Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Wie kan mij helpen (2 threads samengevoegd)

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Wie kan mij helpen (2 threads samengevoegd)

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 13:27:06, on 1-11-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


  C:\Program Files\Windows SyncroAd\SyncroAd.exe  O4 - HKLM\..\Run: [Windows SyncroAd] C:\Program Files\Windows SyncroAd\SyncroAd.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [WebRebates0] "C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe"

 • #2
  Deze log is incompleet. Post een hele log graag.

  Comment


  • #3
   Wie kan mij helpen

   Ik wil in onderstaande log de spyware verwijderen
   WebRebates0.exe
   WebRebates1.exe
   SyncroAd.exe
   Deze komen steeds terug indien ik het proces beeindig in Windows taakbeheer
   gebruik.

   Logfile of HijackThis v1.98.2
   Scan saved at 15:28:39, on 1-11-2004
   Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
   C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
   C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\PROGRA~1\CASEMA~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe
   C:\WINDOWS\System32\xafvwi.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
   C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
   C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
   C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\Plaxo\2.0.4.58\InstallStub.exe
   C:\Program Files\Windows SyncroAd\WinSync.exe
   C:\Program Files\Casema SnelHelp\bin\mpbtn.exe
   C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
   C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
   C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
   C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   C:\Program Files\Windows SyncroAd\SyncroAd.exe
   C:\Program Files\Skybound Software\Pharma\Pharma.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe
   C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://minisearch.startnow.com/
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://minisearch.startnow.com/
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://minisearch.startnow.com/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://minisearch.startnow.com/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://minisearch.startnow.com/
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startnow.com/
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://minisearch.startnow.com/
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://minisearch.startnow.com/
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   R3 - Default URLSearchHook is missing
   O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
   O2 - BHO: Setup.Setup1 - {2E65A557-173C-4DE9-860B-28FC5CACA542} - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Setup\Setup.dll
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [Motive SmartBridge] C:\PROGRA~1\CASEMA~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [whzdhdt] C:\WINDOWS\System32\xafvwi.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [conscorr] C:\WINDOWS\conscorr.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [PlaxoUpdate] C:\Program Files\Plaxo\2.0.4.58\InstallStub.exe -a
   O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
   O4 - Global Startup: Casema SnelHelp.lnk = C:\Program Files\Casema SnelHelp\bin\matcli.exe
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
   O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
   O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
   O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
   O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
   O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
   O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm
   O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
   O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=8a6f3106da726f05b5b8e3f226808bf74387a71bc28f1b29f966e397eb6e7e855abd8667f9f5715 cbd7030afcbe9ed165862bd167f20cc768c5a51000f51fb04:6a612c0b690070ae3591a6e6889ec4cc
   O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/21fad580e0944c93e605/netzip/RdxIE601.cab
   O16 - DPF: {E7DBFB6C-113A-47CF-B278-F5C6AF4DE1BD} - http://download.abacast.com/download/files/abasetup152.cab

   Comment


   • #4
    Hi jbee,

    Verplaats HijackThis, bij voorkeur naar c:\Program Files\HijackThis. Overal is goed, behalve je Bureaublad of een tijdelijke map. Als HijackThis in een tijdelijke map loop je het risico dat backups verwijderd worden, en het Bureaublad wordt anders een puinhoop met alle backups.
    Als je Windows XP gebruikt, kan het zijn dat je hebt dubbelgeklikt op het bestand HijackThis.exe. Dan wordt het programma uitgepakt naar en tijdelijke map. Selecteer het bestand pak het uit.

    Hoe maak je een nieuwe map:

    Klik op "Mijn Computer", dan "C:\" en op "Program Files".
    Uit het menu kies "Bestand"->"Nieuw"->"Map"
    Dat maakt een map met de naam "Nieuwe map", die je kan hernoemen tot "HJT" of "HijackThis"
    Nu heb je "C:\Program Files\HijackThis". Plaats HijackThis.exe daar en dubbelklik om het programma te starten.

    Open het Configuratiescherm, dan "Software" en "Programma's wijzigen of verwijderen". Selecteer de volgende onderdelen en klik op "Verwijderen" voor elk van deze:
    • My Search Bar
    • MyWay Speed Bar
    • My Web Search Bar
    • Fun Web Products Easy Installer


    Ik zie geen referenties aan SyncroAd in je log. Zet alles aan wat je uitgezet hebt in 'System Configuration Utility' (MSConfig.exe). Dan zal de computer geen mogelijke malware en hijackers verbergen.

    Start HijackThis, klik op "Scan" and kruis de volgende onderdelen aan.

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://minisearch.startnow.com/
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://minisearch.startnow.com/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://minisearch.startnow.com/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://minisearch.startnow.com/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://minisearch.startnow.com/
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startnow.com/
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://minisearch.startnow.com/
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://minisearch.startnow.com/

    R3 - Default URLSearchHook is missing

    O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
    O2 - BHO: Setup.Setup1 - {2E65A557-173C-4DE9-860B-28FC5CACA542} - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Setup\Setup.dll
    O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll

    O4 - HKLM\..\Run: [whzdhdt] C:\WINDOWS\System32\xafvwi.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [conscorr] C:\WINDOWS\conscorr.exe

    O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm

    O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_fi...91a6e6889ec4cc
    O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/21fad580...p/RdxIE601.cab


    Sluit alle programma's, inclusief browsers, behalve HijackThis. Klik op "Fix checked".

    Start je computer in beveiligde modus. Hoe start ik mijn computer in veilige modus?

    Wellicht dat je verborgen bestanden moet kunnen zien. Hoe toon ik verborgen bestanden?

    Mappen en bestanden met een tilde (~) betekenen dat er een map/bestand is dat begint met de 6 letters voor de tilde, houdt rekening ermee dat er spaties in kunnen staan. Als er meer dan één is, post dan wat gevonden is. Verwijder niet!

    Verwijder de volgende bestanden in rood (het kan zijn dat ze al verwijderd zijn):

    C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll
    C:\WINDOWS\System32\xafvwi.exe
    C:\WINDOWS\conscorr.exe

    Verwijder de volgende mappen in rood (het kan zijn dat deze al verwijderd zijn):

    C:\Program Files\MyWay
    C:\Documents And Settings\All Users\Application Data\Setup
    C:\Program Files\Web_Rebates
    C:\Program Files\Windows SyncroAd

    Herstart de computer en post een nieuwe log in deze thread.

    Comment

    Sorry, you are not authorized to view this page
    Working...
    X
    😀
    🥰
    🤢
    😎
    😡
    👍
    👎