Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Essa voce Precisa VER - Is het nu opgelost?

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Essa voce Precisa VER - Is het nu opgelost?

  Mijn vader heeft een probleem met het bekende Essa Voce Precisa-trojanmailgeval.

  Ik heb RVAXO gedraaid:

  ----------------RVAXO.exe first run-------------

  Files found:

  C:\WINDOWS\lnk_dados_2.dll
  C:\Documents and Settings\Administrator\user.dat
  C:\Documents and Settings\Administrator\Emails.dat
  C:\WINDOWS\Media\LTaskup.exe
  C:\start.bat

  Uninstallers Rogue scanners:


  Folders Found:


  Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

  --------------RVAXO.exe last run---------------

  Files found:

  Folders Found:

  --------------RVAXO.exe finished----------------
  HijackThis:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:04:08, on 21-12-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  c:\program files\pinnacle\shared files\programs\mediaserver\pmshost.exe
  C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe
  C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SDMSSplash] "C:\Program Files\HP_SDMS\SDMSSplash\launcher.exe" "launchdir=C:\Program Files\HP_SDMS\SDMSSplash"
  O4 - HKLM\..\Run: [SetRefresh] C:\Program Files\Compaq\SetRefresh\SetRefresh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1031866424-1238936374-1962328121-1006\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'LogMeInRemoteUser')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} (LinkedIn ContactFinderControl) - http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe
  O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe
  O23 - Service: Pinnacle Systems Media Service (PinnacleSys.MediaServer) - Pinnacle Systems - c:\program files\pinnacle\shared files\programs\mediaserver\pmshost.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

  --
  End of file - 7709 bytes
  Ik heb Combofix ook al gebruikt, maar deze zorgt ervoor dat de computer bij het XP-inlogscherm komt. Iemand tips of suggesties?

 • #2
  Oorspronkelijk geplaatst door detulp050
  Ik heb Combofix ook al gebruikt, maar deze zorgt ervoor dat de computer bij het XP-inlogscherm komt. Iemand tips of suggesties?
  Wat bedoel je daar mee?

  Heb je wel het logje van Combofix? C:\Combofix.txt
  Zo ja, Post deze dan eens

  Comment


  • #3
   Ik help mijn vader via LogMeIn (op afstand), en als ik combofix start dan verbreekt de verbinding. Ik kan dus niet met zekerheid zeggen wat er dan gebeurt.

   Dit is de log van Combofix
   ComboFix 07-12-20.1 - Administrator 2007-12-21 16:49:03.3 - NTFSx86
   Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.514 [GMT 1:00]
   Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\ComboFix.exe
   .

   (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-11-21 to 2007-12-21 ))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   2007-12-21 16:42 . 2007-12-21 16:42 <DIR> d-------- C:\RVAXO
   2007-12-21 16:41 . 2007-12-21 12:51 555,344 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
   2007-12-21 16:41 . 2001-10-01 14:51 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
   2007-12-20 16:58 . 2007-12-20 16:58 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Lavasoft
   2007-12-20 16:52 . 2007-12-20 16:54 74,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\iksyssec.sys
   2007-12-20 16:52 . 2007-12-20 16:54 56,832 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\iksysflt.sys
   2007-12-20 16:52 . 2007-10-18 00:14 41,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ikfilesec.sys
   2007-12-20 16:52 . 2007-10-18 00:16 29,000 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\kcom.sys
   2007-12-20 16:51 . 2007-12-20 16:51 <DIR> d-------- C:\Program Files\Webroot
   2007-12-20 16:51 . 2007-12-20 19:19 <DIR> d-------- C:\Program Files\Spyware Doctor
   2007-12-20 16:51 . 2007-12-20 16:51 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Webroot
   2007-12-20 16:51 . 2007-12-20 16:51 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Webroot
   2007-12-20 16:51 . 2007-12-20 16:51 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\PC Tools
   2007-12-20 16:51 . 2005-09-23 08:29 626,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcr80.dll
   2007-12-20 16:51 . 2007-03-01 19:54 144,960 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ssidrv.sys
   2007-12-20 16:51 . 2007-03-01 19:54 22,080 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sshrmd.sys
   2007-12-20 16:51 . 2007-03-01 19:54 21,056 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sskbfd.sys
   2007-12-20 16:51 . 2007-03-01 19:54 20,544 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SSFS0509.sys
   2007-12-20 16:50 . 2007-12-20 16:50 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Webroot
   2007-12-20 16:50 . 2007-12-20 16:50 164 --a------ C:\install.dat
   2007-12-20 16:49 . 2007-12-20 17:50 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
   2007-12-20 16:48 . 2007-12-20 16:58 <DIR> d-------- C:\Program Files\SpywareBlaster
   2007-12-20 16:48 . 2007-12-20 16:48 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
   2007-12-20 16:33 . 2007-12-20 16:33 <DIR> d-------- C:\Temp\Tmp___6304
   2007-12-20 16:33 . 2007-12-20 16:47 <DIR> d-------- C:\Temp
   2007-12-20 16:33 . 2007-12-20 16:33 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Prevx
   2007-12-20 16:16 . 2007-12-20 16:16 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
   2007-12-20 16:15 . 2007-12-20 18:46 <DIR> d-------- C:\Program Files\Hitman Pro
   2007-12-20 15:16 . 2007-12-20 15:16 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro

   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   2007-12-21 12:22 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google Updater
   2007-12-21 07:54 --------- d-----w C:\Program Files\LogMeIn
   2007-12-20 17:24 --------- d-----w C:\Program Files\wpcvtr
   2007-12-20 15:06 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\avg7
   2007-12-20 15:06 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\AVG7
   2007-12-20 14:09 87,352 ----a-w C:\WINDOWS\system32\LMIinit.dll
   2007-12-20 14:09 83,288 ----a-w C:\WINDOWS\system32\LMIRfsClientNP.dll
   2007-12-20 14:09 23,736 ----a-w C:\WINDOWS\system32\lmimirr.dll
   2007-12-20 14:09 21,496 ----a-w C:\WINDOWS\system32\LMIport.dll
   2007-12-20 14:09 10,040 ----a-w C:\WINDOWS\system32\lmimirr2.dll
   2007-12-18 11:33 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Canon
   2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys
   2007-11-12 07:20 --------- d-----w C:\Program Files\Google
   2007-11-07 07:13 --------- d-----w C:\Program Files\SMSalias
   2007-11-06 17:02 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Leadertech
   2007-11-03 14:14 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
   2007-10-30 23:27 3,590,656 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtml.dll
   2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
   2007-10-29 22:45 1,291,776 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\quartz.dll
   2007-10-25 16:44 8,507,392 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\shell32.dll
   2007-10-25 11:36 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\U3
   2007-10-25 08:28 222,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wmasf.dll
   2007-10-25 08:28 222,720 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmasf.dll
   2007-10-23 06:58 17,408 ----a-w C:\psapi.dll
   2007-10-10 23:54 824,832 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wininet.dll
   2007-10-10 23:53 671,232 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstime.dll
   2007-10-10 23:53 63,488 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\icardie.dll
   2007-10-10 23:53 6,065,664 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieframe.dll
   2007-10-10 23:53 52,224 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeedsbs.dll
   2007-10-10 23:53 478,208 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtmled.dll
   2007-10-10 23:53 459,264 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeeds.dll
   2007-10-10 23:53 44,544 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iernonce.dll
   2007-10-10 23:53 384,512 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iedkcs32.dll
   2007-10-10 23:53 383,488 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieapfltr.dll
   2007-10-10 23:53 27,648 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\jsproxy.dll
   2007-10-10 23:53 267,776 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iertutil.dll
   2007-10-10 23:53 232,960 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\webcheck.dll
   2007-10-10 23:53 230,400 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieaksie.dll
   2007-10-10 23:53 214,528 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\dxtrans.dll
   2007-10-10 23:53 193,024 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\msrating.dll
   2007-10-10 23:53 153,088 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieakeng.dll
   2007-10-10 23:53 132,608 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\extmgr.dll
   2007-10-10 23:53 124,928 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\advpack.dll
   2007-10-10 23:53 105,984 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\url.dll
   2007-10-10 23:53 102,400 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\occache.dll
   2007-10-10 23:53 1,159,680 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\urlmon.dll
   2007-10-10 11:02 70,656 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ie4uinit.exe
   2007-10-10 11:02 625,152 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iexplore.exe
   2007-10-10 10:59 13,824 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieudinit.exe
   2007-10-10 05:46 161,792 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieakui.dll
   2007-06-10 12:02 844,877 -c--a-w C:\Program Files\microphotoed.exe
   .

   ((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2007-12-20_15.26.13.15 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   + 2007-11-21 00:04:14 218,496 ----a-r C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9e.exe
   + 2007-12-20 15:57:34 74,137 ----a-w C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\uninstall_activeX.exe
   - 2007-12-20 13:33:30 60,516 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc009.dat
   + 2007-12-21 15:46:52 60,516 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc009.dat
   - 2007-12-20 13:33:30 77,230 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
   + 2007-12-21 15:46:52 77,230 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
   - 2007-12-20 13:33:30 398,316 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh009.dat
   + 2007-12-21 15:46:52 398,316 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh009.dat
   - 2007-12-20 13:33:30 460,148 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
   + 2007-12-21 15:46:52 460,148 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
   + 2007-03-01 19:23:34 10,240 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ssiefr.EXE
   + 2007-03-01 19:24:12 233,024 ----a-w C:\WINDOWS\system32\WRLogonNtf.dll
   + 2007-03-01 19:24:10 26,688 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wrlzma.dll
   + 2007-12-21 15:42:31 16,384 ----atw C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_424.dat
   + 2007-03-01 19:24:08 271,936 ----a-w C:\WINDOWS\WRUninstall.dll
   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   .
   REGEDIT4
   *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2006-03-02 03:00]
   "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-07-16 10:05]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "IgfxTray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" [2006-07-21 12:48]
   "HotKeysCmds"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" [2006-07-21 12:50]
   "Persistence"="C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe" [2006-07-21 12:47]
   "Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio"="HDAShCut.exe" [2005-01-07 17:07 C:\WINDOWS\system32\HdAShCut.exe]
   "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-07-04 16:26 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]
   "SDMSSplash"="C:\Program Files\HP_SDMS\SDMSSplash\launcher.exe" [2006-03-10 01:53]
   "SetRefresh"="C:\Program Files\Compaq\SetRefresh\SetRefresh.exe" [2003-11-20 19:01]
   "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2007-10-23 09:02]
   "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2006-11-03 17:20]
   "NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50]
   "PinnacleDriverCheck"="C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe" [2004-03-11 00:26]
   "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-06-10 12:51]
   "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-10-10 19:51]
   "LogMeIn GUI"="C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe" [2007-04-17 13:03]

   [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2006-03-02 03:00]
   "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2007-10-23 09:02]

   C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
   Google Updater.lnk - C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe [2007-11-12 08:17:46]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\LMIinit]
   LMIinit.dll 2007-12-20 15:09 87352 C:\WINDOWS\system32\LMIinit.dll

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice]
   @=""

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice]
   @=""

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Adobe Reader Snelle start.lnk]
   path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Adobe Reader Snelle start.lnk
   backup=C:\WINDOWS\pss\Adobe Reader Snelle start.lnkCommon Startup

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogMeIn GUI]
   2007-04-17 13:03 63048 --a--c--- C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MsnMsgr]
   C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe /background

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]
   C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe -atboottime

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]
   2007-07-16 10:05 68856 --a------ C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\updateMgr]
   C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

   R2 LMIInfo;LogMeIn Kernel Information Provider;C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaInfo.sys [2007-04-17 13:00]
   R2 LMIRfsDriver;LogMeIn Remote File System Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\LMIRfsDriver.sys [2007-04-05 10:55]
   R3 lmimirr;lmimirr;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\lmimirr.sys [2007-04-17 13:00]

   [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\D]
   \Shell\AutoRun\command - D:\LaunchU3.exe -a

   [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{dca4b10f-fa19-11db-9179-806d6172696f}]
   \Shell\AutoRun\command - C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL Info.exe protect.ed 480 480

   .
   Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
   "2007-12-21 15:45:10 C:\WINDOWS\Tasks\MP Scheduled Scan.job"
   - C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe
   .
   **************************************************************************

   catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
   Rootkit scan 2007-12-21 16:50:11
   Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

   scannen van verborgen processen ...

   scannen van verborgen autostart items ...

   scannen van verborgen bestanden ...

   Scan succesvol afgerond
   verborgen bestanden: 0

   **************************************************************************
   .
   Voltooingstijd: 2007-12-21 16:50:31
   C:\ComboFix2.txt ... 2007-12-20 16:04
   C:\ComboFix3.txt ... 2007-12-20 15:26
   .
   2007-12-21 07:58:48 --- E O F ---
   Ik moet wel bekennen dat ik zo naar het theater ga, dus als ik niet reageer vanavond, dan weten jullie waar het aan ligt
   Last edited by detulp050; 21-12-07, 16:28. Reden: tijden

   Comment


   • #4
    Logje laat geen problemen zien, systeem lijkt me schoon

    Comment


    • #5
     Oorspronkelijk geplaatst door smeenk
     Logje laat geen problemen zien, systeem lijkt me schoon
     Bedankt voor het kijken! Er komen ook amper tot geen mailtjes terug van mailservers (user-unknown etc.), dus het probleem lijkt bedwongen

     Comment


     • #6
      Graag gedaan hoor

      Doe dit nog:

      Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik Uninstall.cmd
      Dit zal alles van RVAXO doen verwijderen.

      Je Java software is verouderd. oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
      Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:
      • Download Java Runtime Environment (JRE) 6.3 en bewaar het naar je Bureaublad.
      • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
      • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
      • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
      • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
      • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
      • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
      • Dubbelklik vervolgens op jre-6u3-windows-i586-p.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.


      Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

      Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

      Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
      Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
      Klik op de knop Empty Selected.

      Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
      Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
      Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
      (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
      Klik op de knop Empty Selected.

      Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
      Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
      Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
      Klik op de knop Empty Selected.
      Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

      Ga naar Start - Uitvoeren en geef hier het volgende in:
      Combofix /U
      Druk daarna op OK.
      Let op: Er moet een spatie tussen Combofix en /U zitten.

      Dit zal Combofix de&#239;nstalleren.

      Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
      Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
      Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

      Dan denk ik dat alles weer OK is

      Comment

      Sorry, you are not authorized to view this page
      Working...
      X
      😀
      🥰
      🤢
      😎
      😡
      👍
      👎