Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Computer langzaam, CPU vrijwel constant 100%

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Computer langzaam, CPU vrijwel constant 100%

  Verplaatst Virus --->> Hijackthis logs.

  Hallo,

  Ik heb hier een computer van mijn ouders. Ik weet begod niet wat ze er allemaal mee gedaan hebben, maar totaal foutenboel. De computer is zeer langzaam, CPU vrijwel constant 100%. Ik heb Avast laten scannen in windows. Daar zijn toen al een aantal tronjans gevonden en verwijderd. Vervolgens heb ik Ad-Aware laten scannen. En Spybot aan het werkt gezet Daarna heb ik nog een keer Avast laten scannen voordat dat windows opgestart was. Ook daar zijn weer virussen ontdekt. De computer was toen nog steeds zeer langzaam. Ik heb daarom AVG Anti-Rootkit laten scannen, maar daarmee heeft hij niks gevonden. Verder heb ik nog een aantal ongebruikte onnodige programma's gedeinstalleerd.

  Als laatste heb ik HijackThis gemaakt. Het logje hiervan staat hieronder.


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:41:46, on 24-12-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msoffice.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RoxioAudioCentral] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\RxMon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VirtualCloneDrive] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Startup: Microsoft Office Werkbalk (2).lnk = ?
  O4 - Global Startup: Event Reminder.lnk = F:\Program Files\Print Master\PrintMaster\PMremind.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snelstart.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp officejet d series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet d series\Bin\hpoojd07.exe
  O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe
  O4 - Global Startup: KODAK Software Updater.lnk = C:\Program Files\kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1099923240559
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1154011422548
  O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/aio/en/check/qdiagh.cab?325
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
  O23 - Service: HP Port Resolver - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBPRO.EXE
  O23 - Service: HP Status Server - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBOID.EXE
  O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe (file missing)
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

  --
  End of file - 7812 bytes


  Bij voorbaat dank voor u hulp!,

  Bird

 • #2
  Hallo Bird,

  Je HijackThis-logje ziet er goed uit hoor...
  Alleen je Java-software is niet up-2-date...

  Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
  Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:
  • Download [url=http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=12798]Java Runtime Environment (JRE) 6u3 en bewaar het naar je Bureaublad.
  • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
  • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
  • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
  • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
  • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
  • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
  • Dubbelklik vervolgens op jre-6u3-windows-i586-p.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.


  Om eventjes je problemen te bekijken, kan je eens kijken welk proces zoveel CPU gebruikt? Druk op ALT + CTRL + DELETE en kijk onder het tabblad "processen" welk proces het meeste CPU gebruikt.

  - Daniël

  Comment


  • #3
   foutje

   hallo Daniel,

   Toen ik jou bericht las dat het logje er goed uitzag, ging er bij mij een belletje rinkelen. Dit kon namelijk niet, want het opstarten en de simpelste handerlingen doen duurt 'uren'. (opstarten duurt 30min, normaal 5 min). Toen ik de vorige keer het logje had gemaakt had ik een hele hoop processen uitgezet om een beetje een handelbare computer te krijgen. Nu heb ik opnieuw een logje aangemaakt zonder al deze processen uit te zetten. Bij dit bericht typen loop ik een zin voor, voordat het tervoorschijn komt, dat kan nooit kloppen lijkt me...

   Mijn excuus voor het verkeerde logje(!),

   Bird


   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 20:02:38, on 27-12-2007
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\RxMon.exe
   C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
   C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
   C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   C:\Program Files\kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe
   C:\Program Files\kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe
   C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\Playlist.exe
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msoffice.exe
   C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
   C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
   C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
   C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
   O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [RoxioAudioCentral] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\RxMon.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [VirtualCloneDrive] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s
   O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
   O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
   O4 - Startup: Microsoft Office Werkbalk (2).lnk = ?
   O4 - Global Startup: Event Reminder.lnk = F:\Program Files\Print Master\PrintMaster\PMremind.exe
   O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snelstart.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
   O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp officejet d series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet d series\Bin\hpoojd07.exe
   O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe
   O4 - Global Startup: KODAK Software Updater.lnk = C:\Program Files\kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
   O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1099923240559
   O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1154011422548
   O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/aio/en/check/qdiagh.cab?325
   O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
   O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
   O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
   O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
   O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
   O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
   O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
   O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
   O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
   O23 - Service: HP Port Resolver - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBPRO.EXE
   O23 - Service: HP Status Server - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBOID.EXE
   O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe (file missing)
   O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

   --
   End of file - 8079 bytes

   Comment


   • #4
    Hallo Bird,

    1. Download [url=http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1]ATF cleaner (by Atribune)

    Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
    Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
    Klik op de knop Empty Selected.
    Klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

    2. Download SpeedFan en sla het op je bureaublad op.
    Installeer en open daarna SpeedFan.

    Ga naar het tabblad "S.M.A.R.T." en kies daar je hardeschijf.
    Onderin zie je "Fitness" staan, ga hier overheen met je muis (niet klikken!) en post het percentage dat je te zien krijgt in je volgende reactie. Doe het zelfde met "Performance" dat naast Fitness staat.

    3. Zal je ook nog eventjes de instructies willen uitvoeren die ik je eerder gaf?

    Om eventjes je problemen te bekijken, kan je eens kijken welk proces zoveel CPU gebruikt? Druk op ALT + CTRL + DELETE en kijk onder het tabblad "processen" welk proces het meeste CPU gebruikt.
    - Daniël

    Comment


    • #5
     Hallo,

     Ik heb ATF cleaner zijn werk laten doen.

     Program Speedfan heb ik geinstall. Bij tabblad SMART stonden alle schijven zowel Fitness als Performance op 100%.

     Processen:
     Niet-actieve systeemprocessen: CPU 90-100% Geheugengebruik: 16kB
     easyShare.exe: CPU 0% geheugengebr. 27.644kB
     svhost: CPU 0% geheugengebr. 23.588kB
     explorer: CPU 0% geheugengebr. 19.720kB
     wuauclt: CPU 0% geheugengebr. 13.952kB
     ashserv: CPU 0% geheugengebr. 13.220kB
     teatimer: CPU 0% geheugengebr. 11.524kB
     hpqste08: CPU 0% geheugengebr. 11.172kB
     RxMon: CPU 0% geheugengebr. 6.876kB
     hpqtra08: CPU 0% geheugengebr. 6.032kB
     ...


     M.v.g,

     Bird

     Comment


     • #6
      Vreemd... We kunnen eventjes verder kijken....

      Download [url=http://users.telenet.be/marcvn/tools/reglooks.exe]Reglooks.exe en plaats het op je bureaublad.
      Dubbelklik op Reglooks.exe, doe verder niets en wacht tot er een logfile opent. Post de inhoud van deze logfile.

      Comment


      • #7
       Hallo,

       Hier het gevraagde Reglookslogje:

       REGLOOKS logfile

       version 0.977
       01-01-2008 1:28:11,68
       running from: "C:\Documents and Settings\Vogel\Bureaublad"

       --- SSODL regkeys ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad
       only standard or legit regkeys found


       --- STS regkeys ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler
       only standard or legit regkeys found


       --- USERINIT regkey ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
       "Userinit"="C:\\WINDOWS\\system32\\userinit.exe,"


       --- SHELL regkey ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
       "Shell"="Explorer.exe"


       --- SYSTEM regkey ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
       "DefaultDomainName"="EQ-SYSTEMS"
       "System"=""
       "AltDefaultDomainName"="EQ-SYSTEMS"


       --- APPINIT_DLLS regkey ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
       "AppInit_DLLs"=""


       --- NOTIFY regkeys ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
       only standard or legit regkeys found


       --- RUN / LOAD regkeys ---

       HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
       "load"=""


       --- BOOTEXECUTE regkey ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
       BootExecute= autocheck autochk *\0\0


       --- PENDINGFILERENAMEOPERATIONS regkey ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
       Pendingfilerenameoperations= \??\C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\W32X86\3\Old\1\SDhp1020.HLP\0\0\??\C:\WINDOWS\System32\spool\d rivers\W32X86\3\Old\1\0\0\??\C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\W32X86\3\Old\0\0\0


       --- SHELLEXECUTEHOOKS regkey ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks
       "{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}"=""
       "{54D9498B-CF93-414F-8984-8CE7FDE0D391}"="ewido shell guard"


       --- AUTORUN regkeys ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor
       "AutoRun"=""


       --- HKLM\Run regkeys ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
       "avast!"="C:\\PROGRA~1\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe"
       "Share-to-Web Namespace Daemon"="C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\HP Share-to-Web\\hpgs2wnd.exe"
       "SunJavaUpdateSched"="\"C:\\Program Files\\Java\\jre1.5.0_11\\bin\\jusched.exe\""
       "RoxioAudioCentral"="\"C:\\Program Files\\Roxio\\Easy CD Creator 6\\AudioCentral\\RxMon.exe\""
       "HP Software Update"="C:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWuSchd2.exe"
       "VirtualCloneDrive"="\"C:\\Program Files\\Elaborate Bytes\\VirtualCloneDrive\\VCDDaemon.exe\" /s"
       "KernelFaultCheck"=hex(2):25,73,79,73,74,65,6d,72,6f,6f,74,25,5c,73,79,73,74,\
       65,6d,33,32,5c,64,75,6d,70,72,65,70,20,30,20,2d,6b,00
       [Run\OptionalComponents]
       [Run\OptionalComponents\IMAIL]
       "Installed"="1"
       [Run\OptionalComponents\MAPI]
       "Installed"="1"
       "NoChange"="1"
       [Run\OptionalComponents\MSFS]
       "Installed"="1"


       --- HKLM\RunOnce regkeys ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
       no HKLM RunOnce keys found


       --- HKLM\RunOnceEx regkeys ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
       @=""


       --- HKLM\RunServices regkeys ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
       no HKLM RunServices keys found


       --- HKLM\RunServicesOnce regkeys ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce
       no HKLM RunServicesOnce keys found


       --- HKCU\Run regkeys ---

       HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
       "ctfmon.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe"
       "SpybotSD TeaTimer"="C:\\Program Files\\Spybot - Search & Destroy\\TeaTimer.exe"


       --- HKCU\RunOnce regkeys ---

       HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
       no HKCU RunOnce keys found


       --- HKCU\RunOnceEx regkeys ---

       HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
       regkey does not exist


       --- HKCU\RunServices regkeys ---

       HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
       no HKCU RunServices keys found


       --- HKCU\RunServicesOnce regkeys ---

       HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce
       no HKCU RunServicesOnce keys found


       --- HKU\.DEFAULT\Run regkeys - Default user ---

       HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
       no HKU\.DEFAULT\Run keys found


       --- HKU\S-1-5-18\Run regkeys - user SYSTEM ---

       HKEY_USERS\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
       no HKU\S-1-5-18\Run keys found


       --- HKU\S-1-5-19\Run regkeys - User Lokale service ---

       HKEY_USERS\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
       no HKU\S-1-5-19\Run keys found


       --- HKU\S-1-5-20\Run regkeys - User Netwerkservice ---

       HKEY_USERS\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
       no HKU\S-1-5-20\Run keys found


       --- HKLM\Explorer\Run regkeys ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run
       regkey does not exist


       --- HKCU\Explorer\Run regkeys ---

       HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run
       regkey does not exist


       --- Image File Execution regkeys ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
       no debuggers found


       --- BROWSER HELPER OBJECTS regkeys ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects
       "{02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670}" regkey not found (ERROR)
       "{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}" FILE ="C:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 5.0\\Reader\\ActiveX\\AcroIEHelper.ocx"
       "{22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C}" FILE ="C:\\PROGRA~1\\Skype\\Phone\\IEPlugin\\SKYPEI~1.DLL"
       "{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}" FILE ="C:\\PROGRA~1\\SPYBOT~1\\SDHelper.dll"
       "{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}" FILE ="C:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_03\\bin\\ssv.dll"
       "{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}" FILE ="c:\\program files\\google\\googletoolbar3.dll"


       --- TOOLBAR regkeys ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
       "{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}" FILE ="c:\\program files\\google\\googletoolbar3.dll"


       --- URLSEARCHHOOKS regkeys ---

       HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks
       only standard regkeys found


       --- CONTEXTMENUHANDLERS regkeys ---

       HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers
       "avast" CLSID ={472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} FILE ="C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashShell.dll"
       "ewido" CLSID ={57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E} FILE ="C:\\Program Files\\ewido anti-malware\\context.dll"
       "Offline Files" CLSID ={750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03} FILE =%SystemRoot%\System32\cscui.dll
       "Open With" CLSID ={09799AFB-AD67-11d1-ABCD-00C04FC30936} FILE =%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll
       "Open With EncryptionMenu" CLSID ={A470F8CF-A1E8-4f65-8335-227475AA5C46} FILE =%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll
       "WinRAR" CLSID ={B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} FILE ="C:\\Program Files\\WinRAR\\rarext.dll"
       "{a2a9545d-a0c2-42b4-9708-a0b2badd77c8}" Start Menu Pin FILE =%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll

       HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers
       "EncryptionMenu" CLSID ={A470F8CF-A1E8-4f65-8335-227475AA5C46} FILE =%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll
       "ewido" CLSID ={57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E} FILE ="C:\\Program Files\\ewido anti-malware\\context.dll"
       "LockFolder" CLSID ={4852341A-43E6-4994-B29B-E82904992884} FILE ="C:\\Program Files\\FolderAccess\\LckFldMenu.dll"
       "Offline Files" CLSID ={750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03} FILE =%SystemRoot%\System32\cscui.dll
       "Sharing" CLSID ={f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6} FILE ="ntshrui.dll"
       "WinRAR" CLSID ={B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} FILE ="C:\\Program Files\\WinRAR\\rarext.dll"

       HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers
       "avast" CLSID ={472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} FILE ="C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashShell.dll"
       "InventorMenu" CLSID ={6FDE7A70-351B-11d6-988B-0010B57A8BB7} FILE ="C:\\Program Files\\Autodesk\\Inventor 9\\Bin\\DT.dll"
       "WinRAR" CLSID ={B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} FILE ="C:\\Program Files\\WinRAR\\rarext.dll"


       --- ALTERNATESHELL regkey ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot
       "AlternateShell"="cmd.exe"


       --- SAFEBOOT MINIMAL SERVICES ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal
       no unknown services found


       --- SAFEBOOT NETWORK SERVICES ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network
       no unknown services found


       --- SERVICES ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AVG Anti-Rootkit
       "DisplayName"="AVG Anti-Rootkit"
       System32\DRIVERS\avgarkt.sys

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AvgArCln
       "DisplayName"="Avg Anti-Rootkit Clean Driver"
       System32\DRIVERS\AvgArCln.sys

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\C-DillaCdaC11BA
       "DisplayName"="C-DillaCdaC11BA"
       C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CCALib8
       "DisplayName"="Canon Camera Access Library 8"
       C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CdaC15BA
       "DisplayName"="CdaC15BA"
       \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC15BA.SYS

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdr4_xp
       no imagepath value found

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdralw2k
       no imagepath value found

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdudf_xp
       no imagepath value found

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dot4
       "DisplayName"="MS IEEE-1284.4 Driver"
       system32\DRIVERS\Dot4.sys

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dot4Print
       "DisplayName"="Stuurprogramma voor printerklasse voor IEEE-1284.4"
       system32\DRIVERS\Dot4Prt.sys

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dot4Scan
       "DisplayName"="Scan Class Driver for IEEE-1284.4"
       system32\DRIVERS\Dot4Scan.sys

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dot4usb
       "DisplayName"="Dot4USB Filter Dot4USB Filter"
       system32\DRIVERS\dot4usb.sys

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DVDVRRdr_xp
       no imagepath value found

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dvd_2K
       no imagepath value found

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ElbyDelay
       "DisplayName"="ElbyDelay"
       System32\Drivers\ElbyDelay.sys

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ewido security suite control
       "DisplayName"="ewido security suite control"
       C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ewido security suite driver
       "DisplayName"="ewido security suite driver"
       \??\C:\Program Files\ewido anti-malware\guard.sys

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HP Port Resolver
       "DisplayName"="HP Port Resolver"
       C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBPRO.EXE

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HP Status Server
       "DisplayName"="HP Status Server"
       C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBOID.EXE

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Inventor
       no imagepath value found

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\KLSIENET
       "DisplayName"="Driver for USB Ethernet Adapter"
       System32\DRIVERS\usb101et.sys

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mmc_2K
       no imagepath value found

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\pwd_2k
       no imagepath value found

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\swwd
       no imagepath value found

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UDFReadr
       no imagepath value found

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VClone
       system32\DRIVERS\VClone.sys

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebPost
       no imagepath value found

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WMDM PMSP Service
       "DisplayName"="WMDM PMSP Service"
       C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\{0A0EAAA4-62F6-405E-9371-67131173C038}
       no imagepath value found

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\{1A853898-E662-4FE8-A026-BDF1F868AAED}
       no imagepath value found

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\{3902BC77-7D74-4E07-9CCC-35799B679F23}
       no imagepath value found


       --- SECURITYPROVIDERS regkey ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders
       "SecurityProviders"="msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll"


       --- SVCHOST regkey ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost
       LocalService: Alerter\0WebClient\0LmHosts\0RemoteRegistry\0upnphost\0SSDPSRV\0\0
       NetworkService: DnsCache\0\0
       netsvcs: 6to4\0AppMgmt\0AudioSrv\0Browser\0CryptSvc\0DMServer\0DHCP\0ERSvc\0EventSystem\0FastUserSwitchingCom patibility\0HidServ\0Ias\0Iprip\0Irmon\0LanmanServer\0LanmanWorkstation\0Messenger\0Netman\0Nla\0Ntm ssvc\0NWCWorkstation\0Nwsapagent\0Rasauto\0Rasman\0Remoteaccess\0Schedule\0Seclogon\0SENS\0Sharedacc ess\0SRService\0Tapisrv\0Themes\0TrkWks\0W32Time\0WZCSVC\0Wmi\0WmdmPmSp\0winmgmt\0TermService\0wuaus erv\0BITS\0ShellHWDetection\0helpsvc\0xmlprov\0wscsvc\0WmdmPmSN\0\0
       rpcss: RpcSs\0\0
       imgsvc: StiSvc\0\0
       termsvcs: TermService\0\0
       HTTPFilter: HTTPFilter\0\0
       DcomLaunch: DcomLaunch\0TermService\0\0


       --- WOW-CMDLINE regkeys ---

       HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW
       "cmdline" = %SystemRoot%\system32\ntvdm.exe
       "wowcmdline" = %SystemRoot%\system32\ntvdm.exe -a %SystemRoot%\system32\krnl386


       --- DNS SERVER regkeys ---

       no "NameServer" values found


       --- STARTUP FOLDERS ---

       C:\Documents and Settings\Vogel\Menu Start\Programma's\Opstarten\desktop.ini
       C:\Documents and Settings\Vogel\Menu Start\Programma's\Opstarten\Microsoft Office Werkbalk (2).lnk
       C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\desktop.ini
       C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Event Reminder.lnk
       C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\HP Digital Imaging Monitor.lnk
       C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\HP Photosmart Premier Snelstart.lnk
       C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Microsoft Office.lnk


       --- TASK SCHEDULER JOBS ---

       no .job files found


       --- File associations ---

       .BAT files: ("%1" %*)
       .COM files: ("%1" %*)
       .EXE files: ("%1" %*)
       .HLP files: (%SystemRoot%\System32\winhlp32.exe %1)
       .INF files: (%SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1)
       .INI files: (%SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1)
       .JS files: (%SystemRoot%\System32\WScript.exe "%1" %*)
       .PIF files: ("%1" %*)
       .REG files: (regedit.exe "%1")
       .SCR files: ("%1" /S)
       .TXT files: (%SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1)
       .VBS files: (%SystemRoot%\System32\WScript.exe "%1" %*)


       FINISHED

       PS: zou graag willen weten wat je hiermee kunt zien...

       M.v.g,

       Bird

       Comment


       • #8
        format.

        Hallo,

        Ik wil even mededelen dat ik de computer heb geformatteerd en opnieuw heb geïnstalleerd. Dit ging namelijk toch iets sneller dat al die troep eraf halen.

        Maar toch heel erg bedankt voor de goede hulp tot dus ver...!

        Ik had graag willen weten waar het probleem zat, maar m'n ouders waren de computer nu wel echt zat.

        Nogmaals bedank voor uw hulp!!!

        M.v.g,

        Bird

        Comment

        Sorry, you are not authorized to view this page
        Working...
        X
        😀
        🥰
        🤢
        😎
        😡
        👍
        👎