Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Virus?

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Virus?

  Hallo,

  Mijn msn stuurt een virus naar al mijn contactpersonen!
  Ik krijg dit ook van mijn contactpersonen maar heb het niet geaccepteerd omdat ik wist dat het een virus was maar nu heb ik het dus ook! Heb msn verwijderd en opnieuw geinstalleerd. Ook lopen mijn internetpaginas vast en dan moet ik ze sluiten en krijg ik een foutmelding!

  Wat te doen??

  Alvast bedankt.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 1:23:35 PM, on 1/4/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\S24EvMon.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE
  C:\WINDOWS\System32\RegSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe
  C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe
  C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe
  C:\WINDOWS\system32\lncwwjrn.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [S3TRAY2] S3Tray2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe irprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BMMLREF] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\BMMLREF.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TPKMAPHELPER] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapAp.exe -helper
  O4 - HKLM\..\Run: [TP4EX] tp4ex.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UC_Start] C:\IBMTools\Updater\ucstartup.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ibmmessages] C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QCWLICON] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [bq] C:\WINDOWS\system32\bq.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [lncwwjrn] C:\WINDOWS\system32\lncwwjrn.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ibmmessages] C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [tgcmd] C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1982179662-3342521232-2986993543-1005\..\Run: [IBM RecordNow!] (User 'ZAKIRA AHMIC')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1982179662-3342521232-2986993543-1005\..\Run: [ibmmessages] C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe (User 'ZAKIRA AHMIC')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1982179662-3342521232-2986993543-1005\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'ZAKIRA AHMIC')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1982179662-3342521232-2986993543-1005\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'ZAKIRA AHMIC')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1982179662-3342521232-2986993543-1005\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'ZAKIRA AHMIC')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1982179662-3342521232-2986993543-1005\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized (User 'ZAKIRA AHMIC')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [ALUAlert] C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUNotify.exe (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [ALUAlert] C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUNotify.exe (User 'Default user')
  O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [JAVA_IBM] Java (IBM)
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1178059577418
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1178103106938
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {74FFE28D-2378-11D5-990C-006094235084} (IBM Access Support) - file://C:\Program Files\Support.com\Bin\IBMAccessSupport\common\install\ibmegath.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
  O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab57213.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {E598AC61-4C6F-4F4D-877F-FAC49CA91FA3} (acpRunner Class) - file://C:\Program Files\Support.com\Bin\IBMAccessSupport\common\install\AcpControl.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
  O23 - Service: Print Spooler Service (qaduayt2x) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\bq.exe
  O23 - Service: QCONSVC - IBM Corp. - C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE
  O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\S24EvMon.exe
  O23 - Service: IBM KCU Service (TpKmpSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

  --
  End of file - 11518 bytes

 • #2
  Ga naar Start - uitvoeren en tik in: sc delete qaduayt2x
  Druk op OK.

  Sluit alle open vensters.
  Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [bq] C:\WINDOWS\system32\bq.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [lncwwjrn] C:\WINDOWS\system32\lncwwjrn.exe


  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Herstart de computer.
  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.

  Comment


  • #3
   Hier is de nieuwe hijackthis.
   Ik heb alles gedaan wat ik moest doen.

   Alavst bedankt!

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 4:15:14 PM, on 1/4/2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
   C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\S24EvMon.exe
   C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
   C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
   C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe
   C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe
   C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
   C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
   C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe
   C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
   C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
   C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
   C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
   C:\WINDOWS\System32\RegSrvc.exe
   C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe
   C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe
   C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe
   C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
   C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
   O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
   O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [S3TRAY2] S3Tray2.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe irprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
   O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [BMMLREF] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\BMMLREF.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [TPKMAPHELPER] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapAp.exe -helper
   O4 - HKLM\..\Run: [TP4EX] tp4ex.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
   O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [UC_Start] C:\IBMTools\Updater\ucstartup.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ibmmessages] C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [QCWLICON] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [ibmmessages] C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [tgcmd] C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [ALUAlert] C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUNotify.exe (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [ALUAlert] C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUNotify.exe (User 'Default user')
   O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
   O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
   O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
   O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O11 - Options group: [JAVA_IBM] Java (IBM)
   O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
   O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
   O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1178059577418
   O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1178103106938
   O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
   O16 - DPF: {74FFE28D-2378-11D5-990C-006094235084} (IBM Access Support) - file://C:\Program Files\Support.com\Bin\IBMAccessSupport\common\install\ibmegath.cab
   O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
   O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab57213.cab
   O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
   O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
   O16 - DPF: {E598AC61-4C6F-4F4D-877F-FAC49CA91FA3} (acpRunner Class) - file://C:\Program Files\Support.com\Bin\IBMAccessSupport\common\install\AcpControl.cab
   O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
   O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
   O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
   O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
   O23 - Service: QCONSVC - IBM Corp. - C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE
   O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\RegSrvc.exe
   O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\S24EvMon.exe
   O23 - Service: IBM KCU Service (TpKmpSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

   --
   End of file - 10486 bytes

   Comment


   • #4
    Mooi zo.

    Verwijder alle bestanden in de map c:\windows\prefetch
    Opruiming van cookies en tijdelijke internetbestanden:
    Sluit alle open vensters van Internet Explorer.
    Ga naar Start en klik op "Configuratiescherm" en dubbelklik op "Internet-opties".
    Het venster "Eigenschappen voor Internet" zal openen.
    Ga naar het tabblad "Algemeen".
    Bij "Browsergeschiedenis" klik je op de knop "Verwijderen".
    Een nieuw venster zal open: Browsergeschiedenis verwijderen.
    Klik onderaan op de knop "Alles verwijderen". In het venster dat nu opent plaats je een vinkje bij "Ook bestanden en instellingen die door invoegtoepassingen zijn opgeslagen, verwijderen".
    Klik op Ja.
    Dit verwijdert de tijdelijke internetbestanden, de cookies, de surfgeschiedenis, de opgeslagen informatie die je in formulieren hebt opgegeven en de opgeslagen wachtwoorden die automatisch worden ingevuld als je je aanmeldt bij een website die je eerder hebt bezocht.
    Indien je deze laatste 2 (formuliergegevens en wachtwoorden) liever niet verwijderd, dan klik je niet op alles verwijderen maar enkel op deze:
    - bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden verwijderen.
    - bij Cookies op Cookies verwijderen.
    - bij Geschiedenis op Geschiedenis verwijderen.

    Blokkeer ook nog de indirecte of third party cookies:
    Op het tabblad Privacy klik je op de knop geavanceerd.
    Plaats een vinkje bij "Automatische cookie-verwerking opheffen".
    Bij Directe cookies zorg je dat "Accepteren" aangeduid is.
    Bij Indirecte cookies kies je voor "Blokkeren".
    Klik op OK.
    Wanneer dit gebeurd is, sluit je het venster "Eigenschappen voor Internet".

    Opruiming van andere tijdelijke mappen en de prullenbak leegmaken:
    Sluit alle open vensters.
    Ga naar Start, kies Uitvoeren en tik in: cleanmgr
    Druk daarna op OK en Schijfopruiming zal gestart worden.
    Indien je meerdere partities hebt kies je de partitie waarop Windows geïnstalleerd is.
    Laat nu je systeem scannen op bestanden die verwijderd kunnen worden.
    Wanneer het overzicht verschijnt zorg je dat enkel de volgende items aangevinkt zijn:
    - Tijdelijke internetbestanden (mocht je dit nog niet gedaan hebben via bovengenoemde procedure)
    - Prullenbak
    - Tijdelijke bestanden
    Klik daarna op OK.


    Zijn er nog problemen?

    Comment

    Sorry, you are not authorized to view this page
    Working...
    X