Mededeling

Collapse
No announcement yet.

trage computer..ongewenste spam

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • trage computer..ongewenste spam

  hoi,

  de laatste week krijg ik steeds mailtjes die virussen bevatten..
  heb ik misschien per onbgeluk iets geinstalleerd wat er niet thuis hoort?

  mijn logfile..
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:15, on 2007-12-20
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINNT\system32\bgsvcgen.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\WINNT\runservice.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\WINNT\system32\stisvc.exe
  C:\WINNT\system32\UAService7.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\system32\mspmspsv.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\Explorer.EXE
  D:\PROGRA~1\AcBtnMgr_X84-X85.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  D:\Program Files\Blokker Bestelsoftware\Agent.exe
  D:\PROGRA~1\ACMonitor_X84-X85.exe
  C:\WINNT\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\printray.exe
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\nl\msnappau.exe
  C:\WINNT\system32\internat.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  D:\Program Files\Hyves Kwekker\HyvesDesktop_2.exe
  D:\Program Files\QuickDCF2.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.hetnet.nl:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {9CB65201-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.2607.0\nl\msntb.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X84-X85 Button Manager] d:\PROGRA~1\AcBtnMgr_X84-X85.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
  O4 - HKLM\..\Run: [ExtraFilmHemmaAgent] "D:\Program Files\Blokker Bestelsoftware\Agent.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X84-X85 Button Monitor] d:\PROGRA~1\ACMonitor_X84-X85.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray] C:\WINNT\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\printray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] ~"C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [HyvesKwekker] "D:\Program Files\Hyves Kwekker\HyvesDesktop_2.exe"
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [internat.exe] internat.exe (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Exif Launcher 2.lnk = D:\Program Files\QuickDCF2.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IncrediMail) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\WINNT\system32\bgsvcgen.exe
  O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
  O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: LicCtrl Service (LicCtrlService) - Unknown owner - C:\WINNT\runservice.exe
  O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\VIRUSfighter\Nvc\BIN\nipsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - Unknown owner - D:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe (file missing)
  O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - Unknown owner - D:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\UAService7.exe

  --
  End of file - 7530 bytes

 • #2
  Er lijkt niet veel mis te zijn.

  Gebruik je Norman en Spyware Doctor ook nog?

  Doorloop eerst deze stappen eens:

  Start HijackThis nog een keer, kies voor "Do a system scan only" en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels:
  O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.2607.0\nl\msntb.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe

  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

  Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop Empty Selected.
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

  Doe een online scan via Panda's online virus scan.
  Laat eerst de activeX die benodigd is downloaden en installeren, bij eventuele beveiligingsmeldingen van Internet Explorer kies je voor het toestaan van het downloaden/installeren.
  Bij "Select a device to scan" kies je voor "My Computer".
  De scan zal dan beginnen.
  Na afloop van de scan zie rechts een groene button met de tekst "See report".
  Klik op deze button en daarna op de button "Save report".
  Laat het bestand Activescan.txt op je bureaublad opslaan.
  Herstart daarna even je computer.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze ter controle en post ook het logje van Panda.

  Groeten smeenk

  Comment

  Sorry, you are not authorized to view this page
  Working...
  X