Mededeling

Collapse
No announcement yet.

spyware ellende, maar herkenbare ellende

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • spyware ellende, maar herkenbare ellende

  Sinds gisteren wordt de computer geteisterd door een "aanval" van waarschuwingen en zogenaamde oplossingen. McAfee gaf geen krimp! Via VirusAlert (dat alleen via Google een verwijzing gaf) kwam ik herkenbare ellende tegen:
  "Pc geeft aan dat ik geinfecteerd ben met worm.win32.netsky
  daarnaast krijg ik pop-ups in de vorm van ' windows has detected an internet attack attempt....'
  verder krijg ik onder de google toolbar een geel balkje met de tekst:
  warning: possible spyware or adware infection click here to scan your computer for spyware and adware.
  en.... naast diverse popups heb ik een leuke *ahum* nieuwe startpagina van http://ucleaner.com/main.php?wmid=60...o4OQ==&lndid=2 (einde citaat)
  Daarnaast nog te melden dat er spontaan een werkbalk is bijgekomen: The emlkdvo.

  Vervolgens zo goed mogelijk jullie aanwijzingen opgevolgd: (Ad-aware en Spybot hun werk laten doen en nu dus een Hijackthis log:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 20:45:58, on 24-12-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe
  C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
  C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\VeohClient.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://bieslog.vpro.nl/programma/bieslog/index.jsp
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll
  O2 - BHO: BDEX System - {C2DE4340-CB68-450F-90CD-9BE1A26739D7} - C:\WINDOWS\domnftwmnf.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O3 - Toolbar: Veoh Browser Plug-in - {D0943516-5076-4020-A3B5-AEFAF26AB263} - C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\Plugins\reg\VeohToolbar.dll
  O3 - Toolbar: The emlkdvo - {47906C8A-7A72-45A8-AA59-0CEC20BD3B36} - C:\WINDOWS\emlkdvo.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PE2CKFNT SE] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\ChkFont.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE /h
  O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [SMSTray] C:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Veoh] "C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\VeohClient.exe" /VeohHide
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: Photo Express Calendar Checker SE.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,95/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase4009.cab
  O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) -
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} (DwnldGroupMgr Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/1,0,0,26/mcgdmgr.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9C461A34-E521-4DB1-8A6F-1DED0BCA2B4A}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
  O18 - Protocol: bw+0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw+0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw-0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw-0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw00 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw00s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw10 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw10s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw20 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw20s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw30 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw30s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw40 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw40s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw50 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw50s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw60 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw60s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw70 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw70s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw80 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw80s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw90 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bw90s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwa0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwa0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwb0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwb0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwc0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwc0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwd0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwd0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwe0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwe0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwf0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwf0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwg0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwg0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwh0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwh0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwi0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwi0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwj0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwj0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwk0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwk0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwl0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwl0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwm0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwm0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwn0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwn0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwo0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwo0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwp0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwp0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwq0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwq0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwr0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwr0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bws0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bws0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwt0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwt0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwu0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwu0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwv0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwv0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bww0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bww0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwx0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwx0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwy0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwy0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwz0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: bwz0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: offline-8876480 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
  O21 - SSODL: bvtqfvx - {964DAC66-82B7-4355-AF4B-4B39D0FFA737} - C:\WINDOWS\bvtqfvx.dll (file missing)
  O21 - SSODL: alxvdvm - {999DD114-E551-4576-91E3-FE28D5BDC124} - C:\WINDOWS\alxvdvm.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V4 (AdobeActiveFileMonitor4.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - Unknown owner - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
  O23 - Service: UPnPService - Magix AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe

  --
  End of file - 24073 bytes

 • #2
  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RVAXO.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht tesamen met een nieuw logje van HijackThis.

  Comment


  • #3
   Bedankt voor de zeer snelle reactie!
   Ik heb uitgevoerd zoals je suggereerde. Hierbij het logfile van RVAXO:


   ----------------RVAXO.exe first run-------------

   Files found:

   C:\WINDOWS\domnftwmnf.dll
   C:\WINDOWS\alxvdvm.dll
   C:\WINDOWS\fvkwdrt.exe
   C:\WINDOWS\dat.txt
   C:\WINDOWS\rs.txt
   C:\WINDOWS\search_res.txt
   C:\Documents and Settings\Aniela Olearnik\FAVORI~1\Error Cleaner.url
   C:\Documents and Settings\Aniela Olearnik\FAVORI~1\Privacy Protector.url
   C:\Documents and Settings\Aniela Olearnik\FAVORI~1\Spyware&Malware Protection.url

   Uninstallers Rogue scanners:


   Folders Found:


   Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

   --------------RVAXO.exe last run---------------

   Files found:

   C:\Documents and Settings\Aniela Olearnik\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\BO2-Alternate_Outro.zip
   C:\Documents and Settings\Aniela Olearnik\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\Icon_orbit.zip
   C:\Documents and Settings\Aniela Olearnik\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\Matrix.zip
   C:\Documents and Settings\Aniela Olearnik\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\rm2k105e.zip
   C:\Documents and Settings\Aniela Olearnik\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\supaplex.zip
   Folders Found:

   --------------RVAXO.exe finished----------------

   en het logfile van HijackThis:

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 0:16:41, on 25-12-2007
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
   C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
   c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
   c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
   C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
   C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
   C:\WINDOWS\SYSTEM32\NOTEPAD.EXE
   C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe
   C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
   C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
   C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
   C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe
   C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
   C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
   C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
   C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE
   C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
   C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   C:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe
   C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
   C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
   C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
   C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\VeohClient.exe
   C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
   C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
   C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://bieslog.vpro.nl/programma/bieslog/index.jsp
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
   O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
   O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
   O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
   O3 - Toolbar: Veoh Browser Plug-in - {D0943516-5076-4020-A3B5-AEFAF26AB263} - C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\Plugins\reg\VeohToolbar.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
   O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
   O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [PE2CKFNT SE] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\ChkFont.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE /h
   O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
   O4 - HKLM\..\Run: [SMSTray] C:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
   O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
   O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
   O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
   O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Veoh] "C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\VeohClient.exe" /VeohHide
   O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
   O4 - Global Startup: Photo Express Calendar Checker SE.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
   O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,95/mcinsctl.cab
   O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase4009.cab
   O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) -
   O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} (DwnldGroupMgr Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/1,0,0,26/mcgdmgr.cab
   O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9C461A34-E521-4DB1-8A6F-1DED0BCA2B4A}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
   O18 - Protocol: bw+0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw+0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw-0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw-0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw00 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw00s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw10 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw10s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw20 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw20s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw30 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw30s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw40 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw40s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw50 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw50s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw60 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw60s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw70 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw70s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw80 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw80s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw90 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bw90s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwa0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwa0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwb0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwb0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwc0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwc0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwd0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwd0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwe0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwe0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwf0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwf0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwg0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwg0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwh0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwh0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwi0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwi0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwj0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwj0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwk0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwk0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwl0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwl0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwm0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwm0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwn0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwn0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwo0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwo0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwp0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwp0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwq0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwq0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwr0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwr0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bws0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bws0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwt0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwt0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwu0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwu0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwv0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwv0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bww0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bww0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwx0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwx0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwy0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwy0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwz0 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: bwz0s - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: offline-8876480 - {54F63611-98E4-47AB-A066-F082C6F83E72} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll
   O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
   O23 - Service: Adobe Active File Monitor V4 (AdobeActiveFileMonitor4.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
   O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - Unknown owner - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe (file missing)
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
   O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
   O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
   O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
   O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
   O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
   O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
   O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
   O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
   O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
   O23 - Service: UPnPService - Magix AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe

   --
   End of file - 23690 bytes

   Comment


   • #4
    Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik Uninstall.cmd
    Dit zal alles van RVAXO verwijderen.

    Download Combofix naar je Bureaublad.
    Dubbelklik op Combofix.exe
    Kies voor "Continue" door 1 te typen gevolgd door ENTER.
    Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
    Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.
    Plaats deze log in je volgende post.

    NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.

    P.s Het zal waarschijnlijk een dag duren voordat ik weer reageer i.v.m. kerstmis

    Comment


    • #5
     Bedankt... (en prettige kerstdagen, overigens... Deze hulp wordt bijzonder op prijs gesteld. In plaats van een gestresste kerst met een overspannen computer, worden de problemen opgelost doordat er mensen zijn die totaal onbekenden met hun kennis willen helpen!)

     Moest de computer overigens even opnieuw opstarten omdat ik na de run van ComboFix niet kon internetten. Maar nu dan het ComboFix-log:


     ComboFix 07-12-25.4 - A O 2007-12-25 12:47:12.1 - NTFSx86
     Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.501 [GMT 1:00]
     Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\A O\Bureaublad\ComboFix.exe
     * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
     .

     (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-11-25 to 2007-12-25 ))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     2007-12-24 20:45 . 2007-12-24 20:45 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
     2007-12-24 20:31 . 2007-12-24 20:31 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
     2007-12-24 20:31 . 2007-12-24 20:31 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft
     2007-12-24 20:30 . 2007-12-24 20:30 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
     2007-12-24 19:17 . 2007-12-24 20:19 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
     2007-12-21 10:29 . 2007-12-22 16:07 399 --a------ C:\WINDOWS\EB6.INI
     2007-12-21 10:27 . 2007-12-21 10:31 <DIR> d-------- C:\EB6
     2007-12-04 10:19 . 2007-12-12 14:51 <DIR> d-------- C:\Program Files\HotPotatoes6
     2007-12-03 13:25 . 2007-12-03 16:39 <DIR> d-------- C:\Program Files\Windows Live Safety Center
     2007-12-02 15:18 . 2007-12-04 13:33 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\A O\Application Data\SiteAdvisor

     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     2007-12-25 11:42 --------- d-----w C:\Documents and Settings\A O\Application Data\Skype
     2007-12-24 18:11 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google Updater
     2007-12-24 09:51 --------- d-----w C:\Program Files\Panasonic
     2007-12-24 08:16 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Panasonic
     2007-12-23 15:05 --------- d-----w C:\Documents and Settings\A O\Application Data\CoreFTP
     2007-12-23 00:10 --------- d-----w C:\Program Files\Soulseek
     2007-12-18 22:01 --------- d-----w C:\Program Files\SiteAdvisor
     2007-12-07 23:00 --------- d-----w C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\SiteAdvisor
     2007-12-03 15:34 --------- d-----w C:\Program Files\McAfee
     2007-12-02 14:18 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SiteAdvisor
     2007-12-02 14:18 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee
     2007-11-15 08:20 44,440 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\MtpAccess.dll
     2007-11-15 08:20 102,400 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\ProgHelp.dll
     2007-11-15 07:09 --------- d-----w C:\Program Files\MyFree Codec
     2007-11-15 07:08 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
     2007-11-15 07:08 --------- d-----w C:\Documents and Settings\A O\Application Data\InstallShield
     2007-11-15 07:08 --------- d-----w C:\Documents and Settings\A O\Application Data\DataCast
     2007-11-15 07:00 65,024 ----a-w C:\WINDOWS\IFinst26.exe
     2007-11-15 07:00 --------- d-----w C:\Program Files\XviD
     2007-11-15 07:00 --------- d-----w C:\Program Files\Lame MP3 Codec
     2007-11-15 06:58 --------- d-----w C:\Program Files\Samsung
     2007-11-15 06:58 --------- d-----w C:\Program Files\MarkAny
     2007-11-14 07:29 450,560 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\jscript.dll
     2007-11-13 14:40 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\McAfee
     2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys
     2007-11-11 13:20 --------- d-----w C:\Program Files\Google
     2007-10-30 12:08 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
     2007-10-30 10:14 3,086,848 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\mshtml.dll
     2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\quartz.dll
     2007-10-29 22:45 1,291,776 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\quartz.dll
     2007-10-29 09:10 81,920 ----a-w C:\Documents and Settings\A O\Application Data\ezpinst.exe
     2007-10-29 09:10 47,360 ----a-w C:\Documents and Settings\A O\Application Data\pcouffin.sys
     2007-10-29 09:10 --------- d-----w C:\Documents and Settings\A O\Application Data\Vso
     2007-10-28 09:56 47,360 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\pcouffin.sys
     2007-10-28 09:37 --------- d-----w C:\Program Files\dvdSanta
     2007-10-28 00:15 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MAGIX
     2007-10-27 23:36 --------- d-----w C:\Documents and Settings\A O\Application Data\MAGIX
     2007-10-27 18:46 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared
     2007-10-27 00:41 --------- d-----w C:\Documents and Settings\A O\Application Data\DivX
     2007-10-25 16:44 8,507,392 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\shell32.dll
     2007-10-25 08:28 222,720 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\wmasf.dll
     2007-10-25 08:28 222,720 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\wmasf.dll
     2007-10-11 06:10 96,768 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\inseng.dll
     2007-10-11 06:10 669,184 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\wininet.dll
     2007-10-11 06:10 619,520 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\urlmon.dll
     2007-10-11 06:10 55,808 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\extmgr.dll
     2007-10-11 06:10 532,480 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\mstime.dll
     2007-10-11 06:10 474,624 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\shlwapi.dll
     2007-10-11 06:10 449,024 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\mshtmled.dll
     2007-10-11 06:10 39,424 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\pngfilt.dll
     2007-10-11 06:10 357,888 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\dxtmsft.dll
     2007-10-11 06:10 251,904 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\iepeers.dll
     2007-10-11 06:10 205,824 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\dxtrans.dll
     2007-10-11 06:10 16,384 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\jsproxy.dll
     2007-10-11 06:10 151,552 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\cdfview.dll
     2007-10-11 06:10 146,432 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\msrating.dll
     2007-10-11 06:10 1,498,112 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\shdocvw.dll
     2007-10-11 06:10 1,057,280 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\danim.dll
     2007-10-11 06:10 1,024,000 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\browseui.dll
     2007-10-10 10:48 18,432 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\iedw.exe
     2007-09-28 16:08 156,992 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DivXCodecVersionChecker.exe
     2007-09-28 16:07 524,288 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DivXsm.exe
     2007-09-28 16:07 3,596,288 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\qt-dx331.dll
     2007-09-28 16:07 200,704 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\ssldivx.dll
     2007-09-28 16:07 129,784 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\pxafs.dll
     2007-09-28 16:07 120,056 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\pxcpyi64.exe
     2007-09-28 16:07 118,520 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\pxinsi64.exe
     2007-09-28 16:07 1,044,480 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\libdivx.dll
     2007-09-28 16:05 823,296 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\divx_xx0c.dll
     2007-09-28 16:05 823,296 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\divx_xx07.dll
     2007-09-28 16:05 81,920 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dpl100.dll
     2007-09-28 16:05 802,816 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\divx_xx11.dll
     2007-09-28 16:05 739,840 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DivX.dll
     2007-09-28 16:05 593,920 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dpuGUI11.dll
     2007-09-28 16:05 57,344 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dpv11.dll
     2007-09-28 16:05 53,248 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dpuGUI10.dll
     2007-09-28 16:05 344,064 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dpus11.dll
     2007-09-28 16:05 294,912 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dpu11.dll
     2007-09-28 16:05 294,912 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dpu10.dll
     2007-09-28 16:05 196,608 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dtu100.dll
     2007-09-28 16:05 12,288 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DivXWMPExtType.dll
     2006-01-19 17:56 24,192 ----a-w C:\Documents and Settings\A O\usbsermptxp.sys
     2006-01-19 17:56 22,768 ----a-w C:\Documents and Settings\A O\usbsermpt.sys
     2003-03-21 12:45 250,544 ----a-w C:\Program Files\Common Files\keyhelp.ocx
     2006-11-12 23:57 80 --sh--r C:\WINDOWS\SYSTEM32\DE7B4EA40E.dll
     2007-06-17 09:49 56 --sh--r C:\WINDOWS\SYSTEM32\DE7B4EA40E.sys
     2007-06-17 09:49 848 --sha-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\KGyGaAvL.sys
     .

     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     .
     REGEDIT4
     *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

     [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 17:24]
     "LogitechSoftwareUpdate"="C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" [2004-10-08 12:06]
     "Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2006-10-13 17:20]
     "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-04-03 21:23]
     "Veoh"="C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\VeohClient.exe" [2007-12-03 13:21]
     "SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2007-08-31 16:46]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "NvCplDaemon"="RUNDLL32.exe" [2004-08-04 13:00 C:\WINDOWS\SYSTEM32\RUNDLL32.EXE]
     "SoundMAXPnP"="C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2004-10-14 16:42]
     "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 00:11]
     "PCMService"="C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe" [2004-04-11 21:15]
     "@"=""
     "DVDLauncher"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe" [2004-10-12 17:54]
     "dla"="C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe" [2004-08-13 02:05]
     "UpdateManager"="C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" [2004-01-07 02:01]
     "SpeedTouch USB Diagnostics"="C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" [2004-01-26 11:38]
     "HPDJ Taskbar Utility"="C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe" [2001-06-19 14:52]
     "PE2CKFNT SE"="C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\ChkFont.exe" [1998-07-03 12:51]
     "LVCOMSX"="C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE" [2004-10-08 11:52]
     "LogitechVideoRepair"="C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe" [2004-10-08 12:31]
     "LogitechVideoTray"="C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe" [2004-10-08 12:24]
     "Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe" [2007-03-22 15:09]
     "InstantAccess"="C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.exe" [1998-07-07 15:04]
     "RegisterDropHandler"="C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE" [1998-07-07 15:20]
     "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-04-27 08:41]
     "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-06-28 08:14]
     "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-10-10 19:51]
     "mcagent_exe"="C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" [2007-08-03 22:33]
     "SMSTray"="C:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio 5\SMSTray.exe" [2007-09-20 08:23]
     "SiteAdvisor"="C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe" [2007-08-24 22:57]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
     "RegisterDropHandler"="C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE" [1998-07-07 15:20]

     [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 13:00]

     C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
     Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-02-17 18:05:56]
     Photo Express Calendar Checker SE.lnk - C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe [2005-11-07 14:33:28]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]
     @=""

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]
     @=""

     R3 S6U12BScanner;MUSTEK 1200 UB Still Image Device Service;C:\WINDOWS\system32\drivers\usbscan.sys [2004-08-03 22:58]
     S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe
     S3 UPnPService;UPnPService;C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe [2006-12-14 16:00]

     [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\E]
     \Shell\AutoRun\command - E:\SETUP.EXE

     *Newly Created Service* - CATCHME
     *Newly Created Service* - PROCEXP90
     .
     Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
     "2007-12-15 11:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\McDefragTask.job"
     - c:\PROGRA~1\mcafee\mqc\QcConsol.exe'
     "2007-07-31 23:00:06 C:\WINDOWS\Tasks\McQcTask.job"
     - c:\program files\mcafee\mqc\QcConsol.exe
     .
     **************************************************************************

     catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
     Rootkit scan 2007-12-25 12:52:13
     Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

     scannen van verborgen processen ...

     scannen van verborgen autostart items ...

     scannen van verborgen bestanden ...

     Scan succesvol afgerond
     verborgen bestanden: 0

     **************************************************************************
     .
     Voltooingstijd: 2007-12-25 12:52:42
     .
     2007-12-21 13:01:31 --- E O F ---

     Comment


     • #6
      Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

      Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

      Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
      Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
      Klik op de knop Empty Selected.

      Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
      Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
      Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
      (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
      Klik op de knop Empty Selected.

      Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
      Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
      Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
      Klik op de knop Empty Selected.
      Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

      Ga naar Start - Uitvoeren en geef hier het volgende in:
      Combofix /U
      Druk daarna op OK.
      Let op: Er moet een spatie tussen Combofix en /U zitten.

      Dit zal Combofix deïnstalleren.

      Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
      Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
      Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

      Zijn alle problemen dan voorbij?

      Comment


      • #7
       Alles is hier weer rustig! Nogmaals bedankt. Groet van Olear003.

       Comment


       • #8
        Graag gedaan hoor

        Comment

        Sorry, you are not authorized to view this page
        Working...
        X