Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Cpu 100% probleem

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Cpu 100% probleem

  Hallo iedereen,

  Ik heb een enorm probleem en ik hoop dat iemand me kan helpen want dan zou ik je echt zoooooo dankbaar zijn. Ik sta op het punt om deze laptop letterlijk uit het raam te gooien.
  De cpu staat constant op 100%, zodra ik ook maar iets opstart. Als ik alleen windows aan heb staan zonder iets draait hij normaal, start ik IE of een filmpje op via WMP of media player classic, dan schiet hij direct naar 100%.
  Ik heb al op vanalles gescand, dial-a-fix gedraaid en vanmiddag volledig opnieuw geinstalleerd (vanaf de restore partitie op de laptop). Maar hij lijkt het nu nog erger te doen als eerst. Een dvdtje valt niet te kijken want dat schokt erop los. Ik zou toch graag willen dat dit ding dat 2,5 jaar geleden me nog 2000 euro gekost heeft weer werkt

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 1:08:34, on 3-1-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$VAIO_VEDB\Binn\sqlservr.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe
  C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
  C:\WINDOWS\system32\ICO.EXE
  C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe
  C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
  C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
  C:\Program Files\Sony\Wireless Switch Setting Utility\Switcher.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment\VzRs\VzRs.exe
  C:\Program Files\Sony\VAIO Update 3\VAIOUpdt.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  C:\Program Files\Sony\VAIO Launcher\Launcher.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Documents and Settings\Leonie\Bureaublad\Dial-a-fix-v0.60.0.24\Dial-a-fix-v0.60.0.24\Dial-a-fix.exe
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  \?\C:\WINDOWS\system32\WBEM\WMIADAP.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.com/en/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://vcl.vaio.sony.co.jp/eu/PforVAIO.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Hcontrol] C:\WINDOWS\ATK0100\Hcontrol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SonyPowerCfg] C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISBMgr.exe] C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Switcher.exe] C:\Program Files\Sony\Wireless Switch Setting Utility\Switcher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PrepareYourVAIO] C:\Program Files\Sony\Prepare your VAIO\PYVAlert.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [VAIO Update 3] "C:\Program Files\Sony\VAIO Update 3\VAIOUpdt.exe" /Stationary
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - .DEFAULT User Startup: VAIO Launcher.lnk = C:\Program Files\Sony\VAIO Launcher\Launcher.exe (User 'Default user')
  O4 - Startup: VAIO Launcher.lnk = C:\Program Files\Sony\VAIO Launcher\Launcher.exe
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll
  O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.com/en/
  O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\GR99D3~1.DLL
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor (AdobeActiveFileMonitor) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Image Converter video recording monitor for VAIO Entertainment - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\Image Converter 2\IcVzMon.exe
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  O23 - Service: VAIO Entertainment Aggregation and Control Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment\VzRs\VzRs.exe
  O23 - Service: VAIO Entertainment Task Scheduler - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Entertainment\VzTaskScheduler.exe
  O23 - Service: VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCs\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe
  O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe
  O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\VMISrv.exe
  O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe
  O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe
  O23 - Service: VAIO Media Gateway Server (VAIOMediaPlatform-Mobile-Gateway) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\VmGateway.exe
  O23 - Service: VAIO Entertainment UPnP Client Adapter (Vcsw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe
  O23 - Service: VAIO Entertainment Database Service (VzCdbSvc) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe
  O23 - Service: VAIO Entertainment File Import Service (VzFw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe

  --
  End of file - 12240 bytes


  Alvast heeeeeeel erg bedankt als iemand me hiermee kan helpen.

 • #2
  Ik zie geen problemen in je logje, misschien als je via Windows update alle beschikbare updates installeerd, dat dan het probleem verdwijnt.

  Dit mag je trouwens ook nog doen:
  Je Java software is verouderd. oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
  Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:
  • Download Java Runtime Environment (JRE) 6.3 en bewaar het naar je Bureaublad.
  • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
  • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
  • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
  • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
  • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
  • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
  • Dubbelklik vervolgens op jre-6u3-windows-i586-p.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

  Comment


  • #3
   Nou ik heb na verschillende herinstallaties nog steeds geen succes, het probleem bleef. Maar ik heb nu ontdekt dat ie bijna constant rond de 95 graden blijft hangen... en dan klokt ie de cpu dus terug. Dus ik heb hem opengemaakt om 'm schoon te maken, maar zonder success. Heeft iemand nog een oplossing voor deze hoge temperatuur? Hiervoor werkte hij zonder problemen dus het is vreemd dat ie nu ineens zo heet wordt.

   Comment


   • #4
    Probleem lijkt me echt niet malwaregerelateerd te zijn, dit gaan we met Hijackthis niet oplossen.
    Lijkt me het best dat je je probleem hier opnieuw voorlegt:


    Misschien dat iemand je daar verder kan helpen.

    Groeten smeenk

    Comment

    Sorry, you are not authorized to view this page
    Working...
    X
    😀
    🥰
    🤢
    😎
    😡
    👍
    👎