Wanneer je onderstaand ziet in je log:
Date: 2016-11-09 23:23:46.531
Description: De integriteit van de kopie van het bestand \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\WinIo.sys kan niet worden geverifieerd omdat de bestands-hash niet is gevonden op het systeem. Tijdens een recente hardware- of softwarewijziging is mogelijk een bestand geïnstalleerd dat onjuist ondertekend of beschadigd is, of dat mogelijk kwaadwillende software van een onbekende bron is.
kun je op volgende manier achterhalen welke schijfletter aan volume 3 toegekend is
Open kladblok en kopieer er de volgende code naar toe.
list volume
Sla dit bestand op met als type Alle bestanden (*.*) en met de bestandsnaam scriptname.txt op het bureaublad.

Open een opdrachtregel met administratorrechten.
Typ: diskpart /s "%userprofile%\desktop\scriptname.txt">"%userprofile%\desktop\volumes.txt" & start notepad "%userprofile%\desktop\volumes.txt"