Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Is mijn systeem gekaapt?

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Is mijn systeem gekaapt?

  Goedenavond forum,

  Sinds een aantal dagen ben ik in het bezit van een nieuwe pc en druk bezig met de inrichting er van. Hoewel mij systeem redelijk beveiligd is ben ik toch een beetje argwanend door het gedrag van mijn webcam. Deze gaat op "eigen houtje" zo af en toe online zonder dat er programma's lopen die dat noodzakelijk maken en of aansturen.

  Om problemen te voorkomen het bijgaande Hijackthis log bestand met de vraag of ik nog volledig baas ben over mijn pc.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 18:49:53, on 26-12-2007
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe
  C:\Windows\System32\ico.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\Support\IntelHCTAgent.exe
  C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_TrayIcon.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Common Files\logishrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
  C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 1.3\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_Engine.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\GrabIt\GrabIt.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE
  C:\Windows\system32\conime.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row&channel=nl&ibd=4071215
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer aangeboden door Dell
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\NppBho.dll
  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows

  Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Dell\BAE\BAE.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: Visa Norton-verktygsfältet - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5

  \UIBHO.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [ECenter] C:\Dell\E-Center\EULALauncher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Bluetooth HCI Monitor] RunDll32 HCIMNTR.DLL,RunCheckHCIMode
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PMX Daemon] ICO.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NMSSupport] "C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\Support\IntelHCTAgent.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [CCUTRAYICON] "C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_TrayIcon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 1.3\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m

  "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-285704031-2830337442-3917354254-1000\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'IUSR_NMPR')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-285704031-2830337442-3917354254-1000\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common

  Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe" (User 'IUSR_NMPR')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-285704031-2830337442-3917354254-1000\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background (User

  'IUSR_NMPR')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-285704031-2830337442-3917354254-1000\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe (User 'IUSR_NMPR')
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} -

  C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O13 - Gopher Prefix:
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Intel(R) Alert Service (AlertService) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\AlertService.exe
  O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
  O23 - Service: Intel(R) DHTrace Controller (DHTRACE) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\bin\DHTraceController.exe
  O23 - Service: DQLWinService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\AdpPlugins\DQLWinService.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet

  Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Desktop Manager 5.7.712.18632 (GoogleDesktopManager-121807-210419) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop

  Search\GoogleDesktop.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32

  \IDriverT.exe
  O23 - Service: Intel(R) Software Services Manager (ISSM) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media

  Server\bin\ISSM.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-

  2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
  O23 - Service: Intel(R) Viiv(TM) Media Server (M1 Server) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media

  Server\bin\mediaserver.exe
  O23 - Service: Intel(R) Application Tracker (MCLServiceATL) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media

  Server\Shells\MCLServiceATL.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Intel(R) NMSCore (NMSCore) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\NMSCore\NMSCore.exe
  O23 - Service: Intel(R) Quality Manager (QualityManager) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media

  Server\bin\qualitymanager.exe
  O23 - Service: Intel(R) Remoting Service (Remote UI Service) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\Remote UI

  Service.exe
  O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
  O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

  --
  End of file - 15613 bytes

  M.vr.gr.

  Reinder Meijer

 • #2
  hallo,

  Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: notepad.exe
  Klik op OK.
  Ga in Kladblok naar Opmaak, en haal het vinkje weg voor "Automatische terugloop".
  Sluit Kladblok terug af.

  Schakel tijdelijk Windows Defender uit
  Want deze kan voor stoorzender spelen bij het fixen met HJT (de fix terug ongedaan maken ed., wat zo te zien nu gebeurd is omdat de gefixte regels er nog/terug in staan)
  * Open Windows Defender > Klik Tools
  * Klik "General Settings"
  * Scroll naar "Real Time Protection Options"
  * Haal het vinkje weg bij "Turn on Real Time Protection (recommended)" > Klik "Save"
  * Sluit Windows Defender
  (als de problemen over zijn, logje weer schoon verklaard is, kan je 'm weer aanzetten)  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)


  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  maak even een nieuw HJT logje aub

  Windows 10 opstarten in Veilige Modus

  Comment


  • #3
   Is mijn systeem gekaapt?

   Goedenavond Juisterr,

   Bijgaand het nieuwe HijackThis logfile:

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 20:12:11, on 29-12-2007
   Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\Windows\system32\Dwm.exe
   C:\Windows\Explorer.EXE
   C:\Windows\system32\taskeng.exe
   C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
   C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe
   C:\Windows\System32\ico.exe
   C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
   C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_SL.exe
   C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\Support\IntelHCTAgent.exe
   C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
   C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_TrayIcon.exe
   C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
   C:\Program Files\Common Files\logishrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
   C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
   C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 1.3\apdproxy.exe
   C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_Engine.exe
   C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
   C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
   C:\Program Files\Logitech\SetPoint\LBTWiz.exe
   C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpWareSE4.exe
   C:\Windows\ehome\ehtray.exe
   C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
   C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
   C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe
   C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
   C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
   C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
   C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
   C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
   C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
   C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
   C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
   C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
   C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe
   C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
   C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
   C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe
   C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
   C:\Windows\System32\mobsync.exe
   C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row&channel=nl&ibd=4071215
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer aangeboden door Dell
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
   O1 - Hosts: ::1 localhost
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\NppBho.dll
   O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
   O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
   O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
   O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Dell\BAE\BAE.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O3 - Toolbar: Visa Norton-verktygsfältet - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\UIBHO.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
   O4 - HKLM\..\Run: [ECenter] C:\Dell\E-Center\EULALauncher.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Bluetooth HCI Monitor] RunDll32 HCIMNTR.DLL,RunCheckHCIMode
   O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [PMX Daemon] ICO.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [NMSSupport] "C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\Support\IntelHCTAgent.exe" /startup
   O4 - HKLM\..\Run: [CCUTRAYICON] "C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_TrayIcon.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
   O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 1.3\apdproxy.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
   O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [Bluetooth Connection Assistant] LBTWIZ.EXE -silent
   O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
   O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler
   O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
   O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-21-285704031-2830337442-3917354254-1000\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'IUSR_NMPR')
   O4 - HKUS\S-1-5-21-285704031-2830337442-3917354254-1000\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe" (User 'IUSR_NMPR')
   O4 - HKUS\S-1-5-21-285704031-2830337442-3917354254-1000\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background (User 'IUSR_NMPR')
   O4 - HKUS\S-1-5-21-285704031-2830337442-3917354254-1000\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe (User 'IUSR_NMPR')
   O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
   O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
   O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
   O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
   O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
   O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
   O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
   O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
   O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
   O13 - Gopher Prefix:
   O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx
   O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
   O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
   O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
   O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   O23 - Service: Intel(R) Alert Service (AlertService) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\AlertService.exe
   O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
   O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
   O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
   O23 - Service: Intel(R) DHTrace Controller (DHTRACE) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\bin\DHTraceController.exe
   O23 - Service: DQLWinService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\AdpPlugins\DQLWinService.exe
   O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
   O23 - Service: Google Desktop Manager 5.7.712.18632 (GoogleDesktopManager-121807-210419) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
   O23 - Service: Intel(R) Software Services Manager (ISSM) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\ISSM.exe
   O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
   O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
   O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
   O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
   O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
   O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
   O23 - Service: Intel(R) Viiv(TM) Media Server (M1 Server) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\mediaserver.exe
   O23 - Service: Intel(R) Application Tracker (MCLServiceATL) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\MCLServiceATL.exe
   O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
   O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
   O23 - Service: Intel(R) NMSCore (NMSCore) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\NMSCore\NMSCore.exe
   O23 - Service: Intel(R) Quality Manager (QualityManager) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\qualitymanager.exe
   O23 - Service: Intel(R) Remoting Service (Remote UI Service) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\Remote UI Service.exe
   O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
   O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
   O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
   O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

   --
   End of file - 16675 bytes

   Ik heb windows defender nog niet weer geactiveerd. Ik neem aan dat je wel even een seintje geeft.

   nb. Tip: als HijackThis wordt gerund doe dit als administrator. Als Hijackthis al geactiveerd is zal hij bij herstart (2e instantie als administrator) met de vervelende melding komen "Hijackthis is al actief". Ik kan hem dan alleen het zwijgen opleggen door een herstart te maken. In taakbheer zie je niets van enige activiteit. Zal met Vista of met mijn gebrekkige kennis hiervan te maken hebben.

   M.vr.gr.

   Reinder Meijer

   Comment


   • #4
    Nou het ziet er goed uit, als je verder geen problemen meer hebt kan je de defender weer aan zetten. Mocht je nog problemen hebben meld dat dan even dan zoeken we verder.

    Windows 10 opstarten in Veilige Modus

    Comment


    • #5
     Is mijn syteem gekaapt?

     Goedemorgen Juisterr,

     Ik zal vandaag even in de gaten houden of mijn webcam (en de rest naatuurlijk) zich naar behoren gedraagt.

     Bedankt voor de ondersteuning!

     M.vr.gr.

     Reinder Meijer

     nb. alvast de beste wensen voor 2008!

     Comment


     • #6
      Dank U.

      Windows 10 opstarten in Veilige Modus

      Comment

      Sorry, you are not authorized to view this page
      Working...
      X