Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Esse voce precisa VER

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Esse voce precisa VER

  Na opening e-mail met daarin Esse voce precisa VER krijg ik steeds e-mails die zich spontaan verspreiden vanuit mijn Outlook Express.
  Heb vanavond al eerder een (gedeeltelijke log van van een Spybot Search&Destroy scan ingestuurd. Zie http://www.nucia.eu/forum/showthread.php?t=32782
  Hierbij nu mijn HijackThis log, ik hoop van harte dat u mij uit deze ellende kunt verlossen!

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 22:11:47, on 26-12-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Dell AIO Printer A940\dlbabmgr.exe
  C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Dell AIO Printer A940\dlbabmon.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\NppBho.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: Visa Norton-verktygsfältet - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\UIBHO.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [Dell AIO Printer A940] "C:\Program Files\Dell AIO Printer A940\dlbabmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [hcenter] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab
  O16 - DPF: {36D04559-44B7-45E0-BA81-E1508FAB359F} (UnityWebPlayerAX Control) - http://unity3d.com/download_webplayer/UnityWebPlayer.cab
  O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1179090385250
  O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader4.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IP-Uploader Control) - http://asp08.photoprintit.de/microsite/8/defaults/activex/ImageUploader3.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

  --
  End of file - 8226 bytes

 • #2
  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RVAXO.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.


  Download Combofix naar je Bureaublad.
  Dubbelklik op Combofix.exe
  Kies voor "Continue" door 1 te typen gevolgd door ENTER.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.
  Plaats deze log in je volgende post.

  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.

  Comment


  • #3
   Heb RVAXO.exe gedownload en opgeslagen op bureaublad. Vervolgens uitgepakt. Bij openen van de map RVAXO verschijnen RVAXO, Windows NT-opdrachtscript, RVAXO 1, Rvaxo 2, RVAXO 3, RVAXO 4, Rvaxo 5, en Rvaxo 6.
   Maar geen RVAXO.cmd
   Ook is met Windows Verkenner geen RVAXO.cmd te vinden.
   Wat nu?

   Comment


   • #4
    Windows NT-opdrachtscript moet je hebben, de naam van dat bestand is RVAXO, de extensie cmd(maar die kan jij blijkbaar niet zien )

    Comment


    • #5
     Dank!
     Hier zijn ze dan:

     ----------------RVAXO.exe first run-------------

     Files found:

     C:\WINDOWS\warnhp.html
     C:\WINDOWS\system32\TS.ICO
     C:\WINDOWS\system32\OT.ICO

     Uninstallers Rogue scanners:


     Folders Found:


     Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

     --------------RVAXO.exe last run---------------

     Files found:

     Folders Found:

     --------------RVAXO.exe finished----------------     ComboFix 07-12-27.1 - Elert Johan 2007-12-27 14:36:56.1 - NTFSx86
     Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Elert Johan\Bureaublad\ComboFix.exe
     * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
     .

     (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-11-27 to 2007-12-27 ))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     2007-12-27 14:23 . 2007-12-27 14:24 <DIR> d-------- C:\RVAXO
     2007-12-27 14:22 . 2007-12-27 12:15 572,339 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
     2007-12-27 14:22 . 2001-10-01 14:51 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
     2007-12-26 22:10 . 2007-12-26 22:10 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
     2007-12-13 10:12 . 2007-03-21 20:33 503,808 --a------ C:\WINDOWS\system32\MSVCP71.DL1
     2007-12-13 10:12 . 2007-03-21 20:33 348,160 --a------ C:\WINDOWS\system32\MSVCR71.DL1
     2007-12-05 11:35 . 2007-12-05 11:35 <DIR> d-------- C:\Program Files\Windows Media Connect 2
     2007-12-05 11:35 . 2006-10-04 15:06 1,197,294 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\sysmain.sdb
     2007-12-05 11:32 . 2007-12-05 11:33 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\drivers\UMDF
     2007-11-30 23:57 . 2007-11-30 23:57 317,616 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\srtspl.sys
     2007-11-30 23:57 . 2007-11-30 23:57 279,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\srtsp.sys
     2007-11-30 23:57 . 2007-11-30 23:57 43,696 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\srtspx.sys
     2007-11-30 23:57 . 2007-11-30 23:57 10,549 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\srtspx.cat
     2007-11-30 23:57 . 2007-11-30 23:57 10,549 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\srtspl.cat
     2007-11-30 23:57 . 2007-11-30 23:57 10,545 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\srtsp.cat
     2007-11-30 23:57 . 2007-11-30 23:57 1,430 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\srtspl.inf
     2007-11-30 23:57 . 2007-11-30 23:57 1,421 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\srtspx.inf
     2007-11-30 23:57 . 2007-11-30 23:57 1,415 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\srtsp.inf

     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     2007-12-27 13:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec
     2007-12-27 13:25 --------- d-----w C:\Program Files\SPAMfighter
     2007-12-26 19:12 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
     2007-12-26 14:42 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
     2007-12-24 15:54 --------- d-----w C:\Program Files\Aldfaer
     2007-12-05 12:54 --------- d-----w C:\Program Files\Symantec
     2007-12-05 12:53 805 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.INF
     2007-12-05 12:53 60,800 ----a-w C:\WINDOWS\system32\S32EVNT1.DLL
     2007-12-05 12:53 123,952 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.SYS
     2007-12-05 12:53 10,740 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.CAT
     2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys
     2007-11-11 14:19 --------- d-----w C:\Program Files\OverTheEdge
     2007-11-01 19:06 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
     2007-11-01 18:52 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Elert Johan\Application Data\AdobeUM
     2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
     2007-10-29 12:09 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Ankiro
     2007-10-29 12:07 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Application
     2007-10-25 08:28 222,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wmasf.dll
     2007-01-20 18:25 1,026,784 ----a-w C:\Program Files\spamfighter_web.exe
     2006-10-08 11:30 40,498,792 -c--a-w C:\Program Files\NIS07100NL.exe
     2006-08-07 19:09 20,419 -c--a-w C:\Program Files\DeIsL1.isu
     2006-07-10 13:48 1,868,208 ----a-w C:\Program Files\Belastingaangifte 2005.exe
     2005-10-18 12:10 2,875 -c--a-w C:\Program Files\hijackthis.log
     2005-10-18 10:48 218,112 -c--a-w C:\Program Files\HijackThis.exe
     1999-03-24 13:40 69,760 -c--a-w C:\Program Files\Leesmij.wri
     1997-07-09 14:44 299,008 -c--a-w C:\Program Files\rdlang32.dll
     1997-06-26 22:51 2,318,848 ----a-w C:\Program Files\AcroRd32.exe
     1997-06-24 21:47 21,534 -c--a-w C:\Program Files\licentie.pdf
     1997-02-17 13:31 354,481 -c--a-w C:\Program Files\ACROBAT.PDF
     1996-10-01 20:22 26,624 -c--a-w C:\Program Files\ACROFX32.DLL
     1996-07-12 12:39 4,864 -c--a-w C:\Program Files\COMPAT.EXE
     1996-06-07 11:23 15,448 -c--a-w C:\Program Files\AcroPS16.dll
     1996-05-31 12:09 5,120 -c--a-w C:\Program Files\AcroPS32.dll
     .

     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     .
     REGEDIT4
     *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

     [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 09:03]
     "MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 17:24]
     "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-06-20 21:44]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "NvCplDaemon"="RUNDLL32.exe" [2004-08-04 09:03 C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe]
     "Dell AIO Printer A940"="C:\Program Files\Dell AIO Printer A940\dlbabmgr.exe" [2003-06-25 16:29]
     "hcenter"="C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" [2005-05-20 11:22]
     "Symantec PIF AlertEng"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" [2007-03-12 09:22]
     "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2007-01-09 22:59]
     "SPAMfighter Agent"="C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" [2007-10-25 15:29]
     "Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe" [2007-03-09 11:09]
     "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-10-10 19:51]

     [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 09:03]

     C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
     Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-02-17 20:05:56]

     R1 ATMhelpr;ATMhelpr;C:\WINDOWS\system32\drivers\ATMhelpr.sys [1997-06-17 03:00]
     R2 SPAMfighter Update Service;SPAMfighter Update Service;"C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe" [2007-10-25 15:29]

     *Newly Created Service* - CATCHME
     *Newly Created Service* - COMHOST
     *Newly Created Service* - PROCEXP90
     .
     **************************************************************************

     catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
     Rootkit scan 2007-12-27 14:39:00
     Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

     scannen van verborgen processen ...

     scannen van verborgen autostart items ...

     scannen van verborgen bestanden ...

     Scan succesvol afgerond
     verborgen bestanden: 0

     **************************************************************************
     .
     Voltooingstijd: 2007-12-27 14:39:54
     .
     2007-12-12 11:23:28 --- E O F ---

     Comment


     • #6
      Logjes lijken me schoon

      Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik Uninstall.cmd
      Dit zal alles van RVAXO doen verwijderen.

      Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

      Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

      Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
      Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
      Klik op de knop Empty Selected.

      Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
      Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
      Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
      (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
      Klik op de knop Empty Selected.

      Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
      Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
      Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
      Klik op de knop Empty Selected.
      Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

      Ga naar Start - Uitvoeren en geef hier het volgende in:
      Combofix /U
      Druk daarna op OK.
      Let op: Er moet een spatie tussen Combofix en /U zitten.

      Dit zal Combofix deïnstalleren.

      Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
      Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
      Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

      Zijn er nog problemen?

      Comment


      • #7
       Voorlopig is Esse voce precisa VER niet meer opgedoken.
       Vind wel dat de PC stuk trager werkt. Hoe kan dat komen?
       Voor alle zekerheid nog een keer AD-aware scan gemaakt: geen problemen.
       En een scan met Spybot Search&Destroy met onderstaande resultaten:


       --- Search result list ---
       Smitfraud-C.: [SBI $56B6C185] Instellingen (Registerwaarde., nothing done)
       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\uuid

       PSGuard.msmsgs: [SBI $034A416D] Root class (Register sleutel, nothing done)
       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\HP

       PSGuard.msmsgs: [SBI $034A416D] Root class (Register sleutel, nothing done)
       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\HP.1


       --- Spybot - Search & Destroy version: 1.5 (build: 20070830) ---

       2007 CRC32: E2052360
       Version: 2.0.301.7164


       Wat moet ik hiermee doen?

       En verwijder ik ATF-cleaner van mijn bureaublad?

       Bij voorbaat dank!

       Comment


       • #8
        Oorspronkelijk geplaatst door urgje
        (Registerwaarde., nothing done)
        Waarom laat je Spybot deze niet verwijderen?
        Of lukt dat soms niet?

        Comment


        • #9
         Dat durf ik pas te doen als ik zeker weet dat ik hiermee geen essentiele zaken
         vernietig.

         Comment


         • #10
          Ze staan hier ook: http://noahdfear.geekstogo.com/keys.htm
          SmitRem: tooltje tegen o.a. SmitFraud

          Comment


          • #11
           Beste Smeenk,

           Helaas kunnen de voor mij onbegrijpelijke teksten op de door jou genoemde website mij geen verduidelijking geven op mijn eerdere vraag: kan het kwaad om de door Spybot Search&Destroy opgespoorde bedreigingen door Spybot te laten verwijderen?

           Sorry voor mijn onkunde.

           Comment


           • #12
            Sorry, ik probeerde met een voorbeeldje duidelijk te maken dat het geen kwaad kan om Spybot deze regels te laten verwijderen.
            Maar blijkbaar leidt dat tot meer verwarring dan een volmondig "Ja, verwijder ze maar"

            Comment


            • #13
             Dank!
             De regels zijn verwijderd.
             Ik neem aan dat alles nu in orde is.
             Reuze bedankt voor alle hulp!

             Comment


             • #14
              Graag gedaan hoor

              Comment

              Sorry, you are not authorized to view this page
              Working...
              X