Mededeling

Collapse
No announcement yet.

AVG detecteert 2 virussen

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • AVG detecteert 2 virussen

  Mijn vader zijn laptop werkt heel langzaam vergeleken met vroeger.
  Ik heb al gescand met spybot en met ad-aware.
  Iedere keer bij de opstart, zegt AVG dat er twee virussen ontdekt zijn nl:
  C:\Windows\system32\d3dpmeshk.dll en
  C:\Windows\system32\dhcpcsvcw.dll
  Al wat opgezocht op Internet, maar geen zoekresultaten hierover gevonden.
  Hiermee roep ik jullie hulp in...
  Ik plaats hieronder het hijacklogje.
  Alvast bedankt!

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:56:42, on 27/12/2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
  C:\Program Files\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
  C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\gcc.exe,
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {3694E8C1-1329-473F-97E8-6665ADC27AFF} - C:\WINDOWS\system32\d3dpmeshk.dll
  O2 - BHO: (no name) - {4AA34498-0D2A-48C6-A6DC-9D1C15B7394B} - c:\windows\system32\dhcpcsvcw.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start
  O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] -
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Firewall auto setup] C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\winlogon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com
  O16 - DPF: {7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://10.20.147.2/msrdp.cab
  O20 - Winlogon Notify: ideusr50 - ideusr50.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: yebbvatl - C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvcw.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: FCI - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe:ext.exe (file missing)
  O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

  --
  End of file - 6682 bytes

 • #2
  Start HijackThis nog een keer, kies voor "Do a system scan only" en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels:
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\gcc.exe,
  O2 - BHO: (no name) - {3694E8C1-1329-473F-97E8-6665ADC27AFF} - C:\WINDOWS\system32\d3dpmeshk.dll
  O2 - BHO: (no name) - {4AA34498-0D2A-48C6-A6DC-9D1C15B7394B} - c:\windows\system32\dhcpcsvcw.dll
  O4 - HKCU\..\Run: [Firewall auto setup] C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\winlogon.exe
  O20 - Winlogon Notify: ideusr50 - ideusr50.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: yebbvatl - C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvcw.dll

  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RVAXO.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.


  Download Combofix naar je Bureaublad.
  Dubbelklik op Combofix.exe
  Kies voor "Continue" door 1 te typen gevolgd door ENTER.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.
  Plaats deze log in je volgende post.

  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.

  Comment


  • #3
   Alvast bedankt voor alle hulp!

   Combofix

   ComboFix 07-12-27.1 - Administrator 2007-12-27 14:00:06.2 - NTFSx86
   Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\ComboFix.exe
   .

   (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   .
   ---- Previous Run -------
   .
   C:\WINDOWS\system32\ksl48.bin
   C:\WINDOWS\Temp\460624263.exe

   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   .
   -------\LEGACY_FCI
   -------\LEGACY_IDERSRVC
   -------\LEGACY_PROTECT
   -------\LEGACY_SYSLIBRARY
   -------\FCI
   -------\idersrvc
   -------\protect
   -------\SysLibrary
   (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-11-27 to 2007-12-27 ))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   2007-12-27 12:48 . 2007-12-27 12:48 <DIR> d-------- C:\RVAXO
   2007-12-27 12:38 . 2007-12-27 12:48 107,980 --a------ C:\RVAXO.reg
   2007-12-27 11:15 . 2007-12-27 12:15 572,339 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
   2007-12-27 11:15 . 2001-10-01 14:51 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
   2007-12-27 11:15 . 2007-12-13 16:46 7,048 --a------ C:\WINDOWS\system32\fixp.bat
   2007-12-27 10:56 . 2007-12-27 10:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
   2007-12-24 12:01 . 2007-12-27 09:42 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\AVG7
   2007-12-24 11:59 . 2007-12-24 11:59 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\AVG7
   2007-12-24 11:58 . 2007-12-24 11:58 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft
   2007-12-24 11:58 . 2007-12-24 12:03 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\avg7
   2007-12-24 11:47 . 2007-12-24 11:58 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
   2007-12-24 11:29 . 2007-12-24 11:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
   2007-12-24 11:29 . 2007-12-24 11:29 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft
   2007-12-24 11:28 . 2007-12-24 11:28 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
   2007-12-16 20:45 . 2007-12-16 20:45 1,188,375 --a------ C:\WINDOWS\system32\libeay32.dll
   2007-12-16 20:45 . 2007-12-16 20:45 741,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\kamrtgrh.dat
   2007-12-16 20:45 . 2007-12-16 20:45 246,545 --a------ C:\WINDOWS\system32\libssl32.dll
   2007-12-16 20:45 . 2007-12-26 09:19 120,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\emaqvlju.dat
   2007-12-16 20:45 . 2007-12-21 17:13 42,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\vbmtdgeq.dat
   2007-12-16 20:45 . 2007-12-16 20:45 36,096 --a------ C:\WINDOWS\system32\sbvokdxj.dat
   2007-12-16 20:45 . 2007-12-16 20:45 35,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\sanooioo.dat
   2007-12-16 20:23 . 2007-12-26 21:33 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\AppCert
   2007-12-16 20:23 . 2007-12-24 11:20 84,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\dhcpcsvcw.dll.bak
   2007-12-16 20:23 . 2007-12-26 09:31 84,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\dhcpcsvcw.dll
   2007-12-16 20:23 . 19,584 C:\WINDOWS\system32\drivers\koyuhtax.dat
   2007-12-16 20:22 . 2004-08-04 09:00 84,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\d3dpmeshk.dll

   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   2007-12-16 20:14 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec
   2007-11-16 19:28 14,336 ----a-w C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   2007-11-16 19:28 14,336 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\svchost.exe
   .

   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   .
   REGEDIT4
   *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{3694E8C1-1329-473F-97E8-6665ADC27AFF}]
   2004-08-04 09:00 84992 --a------ C:\WINDOWS\system32\d3dpmeshk.dll

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{4AA34498-0D2A-48C6-A6DC-9D1C15B7394B}]
   2007-12-26 09:31 84992 --a------ c:\windows\system32\dhcpcsvcw.dll

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 09:00]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "IgfxTray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" [2004-12-21 13:16]
   "HotKeysCmds"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" [2004-12-21 13:11]
   "AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2004-08-24 12:20 C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe]
   "SoundMAXPnP"="C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe" [2004-10-14 08:11]
   "SoundMAX"="C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" [2004-09-23 11:41]
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe" [2005-06-10 21:27]
   "UpdateManager"="C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" [2003-08-19 00:01]
   "dla"="C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe" [2004-08-03 00:05]
   "SynTPLpr"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2004-11-04 19:40]
   "SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2004-11-04 19:38]
   "eabconfg.cpl"="C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe" [2004-12-03 12:24]
   "Cpqset"="C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe" [2004-09-07 15:28]
   "hpWirelessAssistant"="C:\Program Files\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe" [2004-12-08 16:23]
   "WatchDog"="C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe" [2004-12-08 17:44]
   "ccApp"="-"
   "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2007-12-24 12:03]

   [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 09:00]
   "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2007-12-24 11:59]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\yebbvatl]
   dhcpcsvcw.dll 2007-12-26 09:31 84992 C:\WINDOWS\system32\dhcpcsvcw.dll

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^DVD Check.lnk]
   path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\DVD Check.lnk
   backup=C:\WINDOWS\pss\DVD Check.lnkCommon Startup

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Microsoft Office.lnk]
   path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Microsoft Office.lnk
   backup=C:\WINDOWS\pss\Microsoft Office.lnkCommon Startup

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]
   C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe /background

   R0 imlcdeib;imlcdeib;C:\WINDOWS\system32\drivers\koyuhtax.dat
   R3 GTIPCI21;GTIPCI21;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\gtipci21.sys [2004-05-03 17:26]
   S2 jxfjpkba;IP in IP Tunnel Controller;C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2007-11-16 20:28]

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs
   jxfjpkba

   .
   **************************************************************************

   catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
   Rootkit scan 2007-12-27 14:02:19
   Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

   scannen van verborgen processen ...

   scannen van verborgen autostart items ...

   HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
   Cpqset = C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe????????9?1?6?3??????? ???B???????????????B? ??????

   scannen van verborgen bestanden ...

   Scan succesvol afgerond
   verborgen bestanden: 0

   **************************************************************************
   .
   Voltooingstijd: 2007-12-27 14:02:55

   Heb geen last meer van die meldingen met avg. Dus probleem lijkt me opgelost.
   Ik plaats straks nog eens een hijack logje

   Alvast Bedankt voor de hulp!!! Prettige eindejaarsfeesten en een prachtig 2008 toegewenst!
   Last edited by megarainman; 27-12-07, 13:15.

   Comment


   • #4
    Kreeg je nog een logje van RVAXO? C:\RVAXO-results.log
    Post deze ook eens

    Download de bijlage: CFScript.txt

    Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld :    Dit zal ComboFix doen herstarten.
    Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt,
    en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord.
    Post ook een nieuw logje van Hijackthis
    Bijgevoegde Bestanden

    Comment


    • #5
     logje RVAXO (sorry, glad vergeten)

     ----------------RVAXO.exe first run-------------

     Files found:


     Uninstallers Rogue scanners:


     Folders Found:


     Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

     --------------RVAXO.exe last run---------------

     Files found:

     Folders Found:

     --------------RVAXO.exe finished----------------

     Combofix.txt
     ComboFix 07-12-27.1 - Administrator 2007-12-27 14:58:14.3 - NTFSx86
     Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.201 [GMT 1:00]
     Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\ComboFix.exe
     Command switches used :: C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\cfscript.txt

     FILE
     C:\WINDOWS\system32\d3dpmeshk.dll
     C:\WINDOWS\system32\dhcpcsvcw.dll
     C:\WINDOWS\system32\dhcpcsvcw.dll.bak
     C:\WINDOWS\system32\drivers\koyuhtax.dat
     C:\WINDOWS\system32\emaqvlju.dat
     C:\WINDOWS\system32\kamrtgrh.dat
     C:\WINDOWS\system32\sanooioo.dat
     C:\WINDOWS\system32\sbvokdxj.dat
     C:\WINDOWS\system32\vbmtdgeq.dat
     .

     (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     C:\WINDOWS\system32\AppCert
     C:\WINDOWS\system32\AppCert\filter.drv
     C:\WINDOWS\system32\AppCert\options.dat
     C:\WINDOWS\system32\AppCert\prx93f.dll
     C:\WINDOWS\system32\AppCert\wsil32.dll
     C:\WINDOWS\system32\d3dpmeshk.dll
     C:\WINDOWS\system32\dhcpcsvcw.dll
     C:\WINDOWS\system32\dhcpcsvcw.dll.bak
     C:\WINDOWS\system32\drivers\koyuhtax.dat
     C:\WINDOWS\system32\emaqvlju.dat
     C:\WINDOWS\system32\kamrtgrh.dat
     C:\WINDOWS\system32\sanooioo.dat
     C:\WINDOWS\system32\sbvokdxj.dat
     C:\WINDOWS\system32\vbmtdgeq.dat

     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

     .
     -------\LEGACY_IMLCDEIB
     -------\LEGACY_JXFJPKBA
     -------\imlcdeib
     -------\jxfjpkba


     (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-11-27 to 2007-12-27 ))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     2007-12-27 14:12 . 2007-12-27 15:01 <DIR> d-------- C:\RVAXO
     2007-12-27 11:15 . 2007-12-27 12:15 572,339 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
     2007-12-27 11:15 . 2001-10-01 14:51 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
     2007-12-27 10:56 . 2007-12-27 10:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
     2007-12-24 12:01 . 2007-12-27 14:08 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\AVG7
     2007-12-24 11:59 . 2007-12-24 11:59 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\AVG7
     2007-12-24 11:58 . 2007-12-24 11:58 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft
     2007-12-24 11:58 . 2007-12-24 12:03 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\avg7
     2007-12-24 11:47 . 2007-12-24 11:58 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
     2007-12-24 11:29 . 2007-12-24 11:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
     2007-12-24 11:29 . 2007-12-24 11:29 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft
     2007-12-24 11:28 . 2007-12-24 11:28 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
     2007-12-16 20:45 . 2007-12-16 20:45 1,188,375 --a------ C:\WINDOWS\system32\libeay32.dll
     2007-12-16 20:45 . 2007-12-16 20:45 246,545 --a------ C:\WINDOWS\system32\libssl32.dll

     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     2007-12-16 20:14 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec
     .

     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     .
     REGEDIT4
     *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

     [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 09:00]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "IgfxTray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" [2004-12-21 13:16]
     "HotKeysCmds"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" [2004-12-21 13:11]
     "AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2004-08-24 12:20 C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe]
     "SoundMAXPnP"="C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe" [2004-10-14 08:11]
     "SoundMAX"="C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" [2004-09-23 11:41]
     "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe" [2005-06-10 21:27]
     "UpdateManager"="C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" [2003-08-19 00:01]
     "dla"="C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe" [2004-08-03 00:05]
     "SynTPLpr"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2004-11-04 19:40]
     "SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2004-11-04 19:38]
     "eabconfg.cpl"="C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe" [2004-12-03 12:24]
     "Cpqset"="C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe" [2004-09-07 15:28]
     "hpWirelessAssistant"="C:\Program Files\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe" [2004-12-08 16:23]
     "WatchDog"="C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe" [2004-12-08 17:44]
     "ccApp"="-"
     "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2007-12-24 12:03]

     [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 09:00]
     "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2007-12-24 11:59]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^DVD Check.lnk]
     path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\DVD Check.lnk
     backup=C:\WINDOWS\pss\DVD Check.lnkCommon Startup

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Microsoft Office.lnk]
     path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Microsoft Office.lnk
     backup=C:\WINDOWS\pss\Microsoft Office.lnkCommon Startup

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]
     C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe /background

     R3 GTIPCI21;GTIPCI21;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\gtipci21.sys [2004-05-03 17:26]

     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs
     jxfjpkba

     .
     **************************************************************************

     catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
     Rootkit scan 2007-12-27 15:01:41
     Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

     scannen van verborgen processen ...

     scannen van verborgen autostart items ...

     HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
     Cpqset = C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe????????9?1?6?3??????? ???B???????????????B? ??????

     scannen van verborgen bestanden ...

     Scan succesvol afgerond
     verborgen bestanden: 0

     **************************************************************************
     .
     Voltooingstijd: 2007-12-27 15:02:16 - machine was rebooted
     C:\ComboFix2.txt ... 2007-12-27 14:02

     Hijacklogje

     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 15:04:41, on 27/12/2007
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
     C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
     C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
     C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
     C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe
     C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
     C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
     C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
     C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
     C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
     C:\Program Files\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
     C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
     C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
     C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
     C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
     C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
     C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
     C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
     C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
     O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start
     O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "&#37;ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] -
     O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
     O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
     O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
     O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll
     O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com
     O16 - DPF: {7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://10.20.147.2/msrdp.cab
     O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
     O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
     O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
     O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
     O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
     O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
     O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

     --
     End of file - 6154 bytes


     Nogmaals van harte bedankt om na te kijken!!!

     mapje C:/Qoobox mag dit verwijderd worden?
     Last edited by megarainman; 27-12-07, 14:07.

     Comment


     • #6
      Zou je de volgende 2 bestanden nog even willen uploaden bij VirusTotal( http://www.virustotal.com/ ) om te laten scannen:
      C:\WINDOWS\system32\libeay32.dll
      C:\WINDOWS\system32\libssl32.dll

      Wacht geduldig op de resultaten van de scans en kopieer deze nadien naar je volgende post.

      Comment


      • #7
       Bestand libssl32.dll ontvangen op 2007.12.27 15:18:54 (CET)
       Resultaat: 0/32 (0%)

       Antivirus Versie Laatst geüpdatet Resultaat
       AhnLab-V3 2007.12.27.10 2007.12.26 -
       AntiVir 7.6.0.46 2007.12.27 -
       Authentium 4.93.8 2007.12.27 -
       Avast 4.7.1098.0 2007.12.26 -
       AVG 7.5.0.516 2007.12.26 -
       BitDefender 7.2 2007.12.27 -
       CAT-QuickHeal 9.00 2007.12.27 -
       ClamAV 0.91.2 2007.12.27 -
       DrWeb 4.44.0.09170 2007.12.27 -
       eSafe 7.0.15.0 2007.12.26 -
       eTrust-Vet 31.3.5406 2007.12.27 -
       Ewido 4.0 2007.12.27 -
       FileAdvisor 1 2007.12.27 -
       Fortinet 3.14.0.0 2007.12.27 -
       F-Prot 4.4.2.54 2007.12.26 -
       F-Secure 6.70.13030.0 2007.12.27 -
       Ikarus T3.1.1.15 2007.12.27 -
       Kaspersky 7.0.0.125 2007.12.27 -
       McAfee 5193 2007.12.26 -
       Microsoft 1.3109 2007.12.27 -
       NOD32v2 2750 2007.12.27 -
       Norman 5.80.02 2007.12.27 -
       Panda 9.0.0.4 2007.12.26 -
       Prevx1 V2 2007.12.27 -
       Rising 20.24.32.00 2007.12.27 -
       Sophos 4.24.0 2007.12.27 -
       Sunbelt 2.2.907.0 2007.12.27 -
       Symantec 10 2007.12.27 -
       TheHacker 6.2.9.170 2007.12.26 -
       VBA32 3.12.2.5 2007.12.26 -
       VirusBuster 4.3.26:9 2007.12.26 -
       Webwasher-Gateway 6.6.2 2007.12.27 -
       Extra informatie
       File size: 246545 bytes
       MD5: b6a1121e63e5c9c7a62844373a06e2ff
       SHA1: 0981dcb314b65b71657d0b01966cb256add37557
       PEiD: -


       EN

       Bestand libeay32.dll ontvangen op 2007.12.27 15:15:53 (CET)


       Resultaat: 0/32 (0%)


       Antivirus Versie Laatst geüpdatet Resultaat
       AhnLab-V3 2007.12.27.10 2007.12.26 -
       AntiVir 7.6.0.46 2007.12.27 -
       Authentium 4.93.8 2007.12.27 -
       Avast 4.7.1098.0 2007.12.26 -
       AVG 7.5.0.516 2007.12.26 -
       BitDefender 7.2 2007.12.27 -
       CAT-QuickHeal 9.00 2007.12.27 -
       ClamAV 0.91.2 2007.12.27 -
       DrWeb 4.44.0.09170 2007.12.27 -
       eSafe 7.0.15.0 2007.12.26 -
       eTrust-Vet 31.3.5406 2007.12.27 -
       Ewido 4.0 2007.12.27 -
       FileAdvisor 1 2007.12.27 -
       Fortinet 3.14.0.0 2007.12.27 -
       F-Prot 4.4.2.54 2007.12.26 -
       F-Secure 6.70.13030.0 2007.12.27 -
       Ikarus T3.1.1.15 2007.12.27 -
       Kaspersky 7.0.0.125 2007.12.27 -
       McAfee 5193 2007.12.26 -
       Microsoft 1.3109 2007.12.27 -
       NOD32v2 2750 2007.12.27 -
       Norman 5.80.02 2007.12.27 -
       Panda 9.0.0.4 2007.12.26 -
       Prevx1 V2 2007.12.27 -
       Rising 20.24.32.00 2007.12.27 -
       Sophos 4.24.0 2007.12.27 -
       Sunbelt 2.2.907.0 2007.12.27 -
       Symantec 10 2007.12.27 -
       TheHacker 6.2.9.170 2007.12.26 -
       VBA32 3.12.2.5 2007.12.26 -
       VirusBuster 4.3.26:9 2007.12.26 -
       Webwasher-Gateway 6.6.2 2007.12.27 -
       Extra informatie
       File size: 1188375 bytes
       MD5: 1f495134ec94669eb71fb966d18b8748
       SHA1: 6ee791ef7aacf6179d608c766de26b174e6e86d2
       PEiD: -
       packers: ZIP

       Niets gevonden lijkt me?

       Mag de map C:\QooBox verwijderd worden?

       Comment


       • #8
        Dan zullen die wel OK zijn

        Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik Uninstall.cmd
        Dit zal alles van RVAXO doen verwijderen.

        Verwijder de volgende map:
        C:\Qoobox

        Maak dan je prullenbak leeg.

        Je Java software is verouderd. oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
        Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:
        • Download Java Runtime Environment (JRE) 6.3 en bewaar het naar je Bureaublad.
        • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
        • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
        • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
        • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
        • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
        • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
        • Dubbelklik vervolgens op jre-6u3-windows-i586-p.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.


        Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

        Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

        Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
        Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
        Klik op de knop Empty Selected.

        Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
        Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
        Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
        (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
        Klik op de knop Empty Selected.

        Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
        Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
        Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
        Klik op de knop Empty Selected.
        Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

        Ga naar Start - Uitvoeren en geef hier het volgende in:
        Combofix /U
        Druk daarna op OK.
        Let op: Er moet een spatie tussen Combofix en /U zitten.

        Dit zal Combofix deïnstalleren.

        Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
        Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
        Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

        Post als laatste nog een nieuw logje van Hijackthis ter controle

        Comment


        • #9
         Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
         Scan saved at 16:00:01, on 27/12/2007
         Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
         MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
         Boot mode: Normal

         Running processes:
         C:\WINDOWS\System32\smss.exe
         C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
         C:\WINDOWS\system32\services.exe
         C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
         C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\Explorer.EXE
         C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
         C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
         C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
         C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
         C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
         C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
         C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
         C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
         C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
         C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
         C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
         C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
         C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
         C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
         C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
         C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
         C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
         C:\Program Files\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
         C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
         C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
         C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
         C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
         C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
         C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
         C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com
         R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/
         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
         O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
         O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
         O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
         O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
         O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
         O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
         O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start
         O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "&#37;ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] -
         O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
         O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
         O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
         O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
         O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
         O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
         O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
         O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
         O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
         O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
         O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
         O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
         O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com
         O16 - DPF: {7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://10.20.147.2/msrdp.cab
         O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
         O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
         O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
         O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
         O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
         O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
         O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

         --
         End of file - 6208 bytes

         En ziet dit er goed uit?
         Vormt dit enig probleem?
         O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] -

         Alvast van harte bedankt voor de hulp!!! Vader zal heel tevreden zijn!
         Prettige eindejaarsfeesten!

         Comment


         • #10
          Graag gedaan hoor

          deze: O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] -
          lijkt mij een restantje van Norton te zijn.

          Mag wel weg

          Comment


          • #11
           Ok, Bedankt!

           Ik plaats hem als opgelost!

           Comment

           Sorry, you are not authorized to view this page
           Working...
           X