Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Nieuwjaarsworm -- happy2008.exe

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Nieuwjaarsworm -- happy2008.exe

  Ik kreeg vanmorgen een e-mailtje binnen van een onbekende afzender over een nieuwjaarskaart;

  Ik ben helaas zo dom geweest om op deze link te drukken en het programmatje happy2008.exe te installeren.

  Het probleem: Mijn Windows Mail kan geen berichten meer ontvangen/verzenden.
  Het te verzenden bericht komt vervolgens in de map "herstelde berichten" te staan.

  Ik heb al met verschillende anti-virusscanners gescant, zoals AD-Aware 2007 en Spybot S&D. Zonder enig resultaat.

  Daarom heb ik besloten hier een HijackThis logje te plaatsen;

  Alvast een prettige jaarwisseling,

  Pierre.
  --------------------------------------------------------------------------

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:10:43, on 29-12-2007
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\SysMonitor.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eMode\PCM\PCMService.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\LXBKbmgr.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\Acer WLAN 11g USB Dongle\ZDWlan.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\ACER.EMPOWERING.FRAMEWORK.SUPERVISOR.EXE
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.intl.acer.yahoo.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: &Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\3.bin\A5SRCHAS.DLL
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Windows\system32\ActiveToolBand.dll
  O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {9CB65201-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\3.bin\A5SRCHAS.DLL
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\3.bin\ASKTBAR.DLL
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll
  O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\3.bin\ASKTBAR.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] c:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ZZZ_HPI_Boot] C:\Program Files\HP PhotoSmart\Photo Finishing Software\HPI_Boot.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [Acer Empowering Technology Monitor] C:\Acer\Empowering Technology\SysMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Acer\Empowering Technology\eMode\PCM\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [lxbkbmgr.exe] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
  O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\Windows\vsnpstd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: Acer WLAN 11g USB Dongle.lnk = C:\Program Files\Acer WLAN 11g USB Dongle\ZDWlan.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe
  O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\Windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\Windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O13 - Gopher Prefix:
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: ePerformance Service (AcerMemUsageCheckService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eMode\PCM\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eMode\PCM\Kernel\TV\CLSched.exe
  O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: lxbk_device - - C:\Windows\system32\lxbkcoms.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe

  --
  End of file - 9590 bytes

 • #2
  Korte bijvulling,

  Ik gebruik avast anti-virus deze had het virus gedetecteerd maar kon deze helaas niet verwijderen.

  Ook iedere keer als ik Windows Mail opnieuw opstart komen onder mijn "herstelde berichten" (zoals ik al aangaf) submappen te staan met de datum erin.

  Met vriendelijke groeten,

  Pierre

  Comment


  • #3
   Het probleem komt nog steeds voor, vind het behoorlijk vervelend;

   Geef a.u.b enige instructies hoe ik dit op moet lossen. Want ik heb mijn e-mail dringend nodig.

   Mvg,

   Pierre

   Comment


   • #4
    Hallo Pierre,

    1.

    Ga naar Start -> Configuratiescherm -> Software
    Verwijder/de-installeer hier (indien aanwezig) het volgende:
    AskTBar
    SrchAstt
    Yahoo! Toolbar

    2.

    Ga naar Start -> Uitvoeren
    Typ hier dit commando in: sc stop lxbk_device
    Herhaal dit met dit commando: sc delete lxbk_device

    3.

    Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe]Combofix en sla het op je bureaublad op.

    Open Combofix.exe en volg de instructies, aanvaard de disclaimer door '1' te typen.
    Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

    Het is mogelijk dat de PC zichzelf automatisch opnieuw opstart. Wanneer de fix is gedaan en na mogelijk herstart zal een log (combofix.txt) openen. Plaats de inhoud van dit bericht in je volgende reactie samen met een nieuw logje van HijackThis.

    - Daniël

    Comment

    Sorry, you are not authorized to view this page
    Working...
    X
    😀
    🥰
    🤢
    😎
    😡
    👍
    👎