Wat weet ik van het Sinterklaasfeest? Ik heb als kind veel plezier beleefd aan dit feest. Sinterklaas kwam bij ons niet met de boot aan, maar met de trein. Het was altijd druk bij het station. We zetten de schoen en hadden altijd een gezellige pakjesavond met de hele familie. We pakten de cadeautjes uit en waren altijd blij met wat we kregen.

Sinterklaas was een bisschop die uit Spanje kwam. Het lied is immers, 'zie ginds komt de stoomboot uit Spanje aan'. Zwarte Piet was zijn hulp die de pakjes door de schoorsteen bezorgde. Als kind heb ik nooit gedacht klopt dit allemaal wel en vragen gesteld en nooit geen pesterijen of discriminatie ondervonden thuis of op school, laat staan dat ik wist wat dat laatste was. Je wordt groter en dan zegt er iemand, Sinterklaas bestaat niet. Dat was voor mij als kind een enorme klap. Hoe kan het dat je als volwassene staat te liegen. Ik was zeer teleurgesteld en het vertrouwen had een enorme klap gekregen.

Goed, je wordt groter en ouder en het feest komt steeds meer op de achtergrond. Je kijkt tv, hoort en leest steeds meer en Sint-Nicolaas komt niet uit Spanje maar Turkije. Wikipedia schrijft:' In de middeleeuwen werd op Duitse en noord-Franse kloosterscholen het Sint-Nicolaasfeest gevierd. Tijdens een mirakelspel verscheen de heilige voor de kinderen, en hij beloonde ijverige leerlingen en vermaande luie leerlingen.'

Waar ik het gelezen heb, weet ik niet meer maar Zwarte Piet zou een Moor (Moren) zijn, een hulp/stonden in dienst van de bisschop. Volgens mij had dat niets met slavernij of discriminatie te maken. Wikipedia schrijft: 'De Byzantijnse historicus Procopius omschreef de Moren in de 6e eeuw als zwarthuidigen, getint die Numidië en Carthago bevolkten.'

De onjuiste interpretatie van het Sinterklaasfeest komt volgens mij door een prentenboekje van de onderwijzer Jan Schenkman die met zijn werk een eigen draai moest geven aan het oorspronkelijke verhaal. Dat doen schrijvers en filmmakers vaker, hij plaatst het verhaal in 1850 en dat is pertinent onjuist.

Maar goed, je kunt het overal wel of niet mee eens zijn. Iedereen zal zijn of haar eigen visie hebben maar ik heb als kind nooit pesterijen, discriminatie ervaren en ook nooit gedacht aan slavernij, onderdrukking etc. Nu als volwassene nog steeds niet. Nu zijn er mensen en ik neem aan dat die bewijzen hebben van de slavernij, discriminatie en pesterijen die heden tijdens het Sinterklaasfeest plaatsvinden. Prima, dan zeg je dat en Sylvana Simons komt op televisie en vertelt haar verhaal. Ze komt bij Pauw en andere talkshows en dan moet je opletten, ze zegt, laten we daar over discussiëren. Prima zal iedereen zeggen. Maar het komt altijd op hetzelfde neer, het discussiëren gaat altijd over in het gelijk willen hebben en halen. Daarom hebben/krijgen de mensen een ontzettende hekel aan haar.

Ook nu weer de presentatie van de ombudsvrouw. Ze zegt kinderen komen bij mij met verhalen over uitsluiting, pesten en discriminatie. Wie kan dat geloven? Ik niet. Die kinderen zijn helemaal niet bij haar gekomen, hoogstens ouders of actievoerders.

Zij schrijft: 'Door hem van discriminerende en stereotyperende kenmerken te ontdoen kan het een figuur worden…' Wacht eens even! Wie heeft hem voorzien van deze kenmerken?

Zijn het kinderen die hebben stilgestaan of gaan stilstaan bij deze kwesties? Volstrekte onzin. De discussie zal verder gevoerd worden. Maar het Sinterklaasfeest zal nooit meer worden wat het was. Het feest heeft een zeer nare bijsmaak gekregen en ik denk dat het in de cultuur van Nederland zal verdwijnen. En dan ook nog schrijven dat onze kinderen beter verdienen dan dit.

De leugen herinner ik me nog altijd en nu is daar ook nog eens mijn neiging om te gaan discrimineren bijgekomen. Hoe kan het, dat een bepaalde groep mensen het voor elkaar krijgen om een dergelijk onschuldig feest de nek om te draaien. Dat wil zeggen dat we in de toekomst heel voorzichtig moeten zijn, want dan staan ons nog meer vervelende zaken te wachten. Ik juich de aanpassingen aan de figuur van Zwarte Piet niet toe. Het is een boodschap aan onze kinderen om onze cultuur en gebruiken te grabbel te gooien voor niets en Jan en alleman.