Mededeling

Collapse
No announcement yet.

map system32 onvindbaar

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • map system32 onvindbaar

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:47:17, on 19-12-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  D:\Nero\Nero 8\Nero BackItUp\NBService.exe
  D:\Alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  D:\Dvd speler\PDVDServ.exe
  D:\huishoudboekje\quick.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe
  D:\Drivers printer\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  D:\Downloads\utorrent.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\@Home veiligheid\AntiVirus\AVRealTime.exe
  C:\Program Files\@Home veiligheid\Antivirus\sweepsrv.sys
  D:\Hijack\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F3 - REG:win.ini: load=
  F3 - REG:win.ini: run=
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Preventon RealTime Antivirus] C:\Program Files\@Home veiligheid\AntiVirus\AVRealTime.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Adobe reader\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "D:\Dvd speler\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Tpscrex] C:\Program Files\MSTpscre\Tpscrex.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Huishoudboekje] d:\huishoudboekje\quick.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "D:\Nero\Nero 8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoveWGA] C:\Documents and Settings\Siebrand\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\ABQBE5I3\RemoveWGA.exe -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Event Reminder.lnk = D:\Printmaster\PrintMaster\PMremind.exe
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\Office\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1173386821125
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1173811909156
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.mijnalbum.nl/skin/v2/system/upload/ImageUploader4.cab
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - D:\Nero\Nero 8\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\
  O23 - Service: sweepsrv.sys - Sophos Plc - C:\Program Files\@Home veiligheid\Antivirus\sweepsrv.sys

  --
  End of file - 5439 bytes


  Ik had op een forum van deze site aangegeven dat de map system32 onvindbaar was. Toen werd mij als advies gegeven om een HijackThis Log te plaatsen.
  Bij deze dus.

  Gr,

  Daddy

 • #2
  Open een klablokbestand.
  Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.bat
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.
  Code:
  attrib -r -s -h C:\WINDOWS\System32
  Dubbelklik daarna op fix.bat

  Vertel of dat verbetering geeft

  Comment


  • #3
   system32 map onzichtbaar

   Bedankt voor de tip.
   Het heeft gewerkt.

   Comment


   • #4
    Graag gedaan hoor

    Logje lijkt verder schoon te zijn van infecties.
    Deze regels mogen nog aangevinkt worden met Hijackthis en daarna met behulp van de knop "Fix checked" verwijderd worden:
    F3 - REG:win.ini: load=
    F3 - REG:win.ini: run=
    O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
    O4 - HKLM\..\Run: [RemoveWGA] C:\Documents and Settings\Siebrand\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\ABQBE5I3\RemoveWGA.exe -startup


    Groeten smeenk

    Comment

    Sorry, you are not authorized to view this page
    Working...
    X