Mededeling

Collapse
No announcement yet.

laptop heel erg langzaam

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • laptop heel erg langzaam

  Hallo,

  Ik zit nu op de laptop van mijn moeder,maar het probleem hiermee is dat ie heel erg sloom is.. Opstarten duurt echt heel lang.. en dan moetje vooral niet op iets gaan klikken zoals vast internet opstarten. Eerst heel lang laten staan en wachten tot ie goed opgestart is, voordat je iets kan doen. Daarnaast gaat alles sloom, zowel bladerren in je mappen als het internet, hoewel we snel internet hebben en het bij mij wel snel gaat. Ik denk dus dat hier wat problemen in zitten. Daarom had ik tegen mijn moeder gezegd datik er wel ff naar zou laten kijken. Vandaar dus deze post. Hopelijk kunnen jullie mij hiermee helpen, of beter gezegd mijn moeder helpen. zodat ze weer lekker op haar laptopje kan computeren. Hieronder staat het eerste hijackthis logje:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:10:57, on 30-12-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE
  C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\system32\ASWLSVC.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE
  C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
  C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ssoftsrv.exe
  C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\ASUS\NB Probe\NBProbe.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
  C:\Progra~1\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe
  C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe
  C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE
  C:\Program Files\Norman Access Control Privacy\nrmenctb.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
  C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe
  C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
  C:\Program Files\Norman\NPF\NPFMSG.EXE
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE
  C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe
  C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\LiveUpdt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Live Update] C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NB Probe] C:\Program Files\ASUS\NB Probe\NBProbe.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [Control Center] C:\Progra~1\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zshutdown] c:\sysprep\patch\sysprep.cmd
  O4 - HKLM\..\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PowerDirector] C:\WINDOWS\Temp\TPDIR\setup.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH
  O4 - HKLM\..\Run: [Norman ACP] "C:\Program Files\Norman Access Control Privacy\nrmenctb.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
  O4 - HKLM\..\Run: [Spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: NPF Messenger.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Reference 2001\EROProj.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.asus.com
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20070711/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {ABB660B6-6694-407B-950A-EDBA5A159722} (DVCDownloadControl) - http://webgames.d.tmsrv.com/c=91b9a99e7470e243821b517cb5bb6926/aff=t_05st_wg/p/release/sonypictures/wg_davincicode/davincicode/DVCDownloadControl.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game03.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://www.gamenext.nl/online/online2/peggle/popcaploader_v10_en.cab
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: ASWLSVC - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ASWLSVC.exe
  O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
  O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\NPF\NPFSVICE.EXE
  O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
  O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe
  O23 - Service: Cryptainer service (ssoftservice) - Cypherix - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ssoftsrv.exe

  --
  End of file - 9410 bytes

 • #2
  Veel lijkt er eigenlijk niet mis te zijn.

  Start HijackThis nog een keer, kies voor "Do a system scan only" en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels:
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [PowerDirector] C:\WINDOWS\Temp\TPDIR\setup.exe

  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

  Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop Empty Selected.
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

  Doe een online scan via Panda's online virus scan.
  Laat eerst de activeX die benodigd is downloaden en installeren, bij eventuele beveiligingsmeldingen van Internet Explorer kies je voor het toestaan van het downloaden/installeren.
  Bij "Select a device to scan" kies je voor "My Computer".
  De scan zal dan beginnen.
  Na afloop van de scan zie rechts een groene button met de tekst "See report".
  Klik op deze button en daarna op de button "Save report".
  Laat het bestand Activescan.txt op je bureaublad opslaan.
  Herstart daarna even je computer.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze ter controle en post ook het logje van Panda.

  Groeten smeenk

  Comment

  Sorry, you are not authorized to view this page
  Working...
  X
  😀
  🥰
  🤢
  😎
  😡
  👍
  👎