Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Cpu zeer traag na aanklikken foute link

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Cpu zeer traag na aanklikken foute link

  Hallo,

  Na vanochtend een ' foute link' aangeklikt te hebben (dacht dat het een kerstkaart van een kennis was, maar bleek een portugese site waarna een bestand zich wilde laten uitvoeren) is mijn cpu supertraag. Daarnaast kan ik geen sites meer openen waarvoor JAVA nodig is. Heb JAVA al opnieuw geinstalleerd, maar lost niets op. Verder spybot en adaware laten draaien maar die vinden niets.......Zou iemand naar dit log willen kijken om te zien of er wat verdachts op te vinden is? Alvast heel hartelijk dank!
  Greetz,
  Joep

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 13:45, on 2007-12-21
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
  C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Ares\Ares.exe
  C:\Program Files\PowerArchiver\PASTARTER.EXE
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\NclBTHandler.exe
  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe
  C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\ymsgr_tray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\HiJackThis_v2.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] c:\Program Files\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [hcenter] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE" -quiet
  O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h
  O4 - HKCU\..\Run: [PowerArchiver Tray] C:\Program Files\PowerArchiver\PASTARTER.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program Files\Common Files\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08ce -f video -m logitech -d 11.0.0.1217 (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program Files\Common Files\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08ce -f video -m logitech -d 11.0.0.1217 (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
  O16 - DPF: {200B3EE9-7242-4EFD-B1E4-D97EE825BA53} (VerifyGMN Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn/install/hpobjinstaller_gmn.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1152364260331
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: hpdj00 - Unknown owner - C:\DOCUME~1\HP_EIG~1\LOCALS~1\Temp\hpdj00.exe (file missing)
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe (file missing)

  --
  End of file - 11591 bytes

 • #2
  Hi,

  Je gebruikt nog een oude versie van HijackThis. Verwijder deze aub en download de nieuwste versie zoals beschreven staat in de onderstaande link, ga daarna verder met de onderstaande stappen.

  http://www.nucia.eu/forum/showthread.php?t=28820

  1.

  Ik zie dat je TeaTimer van Spybot op de achtergrond hebt draaien, deze kan in de weg zitten met het fixen van HijackThis-regels. Zet daarom de TeaTimer eventjes uit, dit doe je op de volgende manier:

  1. Start Spybot Search and Destroy.
  2. Ga naar 'Mode' > selecteer Advanced Mode
  3. Ga naar 'Tools' en klik op het Resident-icoon in de lijst
  4. Haal het vinkje weg bij Resident TeaTimer en klik OK

  5. Download nu [url=http://downloads.subratam.org/ResetTeaTimer.bat]ResetTeaTimer.bat naar je bureaublad. (rechtsklikken -> opslaan als..)
  6. Open nu ResetTeaTimer.bat vanaf je bureaublad.

  TeaTimer is nu uitgezet en gereset.


  2.

  * Leeg de Cache and Cookies in IE:
  • Sluit Internet Explorer.
  • Ga naar Configuratiescherm > Internet Opties > tab Algemeen
  • Klik de Cookies verwijderen knop
  • Klik op de Bestanden verwijderen knop ernaast
  • Vink aan: Ook alle off line items verwijderen, klik OK
  * Leeg de Cache and Cookies in Firefox (In geval Firefox geïnstalleerd is):
  • Ga naar Extra > Opties.
  • Klik Privacy in het menu.
  • Klik op de knop Wissen (Geschiedenis, Cookies, Cache).
  • Klik OK om het venster opnieuw te sluiten.
  * Leeg andere Temporary files + Prullenbak
  • Ga naar Start > Uitvoeren en typ: cleanmgr en klik ok.
  • Laat het je systeem scannen op bestanden die moeten verwijderd worden
  • Zorg er wel voor dat je daar enkel maar 'tijdelijke bestanden', 'tijdelijke internetbestanden'en 'prullenbak'staan aangevinkt.
  • Klik daarna op OK.

  3.

  Ga naar Start -> Uitvoeren
  Typ hier het volgende commando in: sc stop hpdj00
  Herhaal dit met dit commando: sc delete hpdj00

  4.

  Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe]Combofix en sla het op je bureaublad op.

  Open Combofix.exe en volg de instructies, aanvaard de disclaimer door "1"te typen.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

  Het is mogelijk dat de PC zichzelf automatisch opnieuw opstart. Wanneer de fix is gedaan en na mogelijk herstart zal een log (combofix.txt) openen. Plaats de inhoud van dit bericht in je volgende reactie samen met een nieuw logje van HijackThis.

  - Daniël
  Last edited by BendeBoy; 23-12-07, 23:28.

  Comment


  • #3
   Hallo Daniel,

   Hierbij de nieuwe logjes. Alvast heel hartelijk dank en fijne feestdagen!
   Ciao,
   Joep

   Combofix:

   ComboFix 07-12-21.4 - HP_Eigenaar 2007-12-24 11:20:13.2 - NTFSx86
   Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.168 [GMT 1:00]
   Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\ComboFix(2).exe
   .

   (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-11-24 to 2007-12-24 ))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   2007-12-24 11:06 . 2007-12-24 11:06 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
   2007-12-24 11:00 . 2007-12-24 11:00 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\LocalService\Sjablonen
   2007-12-24 11:00 . 2007-12-24 11:00 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\LocalService\Netwerkprinteromgeving
   2007-12-24 11:00 . 2007-12-24 11:00 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\LocalService\Mijn documenten
   2007-12-24 11:00 . 2007-12-24 11:00 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Menu Start
   2007-12-24 11:00 . 2007-12-24 11:00 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Bureaublad
   2007-12-23 19:06 . 2007-12-24 11:18 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Onlangs geopend
   2007-12-22 16:24 . 2007-12-22 16:24 <DIR> d-------- C:\Program Files\SystemGuards.com
   2007-12-22 16:24 . 2007-12-22 16:24 <DIR> d-------- C:\Program Files\SoftwareClub.ws
   2007-12-22 16:24 . 2002-03-04 12:27 1,140,472 --a------ C:\WINDOWS\system32\IGUltraGrid20.ocx
   2007-12-22 16:24 . 2007-12-22 16:24 675,328 --a------ C:\WINDOWS\isRS-000.tmp
   2007-12-22 16:24 . 2003-11-19 13:59 512,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\XceedCry.dll
   2007-12-22 16:24 . 2001-07-28 12:50 265,753 --a------ C:\WINDOWS\system32\AS-Exp2.ocx
   2007-12-22 16:24 . 2004-03-08 23:00 131,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\MSADODC.ocx
   2007-12-22 16:24 . 2000-07-15 05:00 101,888 --a------ C:\WINDOWS\system32\VB6STKIT.DLL
   2007-12-22 16:24 . 2001-04-20 01:28 28,672 --a------ C:\WINDOWS\system32\systray.ocx
   2007-12-22 16:24 . 1999-01-26 19:36 11,012 --a------ C:\WINDOWS\system32\threadapi.tlb
   2007-12-22 16:24 . 2006-05-31 15:38 10,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\md5.dll
   2007-12-21 16:18 . 2007-09-24 23:31 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\javacpl.cpl
   2007-12-14 21:57 . 2007-12-14 21:57 268 --ah----- C:\sqmdata07.sqm
   2007-12-14 21:57 . 2007-12-14 21:57 244 --ah----- C:\sqmnoopt07.sqm
   2007-11-25 11:26 . 2007-11-25 11:26 <DIR> d-------- C:\Program Files\FotoTagger
   2007-11-25 11:26 . 2007-11-25 11:30 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\FotoTagger

   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   2007-12-24 10:00 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
   2007-12-24 09:52 --------- d-----w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\Skype
   2007-12-24 07:35 0 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\lvuvc.hs
   2007-12-24 07:34 0 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\logiflt.iad
   2007-12-23 07:00 --------- d-----w C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\AVG7
   2007-12-21 15:18 --------- d-----w C:\Program Files\Java
   2007-12-14 20:17 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\avg7
   2007-11-28 16:46 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Nokia
   2007-11-28 16:44 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Nokia Multimedia Player
   2007-11-25 10:40 --------- d-----w C:\Program Files\Picasa2
   2007-11-25 10:40 --------- d-----w C:\Program Files\Google
   2007-11-18 23:52 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\LogiShrd
   2007-11-18 23:48 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Logitech
   2007-11-18 23:45 --------- d-----w C:\Program Files\Logitech
   2007-11-18 23:45 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Logishrd
   2007-11-16 07:50 --------- d-----w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\AVG7
   2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys
   2007-11-07 15:42 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
   2007-11-04 14:04 --------- d-----w C:\Program Files\PowerArchiver
   2007-11-03 14:00 --------- d-----w C:\Program Files\RogueRemover FREE
   2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
   2007-10-25 08:28 222,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wmasf.dll
   2007-10-24 07:09 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\PC Suite
   2007-10-12 02:00 490,008 ----a-w C:\WINDOWS\system32\LVUI2.dll
   2007-10-12 02:00 465,432 ----a-w C:\WINDOWS\system32\LVUI2RC.dll
   2007-10-12 01:57 416,280 ----a-w C:\WINDOWS\system32\lvcodec2.dll
   2007-10-12 01:57 195,096 ----a-w C:\WINDOWS\system32\lvci1150.dll
   2007-10-12 01:18 21,138 ----a-w C:\WINDOWS\system32\Repository.reg
   2007-09-21 10:15 9,558 ----a-w C:\Program Files\hijackthis.log
   2006-07-04 12:34 23,112 ----a-w C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2006-03-03 07:01 5,582,608 ----a-w C:\Program Files\all2mp3.exe
   2006-03-02 18:41 1,665,325 ----a-w C:\Program Files\agsetup.exe
   2006-03-02 18:33 318,136 ----a-w C:\Program Files\ripsetup.exe
   2006-02-27 11:34 23,112 ----a-w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2006-02-25 10:02 1,308,503 ----a-w C:\Program Files\ccsetup127.exe
   2006-02-20 17:28 58,671 ----a-w C:\Program Files\StartupCPL.zip
   2006-02-17 10:18 948,936 ----a-w C:\Program Files\install_flash_player.exe
   2006-02-17 10:18 948,936 ----a-w C:\Program Files\install_flash_player-1.exe
   2006-02-16 22:21 161,302 ----a-w C:\Program Files\mp3dc201.exe
   2006-02-16 18:34 218,112 ----a-w C:\Program Files\hijackthis.exe
   2006-02-16 13:45 6,701 ----a-w C:\Program Files\MessengerDisable.zip
   2006-02-16 13:37 652,066 ----a-w C:\Program Files\mp3gain-win-1_2_5.zip
   2006-02-16 09:26 318,775 ----a-w C:\Program Files\CleanUp40.exe
   2006-02-16 04:30 8,288,692 ----a-w C:\Program Files\J2Sygate Personal Firewall Pro v5.5 Build 2710 Incl Keygen-Ror.rar
   2006-02-15 19:47 6,650,536 ----a-w C:\Program Files\JSygate.Personal.Firewall.Pro.5.5.2364.rar
   2006-02-15 18:09 5,037,072 ----a-w C:\Program Files\spybotsd14.exe
   2006-02-15 16:10 553,687 ----a-w C:\Program Files\regcleaner.exe
   2006-02-15 15:32 16,817,176 ----a-w C:\Program Files\avg71free_375a703.exe
   2005-11-27 11:07 212,601 ----a-w C:\Program Files\hoster.zip
   2005-09-21 13:16 5,080,296 ----a-w C:\Program Files\Firefox Setup 1.0.7.exe
   2005-07-29 13:21 388,659 ----a-w C:\Program Files\doublekiller.zip
   2005-06-04 08:26 1,072,262 ----a-w C:\Program Files\wrar35b4nl.exe
   2005-05-31 14:11 2,855,080 ----a-w C:\Program Files\aawsepersonal.exe
   2005-05-28 13:52 3,322,920 ----a-w C:\Program Files\picasa2-setup-1884.exe
   2005-05-27 07:15 446,398 ----a-w C:\Program Files\ccsetup119.exe
   2005-05-18 16:03 2,560,240 ----a-w C:\Program Files\spywareblastersetup34.exe
   2005-05-16 09:09 5,921,024 ----a-w C:\Program Files\spamfighter.exe
   2005-05-15 13:43 13,772,528 ----a-w C:\Program Files\Avi2Dvd_Setup.exe
   2005-05-14 13:06 1,379,921 ----a-w C:\Program Files\videofixerSetup.exe
   2005-05-13 15:48 2,481,850 ----a-w C:\Program Files\burn4free_setup.exe
   2005-05-13 15:41 2,692,272 ----a-w C:\Program Files\DeepBurner1.exe
   2005-05-13 14:33 11,284,970 ----a-w C:\Program Files\cdbxp_setup_3.0.116.zip
   2005-05-13 14:26 3,894,249 ----a-w C:\Program Files\Alcohol120_trial_1_9_5_2802.exe
   2005-05-13 12:26 4,406,144 ----a-w C:\Program Files\WinXP_NL_HOM_BF.exe
   2005-05-13 11:46 5,077,936 ----a-w C:\Program Files\Firefox Setup 1.0.4.exe
   2005-05-03 17:23 990,720 ----a-w C:\Program Files\bootvis.msi
   2005-05-03 17:08 1,341,732 ----a-w C:\Program Files\installspeedfan423.exe
   2005-05-03 16:56 3,142,859 ----a-w C:\Program Files\everesthome151.exe
   2005-05-02 17:59 2,417,824 ----a-w C:\Program Files\winzip90.exe
   2005-04-29 09:14 1,094,021 ----a-w C:\Program Files\dvdshrink32setup.zip
   2005-04-24 09:46 2,513,056 ----a-w C:\Program Files\spywareblaster.exe
   2005-04-24 09:44 22 ----a-w C:\Program Files\hosts.zip
   2005-04-22 07:22 645,509 ----a-w C:\Program Files\mp3gain-win-1_2_3.exe
   2005-04-22 06:05 1,225,644 ----a-w C:\Program Files\freeripmp3.exe
   2005-04-20 16:53 3,533,819 ----a-w C:\Program Files\KLR007.exe
   2005-04-20 14:11 6,331,904 ----a-w C:\Program Files\avwinsfx.exe
   2005-04-19 17:17 77,824 ----a-w C:\Program Files\xp-AntiSpy3DT.exe
   2005-04-19 16:20 2,513,056 ----a-w C:\Program Files\spywareblastersetup33.exe
   2005-04-19 15:00 10,511,904 ----a-w C:\Program Files\RealPlayer10-5GOLD.exe
   2005-04-19 13:10 2,519,558 ----a-w C:\Program Files\powarc920.exe
   2005-04-19 13:01 4,354,084 ----a-w C:\Program Files\spybotsd13.exe
   2005-04-19 12:00 1,478,437 ----a-w C:\Program Files\MailWasherFree.exe
   2005-04-19 11:57 418,948 ----a-w C:\Program Files\ccsetup118.exe
   2007-03-17 00:23 39,992 --sha-w C:\WINDOWS\Samples\SThumbs.dat
   2007-05-27 12:48 541,944 --sha-w C:\WINDOWS\Samples\G\SThumbs.dat
   2007-06-02 14:26 1,334,808 --sha-w C:\WINDOWS\Samples\Str\SThumbs.dat
   2005-05-15 21:58 0 -csha-w C:\WINDOWS\SMINST\HPCD.sys
   .

   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   .
   REGEDIT4
   *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\An notatedJpgOverlay]
   @={846F1C20-3769-4659-BFDC-088B51FBFBD8}

   [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{846F1C20-3769-4659-BFDC-088B51FBFBD8}]
   2007-03-20 22:46 356352 --a------ C:\Program Files\FotoTagger\FotoTaggerToolbar.dll

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 04:00]
   "Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-05-28 13:52]
   "msnmsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" [2007-01-19 12:54]
   "Yahoo! Pager"="C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" [2007-01-19 12:49]
   "ares"="C:\Program Files\Ares\Ares.exe" [2007-07-16 22:54]
   "PowerArchiver Tray"="C:\Program Files\PowerArchiver\PASTARTER.EXE" [2007-03-20 21:39]
   "Picasa Media Detector"="C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2007-10-23 22:18]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "HPHUPD06"="c:\Program Files\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe" [2004-06-07 18:53]
   "ISUSPM Startup"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-06-16 13:03]
   "ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2004-06-16 13:03]
   "nwiz"="nwiz.exe" [2004-09-29 20:23 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
   "VTTimer"="VTTimer.exe"
   "SiSPower"="Rundll32.exe" [2004-08-04 04:00 C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe]
   "AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2004-06-29 17:06 C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe]
   "LSBWatcher"="c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe" [2004-10-14 21:54]
   "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe" [2007-12-21 13:24]
   "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2006-02-15 18:30]
   "HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-02-16 23:11]
   "AdaptecDirectCD"="C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" [2002-07-31 23:14]
   "hcenter"="C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" [2005-05-20 11:22]
   "SmcService"="C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe" [2004-10-15 18:40]
   "KBD"="C:\HP\KBD\KBD.EXE" [2005-02-02 15:44]
   "BluetoothAuthenticationAgent"="bthprops.cpl" [2004-08-04 01:03 C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl]
   "PCSuiteTrayApplication"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe" [2007-06-18 14:10]
   "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-10-10 19:51]
   "LogitechCommunicationsManager"="C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe" [2007-10-25 16:33]
   "LogitechQuickCamRibbon"="C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" [2007-10-25 16:37]
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11]
   "System Guards"="C:\Program Files\SystemGuards.com\SystemGuards\SysGuards.exe" [2007-11-08 16:07]
   "NvCplDaemon"="RUNDLL32.exe" [2004-08-04 04:00 C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe]

   [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe" [2007-10-25 09:25]
   "Nokia.PCSync"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" [2007-06-19 09:17]

   [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
   "WUAppSetup"="C:\Program Files\Common Files\logishrd\WUApp32.exe" [2007-10-12 03:03]

   C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
   BTTray.lnk - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2005-06-21 11:29:20]
   HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2004-05-29 05:31:38]
   Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 09:01:04]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^HP_Eigenaar^Menu Start^Programma's^Opstarten^Internet Explorer.lnk]
   path=C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Menu Start\Programma's\Opstarten\Internet Explorer.lnk
   backup=C:\WINDOWS\pss\Internet Explorer.lnkStartup

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdaptecDirectCD]
   2002-07-31 23:14 684032 --a------ C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]
   2004-06-09 22:09 286720 --a------ C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MsnMsgr]
   C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe /background

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Yahoo! Pager]
   C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE -quiet

   R2 sgSchedulerService;sgSchedulerService;C:\Program Files\SystemGuards.com\SystemGuards\sgScheduleService.exe [2007-09-04 11:44]
   S3 MEMSWEEP2;MEMSWEEP2;C:\WINDOWS\system32\B0.tmp

   *Newly Created Service* - SGSCHEDULERSERVICE
   .
   Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
   "2005-01-01 18:33:09 C:\WINDOWS\Tasks\Symantec NetDetect.job"
   - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE
   "2007-12-24 08:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\SyncBack Overigen Peter 01-09-2007.job"
   - C:\Program Files\2BrightSparks\SyncBack\SyncBack.exe
   .
   **************************************************************************

   catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
   Rootkit scan 2007-12-24 11:23:08
   Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

   scannen van verborgen processen ...

   scannen van verborgen autostart items ...

   scannen van verborgen bestanden ...

   Scan succesvol afgerond
   verborgen bestanden: 0

   **************************************************************************
   .
   Voltooingstijd: 2007-12-24 11:24:15
   C:\ComboFix-quarantined-files.txt ... 2007-12-21 16:07
   C:\ComboFix2.txt ... 2007-12-24 11:17
   C:\ComboFix3.txt ... 2007-12-21 16:08
   .
   2007-12-14 20:47:35 --- E O F ---

   Hijack:

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
   Scan saved at 11:36:28, on 24/12/2007
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
   C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
   C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
   C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   C:\Program Files\SystemGuards.com\SystemGuards\sgScheduleService.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
   C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
   C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
   C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
   C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
   C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
   C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe
   C:\HP\KBD\KBD.EXE
   C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
   C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
   C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
   C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
   C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\SystemGuards.com\SystemGuards\SysGuards.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
   C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
   C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
   C:\Program Files\Ares\Ares.exe
   C:\Program Files\PowerArchiver\PASTARTER.EXE
   C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
   C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
   C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   C:\Program Files\PC Connectivity Solution\NclBTHandler.exe
   C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe
   C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ymsgr_tray.exe
   C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
   C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
   C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\HiJackThis_v2.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] c:\Program Files\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
   O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
   O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
   O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
   O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
   O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
   O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [hcenter] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
   O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
   O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
   O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [System Guards] C:\Program Files\SystemGuards.com\SystemGuards\SysGuards.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
   O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet
   O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h
   O4 - HKCU\..\Run: [PowerArchiver Tray] C:\Program Files\PowerArchiver\PASTARTER.EXE
   O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program Files\Common Files\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08ce -f video -m logitech -d 11.0.0.1217 (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program Files\Common Files\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08ce -f video -m logitech -d 11.0.0.1217 (User 'Default user')
   O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
   O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
   O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
   O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
   O16 - DPF: {200B3EE9-7242-4EFD-B1E4-D97EE825BA53} (VerifyGMN Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn/install/hpobjinstaller_gmn.cab
   O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
   O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1152364260331
   O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
   O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
   O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
   O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
   O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
   O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe
   O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
   O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
   O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
   O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
   O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
   O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
   O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
   O23 - Service: sgSchedulerService - Unknown owner - C:\Program Files\SystemGuards.com\SystemGuards\sgScheduleService.exe
   O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
   O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe (file missing)

   --
   End of file - 11678 bytes

   Comment


   • #4
    Oeps...........had volgens mij weer de oude versie van Hijackthis.....hierbij de laatste met log.
    Ciao!!
    Joep

    Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
    Scan saved at 12:46:29, on 24/12/2007
    Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
    Boot mode: Normal

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
    C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
    C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
    C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
    C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
    C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
    C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
    C:\Program Files\SystemGuards.com\SystemGuards\sgScheduleService.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
    C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
    C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
    C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
    C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
    C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
    C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
    C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe
    C:\HP\KBD\KBD.EXE
    C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
    C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
    C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
    C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
    C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
    C:\Program Files\SystemGuards.com\SystemGuards\SysGuards.exe
    C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
    C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
    C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
    C:\Program Files\Ares\Ares.exe
    C:\Program Files\PowerArchiver\PASTARTER.EXE
    C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
    C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
    C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
    C:\Program Files\PC Connectivity Solution\NclBTHandler.exe
    C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe
    C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ymsgr_tray.exe
    C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
    C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
    C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\HiJackThis.exe

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
    R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
    O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
    O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
    O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] c:\Program Files\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
    O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
    O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
    O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
    O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
    O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [hcenter] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
    O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
    O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
    O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [System Guards] C:\Program Files\SystemGuards.com\SystemGuards\SysGuards.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
    O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet
    O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h
    O4 - HKCU\..\Run: [PowerArchiver Tray] C:\Program Files\PowerArchiver\PASTARTER.EXE
    O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program Files\Common Files\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08ce -f video -m logitech -d 11.0.0.1217 (User 'SYSTEM')
    O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
    O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program Files\Common Files\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08ce -f video -m logitech -d 11.0.0.1217 (User 'Default user')
    O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
    O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
    O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
    O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
    O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
    O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
    O16 - DPF: {200B3EE9-7242-4EFD-B1E4-D97EE825BA53} (VerifyGMN Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn/install/hpobjinstaller_gmn.cab
    O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
    O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1152364260331
    O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
    O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
    O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
    O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe
    O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
    O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
    O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
    O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
    O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
    O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
    O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
    O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
    O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
    O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
    O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
    O23 - Service: sgSchedulerService - Unknown owner - C:\Program Files\SystemGuards.com\SystemGuards\sgScheduleService.exe
    O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
    O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe (file missing)

    --
    End of file - 11332 bytes

    Comment


    • #5
     Je gebruikt nog steeds de oude versie van HijackThis
     Maak aub een logje met de nieuwste versie...

     Comment


     • #6
      Hoi!

      Ik snap het even niet.......Trend Micro HijackThis v2.0.2 is toch de nieuwste versie? Heb hem gedownd via dit forum Of mis ik iets?
      Groetjes,
      Joep

      Comment


      • #7
       Sorry, mijn fout...

       Ik had het tweede log niet gezien, keek alleen naar het eerste log dat je gepost had samen met je ComboFix log.


       Open een nieuw kladblok bestand.

       Kopieer en plak daarin de onderstaande dik gedrukte blauwe tekst.
       Ga naar 'Bestand' -> 'Opslaan als..' en sla het vervolgens op je bureaublad op als CFScript.txt.
       Driver::
       MEMSWEEP2
       Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld:       Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.
       Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord samen met een nieuw logje van HijackThis.

       Comment


       • #8
        Hoi,

        Sorry dat mijn reply zo lang op zich heeft laten wachten......hierbij de nieuwe logjes.
        Thx en greetz,
        Joep

        ComboFix 08-01-03.4 - HP_Eigenaar 2008-01-03 10:56:34.3 - NTFSx86
        Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.181 [GMT 1:00]Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\ComboFix(2).exe
        Command switches used :: C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\CFScript.txt
        * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
        .

        (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-03 to 2008-01-03 ))))))))))))))))))))))))))))))
        .

        2007-12-27 16:50 . 2008-01-03 10:48 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Onlangs geopend
        2007-12-24 11:06 . 2007-12-24 11:06 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
        2007-12-24 11:00 . 2007-12-24 11:00 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\LocalService\Sjablonen
        2007-12-24 11:00 . 2007-12-24 11:00 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\LocalService\Netwerkprinteromgeving
        2007-12-24 11:00 . 2007-12-24 11:00 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\LocalService\Mijn documenten
        2007-12-24 11:00 . 2007-12-24 11:00 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Menu Start
        2007-12-24 11:00 . 2007-12-24 11:00 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Bureaublad
        2007-12-22 16:24 . 2007-12-22 16:24 <DIR> d-------- C:\Program Files\SoftwareClub.ws

        .
        ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .
        2008-01-03 10:04 0 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\lvuvc.hs
        2008-01-03 10:04 0 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\logiflt.iad
        2008-01-03 09:49 --------- d-----w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\Skype
        2008-01-01 18:14 --------- d-----w C:\Program Files\PowerArchiver
        2008-01-01 08:03 --------- d-----w C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\AVG7
        2007-12-27 15:51 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
        2007-12-21 15:18 --------- d-----w C:\Program Files\Java
        2007-12-14 20:17 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\avg7
        2007-11-28 16:46 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Nokia
        2007-11-28 16:44 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\Nokia Multimedia Player
        2007-11-25 10:40 --------- d-----w C:\Program Files\Picasa2
        2007-11-25 10:40 --------- d-----w C:\Program Files\Google
        2007-11-25 10:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\FotoTagger
        2007-11-25 10:26 --------- d-----w C:\Program Files\FotoTagger
        2007-11-18 23:52 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\LogiShrd
        2007-11-18 23:48 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Logitech
        2007-11-18 23:45 --------- d-----w C:\Program Files\Logitech
        2007-11-18 23:45 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Logishrd
        2007-11-16 07:50 --------- d-----w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\AVG7
        2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys
        2007-11-07 15:42 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
        2007-11-03 14:00 --------- d-----w C:\Program Files\RogueRemover FREE
        2007-09-21 10:15 9,558 ----a-w C:\Program Files\hijackthis.log
        2006-07-04 12:34 23,112 ----a-w C:\Documents and Settings\Peter\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
        2006-03-03 07:01 5,582,608 ----a-w C:\Program Files\all2mp3.exe
        2006-03-02 18:41 1,665,325 ----a-w C:\Program Files\agsetup.exe
        2006-03-02 18:33 318,136 ----a-w C:\Program Files\ripsetup.exe
        2006-02-27 11:34 23,112 ----a-w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
        2006-02-25 10:02 1,308,503 ----a-w C:\Program Files\ccsetup127.exe
        2006-02-20 17:28 58,671 ----a-w C:\Program Files\StartupCPL.zip
        2006-02-17 10:18 948,936 ----a-w C:\Program Files\install_flash_player.exe
        2006-02-17 10:18 948,936 ----a-w C:\Program Files\install_flash_player-1.exe
        2006-02-16 22:21 161,302 ----a-w C:\Program Files\mp3dc201.exe
        2006-02-16 18:34 218,112 ----a-w C:\Program Files\hijackthis.exe
        2006-02-16 13:45 6,701 ----a-w C:\Program Files\MessengerDisable.zip
        2006-02-16 13:37 652,066 ----a-w C:\Program Files\mp3gain-win-1_2_5.zip
        2006-02-16 09:26 318,775 ----a-w C:\Program Files\CleanUp40.exe
        2006-02-16 04:30 8,288,692 ----a-w C:\Program Files\J2Sygate Personal Firewall Pro v5.5 Build 2710 Incl Keygen-Ror.rar
        2006-02-15 19:47 6,650,536 ----a-w C:\Program Files\JSygate.Personal.Firewall.Pro.5.5.2364.rar
        2006-02-15 18:09 5,037,072 ----a-w C:\Program Files\spybotsd14.exe
        2006-02-15 16:10 553,687 ----a-w C:\Program Files\regcleaner.exe
        2006-02-15 15:32 16,817,176 ----a-w C:\Program Files\avg71free_375a703.exe
        2005-11-27 11:07 212,601 ----a-w C:\Program Files\hoster.zip
        2005-09-21 13:16 5,080,296 ----a-w C:\Program Files\Firefox Setup 1.0.7.exe
        2005-07-29 13:21 388,659 ----a-w C:\Program Files\doublekiller.zip
        2005-06-04 08:26 1,072,262 ----a-w C:\Program Files\wrar35b4nl.exe
        2005-05-31 14:11 2,855,080 ----a-w C:\Program Files\aawsepersonal.exe
        2005-05-28 13:52 3,322,920 ----a-w C:\Program Files\picasa2-setup-1884.exe
        2005-05-27 07:15 446,398 ----a-w C:\Program Files\ccsetup119.exe
        2005-05-18 16:03 2,560,240 ----a-w C:\Program Files\spywareblastersetup34.exe
        2005-05-16 09:09 5,921,024 ----a-w C:\Program Files\spamfighter.exe
        2005-05-15 13:43 13,772,528 ----a-w C:\Program Files\Avi2Dvd_Setup.exe
        2005-05-14 13:06 1,379,921 ----a-w C:\Program Files\videofixerSetup.exe
        2005-05-13 15:48 2,481,850 ----a-w C:\Program Files\burn4free_setup.exe
        2005-05-13 15:41 2,692,272 ----a-w C:\Program Files\DeepBurner1.exe
        2005-05-13 14:33 11,284,970 ----a-w C:\Program Files\cdbxp_setup_3.0.116.zip
        2005-05-13 14:26 3,894,249 ----a-w C:\Program Files\Alcohol120_trial_1_9_5_2802.exe
        2005-05-13 12:26 4,406,144 ----a-w C:\Program Files\WinXP_NL_HOM_BF.exe
        2005-05-13 11:46 5,077,936 ----a-w C:\Program Files\Firefox Setup 1.0.4.exe
        2005-05-03 17:23 990,720 ----a-w C:\Program Files\bootvis.msi
        2005-05-03 17:08 1,341,732 ----a-w C:\Program Files\installspeedfan423.exe
        2005-05-03 16:56 3,142,859 ----a-w C:\Program Files\everesthome151.exe
        2005-05-02 17:59 2,417,824 ----a-w C:\Program Files\winzip90.exe
        2005-04-29 09:14 1,094,021 ----a-w C:\Program Files\dvdshrink32setup.zip
        2005-04-24 09:46 2,513,056 ----a-w C:\Program Files\spywareblaster.exe
        2005-04-24 09:44 22 ----a-w C:\Program Files\hosts.zip
        2005-04-22 07:22 645,509 ----a-w C:\Program Files\mp3gain-win-1_2_3.exe
        2005-04-22 06:05 1,225,644 ----a-w C:\Program Files\freeripmp3.exe
        2005-04-20 16:53 3,533,819 ----a-w C:\Program Files\KLR007.exe
        2005-04-20 14:11 6,331,904 ----a-w C:\Program Files\avwinsfx.exe
        2005-04-19 17:17 77,824 ----a-w C:\Program Files\xp-AntiSpy3DT.exe
        2005-04-19 16:20 2,513,056 ----a-w C:\Program Files\spywareblastersetup33.exe
        2005-04-19 15:00 10,511,904 ----a-w C:\Program Files\RealPlayer10-5GOLD.exe
        2005-04-19 13:10 2,519,558 ----a-w C:\Program Files\powarc920.exe
        2005-04-19 13:01 4,354,084 ----a-w C:\Program Files\spybotsd13.exe
        2005-04-19 12:00 1,478,437 ----a-w C:\Program Files\MailWasherFree.exe
        2005-04-19 11:57 418,948 ----a-w C:\Program Files\ccsetup118.exe
        2007-03-17 00:23 39,992 --sha-w C:\WINDOWS\Samples\SThumbs.dat
        2007-05-27 12:48 541,944 --sha-w C:\WINDOWS\Samples\G\SThumbs.dat
        2007-06-02 14:26 1,334,808 --sha-w C:\WINDOWS\Samples\Str\SThumbs.dat
        2005-05-15 21:58 0 -csha-w C:\WINDOWS\SMINST\HPCD.sys
        .

        ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .
        .
        REGEDIT4
        *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\An notatedJpgOverlay]
        @={846F1C20-3769-4659-BFDC-088B51FBFBD8}

        [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{846F1C20-3769-4659-BFDC-088B51FBFBD8}]
        2007-03-20 22:46 356352 --a------ C:\Program Files\FotoTagger\FotoTaggerToolbar.dll

        [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 04:00 15360]
        "Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-05-28 13:52 23458344]
        "msnmsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" [2007-01-19 12:54 5674352]
        "Yahoo! Pager"="C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.exe" [2007-01-19 12:49 4670968]
        "ares"="C:\Program Files\Ares\Ares.exe" [2007-07-16 22:54 961536]
        "PowerArchiver Tray"="C:\Program Files\PowerArchiver\PASTARTER.EXE" [2007-03-20 21:39 141352]
        "Picasa Media Detector"="C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2007-10-23 22:18 443968]

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "HPHUPD06"="c:\Program Files\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe" [2004-06-07 18:53 49152]
        "ISUSPM Startup"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-06-16 13:03 221184]
        "ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2004-06-16 13:03 81920]
        "nwiz"="nwiz.exe" [2004-09-29 20:23 921600 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
        "VTTimer"="VTTimer.exe"
        "SiSPower"="SiSPower.dll" [2004-09-24 09:49 49152 C:\WINDOWS\system32\SiSPower.dll]
        "AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2004-06-29 17:06 88363 C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe]
        "LSBWatcher"="c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe" [2004-10-14 21:54 253952]
        "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe" [2007-12-21 13:24 579072]
        "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2006-02-15 18:30 180269]
        "HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-02-16 23:11 49152]
        "AdaptecDirectCD"="C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" [2002-07-31 23:14 684032]
        "hcenter"="C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" [2005-05-20 11:22 1757184]
        "SmcService"="C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe" [2004-10-15 18:40 2577632]
        "KBD"="C:\HP\KBD\KBD.EXE" [2005-02-02 15:44 61440]
        "BluetoothAuthenticationAgent"="bthprops.cpl" [2004-08-04 01:03 110592 C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl]
        "PCSuiteTrayApplication"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe" [2007-06-18 14:10 271360]
        "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-10-10 19:51 39792]
        "LogitechCommunicationsManager"="C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe" [2007-10-25 16:33 563984]
        "LogitechQuickCamRibbon"="C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" [2007-10-25 16:37 2178832]
        "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11 132496]
        "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2004-09-29 20:23 4603904]

        [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe" [2007-10-25 09:25 219136]
        "Nokia.PCSync"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" [2007-06-19 09:17 1241088]

        [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
        "WUAppSetup"="C:\Program Files\Common Files\logishrd\WUApp32.exe" [2007-10-12 03:03 439568]

        C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
        BTTray.lnk - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2005-06-21 11:29:20]
        HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2004-05-29 05:31:38]
        Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 09:01:04]

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^HP_Eigenaar^Menu Start^Programma's^Opstarten^Internet Explorer.lnk]
        path=C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Menu Start\Programma's\Opstarten\Internet Explorer.lnk
        backup=C:\WINDOWS\pss\Internet Explorer.lnkStartup

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdaptecDirectCD]
        2002-07-31 23:14 684032 --a------ C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]
        2004-06-09 22:09 286720 --a------ C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MsnMsgr]
        C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe /background

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Yahoo! Pager]
        C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE -quiet


        .
        Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
        "2005-01-01 18:33:09 C:\WINDOWS\Tasks\Symantec NetDetect.job"
        - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE
        "2008-01-01 08:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\SyncBack Overigen Peter 01-09-2007.job"
        - C:\Program Files\2BrightSparks\SyncBack\SyncBack.exe
        .
        **************************************************************************

        catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
        Rootkit scan 2008-01-03 11:05:56
        Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

        scannen van verborgen processen ...

        scannen van verborgen autostart items ...

        scannen van verborgen bestanden ...

        Scan succesvol afgerond
        verborgen bestanden: 0

        **************************************************************************
        .
        Voltooingstijd: 2008-01-03 11:10:58 - machine was rebooted
        ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-03 10:10:54
        ComboFix2.txt 2007-12-24 10:24:18
        ComboFix3.txt 2007-12-24 10:17:49
        ComboFix4.txt 2007-12-21 15:08:19
        .
        2007-12-14 20:47:35 --- E O F ---


        Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
        Scan saved at 11:13:38, on 03/01/2008
        Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
        MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
        Boot mode: Normal

        Running processes:
        C:\WINDOWS\System32\smss.exe
        C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
        C:\WINDOWS\system32\services.exe
        C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
        C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
        C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
        C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
        C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
        C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
        C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
        C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
        C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\Explorer.EXE
        C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
        C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
        C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
        C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
        C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
        C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
        C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
        C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe
        C:\HP\KBD\KBD.EXE
        C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
        C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
        C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
        C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
        C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
        C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
        C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
        C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
        C:\Program Files\Ares\Ares.exe
        C:\Program Files\PowerArchiver\PASTARTER.EXE
        C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
        C:\Program Files\PC Connectivity Solution\NclBTHandler.exe
        C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
        C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
        C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\ymsgr_tray.exe
        C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe
        C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
        C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
        C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\HiJackThis.exe

        R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
        R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
        R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
        O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
        O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
        O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
        O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
        O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
        O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] c:\Program Files\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
        O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
        O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
        O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
        O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
        O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
        O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [hcenter] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
        O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
        O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
        O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
        O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
        O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
        O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
        O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
        O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE" -quiet
        O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h
        O4 - HKCU\..\Run: [PowerArchiver Tray] C:\Program Files\PowerArchiver\PASTARTER.EXE
        O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
        O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
        O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
        O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
        O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
        O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program Files\Common Files\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08ce -f video -m logitech -d 11.0.0.1217 (User 'SYSTEM')
        O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
        O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program Files\Common Files\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08ce -f video -m logitech -d 11.0.0.1217 (User 'Default user')
        O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
        O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
        O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
        O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
        O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
        O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
        O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
        O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
        O16 - DPF: {200B3EE9-7242-4EFD-B1E4-D97EE825BA53} (VerifyGMN Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn/install/hpobjinstaller_gmn.cab
        O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
        O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1152364260331
        O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
        O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
        O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
        O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe
        O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
        O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
        O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
        O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
        O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
        O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
        O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
        O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
        O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
        O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
        O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
        O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
        O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe (file missing)

        --
        End of file - 11026 bytes

        Comment


        • #9
         Hallo,

         Kreeg een mailtje dat er 7 dagen niet meer op dit topic is gereageerd.....ben erg benieuwd of mijn logjes er nu goed uitzien (zie hierboven)!
         Greetz,
         Joep

         Comment


         • #10
          Hallo Joep,

          Het ziet er goed uit hoor, heb je nog problemen?
          Zo niet mag je dit eventjes doen:

          Ga naar Start -> Uitvoeren
          Typ in: ComboFix /U en druk op OK.

          - Daniël

          Comment


          • #11
           Hallo Daniel,

           Nee, ik heb geen problemen meer, dus ik zet deze vraag op ' opgelost'. Heel hartelijk dank!
           Greetzzz,
           Joep

           Comment

           Sorry, you are not authorized to view this page
           Working...
           X