Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Virus scanner (McAfee) stopt spontaan

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Virus scanner (McAfee) stopt spontaan

  Verplaatst Virus --->>> Hijackthis logs.

  Ik heb sinds enige weken een probleem met McAfee virus scanner. Ik krijg dan de melding: "In NT On-Access Scanner Service is een fout opgetreden etc" ( Zie bijlage NT-Error.doc)

  Dit gebeurt ook als ik de PC niet actief gebruik. Ik heb McAfee verwijderd en opnieuw geinstalleerd maar dat heeft niet geholpen

  Ik gebruik Zonealarm Firewall, Ad-Aware en McAfee virus scanner.

  Vraag is hoe is dit probleem kan oplossen.

  Alvast bedankt voor jullie hulp/suggesties,
  Rob


  Zie hieronder de HijackThis.log
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:30:05, on 21-12-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Avsynmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsStat.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
  C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\dvd43\dvd43_tray.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Photo Toolkit\ivbar\phototoolkitmem.exe
  C:\ScanPanel\ScnPanel.exe
  C:\Program Files\TextBridge Pro 8.0\Ereg\REMIND32.EXE
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Vshwin32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Els-Rob\Mijn documenten\system updates\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE /h
  O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [dvd43] C:\Program Files\dvd43\dvd43_tray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [I&F Viewer toolbar] "C:\Program Files\Photo Toolkit\ivbar\phototoolkitmem.exe" -start
  O4 - Startup: reminder-ScanSoft Product Registration.lnk = C:\Program Files\TextBridge Pro 8.0\Ereg\REMIND32.EXE
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: ScanPanel.lnk = C:\ScanPanel\ScnPanel.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: AVSync Manager (AvSynMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Avsynmgr.exe
  O23 - Service: McShield - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  Bijgevoegde Bestanden
  Last edited by Crash; 21-12-07, 20:11. Reden: Afzender vergeten

 • #2
  Aanvulling

  Ik zie dat er een groot aantal 'hulp-aanvragen' gedaan wordt. Daarom heb ik in de tussentijd enige aanvullende informatie verzameld. Wellicht geeft dat meer aanknopingspunten:

  1.
  Ad-Aware + Spybot geven geen foutmeldingen

  2.
  De foutmelding verschijnt als ik in de explorer een nieuwe folder aanmaak

  3.
  Vlgs mij heeft dit probleem geleid tot het 'leegmaken' van mijn folders van outlook express (de dbx-files staan er wel maar outlook 'ziet' de mails niet meer. Dit probleem had ik eerder. Toen heb ik, net als nu, de meeste mails kunnen redden via "dbxtract".

  4.
  Ik heb de 'logfiles' bij de foutmelding beschikbaar (incl. de DMP-files) Als het nodig is kan ik deze toevoegen als bijlage. Ik hoor graag of dit nuttig is.

  Alvast bedankt voor jullie reactie/support.

  Rob

  Comment


  • #3
   Aanvulling (2)

   Ik heb inmiddels een ander minder plezierig fenomeen in mijn mail. Alles wat ik in outlook express zet 'verdwijnt' vanzelf:

   1.
   bij het ontvangen mails krijg ik nog wel de melding "1 nieuw bericht ontvangen"; het bericht zelf zie ik niet.

   2.
   Idem voor het verzenden van berichten. Die komen we in "Postvak uit" maar worden vervolgens niet meer verstuurd.

   Dit fenomeen doet zich onder 1 van de 5 accounts (op Win XP Home) voor.
   Op een andere account werkt outlook express zonder problemen.

   Alvast bedankt voor jullie hulp.

   Groeten,
   Rob

   Comment


   • #4
    een merkwaardig probleem, van welk account is bovenstaande HJT logje ??


    Schakel tijdelijk Windows Defender uit
    Want deze kan voor stoorzender spelen bij het fixen met HJT (de fix terug ongedaan maken ed., wat zo te zien nu gebeurd is omdat de gefixte regels er nog/terug in staan)
    * Open Windows Defender > Klik Tools
    * Klik "General Settings"
    * Scroll naar "Real Time Protection Options"
    * Haal het vinkje weg bij "Turn on Real Time Protection (recommended)" > Klik "Save"
    * Sluit Windows Defender
    (als de problemen over zijn, logje weer schoon verklaard is, kan je 'm weer aanzetten)    Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
    Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
    O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

    Sluit alle vensters behalve Hijackthis
    Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


    Leeg je Temp-mappen (Let op : de mappen leegmaken, niet verwijderen !!):


    Open de verkenner ("Mijn Computer") en kies Extra -> Mapopties...
    Controleer onder Weergave de volgende instellingen:

    Uitzetten: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen)
    Uitzetten: Extensies voor bekende bestandstypen verbergen

    Selecteer: De inhoud van systeemmappen weergeven (alleen bij XP)
    Selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven

    C:\Windows\Temp
    C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Temp
    C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Temporary Internet Files
    C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Temporary Internet Files\content.ie5
    <user> staat hier voor je profielnaam !!
    Als de laatste map niet wordt weergegeven, ga dan naar de map Temporary Internet Files en type er \content.ie5 achter in de adresbalk en klik enter.

    Maak je prullenbak leeg.


    Download Combofix naar je Bureaublad.
    Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

    OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!
    • Dubbelklik op Combofix.exe
     Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door 1 (continue) te typen, gevolgd door ENTER.
     Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

    Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.
    Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.

    Windows 10 opstarten in Veilige Modus

    Comment


    • #5
     Hallo Juisterr,

     Bedankt voor je reactie. De eerdere Hijack-log heb ik gemaakt onder het account Els-Rob, waarvan ook de mail-box 'leeggemaakt' is.

     Ik heb in de tussentijd zelf bezig geweest om van het probleem af te komen.

     1.
     Een nieuw profiel gemaakt (onder een ander account de oude directory-structuur renamen, en dan opnieuw inloggen). Dit hielp niet.

     2.
     Conbofix heb ik ook al een keer gedraaid. Ook geen verbetering.

     3.
     Op internet las ik dat combinatie ZoneAlarm en McAfee soms problemen geeft. McAfee heb ik daarom verwijderd en ik heb AVG 'draaien'. Sindsdien (30-dec) is probleem niet meer opgetreden. Wat betreft de mail, ik overweeg naar Thunderbird over te stappen.

     Ik weet dus niet of ik de oorzaak heb te pakken, maar het ziet er wel hoopvol uit.

     Alvast een vraagje bij Hijack-log: kan ik de volgende regel verwijderen?
     O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
     Volgens is dit nog een overblijfsel van Norton.

     Alvast bedankt voor je reactie.
     Rob

     Hierbij de gevraagde logjes:

     Logfile of HijackThis v1.99.1
     Scan saved at 19:49:06, on 6-1-2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
     C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
     C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
     C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
     C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
     C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE
     C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
     C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
     C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
     C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe
     C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
     C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\ScanPanel\ScnPanel.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
     C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
     C:\WINDOWS\explorer.exe
     C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
     C:\Documents and Settings\Els - Rob\Mijn documenten\system updates\HijackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
     O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
     O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
     O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE /h
     O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
     O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
     O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
     O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
     O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
     O4 - Global Startup: ScanPanel.lnk = C:\ScanPanel\ScnPanel.exe
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
     O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab
     O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
     O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
     O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5195/mcfscan.cab
     O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
     O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
     O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
     O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
     O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
     O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
     O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
     O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
     O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe
     O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
     O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


     ComboFix 08-01-06.1 - Els - Rob 2008-01-05 18:51:34.3 - NTFSx86
     Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.519 [GMT 1:00]
     Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Els - Rob\Bureaublad\ComboFix.exe
     * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
     .

     (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-06 to 2008-01-06 ))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     2008-01-05 18:50 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe
     2008-01-01 20:50 . 2008-01-01 20:50 <DIR> d-------- C:\Program Files\CCleaner
     2008-01-01 20:18 . 2008-01-01 20:18 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Contacts
     2008-01-01 16:50 . 2008-01-01 17:48 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Joost\Application Data\AVG7
     2007-12-31 20:22 . 2008-01-04 18:32 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\AWC JC\Application Data\AVG7
     2007-12-30 23:12 . 2007-12-30 23:12 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Application Data\Lavasoft
     2007-12-30 22:58 . 2007-12-30 22:58 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Application Data\AdobeUM
     2007-12-30 22:28 . 2008-01-04 17:41 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Rob\Application Data\AVG7
     2007-12-30 20:14 . 2008-01-05 11:09 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Application Data\AVG7
     2007-12-30 20:09 . 2007-12-30 20:09 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\AVG7
     2007-12-30 20:08 . 2007-12-30 20:08 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft
     2007-12-30 20:08 . 2007-12-30 20:20 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\avg7
     2007-12-30 19:36 . 2007-12-30 19:36 <DIR> d---s---- C:\Documents and Settings\Els - Rob\UserData
     2007-12-30 19:27 . 2007-12-30 19:27 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\McAfee.com
     2007-12-30 19:15 . 2007-09-24 23:31 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\javacpl.cpl
     2007-12-30 19:13 . 2007-12-30 19:15 <DIR> d-------- C:\Program Files\Java
     2007-12-30 19:12 . 2007-12-30 19:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Java
     2007-12-30 19:04 . 2007-12-30 19:04 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\DoctorWeb
     2007-12-30 15:25 . 2007-12-30 15:25 <DIR> d-------- C:\Temp\NT On access error
     2007-12-30 15:24 . 2004-09-14 08:45 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Sjablonen
     2007-12-30 15:24 . 2008-01-05 18:37 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Onlangs geopend
     2007-12-30 15:24 . 2004-09-14 08:45 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Netwerkprinteromgeving
     2007-12-30 15:24 . 2008-01-05 12:34 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Mijn documenten
     2007-12-30 15:24 . 2004-09-14 08:45 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Menu Start
     2007-12-30 15:24 . 2008-01-04 19:32 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Favorieten
     2007-12-30 15:24 . 2008-01-05 18:49 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Bureaublad
     2007-12-30 15:24 . 2005-09-21 23:03 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Application Data\Symantec
     2007-12-30 15:24 . 2005-09-21 23:02 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Application Data\Jasc Software Inc
     2007-12-30 15:20 . 2004-09-14 08:45 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Sjablonen
     2007-12-30 15:20 . 2007-12-30 15:21 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Onlangs geopend
     2007-12-30 15:20 . 2004-09-14 08:45 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Netwerkprinteromgeving
     2007-12-30 15:20 . 2007-12-30 15:21 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Mijn documenten
     2007-12-30 15:20 . 2004-09-14 08:45 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Menu Start
     2007-12-30 15:20 . 2007-12-30 15:21 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Favorieten
     2007-12-30 15:20 . 2007-12-30 20:02 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Bureaublad
     2007-12-30 15:20 . 2005-09-21 23:03 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Application Data\Symantec
     2007-12-30 15:20 . 2005-09-21 23:02 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Application Data\Jasc Software Inc
     2007-12-30 14:27 . 2007-12-30 14:28 <DIR> d-------- C:\RVAXO
     2007-12-30 14:25 . 2007-12-29 00:34 579,934 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
     2007-12-30 14:25 . 2001-10-01 14:51 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
     2007-12-30 14:23 . 2007-12-30 14:23 <DIR> d-------- C:\Program Files\SpeedFan
     2007-12-29 10:38 . 2004-09-14 08:45 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob old3\Sjablonen
     2007-12-29 10:38 . 2007-12-30 15:01 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob old3\Onlangs geopend
     2007-12-29 10:38 . 2004-09-14 08:45 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob old3\Netwerkprinteromgeving
     2007-12-29 10:38 . 2007-12-30 14:15 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob old3\Mijn documenten
     2007-12-29 10:38 . 2004-09-14 08:45 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob old3\Menu Start
     2007-12-29 10:38 . 2007-12-29 18:49 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob old3\Favorieten
     2007-12-29 10:38 . 2007-12-30 14:25 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els-Rob old3\Bureaublad
     2007-12-29 09:38 . 2007-12-29 09:38 <DIR> d-------- C:\Temp\backup
     2007-12-28 18:24 . 2007-12-28 18:24 <DIR> d---s---- C:\Documents and Settings\Els-Rob old2\UserData
     2007-12-28 18:03 . 2004-09-14 08:45 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob old2\Sjablonen
     2007-12-28 18:03 . 2007-12-28 20:05 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob old2\Onlangs geopend
     2007-12-28 18:03 . 2004-09-14 08:45 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob old2\Netwerkprinteromgeving
     2007-12-28 18:03 . 2007-12-29 10:56 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob old2\Mijn documenten
     2007-12-28 18:03 . 2004-09-14 08:45 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob old2\Menu Start
     2007-12-28 18:03 . 2007-12-28 20:09 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob old2\Favorieten
     2007-12-28 18:03 . 2007-12-28 20:23 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els-Rob old2\Bureaublad
     2007-12-28 11:40 . 2007-12-28 11:41 <DIR> d-------- C:\Temp\mail-bck
     2007-12-24 18:45 . 2008-01-04 18:43 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\AWC JC\Onlangs geopend
     2007-12-24 16:52 . 2007-12-24 16:52 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Rob\Application Data\Apple Computer
     2007-12-24 16:52 . 2007-12-24 16:52 54,156 --ah----- C:\WINDOWS\QTFont.qfn
     2007-12-24 16:52 . 2007-12-24 16:52 1,409 --a------ C:\WINDOWS\QTFont.for
     2007-12-23 22:40 . 2007-12-23 22:40 <DIR> d-------- C:\Program Files\ZoneAlarmSB
     2007-12-14 16:52 . 2007-01-28 10:16 143,253 --a------ C:\WINDOWS\hpdj3840.hi2
     2007-12-14 16:52 . 2007-01-28 10:16 10,755 --a------ C:\WINDOWS\hpdj3840.bu2

     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     2008-01-06 17:55 15,628,320 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat
     2008-01-04 23:01 152,468 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx
     2007-12-30 20:42 --------- d-----w C:\Program Files\Network Associates
     2007-12-30 13:27 --------- d-----w C:\Program Files\Google
     2007-12-30 09:14 32,407,741 ----a-w C:\WINDOWS\Internet Logs\tvDebug.zip
     2007-12-26 19:46 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
     2007-12-23 21:25 --------- d-----w C:\Program Files\Hitman Pro
     2007-12-23 21:20 --------- d-----w C:\Program Files\DBX Backup
     2007-12-23 18:43 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
     2007-12-14 15:53 --------- d-----w C:\Program Files\HP
     2007-12-14 15:53 --------- d-----w C:\Program Files\Hewlett-Packard
     2007-11-14 15:05 75,248 ----a-w C:\WINDOWS\zllsputility.exe
     2007-11-14 15:05 1,086,952 ----a-w C:\WINDOWS\system32\zpeng24.dll
     2007-11-14 07:29 450,560 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\jscript.dll
     2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys
     2007-11-01 15:25 36,864 ----a-w C:\WINDOWS\system32\EGameEncrypt.dll
     2007-10-30 10:20 3,079,680 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtml.dll
     2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
     2007-10-29 22:45 1,291,776 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\quartz.dll
     2007-10-25 16:57 8,501,760 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\shell32.dll
     2007-10-25 09:01 2,109,440 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmvcore.dll
     2007-10-25 09:00 230,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wmasf.dll
     2007-10-25 09:00 230,912 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmasf.dll
     2007-10-11 06:14 96,768 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\inseng.dll
     2007-10-11 06:14 662,528 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wininet.dll
     2007-10-11 06:14 616,960 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\urlmon.dll
     2007-10-11 06:14 55,808 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\extmgr.dll
     2007-10-11 06:14 532,480 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstime.dll
     2007-10-11 06:14 474,624 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\shlwapi.dll
     2007-10-11 06:14 449,024 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtmled.dll
     2007-10-11 06:14 39,424 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\pngfilt.dll
     2007-10-11 06:14 357,888 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\dxtmsft.dll
     2007-10-11 06:14 251,392 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iepeers.dll
     2007-10-11 06:14 205,312 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\dxtrans.dll
     2007-10-11 06:14 16,384 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\jsproxy.dll
     2007-10-11 06:14 151,552 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdfview.dll
     2007-10-11 06:14 146,432 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\msrating.dll
     2007-10-11 06:14 1,494,528 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\shdocvw.dll
     2007-10-11 06:14 1,057,280 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\danim.dll
     2007-10-11 06:14 1,023,488 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\browseui.dll
     2007-10-10 11:16 18,432 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iedw.exe
     .

     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     .
     REGEDIT4
     *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

     [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 12:00 15360]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "SoundMAXPnP"="C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2004-10-14 19:42 1404928]
     "DVDLauncher"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe" [2005-02-23 16:19 53248]
     "DMXLauncher"="C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe" [2005-01-27 01:02 86016]
     "ISUSPM Startup"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-07-27 16:50 221184]
     "ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2004-07-27 16:50 81920]
     "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2005-10-19 13:17 180269]
     "dla"="C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe" [2005-05-31 05:33 122941]
     "InstantAccess"="C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.exe" [2000-04-06 13:26 37888]
     "RegisterDropHandler"="C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE" [1998-12-10 12:33 23040]
     "igfxtray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" [2005-09-20 09:35 94208]
     "igfxhkcmd"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" [2005-09-20 09:32 77824]
     "igfxpers"="C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe" [2005-09-20 09:36 114688]
     "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2006-11-03 18:20 866584]
     "HP Software Update"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2004-05-12 21:28 49152]
     "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-06-29 05:24 286720]
     "HP Component Manager"="C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" [2003-12-22 08:38 241664]
     "HPDJ Taskbar Utility"="C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe" [2004-05-28 01:17 172032]
     "ZoneAlarm Client"="C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2007-11-14 16:05 919016]
     "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11 132496]
     "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2007-12-31 09:24 579072]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
     "RegisterDropHandler"="C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE" [1998-12-10 12:33 23040]

     [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 12:00 15360]
     "DWQueuedReporting"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" [2005-04-25 12:45 36040]
     "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2007-12-30 20:09 219136]

     C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
     Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 21:05:26]
     Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [2000-01-21 16:15:54]
     ScanPanel.lnk - C:\ScanPanel\ScnPanel.exe [2006-01-08 12:32:45]


     .
     Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
     "2007-12-31 15:00:01 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
     - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
     "2008-01-05 10:09:23 C:\WINDOWS\Tasks\MP Scheduled Scan.job"
     - C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe
     .
     **************************************************************************

     catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
     Rootkit scan 2008-01-06 18:55:49
     Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

     scannen van verborgen processen ...

     scannen van verborgen autostart items ...

     scannen van verborgen bestanden ...

     Scan succesvol afgerond
     verborgen bestanden: 0

     **************************************************************************
     .
     --------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

     PROCESS: C:\WINDOWS\explorer.exe [6.00.2900.3156]
     -> C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\TBMHOOK.dll
     .
     Voltooingstijd: 2008-01-06 18:56:37
     ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-06 17:56:32
     ComboFix2.txt 2007-10-19 17:48:35
     ComboFix3.txt 2007-05-05 16:39:52
     .
     2007-12-28 11:32:04 --- E O F ---

     Comment


     • #6
      Hallo Juisterr,

      Bedankt voor je reactie. De eerdere Hijack-log heb ik gemaakt onder het account Els-Rob, waarvan ook de mail-box 'leeggemaakt' is.

      Ik ben in de tussentijd zelf bezig geweest om van het probleem af te komen.

      1.
      Een nieuw profiel gemaakt (onder een ander account de oude directory-structuur renamen, en dan opnieuw inloggen). Dit hielp niet.

      2.
      Conbofix heb ik ook al een keer gedraaid. Ook geen verbetering.

      3.
      Op internet las ik dat combinatie ZoneAlarm en McAfee soms problemen geeft. McAfee heb ik daarom verwijderd en ik heb AVG 'draaien'. Sindsdien (30-dec) is probleem niet meer opgetreden. Wat betreft de mail, ik overweeg naar Thunderbird over te stappen.

      Ik weet dus niet of ik de oorzaak heb te pakken, maar het ziet er wel hoopvol uit.

      Alvast een vraagje bij Hijack-log: kan ik de volgende regel verwijderen?
      O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
      Volgens is dit nog een overblijfsel van Norton.

      Alvast bedankt voor je reactie.
      Rob

      Hierbij de gevraagde logjes:

      Logfile of HijackThis v1.99.1
      Scan saved at 19:49:06, on 6-1-2008
      Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
      MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

      Running processes:
      C:\WINDOWS\System32\smss.exe
      C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
      C:\WINDOWS\system32\services.exe
      C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
      C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
      C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
      C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
      C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
      C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
      C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE
      C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
      C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
      C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
      C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
      C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe
      C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
      C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
      C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
      C:\ScanPanel\ScnPanel.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
      C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
      C:\WINDOWS\explorer.exe
      C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
      C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
      C:\Documents and Settings\Els - Rob\Mijn documenten\system updates\HijackThis.exe

      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
      O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
      O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
      O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
      O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
      O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
      O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
      O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
      O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
      O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE /h
      O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
      O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
      O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
      O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
      O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
      O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
      O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
      O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
      O4 - Global Startup: ScanPanel.lnk = C:\ScanPanel\ScnPanel.exe
      O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
      O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
      O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
      O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab
      O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
      O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
      O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5195/mcfscan.cab
      O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
      O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
      O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
      O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
      O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
      O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
      O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
      O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
      O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe
      O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
      O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


      ComboFix 08-01-06.1 - Els - Rob 2008-01-05 18:51:34.3 - NTFSx86
      Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.519 [GMT 1:00]
      Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Els - Rob\Bureaublad\ComboFix.exe
      * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
      .

      (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-06 to 2008-01-06 ))))))))))))))))))))))))))))))
      .

      2008-01-05 18:50 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe
      2008-01-01 20:50 . 2008-01-01 20:50 <DIR> d-------- C:\Program Files\CCleaner
      2008-01-01 20:18 . 2008-01-01 20:18 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Contacts
      2008-01-01 16:50 . 2008-01-01 17:48 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Joost\Application Data\AVG7
      2007-12-31 20:22 . 2008-01-04 18:32 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\AWC JC\Application Data\AVG7
      2007-12-30 23:12 . 2007-12-30 23:12 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Application Data\Lavasoft
      2007-12-30 22:58 . 2007-12-30 22:58 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Application Data\AdobeUM
      2007-12-30 22:28 . 2008-01-04 17:41 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Rob\Application Data\AVG7
      2007-12-30 20:14 . 2008-01-05 11:09 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Application Data\AVG7
      2007-12-30 20:09 . 2007-12-30 20:09 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\AVG7
      2007-12-30 20:08 . 2007-12-30 20:08 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft
      2007-12-30 20:08 . 2007-12-30 20:20 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\avg7
      2007-12-30 19:36 . 2007-12-30 19:36 <DIR> d---s---- C:\Documents and Settings\Els - Rob\UserData
      2007-12-30 19:27 . 2007-12-30 19:27 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\McAfee.com
      2007-12-30 19:15 . 2007-09-24 23:31 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\javacpl.cpl
      2007-12-30 19:13 . 2007-12-30 19:15 <DIR> d-------- C:\Program Files\Java
      2007-12-30 19:12 . 2007-12-30 19:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Java
      2007-12-30 19:04 . 2007-12-30 19:04 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\DoctorWeb
      2007-12-30 15:25 . 2007-12-30 15:25 <DIR> d-------- C:\Temp\NT On access error
      2007-12-30 15:24 . 2004-09-14 08:45 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Sjablonen
      2007-12-30 15:24 . 2008-01-05 18:37 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Onlangs geopend
      2007-12-30 15:24 . 2004-09-14 08:45 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Netwerkprinteromgeving
      2007-12-30 15:24 . 2008-01-05 12:34 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Mijn documenten
      2007-12-30 15:24 . 2004-09-14 08:45 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Menu Start
      2007-12-30 15:24 . 2008-01-04 19:32 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Favorieten
      2007-12-30 15:24 . 2008-01-05 18:49 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Bureaublad
      2007-12-30 15:24 . 2005-09-21 23:03 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Application Data\Symantec
      2007-12-30 15:24 . 2005-09-21 23:02 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els - Rob\Application Data\Jasc Software Inc
      2007-12-30 15:20 . 2004-09-14 08:45 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Sjablonen
      2007-12-30 15:20 . 2007-12-30 15:21 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Onlangs geopend
      2007-12-30 15:20 . 2004-09-14 08:45 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Netwerkprinteromgeving
      2007-12-30 15:20 . 2007-12-30 15:21 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Mijn documenten
      2007-12-30 15:20 . 2004-09-14 08:45 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Menu Start
      2007-12-30 15:20 . 2007-12-30 15:21 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Favorieten
      2007-12-30 15:20 . 2007-12-30 20:02 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Bureaublad
      2007-12-30 15:20 . 2005-09-21 23:03 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Application Data\Symantec
      2007-12-30 15:20 . 2005-09-21 23:02 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els-Rob\Application Data\Jasc Software Inc
      2007-12-30 14:27 . 2007-12-30 14:28 <DIR> d-------- C:\RVAXO
      2007-12-30 14:25 . 2007-12-29 00:34 579,934 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
      2007-12-30 14:25 . 2001-10-01 14:51 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
      2007-12-30 14:23 . 2007-12-30 14:23 <DIR> d-------- C:\Program Files\SpeedFan
      2007-12-29 10:38 . 2004-09-14 08:45 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob old3\Sjablonen
      2007-12-29 10:38 . 2007-12-30 15:01 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob old3\Onlangs geopend
      2007-12-29 10:38 . 2004-09-14 08:45 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob old3\Netwerkprinteromgeving
      2007-12-29 10:38 . 2007-12-30 14:15 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob old3\Mijn documenten
      2007-12-29 10:38 . 2004-09-14 08:45 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob old3\Menu Start
      2007-12-29 10:38 . 2007-12-29 18:49 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob old3\Favorieten
      2007-12-29 10:38 . 2007-12-30 14:25 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els-Rob old3\Bureaublad
      2007-12-29 09:38 . 2007-12-29 09:38 <DIR> d-------- C:\Temp\backup
      2007-12-28 18:24 . 2007-12-28 18:24 <DIR> d---s---- C:\Documents and Settings\Els-Rob old2\UserData
      2007-12-28 18:03 . 2004-09-14 08:45 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob old2\Sjablonen
      2007-12-28 18:03 . 2007-12-28 20:05 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob old2\Onlangs geopend
      2007-12-28 18:03 . 2004-09-14 08:45 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Els-Rob old2\Netwerkprinteromgeving
      2007-12-28 18:03 . 2007-12-29 10:56 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob old2\Mijn documenten
      2007-12-28 18:03 . 2004-09-14 08:45 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob old2\Menu Start
      2007-12-28 18:03 . 2007-12-28 20:09 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Els-Rob old2\Favorieten
      2007-12-28 18:03 . 2007-12-28 20:23 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Els-Rob old2\Bureaublad
      2007-12-28 11:40 . 2007-12-28 11:41 <DIR> d-------- C:\Temp\mail-bck
      2007-12-24 18:45 . 2008-01-04 18:43 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\AWC JC\Onlangs geopend
      2007-12-24 16:52 . 2007-12-24 16:52 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Rob\Application Data\Apple Computer
      2007-12-24 16:52 . 2007-12-24 16:52 54,156 --ah----- C:\WINDOWS\QTFont.qfn
      2007-12-24 16:52 . 2007-12-24 16:52 1,409 --a------ C:\WINDOWS\QTFont.for
      2007-12-23 22:40 . 2007-12-23 22:40 <DIR> d-------- C:\Program Files\ZoneAlarmSB
      2007-12-14 16:52 . 2007-01-28 10:16 143,253 --a------ C:\WINDOWS\hpdj3840.hi2
      2007-12-14 16:52 . 2007-01-28 10:16 10,755 --a------ C:\WINDOWS\hpdj3840.bu2

      .
      ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .
      2008-01-06 17:55 15,628,320 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat
      2008-01-04 23:01 152,468 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx
      2007-12-30 20:42 --------- d-----w C:\Program Files\Network Associates
      2007-12-30 13:27 --------- d-----w C:\Program Files\Google
      2007-12-30 09:14 32,407,741 ----a-w C:\WINDOWS\Internet Logs\tvDebug.zip
      2007-12-26 19:46 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
      2007-12-23 21:25 --------- d-----w C:\Program Files\Hitman Pro
      2007-12-23 21:20 --------- d-----w C:\Program Files\DBX Backup
      2007-12-23 18:43 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
      2007-12-14 15:53 --------- d-----w C:\Program Files\HP
      2007-12-14 15:53 --------- d-----w C:\Program Files\Hewlett-Packard
      2007-11-14 15:05 75,248 ----a-w C:\WINDOWS\zllsputility.exe
      2007-11-14 15:05 1,086,952 ----a-w C:\WINDOWS\system32\zpeng24.dll
      2007-11-14 07:29 450,560 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\jscript.dll
      2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys
      2007-11-01 15:25 36,864 ----a-w C:\WINDOWS\system32\EGameEncrypt.dll
      2007-10-30 10:20 3,079,680 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtml.dll
      2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
      2007-10-29 22:45 1,291,776 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\quartz.dll
      2007-10-25 16:57 8,501,760 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\shell32.dll
      2007-10-25 09:01 2,109,440 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmvcore.dll
      2007-10-25 09:00 230,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wmasf.dll
      2007-10-25 09:00 230,912 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmasf.dll
      2007-10-11 06:14 96,768 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\inseng.dll
      2007-10-11 06:14 662,528 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wininet.dll
      2007-10-11 06:14 616,960 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\urlmon.dll
      2007-10-11 06:14 55,808 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\extmgr.dll
      2007-10-11 06:14 532,480 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstime.dll
      2007-10-11 06:14 474,624 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\shlwapi.dll
      2007-10-11 06:14 449,024 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtmled.dll
      2007-10-11 06:14 39,424 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\pngfilt.dll
      2007-10-11 06:14 357,888 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\dxtmsft.dll
      2007-10-11 06:14 251,392 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iepeers.dll
      2007-10-11 06:14 205,312 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\dxtrans.dll
      2007-10-11 06:14 16,384 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\jsproxy.dll
      2007-10-11 06:14 151,552 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdfview.dll
      2007-10-11 06:14 146,432 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\msrating.dll
      2007-10-11 06:14 1,494,528 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\shdocvw.dll
      2007-10-11 06:14 1,057,280 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\danim.dll
      2007-10-11 06:14 1,023,488 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\browseui.dll
      2007-10-10 11:16 18,432 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iedw.exe
      .

      ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .
      .
      REGEDIT4
      *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

      [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 12:00 15360]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "SoundMAXPnP"="C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2004-10-14 19:42 1404928]
      "DVDLauncher"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe" [2005-02-23 16:19 53248]
      "DMXLauncher"="C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe" [2005-01-27 01:02 86016]
      "ISUSPM Startup"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-07-27 16:50 221184]
      "ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2004-07-27 16:50 81920]
      "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2005-10-19 13:17 180269]
      "dla"="C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe" [2005-05-31 05:33 122941]
      "InstantAccess"="C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.exe" [2000-04-06 13:26 37888]
      "RegisterDropHandler"="C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE" [1998-12-10 12:33 23040]
      "igfxtray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" [2005-09-20 09:35 94208]
      "igfxhkcmd"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" [2005-09-20 09:32 77824]
      "igfxpers"="C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe" [2005-09-20 09:36 114688]
      "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2006-11-03 18:20 866584]
      "HP Software Update"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2004-05-12 21:28 49152]
      "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-06-29 05:24 286720]
      "HP Component Manager"="C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" [2003-12-22 08:38 241664]
      "HPDJ Taskbar Utility"="C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe" [2004-05-28 01:17 172032]
      "ZoneAlarm Client"="C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2007-11-14 16:05 919016]
      "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11 132496]
      "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2007-12-31 09:24 579072]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
      "RegisterDropHandler"="C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE" [1998-12-10 12:33 23040]

      [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 12:00 15360]
      "DWQueuedReporting"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" [2005-04-25 12:45 36040]
      "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2007-12-30 20:09 219136]

      C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
      Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 21:05:26]
      Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [2000-01-21 16:15:54]
      ScanPanel.lnk - C:\ScanPanel\ScnPanel.exe [2006-01-08 12:32:45]


      .
      Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
      "2007-12-31 15:00:01 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
      - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
      "2008-01-05 10:09:23 C:\WINDOWS\Tasks\MP Scheduled Scan.job"
      - C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe
      .
      **************************************************************************

      catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
      Rootkit scan 2008-01-06 18:55:49
      Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

      scannen van verborgen processen ...

      scannen van verborgen autostart items ...

      scannen van verborgen bestanden ...

      Scan succesvol afgerond
      verborgen bestanden: 0

      **************************************************************************
      .
      --------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

      PROCESS: C:\WINDOWS\explorer.exe [6.00.2900.3156]
      -> C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\TBMHOOK.dll
      .
      Voltooingstijd: 2008-01-06 18:56:37
      ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-06 17:56:32
      ComboFix2.txt 2007-10-19 17:48:35
      ComboFix3.txt 2007-05-05 16:39:52
      .
      2007-12-28 11:32:04 --- E O F ---

      Comment


      • #7
       Schakel volgende achtergebleven Symantec service uit
       Restjes van Symante, maar die kunnen conflicteren met je avg

       * Ga naar start > uitvoeren > typ services.msc en enter

       * Ga in de lijst van services die opent, op zoek naar volgende service:
       planner voor automatische liveupdate

       * Doe er rechtermuisklik op > kies "eigenschappen"

       * In het venstertje dat opent, klik (indien aanklikbaar) op "stoppen", en bij "opstarttype", selecteer "uitgeschakeld".

       * Klik dan onderaan op knopje Toepassen/ok

       * en die hetzelfde voor deze :
       symantec core lc

       * toepassen/ok

       nog bedankt voor je antwoord.

       Windows 10 opstarten in Veilige Modus

       Comment


       • #8
        Hallo Juisterr,

        Bedankt voor je reactie.

        De laatste 'vuiltjes' zijn verwijderd. Van mij mag je deze discussie / vraag afsluiten.

        Groeten,
        Rob

        Comment

        Sorry, you are not authorized to view this page
        Working...
        X
        😀
        🥰
        🤢
        😎
        😡
        👍
        👎