Mededeling

Collapse
No announcement yet.

CiD pop ups krijg ik niet verwijderd

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • CiD pop ups krijg ik niet verwijderd

  ik heb een probleem met cid popups en krijg ze niet verwijderd is er misschien iemand die mij kan helpen???? er is mij verteld dat ik een hijackthis log moet plaatsen dus voeg ik diegelijk toe alvast bedankt PS. ik kon het bestand niet als .txt formaat versturen
  Bijgevoegde Bestanden

 • #2
  CiD pop ups

  enkele dagen geleden heb ik een hijack this log geplaats en daar is niet op gereageert zodoende paats ik er nog 1 in de hoop dat iemand de tijd kan vinden om mij alsnog te helpen want ik word er echt knettergek van alvast bedankt..


  grtz mikey
  Bijgevoegde Bestanden

  Comment


  • #3
   sorry ik zag dat je de log helemaal moest laten zien dus bij deze

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 5:42:22, on 6-1-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\IFXTCS.exe
   C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\HPQ\IAM\bin\asghost.exe
   C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
   C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\IFXSPMGT.exe
   C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
   C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   C:\Program Files\ProtectTools\Embedded Security Software\PSDsrvc.EXE
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe
   C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
   C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
   C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
   C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe
   C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe
   C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
   C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
   C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
   C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
   C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
   C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
   C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SADBLOCK.EXE
   C:\PROGRA~1\MICROS~2\rapimgr.exe
   C:\Program Files\ProtectTools\Embedded Security Software\PSDrt.exe
   C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
   C:\Program Files\ProtectTools\Embedded Security Software\SpTna.exe
   C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
   C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTServs.exe
   C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
   C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE
   C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
   C:\PROGRA~1\HPQ\Shared\HPQTOA~1.EXE
   C:\WINDOWS\system32\rsvp.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
   O2 - BHO: SuperAdBlockerBHO Class - {00000000-6C30-11D8-9363-000AE6309654} - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABBHO.dll
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: SWEETIE Class - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
   O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
   O2 - BHO: HP Credential Manager for ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\ItIeAddIN.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
   O3 - Toolbar: Super Ad Blocker Toolbar - {B4B3001E-0F56-4E51-8250-BDE11547EC55} - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\sabtb.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
   O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] "nwiz.exe" /installquiet /nodetect
   O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
   O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] "C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE" /Start
   O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] "rundll32.exe" C:\PROGRA~1\HPQ\IAM\Bin\AsTsVcc.dll,RegisterModule
   O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" /Start
   O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" /STARTUP
   O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
   O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] "C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
   O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [hold data mags move] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bash Dvd Hold Data\window bleh.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] "C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [safesupport] C:\DOCUME~1\MIKEEN~1\APPLIC~1\ARMYRD~1\plan about.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [SuperAdBlocker] C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SADBLOCK.EXE
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
   O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
   O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
   O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
   O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com
   O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
   O20 - Winlogon Notify: !SABWinLogon - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABWINLO.DLL
   O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\WINDOWS\
   O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll
   O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
   O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
   O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
   O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
   O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
   O23 - Service: Security Platform Management Service (IFXSpMgtSrv) - Infineon Technologies AG - C:\WINDOWS\system32\IFXSPMGT.exe
   O23 - Service: Trusted Platform Core Service (IFXTCS) - Infineon Technologies AG - C:\WINDOWS\system32\IFXTCS.exe
   O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
   O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe
   O23 - Service: Personal Secure Drive Service (PersonalSecureDriveService) - Infineon Technologies AG - C:\Program Files\ProtectTools\Embedded Security Software\PSDsrvc.EXE
   O23 - Service: Super Ad Blocker Service (SABSVC) - SuperAdBlocker.com - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE
   O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
   O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

   --
   End of file - 13881 bytes

   Comment


   • #4
    Start HijackThis nog een keer en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels:
    O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
    O4 - HKLM\..\Run: [hold data mags move] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bash Dvd Hold Data\window bleh.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [safesupport] C:\DOCUME~1\MIKEEN~1\APPLIC~1\ARMYRD~1\plan about.exe
    O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

    Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

    Herstart even je computer.

    Download dit bestand: Deljob.exe (mirror)
    Plaats het op je bureaublad.
    Indien je virusscanner de download van deljob.exe blokkeert,
    schakel dan tijdelijk je virusscanner uit of download de zip-versie
    deljob.zip en pak deze uit naar je Bureaublad.
    Dubbelklik Deljob.exe.
    Een logje(logit.txt) zal openen, het bestandje kan je ook terugvinden op je bureaublad.
    Post de inhoud van logit.txt in je volgende bericht.
    Post ook een nieuw logje van HijackThis

    Groeten smeenk

    Comment


    • #5
     Cid popup

     heyyy smeenk echt tof van je dat je even de tijd voor me heb genomen hartstikke bedankt ik heb gedaan wat je hebt gezegd en hier is t


     logit:

     --------------------------------------------------------
     File(s) moved to C:\deljob

     A6DA475F9049F61F.job
     --------------------------------------------------------
     Files remaining after cleaning

     AppleSoftwareUpdate.job
     MP Scheduled Scan.job
     --------------------------------------------------------
     App data folders

     Het volume in station C heeft geen naam.
     Het volumenummer is 5876-73DB

     Map van C:\Documents and Settings\mikeenmirella\Application Data

     06-01-2008 16:11 <DIR> .
     06-01-2008 16:11 <DIR> ..
     26-07-2007 14:43 <DIR> Adobe
     22-07-2007 00:08 <DIR> Ahead
     31-12-2007 15:20 <DIR> APPLEC~1 Apple Computer
     23-12-2007 10:51 <DIR> ARMYRD~1 Army Rdr
     09-12-2007 20:01 <DIR> Ashampoo
     23-11-2007 12:48 <DIR> AVG7
     12-09-2007 14:55 <DIR> CREDEN~1 Credential Manager
     10-07-2007 23:21 <DIR> Google
     06-01-2008 00:53 <DIR> GrabIt
     22-10-2007 18:24 <DIR> Help
     11-07-2007 11:04 <DIR> IDENTI~1 Identities
     10-07-2007 19:12 <DIR> Infineon
     26-12-2007 14:58 <DIR> INSTAL~1 InstallShield
     29-07-2007 22:18 <DIR> INTERV~1 InterVideo
     06-01-2008 16:11 <DIR> Lavasoft
     12-07-2007 23:06 <DIR> LEADER~1 Leadertech
     28-12-2007 18:01 <DIR> LimeWire
     26-12-2007 15:02 <DIR> Logitech
     18-07-2007 16:34 <DIR> MACROM~1 Macromedia
     13-10-2007 20:51 <DIR> MICROS~1 Microsoft
     15-09-2007 15:58 <DIR> MICROS~2 Microsoft Web Folders
     03-01-2008 23:00 <DIR> PCTOOL~1 PC Tools
     10-07-2007 10:48 <DIR> SAMPLE~1 SampleView
     16-07-2007 12:42 <DIR> Sonic
     12-09-2007 14:54 <DIR> SONYCO~1 Sony Corporation
     07-12-2007 19:23 <DIR> SPRITE~2 Sprite PC Agent
     07-12-2007 19:23 <DIR> SPRITE~1 Sprite Setup Wizard
     07-12-2007 19:23 <DIR> SPRITE~3 Sprite Software
     10-07-2007 20:01 <DIR> Sun
     28-12-2007 13:55 <DIR> SUPERA~1.COM SuperAdBlocker.com
     29-12-2007 17:39 <DIR> SUPERA~2.COM SUPERAntiSpyware.com
     28-12-2007 18:20 <DIR> Winamp
     12-09-2007 18:53 <DIR> WinRAR
     0 bestand(en) 0 bytes
     35 map(pen) 58.616.508.416 bytes beschikbaar
     Het volume in station C heeft geen naam.
     Het volumenummer is 5876-73DB

     Map van C:\Documents and Settings\All Users\Application Data

     31-12-2007 15:15 <DIR> .
     31-12-2007 15:15 <DIR> ..
     25-07-2007 00:30 <DIR> Adobe
     29-07-2007 22:04 <DIR> Ahead
     10-11-2007 22:09 <DIR> Apple
     31-12-2007 15:20 <DIR> APPLEC~1 Apple Computer
     09-12-2007 20:02 <DIR> ashampoo
     07-01-2008 18:00 <DIR> avg7
     22-12-2007 18:56 <DIR> BASHDV~1 Bash Dvd Hold Data
     09-12-2007 20:25 <DIR> DVDSHR~1 DVD Shrink
     10-07-2007 10:48 <DIR> Google
     25-12-2007 02:34 <DIR> Grisoft
     10-07-2007 10:48 <DIR> hpqLog
     10-07-2007 10:48 <DIR> Infineon
     10-07-2007 10:48 <DIR> INSTAL~1 InstallShield
     21-07-2007 14:59 <DIR> LIGHTS~1 LightScribe
     26-12-2007 14:58 <DIR> LogiShrd
     26-12-2007 14:59 <DIR> Logitech
     06-01-2008 16:09 <DIR> MICROS~1 Microsoft
     10-07-2007 10:48 <DIR> NVIEW_~1 nView_Profiles
     28-12-2007 18:20 <DIR> ORBNET~1 OrbNetworks
     30-12-2007 23:59 <DIR> Prevx
     15-09-2007 16:07 <DIR> SBT
     06-01-2008 16:44 <DIR> SPYBOT~1 Spybot - Search & Destroy
     29-12-2007 15:22 <DIR> SUPERA~1.COM SUPERAntiSpyware.com
     10-07-2007 19:34 <DIR> Support.com
     10-07-2007 10:48 <DIR> Symantec
     03-01-2008 23:03 <DIR> TEMP
     10-07-2007 10:48 <DIR> WINDOW~1 Windows Genuine Advantage
     28-12-2007 18:27 <DIR> WLINST~1 WLInstaller
     27-12-2007 13:19 <DIR> Zylom
     0 bestand(en) 0 bytes
     31 map(pen) 58.616.504.320 bytes beschikbaar
     --------------------------------------------------------


     hijackthis:

     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 21:01:39, on 7-1-2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\IFXTCS.exe
     C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\Program Files\HPQ\IAM\bin\asghost.exe
     C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
     C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\IFXSPMGT.exe
     C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
     C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
     C:\Program Files\ProtectTools\Embedded Security Software\PSDsrvc.EXE
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe
     C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
     C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
     C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
     C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
     C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe
     C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
     C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
     C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
     C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
     C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
     C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
     C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
     C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
     C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
     C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
     C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SADBLOCK.EXE
     C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe
     C:\PROGRA~1\MICROS~2\rapimgr.exe
     C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
     C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
     C:\Program Files\ProtectTools\Embedded Security Software\PSDrt.exe
     C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
     C:\Program Files\ProtectTools\Embedded Security Software\SpTna.exe
     C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTServs.exe
     C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE
     C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
     C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
     C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
     O2 - BHO: SuperAdBlockerBHO Class - {00000000-6C30-11D8-9363-000AE6309654} - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABBHO.dll
     O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: SWEETIE Class - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll
     O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
     O2 - BHO: HP Credential Manager for ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\ItIeAddIN.dll
     O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
     O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
     O3 - Toolbar: Super Ad Blocker Toolbar - {B4B3001E-0F56-4E51-8250-BDE11547EC55} - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\sabtb.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
     O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
     O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] "nwiz.exe" /installquiet /nodetect
     O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
     O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] "C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE" /Start
     O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] "rundll32.exe" C:\PROGRA~1\HPQ\IAM\Bin\AsTsVcc.dll,RegisterModule
     O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" /Start
     O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" /STARTUP
     O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
     O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] "C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
     O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
     O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] "C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [SuperAdBlocker] C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SADBLOCK.EXE
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
     O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
     O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
     O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
     O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
     O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll
     O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll
     O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com
     O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
     O20 - Winlogon Notify: !SABWinLogon - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABWINLO.DLL
     O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\WINDOWS\
     O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll
     O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
     O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
     O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
     O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
     O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
     O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
     O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
     O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
     O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
     O23 - Service: Security Platform Management Service (IFXSpMgtSrv) - Infineon Technologies AG - C:\WINDOWS\system32\IFXSPMGT.exe
     O23 - Service: Trusted Platform Core Service (IFXTCS) - Infineon Technologies AG - C:\WINDOWS\system32\IFXTCS.exe
     O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
     O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
     O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe
     O23 - Service: Personal Secure Drive Service (PersonalSecureDriveService) - Infineon Technologies AG - C:\Program Files\ProtectTools\Embedded Security Software\PSDsrvc.EXE
     O23 - Service: Super Ad Blocker Service (SABSVC) - SuperAdBlocker.com - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE
     O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
     O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

     --
     End of file - 13442 bytes


     nogmaals heel erg bedankt en tot snel weer horens

     grtz mikey

     Comment


     • #6
      Download en installeer dit programma: GV Killer.exe

      Dubbelklik het, er zal een text-bestand openen(input.txt)
      Verwijder eventueel de text die al in dat bestand staat en plaats de volgende vetgedrukte regels er weer in:

      C:\Documents and Settings\mikeenmirella\Application Data\Army Rdr
      C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bash Dvd Hold Data
      C:\Program Files\Army Rdr
      C:\deljob


      Sluit het textbestand en laat de wijzigingen opslaan
      Klik nu op de knop "Kill on reboot" en laat de PC herstarten.
      Na de herstart zal GV_Killer.exe opnieuw gestart worden, geef toestemming om de mappen te verwijderen.
      Als dat gelukt is mag je GV_Killer afsluiten.

      Post daarna een nieuw logje van Deljob.exe en meldt of de problemen voorbij zijn

      Comment


      • #7
       cid pop-ups

       nou volgens mij heeft t gewerkt ik kreeg geen cid popups meer tot nu toe maar ik weet niet of het helemaal gewerkt heeft dus dat laat ik morgen of overmorgen even weten in ieder geval heel erg bedankt voor je tijd en moeite en mijn laatste vraag is: is er niet ergens een programma te krijgen(mag betaald programma zijn) waar ik dit soort problemen in de toekomst mee kan vermijden en die ze eigen niet te veel bemoeit op internet??????? nou in ieder geval hier is mijn nieuwe logbestand en keep up te good work mate!!!!!


       --------------------------------------------------------
       No LOP jobs found
       --------------------------------------------------------
       Files remaining after cleaning

       AppleSoftwareUpdate.job
       MP Scheduled Scan.job
       --------------------------------------------------------
       App data folders

       Het volume in station C heeft geen naam.
       Het volumenummer is 5876-73DB

       Map van C:\Documents and Settings\mikeenmirella\Application Data

       08-01-2008 00:02 <DIR> .
       08-01-2008 00:02 <DIR> ..
       26-07-2007 14:43 <DIR> Adobe
       22-07-2007 00:08 <DIR> Ahead
       31-12-2007 15:20 <DIR> APPLEC~1 Apple Computer
       09-12-2007 20:01 <DIR> Ashampoo
       23-11-2007 12:48 <DIR> AVG7
       12-09-2007 14:55 <DIR> CREDEN~1 Credential Manager
       10-07-2007 23:21 <DIR> Google
       06-01-2008 00:53 <DIR> GrabIt
       22-10-2007 18:24 <DIR> Help
       11-07-2007 11:04 <DIR> IDENTI~1 Identities
       10-07-2007 19:12 <DIR> Infineon
       26-12-2007 14:58 <DIR> INSTAL~1 InstallShield
       29-07-2007 22:18 <DIR> INTERV~1 InterVideo
       06-01-2008 16:11 <DIR> Lavasoft
       12-07-2007 23:06 <DIR> LEADER~1 Leadertech
       28-12-2007 18:01 <DIR> LimeWire
       26-12-2007 15:02 <DIR> Logitech
       18-07-2007 16:34 <DIR> MACROM~1 Macromedia
       13-10-2007 20:51 <DIR> MICROS~1 Microsoft
       15-09-2007 15:58 <DIR> MICROS~2 Microsoft Web Folders
       03-01-2008 23:00 <DIR> PCTOOL~1 PC Tools
       10-07-2007 10:48 <DIR> SAMPLE~1 SampleView
       16-07-2007 12:42 <DIR> Sonic
       12-09-2007 14:54 <DIR> SONYCO~1 Sony Corporation
       07-12-2007 19:23 <DIR> SPRITE~2 Sprite PC Agent
       07-12-2007 19:23 <DIR> SPRITE~1 Sprite Setup Wizard
       07-12-2007 19:23 <DIR> SPRITE~3 Sprite Software
       10-07-2007 20:01 <DIR> Sun
       28-12-2007 13:55 <DIR> SUPERA~1.COM SuperAdBlocker.com
       29-12-2007 17:39 <DIR> SUPERA~2.COM SUPERAntiSpyware.com
       28-12-2007 18:20 <DIR> Winamp
       12-09-2007 18:53 <DIR> WinRAR
       0 bestand(en) 0 bytes
       34 map(pen) 58.608.541.696 bytes beschikbaar
       Het volume in station C heeft geen naam.
       Het volumenummer is 5876-73DB

       Map van C:\Documents and Settings\All Users\Application Data

       08-01-2008 00:02 <DIR> .
       08-01-2008 00:02 <DIR> ..
       25-07-2007 00:30 <DIR> Adobe
       29-07-2007 22:04 <DIR> Ahead
       10-11-2007 22:09 <DIR> Apple
       31-12-2007 15:20 <DIR> APPLEC~1 Apple Computer
       09-12-2007 20:02 <DIR> ashampoo
       08-01-2008 00:04 <DIR> avg7
       09-12-2007 20:25 <DIR> DVDSHR~1 DVD Shrink
       10-07-2007 10:48 <DIR> Google
       25-12-2007 02:34 <DIR> Grisoft
       10-07-2007 10:48 <DIR> hpqLog
       10-07-2007 10:48 <DIR> Infineon
       10-07-2007 10:48 <DIR> INSTAL~1 InstallShield
       21-07-2007 14:59 <DIR> LIGHTS~1 LightScribe
       26-12-2007 14:58 <DIR> LogiShrd
       26-12-2007 14:59 <DIR> Logitech
       06-01-2008 16:09 <DIR> MICROS~1 Microsoft
       10-07-2007 10:48 <DIR> NVIEW_~1 nView_Profiles
       28-12-2007 18:20 <DIR> ORBNET~1 OrbNetworks
       30-12-2007 23:59 <DIR> Prevx
       15-09-2007 16:07 <DIR> SBT
       06-01-2008 16:44 <DIR> SPYBOT~1 Spybot - Search & Destroy
       29-12-2007 15:22 <DIR> SUPERA~1.COM SUPERAntiSpyware.com
       10-07-2007 19:34 <DIR> Support.com
       10-07-2007 10:48 <DIR> Symantec
       03-01-2008 23:03 <DIR> TEMP
       10-07-2007 10:48 <DIR> WINDOW~1 Windows Genuine Advantage
       28-12-2007 18:27 <DIR> WLINST~1 WLInstaller
       27-12-2007 13:19 <DIR> Zylom
       0 bestand(en) 0 bytes
       30 map(pen) 58.608.537.600 bytes beschikbaar
       --------------------------------------------------------


       greetz Mikey

       Comment


       • #8
        Deze infectie kan je oplopen door het installeren van bepaalde gratis programma's, deze infectie kan je dus voorkomen door dergelijke programma's niet te installeren.
        Goed lezen in de gebruikersovereenkomst van dergelijke programma's of er geen ongewenste dingen mee zullen komen

        Doe dit nog:
        Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

        Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

        Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
        Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
        Klik op de knop Empty Selected.

        Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
        Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
        Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
        (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
        Klik op de knop Empty Selected.

        Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
        Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
        Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
        Klik op de knop Empty Selected.
        Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

        Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
        Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
        Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

        Dan denk ik dat alles weer OK is

        Comment


        • #9
         CiD pop-ups

         bedankt voor de tip ik ben er idd achtergekomen dat t van een sponsor van msn plus afkomt dus ik zal daar echt goed op letten in het vervolg ik heb weer gedaan wat je hebt gezegd en het CiD probleem lijkt voledig te zijn verwijderd

         ik wil alleen wel effe zeggen dat die link over systeem herstel niet helemaal klopt want als ik die link moet geloven moet ik op de manier van vista mn systeemherstel uitschakelen en ik heb xp maar tis gelukt hartstikke bedankt voor alles ik ben erg blij dat hij het weer normaal doet         greetz mikey

         Comment


         • #10
          Oorspronkelijk geplaatst door mikey26 Bekijk Berichten
          bedankt voor de tip ik ben er idd achtergekomen dat t van een sponsor van msn plus afkomt dus ik zal daar echt goed op letten in het vervolg ik heb weer gedaan wat je hebt gezegd en het CiD probleem lijkt voledig te zijn verwijderd

          ik wil alleen wel effe zeggen dat die link over systeem herstel niet helemaal klopt want als ik die link moet geloven moet ik op de manier van vista mn systeemherstel uitschakelen en ik heb xp maar tis gelukt hartstikke bedankt voor alles ik ben erg blij dat hij het weer normaal doet          greetz mikey
          Instructies voor XP staan er ook gewoon bij hoor:
          Windows XP
          Rechtsklik op Deze Computer.
          Kies voor Eigenschappen.
          Ga naar het tabblad Systeemherstel.
          Plaats een vinkje bij "Systeemherstel op alle stations uitschakelen".
          Herstart de computer.
          Wil je Systeemherstel blijven gebruiken dan schakel je dit terug in.
          Groeten smeenk

          Comment


          • #11
           cid

           ja klopt maar dat lukte bij mij niet ik moest t op de manier doen die bij vista staat omschreven. maar da maakt niet uit misschien dat ik wat met de instellingen heb gedaan ofzo maar ik dacht zeg t effe voordat iemand er een keer vragen over hebt of er misschien niet uitkomt

           Comment


           • #12
            Nooit eerder gehoord, maar ik zal het eens in de gaten houden

            Comment

            Sorry, you are not authorized to view this page
            Working...
            X