Mededeling

Collapse
No announcement yet.

IE 7 loopt vast

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • IE 7 loopt vast

  Heb al een tijdje problemen met mijn IE 7.0

  Bij het openen van bepaalde sites (hattrick.org, geenstijl.nl) blijft IE 7.0 na een aantal minuten hangen.

  Ook krijg ik soms bij het afsluiten van Windows een melding over het geheugen van mijn laptop. Weet niet of dit ermee te maken heeft.

  Zouden jullie mij kunnen helpen om van dit irritante probleem af te komen.

  Alvast bedankt.

  log file:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 22:20:36, on 30-12-2007
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\Program Files\Lenovo\System Update\SUService.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
  C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\SvcGuiHlpr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\PROGRA~1\THINKV~1\PrdCtr\LPMGR.exe
  C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPOSDSVC.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe
  C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe
  C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
  C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.exe
  C:\Program Files\Lenovo\Zoom\TpScrex.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
  C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\HijackThis\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.com/ie
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.com/ie
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor
  O4 - HKLM\..\Run: [BLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog
  O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\THINKV~1\PrdCtr\LPMGR.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPOSDSVC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ACTray] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ACWLIcon] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TP4EX] tp4ex.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TPFNF7] C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TPKMAPHELPER] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapAp.exe -helper
  O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - .DEFAULT User Startup: Workpace.lnk = C:\Program Files\Wellnomics WorkPace\workpace.cmd (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - ESC Trusted Zone: http://*.update.microsoft.com
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1182432142984
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://fotoservice.tntpost.nl/TNT/UserControls/Part/Upload/ImageUploader4.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = campus.tue.nl
  O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = campus.tue.nl
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = campus.tue.nl
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)
  O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe
  O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\System Update\SUService.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
  O23 - Service: IBM KCU Service (TpKmpSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe
  O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

  --
  End of file - 11014 bytes

 • #2
  Hallo,

  Doe dit eens:
  Verwijder alle bestanden in de map c:\windows\prefetch
  Opruiming van cookies en tijdelijke internetbestanden:
  Sluit alle open vensters van Internet Explorer.
  Ga naar Start en klik op "Configuratiescherm" en dubbelklik op "Internet-opties".
  Het venster "Eigenschappen voor Internet" zal openen.
  Ga naar het tabblad "Algemeen".
  Bij "Browsergeschiedenis" klik je op de knop "Verwijderen".
  Een nieuw venster zal open: Browsergeschiedenis verwijderen.
  Klik onderaan op de knop "Alles verwijderen". In het venster dat nu opent plaats je een vinkje bij "Ook bestanden en instellingen die door invoegtoepassingen zijn opgeslagen, verwijderen".
  Klik op Ja.
  Dit verwijdert de tijdelijke internetbestanden, de cookies, de surfgeschiedenis, de opgeslagen informatie die je in formulieren hebt opgegeven en de opgeslagen wachtwoorden die automatisch worden ingevuld als je je aanmeldt bij een website die je eerder hebt bezocht.
  Indien je deze laatste 2 (formuliergegevens en wachtwoorden) liever niet verwijderd, dan klik je niet op alles verwijderen maar enkel op deze:
  - bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden verwijderen.
  - bij Cookies op Cookies verwijderen.
  - bij Geschiedenis op Geschiedenis verwijderen.

  Blokkeer ook nog de indirecte of third party cookies:
  Op het tabblad Privacy klik je op de knop geavanceerd.
  Plaats een vinkje bij "Automatische cookie-verwerking opheffen".
  Bij Directe cookies zorg je dat "Accepteren" aangeduid is.
  Bij Indirecte cookies kies je voor "Blokkeren".
  Klik op OK.
  Wanneer dit gebeurd is, sluit je het venster "Eigenschappen voor Internet".

  Opruiming van andere tijdelijke mappen en de prullenbak leegmaken:
  Sluit alle open vensters.
  Ga naar Start, kies Uitvoeren en tik in: cleanmgr
  Druk daarna op OK en Schijfopruiming zal gestart worden.
  Indien je meerdere partities hebt kies je de partitie waarop Windows geïnstalleerd is.
  Laat nu je systeem scannen op bestanden die verwijderd kunnen worden.
  Wanneer het overzicht verschijnt zorg je dat enkel de volgende items aangevinkt zijn:
  - Tijdelijke internetbestanden (indien je dit in bovenstaande nog niet uitgevoerd hebt)
  - Prullenbak
  - Tijdelijke bestanden
  Klik daarna op OK.

  Herstart de computer.

  Comment


  • #3
   Bedankt Marckie voor je snelle reactie,

   Heb de omschrijving uitgevoerd maar blijf het probleem behouden (hattrick.org loopt vast).

   Lijkt wel dat mijn laptop vastloopt bij bepaalde websites (met java).

   Hoop dat je het kan verhelpen.

   Alvast bedankt.

   Groeten

   W. Velsing

   Comment


   • #4
    Dag W. Velsing,

    Het kan zijn dat één van de invoegtoepassingen de oorzaak is.
    Internet explorer 7 heeft de mogelijkheid om te starten in een soort veilige modus waardoor het geladen wordt zonder de invoegtoepassingen.
    Ga naar Start - Alle programma's - Bureau-accessoires - Systeemwerkset en kies "Internet Explorer (zonder invoegtoepassingen)".
    Kijk of het probleem nu ook optreedt.

    Comment


    • #5
     Dag Marckie,

     Het probleem treedt volgens mij nu niet meer op.
     Klopt het dat ik dan via deze weg voortaan de explorer moet opstarten? Kan het ook zijn dat mijn google toolbar verdwenen is....en is het mogelijk om deze weer normaal te gebruiken tijdens deze instellingen?

     Alvast bedankt.

     Mvg W. Velsing

     Comment


     • #6
      Neen. Het is niet de bedoeling dat je op deze manier elke keer internet explorer moet starten.
      Wat we nu wel weten, is dat één van de invoegtoepassingen je internet explorer onstabiel maakt.
      De googletoolbar zie je inderdaad op deze manier niet meer.

      Wat je nu moet doen, en dat zal wat tijd vergen, is de oorzaak opsporen.
      Start Internet Explorer.
      Open het menu Extra en klik op Invoegtoepassingen beheren.
      Selecteer de invoegtoepassingen, en schakel ze allemaal uit.

      Schakel nu één invoegtoepassing in en herstart internet explorer.
      Surf een tijdje en als er geen problemen optreden, dan activeer je een tweede invoegtoepassing.
      Herstart internet explorer en surf weer eventjes om eventuele problemen te constateren. Indien er geen optreden, schakel je de volgende toepassing in, en zo ga je verder tot de problemen weer optreden. De laatste ingeschakelde toepassing is dan de boosdoener, en die laat je best uitgeschakeld.

      Comment


      • #7
       Bedankt voor de tip.

       Denk dat dit wel gaat werken.

       Mvg W. Velsing

       Comment


       • #8
        Na het uitvoeren van deze oplossing heb ik problemen met skype.

        Na een tiental sec. tijdens een gesprek valt skype uit. Niet alleen het gesprek maar ook het programma skype stopt ermee.

        Bij die invoegtoepassingen stonden ook bestanden van skype. Deze heb ik onderhand alweer ingeschakeld (enable) maar blijf het probleem behouden.

        Weet jij misschien hoe dit komt.

        Alvast bedankt

        de volgende add-ons staan disabled:
        Adobe PDF Reader
        DriveLetterAccess
        Google Toolbar Helper
        Google Toolbar Notifier
        Research
        Windows Live Sign-in Helper
        Windows Messenger

        Comment


        • #9
         Je kan kijken of het inschakelen van alle invoegtoepassingen de problemen weer oplost.
         Het blijft wat zoeken naar de oplossing...

         Comment

         Sorry, you are not authorized to view this page
         Working...
         X
         😀
         🥰
         🤢
         😎
         😡
         👍
         👎