Mededeling

Collapse
No announcement yet.

trojan.win32.obfuscated

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • trojan.win32.obfuscated

  Mja, heb dit al een paar keer zien staan
  maar die hijackregels zijn precies altijd anders

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:45:49, on 18/12/2007
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Altiris\Altiris Agent\AeXNSAgent.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\hidserv.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINNT\system32\stisvc.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe
  C:\WINNT\system32\mspmspsv.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\System32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  C:\Program Files\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe
  C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe
  C:\WINNT\DvzCommon\DvzMsgr.exe
  C:\Program Files\mIRC\mirc.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\WINNT\explorer.exe
  C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Stijn\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://bib.kuleuven.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://intranet
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Web Search - {D54F0577-8770-4A63-B926-6A640ED57F06} - C:\WINNT\websrc32.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINNT\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINNT\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinVNC] "C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe" -servicehelper
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AeXAgentLogon] C:\Program Files\Altiris\Altiris Agent\AeXAgentActivate.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [D-Link AirPlus G] C:\Program Files\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [googletalk] "C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe" /autostart
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: DataViz Messenger.lnk = C:\WINNT\DvzCommon\DvzMsgr.exe
  O4 - Global Startup: IMPACMAP.BAT
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://intranet
  O16 - DPF: {0246ECA8-996F-11D1-BE2F-00A0C9037DFE} (TDServer Control) - http://www.mrw.interscience.wiley.com/wfplayer/tdserver.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {1A5E3140-85FF-11D3-8040-00A0244D29C5} (applic.UserControl1) - http://groen-nt48/vt/applic.CAB
  O16 - DPF: {22F01769-5014-4F24-A0AF-29ED7803E8A1} (QAppMgr.QAppManager) - http://mediweb/qweb/htc/QAppMgr.CAB
  O16 - DPF: {66157B4F-9E4A-488C-92A4-4434A16FCBF2} (Pegasus PrintPRO Control v3.0) - http://groen-nt58/tiffviewer/printpro3.cab
  O16 - DPF: {6D3CF4F3-C2F3-46E7-A126-3E53102A6B91} (Pegasus ImagXpress Control v7.0) - http://groen-nt58/tiffviewer/imagxpress7.cab
  O16 - DPF: {8569D715-FF88-44BA-8D1D-AD3E59543DDE} (ActiveReports Viewer2) - http://groen-nt49/registratie/ConsulWachtV1/Wachtdiensten%20Opvragen/arview2.cab
  O16 - DPF: {8613571C-30D2-4BD4-9710-3DFDBADE8190} (AMI Pictorial Control CWeb 2.1 SPa05) - http://147.93.168.167/ami/install/amiviewer.cab
  O16 - DPF: {D4EE935F-1031-4C01-87DC-190A98AC9DE4} (AMI Pictorial Control CWeb 2.1 SPa04) - http://147.93.168.167/ami/install/amiviewer.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = azgroeninge.be
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = azgroeninge.be
  O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = azgroeninge.be
  O23 - Service: Altiris Agent (AeXNSClient) - Altiris, Inc. - C:\Program Files\Altiris\Altiris Agent\AeXNSAgent.exe
  O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Alpha Networks Inc. - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe
  O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: OracleOraHome81ClientCache - Unknown owner - C:\oracle\ora81\BIN\ONRSD.EXE
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: VNC Server (winvnc) - Constantin Kaplinsky - C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe

  --
  End of file - 5767 bytes

  alvast bedankt

 • #2
  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RVAXO.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht tesamen met een nieuw logje van HijackThis.

  Comment


  • #3
   ----------------RVAXO.exe first run-------------

   Files found:

   C:\WINNT\websrc32.dll

   Uninstallers Rogue scanners:


   Folders Found:


   Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

   --------------RVAXO.exe last run---------------

   Files found:

   Folders Found:

   --------------RVAXO.exe finished----------------

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 19:59:07, on 18/12/2007
   Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINNT\System32\smss.exe
   C:\WINNT\system32\winlogon.exe
   C:\WINNT\system32\services.exe
   C:\WINNT\system32\lsass.exe
   C:\WINNT\system32\svchost.exe
   C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Altiris\Altiris Agent\AeXNSAgent.exe
   C:\WINNT\System32\svchost.exe
   C:\WINNT\system32\hidserv.exe
   C:\WINNT\system32\regsvc.exe
   C:\WINNT\system32\MSTask.exe
   C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
   C:\WINNT\system32\stisvc.exe
   C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
   C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe
   C:\WINNT\system32\mspmspsv.exe
   C:\WINNT\system32\svchost.exe
   C:\WINNT\Explorer.EXE
   C:\WINNT\system32\notepad.exe
   C:\WINNT\System32\hkcmd.exe
   C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
   C:\Program Files\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe
   C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe
   C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
   C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe
   C:\WINNT\DvzCommon\DvzMsgr.exe
   C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   C:\Stijn\HiJackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://bib.kuleuven.be/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://intranet
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
   O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
   O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINNT\System32\igfxtray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINNT\System32\hkcmd.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [WinVNC] "C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe" -servicehelper
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [AeXAgentLogon] C:\Program Files\Altiris\Altiris Agent\AeXAgentActivate.exe /logon
   O4 - HKLM\..\Run: [D-Link AirPlus G] C:\Program Files\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [googletalk] "C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe" /autostart
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user')
   O4 - Global Startup: DataViz Messenger.lnk = C:\WINNT\DvzCommon\DvzMsgr.exe
   O4 - Global Startup: IMPACMAP.BAT
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
   O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://intranet
   O16 - DPF: {0246ECA8-996F-11D1-BE2F-00A0C9037DFE} (TDServer Control) - http://www.mrw.interscience.wiley.com/wfplayer/tdserver.cab
   O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
   O16 - DPF: {1A5E3140-85FF-11D3-8040-00A0244D29C5} (applic.UserControl1) - http://groen-nt48/vt/applic.CAB
   O16 - DPF: {22F01769-5014-4F24-A0AF-29ED7803E8A1} (QAppMgr.QAppManager) - http://mediweb/qweb/htc/QAppMgr.CAB
   O16 - DPF: {66157B4F-9E4A-488C-92A4-4434A16FCBF2} (Pegasus PrintPRO Control v3.0) - http://groen-nt58/tiffviewer/printpro3.cab
   O16 - DPF: {6D3CF4F3-C2F3-46E7-A126-3E53102A6B91} (Pegasus ImagXpress Control v7.0) - http://groen-nt58/tiffviewer/imagxpress7.cab
   O16 - DPF: {8569D715-FF88-44BA-8D1D-AD3E59543DDE} (ActiveReports Viewer2) - http://groen-nt49/registratie/ConsulWachtV1/Wachtdiensten%20Opvragen/arview2.cab
   O16 - DPF: {8613571C-30D2-4BD4-9710-3DFDBADE8190} (AMI Pictorial Control CWeb 2.1 SPa05) - http://147.93.168.167/ami/install/amiviewer.cab
   O16 - DPF: {D4EE935F-1031-4C01-87DC-190A98AC9DE4} (AMI Pictorial Control CWeb 2.1 SPa04) - http://147.93.168.167/ami/install/amiviewer.cab
   O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = azgroeninge.be
   O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = azgroeninge.be
   O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = azgroeninge.be
   O23 - Service: Altiris Agent (AeXNSClient) - Altiris, Inc. - C:\Program Files\Altiris\Altiris Agent\AeXNSAgent.exe
   O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Alpha Networks Inc. - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe
   O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
   O23 - Service: OracleOraHome81ClientCache - Unknown owner - C:\oracle\ora81\BIN\ONRSD.EXE
   O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
   O23 - Service: VNC Server (winvnc) - Constantin Kaplinsky - C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe

   --
   End of file - 5380 bytes

   Comment


   • #4
    Dat was hem dan

    Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik Uninstall.cmd
    Dit zal alles van RVAXO doen verwijderen.

    Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

    Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

    Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
    Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
    Klik op de knop Empty Selected.

    Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
    Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
    Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
    (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
    Klik op de knop Empty Selected.

    Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
    Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
    Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
    Klik op de knop Empty Selected.
    Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

    Dan denk ik dat het al weer OK is

    Comment


    • #5
     Ok, heel erg bedankt
     Ging vlugger dan ik verwacht had
     Ik heb nog geen nieuwe popups gekregen dus het ziet er goed uit
     nogmaals bedankt

     Comment


     • #6
      Graag gedaan hoor

      Comment

      Sorry, you are not authorized to view this page
      Working...
      X