94-CB677B88B2A3} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lenovo Password Manager... - {F4F55DC8-0B69-4DFE-BA94-CB677B88B2A3} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/micr...?1256562026750
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\GFNEXSrv.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: Digidesign MME Refresh Service (DigiRefresh) - Digidesign, A Division of Avid Technology, Inc. - C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe
  O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
  O23 - Service: Intel« PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: ThinkPad PM Service for SL Series (IBMPMSVC) - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: Service of LFKA (LFKAS) - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKAS.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Power Manager DBC Service - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE
  O23 - Service: Intel« PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
  O23 - Service: LiveShare P2P Server 10 (RoxLiveShare10) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxLiveShare10.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel« PROSet/Wireless WiFi Service (S24EventMonitor) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe
  O23 - Service: SessionLauncher - Unknown owner - C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\DX9\SessionLauncher.exe (file missing)
  O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe
  O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
  O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
  O23 - Service: TVT Backup Protection Service - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe
  O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
  O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
  O23 - Service: TVT Windows Update Monitor (TVT_UpdateMonitor) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\UpdateMonitor.exe
  O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.11\bin\httpd.exe
  O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\bin\mysql\mysql5.1.36\bin\mysqld.exe

  --
  End of file - 15966 bytes

 2. #2
  Schermafbeelding van Emphyrio  Technische vaardigheid
  5. Expert
  Besturingssysteem
  Windows 10 Home 64 bits
  Antivirus
  Bitdefender Free
  Firewall
  Windows Firewall
  Berichten
  16.043
  Blog Berichten
  26
  Hoi EZBlade,

  Start Hijackthis op.Selecteer “Do a system scan only”.
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  O2 - BHO: (no name) - {16D06FF0-DF58-47F6-BB68-B072BCA98C83} - c:\windows\system32\ifpxmvm.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

  Sluit alle vensters behalve HijackThis (HJT) en klik op Fix checked.
  Indien er een vraag komt over backups antwoord je hierop met 'Ja'.
  Sluit HJT.
  _____________________________________________________________

  Download HostsXpert.
  Unzip het programma.
  Start het en klik op "Restore Microsoft Host file".
  Klik op "OK" en sluit het programma af.
  _____________________________________________________________

  Download MalwareBytes' Anti-Malware en sla het op je bureaublad op.
  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:
  • Update MalwareBytes' Anti-Malware
  • Start MalwareBytes' Anti-Malware
  • Klik daarna op "Voltooien". Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en ge´nstalleerd worden.
  • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
  • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
  • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
  • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
  • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
  • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.

  Indien MBAM vraagt om een herstart, doe dit dan ook.

  Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

  Plaats dit logje.
  _____________________________________________________________


  Download TDSSKiller naar je bureaublad en pak het bestand vervolgens uit
  • Dubbelklik op TDSSKiller.exe om het programma te starten.
  • Wanneer het programma klaar is, zal er een log op de C:\ schijf worden aangemaakt. De bestandsnaam van dat logje begint met TDSSKiller.
  • Post de inhoud van het logje in je volgende bericht.

  _____________________________________________________________

  Download GooredFix van ÚÚn van de onderstaande locaties naar je bureaublad

  Download Mirror #1
  Download Mirror #2
  • Zorg ervoor dat alle FireFox-vensters gesloten zijn.
  • XP: Dubbelklik op GooredFix.exe om het programma te starten.
  • Vista/7: Rechtsklik op GooredFix.exe en kies vervolgens voor Als administrator uitvoeren om het programma te starten.
  • Kies in het venster dat wordt geopend voor Ja.
  • GooredFix zal controleren of dat de Goored-infectie op je systeem aanwezig is, en daarna zal er een logje geopend worden.
   Post de inhoud van dat logje in je volgende bericht (je kan het logje terugvinden op je bureaublad als GooredFix.txt).

  _____________________________________________________________

  Maak een verse Hijackthis log en geef me een update van je probleem.

  De volgende logs had ik dus graag gezien :

  • MBAM
  • TDSSKiller
  • GooredFix
  • Hijackthis


  Emphyrio
  Laatst gewijzigd door Emphyrio; 21-04-10 om 12:04.
  Malware Research Engineer@Malwarebytes (MBAM) ..... ASAP & Unite Member
  E Dev * McAfee verwijderen. * Ccleaner * E-Peek

 3. #3

  Technische vaardigheid
  4.
  Besturingssysteem
  Windows XP Home/Pro
  Antivirus
  NOD32 Security Suite
  Firewall
  NOD32 Security Suite
  Berichten
  6
  HostsXpert geeft geen log, maar mijn hosts bestand is weer normaal

  MBAM:
  Malwarebytes' Anti-Malware 1.45
  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: 4014

  Windows 5.1.2600 Service Pack 3
  Internet Explorer 8.0.6001.18702

  21-4-2010 12:26:56
  mbam-log-2010-04-21 (12-26-56).txt

  Scantype: Snelle scan
  Objecten gescand: 117498
  Verstreken tijd: 5 minuut/minuten, 54 seconde(n)

  Geheugenprocessen ge´nfecteerd: 0
  Geheugenmodulen ge´nfecteerd: 0
  Registersleutels ge´nfecteerd: 0
  Registerwaarden ge´nfecteerd: 0
  Registerdata ge´nfecteerd: 0
  Mappen ge´nfecteerd: 0
  Bestanden ge´nfecteerd: 0

  Geheugenprocessen ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerdata ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Mappen ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Bestanden ge´nfecteerd:
  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  TDSSKiller:

  12:28:11:484 2508 TDSS rootkit removing tool 2.2.8.1 Mar 22 2010 10:43:04
  12:28:11:484 2508 ================================================================================
  12:28:11:484 2508 SystemInfo:

  12:28:11:484 2508 OS Version: 5.1.2600 ServicePack: 3.0
  12:28:11:484 2508 Product type: Workstation
  12:28:11:484 2508 ComputerName: LENOVO-77BE89FA
  12:28:11:484 2508 UserName: Bram
  12:28:11:484 2508 Windows directory: C:\WINDOWS
  12:28:11:484 2508 Processor architecture: Intel x86
  12:28:11:484 2508 Number of processors: 2
  12:28:11:484 2508 Page size: 0x1000
  12:28:11:484 2508 Boot type: Normal boot
  12:28:11:484 2508 ================================================================================
  12:28:11:484 2508 UnloadDriverW: NtUnloadDriver error 2
  12:28:11:484 2508 ForceUnloadDriverW: UnloadDriverW(klmd21) error 2
  12:28:11:750 2508 wfopen_ex: Trying to open file C:\WINDOWS\system32\config\system
  12:28:11:750 2508 wfopen_ex: MyNtCreateFileW error 32 (C0000043)
  12:28:11:750 2508 wfopen_ex: Trying to KLMD file open
  12:28:11:750 2508 wfopen_ex: File opened ok (Flags 2)
  12:28:11:750 2508 wfopen_ex: Trying to open file C:\WINDOWS\system32\config\software
  12:28:11:750 2508 wfopen_ex: MyNtCreateFileW error 32 (C0000043)
  12:28:11:750 2508 wfopen_ex: Trying to KLMD file open
  12:28:11:750 2508 wfopen_ex: File opened ok (Flags 2)
  12:28:11:750 2508 Initialize success
  12:28:11:750 2508
  12:28:11:750 2508 Scanning Services ...
  12:28:11:906 2508 Raw services enum returned 438 services
  12:28:11:921 2508
  12:28:11:921 2508 Scanning Kernel memory ...
  12:28:11:921 2508 Devices to scan: 3
  12:28:11:921 2508
  12:28:11:921 2508 Driver Name: Disk
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_CREATE : B80EEBB0
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_CREATE_NAMED_PIPE : 804F4562
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_CLOSE : B80EEBB0
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_READ : B80E8D1F
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_WRITE : B80E8D1F
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_QUERY_INFORMATION : 804F4562
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_SET_INFORMATION : 804F4562
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_QUERY_EA : 804F4562
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_SET_EA : 804F4562
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS : B80E92E2
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION : 804F4562
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION : 804F4562
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL : 804F4562
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL : 804F4562
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL : B80E93BB
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL : B80ECF28
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_SHUTDOWN : B80E92E2
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_LOCK_CONTROL : 804F4562
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_CLEANUP : 804F4562
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_CREATE_MAILSLOT : 804F4562
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_QUERY_SECURITY : 804F4562
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_SET_SECURITY : 804F4562
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_POWER : B80EAC82
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL : B80EF99E
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_DEVICE_CHANGE : 804F4562
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_QUERY_QUOTA : 804F4562
  12:28:11:921 2508 IRP_MJ_SET_QUOTA : 804F4562
  12:28:11:937 2508 C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\disk.sys - Verdict: 1
  12:28:11:937 2508
  12:28:11:937 2508 Driver Name: Disk
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_CREATE : B80EEBB0
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_CREATE_NAMED_PIPE : 804F4562
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_CLOSE : B80EEBB0
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_READ : B80E8D1F
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_WRITE : B80E8D1F
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_QUERY_INFORMATION : 804F4562
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_SET_INFORMATION : 804F4562
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_QUERY_EA : 804F4562
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_SET_EA : 804F4562
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS : B80E92E2
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION : 804F4562
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION : 804F4562
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL : 804F4562
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL : 804F4562
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL : B80E93BB
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL : B80ECF28
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_SHUTDOWN : B80E92E2
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_LOCK_CONTROL : 804F4562
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_CLEANUP : 804F4562
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_CREATE_MAILSLOT : 804F4562
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_QUERY_SECURITY : 804F4562
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_SET_SECURITY : 804F4562
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_POWER : B80EAC82
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL : B80EF99E
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_DEVICE_CHANGE : 804F4562
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_QUERY_QUOTA : 804F4562
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_SET_QUOTA : 804F4562
  12:28:11:937 2508 C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\disk.sys - Verdict: 1
  12:28:11:937 2508
  12:28:11:937 2508 Driver Name: iaStor
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_CREATE : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_CREATE_NAMED_PIPE : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_CLOSE : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_READ : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_WRITE : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_QUERY_INFORMATION : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_SET_INFORMATION : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_QUERY_EA : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_SET_EA : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_SHUTDOWN : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_LOCK_CONTROL : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_CLEANUP : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_CREATE_MAILSLOT : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_QUERY_SECURITY : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_SET_SECURITY : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_POWER : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_DEVICE_CHANGE : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_QUERY_QUOTA : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 IRP_MJ_SET_QUOTA : 8AE72AC8
  12:28:11:937 2508 Driver "iaStor" infected by TDSS rootkit!
  12:28:11:953 2508 C:\WINDOWS\system32\drivers\iaStor.sys - Verdict: 1
  12:28:11:953 2508 File "C:\WINDOWS\system32\drivers\iaStor.sys" infected by TDSS rootkit ... 12:28:11:953 2508 Processing driver file: C:\WINDOWS\system32\drivers\iaStor.sys
  12:28:11:953 2508 ProcessDirEnumEx: FindFirstFile(C:\WINDOWS\system32\DriverStore\FileRepository\*) error 3
  12:28:12:093 2508 ProcessDirEnumEx: FindFirstFile(C:\WINDOWS\OemDir\*) error 3
  12:28:12:140 2508 vfvi6
  12:28:12:281 2508 dsvbh1
  12:28:12:421 2508 fdfb4
  12:28:12:421 2508 Backup copy found, using it..
  12:28:12:859 2508 will be cured on next reboot
  12:28:12:859 2508 Reboot required for cure complete..
  12:28:13:031 2508 Cure on reboot scheduled successfully
  12:28:13:031 2508
  12:28:13:031 2508 Completed
  12:28:13:031 2508
  12:28:13:031 2508 Results:
  12:28:13:031 2508 Memory objects infected / cured / cured on reboot: 1 / 0 / 0
  12:28:13:031 2508 Registry objects infected / cured / cured on reboot: 0 / 0 / 0
  12:28:13:031 2508 File objects infected / cured / cured on reboot: 1 / 0 / 1
  12:28:13:031 2508
  12:28:13:031 2508 fclose_ex: Trying to close file C:\WINDOWS\system32\config\system
  12:28:13:031 2508 fclose_ex: Trying to close file C:\WINDOWS\system32\config\software
  12:28:13:031 2508 UnloadDriverW: NtUnloadDriver error 1
  12:28:13:031 2508 KLMD(ARK) unloaded successfully

  Gooredfix:
  GooredFix by jpshortstuff (08.01.10.1)
  Log created at 12:34 on 21/04/2010 (Bram)
  Firefox version 3.6.3 (nl)

  ========== GooredScan ==========


  ========== GooredLog ==========

  C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\
  {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} [15:34 02/09/2009]
  {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} [13:52 08/11/2009]

  C:\Documents and Settings\Bram\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\9ud6o2sz.default\extensions\
  [15:49 10/01/2010]
  [19:03 04/12/2009]
  {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} [13:39 05/09/2009]
  {446c03e0-2c35-11db-a98b-0800200c9a67} [06:05 19/02/2010]
  {E173B749-DB5B-4fd2-BA0E-94ECEA0CA55B} [21:11 04/01/2010]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]
  "{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}"="c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\" [11:57 04/09/2009]
  "jqs@sun.com"="C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff" [13:51 08/11/2009]

  -=E.O.F=-

  Verse HijackThis:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:36:34, on 21-4-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe
  C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\GFNEXSrv.exe
  C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKAS.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
  C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
  C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
  c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\UpdateMonitor.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE
  c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe
  C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe
  C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\LVOSDSVC.exe
  C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
  C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe
  C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMLCHK.exe
  C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LCONTROL.exe
  C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKA.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Zoom\TpScrex.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\Bram\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\9ud6o2sz.default\extensions\{E173B749-DB5B-4fd2-BA0E-94ECEA0CA55B}\components\afom.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://lenovo.live.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL
  O2 - BHO: Password Manager Browser Helper Object - {BF468356-BB7E-42D7-9F15-4F3B9BCFCED2} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TPFNF7] C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\LVOSDSVC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
  O4 - HKLM\..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LPMailChecker] C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMLCHK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LCONTROL] "C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LCONTROL.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LFKA] "C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKA.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor
  O4 - HKLM\..\Run: [BLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog
  O4 - HKLM\..\Run: [cssauth] "C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" silent
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DigidesignMMERefresh] C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "N:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar Bluetooth - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {F4F55DC8-0B69-4DFE-BA94-CB677B88B2A3} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lenovo Password Manager... - {F4F55DC8-0B69-4DFE-BA94-CB677B88B2A3} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/micr...?1256562026750
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\GFNEXSrv.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: Digidesign MME Refresh Service (DigiRefresh) - Digidesign, A Division of Avid Technology, Inc. - C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe
  O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
  O23 - Service: Intel« PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: ThinkPad PM Service for SL Series (IBMPMSVC) - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: Service of LFKA (LFKAS) - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKAS.exe
  O23 - Service: MBAMService - Unknown owner - N:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Power Manager DBC Service - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE
  O23 - Service: Intel« PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
  O23 - Service: LiveShare P2P Server 10 (RoxLiveShare10) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxLiveShare10.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel« PROSet/Wireless WiFi Service (S24EventMonitor) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe
  O23 - Service: SessionLauncher - Unknown owner - C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\DX9\SessionLauncher.exe (file missing)
  O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe
  O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
  O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
  O23 - Service: TVT Backup Protection Service - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe
  O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
  O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
  O23 - Service: TVT Windows Update Monitor (TVT_UpdateMonitor) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\UpdateMonitor.exe
  O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.11\bin\httpd.exe
  O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\bin\mysql\mysql5.1.36\bin\mysqld.exe

  --
  End of file - 14944 bytes


  Volgens Kaspersky Virus Removal Tool is het probleem er nog steeds

 4. #4
  Schermafbeelding van Emphyrio  Technische vaardigheid
  5. Expert
  Besturingssysteem
  Windows 10 Home 64 bits
  Antivirus
  Bitdefender Free
  Firewall
  Windows Firewall
  Berichten
  16.043
  Blog Berichten
  26
  Download TFC en sla deze op je Bureaublad op.
  • Dubbelklik op TFC.exe om het programma te openen.
  • Het programma zal alle andere programma's sluiten, zorg er dus voor dat je al je werk hebt opgeslagen voordat je verder gaat.
  • Klik op de knop Start om het programma te starten.
  • Als het programma klaar is, dan zal het je computer opnieuw opstarten.
   Als dit niet gebeurt, start dan je computer handmatig opnieuw op.

  Download Combofix naar je bureaublad en gebruik het volgens deze handleiding.

  Lees de handleiding even door aub en voer uit wat er staat.

  Extra nota... Zorg ervoor dat je Security software uitschakeld is (Antivirus, Firewall, AntiSpyware) tijdens het gebruik van Combofix.
  Dit omdat deze scanners bepaalde componenten die Combofix gebruikt onterecht zien als ge´nfecteerd, en Combofix zullen blokkeren.

  Kijk hier indien je niet weet hoe je je Antivirus, Firewall en/of Antispywarescanner moet uitschakelen.

  Wanneer ComboFix start, kan het zijn dat je een Error melding krijgt dat de "contents of the ComboFix package has been compromised".
  Ga niet verder met de instructies, maar download ComboFix opnieuw.
  Deze melding kan verschijnen wanneer een file-infector (Virut) actief is op de computer. Blijf je die melding krijgen dan meld je dit.


  Wanneer ComboFix klaar is met scannen, dit kan eventueel na een reboot zijn, opent er een logfile (combofix.txt).

  Deze kan je vinden op C:\combofix.txt.

  Post het Combofixlogje samen met een nieuw HijackThislogje in je volgende antwoord.

  Emphyrio
  Malware Research Engineer@Malwarebytes (MBAM) ..... ASAP & Unite Member
  E Dev * McAfee verwijderen. * Ccleaner * E-Peek

 5. #5

  Technische vaardigheid
  4.
  Besturingssysteem
  Windows XP Home/Pro
  Antivirus
  NOD32 Security Suite
  Firewall
  NOD32 Security Suite
  Berichten
  6
  Combofix:
  ComboFix 10-04-20.02 - Bram 21-04-2010 13:23:57.1.2 - x86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.3071.2624 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\Bram\Bureaublad\ComboFix.exe
  AV: ESET Smart Security 4.0 *On-access scanning disabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}
  FW: ESET Persoonlijke firewall *enabled* {E5E70D32-0101-4340-86A3-A7B0F1C8FFE0}
  * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
  * Aanwezig AV is actief

  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  C:\10099.exe
  C:\install.exe
  c:\recycler\S-1-5-21-1103074180-395482058-3166025675-500
  c:\windows\system32\_000011_.tmp.dll
  c:\windows\system32\Thumbs.db

  Besmet exemplaar van c:\windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys werd aangetroffen en gedesinfecteerd
  Hersteld exemplaar van - Kitty had a snack
  .
  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-03-21 to 2010-04-21 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2010-04-21 11:21 . 2008-04-13 18:36 10240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\compbatt.sys
  2010-04-19 23:31 . 2010-04-19 23:31 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro
  2010-04-19 22:59 . 2010-04-19 22:59 -------- d--h--w- c:\windows\PIF
  2010-04-19 18:44 . 2010-04-19 18:44 -------- d-----w- c:\program files\Remove on Reboot
  2010-04-19 18:43 . 2010-04-21 10:54 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Bram\Onlangs geopend
  2010-04-19 16:19 . 2010-04-19 16:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Malwarebytes
  2010-04-16 04:21 . 2010-04-16 04:23 -------- d-----w- C:\wamp
  2010-04-16 04:19 . 2010-04-16 04:21 -------- d-----w- c:\program files\Safari
  2010-04-15 04:33 . 2008-10-21 18:14 -------- d-----w- c:\program files\VideoFixer v3.23 Portable
  2010-04-15 03:58 . 2010-04-15 03:58 91018 ----a-w- c:\windows\system32\prfc0413.dat
  2010-04-15 03:58 . 2010-04-15 03:58 509462 ----a-w- c:\windows\system32\prfh0413.dat
  2010-04-04 20:28 . 2010-04-04 20:54 -------- d-----w- c:\program files\K-Lite Codec Pack
  2010-04-04 20:16 . 2010-04-04 20:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Local Settings\Application Data\Ashampoo Movie Shrink & Burn 3
  2010-04-04 20:16 . 2010-04-04 20:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Local Settings\Application Data\ashampoo
  2010-04-04 20:16 . 2010-04-04 20:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ashampoo
  2010-04-04 20:15 . 2010-04-04 20:15 -------- d-----w- c:\program files\Ashampoo
  2010-04-04 18:24 . 2010-04-11 18:40 -------- d-----w- c:\program files\PokerStars
  2010-03-26 22:50 . 2010-04-07 16:05 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Local Settings\Application Data\DVD Profiler
  2010-03-22 19:06 . 2010-03-22 19:06 56 ---ha-w- c:\windows\system32\ezsidmv.dat
  2010-03-22 19:06 . 2010-03-22 19:06 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\skypePM
  2010-03-22 19:05 . 2010-03-22 19:32 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\Skype
  2010-03-22 19:05 . 2010-03-22 19:33 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Skype

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2010-04-21 11:01 . 2009-09-02 15:50 -------- d-----w- c:\program files\Mozilla Thunderbird
  2010-04-21 10:29 . 2006-02-23 17:18 317464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\iaStor.sys
  2010-04-21 10:20 . 2010-02-20 13:15 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2010-04-20 09:51 . 2009-10-04 12:34 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\Belastingdienst
  2010-04-19 17:13 . 2010-02-20 15:43 -------- d-----w- c:\program files\ESET
  2010-04-19 14:39 . 2010-02-05 14:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\vlc
  2010-04-16 17:56 . 2009-09-01 21:38 122152 ----a-w- c:\windows\system32\nvModes.dat
  2010-04-16 04:22 . 2009-09-29 06:34 53192 ---ha-w- c:\windows\system32\mlfcache.dat
  2010-04-16 04:21 . 2009-09-02 17:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\Apple Computer
  2010-04-15 01:05 . 2009-09-02 08:30 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
  2010-04-12 22:16 . 2010-02-12 08:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\XBMC
  2010-04-12 15:19 . 2009-10-13 05:21 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DVD Shrink
  2010-04-12 09:49 . 2009-09-25 07:38 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\FileZilla
  2010-04-07 16:02 . 2010-01-01 22:52 -------- d-----w- c:\program files\DVD Profiler
  2010-03-29 22:46 . 2010-02-20 13:15 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2010-03-29 22:45 . 2010-02-20 13:15 20824 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2010-03-29 12:23 . 2006-02-17 09:53 91018 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat
  2010-03-29 12:23 . 2006-02-17 09:53 509462 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat
  2010-03-28 21:27 . 2010-03-18 10:38 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\U3
  2010-03-18 10:54 . 2010-03-18 10:54 -------- d-----w- c:\program files\NewsLeecher
  2010-03-15 22:08 . 2010-03-15 21:08 107888 ----a-w- c:\windows\system32\CmdLineExt.dll
  2010-03-13 03:39 . 2010-02-05 10:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\NewsLeecher
  2010-03-12 20:31 . 2009-09-01 21:30 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information
  2010-03-11 21:40 . 2010-02-28 21:59 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\Big Fish Games
  2010-03-10 09:20 . 2010-02-19 12:08 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP
  2010-03-10 06:17 . 2006-02-17 09:53 420352 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll
  2010-03-04 13:51 . 2009-09-01 21:52 71968 ----a-w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2010-03-04 13:47 . 2010-03-04 13:47 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Synchronization Services
  2010-03-04 13:46 . 2010-03-04 13:46 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft SQL Server Compact Edition
  2010-03-04 13:45 . 2010-03-04 13:45 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Analysis Services
  2010-02-28 23:26 . 2009-11-17 07:41 -------- d-----w- c:\program files\SpeedFan
  2010-02-25 06:20 . 2006-02-17 09:53 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
  2010-02-24 13:11 . 2006-02-17 09:52 455680 ------w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
  2010-02-23 21:49 . 2010-02-23 21:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\Meridian93
  2010-02-20 15:28 . 2010-02-20 15:28 -------- d-----w- c:\windows\system32\config\systemprofile\Application Data\ESET
  2010-02-20 14:36 . 2010-02-20 14:36 -------- d-----w- c:\program files\Windows Installer Clean Up
  2010-02-20 14:36 . 2010-02-20 14:36 -------- d-----w- c:\program files\MSECACHE
  2010-02-20 14:30 . 2010-02-20 14:30 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\ESET
  2010-02-20 14:26 . 2010-02-20 14:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ESET
  2010-02-20 13:15 . 2010-02-20 13:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\Malwarebytes
  2010-02-20 13:15 . 2010-02-20 13:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
  2010-02-20 12:13 . 2010-02-20 12:13 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Nero
  2010-02-20 12:13 . 2010-02-20 12:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\Nero
  2010-02-20 12:13 . 2010-02-20 12:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Nero
  2010-02-20 12:13 . 2010-02-20 12:11 -------- d-----w- c:\program files\Nero
  2010-02-20 12:10 . 2010-02-20 12:09 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner
  2010-02-20 12:05 . 2009-09-02 08:57 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Ahead
  2010-02-19 11:39 . 2010-02-19 11:39 95024 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SBREDrv.sys
  2010-02-19 11:39 . 2010-02-19 11:54 15880 ----a-w- c:\windows\system32\lsdelete.exe
  2010-02-16 19:09 . 2006-02-17 09:52 2150912 ------w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
  2010-02-16 19:09 . 2004-08-04 00:58 2029056 ------w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
  2010-02-12 10:56 . 2009-11-27 13:15 664 ----a-w- c:\windows\system32\d3d9caps.dat
  2010-02-12 10:03 . 2010-03-09 12:39 293376 ------w- c:\windows\system32\browserchoice.exe
  2010-02-12 04:35 . 2006-02-17 09:52 100864 ----a-w- c:\windows\system32\6to4svc.dll
  2010-02-11 12:02 . 2006-02-17 09:53 226880 ------w- c:\windows\system32\drivers\tcpip6.sys
  2010-02-10 17:13 . 2002-10-15 22:54 165376 ----a-w- c:\windows\system32\unrar.dll
  2010-02-04 15:53 . 2010-02-19 11:39 64288 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys
  2010-02-04 09:01 . 2010-02-12 09:01 74072 ----a-w- c:\windows\system32\XAPOFX1_4.dll
  2010-02-04 09:01 . 2010-02-12 09:01 528216 ----a-w- c:\windows\system32\XAudio2_6.dll
  2010-02-04 09:01 . 2010-02-12 09:01 238936 ----a-w- c:\windows\system32\xactengine3_6.dll
  2010-02-04 09:01 . 2010-02-12 09:01 22360 ----a-w- c:\windows\system32\X3DAudio1_7.dll
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]
  2009-11-03 20:12 556432 ----a-w- c:\progra~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-07-26 3883856]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "SynTPLpr"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2008-04-10 122880]
  "SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-04-10 524288]
  "TPFNF7"="c:\program files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe" [2008-06-08 60192]
  "TpShocks"="TpShocks.exe" [2008-06-06 181536]
  "TPHOTKEY"="c:\program files\Lenovo\HOTKEY\LVOSDSVC.exe" [2008-03-24 64368]
  "EZEJMNAP"="c:\progra~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe" [2008-06-04 242976]
  "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-12-15 13594624]
  "nwiz"="nwiz.exe" [2008-12-15 1657376]
  "TVT Scheduler Proxy"="c:\program files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe" [2008-05-14 487424]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-11-08 149280]
  "LPManager"="c:\progra~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe" [2008-06-08 165208]
  "LPMailChecker"="c:\progra~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMLCHK.exe" [2008-06-08 124248]
  "LCONTROL"="c:\program files\Lenovo\ATK Hotkey\LCONTROL.exe" [2008-03-19 77824]
  "LFKA"="c:\program files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKA.exe" [2008-04-15 315392]
  "PWRMGRTR"="c:\progra~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL" [2008-06-15 311296]
  "BLOG"="c:\progra~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL" [2008-06-15 208896]
  "cssauth"="c:\program files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" [2008-06-13 3073336]
  "NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-12-15 86016]
  "Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-03-24 952768]
  "DigidesignMMERefresh"="c:\program files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe" [2006-12-09 61440]
  "Adobe Acrobat Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe" [2010-04-03 38840]
  "Acrobat Assistant 8.0"="c:\program files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe" [2010-04-03 640440]
  "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2009-11-10 417792]
  "iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2010-01-22 141608]
  "egui"="c:\program files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" [2009-11-16 2054360]
  "BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2009-09-26 83312]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-04-04 36272]

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\tpfnf2]
  2006-09-06 07:37 34344 ----a-w- c:\program files\Lenovo\HOTKEY\notifyf2.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\tphotkey]
  2008-03-17 07:02 34080 ----a-w- c:\program files\Lenovo\HOTKEY\tphklock.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]
  @="Service"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]
  2010-04-04 05:42 36272 ----a-w- c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeCS4ServiceManager]
  2008-08-14 06:58 611712 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\H/PC Connection Agent]
  2006-11-13 12:39 1289000 ----a-w- c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]
  2010-01-22 18:16 141608 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Message Center Plus]
  2009-05-27 20:09 49976 ----a-w- c:\program files\Lenovo\Message Center Plus\MCPLaunch.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Orb]
  2009-03-17 17:40 510416 ----a-w- c:\program files\Orb Networks\Orb\bin\OrbTray.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WinampAgent]
  2009-07-01 16:37 37888 ----a-w- c:\program files\Winamp\winampa.exe

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
  "EnableFirewall"= 0 (0x0)

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
  "c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=
  "c:\\wamp\\bin\\apache\\Apache2.2.11\\bin\\httpd.exe"=
  "c:\\Program Files\\Orb Networks\\Orb\\bin\\Orb.exe"=
  "c:\\Program Files\\Orb Networks\\Orb\\bin\\OrbTray.exe"=
  "c:\\Program Files\\Orb Networks\\Orb\\bin\\OrbStreamerClient.exe"=
  "c:\\Program Files\\Orb Networks\\Orb\\bin\\OrbChannelScan.exe"=
  "c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync RAPI Manager
  "c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Connection Manager
  "c:\program files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Application
  "c:\\Program Files\\BitTornado\\btdownloadgui.exe"=
  "c:\\Program Files\\SoulseekNS\\slsk.exe"=
  "c:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\CS4ServiceManager\\CS4ServiceManager.exe"=
  "c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
  "5353:TCP"= 5353:TCP:Adobe CSI CS4
  "26675:TCP"= 26675:TCP:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Service

  R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [19-2-2010 13:39 64288]
  R0 TPDIGIMN;TPDIGIMN;c:\windows\system32\drivers\ApsHM86.sys [14-5-2008 16:21 19496]
  R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [16-11-2009 10:03 108792]
  R1 tvtumon;tvtumon;c:\windows\system32\drivers\tvtumon.sys [9-5-2008 5:50 46144]
  R2 DigiNet;Digidesign Ethernet Support;c:\windows\system32\drivers\diginet.sys [26-10-2009 23:21 11776]
  R2 ekrn;ESET Service;c:\program files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe [16-11-2009 10:04 735960]
  R2 LFKAS;Service of LFKA;c:\program files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKAS.exe [1-9-2009 23:49 208896]
  R2 Power Manager DBC Service;Power Manager DBC Service;c:\program files\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.exe [1-9-2009 23:52 94208]
  R2 TVT Backup Protection Service;TVT Backup Protection Service;c:\program files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe [14-5-2008 16:25 520192]
  R2 TVT_UpdateMonitor;TVT Windows Update Monitor;c:\program files\Lenovo\Rescue and Recovery\UpdateMonitor.exe [9-5-2008 5:50 360448]
  R3 DCamUSBGene;Integrated Camera;c:\windows\system32\drivers\USBSTK.sys [1-9-2009 23:30 176528]
  R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [20-2-2010 15:15 20824]
  R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\nvhda32.sys [1-9-2009 23:37 41376]
  S2 dovyybtb;IPX Traffic Filter Monitor;c:\windows\System32\svchost.exe -k netsvcs [17-2-2006 11:53 14336]
  S2 MBAMService;MBAMService;"n:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe" --> n:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [?]
  S2 RoxLiveShare10;LiveShare P2P Server 10;"c:\program files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxLiveShare10.exe" --> c:\program files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxLiveShare10.exe [?]
  S2 SessionLauncher;SessionLauncher;c:\docume~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\DX9\SessionLauncher.exe --> c:\docume~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\DX9\SessionLauncher.exe [?]
  S3 ALSysIO;ALSysIO;\??\c:\docume~1\Bram\LOCALS~1\Temp\ALSysIO.sys --> c:\docume~1\Bram\LOCALS~1\Temp\ALSysIO.sys [?]
  S3 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [4-2-2010 17:52 1265264]
  S3 lnvobus;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Composite Device driver (WDM);c:\windows\system32\DRIVERS\lnvobus.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\lnvobus.sys [?]
  S3 lnvocard;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Device Management;c:\windows\system32\DRIVERS\lnvocard.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\lnvocard.sys [?]
  S3 lnvogps;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard GPS Port;c:\windows\system32\DRIVERS\lnvogps.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\lnvogps.sys [?]
  S3 lnvomdfl;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Modem Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\lnvomdfl.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\lnvomdfl.sys [?]
  S3 lnvomdfl2;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Data Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\lnvomdfl2.sys [1-9-2009 23:40 15104]
  S3 lnvomdm;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Modem Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\lnvomdm.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\lnvomdm.sys [?]
  S3 lnvomdm2;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Data Modem;c:\windows\system32\drivers\lnvomdm2.sys [1-9-2009 23:40 430080]
  S3 lnvond5;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Network Adapter (NDIS);c:\windows\system32\DRIVERS\lnvond5.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\lnvond5.sys [?]
  S3 lnvounic;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Network Adapter (WDM);c:\windows\system32\DRIVERS\lnvounic.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\lnvounic.sys [?]
  S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [26-9-2009 5:28 4639136]
  S3 Sony_EricssonWWSC;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard PC SC Port;c:\windows\system32\DRIVERS\lnvoscard.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\lnvoscard.sys [?]
  S3 TotRec8;Total Recorder WDM audio filter driver;\??\c:\windows\system32\drivers\TotRec8.sys --> c:\windows\system32\drivers\TotRec8.sys [?]
  S4 sptd;sptd;c:\windows\system32\Drivers\sptd.sys --> c:\windows\system32\Drivers\sptd.sys [?]

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs
  dovyybtb
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

  2010-03-19 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
  - c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 10:34]

  2010-04-21 c:\windows\Tasks\PMTask.job
  - c:\progra~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWMIDTSK.EXE [2009-09-01 16:40]
  .
  .
  ------- Bijkomende Scan -------
  .
  uStart Page = hxxp://lenovo.live.com
  uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
  IE: Converteren naar Adobe PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  IE: Doel van koppeling converteren naar Adobe PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  IE: Doel van koppeling toevoegen aan bestaande PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  IE: Toevoegen aan bestaande PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  IE: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  IE: Verzenden naar Bluetooth - c:\program files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
  FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Bram\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\9ud6o2sz.default\
  FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Wikipedia (en)
  FF - component: c:\documents and settings\Bram\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\9ud6o2sz.default\extensions\{E173B749-DB5B-4fd2-BA0E-94ECEA0CA55B}\components\npAFOM.dll
  FF - plugin: c:\progra~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL
  FF - plugin: c:\progra~1\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL
  FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll
  FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

  ---- FIREFOX POLICIES ----
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("html5.enable", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", "");
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);
  .
  .
  ------- Bestandsassociaties -------
  .
  .txt=
  .
  - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

  ShellIconOverlayIdentifiers-{16D06FF0-DF58-47F6-BB68-B072BCA98C83} - (no file)
  HKLM-Run-Malwarebytes' Anti-Malware - n:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe
  SafeBoot-klmdb.sys
  AddRemove-Mystery Case Files - Return to Ravenhearst - c:\program files\Gamersheaven\Mystery Case Files - Return to Ravenhearst\Uninstal.exe
  AddRemove-Octoshape add-in for Adobe Flash Player - c:\documents and settings\Bram\Application Data\Macromedia\Flash Player\www.macromedia.com\bin\octoshape\octoshape.exe  **************************************************************************

  catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2010-04-21 13:34
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

  scannen van verborgen processen ...

  scannen van verborgen autostart items ...

  scannen van verborgen bestanden ...

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  --------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

  - - - - - - - > 'winlogon.exe'(872)
  c:\program files\Lenovo\HOTKEY\tphklock.dll

  - - - - - - - > 'explorer.exe'(3756)
  c:\windows\system32\nview.dll
  c:\windows\system32\NVWRSNL.DLL
  c:\windows\system32\webcheck.dll
  c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll
  c:\windows\system32\btncopy.dll
  c:\program files\Lenovo\Drag-to-Disc\Shellex.dll
  c:\windows\system32\DLAAPI_W.DLL
  c:\program files\Lenovo\Drag-to-Disc\ShellRes.dll
  c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll
  c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll
  .
  ------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------
  .
  c:\windows\system32\ibmpmsvc.exe
  c:\program files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe
  c:\program files\Lenovo\ATK Hotkey\GFNEXSrv.exe
  c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  c:\program files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
  c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  c:\windows\system32\nvsvc32.exe
  c:\program files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
  c:\program files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
  c:\windows\System32\TPHDEXLG.exe
  c:\program files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
  c:\program files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
  c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe
  c:\program files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  c:\windows\system32\TpShocks.exe
  c:\windows\system32\rundll32.exe
  c:\program files\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.exe
  c:\program files\Lenovo\Zoom\TpScrex.exe
  c:\windows\system32\rundll32.exe
  c:\windows\system32\RUNDLL32.EXE
  c:\progra~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  c:\program files\iPod\bin\iPodService.exe
  c:\windows\system32\wscntfy.exe
  .
  **************************************************************************
  .
  Voltooingstijd: 2010-04-21 13:42:28 - machine werd herstart
  ComboFix-quarantined-files.txt 2010-04-21 11:42

  Pre-Run: 18.215.493.632 bytes beschikbaar
  Post-Run: 18.177.179.648 bytes beschikbaar

  WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe
  [boot loader]
  timeout=2
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

  - - End Of File - - 677048F1707629783677D2C43CF1E495

  HijackThis:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 13:44:52, on 21-4-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe
  C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\GFNEXSrv.exe
  C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKAS.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
  C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
  C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
  c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\UpdateMonitor.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE
  c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe
  C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe
  C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\LVOSDSVC.exe
  C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
  C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Zoom\TpScrex.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe
  C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMLCHK.exe
  C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LCONTROL.exe
  C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKA.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\Bram\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\9ud6o2sz.default\extensions\{E173B749-DB5B-4fd2-BA0E-94ECEA0CA55B}\components\afom.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://lenovo.live.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL
  O2 - BHO: Password Manager Browser Helper Object - {BF468356-BB7E-42D7-9F15-4F3B9BCFCED2} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TPFNF7] C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\LVOSDSVC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
  O4 - HKLM\..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LPMailChecker] C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMLCHK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LCONTROL] "C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LCONTROL.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LFKA] "C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKA.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor
  O4 - HKLM\..\Run: [BLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog
  O4 - HKLM\..\Run: [cssauth] "C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" silent
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DigidesignMMERefresh] C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar Bluetooth - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {F4F55DC8-0B69-4DFE-BA94-CB677B88B2A3} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lenovo Password Manager... - {F4F55DC8-0B69-4DFE-BA94-CB677B88B2A3} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/micr...?1256562026750
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\GFNEXSrv.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: Digidesign MME Refresh Service (DigiRefresh) - Digidesign, A Division of Avid Technology, Inc. - C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe
  O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
  O23 - Service: Intel« PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: ThinkPad PM Service for SL Series (IBMPMSVC) - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: Service of LFKA (LFKAS) - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKAS.exe
  O23 - Service: MBAMService - Unknown owner - N:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Power Manager DBC Service - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE
  O23 - Service: Intel« PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
  O23 - Service: LiveShare P2P Server 10 (RoxLiveShare10) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxLiveShare10.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel« PROSet/Wireless WiFi Service (S24EventMonitor) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe
  O23 - Service: SessionLauncher - Unknown owner - C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\DX9\SessionLauncher.exe (file missing)
  O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe
  O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
  O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
  O23 - Service: TVT Backup Protection Service - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe
  O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
  O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
  O23 - Service: TVT Windows Update Monitor (TVT_UpdateMonitor) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\UpdateMonitor.exe
  O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.11\bin\httpd.exe
  O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\bin\mysql\mysql5.1.36\bin\mysqld.exe

  --
  End of file - 14639 bytes

 6. #6

  Technische vaardigheid
  4.
  Besturingssysteem
  Windows XP Home/Pro
  Antivirus
  NOD32 Security Suite
  Firewall
  NOD32 Security Suite
  Berichten
  6
  Het lijkt erop dat de problemen nu voorbij zijn.
  Kaspersky Virus Removal Tool vindt nu geen problemen meer.

 7. #7
  Schermafbeelding van Emphyrio  Technische vaardigheid
  5. Expert
  Besturingssysteem
  Windows 10 Home 64 bits
  Antivirus
  Bitdefender Free
  Firewall
  Windows Firewall
  Berichten
  16.043
  Blog Berichten
  26
  Open een kladblokbestand.
  Kopieer het onderstaande en plak dit in het kladblokbestand.
  Sla het kladblokbestand op als CFScript.txt
  Code:
  NetSvc::
  dovyybtb
  Sleep nu het bestand CFScript.txt in het bestand ComboFix.exe  ComboFix zal opnieuw starten.
  Wanneer ComboFix klaar is, dit kan na een herstart zijn, opent er een logfile. Post de inhoud van de logfile.

  Maak een nieuwe hijackthislog en post deze ook.
  Malware Research Engineer@Malwarebytes (MBAM) ..... ASAP & Unite Member
  E Dev * McAfee verwijderen. * Ccleaner * E-Peek

 8. #8

  Technische vaardigheid
  4.
  Besturingssysteem
  Windows XP Home/Pro
  Antivirus
  NOD32 Security Suite
  Firewall
  NOD32 Security Suite
  Berichten
  6
  Combofix:
  ComboFix 10-04-20.02 - Bram 21-04-2010 14:05:52.2.2 - x86
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.3071.2447 [GMT 2:00]
  Gestart vanuit: c:\documents and settings\Bram\Bureaublad\ComboFix.exe
  gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Bram\Bureaublad\CFScript.txt
  AV: ESET Smart Security 4.0 *On-access scanning disabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}
  FW: ESET Persoonlijke firewall *disabled* {E5E70D32-0101-4340-86A3-A7B0F1C8FFE0}
  .

  (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-03-21 to 2010-04-21 ))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  2010-04-21 11:46 . 2010-04-21 11:57 -------- d-----w- c:\windows\LastGood
  2010-04-21 11:21 . 2008-04-13 18:36 10240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\compbatt.sys
  2010-04-21 11:21 . 2008-04-13 18:36 10240 ----a-w- c:\windows\system32\dllcache\compbatt.sys
  2010-04-19 23:31 . 2010-04-19 23:31 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro
  2010-04-19 22:59 . 2010-04-19 22:59 -------- d--h--w- c:\windows\PIF
  2010-04-19 18:44 . 2010-04-19 18:44 -------- d-----w- c:\program files\Remove on Reboot
  2010-04-19 18:43 . 2010-04-21 12:03 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Bram\Onlangs geopend
  2010-04-19 16:19 . 2010-04-19 16:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Malwarebytes
  2010-04-19 14:48 . 2010-04-19 14:48 17632 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\WSCUpdate.dll
  2010-04-16 04:21 . 2010-04-16 04:23 -------- d-----w- C:\wamp
  2010-04-16 04:19 . 2010-04-16 04:21 -------- d-----w- c:\program files\Safari
  2010-04-15 04:33 . 2008-10-21 18:14 -------- d-----w- c:\program files\VideoFixer v3.23 Portable
  2010-04-15 03:58 . 2010-04-15 03:58 91018 ----a-w- c:\windows\system32\prfc0413.dat
  2010-04-15 03:58 . 2010-04-15 03:58 509462 ----a-w- c:\windows\system32\prfh0413.dat
  2010-04-04 20:28 . 2010-04-04 20:54 -------- d-----w- c:\program files\K-Lite Codec Pack
  2010-04-04 20:16 . 2010-04-04 20:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Local Settings\Application Data\Ashampoo Movie Shrink & Burn 3
  2010-04-04 20:16 . 2010-04-04 20:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Local Settings\Application Data\ashampoo
  2010-04-04 20:16 . 2010-04-04 20:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ashampoo
  2010-04-04 20:15 . 2010-04-04 20:15 -------- d-----w- c:\program files\Ashampoo
  2010-04-04 18:24 . 2010-04-11 18:40 -------- d-----w- c:\program files\PokerStars
  2010-03-26 22:50 . 2010-04-07 16:05 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Local Settings\Application Data\DVD Profiler
  2010-03-24 08:04 . 2010-03-24 18:17 952768 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Adobe\Acrobat\9.3\ARM\19019\AdobeARM.exe
  2010-03-24 08:04 . 2010-03-24 18:17 70584 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Adobe\Acrobat\9.3\ARM\19019\AdobeExtractFiles.dll
  2010-03-24 08:04 . 2010-03-24 18:17 326056 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Adobe\Acrobat\9.3\ARM\19019\ReaderUpdater.exe
  2010-03-24 08:04 . 2010-03-24 18:17 326056 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Adobe\Acrobat\9.3\ARM\19019\AcrobatUpdater.exe
  2010-03-22 19:06 . 2010-03-22 19:06 56 ---ha-w- c:\windows\system32\ezsidmv.dat
  2010-03-22 19:06 . 2010-03-22 19:06 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\skypePM
  2010-03-22 19:05 . 2010-03-22 19:32 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\Skype
  2010-03-22 19:05 . 2010-03-22 19:33 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Skype

  .
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  2010-04-21 11:56 . 2009-09-02 15:50 -------- d-----w- c:\program files\Mozilla Thunderbird
  2010-04-21 10:29 . 2006-02-23 17:18 317464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\iaStor.sys
  2010-04-21 10:20 . 2010-02-20 13:15 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
  2010-04-20 09:51 . 2009-10-04 12:34 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\Belastingdienst
  2010-04-19 18:54 . 2010-02-20 15:59 5918776 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam-setup.exe
  2010-04-19 17:13 . 2010-02-20 15:43 -------- d-----w- c:\program files\ESET
  2010-04-19 14:48 . 2010-02-19 11:39 885736 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\threatwork.exe
  2010-04-19 14:48 . 2010-02-19 11:39 210552 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\lavamessage.dll
  2010-04-19 14:48 . 2010-02-19 11:39 393896 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\lavalicense.dll
  2010-04-19 14:48 . 2010-02-19 11:39 565392 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\aawapi.dll
  2010-04-19 14:48 . 2010-02-19 11:39 221920 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\VipreBridge.dll
  2010-04-19 14:48 . 2010-02-19 11:39 432032 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\UpdateManager.dll
  2010-04-19 14:48 . 2010-02-19 11:39 167312 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\ShellExt.dll
  2010-04-19 14:47 . 2010-02-19 11:39 329560 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\RPAPI.dll
  2010-04-19 14:47 . 2010-02-19 11:39 94712 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\PrivacyClean.dll
  2010-04-19 14:47 . 2010-02-19 11:39 966104 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\CEAPI.dll
  2010-04-19 14:47 . 2010-02-19 11:39 849744 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\Ad-AwareCommand.exe
  2010-04-19 14:47 . 2010-02-19 11:39 855864 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\Ad-AwareAdmin.exe
  2010-04-19 14:47 . 2010-02-19 11:39 1597952 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\Ad-Aware.exe
  2010-04-19 14:47 . 2010-02-19 11:39 818256 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\AAWTray.exe
  2010-04-19 14:47 . 2010-02-19 11:39 1265264 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\AAWService.exe
  2010-04-19 14:39 . 2010-02-05 14:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\vlc
  2010-04-16 17:56 . 2009-09-01 21:38 122152 ----a-w- c:\windows\system32\nvModes.dat
  2010-04-16 04:22 . 2009-09-29 06:34 53192 ---ha-w- c:\windows\system32\mlfcache.dat
  2010-04-16 04:21 . 2009-09-02 17:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\Apple Computer
  2010-04-15 01:05 . 2009-09-02 08:30 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
  2010-04-12 22:16 . 2010-02-12 08:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\XBMC
  2010-04-12 15:19 . 2009-10-13 05:21 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DVD Shrink
  2010-04-12 09:49 . 2009-09-25 07:38 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\FileZilla
  2010-04-07 16:02 . 2010-01-01 22:52 -------- d-----w- c:\program files\DVD Profiler
  2010-03-29 22:46 . 2010-02-20 13:15 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
  2010-03-29 22:45 . 2010-02-20 13:15 20824 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
  2010-03-29 12:23 . 2006-02-17 09:53 91018 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat
  2010-03-29 12:23 . 2006-02-17 09:53 509462 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat
  2010-03-28 21:27 . 2010-03-18 10:38 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\U3
  2010-03-18 10:54 . 2010-03-18 10:54 -------- d-----w- c:\program files\NewsLeecher
  2010-03-15 22:08 . 2010-03-15 21:08 107888 ----a-w- c:\windows\system32\CmdLineExt.dll
  2010-03-13 03:39 . 2010-02-05 10:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\NewsLeecher
  2010-03-12 20:31 . 2009-09-01 21:30 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information
  2010-03-11 21:40 . 2010-02-28 21:59 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\Big Fish Games
  2010-03-10 09:20 . 2010-02-19 12:08 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP
  2010-03-10 06:17 . 2006-02-17 09:53 420352 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll
  2010-03-04 13:51 . 2009-09-01 21:52 71968 ----a-w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2010-03-04 13:47 . 2010-03-04 13:47 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Synchronization Services
  2010-03-04 13:46 . 2010-03-04 13:46 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft SQL Server Compact Edition
  2010-03-04 13:45 . 2010-03-04 13:45 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Analysis Services
  2010-03-04 02:00 . 2010-03-04 02:00 79144 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer\Installer Cache\Safari 5.31.22.7\SetupAdmin.exe
  2010-02-28 23:26 . 2009-11-17 07:41 -------- d-----w- c:\program files\SpeedFan
  2010-02-25 06:20 . 2006-02-17 09:53 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
  2010-02-24 13:11 . 2006-02-17 09:52 455680 ------w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
  2010-02-23 21:49 . 2010-02-23 21:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\Meridian93
  2010-02-20 14:36 . 2010-02-20 14:36 3584 ----a-r- c:\documents and settings\Bram\Application Data\Microsoft\Installer\{121634B0-2F4B-11D3-ADA3-00C04F52DD52}\Icon386ED4E3.exe
  2010-02-20 14:36 . 2010-02-20 14:36 -------- d-----w- c:\program files\Windows Installer Clean Up
  2010-02-20 14:36 . 2010-02-20 14:36 -------- d-----w- c:\program files\MSECACHE
  2010-02-20 14:30 . 2010-02-20 14:30 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\ESET
  2010-02-20 14:26 . 2010-02-20 14:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ESET
  2010-02-20 13:15 . 2010-02-20 13:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\Malwarebytes
  2010-02-20 13:15 . 2010-02-20 13:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
  2010-02-20 12:13 . 2010-02-20 12:13 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Nero
  2010-02-20 12:13 . 2010-02-20 12:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\Bram\Application Data\Nero
  2010-02-20 12:13 . 2010-02-20 12:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Nero
  2010-02-20 12:13 . 2010-02-20 12:11 -------- d-----w- c:\program files\Nero
  2010-02-19 11:39 . 2010-02-19 11:39 95024 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SBREDrv.sys
  2010-02-19 11:39 . 2010-02-19 11:39 95024 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\Drivers\SBREDrv.sys
  2010-02-19 11:39 . 2010-02-19 11:39 598368 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\EmailScanner.dll
  2010-02-19 11:39 . 2010-02-19 11:39 566608 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\sbap.dll
  2010-02-19 11:39 . 2010-02-19 11:54 15880 ----a-w- c:\windows\system32\lsdelete.exe
  2010-02-19 11:39 . 2010-02-19 11:39 15880 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\lsdelete.exe
  2010-02-19 11:39 . 2010-02-19 11:39 1230160 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\SBTE.dll
  2010-02-04 09:01 . 2010-02-12 09:01 74072 ----a-w- c:\windows\system32\XAPOFX1_4.dll
  2010-02-04 09:01 . 2010-02-12 09:01 528216 ----a-w- c:\windows\system32\XAudio2_6.dll
  2010-02-04 09:01 . 2010-02-12 09:01 238936 ----a-w- c:\windows\system32\xactengine3_6.dll
  2010-02-04 09:01 . 2010-02-12 09:01 22360 ----a-w- c:\windows\system32\X3DAudio1_7.dll
  .

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .
  .
  *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]
  2009-11-03 20:12 556432 ----a-w- c:\progra~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-07-26 3883856]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "SynTPLpr"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2008-04-10 122880]
  "SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-04-10 524288]
  "TPFNF7"="c:\program files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe" [2008-06-08 60192]
  "TpShocks"="TpShocks.exe" [2008-06-06 181536]
  "TPHOTKEY"="c:\program files\Lenovo\HOTKEY\LVOSDSVC.exe" [2008-03-24 64368]
  "EZEJMNAP"="c:\progra~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe" [2008-06-04 242976]
  "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-12-15 13594624]
  "nwiz"="nwiz.exe" [2008-12-15 1657376]
  "TVT Scheduler Proxy"="c:\program files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe" [2008-05-14 487424]
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-11-08 149280]
  "LPManager"="c:\progra~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe" [2008-06-08 165208]
  "LPMailChecker"="c:\progra~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMLCHK.exe" [2008-06-08 124248]
  "LCONTROL"="c:\program files\Lenovo\ATK Hotkey\LCONTROL.exe" [2008-03-19 77824]
  "LFKA"="c:\program files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKA.exe" [2008-04-15 315392]
  "PWRMGRTR"="c:\progra~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL" [2008-06-15 311296]
  "BLOG"="c:\progra~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL" [2008-06-15 208896]
  "cssauth"="c:\program files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" [2008-06-13 3073336]
  "NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-12-15 86016]
  "Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-03-24 952768]
  "DigidesignMMERefresh"="c:\program files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe" [2006-12-09 61440]
  "Adobe Acrobat Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe" [2010-04-03 38840]
  "Acrobat Assistant 8.0"="c:\program files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe" [2010-04-03 640440]
  "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2009-11-10 417792]
  "iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2010-01-22 141608]
  "egui"="c:\program files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" [2009-11-16 2054360]
  "BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2009-09-26 83312]
  "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-04-04 36272]

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\tpfnf2]
  2006-09-06 07:37 34344 ----a-w- c:\program files\Lenovo\HOTKEY\notifyf2.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\tphotkey]
  2008-03-17 07:02 34080 ----a-w- c:\program files\Lenovo\HOTKEY\tphklock.dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]
  @="Service"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]
  2010-04-04 05:42 36272 ----a-w- c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeCS4ServiceManager]
  2008-08-14 06:58 611712 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\H/PC Connection Agent]
  2006-11-13 12:39 1289000 ----a-w- c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]
  2010-01-22 18:16 141608 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Message Center Plus]
  2009-05-27 20:09 49976 ----a-w- c:\program files\Lenovo\Message Center Plus\MCPLaunch.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Orb]
  2009-03-17 17:40 510416 ----a-w- c:\program files\Orb Networks\Orb\bin\OrbTray.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WinampAgent]
  2009-07-01 16:37 37888 ----a-w- c:\program files\Winamp\winampa.exe

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
  "EnableFirewall"= 0 (0x0)

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=
  "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
  "c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
  "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
  "c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
  "c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=
  "c:\\wamp\\bin\\apache\\Apache2.2.11\\bin\\httpd.exe"=
  "c:\\Program Files\\Orb Networks\\Orb\\bin\\Orb.exe"=
  "c:\\Program Files\\Orb Networks\\Orb\\bin\\OrbTray.exe"=
  "c:\\Program Files\\Orb Networks\\Orb\\bin\\OrbStreamerClient.exe"=
  "c:\\Program Files\\Orb Networks\\Orb\\bin\\OrbChannelScan.exe"=
  "c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync RAPI Manager
  "c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Connection Manager
  "c:\program files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Application
  "c:\\Program Files\\BitTornado\\btdownloadgui.exe"=
  "c:\\Program Files\\SoulseekNS\\slsk.exe"=
  "c:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\CS4ServiceManager\\CS4ServiceManager.exe"=
  "c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
  "5353:TCP"= 5353:TCP:Adobe CSI CS4
  "26675:TCP"= 26675:TCP:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Service

  R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [19-2-2010 13:39 64288]
  R0 TPDIGIMN;TPDIGIMN;c:\windows\system32\drivers\ApsHM86.sys [14-5-2008 16:21 19496]
  R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [16-11-2009 10:03 108792]
  R1 tvtumon;tvtumon;c:\windows\system32\drivers\tvtumon.sys [9-5-2008 5:50 46144]
  R2 DigiNet;Digidesign Ethernet Support;c:\windows\system32\drivers\diginet.sys [26-10-2009 23:21 11776]
  R2 ekrn;ESET Service;c:\program files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe [16-11-2009 10:04 735960]
  R2 Power Manager DBC Service;Power Manager DBC Service;c:\program files\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.exe [1-9-2009 23:52 94208]
  R2 TVT Backup Protection Service;TVT Backup Protection Service;c:\program files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe [14-5-2008 16:25 520192]
  R2 TVT_UpdateMonitor;TVT Windows Update Monitor;c:\program files\Lenovo\Rescue and Recovery\UpdateMonitor.exe [9-5-2008 5:50 360448]
  R3 DCamUSBGene;Integrated Camera;c:\windows\system32\drivers\USBSTK.sys [1-9-2009 23:30 176528]
  R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [20-2-2010 15:15 20824]
  R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\nvhda32.sys [1-9-2009 23:37 41376]
  R4 73085251;73085251;c:\windows\system32\DRIVERS\73085251.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\73085251.sys [?]
  S2 dovyybtb;IPX Traffic Filter Monitor;c:\windows\System32\svchost.exe -k netsvcs [17-2-2006 11:53 14336]
  S2 LFKAS;Service of LFKA;c:\program files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKAS.exe [1-9-2009 23:49 208896]
  S2 MBAMService;MBAMService;"n:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe" --> n:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [?]
  S2 RoxLiveShare10;LiveShare P2P Server 10;"c:\program files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxLiveShare10.exe" --> c:\program files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxLiveShare10.exe [?]
  S2 SessionLauncher;SessionLauncher;c:\docume~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\DX9\SessionLauncher.exe --> c:\docume~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\DX9\SessionLauncher.exe [?]
  S3 ALSysIO;ALSysIO;\??\c:\docume~1\Bram\LOCALS~1\Temp\ALSysIO.sys --> c:\docume~1\Bram\LOCALS~1\Temp\ALSysIO.sys [?]
  S3 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [4-2-2010 17:52 1265264]
  S3 lnvobus;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Composite Device driver (WDM);c:\windows\system32\DRIVERS\lnvobus.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\lnvobus.sys [?]
  S3 lnvocard;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Device Management;c:\windows\system32\DRIVERS\lnvocard.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\lnvocard.sys [?]
  S3 lnvogps;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard GPS Port;c:\windows\system32\DRIVERS\lnvogps.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\lnvogps.sys [?]
  S3 lnvomdfl;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Modem Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\lnvomdfl.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\lnvomdfl.sys [?]
  S3 lnvomdfl2;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Data Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\lnvomdfl2.sys [1-9-2009 23:40 15104]
  S3 lnvomdm;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Modem Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\lnvomdm.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\lnvomdm.sys [?]
  S3 lnvomdm2;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Data Modem;c:\windows\system32\drivers\lnvomdm2.sys [1-9-2009 23:40 430080]
  S3 lnvond5;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Network Adapter (NDIS);c:\windows\system32\DRIVERS\lnvond5.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\lnvond5.sys [?]
  S3 lnvounic;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Network Adapter (WDM);c:\windows\system32\DRIVERS\lnvounic.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\lnvounic.sys [?]
  S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [26-9-2009 5:28 4639136]
  S3 Sony_EricssonWWSC;Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard PC SC Port;c:\windows\system32\DRIVERS\lnvoscard.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\lnvoscard.sys [?]
  S3 TotRec8;Total Recorder WDM audio filter driver;\??\c:\windows\system32\drivers\TotRec8.sys --> c:\windows\system32\drivers\TotRec8.sys [?]
  S4 sptd;sptd;c:\windows\system32\Drivers\sptd.sys --> c:\windows\system32\Drivers\sptd.sys [?]

  --- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

  *NewlyCreated* - 73085251
  *NewlyCreated* - 73085252
  .
  Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

  2010-03-19 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
  - c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 10:34]

  2010-04-21 c:\windows\Tasks\PMTask.job
  - c:\progra~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWMIDTSK.EXE [2009-09-01 16:40]
  .
  .
  ------- Bijkomende Scan -------
  .
  uStart Page = hxxp://lenovo.live.com
  uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
  IE: Converteren naar Adobe PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  IE: Doel van koppeling converteren naar Adobe PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  IE: Doel van koppeling toevoegen aan bestaande PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  IE: Toevoegen aan bestaande PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  IE: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  IE: Verzenden naar Bluetooth - c:\program files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
  FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Bram\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\9ud6o2sz.default\
  FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Wikipedia (en)
  FF - component: c:\documents and settings\Bram\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\9ud6o2sz.default\extensions\{E173B749-DB5B-4fd2-BA0E-94ECEA0CA55B}\components\npAFOM.dll
  FF - plugin: c:\progra~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL
  FF - plugin: c:\progra~1\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL
  FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll
  FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

  ---- FIREFOX POLICIES ----
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("html5.enable", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", "");
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);
  c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);
  .

  **************************************************************************

  catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2010-04-21 14:11
  Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

  scannen van verborgen processen ...

  scannen van verborgen autostart items ...

  scannen van verborgen bestanden ...

  Scan succesvol afgerond
  verborgen bestanden: 0

  **************************************************************************
  .
  --------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

  - - - - - - - > 'winlogon.exe'(872)
  c:\program files\Lenovo\HOTKEY\tphklock.dll

  - - - - - - - > 'explorer.exe'(3392)
  c:\windows\system32\nview.dll
  c:\windows\system32\NVWRSNL.DLL
  c:\windows\system32\webcheck.dll
  c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll
  c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll
  c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll
  .
  Voltooingstijd: 2010-04-21 14:13:54
  ComboFix-quarantined-files.txt 2010-04-21 12:13
  ComboFix2.txt 2010-04-21 11:42

  Pre-Run: 18.172.719.104 bytes beschikbaar
  Post-Run: 18.161.979.392 bytes beschikbaar

  - - End Of File - - 085AB1426138333FD4C45B4DDB33674C


  HijackThis:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 14:15:26, on 21-4-2010
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
  C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
  C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
  c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\UpdateMonitor.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE
  c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe
  C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe
  C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\LVOSDSVC.exe
  C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
  C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Zoom\TpScrex.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe
  C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMLCHK.exe
  C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LCONTROL.exe
  C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKA.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\Bram\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\9ud6o2sz.default\extensions\{E173B749-DB5B-4fd2-BA0E-94ECEA0CA55B}\components\afom.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://lenovo.live.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL
  O2 - BHO: Password Manager Browser Helper Object - {BF468356-BB7E-42D7-9F15-4F3B9BCFCED2} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TPFNF7] C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\LVOSDSVC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
  O4 - HKLM\..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LPMailChecker] C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMLCHK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LCONTROL] "C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LCONTROL.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LFKA] "C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKA.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor
  O4 - HKLM\..\Run: [BLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog
  O4 - HKLM\..\Run: [cssauth] "C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" silent
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DigidesignMMERefresh] C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar Bluetooth - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {F4F55DC8-0B69-4DFE-BA94-CB677B88B2A3} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lenovo Password Manager... - {F4F55DC8-0B69-4DFE-BA94-CB677B88B2A3} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/micr...?1256562026750
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\GFNEXSrv.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: Digidesign MME Refresh Service (DigiRefresh) - Digidesign, A Division of Avid Technology, Inc. - C:\Program Files\Digidesign\Drivers\MMERefresh.exe
  O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
  O23 - Service: Intel« PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: ThinkPad PM Service for SL Series (IBMPMSVC) - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
  O23 - Service: Service of LFKA (LFKAS) - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKAS.exe
  O23 - Service: MBAMService - Unknown owner - N:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Power Manager DBC Service - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE
  O23 - Service: Intel« PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
  O23 - Service: LiveShare P2P Server 10 (RoxLiveShare10) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxLiveShare10.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel« PROSet/Wireless WiFi Service (S24EventMonitor) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe
  O23 - Service: SessionLauncher - Unknown owner - C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\DX9\SessionLauncher.exe (file missing)
  O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe
  O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
  O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
  O23 - Service: TVT Backup Protection Service - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe
  O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
  O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
  O23 - Service: TVT Windows Update Monitor (TVT_UpdateMonitor) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\UpdateMonitor.exe
  O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.11\bin\httpd.exe
  O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\bin\mysql\mysql5.1.36\bin\mysqld.exe

  --
  End of file - 14458 bytes

 9. #9
  Schermafbeelding van Emphyrio  Technische vaardigheid
  5. Expert
  Besturingssysteem
  Windows 10 Home 64 bits
  Antivirus
  Bitdefender Free
  Firewall
  Windows Firewall
  Berichten
  16.043
  Blog Berichten
  26
  Hoi EZBlade,

  Logs zijn clean

  We gaan opruimen...........

  Ga naar start > uitvoeren en kopieer en plak volgende command in het veld:

  ComboFix /Uninstall

  Zorg ervoor dat er dus een spatie is tussen Combofix en /
  Daarna klik je op Enter.  Dit zal Combofix verwijderen+gerelateerde mappen en bestanden,
  herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies,
  gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen
  en reset je Systeemherstel opnieuw.

  _____________________________________________________________

  Download OTC.exe (by OldTimer)
  • Plaats het bestand op je bureaublad.
  • Zorg dat er een internetverbinding is.
  • Klik vervolgens met je rechtermuisknop op OTC.exe en kies voor Run as Administrator (Nederlands: Uitvoeren als Administrator) om het programma te starten.
  • Klik nu op de knop "CleanUp!"
  • Als je firewall, of een ander beveiligingsprogramma, een waarschuwing geeft dat OTC.exe internettoegang wil, mag je dit toestaan, het programma heeft die connectie nodig.
  • OTC zal als laatste vragen of je de computer herstarten wilt, dit mag je toestaan, hiermee verwijdert het zichzelf ook.


  Nota: Het gebruik van OTC.exe zal alle gebruikte tools(inclusief bijbehorende logs en backupmappen) van je computer doen verwijderen.
  _____________________________________________________________


  Daarna:

  1) Je mag alle losse bestanden en tools die we hebben gebruikt verwijderen.

  2) Wis even je bestaande herstelpunten volgens deze procedure.

  3) Ga naar de website van Secunia en laat de Secunia Online Software Inspector (OSI) je computer scannen.
  De Secunia Online Software Inspector scant de computer op programma's die niet geupdate zijn en daardoor ook mogelijke beveiligingslekken kunnen bevatten die ondermeer door malware misbruikt kunnen worden.
  Plaats voor je de scan start eventueel ook een vinkje bij 'Enable thorough system inspection'.
  Hierdoor kan OSI ook de programma's vinden indien deze niet op de standaardlocatie ge´nstalleerd zijn.
  Wordt een niet-up-to-date programma gevonden dan wordt deze in het rood als 'insecure' weergegeven en krijg je de mogelijk om via de 'download-link' de meest recente versie te downloaden.

  4) Om herbesmetting te vermijden, kan je deze tips eens nalezen:

  Het voorkomen van spyware-infecties en browserhijacking en Hoe voorkom ik een nieuwe infectie?

  5) Om je PC een snelle onderhoudbeurt te geven, kan je deze tips eens lezen: Handleiding voor een schone PC

  Je mag je topic op "Opgelost" zetten.

  Hebben we je goed geholpen? Overweeg eens een donatie aan Nucia

  Emphyrio
  Malware Research Engineer@Malwarebytes (MBAM) ..... ASAP & Unite Member
  E Dev * McAfee verwijderen. * Ccleaner * E-Peek

 10. #10

  Technische vaardigheid
  4.
  Besturingssysteem
  Windows XP Home/Pro
  Antivirus
  NOD32 Security Suite
  Firewall
  NOD32 Security Suite
  Berichten
  6
  Heel erg bedankt!
  Heb een donatie gedaan

 11. #11
  Schermafbeelding van Emphyrio  Technische vaardigheid
  5. Expert
  Besturingssysteem
  Windows 10 Home 64 bits
  Antivirus
  Bitdefender Free
  Firewall
  Windows Firewall
  Berichten
  16.043
  Blog Berichten
  26
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door EZBlade Bekijk Berichten
  Heel erg bedankt!
  Heb een donatie gedaan
  Graag gedaan en enorm geapprecieerd
  Malware Research Engineer@Malwarebytes (MBAM) ..... ASAP & Unite Member
  E Dev * McAfee verwijderen. * Ccleaner * E-Peek

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •