Mededeling

Collapse
No announcement yet.

internet popups

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • internet popups

  hier mijn log, ik hab last van spyware ben als bezig met ad-aware en spybot. melding van trojan!!

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:13:01, on 22-12-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Fonts\svchost.exe
  C:\WINDOWS\17PHolmes1188.exe
  C:\Program Files\outlook\outlook.exe
  C:\WINDOWS\system32\ardCo07\ardCo071084.exe
  C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe
  C:\WINDOWS\VG9pbmUgTGVpZGVsbWVpamVy\command.exe
  C:\WINDOWS\17PHolmes1000106.exe
  C:\WINDOWS\17PHolmes1000140.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\WINDOWS\b122.exe
  C:\Program Files\WinAble\winable.exe
  C:\Documents and Settings\Toine's computer\Mijn documenten\Hijack THis\HiJackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {3156E68C-65C7-45E9-8D0F-A5809B044081} - C:\Program Files\Windows Media Player\meqocaf4444.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: 0 - {DCFD162A-E6B1-4F2F-C6A6-F509685C490D} - C:\Program Files\MSN Gaming Zone\qucavogab.dll
  O2 - BHO: (no name) - {FC1C8B9D-F7B2-4BFC-94B0-2C945C0BC031} - C:\Program Files\Windows Media Player\meqocaf83122.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Host Process] C:\WINDOWS\Fonts\svchost.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [runner1] C:\WINDOWS\mrofinu1000140.exe 61A847B5BBF72813329B385776F901F0B3E35B6638993F4661AA4EBD86D67C56389B284534F310
  O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WinAble] C:\Program Files\WinAble\winable.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab
  O20 - Winlogon Notify: fccbabb - C:\WINDOWS\SYSTEM32\fccbabb.dll
  O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\VG9pbmUgTGVpZGVsbWVpamVy\command.exe
  O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe
  O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Windows Media Player Network Sharing Service (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe (file missing)

  --
  End of file - 6053 bytes
  Last edited by Toine123; 22-12-07, 19:01.

 • #2
  Start HijackThis nog een keer, kies voor "Do a system scan only" en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels:
  O2 - BHO: (no name) - {3156E68C-65C7-45E9-8D0F-A5809B044081} - C:\Program Files\Windows Media Player\meqocaf4444.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: 0 - {DCFD162A-E6B1-4F2F-C6A6-F509685C490D} - C:\Program Files\MSN Gaming Zone\qucavogab.dll
  O2 - BHO: (no name) - {FC1C8B9D-F7B2-4BFC-94B0-2C945C0BC031} - C:\Program Files\Windows Media Player\meqocaf83122.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Host Process] C:\WINDOWS\Fonts\svchost.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [runner1] C:\WINDOWS\mrofinu1000140.exe 61A847B5BBF72813329B385776F901F0B3E35B6638993F4661AA4EBD86D67C56389B284534F310
  O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe
  O20 - Winlogon Notify: fccbabb - C:\WINDOWS\SYSTEM32\fccbabb.dll

  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RVAXO.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.


  Download Combofix naar je Bureaublad.
  Dubbelklik op Combofix.exe
  Kies voor "Continue" door 1 te typen gevolgd door ENTER.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.
  Plaats deze log in je volgende post.

  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.

  Comment


  • #3
   hoi Smeek daar ben ik weer, ik denk dat het een gevaarlijk virus was want combofix heeft zofeel verwijdert, maar hier de log:

   RVAXO:
   ----------------RVAXO.exe first run-------------

   Files found:

   C:\WINDOWS\system32\_000003_.tmp.dll
   C:\WINDOWS\system32\_000005_.tmp.dll
   C:\WINDOWS\system32\_000006_.tmp.dll
   C:\WINDOWS\system32\_000007_.tmp.dll
   C:\WINDOWS\system32\_000008_.tmp.dll
   C:\WINDOWS\system32\_000009_.tmp.dll
   C:\WINDOWS\system32\_000010_.tmp.dll
   C:\WINDOWS\system32\_000011_.tmp.dll
   C:\WINDOWS\system32\_000012_.tmp.dll
   C:\WINDOWS\system32\_000013_.tmp.dll
   C:\WINDOWS\system32\mlnmp.ini2
   C:\WINDOWS\system32\vbzip10.dll
   C:\WINDOWS\b122.exe
   C:\WINDOWS\Fonts\svchost.exe
   C:\WINDOWS\Fonts\a.zip
   C:\WINDOWS\Fonts\Setup.exe
   C:\WINDOWS\mrofinu1000106.exe
   C:\WINDOWS\mrofinu1000140.exe
   C:\WINDOWS\mrofinu1188.exe
   C:\WINDOWS\mrofinu1188.exe.tmp
   ----------------RVAXO.exe first run-------------

   Files found:

   C:\WINDOWS\system32\mlnmp.ini2
   C:\WINDOWS\mrofinu1000106.exe
   C:\WINDOWS\mrofinu1000140.exe
   C:\WINDOWS\mrofinu1188.exe
   C:\WINDOWS\mrofinu1188.exe.tmp
   C:\WINDOWS\system32\pac.txt
   C:\WINDOWS\system32\winlogo.exe
   C:\install.exe
   C:\n.bat
   C:\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\7995.bat
   C:\z.dat
   C:\x.dat

   Uninstallers Rogue scanners:


   Folders Found:

   C:\Program Files\outlook
   C:\Program Files\Outerinfo
   C:\Program Files\Temporary
   C:\Program Files\WinAble
   C:\Program Files\Inetget2
   C:\Temp\1cb

   Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

   Combofix:
   ComboFix 07-12-23.2 - Toine's computer 2007-12-23 16:05:47.1 - NTFSx86
   Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.703 [GMT 1:00]
   Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Toine's computer\Bureaublad\ComboFix.exe
   * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
   .

   (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   C:\Documents and Settings\LocalService.NT AUTHORITY\Application Data\NetMon
   C:\Documents and Settings\LocalService.NT AUTHORITY\Application Data\NetMon\domains.txt
   C:\Documents and Settings\LocalService.NT AUTHORITY\Application Data\NetMon\log.txt
   C:\Program Files\Common Files\fnts~1
   C:\Program Files\Common Files\fnts~1\?serinit.exe
   C:\Program Files\Common Files\Yazzle1560OinAdmin.exe
   C:\Program Files\Common Files\Yazzle1560OinUninstaller.exe
   C:\Program Files\Windows Media Player\meqocaf4444.dll
   C:\Program Files\Windows Media Player\meqocaf83122.dll
   C:\WINDOWS\b128.exe
   C:\WINDOWS\b151.exe
   C:\WINDOWS\crosof~1
   C:\WINDOWS\crosof~1\??crosoft\
   C:\WINDOWS\crosof~1\javaw .exe
   C:\WINDOWS\crosof~1\javaw.exe
   C:\WINDOWS\system32\fccbabb.dll
   C:\WINDOWS\system32\iifebxy.dll
   C:\WINDOWS\system32\mlnmp.ini
   C:\WINDOWS\system32\mlnmp.ini2
   C:\WINDOWS\system32\pmnlm.dll
   C:\WINDOWS\system32\pskill.exe
   C:\WINDOWS\system32\qflnoa.dll
   C:\WINDOWS\system32\wnsintisv.exe
   C:\WINDOWS\system32\wvutuvw.dll
   C:\WINDOWS\TTC-4444.exe
   C:\WINDOWS\uninstall_nmon.vbs
   C:\WINDOWS\Fonts\'

   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   .
   -------\LEGACY_CMDSERVICE
   -------\LEGACY_NETWORK_MONITOR


   (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-11-23 to 2007-12-23 ))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   2007-12-23 16:23 . 2007-12-23 16:23 323,072 --------- C:\WINDOWS\system32\pmnlm.dll
   2007-12-23 15:49 . 2007-12-23 15:49 106,189 --a------ C:\RVAXO.reg
   2007-12-23 15:47 . 2007-12-23 15:52 <DIR> d-------- C:\RVAXO
   2007-12-23 10:38 . 2007-12-23 10:21 560,714 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
   2007-12-23 10:38 . 2001-10-01 14:51 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
   2007-12-23 10:38 . 2007-12-13 16:46 7,048 --a------ C:\WINDOWS\system32\fixp.bat
   2007-12-23 10:33 . 2007-12-23 15:53 15,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\ctfmon .exe
   2007-12-22 19:22 . 2007-12-22 19:22 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
   2007-12-22 19:22 . 2007-12-22 19:22 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Lavasoft
   2007-12-22 19:21 . 2007-12-22 19:21 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
   2007-12-22 19:13 . 2007-12-23 16:23 326,656 --a------ C:\WINDOWS\system32\pmnlm.exe
   2007-12-22 19:09 . 2007-12-23 10:32 <DIR> d--hs---- C:\WINDOWS\VG9pbmUgTGVpZGVsbWVpamVy
   2007-12-22 19:09 . 2007-12-22 19:09 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\wdr
   2007-12-22 19:09 . 2007-12-22 19:49 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\rf1
   2007-12-22 19:09 . 2007-12-22 19:09 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\ey2
   2007-12-22 19:09 . 2007-12-22 19:09 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\ardCo07
   2007-12-22 19:09 . 2007-12-22 19:09 <DIR> d-------- C:\temp\cEeer12
   2007-12-22 18:52 . 2007-12-22 18:52 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Toine's computer\Incomplete
   2007-12-22 18:52 . 2007-12-22 19:10 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Toine's computer\Application Data\LimeWirePlus
   2007-12-21 19:30 . 2007-12-22 10:01 24 --a------ C:\WINDOWS\LogonStudio.ini
   2007-12-21 19:29 . 2000-05-17 09:52 187,392 --a------ C:\WINDOWS\system32\JPGUtils.dll
   2007-12-20 19:01 . 2007-12-20 19:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\Windows Live
   2007-12-20 19:01 . 2003-11-10 20:20 266,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\hpdj3600
   2007-12-17 19:06 . 2007-12-17 19:06 <DIR> d-------- C:\Program Files\HP
   2007-12-17 19:06 . 2007-12-21 17:03 <DIR> d-------- C:\Program Files\Hewlett-Packard
   2007-12-17 19:06 . 2007-12-17 19:06 <DIR> d-------- C:\Program Files\3600
   2007-12-17 18:53 . 2007-12-17 18:58 48,134 --a------ C:\WINDOWS\hpdj3600.hi2
   2007-12-17 18:53 . 2007-12-17 18:58 4,629 --a------ C:\WINDOWS\hpdj3600.bu2
   2007-12-17 14:03 . 2007-12-17 14:03 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSXML 4.0
   2007-12-17 13:57 . 1998-10-09 15:36 327,168 --a------ C:\WINDOWS\IsUn0413.exe
   2007-12-16 15:37 . 2007-12-16 15:37 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Toine's computer\Menu Start
   2007-12-16 11:41 . 2003-09-24 09:43 626,960 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hpvaut32.dll
   2007-12-16 11:41 . 2003-09-24 09:43 487,424 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hpvcp70.dll
   2007-12-16 11:41 . 2003-09-24 09:43 344,064 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hpvcr70.dll
   2007-12-16 11:41 . 2003-09-24 09:44 82,432 -ra------ C:\WINDOWS\system32\MSXML4r.dll
   2007-12-16 11:41 . 2003-09-24 09:44 44,544 -ra------ C:\WINDOWS\system32\MSXML4a.dll
   2007-12-16 11:36 . 2007-12-21 16:58 212,637 --a------ C:\WINDOWS\hpdj3600.hi1
   2007-12-16 11:36 . 2007-12-21 16:58 9,402 --a------ C:\WINDOWS\hpdj3600.bu1
   2007-12-16 11:35 . 2003-11-10 20:20 266,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\hpdj
   2007-12-16 11:25 . 2007-12-16 11:25 23,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\TVICHW32.SYS
   2007-12-16 11:19 . 2007-12-21 17:04 195,074 --a------ C:\WINDOWS\hpdj3600.his
   2007-12-16 11:19 . 2007-12-21 17:04 10,541 --a------ C:\WINDOWS\hpdj3600.ini
   2007-12-15 10:04 . 2007-12-15 10:04 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\VIRepair
   2007-12-14 17:09 . 2007-12-23 15:55 <DIR> d---s---- C:\Documents and Settings\Toine's computer\Onlangs geopend
   2007-12-14 16:44 . 2007-12-14 16:44 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Toine's computer\Application Data\Styler
   2007-12-14 16:40 . 2007-12-15 10:05 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\VITrans
   2007-12-14 16:40 . 2006-12-03 17:15 111,104 --a------ C:\WINDOWS\system32\Uharc.exe
   2007-12-14 16:40 . 2007-12-14 16:40 78,942 --a------ C:\WINDOWS\Icon_1.ico
   2007-12-14 16:40 . 2006-12-03 17:15 19,968 --a------ C:\WINDOWS\system32\reico.exe
   2007-12-14 16:40 . 2006-12-03 17:14 8,636 --a------ C:\WINDOWS\system32\modifype.exe
   2007-12-13 17:37 . 2007-12-14 16:46 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Toine's computer\Application Data\ViStart
   2007-12-13 16:17 . 2007-12-13 17:41 <DIR> d-------- C:\VAIO
   2007-12-10 15:20 . 2007-12-10 15:20 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\SwiftSwitch
   2007-12-10 15:19 . 2007-12-22 18:52 <DIR> d-------- C:\Games
   2007-12-08 17:03 . 2007-07-30 19:19 271,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll
   2007-12-08 17:03 . 2007-07-30 19:19 207,736 --a------ C:\WINDOWS\system32\muweb.dll
   2007-12-08 17:03 . 2007-07-30 19:18 30,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll.mui
   2007-12-08 12:45 . 2007-12-14 17:13 292 --a------ C:\WINDOWS\system\cmicnfg.ini
   2007-12-07 21:38 . 2007-12-16 15:37 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Toine's computer\Contacts
   2007-12-07 21:27 . 2007-12-07 21:27 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Toine's computer\Application Data\Lavasoft
   2007-12-07 21:18 . 2007-12-07 21:21 <DIR> d--hsc--- C:\Program Files\Common Files\WindowsLiveInstaller
   2007-12-07 21:18 . 2007-12-07 21:18 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\WLInstaller
   2007-12-07 21:15 . 2007-12-07 21:15 232 --ah----- C:\sqmdata19.sqm
   2007-12-07 21:15 . 2007-12-07 21:15 232 --ah----- C:\sqmdata18.sqm
   2007-12-07 21:15 . 2007-12-07 21:15 232 --ah----- C:\sqmdata17.sqm
   2007-12-07 21:15 . 2007-12-07 21:15 232 --ah----- C:\sqmdata16.sqm
   2007-12-07 21:15 . 2007-12-07 21:15 232 --ah----- C:\sqmdata15.sqm
   2007-12-07 21:15 . 2007-12-07 21:15 232 --ah----- C:\sqmdata14.sqm
   2007-12-07 21:15 . 2007-12-07 21:15 232 --ah----- C:\sqmdata13.sqm
   2007-12-07 21:06 . 2007-12-07 21:06 244 --ah----- C:\sqmnoopt15.sqm
   2007-12-07 21:06 . 2007-12-07 21:06 232 --ah----- C:\sqmdata03.sqm
   2007-12-07 20:45 . 2004-08-04 10:03 221,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmpns.dll
   2007-12-07 20:44 . 2007-12-07 21:38 268 --ah----- C:\sqmdata01.sqm
   2007-12-07 20:44 . 2007-12-07 20:44 244 --ah----- C:\sqmnoopt14.sqm
   2007-12-07 20:44 . 2007-12-07 21:38 244 --ah----- C:\sqmnoopt13.sqm
   2007-12-07 20:44 . 2007-12-07 20:44 232 --ah----- C:\sqmdata02.sqm
   2007-12-07 20:43 . 2006-08-21 10:14 128,896 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\SETD7.tmp
   2007-12-07 20:43 . 2006-08-21 10:14 23,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\SETD5.tmp
   2007-12-07 20:43 . 2006-08-21 10:14 23,040 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\SETD8.tmp
   2007-12-07 20:43 . 2006-08-21 13:28 16,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\SETD6.tmp
   2007-12-07 20:43 . 2006-08-21 13:28 16,896 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\SETD9.tmp
   2007-12-07 20:42 . 2007-12-07 21:16 244 --ah----- C:\sqmnoopt12.sqm
   2007-12-07 20:42 . 2007-12-07 21:16 232 --ah----- C:\sqmdata00.sqm
   2007-12-07 20:19 . 2007-12-07 20:19 <DIR> d-------- C:\Program Files\Java
   2007-12-07 20:19 . 2007-09-24 23:31 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\javacpl.cpl
   2007-12-07 20:14 . 2004-08-04 00:01 25,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbprint.sys
   2007-12-07 20:14 . 2001-08-17 22:59 3,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\audstub.sys
   2007-12-07 20:13 . 2004-08-04 02:03 1,888,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll
   2007-12-07 20:13 . 2004-08-04 02:03 870,784 --a------ C:\WINDOWS\system32\ati3d1ag.dll
   2007-12-07 20:13 . 2004-08-04 01:54 701,440 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtag.sys
   2007-12-07 20:13 . 2004-08-04 02:03 516,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll
   2007-12-07 20:13 . 2004-08-04 02:03 229,376 --a------ C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll
   2007-12-07 20:13 . 2004-08-04 02:03 201,728 --a------ C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll
   2007-12-07 20:13 . 2004-08-04 01:54 57,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\redbook.sys
   2007-12-07 20:12 . 2004-08-04 02:03 76,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\usbui.dll
   2007-12-07 20:12 . 2004-08-04 00:07 44,672 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\UAGP35.SYS
   2007-12-07 20:12 . 2001-08-17 21:13 27,165 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\fetnd5.sys
   2007-12-07 20:12 . 2004-08-04 00:08 10,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\gameenum.sys
   2007-12-07 20:09 . 2007-12-07 19:20 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Sjablonen
   2007-12-07 20:09 . 2007-12-07 20:09 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Onlangs geopend

   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   2007-12-23 09:33 278,541 ----a-w C:\WINDOWS\Fonts\svchost .exe
   2007-12-22 09:02 8,502,272 ----a-w C:\WINDOWS\system32\logonuiX.exe
   2007-12-16 12:48 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Media Connect 2
   2007-12-05 15:34 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
   2007-11-15 19:46 --------- d-----w C:\Program Files\totalcmd
   2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys
   2007-11-08 19:55 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared
   2007-10-31 15:42 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\GraphBoard 2.50
   2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
   2007-10-29 14:58 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Java
   2007-10-25 08:28 222,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wmasf.dll
   2007-10-18 10:31 51,224 ----a-w C:\WINDOWS\system32\sirenacm.dll
   2005-07-29 15:24 472 --sha-r C:\WINDOWS\VG9pbmUgTGVpZGVsbWVpamVy\p36DvAo0n3pDt3pPvqpDuApV.vbs
   .

   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   .
   REGEDIT4
   *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{76CD0D8C-9F12-4931-AEFD-B2FF9486EB5B}]
   2007-12-23 16:23 323072 --------- C:\WINDOWS\system32\pmnlm.dll

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 00:03]
   "MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2007-12-23 16:06]
   "Tunc"="C:\WINDOWS\CROSOF~1\javaw.exe"
   "Ryfmko"="C:\Program Files\Common Files\F?nts\?serinit.exe"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "Cmaudio"="RunDll32 cmicnfg.cpl"
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-12-23 15:52]
   "HPDJ Taskbar Utility"="C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe" [2007-12-23 15:52]
   "HP Component Manager"="C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" [2007-12-23 15:52]
   "HP Software Update"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe" [2007-12-23 15:52]

   [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:03]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon]
   "UIHost"="C:\\WINDOWS\\system32\\logonuiX.exe"

   [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
   "load"=C:\WINDOWS\system32\pmnlm.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
   Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0 C:\WINDOWS\system32\pmnlm


   .
   **************************************************************************

   catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
   Rootkit scan 2007-12-23 16:23:56
   Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

   scannen van verborgen processen ...

   scannen van verborgen autostart items ...

   scannen van verborgen bestanden ...

   C:\WINDOWS\system32\mlnmp.ini 6516 bytes

   Scan succesvol afgerond
   verborgen bestanden: 1

   **************************************************************************
   .
   --------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

   PROCESS: C:\WINDOWS\Explorer.EXE [6.00.2900.3156]
   -> C:\WINDOWS\system32\pmnlm.dll
   .
   Voltooingstijd: 2007-12-23 16:25:51 - machine was rebooted
   .
   2007-12-17 13:03:58 --- E O F ---

   Hijackthis (doe ik even want ik denk at je dat wel handig vind):

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 16:30:57, on 23-12-2007
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
   C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
   C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr .exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd .exe
   C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09 .exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched .exe
   C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
   C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
   C:\Documents and Settings\Toine's computer\Mijn documenten\Hijack THis\HiJackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\system32\pmnlm.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [Tunc] "C:\WINDOWS\CROSOF~1\javaw.exe" -vt yazb
   O4 - HKCU\..\Run: [Ryfmko] "C:\Program Files\Common Files\F?nts\?serinit.exe"
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab
   O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe (file missing)
   O23 - Service: Windows Media Player Network Sharing Service (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe (file missing)

   --
   End of file - 4613 bytes

   tanx Geen pop ups meer en
   PC is veel sneller!! mischien zie je nog fouten

   Comment


   • #4
    SMeek nog even een vraagje, ik heb sinds ik ad-aware heb geïstalleerd allemaal vaage bestandjes als ik op C schijf klik, ze zijn ook doorschijnend:

    zie hier:
    Click image for larger version

Name:	naamloos.JPG
Views:	1
Size:	66,0 KB
ID:	1059308

    Comment


    • #5
     Download de bijlage: CFScript.txt

     Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld :     Dit zal ComboFix doen herstarten.
     Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt,
     en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord.
     Bijgevoegde Bestanden

     Comment


     • #6
      hier het logje, combofix was snel klaar!

      ComboFix 07-12-23.2 - Toine's computer 2007-12-23 18:39:01.2 - NTFSx86
      Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.669 [GMT 1:00]
      Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Toine's computer\Bureaublad\ComboFix.exe
      Command switches used :: C:\Documents and Settings\Toine's computer\Bureaublad\cfscript.txt
      * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

      FILE
      C:\WINDOWS\Fonts\svchost .exe
      C:\WINDOWS\system32\fixp.bat
      C:\WINDOWS\system32\mlnmp.ini
      C:\WINDOWS\system32\modifype.exe
      C:\WINDOWS\system32\pmnlm.dll
      C:\WINDOWS\system32\pmnlm.exe
      C:\WINDOWS\system32\reico.exe
      C:\WINDOWS\system32\Uharc.exe
      .

      (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .

      C:\rvaxo
      C:\rvaxo\install.exe
      C:\rvaxo\n.bat
      C:\rvaxo\pac.txt
      C:\rvaxo\ssodl.reg
      C:\rvaxo\sts.reg
      C:\rvaxo\winlogo.exe
      C:\rvaxo\winlogon.dat
      C:\rvaxo\x.dat
      C:\rvaxo\z.dat
      C:\temp\cEeer12
      C:\temp\cEeer12\skAt.log
      C:\WINDOWS\Fonts\svchost .exe
      C:\WINDOWS\system32\ardCo07
      C:\WINDOWS\system32\ardCo07\ardCo071084.exe
      C:\WINDOWS\system32\ey2
      C:\WINDOWS\system32\ey2\parreo83122.exe
      C:\WINDOWS\system32\fixp.bat
      C:\WINDOWS\system32\mlnmp.ini
      C:\WINDOWS\system32\mlnmp.ini2
      C:\WINDOWS\system32\modifype.exe
      C:\WINDOWS\system32\pmnlm.dll
      C:\WINDOWS\system32\pmnlm.exe
      C:\WINDOWS\system32\reico.exe
      C:\WINDOWS\system32\rf1
      C:\WINDOWS\system32\Uharc.exe
      C:\WINDOWS\system32\wdr
      C:\WINDOWS\system32\wdr\brop22drvr.exe
      C:\WINDOWS\VG9pbmUgTGVpZGVsbWVpamVy
      C:\WINDOWS\VG9pbmUgTGVpZGVsbWVpamVy\p36DvAo0n3pDt3pPvqpDuApV.vbs

      .
      (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-11-23 to 2007-12-23 ))))))))))))))))))))))))))))))
      .

      2007-12-23 15:49 . 2007-12-23 15:49 106,189 --a------ C:\RVAXO.reg
      2007-12-23 10:38 . 2007-12-23 10:21 560,714 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
      2007-12-23 10:38 . 2001-10-01 14:51 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
      2007-12-23 10:33 . 2007-12-23 15:53 15,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\ctfmon .exe
      2007-12-22 19:22 . 2007-12-22 19:22 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
      2007-12-22 19:22 . 2007-12-22 19:22 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Lavasoft
      2007-12-22 19:21 . 2007-12-22 19:21 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
      2007-12-22 18:52 . 2007-12-22 18:52 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Toine's computer\Incomplete
      2007-12-22 18:52 . 2007-12-23 17:39 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Toine's computer\Application Data\LimeWirePlus
      2007-12-21 19:30 . 2007-12-22 10:01 24 --a------ C:\WINDOWS\LogonStudio.ini
      2007-12-21 19:29 . 2000-05-17 09:52 187,392 --a------ C:\WINDOWS\system32\JPGUtils.dll
      2007-12-20 19:01 . 2007-12-20 19:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\Windows Live
      2007-12-20 19:01 . 2003-11-10 20:20 266,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\hpdj3600
      2007-12-17 19:06 . 2007-12-17 19:06 <DIR> d-------- C:\Program Files\HP
      2007-12-17 19:06 . 2007-12-21 17:03 <DIR> d-------- C:\Program Files\Hewlett-Packard
      2007-12-17 19:06 . 2007-12-17 19:06 <DIR> d-------- C:\Program Files\3600
      2007-12-17 18:53 . 2007-12-17 18:58 48,134 --a------ C:\WINDOWS\hpdj3600.hi2
      2007-12-17 18:53 . 2007-12-17 18:58 4,629 --a------ C:\WINDOWS\hpdj3600.bu2
      2007-12-17 14:03 . 2007-12-17 14:03 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSXML 4.0
      2007-12-17 13:57 . 1998-10-09 15:36 327,168 --a------ C:\WINDOWS\IsUn0413.exe
      2007-12-16 15:37 . 2007-12-16 15:37 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Toine's computer\Menu Start
      2007-12-16 11:41 . 2003-09-24 09:43 626,960 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hpvaut32.dll
      2007-12-16 11:41 . 2003-09-24 09:43 487,424 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hpvcp70.dll
      2007-12-16 11:41 . 2003-09-24 09:43 344,064 -ra------ C:\WINDOWS\system32\hpvcr70.dll
      2007-12-16 11:41 . 2003-09-24 09:44 82,432 -ra------ C:\WINDOWS\system32\MSXML4r.dll
      2007-12-16 11:41 . 2003-09-24 09:44 44,544 -ra------ C:\WINDOWS\system32\MSXML4a.dll
      2007-12-16 11:36 . 2007-12-21 16:58 212,637 --a------ C:\WINDOWS\hpdj3600.hi1
      2007-12-16 11:36 . 2007-12-21 16:58 9,402 --a------ C:\WINDOWS\hpdj3600.bu1
      2007-12-16 11:35 . 2003-11-10 20:20 266,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\hpdj
      2007-12-16 11:25 . 2007-12-16 11:25 23,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\TVICHW32.SYS
      2007-12-16 11:19 . 2007-12-21 17:04 195,074 --a------ C:\WINDOWS\hpdj3600.his
      2007-12-16 11:19 . 2007-12-21 17:04 10,541 --a------ C:\WINDOWS\hpdj3600.ini
      2007-12-15 10:04 . 2007-12-15 10:04 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\VIRepair
      2007-12-14 17:09 . 2007-12-23 18:37 <DIR> d---s---- C:\Documents and Settings\Toine's computer\Onlangs geopend
      2007-12-14 16:44 . 2007-12-14 16:44 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Toine's computer\Application Data\Styler
      2007-12-14 16:40 . 2007-12-15 10:05 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\VITrans
      2007-12-14 16:40 . 2007-12-14 16:40 78,942 --a------ C:\WINDOWS\Icon_1.ico
      2007-12-13 17:37 . 2007-12-14 16:46 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Toine's computer\Application Data\ViStart
      2007-12-13 16:17 . 2007-12-13 17:41 <DIR> d-------- C:\VAIO
      2007-12-10 15:20 . 2007-12-10 15:20 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\SwiftSwitch
      2007-12-10 15:19 . 2007-12-22 18:52 <DIR> d-------- C:\Games
      2007-12-08 17:03 . 2007-07-30 19:19 271,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll
      2007-12-08 17:03 . 2007-07-30 19:19 207,736 --a------ C:\WINDOWS\system32\muweb.dll
      2007-12-08 17:03 . 2007-07-30 19:18 30,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll.mui
      2007-12-08 12:45 . 2007-12-14 17:13 292 --a------ C:\WINDOWS\system\cmicnfg.ini
      2007-12-07 21:38 . 2007-12-16 15:37 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Toine's computer\Contacts
      2007-12-07 21:27 . 2007-12-07 21:27 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Toine's computer\Application Data\Lavasoft
      2007-12-07 21:18 . 2007-12-07 21:21 <DIR> d--hsc--- C:\Program Files\Common Files\WindowsLiveInstaller
      2007-12-07 21:18 . 2007-12-07 21:18 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\WLInstaller
      2007-12-07 21:15 . 2007-12-07 21:15 232 --ah----- C:\sqmdata19.sqm
      2007-12-07 21:15 . 2007-12-07 21:15 232 --ah----- C:\sqmdata18.sqm
      2007-12-07 21:15 . 2007-12-07 21:15 232 --ah----- C:\sqmdata17.sqm
      2007-12-07 21:15 . 2007-12-07 21:15 232 --ah----- C:\sqmdata16.sqm
      2007-12-07 21:15 . 2007-12-07 21:15 232 --ah----- C:\sqmdata15.sqm
      2007-12-07 21:15 . 2007-12-07 21:15 232 --ah----- C:\sqmdata14.sqm
      2007-12-07 21:15 . 2007-12-07 21:15 232 --ah----- C:\sqmdata13.sqm
      2007-12-07 21:06 . 2007-12-07 21:06 244 --ah----- C:\sqmnoopt15.sqm
      2007-12-07 21:06 . 2007-12-07 21:06 232 --ah----- C:\sqmdata03.sqm
      2007-12-07 20:45 . 2004-08-04 10:03 221,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmpns.dll
      2007-12-07 20:44 . 2007-12-07 21:38 268 --ah----- C:\sqmdata01.sqm
      2007-12-07 20:44 . 2007-12-07 20:44 244 --ah----- C:\sqmnoopt14.sqm
      2007-12-07 20:44 . 2007-12-07 21:38 244 --ah----- C:\sqmnoopt13.sqm
      2007-12-07 20:44 . 2007-12-07 20:44 232 --ah----- C:\sqmdata02.sqm
      2007-12-07 20:43 . 2006-08-21 10:14 128,896 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\SETD7.tmp
      2007-12-07 20:43 . 2006-08-21 10:14 23,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\SETD5.tmp
      2007-12-07 20:43 . 2006-08-21 10:14 23,040 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\SETD8.tmp
      2007-12-07 20:43 . 2006-08-21 13:28 16,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\SETD6.tmp
      2007-12-07 20:43 . 2006-08-21 13:28 16,896 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\SETD9.tmp
      2007-12-07 20:42 . 2007-12-07 21:16 244 --ah----- C:\sqmnoopt12.sqm
      2007-12-07 20:42 . 2007-12-07 21:16 232 --ah----- C:\sqmdata00.sqm
      2007-12-07 20:19 . 2007-12-07 20:19 <DIR> d-------- C:\Program Files\Java
      2007-12-07 20:19 . 2007-09-24 23:31 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\javacpl.cpl
      2007-12-07 20:14 . 2004-08-04 00:01 25,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbprint.sys
      2007-12-07 20:14 . 2001-08-17 22:59 3,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\audstub.sys
      2007-12-07 20:13 . 2004-08-04 02:03 1,888,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll
      2007-12-07 20:13 . 2004-08-04 02:03 870,784 --a------ C:\WINDOWS\system32\ati3d1ag.dll
      2007-12-07 20:13 . 2004-08-04 01:54 701,440 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtag.sys
      2007-12-07 20:13 . 2004-08-04 02:03 516,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll
      2007-12-07 20:13 . 2004-08-04 02:03 229,376 --a------ C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll
      2007-12-07 20:13 . 2004-08-04 02:03 201,728 --a------ C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll
      2007-12-07 20:13 . 2004-08-04 01:54 57,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\redbook.sys
      2007-12-07 20:12 . 2004-08-04 02:03 76,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\usbui.dll
      2007-12-07 20:12 . 2004-08-04 00:07 44,672 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\UAGP35.SYS
      2007-12-07 20:12 . 2001-08-17 21:13 27,165 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\fetnd5.sys
      2007-12-07 20:12 . 2004-08-04 00:08 10,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\gameenum.sys
      2007-12-07 20:09 . 2007-12-07 19:20 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Sjablonen
      2007-12-07 20:09 . 2007-12-07 20:09 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Onlangs geopend
      2007-12-07 20:09 . 2007-12-07 20:09 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Netwerkprinteromgeving
      2007-12-07 20:09 . 2007-12-07 20:09 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Mijn documenten
      2007-12-07 20:09 . 2007-12-07 20:09 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Menu Start
      2007-12-07 20:09 . 2007-12-07 20:09 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Favorieten
      2007-12-07 20:09 . 2007-12-07 20:09 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\Bureaublad
      2007-12-07 20:09 . 2007-12-07 20:09 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Sjablonen
      2007-12-07 20:09 . 2007-12-14 16:55 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start
      2007-12-07 20:09 . 2007-12-07 20:09 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Favorieten
      2007-12-07 20:09 . 2007-12-07 19:22 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Documenten
      2007-12-07 20:09 . 2007-12-23 16:40 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Bureaublad
      2007-12-07 20:09 . 2004-08-04 00:51 1,896,400 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\NT5.CAT
      2007-12-07 20:08 . 2007-12-07 19:29 623 --a------ C:\WINDOWS\system32\$winnt$.inf
      2007-12-07 19:56 . 2007-10-25 17:44 8,507,392 --------- C:\WINDOWS\system32\SET22A.tmp

      .
      ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .
      2007-12-22 09:02 8,502,272 ----a-w C:\WINDOWS\system32\logonuiX.exe
      2007-12-16 12:48 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Media Connect 2
      2007-12-05 15:34 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
      2007-11-15 19:46 --------- d-----w C:\Program Files\totalcmd
      2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys
      2007-11-08 19:55 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared
      2007-10-31 15:42 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\GraphBoard 2.50
      2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
      2007-10-29 14:58 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Java
      2007-10-25 08:28 222,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wmasf.dll
      2007-10-18 10:31 51,224 ----a-w C:\WINDOWS\system32\sirenacm.dll
      .

      ((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2007-12-23_16.24.40.85 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .
      - 2007-12-23 15:23:28 176,128 ----a-w C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09 .exe
      + 2007-12-23 17:42:37 176,128 ----a-w C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09 .exe
      - 2007-12-23 14:52:55 504,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
      + 2007-12-23 17:39:11 504,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
      .
      ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .
      .
      REGEDIT4
      *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

      [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 00:03]
      "MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2007-12-23 18:39]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "Cmaudio"="RunDll32 cmicnfg.cpl"
      "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-12-23 15:52]
      "HPDJ Taskbar Utility"="C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe" [2007-12-23 18:39]
      "HP Component Manager"="C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" [2007-12-23 15:52]
      "HP Software Update"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe" [2007-12-23 15:52]

      [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:03]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon]
      "UIHost"="C:\\WINDOWS\\system32\\logonuiX.exe"

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
      Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0 C:\\WINDOWS\\system32\\pmnlm


      .
      **************************************************************************

      catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
      Rootkit scan 2007-12-23 18:42:51
      Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

      scannen van verborgen processen ...

      scannen van verborgen autostart items ...

      scannen van verborgen bestanden ...

      Scan succesvol afgerond
      verborgen bestanden: 0

      **************************************************************************
      .
      Voltooingstijd: 2007-12-23 18:43:38 - machine was rebooted
      C:\ComboFix2.txt ... 2007-12-23 16:25
      .
      2007-12-17 13:03:58 --- E O F ---

      Comment


      • #7
       Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik Uninstall.cmd
       Dit zal alles van RVAXO doen verwijderen.

       Verwijder de volgende map:
       C:\Qoobox

       Maak dan je prullenbak leeg.

       Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

       Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

       Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
       Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
       Klik op de knop Empty Selected.

       Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
       Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
       Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
       (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
       Klik op de knop Empty Selected.

       Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
       Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
       Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
       Klik op de knop Empty Selected.
       Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

       Ga naar Start - Uitvoeren en geef hier het volgende in:
       Combofix /U
       Druk daarna op OK.
       Let op: Er moet een spatie tussen Combofix en /U zitten.

       Dit zal Combofix deïnstalleren.

       Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
       Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
       Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

       Post als laatste nog een nieuw logje van Hijackthis ter controle

       Comment


       • #8
        Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
        Scan saved at 19:33:58, on 23-12-2007
        Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
        MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
        Boot mode: Normal

        Running processes:
        C:\WINDOWS\System32\smss.exe
        C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
        C:\WINDOWS\system32\services.exe
        C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
        C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
        C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
        C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
        C:\WINDOWS\Explorer.EXE
        C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
        C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
        C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
        C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
        C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr .exe
        C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09 .exe
        C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched .exe
        C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd .exe
        C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
        C:\Documents and Settings\Toine's computer\Mijn documenten\Hijack THis\HiJackThis.exe

        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
        R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
        F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\system32\pmnlm.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
        O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"
        O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
        O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
        O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
        O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
        O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
        O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
        O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
        O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
        O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
        O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab
        O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
        O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe (file missing)
        O23 - Service: Windows Media Player Network Sharing Service (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe (file missing)

        --
        End of file - 4340 bytes

        tanx, er zijn geen problemen meer

        ik had alvast dezeverwijderingen gedaan:
        • O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe (file missing)
         O23 - Service: Windows Media Player Network Sharing Service (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe (file missing)

        Comment


        • #9
         Graag gedaan hoor

         Installeer wel een virusscanner, zonder ben je zo weer besmet.
         Update deze virusscanner meteen en laat hem een volledige systeemscan doen.
         Laat alles verwijderen dat gevonden wordt

         Comment


         • #10
          oke zal ik doen

          Comment

          Sorry, you are not authorized to view this page
          Working...
          X
          😀
          🥰
          🤢
          😎
          😡
          👍
          👎