Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Lastige Anti Virus Pop Ups

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Lastige Anti Virus Pop Ups

  Ik krijg de laatste tijd altijd van deze pop ups om anti virrusen te downloaden en ook een geel driehoekje met daarin dat ik virus fzo heb ...
  Heb nogal veel Online Games Op me pc maar die staan er al eeuwen op ... heb geen nieuw spel gdl Voor Deze Last Begon ...

  Men Logje


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:10:09, on 21/12/2007
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Users\Faes BVBA\Program Files\BitTorrent_DNA\dna.exe
  C:\Program Files\Video Add-on\icmntr.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Video Add-on\icthis.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: GetRight IE Download Helper - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll
  O2 - BHO: (no name) - {69B98C68-D2B8-4A4E-9CB7-E85B6F3A7014} - C:\Program Files\Video Add-on\isfmdl.dll (file missing)
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "C:\Users\Faes BVBA\Program Files\BitTorrent_DNA\dna.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
  O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [some] C:\Program Files\Video Add-on\icthis.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.securesoftwarefeed.com/redirect.php (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.securesoftwarefeed.com/redirect.php (file missing)
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Users\Faes BVBA\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk (file missing)
  O13 - Gopher Prefix:
  O15 - Trusted Zone: *.kbc.be
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {2DA3C4AB-E6B6-47A6-B0F3-1BD81524B51B} (ActiveWorldsDownload Control) - http://www.activeworlds.com/products/ActiveWorldsDownload.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {5F5F9FB8-878E-4455-95E0-F64B2314288A} (ijjiPlugin2 Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin11USA.cab
  O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
  O16 - DPF: {69EF49E5-FE46-4B92-B5FA-2193AB7A6B8A} (GameLauncher Control) - http://www.acclaim.com/cabs/acclaim_v8.cab
  O16 - DPF: {7B41B7AC-3496-4C13-A70F-DE6B60A6A8A8} (MGAME manager Class) - http://legendofares.netgame.com/download/mgusamanagerv1001.cab
  O16 - DPF: {7C5D062A-7A1E-4A46-A02B-A928084CBD66} (MLauncherNew Class) - http://legendofares.netgame.com/download/MusaLauncherNew.cab
  O16 - DPF: {AA07EBD2-EBDD-4BD6-9F8F-114BD513492C} (NeffyLauncherCtl Class) - http://dist.globalgamecdn.com/dist/neffy/NeffyLauncher.cab
  O16 - DPF: {AB4ADC0F-2B4B-4B08-8B5C-CA4D6188A180} (P3Xfer Loader Class) - http://package.hyosungcdn.com/download/p3xset.cab
  O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914091/activex/IPSUploader4.cab
  O16 - DPF: {BD08A9D5-0E5C-4F42-99A3-C0CB5E860557} (CSolidBrowserObj Object) - http://www.playwhat.com/solidPlugin/solidstateion.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game03.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {CEE326E8-7571-4086-B347-3C0ACA9A9DE8} (PcubeSet Class) - http://config.hyosungcdn.com/download/hsloadset.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {D88C7675-7CEE-4C9A-BDD4-7A43EED7794D} (Logout Class) - http://www.gamengame.com/KALogoutComponent.cab
  O16 - DPF: {DD583921-A9E9-4FBF-9266-8DC2AB5EA0AF} (HGPlugin10USA Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin10USA.cab
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\r3hook.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Kaspersky Anti Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

  --
  End of file - 8481 bytes

 • #2
  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RVAXO.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht tesamen met een nieuw logje van HijackThis.

  Comment


  • #3
   Niet vinden ...

   1. Hij sloot pc niet vanzelf af dus deet ik dat
   2. Hij opende cmd.File niet vanzelfd dus deed ik dat
   3. Bij Cmd Scherm Zegt hIj KaN Result.log ( en nog vanalles ervoor ) Niet vinden
   dan opent zich een schermpje met doorgaan of annuleren klik ik op doorgan en dan sluit cmd schermpje af en gebeurt er niets meer


   Eventueel Nieuw HiJack Logje

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 16:10:09, on 21/12/2007
   Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\Windows\system32\taskeng.exe
   C:\Windows\system32\Dwm.exe
   C:\Windows\Explorer.EXE
   C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
   C:\Windows\ehome\ehtray.exe
   C:\Users\Faes BVBA\Program Files\BitTorrent_DNA\dna.exe
   C:\Program Files\Video Add-on\icmntr.exe
   C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
   C:\Windows\System32\rundll32.exe
   C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
   C:\Program Files\Video Add-on\icthis.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
   C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
   O1 - Hosts: ::1 localhost
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: GetRight IE Download Helper - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll
   O2 - BHO: (no name) - {69B98C68-D2B8-4A4E-9CB7-E85B6F3A7014} - C:\Program Files\Video Add-on\isfmdl.dll (file missing)
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
   O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
   O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup
   O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "C:\Users\Faes BVBA\Program Files\BitTorrent_DNA\dna.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
   O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [some] C:\Program Files\Video Add-on\icthis.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
   O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
   O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
   O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
   O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll
   O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.securesoftwarefeed.com/redirect.php (file missing)
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.securesoftwarefeed.com/redirect.php (file missing)
   O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Users\Faes BVBA\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk (file missing)
   O13 - Gopher Prefix:
   O15 - Trusted Zone: *.kbc.be
   O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
   O16 - DPF: {2DA3C4AB-E6B6-47A6-B0F3-1BD81524B51B} (ActiveWorldsDownload Control) - http://www.activeworlds.com/products/ActiveWorldsDownload.cab
   O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
   O16 - DPF: {5F5F9FB8-878E-4455-95E0-F64B2314288A} (ijjiPlugin2 Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin11USA.cab
   O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
   O16 - DPF: {69EF49E5-FE46-4B92-B5FA-2193AB7A6B8A} (GameLauncher Control) - http://www.acclaim.com/cabs/acclaim_v8.cab
   O16 - DPF: {7B41B7AC-3496-4C13-A70F-DE6B60A6A8A8} (MGAME manager Class) - http://legendofares.netgame.com/download/mgusamanagerv1001.cab
   O16 - DPF: {7C5D062A-7A1E-4A46-A02B-A928084CBD66} (MLauncherNew Class) - http://legendofares.netgame.com/download/MusaLauncherNew.cab
   O16 - DPF: {AA07EBD2-EBDD-4BD6-9F8F-114BD513492C} (NeffyLauncherCtl Class) - http://dist.globalgamecdn.com/dist/neffy/NeffyLauncher.cab
   O16 - DPF: {AB4ADC0F-2B4B-4B08-8B5C-CA4D6188A180} (P3Xfer Loader Class) - http://package.hyosungcdn.com/download/p3xset.cab
   O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914091/activex/IPSUploader4.cab
   O16 - DPF: {BD08A9D5-0E5C-4F42-99A3-C0CB5E860557} (CSolidBrowserObj Object) - http://www.playwhat.com/solidPlugin/solidstateion.cab
   O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game03.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
   O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
   O16 - DPF: {CEE326E8-7571-4086-B347-3C0ACA9A9DE8} (PcubeSet Class) - http://config.hyosungcdn.com/download/hsloadset.cab
   O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
   O16 - DPF: {D88C7675-7CEE-4C9A-BDD4-7A43EED7794D} (Logout Class) - http://www.gamengame.com/KALogoutComponent.cab
   O16 - DPF: {DD583921-A9E9-4FBF-9266-8DC2AB5EA0AF} (HGPlugin10USA Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin10USA.cab
   O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\r3hook.dll
   O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   O23 - Service: Kaspersky Anti Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
   O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
   O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

   --
   End of file - 8481 bytes
   Last edited by Rexke; 21-12-07, 15:34.

   Comment


   • #4
    Download Combofix naar je Bureaublad.
    Dubbelklik op Combofix.exe
    Kies voor "Continue" door 1 te typen gevolgd door ENTER.
    Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
    Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.
    Plaats deze log in je volgende post.

    NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.
    Last edited by smeenk; 21-12-07, 15:54.

    Comment


    • #5
     Ja

     Comment


     • #6
      Komt omdat je Vista hebt, ik heb mijn vorige post al aangepast

      Comment


      • #7
       Heb me pc wel niet heropgestart ( niet zeker of moest ) Maar heb dit logje gekregen :

       ComboFix 07-12-21.4 - Faes BVBA 2007-12-21 17:14:04.1 - NTFSx86
       Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.421 [GMT 1:00]
       Gestart vanuit: C:\Users\Faes BVBA\Desktop\ComboFix.exe
       * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
       .

       (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .

       C:\Program Files\baidu
       C:\Program Files\Helper

       .
       (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-11-21 to 2007-12-21 ))))))))))))))))))))))))))))))
       .

       2007-12-21 16:09 . 2007-12-21 16:09 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
       2007-12-20 11:47 . 2007-12-20 11:47 <DIR> d-------- C:\Users\Faes BVBA\AppData\Roaming\Webroot
       2007-12-20 11:47 . 2007-12-20 11:47 <DIR> d-------- C:\Program Files\Webroot
       2007-12-18 21:29 . 2007-12-18 21:29 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Lavasoft
       2007-12-18 21:29 . 2007-12-18 21:29 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Lavasoft
       2007-12-18 21:29 . 2007-12-18 21:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
       2007-12-18 16:34 . 2007-12-18 17:13 <DIR> d-------- C:\Program Files\Video Add-on
       2007-12-15 21:51 . 2007-12-15 21:55 <DIR> d-------- C:\Program Files\BitLord
       2007-12-15 13:41 . 2007-12-15 13:41 <DIR> d-------- C:\Program Files\MaxOn Soft
       2007-12-13 06:26 . 2007-12-13 06:26 1,327,104 --a------ C:\Windows\System32\quartz.dll
       2007-12-13 06:25 . 2007-12-13 06:25 223,232 --a------ C:\Windows\System32\WMASF.DLL
       2007-12-13 06:25 . 2007-12-13 06:25 9,728 --a------ C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL
       2007-12-13 06:25 . 2007-12-13 06:25 2,048 --a------ C:\Windows\System32\asferror.dll
       2007-12-13 06:22 . 2007-12-13 06:22 3,504,824 --a------ C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe
       2007-12-13 06:22 . 2007-12-13 06:22 3,470,520 --a------ C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
       2007-12-13 06:21 . 2007-12-13 06:21 2,048 --a------ C:\Windows\System32\tzres.dll
       2007-12-02 10:20 . 2007-12-02 10:20 <DIR> d-------- C:\Program Files\Game Cam v1.4
       2007-11-28 14:02 . 2007-11-28 14:02 <DIR> d-------- C:\Program Files\Sierra On-Line
       2007-11-28 14:02 . 1998-01-23 12:22 304,128 --a------ C:\Windows\IsUninst.exe
       2007-11-28 14:02 . 2007-11-28 14:02 170 --a------ C:\Windows\SIERRA.INI
       2007-11-21 10:52 . 2007-11-21 10:57 <DIR> d-------- C:\Users\Faes BVBA\AppData\Roaming\Xfire
       2007-11-21 10:52 . 2007-11-21 10:52 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Xfire
       2007-11-21 10:52 . 2007-11-21 10:52 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Xfire
       2007-11-21 10:52 . 2007-11-21 10:52 <DIR> d-------- C:\Program Files\Xfire

       .
       ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .
       2007-12-21 16:16 --------- d-----w C:\Users\Faes BVBA\AppData\Roaming\BitTorrent DNA
       2007-12-21 16:12 60,035,616 --sha-w C:\Windows\system32\drivers\fidbox.dat
       2007-12-21 15:27 --------- d-----w C:\ProgramData\Kaspersky Lab
       2007-12-21 15:25 804,788 --sha-w C:\Windows\system32\drivers\fidbox.idx
       2007-12-20 18:06 91,492 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\klin.dat
       2007-12-18 20:27 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
       2007-12-18 19:07 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
       2007-12-17 20:35 22,328 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\PnkBstrK.sys
       2007-12-17 20:33 107,832 ----a-w C:\Windows\System32\PnkBstrB.exe
       2007-12-16 10:13 --------- d-----w C:\Program Files\Legend Of Ares
       2007-12-15 21:15 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
       2007-12-13 21:36 --------- d-----w C:\Program Files\Outspark
       2007-12-13 05:24 84,992 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\srvnet.sys
       2007-12-13 05:24 58,368 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys
       2007-12-13 05:24 56,320 ----a-w C:\Windows\System32\iesetup.dll
       2007-12-13 05:24 52,736 ----a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll
       2007-12-13 05:24 26,624 ----a-w C:\Windows\System32\ieUnatt.exe
       2007-12-13 05:24 130,048 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\srv2.sys
       2007-12-13 05:24 101,888 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
       2007-12-13 05:17 85,860 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\klick.dat
       2007-11-19 21:03 --------- d-----w C:\Users\Faes BVBA\AppData\Roaming\Hamachi
       2007-11-19 20:13 26,056 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\hamachi.sys
       2007-11-19 18:42 --------- d---a-w C:\ProgramData\TEMP
       2007-11-19 15:39 --------- d-----w C:\Program Files\The Sir. Community
       2007-11-18 06:42 1,244,672 ----a-w C:\Windows\System32\mcmde.dll
       2007-11-16 18:53 --------- d-----w C:\Program Files\Silkroad
       2007-11-15 11:32 --------- d-----w C:\Program Files\Norton Security Scan
       2007-11-15 07:57 704,000 ----a-w C:\Windows\System32\PhotoScreensaver.scr
       2007-11-15 07:57 67,584 ----a-w C:\Windows\System32\wlanhlp.dll
       2007-11-15 07:57 542,720 ----a-w C:\Windows\System32\sysmain.dll
       2007-11-15 07:57 502,784 ----a-w C:\Windows\System32\wlansvc.dll
       2007-11-15 07:57 47,104 ----a-w C:\Windows\System32\wlanapi.dll
       2007-11-15 07:57 297,984 ----a-w C:\Windows\System32\wlansec.dll
       2007-11-15 07:57 290,816 ----a-w C:\Windows\System32\wlanmsm.dll
       2007-11-15 07:57 258,232 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\acpi.sys
       2007-11-15 07:57 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\wtsapi32.dll
       2007-11-15 07:57 2,923,520 ----a-w C:\Windows\explorer.exe
       2007-11-15 07:57 2,027,008 ----a-w C:\Windows\System32\win32k.sys
       2007-11-15 07:55 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hcrstco.dll
       2007-11-15 07:55 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hccoin.dll
       2007-11-15 07:55 73,216 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys
       2007-11-15 07:55 5,888 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys
       2007-11-15 07:55 38,400 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys
       2007-11-15 07:55 224,768 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys
       2007-11-15 07:55 192,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys
       2007-11-15 07:55 19,456 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys
       2007-11-15 07:55 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail
       2007-11-14 21:27 --------- d-----w C:\Program Files\GameTribe
       2007-11-14 15:03 --------- d-----w C:\Program Files\Tales of Pirates Online
       2007-11-14 14:16 --------- d-----w C:\Program Files\ONWIND
       2007-11-10 21:53 --------- d-----w C:\ProgramData\Zylom
       2007-11-08 18:40 --------- d-----w C:\Program Files\Activision
       2007-11-03 18:10 --------- d-----w C:\Program Files\SwiftSwitch
       2007-11-03 18:03 --------- d-----w C:\ProgramData\SwiftSwitch
       2007-10-29 18:26 --------- d-----w C:\Program Files\NHN USA
       2007-10-28 18:25 --------- d-----w C:\Program Files\BOSOnline
       2007-10-28 08:16 --------- d-----w C:\Program Files\ZhyperMU
       2007-10-25 15:08 --------- d-----w C:\Program Files\Sunshine Mu 0.08
       2007-10-21 19:43 --------- d-----w C:\Program Files\Phoenix Dynasty Online
       2007-10-10 12:04 8,147,968 ----a-w C:\Windows\System32\wmploc.DLL
       2007-10-10 12:04 7,680 ----a-w C:\Windows\System32\spwmp.dll
       2007-10-10 12:04 4,096 ----a-w C:\Windows\System32\dxmasf.dll
       2007-10-10 12:04 356,864 ----a-w C:\Windows\System32\MediaMetadataHandler.dll
       2007-10-10 12:01 84,480 ----a-w C:\Windows\System32\INETRES.dll
       2007-10-10 12:00 788,992 ----a-w C:\Windows\System32\rpcrt4.dll
       2007-10-10 12:00 737,792 ----a-w C:\Windows\System32\inetcomm.dll
       2007-09-27 11:08 692,224 ----a-w C:\Windows\System32\ijjiSetup.exe
       2007-08-31 18:01 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini
       2006-09-19 16:45 964 ----a-w C:\Program Files\inst.dat
       2006-09-19 12:46 3,940 ----a-w C:\Program Files\pk.bin
       2006-09-19 12:45 1,760 ----a-w C:\Program Files\web.dat
       .

       ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .
       .
       REGEDIT4
       *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{69B98C68-D2B8-4A4E-9CB7-E85B6F3A7014}]
       C:\Program Files\Video Add-on\isfmdl.dll

       [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "ISUSPM Startup"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe"
       "ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [2006-11-02 13:35]
       "BitTorrent DNA"="C:\Users\Faes BVBA\Program Files\BitTorrent_DNA\dna.exe" [2007-08-05 12:00]
       "SpySweeper"="C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" [2004-09-13 09:22]

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2007-04-12 14:00]
       "NvSvc"="RUNDLL32.exe" [2006-11-02 10:45 C:\Windows\System32\rundll32.exe]
       "NvCplDaemon"="RUNDLL32.exe" [2006-11-02 10:45 C:\Windows\System32\rundll32.exe]
       "NvMediaCenter"="RUNDLL32.exe" [2006-11-02 10:45 C:\Windows\System32\rundll32.exe]
       "AVP"="C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" [2007-01-29 22:02]
       "Logitech Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2007-01-23 14:44 C:\Windows\KHALMNPR.Exe]
       "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 03:00]
       "Picasa Media Detector"="C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2007-06-16 00:15]

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
       "RVAXO"="RVAXO.bat"

       C:\Users\Faes BVBA\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
       OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2006-10-26 19:24:54]

       C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
       Adobe Reader Snelle start.lnk - C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe [2006-10-23 00:48:20]
       Adobe Reader Synchronizer.lnk - C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe [2006-10-22 23:01:50]
       Logitech SetPoint.lnk - C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2007-03-31 09:40:32]

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
       "AppInit_DLLs"=C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\r3hook.dll

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
       SecurityProviders credssp.dll

       R0 nvstor32;nvstor32;C:\Windows\system32\DRIVERS\nvstor32.sys [2006-12-22 19:07]
       R1 KLIM6;Kaspersky Anti-Virus NDIS 6 Filter;C:\Windows\system32\DRIVERS\klim6.sys [2007-01-25 18:33]
       R3 nvlddmkm;nvlddmkm;C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys [2006-12-19 12:38]

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
       LocalSystemNetworkRestricted REG_MULTI_SZ hidserv UxSms WdiSystemHost Netman trkwks AudioEndpointBuilder WUDFSvc irmon sysmain IPBusEnum dot3svc PcaSvc EMDMgmt TabletInputService wlansvc WPDBusEnum

       [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f825e18f-dc4d-11db-b1ed-806e6f6e6963}]
       \shell\AutoRun\command - E:\INSTALL.EXE

       *Newly Created Service* - CATCHME
       *Newly Created Service* - PROCEXP90
       .
       **************************************************************************

       catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
       Rootkit scan 2007-12-21 17:22:16
       Windows 6.0.6000 NTFS

       scannen van verborgen processen ...

       scannen van verborgen autostart items ...

       scannen van verborgen bestanden ...

       Scan succesvol afgerond
       verborgen bestanden: 0

       **************************************************************************
       .
       Voltooingstijd: 2007-12-21 17:24:49
       .
       2007-12-19 11:23:18 --- E O F ---

       Comment


       • #8
        Download de bijlage: CFScript.txt

        Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld :        Dit zal ComboFix doen herstarten.
        Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt,
        en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord.

        Post ook een nieuw logje van Hijackthis en vertel ook of er nog problemen zijn.
        Bijgevoegde Bestanden

        Comment


        • #9
         het cfscript blijft gwn op me bureaublad staan als ik deze erin sleep
         dan moet ik eerst op uitvoeren klikken
         daarna op toestaan ( vista zooi )
         En dan opent hij naar mij zeggen net hetzelfde als vorig keer
         want er komt weer 1 to proceed 2 to abort


         Is dat goed dan ?

         ( Ik ga nu ff feesje Vieren dus ik kijk morgen verder )
         Alvast Bedankt voor je hulp en tot morgen

         Comment


         • #10
          Proceed = doorgaan abort = stoppen

          Comment


          • #11
           Ok ik heb Gedaan wat je heb gezegd + computer herstart hier is combofix logje

           ComboFix 07-12-21.4 - Faes BVBA 2007-12-22 10:52:54.2 - NTFSx86
           Microsoft&#174; Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.517 [GMT 1:00]
           Gestart vanuit: C:\Users\Faes BVBA\Desktop\ComboFix.exe
           Command switches used :: C:\Users\Faes BVBA\Desktop\cfscript.txt
           * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
           .

           (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
           .

           C:\Program Files\Video Add-on
           C:\Program Files\Video Add-on\icmntr.exe
           C:\Program Files\Video Add-on\icthis.exe
           C:\Program Files\Video Add-on\isfmm.exe
           C:\Program Files\Video Add-on\ot.ico
           C:\Program Files\Video Add-on\ts.ico
           C:\Program Files\Video Add-on\uninst.exe

           .
           (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-11-22 to 2007-12-22 ))))))))))))))))))))))))))))))
           .

           2007-12-21 16:09 . 2007-12-21 16:09 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
           2007-12-20 11:47 . 2007-12-20 11:47 <DIR> d-------- C:\Users\Faes BVBA\AppData\Roaming\Webroot
           2007-12-20 11:47 . 2007-12-20 11:47 <DIR> d-------- C:\Program Files\Webroot
           2007-12-18 21:29 . 2007-12-18 21:29 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Lavasoft
           2007-12-18 21:29 . 2007-12-18 21:29 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Lavasoft
           2007-12-18 21:29 . 2007-12-18 21:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
           2007-12-15 21:51 . 2007-12-15 21:55 <DIR> d-------- C:\Program Files\BitLord
           2007-12-15 13:41 . 2007-12-15 13:41 <DIR> d-------- C:\Program Files\MaxOn Soft
           2007-12-13 06:26 . 2007-12-13 06:26 1,327,104 --a------ C:\Windows\System32\quartz.dll
           2007-12-13 06:25 . 2007-12-13 06:25 223,232 --a------ C:\Windows\System32\WMASF.DLL
           2007-12-13 06:25 . 2007-12-13 06:25 9,728 --a------ C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL
           2007-12-13 06:25 . 2007-12-13 06:25 2,048 --a------ C:\Windows\System32\asferror.dll
           2007-12-13 06:22 . 2007-12-13 06:22 3,504,824 --a------ C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe
           2007-12-13 06:22 . 2007-12-13 06:22 3,470,520 --a------ C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
           2007-12-13 06:21 . 2007-12-13 06:21 2,048 --a------ C:\Windows\System32\tzres.dll
           2007-12-02 10:20 . 2007-12-02 10:20 <DIR> d-------- C:\Program Files\Game Cam v1.4
           2007-11-28 14:02 . 2007-11-28 14:02 <DIR> d-------- C:\Program Files\Sierra On-Line
           2007-11-28 14:02 . 1998-01-23 12:22 304,128 --a------ C:\Windows\IsUninst.exe
           2007-11-28 14:02 . 2007-11-28 14:02 170 --a------ C:\Windows\SIERRA.INI

           .
           ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
           .
           2007-12-22 09:58 --------- d-----w C:\Users\Faes BVBA\AppData\Roaming\BitTorrent DNA
           2007-12-22 09:53 60,084,000 --sha-w C:\Windows\system32\drivers\fidbox.dat
           2007-12-22 09:48 --------- d-----w C:\ProgramData\Kaspersky Lab
           2007-12-21 17:11 805,508 --sha-w C:\Windows\system32\drivers\fidbox.idx
           2007-12-20 18:06 91,492 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\klin.dat
           2007-12-18 20:27 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
           2007-12-18 19:07 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
           2007-12-17 20:35 22,328 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\PnkBstrK.sys
           2007-12-17 20:33 107,832 ----a-w C:\Windows\System32\PnkBstrB.exe
           2007-12-16 10:13 --------- d-----w C:\Program Files\Legend Of Ares
           2007-12-15 21:15 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
           2007-12-13 21:36 --------- d-----w C:\Program Files\Outspark
           2007-12-13 05:24 84,992 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\srvnet.sys
           2007-12-13 05:24 58,368 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys
           2007-12-13 05:24 56,320 ----a-w C:\Windows\System32\iesetup.dll
           2007-12-13 05:24 52,736 ----a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll
           2007-12-13 05:24 26,624 ----a-w C:\Windows\System32\ieUnatt.exe
           2007-12-13 05:24 130,048 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\srv2.sys
           2007-12-13 05:24 101,888 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
           2007-12-13 05:17 85,860 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\klick.dat
           2007-11-21 09:57 --------- d-----w C:\Users\Faes BVBA\AppData\Roaming\Xfire
           2007-11-21 09:52 --------- d-----w C:\ProgramData\Xfire
           2007-11-21 09:52 --------- d-----w C:\Program Files\Xfire
           2007-11-19 21:03 --------- d-----w C:\Users\Faes BVBA\AppData\Roaming\Hamachi
           2007-11-19 20:13 26,056 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\hamachi.sys
           2007-11-19 18:42 --------- d---a-w C:\ProgramData\TEMP
           2007-11-19 15:39 --------- d-----w C:\Program Files\The Sir. Community
           2007-11-18 06:42 1,244,672 ----a-w C:\Windows\System32\mcmde.dll
           2007-11-16 18:53 --------- d-----w C:\Program Files\Silkroad
           2007-11-15 11:32 --------- d-----w C:\Program Files\Norton Security Scan
           2007-11-15 07:57 704,000 ----a-w C:\Windows\System32\PhotoScreensaver.scr
           2007-11-15 07:57 67,584 ----a-w C:\Windows\System32\wlanhlp.dll
           2007-11-15 07:57 542,720 ----a-w C:\Windows\System32\sysmain.dll
           2007-11-15 07:57 502,784 ----a-w C:\Windows\System32\wlansvc.dll
           2007-11-15 07:57 47,104 ----a-w C:\Windows\System32\wlanapi.dll
           2007-11-15 07:57 297,984 ----a-w C:\Windows\System32\wlansec.dll
           2007-11-15 07:57 290,816 ----a-w C:\Windows\System32\wlanmsm.dll
           2007-11-15 07:57 258,232 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\acpi.sys
           2007-11-15 07:57 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\wtsapi32.dll
           2007-11-15 07:57 2,923,520 ----a-w C:\Windows\explorer.exe
           2007-11-15 07:57 2,027,008 ----a-w C:\Windows\System32\win32k.sys
           2007-11-15 07:55 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hcrstco.dll
           2007-11-15 07:55 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hccoin.dll
           2007-11-15 07:55 73,216 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys
           2007-11-15 07:55 5,888 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys
           2007-11-15 07:55 38,400 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys
           2007-11-15 07:55 224,768 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys
           2007-11-15 07:55 192,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys
           2007-11-15 07:55 19,456 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys
           2007-11-15 07:55 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail
           2007-11-14 21:27 --------- d-----w C:\Program Files\GameTribe
           2007-11-14 15:03 --------- d-----w C:\Program Files\Tales of Pirates Online
           2007-11-14 14:16 --------- d-----w C:\Program Files\ONWIND
           2007-11-10 21:53 --------- d-----w C:\ProgramData\Zylom
           2007-11-08 18:40 --------- d-----w C:\Program Files\Activision
           2007-11-03 18:10 --------- d-----w C:\Program Files\SwiftSwitch
           2007-11-03 18:03 --------- d-----w C:\ProgramData\SwiftSwitch
           2007-10-29 18:26 --------- d-----w C:\Program Files\NHN USA
           2007-10-28 18:25 --------- d-----w C:\Program Files\BOSOnline
           2007-10-28 08:16 --------- d-----w C:\Program Files\ZhyperMU
           2007-10-25 15:08 --------- d-----w C:\Program Files\Sunshine Mu 0.08
           2007-10-10 12:04 8,147,968 ----a-w C:\Windows\System32\wmploc.DLL
           2007-10-10 12:04 7,680 ----a-w C:\Windows\System32\spwmp.dll
           2007-10-10 12:04 4,096 ----a-w C:\Windows\System32\dxmasf.dll
           2007-10-10 12:04 356,864 ----a-w C:\Windows\System32\MediaMetadataHandler.dll
           2007-10-10 12:01 84,480 ----a-w C:\Windows\System32\INETRES.dll
           2007-10-10 12:00 788,992 ----a-w C:\Windows\System32\rpcrt4.dll
           2007-10-10 12:00 737,792 ----a-w C:\Windows\System32\inetcomm.dll
           2007-09-27 11:08 692,224 ----a-w C:\Windows\System32\ijjiSetup.exe
           2007-08-31 18:01 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini
           2006-09-19 16:45 964 ----a-w C:\Program Files\inst.dat
           2006-09-19 12:46 3,940 ----a-w C:\Program Files\pk.bin
           2006-09-19 12:45 1,760 ----a-w C:\Program Files\web.dat
           .

           ((((((((((((((((((((((((((((( [email protected]_17.23.26,84 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
           .
           - 2007-12-21 15:26:27 67,584 --s-a-w C:\Windows\bootstat.dat
           + 2007-12-22 09:47:33 67,584 --s-a-w C:\Windows\bootstat.dat
           - 2007-12-21 15:41:38 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
           + 2007-12-22 09:50:29 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
           - 2007-12-21 15:28:13 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
           + 2007-12-22 09:49:52 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
           - 2007-12-21 15:34:24 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
           + 2007-12-22 09:51:07 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
           - 2007-12-21 15:28:08 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
           + 2007-12-22 09:49:46 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
           + 2007-12-22 09:49:46 262,144 ---ha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\ntuser.dat.LOG1
           - 2007-12-21 16:11:16 16,384 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.d at
           + 2007-12-22 09:49:56 16,384 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.d at
           - 2007-12-21 16:11:16 32,768 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
           + 2007-12-22 09:49:56 32,768 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
           - 2007-12-21 16:11:16 16,384 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat
           + 2007-12-22 09:49:56 16,384 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat
           - 2007-12-21 16:13:54 262,144 ----a-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\ntuser.dat
           + 2007-12-22 09:52:44 262,144 ----a-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\ntuser.dat
           - 2007-12-21 15:28:34 14,940 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-2268883484-1008820423-1400515354-1000_UserData.bin
           + 2007-12-22 09:49:52 14,940 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-2268883484-1008820423-1400515354-1000_UserData.bin
           - 2007-12-21 15:28:34 52,960 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
           + 2007-12-22 09:49:52 53,046 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
           - 2007-12-21 15:28:33 37,190 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
           + 2007-12-22 09:49:51 37,254 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
           .
           ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
           .
           .
           REGEDIT4
           *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

           [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
           "ISUSPM Startup"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe"
           "ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [2006-11-02 13:35]
           "BitTorrent DNA"="C:\Users\Faes BVBA\Program Files\BitTorrent_DNA\dna.exe" [2007-08-05 12:00]
           "SpySweeper"="C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" [2004-09-13 09:22]

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
           "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2007-04-12 14:00]
           "NvSvc"="RUNDLL32.exe" [2006-11-02 10:45 C:\Windows\System32\rundll32.exe]
           "NvCplDaemon"="RUNDLL32.exe" [2006-11-02 10:45 C:\Windows\System32\rundll32.exe]
           "NvMediaCenter"="RUNDLL32.exe" [2006-11-02 10:45 C:\Windows\System32\rundll32.exe]
           "AVP"="C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" [2007-01-29 22:02]
           "Logitech Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2007-01-23 14:44 C:\Windows\KHALMNPR.Exe]
           "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 03:00]
           "Picasa Media Detector"="C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2007-06-16 00:15]

           C:\Users\Faes BVBA\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
           OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2006-10-26 19:24:54]

           C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
           Adobe Reader Snelle start.lnk - C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe [2006-10-23 00:48:20]
           Adobe Reader Synchronizer.lnk - C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe [2006-10-22 23:01:50]
           Logitech SetPoint.lnk - C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2007-03-31 09:40:32]

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
           "AppInit_DLLs"=C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\r3hook.dll

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
           SecurityProviders credssp.dll

           R0 nvstor32;nvstor32;C:\Windows\system32\DRIVERS\nvstor32.sys [2006-12-22 19:07]
           R1 KLIM6;Kaspersky Anti-Virus NDIS 6 Filter;C:\Windows\system32\DRIVERS\klim6.sys [2007-01-25 18:33]
           R3 nvlddmkm;nvlddmkm;C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys [2006-12-19 12:38]

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
           LocalSystemNetworkRestricted REG_MULTI_SZ hidserv UxSms WdiSystemHost Netman trkwks AudioEndpointBuilder WUDFSvc irmon sysmain IPBusEnum dot3svc PcaSvc EMDMgmt TabletInputService wlansvc WPDBusEnum

           [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f825e18f-dc4d-11db-b1ed-806e6f6e6963}]
           \shell\AutoRun\command - E:\INSTALL.EXE

           .
           **************************************************************************

           catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
           Rootkit scan 2007-12-22 11:00:23
           Windows 6.0.6000 NTFS

           scannen van verborgen processen ...

           scannen van verborgen autostart items ...

           scannen van verborgen bestanden ...

           Scan succesvol afgerond
           verborgen bestanden: 0

           **************************************************************************
           .
           Voltooingstijd: 2007-12-22 11:02:07
           C:\ComboFix2.txt ... 2007-12-21 17:24
           .
           2007-12-19 11:23:18 --- E O F ---


           Hijack Logje :

           Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
           Scan saved at 16:10:09, on 21/12/2007
           Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
           MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
           Boot mode: Normal

           Running processes:
           C:\Windows\system32\taskeng.exe
           C:\Windows\system32\Dwm.exe
           C:\Windows\Explorer.EXE
           C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
           C:\Windows\ehome\ehtray.exe
           C:\Users\Faes BVBA\Program Files\BitTorrent_DNA\dna.exe
           C:\Program Files\Video Add-on\icmntr.exe
           C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
           C:\Windows\System32\rundll32.exe
           C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
           C:\Program Files\Video Add-on\icthis.exe
           C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe
           C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
           C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
           C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

           R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
           R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
           R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
           R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
           O1 - Hosts: ::1 localhost
           O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
           O2 - BHO: GetRight IE Download Helper - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll
           O2 - BHO: (no name) - {69B98C68-D2B8-4A4E-9CB7-E85B6F3A7014} - C:\Program Files\Video Add-on\isfmdl.dll (file missing)
           O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
           O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
           O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
           O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
           O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] &#37;ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
           O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
           O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
           O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
           O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
           O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
           O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup
           O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
           O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "C:\Users\Faes BVBA\Program Files\BitTorrent_DNA\dna.exe"
           O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
           O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [some] C:\Program Files\Video Add-on\icthis.exe
           O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
           O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
           O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
           O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
           O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
           O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
           O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?
           O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
           O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
           O9 - Extra button: (no name) - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll
           O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
           O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
           O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.securesoftwarefeed.com/redirect.php (file missing)
           O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.securesoftwarefeed.com/redirect.php (file missing)
           O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
           O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Users\Faes BVBA\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk (file missing)
           O13 - Gopher Prefix:
           O15 - Trusted Zone: *.kbc.be
           O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
           O16 - DPF: {2DA3C4AB-E6B6-47A6-B0F3-1BD81524B51B} (ActiveWorldsDownload Control) - http://www.activeworlds.com/products/ActiveWorldsDownload.cab
           O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
           O16 - DPF: {5F5F9FB8-878E-4455-95E0-F64B2314288A} (ijjiPlugin2 Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin11USA.cab
           O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
           O16 - DPF: {69EF49E5-FE46-4B92-B5FA-2193AB7A6B8A} (GameLauncher Control) - http://www.acclaim.com/cabs/acclaim_v8.cab
           O16 - DPF: {7B41B7AC-3496-4C13-A70F-DE6B60A6A8A8} (MGAME manager Class) - http://legendofares.netgame.com/download/mgusamanagerv1001.cab
           O16 - DPF: {7C5D062A-7A1E-4A46-A02B-A928084CBD66} (MLauncherNew Class) - http://legendofares.netgame.com/download/MusaLauncherNew.cab
           O16 - DPF: {AA07EBD2-EBDD-4BD6-9F8F-114BD513492C} (NeffyLauncherCtl Class) - http://dist.globalgamecdn.com/dist/neffy/NeffyLauncher.cab
           O16 - DPF: {AB4ADC0F-2B4B-4B08-8B5C-CA4D6188A180} (P3Xfer Loader Class) - http://package.hyosungcdn.com/download/p3xset.cab
           O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914091/activex/IPSUploader4.cab
           O16 - DPF: {BD08A9D5-0E5C-4F42-99A3-C0CB5E860557} (CSolidBrowserObj Object) - http://www.playwhat.com/solidPlugin/solidstateion.cab
           O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game03.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
           O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
           O16 - DPF: {CEE326E8-7571-4086-B347-3C0ACA9A9DE8} (PcubeSet Class) - http://config.hyosungcdn.com/download/hsloadset.cab
           O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
           O16 - DPF: {D88C7675-7CEE-4C9A-BDD4-7A43EED7794D} (Logout Class) - http://www.gamengame.com/KALogoutComponent.cab
           O16 - DPF: {DD583921-A9E9-4FBF-9266-8DC2AB5EA0AF} (HGPlugin10USA Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin10USA.cab
           O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\r3hook.dll
           O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
           O23 - Service: Kaspersky Anti Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
           O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
           O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

           --
           End of file - 8481 bytes


           ik start pc net op dus niet zeker of er nog problemen zijn , dit weet'(k well binne 5 minuten fzo

           Comment


           • #12
            Wel ... Het lijkt me of het weg is de laaste 10+ minuten is er NIETS meer p gekomen!

            Smeenk ... Je bent een Genie

            Echt Bedankt Voor alles ... echt geweldig dat je iedereen zo help

            Nog 1 vraagje : Welk mag ik van die gedownloade dingen er nu afgooien ?
            Last edited by Rexke; 22-12-07, 11:08.

            Comment


            • #13
             Doe dit maar eens:

             Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

             Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

             Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
             Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
             Klik op de knop Empty Selected.

             Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
             Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
             Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
             (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
             Klik op de knop Empty Selected.

             Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
             Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
             Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
             Klik op de knop Empty Selected.
             Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

             Ga naar Start - Uitvoeren en geef hier het volgende in:
             Combofix /U
             Druk daarna op OK.
             Let op: Er moet een spatie tussen Combofix en /U zitten.

             Dit zal Combofix deïnstalleren.

             Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
             Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
             Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

             Alle overige gedownloade programma's mag je ook verwijderen

             Comment


             • #14
              alles lukt wel behalve dat systeemherstel er is allaan voor xp en ME ....

              Comment


              • #15
               1. U kunt Systeem als volgt openen: klik op de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Systeem.

               2. Klik in het linkerdeelvenster op Systeembeveiliging. Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

               3. Schakel het selectievakje naast een schijf in en klik vervolgens op OK als u Systeembeveiliging voor de desbetreffende schijf wilt inschakelen
               – of –
               Schakel het selectievakje naast een schijf uit en klik vervolgens op OK als u Systeembeveiliging voor de desbetreffende vaste schijf wilt uitschakelen.

               4. Herstart vervolgens de computer en zet systeemherstel weer aan.

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X