Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Win-spy shareware icoontje ?

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Win-spy shareware icoontje ?

  Ik heb sinds een " film " wat iemand zei dus ik gedownload en gerunt ineens ging mijn pc helemaal traag en kwam er een win-spy icoontje bij klokje en ik heb opgezocht wat het inhoud en daar werd ik niet vrolijk van. Ik heb ook gezocht hoe ik het weg kon krijgen maar dat is me niet gelukt. Dus ik heb een HJT log gemaakt hopen dat jullie er misschien wel kunnen uitkomen.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:53:12, on 4-1-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\LCD Manager\lcdmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Documents and Settings\Gangster-134\Bureaublad\Snow.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\LCD Manager\Applets\LCDMedia.exe
  C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\WINDOWS\vzones\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Launchy\Launchy.exe
  C:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZDWlan.exe
  C:\WINDOWS\vzones\smss.exe
  C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\W32BRG55.EXE
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\HJT\HiJackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LCD Manager\lcdmon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Sneeuw] "C:\Documents and Settings\Gangster-134\Bureaublad\Snow.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon04] C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD04] "C:\Program Files\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKLM\..\Run: [ccAppRemXP] C:\WINDOWS\msn64.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Launchy.lnk = C:\Program Files\Launchy\Launchy.exe
  O4 - Global Startup: Super Turbo Tango Patcher Reloader.lnk = C:\WINDOWS\Super Turbo Tango Patcher\Reloader.exe
  O4 - Global Startup: ZDWLan Utility.lnk = C:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZDWlan.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1197572070812
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe (file missing)
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPH11 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPHipm11.exe

  --
  End of file - 7740 bytes

 • #2
  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RVAXO.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.


  Download Combofix naar je Bureaublad.
  Dubbelklik op Combofix.exe
  Kies voor "Continue" door 1 te typen gevolgd door ENTER.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.
  Plaats deze log in je volgende post.

  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.

  Comment


  • #3
   Hier heb je hem tevens het win-spy icoontje ofzo is al weg alleen ik weet niet of alles weg is ik denk dat jij het wel kan zien

   ----------------RVAXO.exe first run-------------

   Files found:

   C:\WINDOWS\msn64.exe

   Uninstallers Rogue scanners:


   Folders Found:

   C:\WINDOWS\vzones

   Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

   --------------RVAXO.exe last run---------------

   Files found:

   Folders Found:

   --------------RVAXO.exe finished----------------
   ComboFix 08-01-05.1 - Gangster-134 2008-01-04 18:41:25.1 - NTFSx86
   Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.547 [GMT 1:00]
   Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Gangster-134\Bureaublad\ComboFix.exe
   * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
   .

   (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-05 to 2008-01-05 ))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   2008-01-04 18:40 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe
   2008-01-04 18:07 . 2008-01-04 18:08 <DIR> d-------- C:\RVAXO
   2008-01-04 18:05 . 2008-01-04 18:04 588,256 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
   2008-01-04 18:05 . 2001-10-01 14:51 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
   2008-01-04 16:52 . 2008-01-04 16:53 <DIR> d-------- C:\HJT
   2008-01-04 16:25 . 2008-01-04 16:40 325,713,920 --a------ C:\2A8.tmp
   2008-01-04 16:19 . 2008-01-04 17:00 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
   2008-01-04 16:09 . 2007-06-08 09:44 8,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\RkPavProc.sys
   2008-01-04 15:56 . 2008-01-04 16:10 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\ActiveScan
   2008-01-04 15:56 . 2008-01-04 15:57 30,590 --a------ C:\WINDOWS\system32\pavas.ico
   2008-01-04 15:56 . 2008-01-04 15:57 2,550 --a------ C:\WINDOWS\system32\Uninstall.ico
   2008-01-04 15:56 . 2008-01-04 15:57 1,406 --a------ C:\WINDOWS\system32\Help.ico
   2008-01-04 15:10 . 2008-01-04 15:10 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\Grisoft
   2008-01-04 15:09 . 2008-01-04 15:09 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft
   2008-01-04 15:09 . 2007-05-30 13:10 10,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\AvgAsCln.sys
   2008-01-04 14:59 . 2008-01-04 14:59 <DIR> d-------- C:\Program Files\Accessories
   2008-01-04 14:59 . 1999-08-18 08:54 180,224 ---h----- C:\WINDOWS\hreg.dll
   2008-01-04 14:59 . 2008-01-03 16:50 40,960 --a------ C:\WINDOWS\ruto32.exe
   2008-01-04 14:59 . 2008-01-03 16:50 26 --a------ C:\WINDOWS\refsdm.dll
   2007-12-31 17:34 . 2007-12-31 17:34 0 --a------ C:\WINDOWS\system32\atiicdxx.dat
   2007-12-31 17:31 . 2007-12-31 17:31 10 --a------ C:\WINDOWS\WININIT.INI
   2007-12-31 16:23 . 2003-07-20 19:17 5,174 --a------ C:\WINDOWS\system32\nppt9x.vxd
   2007-12-31 16:23 . 2005-01-04 10:43 4,682 --a------ C:\WINDOWS\system32\npptNT2.sys
   2007-12-31 16:21 . 2008-01-01 12:37 <DIR> d-------- C:\Nexon
   2007-12-31 16:21 . 2001-09-06 21:26 8,704 --a------ C:\WINDOWS\system32\kbdjpn.dll
   2007-12-31 16:21 . 2001-09-06 21:26 8,192 --a------ C:\WINDOWS\system32\kbdkor.dll
   2007-12-31 16:21 . 2001-08-17 22:55 6,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\kbd106.dll
   2007-12-31 16:21 . 2001-08-17 22:55 6,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\kbd101c.dll
   2007-12-31 16:21 . 2001-08-17 22:55 6,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\kbd101b.dll
   2007-12-31 16:21 . 2001-08-17 22:55 5,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\kbd103.dll
   2007-12-31 16:20 . 2007-12-31 16:29 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\NexonUS
   2007-12-30 22:50 . 2004-06-17 15:19 688,128 --a------ C:\WINDOWS\system32\libeay32.dll
   2007-12-30 22:50 . 2004-06-17 15:19 688,128 --a------ C:\WINDOWS\system\libeay32.dll
   2007-12-30 22:50 . 2004-06-17 15:19 155,648 --a------ C:\WINDOWS\system32\ssleay32.dll
   2007-12-30 22:50 . 2004-06-17 15:19 155,648 --a------ C:\WINDOWS\system\ssleay32.dll
   2007-12-26 18:55 . 2007-12-26 20:51 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\ShellNew
   2007-12-26 11:25 . 2007-12-26 11:25 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\iScreensaver
   2007-12-26 11:25 . 2007-12-26 11:25 3,146,183 --a------ C:\WINDOWS\win_habbo_screensaver.SCR
   2007-12-26 11:25 . 2007-12-26 11:25 471 --a------ C:\WINDOWS\iScreensaver.ini
   2007-12-25 19:48 . 2007-12-25 19:48 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\Sierra Entertainment
   2007-12-25 16:04 . 2007-12-25 16:04 <DIR> d-------- C:\Program Files\MagicDisc
   2007-12-25 16:04 . 2007-09-05 01:46 92,544 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mcdbus.sys
   2007-12-24 23:13 . 2008-01-04 17:11 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Onlangs geopend
   2007-12-24 15:31 . 2007-12-24 15:31 <DIR> d-------- C:\Program Files\SystemRequirementsLab
   2007-12-24 15:31 . 2007-12-24 15:31 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\SystemRequirementsLab
   2007-12-24 10:56 . 2006-11-30 10:55 9,011,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\Christmas Eve 3D Screensaver.scr.BAK
   2007-12-24 10:23 . 2007-12-24 10:23 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\Verzendmap van Share-to-Web
   2007-12-23 23:07 . 2007-12-23 23:08 <DIR> d-------- C:\Program Files\Hewlett-Packard
   2007-12-23 23:07 . 2007-12-23 23:07 82,380 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\AFS2K.SYS
   2007-12-23 23:07 . 2007-12-23 23:07 34 --a------ C:\WINDOWS\hpfsched.ini
   2007-12-23 23:04 . 2007-12-23 23:05 <DIR> d-------- C:\Program Files\HP Photosmart 11
   2007-12-23 22:55 . 2007-12-23 22:55 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\NtmsData
   2007-12-23 22:40 . 2007-12-23 22:40 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\Nero
   2007-12-23 22:36 . 2007-12-23 22:36 <DIR> d-------- C:\Program Files\Nero
   2007-12-23 22:36 . 2007-12-23 22:36 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Nero
   2007-12-23 22:36 . 2007-12-23 22:36 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nero
   2007-12-23 22:36 . 2006-03-17 11:45 1,757,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\imagX7.dll
   2007-12-23 22:36 . 2006-03-17 11:45 802,816 --a------ C:\WINDOWS\system32\imagXRA7.dll
   2007-12-23 22:36 . 2006-03-17 11:45 497,296 --a------ C:\WINDOWS\system32\imagXpr7.dll
   2007-12-23 22:36 . 2006-03-17 14:49 368,640 --a------ C:\WINDOWS\system32\TwnLib4.dll
   2007-12-23 22:36 . 2006-03-17 11:45 258,048 --a------ C:\WINDOWS\system32\imagXR7.dll
   2007-12-23 22:32 . 2007-12-23 22:41 <DIR> d-------- C:\temp\photosmart
   2007-12-23 22:32 . 2007-12-23 22:32 <DIR> d-------- C:\temp
   2007-12-21 01:04 . 2007-12-21 01:04 7,168 --ahs---- C:\WINDOWS\Thumbs.db
   2007-12-21 01:04 . 2007-12-21 01:04 5,632 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\Thumbs.db
   2007-12-21 00:30 . 2008-01-04 16:11 <DIR> d-------- C:\Program Files\Launchy
   2007-12-21 00:30 . 2007-12-21 00:30 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\Launchy
   2007-12-21 00:22 . 2007-12-21 00:22 <DIR> d-------- C:\Program Files\IconTweaker
   2007-12-21 00:22 . 2007-12-21 00:22 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\IconTweaker
   2007-12-21 00:22 . 2007-12-21 00:22 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IconTweaker
   2007-12-21 00:12 . 2007-12-22 17:02 <DIR> d----c--- C:\WINDOWS\Super Turbo Tango Patcher
   2007-12-20 19:15 . 2007-12-20 19:15 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\QuickTime
   2007-12-20 19:15 . 2007-12-20 19:15 <DIR> d-------- C:\Program Files\TechSmith
   2007-12-20 19:15 . 2007-12-20 19:15 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\TechSmith Shared
   2007-12-20 19:15 . 2007-12-20 19:15 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TechSmith
   2007-12-20 19:15 . 2007-08-27 10:53 107,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\tsccvid.dll
   2007-12-20 19:10 . 2007-12-20 19:10 356,352 --a------ C:\WINDOWS\eSellerateEngine.dll
   2007-12-18 19:56 . 2007-12-18 19:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation
   2007-12-18 19:56 . 2007-12-18 19:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\Datel
   2007-12-18 19:56 . 2005-08-17 14:43 330,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ZD1211BU.sys
   2007-12-18 19:56 . 2004-01-14 11:25 81,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\ZDPN50.DLL
   2007-12-18 19:56 . 2005-03-18 15:35 31,744 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ZDPSp50a64.sys
   2007-12-18 19:56 . 2005-06-08 18:44 29,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\BRGSp50a64.sys
   2007-12-18 19:56 . 2004-03-23 16:38 28,672 --a------ C:\WINDOWS\system32\InsDrvZD.dll
   2007-12-18 19:56 . 2003-03-14 12:24 24,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\ZyDelReg.exe
   2007-12-18 19:56 . 2005-06-08 18:44 20,608 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\BRGSp50.sys
   2007-12-18 19:56 . 2004-10-25 13:40 17,664 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ZDPSp50.sys
   2007-12-18 19:56 . 2004-01-14 11:30 17,151 --a------ C:\WINDOWS\system32\ZDPNDIS5.SYS
   2007-12-18 19:56 . 2005-07-12 14:44 15,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\InsDrvZD64.DLL
   2007-12-18 18:28 . 1998-10-09 15:36 327,168 --a------ C:\WINDOWS\IsUn0413.exe
   2007-12-15 13:08 . 2007-12-15 13:08 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Sun
   2007-12-15 13:08 . 2007-12-15 13:09 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\.jagex_cache_32
   2007-12-15 13:08 . 2007-09-24 23:31 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\javacpl.cpl
   2007-12-15 13:07 . 2007-12-15 13:08 <DIR> d-------- C:\Program Files\Java
   2007-12-15 13:07 . 2007-12-15 13:07 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Java
   2007-12-15 12:02 . 2007-09-23 23:13 <DIR> d-a------ C:\xampp
   2007-12-14 20:23 . 2007-12-14 20:23 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet
   2007-12-14 20:22 . 2007-12-14 20:22 <DIR> d-------- C:\Program Files\GIF Movie Gear
   2007-12-14 20:07 . 2004-03-09 00:00 124,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\MSWINSCK.OCX
   2007-12-14 20:07 . 2007-11-07 04:55 17,248 --a------ C:\WINDOWS\system32\msinet.ocx

   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   2008-01-04 15:10 --------- d-----w C:\Program Files\Messenger Plus! Live
   2007-12-31 21:39 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Media Connect 2
   2007-12-20 23:14 2,355,328 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
   2007-12-20 23:14 2,232,576 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe
   2007-12-13 20:21 219,136 ----a-w C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
   2007-12-13 17:18 --------- dcsh--w C:\Program Files\Common Files\WindowsLiveInstaller
   2007-12-13 17:18 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live
   2007-12-13 17:15 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WLInstaller
   2007-12-13 17:04 --------- d-----w C:\Program Files\microsoft frontpage
   2007-12-04 14:56 93,264 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys
   2007-12-04 14:55 94,544 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys
   2007-12-04 14:53 23,152 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys
   2007-12-04 14:51 42,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys
   2007-12-04 14:49 26,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys
   2007-12-04 13:04 837,496 ----a-w C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe
   2007-12-04 12:54 95,608 ----a-w C:\WINDOWS\system32\AvastSS.scr
   2007-11-26 15:39 10,192 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ramirr2.dll
   2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys
   2007-11-02 04:24 176,128 ------w C:\WINDOWS\system32\atiok3x2.dll
   2007-11-02 04:09 268,288 ------w C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll
   2007-11-02 04:01 143,360 ------w C:\WINDOWS\system32\atipdlxx.dll
   2007-11-02 04:01 122,880 ----a-w C:\WINDOWS\system32\Oemdspif.dll
   2007-11-02 04:00 43,520 ------w C:\WINDOWS\system32\ati2edxx.dll
   2007-11-02 04:00 122,880 ------w C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.dll
   2007-11-02 03:59 495,616 ------w C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe
   2007-11-02 03:50 3,133,728 ------w C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll
   2007-11-02 03:39 1,602,176 ------w C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll
   2007-11-02 03:24 376,832 ------w C:\WINDOWS\system32\atikvmag.dll
   2007-11-02 03:16 499,712 ------w C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll
   2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
   2007-10-25 08:28 222,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wmasf.dll
   2007-10-22 02:39 267,272 ----a-w C:\WINDOWS\system32\xactengine2_10.dll
   2007-10-22 02:37 17,928 ----a-w C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_2.dll
   2007-10-18 10:31 51,224 ----a-w C:\WINDOWS\system32\sirenacm.dll
   2007-10-12 14:14 3,734,536 ----a-w C:\WINDOWS\system32\d3dx9_36.dll
   2007-10-12 14:14 1,374,232 ----a-w C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_36.dll
   .

   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   .
   REGEDIT4
   *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 13:00 15360]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "C-Media Mixer"="Mixer.exe" [2002-10-15 18:00 1818624 C:\WINDOWS\mixer.exe]
   "Launch LCDMon"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\LCD Manager\lcdmon.exe" [2007-04-26 16:54 774168]
   "Launch LGDCore"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe" [2007-04-26 17:22 1132056]
   "avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-12-04 14:00 79224]
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11 132496]
   "Sneeuw"="C:\Documents and Settings\Gangster-134\Bureaublad\Snow.exe" [2007-12-20 18:52 86016]
   "HPDJ Taskbar Utility"="C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe" [2002-05-24 13:31 188416]
   "HPHmon04"="C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe" [2002-06-20 19:51 339968]
   "HPHUPD04"="C:\Program Files\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe" [2002-05-24 13:47 49152]
   "Share-to-Web Namespace Daemon"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe" [2002-04-17 10:42 69632]
   "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-05-11 03:06 40048]
   "!AVG Anti-Spyware"="C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" [2007-06-11 10:25 6731312]

   [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 13:00 15360]

   C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
   Adobe Gamma Loader.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2007-12-18 18:34:22]
   Launchy.lnk - C:\Program Files\Launchy\Launchy.exe [2007-12-21 00:30:52]
   Super Turbo Tango Patcher Reloader.lnk - C:\WINDOWS\Super Turbo Tango Patcher\Reloader.exe [2007-12-05 08:18:50]
   ZDWLan Utility.lnk - C:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZDWlan.exe [2007-12-18 19:56:45]

   R2 vnccom;vnccom;C:\WINDOWS\system32\Drivers\vnccom.SYS [2005-03-03 00:14]
   R3 BRGSp50;BRGSp50 NDIS Protocol Driver;C:\WINDOWS\system32\Drivers\BRGSp50.sys [2005-06-08 18:44]
   R3 vncdrv;vncdrv;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vncdrv.sys [2005-03-03 00:14]
   R3 ZD1211BU(ZyDAS);ZyDAS ZD1211B IEEE 802.11 b+g Wireless LAN Driver (USB)(ZyDAS);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\zd1211Bu.sys [2005-08-17 14:43]
   S3 ramirr;ramirr;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ramirr.sys

   *Newly Created Service* - PROCEXP90
   .
   **************************************************************************

   catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
   Rootkit scan 2008-01-05 18:43:24
   Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

   scannen van verborgen processen ...

   scannen van verborgen autostart items ...

   scannen van verborgen bestanden ...

   Scan succesvol afgerond
   verborgen bestanden: 0

   **************************************************************************
   .
   Voltooingstijd: 2008-01-05 18:44:02
   .
   2007-12-14 19:29:07 --- E O F ---

   Comment


   • #4
    Zou je de volgende bestanden eens met VirusTotal willen scannen( http://www.virustotal.com/ )
    C:\WINDOWS\hreg.dll
    C:\WINDOWS\ruto32.exe
    C:\WINDOWS\refsdm.dll

    Kopieer de scanresultaten naar je volgende bericht

    Comment


    • #5
     Bestand hreg.dll ontvangen op 2008.01.04 19:49:40 (CET)
     Huidig status: Laden ... In wachtrij Wachtende Aan het scannen Einde NIET GEVONDEN GESTOPT
     Resultaat: 0/32 (0%)
     .

     http://www.virustotal.com/nl/analisis/a773426502c78c8bcc901747562ec0dd
     Bestand ruto32.exe ontvangen op 2008.01.04 19:56:53 (CET)
     Huidig status: Laden ... In wachtrij Wachtende Aan het scannen Einde NIET GEVONDEN GESTOPT
     Resultaat: 6/32 (18.75%)
     Bestand refsdm.dll ontvangen op 2008.01.04 20:01:04 (CET)
     Huidig status: Laden ... In wachtrij Wachtende Aan het scannen Einde NIET GEVONDEN GESTOPT
     Resultaat: 0/32 (0%)

     Comment


     • #6
      Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik Uninstall.cmd

      Download de bijlage: CFScript.txt

      Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld :      Dit zal ComboFix doen herstarten.
      Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt,
      en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord.
      Bijgevoegde Bestanden

      Comment


      • #7
       ComboFix 08-01-05.1 - Gangster-134 2008-01-06 10:56:02.2 - NTFSx86
       Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.483 [GMT 1:00]
       Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Gangster-134\Bureaublad\ComboFix.exe
       Command switches used :: C:\Documents and Settings\Gangster-134\Bureaublad\cfscript.txt
       * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

       FILE
       C:\2A8.tmp
       C:\WINDOWS\hreg.dll
       C:\WINDOWS\refsdm.dll
       C:\WINDOWS\ruto32.exe
       .

       (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .

       C:\2A8.tmp
       C:\WINDOWS\hreg.dll
       C:\WINDOWS\refsdm.dll
       C:\WINDOWS\ruto32.exe

       .
       (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-06 to 2008-01-06 ))))))))))))))))))))))))))))))
       .

       2008-01-04 18:40 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe
       2008-01-04 16:52 . 2008-01-04 16:53 <DIR> d-------- C:\HJT
       2008-01-04 16:19 . 2008-01-04 17:00 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
       2008-01-04 16:09 . 2007-06-08 09:44 8,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\RkPavProc.sys
       2008-01-04 15:56 . 2008-01-04 16:10 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\ActiveScan
       2008-01-04 15:56 . 2008-01-04 15:57 30,590 --a------ C:\WINDOWS\system32\pavas.ico
       2008-01-04 15:56 . 2008-01-04 15:57 2,550 --a------ C:\WINDOWS\system32\Uninstall.ico
       2008-01-04 15:56 . 2008-01-04 15:57 1,406 --a------ C:\WINDOWS\system32\Help.ico
       2008-01-04 15:10 . 2008-01-04 15:10 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\Grisoft
       2008-01-04 15:09 . 2008-01-04 15:09 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft
       2008-01-04 15:09 . 2007-05-30 13:10 10,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\AvgAsCln.sys
       2008-01-04 14:59 . 2008-01-04 14:59 <DIR> d-------- C:\Program Files\Accessories
       2007-12-31 17:34 . 2007-12-31 17:34 0 --a------ C:\WINDOWS\system32\atiicdxx.dat
       2007-12-31 17:31 . 2007-12-31 17:31 10 --a------ C:\WINDOWS\WININIT.INI
       2007-12-31 16:23 . 2003-07-20 19:17 5,174 --a------ C:\WINDOWS\system32\nppt9x.vxd
       2007-12-31 16:23 . 2005-01-04 10:43 4,682 --a------ C:\WINDOWS\system32\npptNT2.sys
       2007-12-31 16:21 . 2008-01-05 18:55 <DIR> d-------- C:\Nexon
       2007-12-31 16:21 . 2001-09-06 21:26 8,704 --a------ C:\WINDOWS\system32\kbdjpn.dll
       2007-12-31 16:21 . 2001-09-06 21:26 8,192 --a------ C:\WINDOWS\system32\kbdkor.dll
       2007-12-31 16:21 . 2001-08-17 22:55 6,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\kbd106.dll
       2007-12-31 16:21 . 2001-08-17 22:55 6,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\kbd101c.dll
       2007-12-31 16:21 . 2001-08-17 22:55 6,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\kbd101b.dll
       2007-12-31 16:21 . 2001-08-17 22:55 5,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\kbd103.dll
       2007-12-31 16:20 . 2007-12-31 16:29 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\NexonUS
       2007-12-30 22:50 . 2004-06-17 15:19 688,128 --a------ C:\WINDOWS\system32\libeay32.dll
       2007-12-30 22:50 . 2004-06-17 15:19 688,128 --a------ C:\WINDOWS\system\libeay32.dll
       2007-12-30 22:50 . 2004-06-17 15:19 155,648 --a------ C:\WINDOWS\system32\ssleay32.dll
       2007-12-30 22:50 . 2004-06-17 15:19 155,648 --a------ C:\WINDOWS\system\ssleay32.dll
       2007-12-26 18:55 . 2007-12-26 20:51 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\ShellNew
       2007-12-26 11:25 . 2007-12-26 11:25 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\iScreensaver
       2007-12-26 11:25 . 2007-12-26 11:25 3,146,183 --a------ C:\WINDOWS\win_habbo_screensaver.SCR
       2007-12-26 11:25 . 2007-12-26 11:25 471 --a------ C:\WINDOWS\iScreensaver.ini
       2007-12-25 19:48 . 2007-12-25 19:48 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\Sierra Entertainment
       2007-12-25 16:04 . 2007-12-25 16:04 <DIR> d-------- C:\Program Files\MagicDisc
       2007-12-25 16:04 . 2007-09-05 01:46 92,544 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mcdbus.sys
       2007-12-24 23:13 . 2008-01-06 10:54 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Onlangs geopend
       2007-12-24 15:31 . 2007-12-24 15:31 <DIR> d-------- C:\Program Files\SystemRequirementsLab
       2007-12-24 15:31 . 2007-12-24 15:31 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\SystemRequirementsLab
       2007-12-24 10:56 . 2006-11-30 10:55 9,011,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\Christmas Eve 3D Screensaver.scr.BAK
       2007-12-24 10:23 . 2007-12-24 10:23 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\Verzendmap van Share-to-Web
       2007-12-23 23:07 . 2007-12-23 23:08 <DIR> d-------- C:\Program Files\Hewlett-Packard
       2007-12-23 23:07 . 2007-12-23 23:07 82,380 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\AFS2K.SYS
       2007-12-23 23:07 . 2007-12-23 23:07 34 --a------ C:\WINDOWS\hpfsched.ini
       2007-12-23 23:04 . 2007-12-23 23:05 <DIR> d-------- C:\Program Files\HP Photosmart 11
       2007-12-23 22:55 . 2007-12-23 22:55 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\NtmsData
       2007-12-23 22:40 . 2007-12-23 22:40 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\Nero
       2007-12-23 22:36 . 2007-12-23 22:36 <DIR> d-------- C:\Program Files\Nero
       2007-12-23 22:36 . 2007-12-23 22:36 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Nero
       2007-12-23 22:36 . 2007-12-23 22:36 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nero
       2007-12-23 22:36 . 2006-03-17 11:45 1,757,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\imagX7.dll
       2007-12-23 22:36 . 2006-03-17 11:45 802,816 --a------ C:\WINDOWS\system32\imagXRA7.dll
       2007-12-23 22:36 . 2006-03-17 11:45 497,296 --a------ C:\WINDOWS\system32\imagXpr7.dll
       2007-12-23 22:36 . 2006-03-17 14:49 368,640 --a------ C:\WINDOWS\system32\TwnLib4.dll
       2007-12-23 22:36 . 2006-03-17 11:45 258,048 --a------ C:\WINDOWS\system32\imagXR7.dll
       2007-12-23 22:32 . 2007-12-23 22:41 <DIR> d-------- C:\temp\photosmart
       2007-12-23 22:32 . 2007-12-23 22:32 <DIR> d-------- C:\temp
       2007-12-21 01:04 . 2007-12-21 01:04 7,168 --ahs---- C:\WINDOWS\Thumbs.db
       2007-12-21 01:04 . 2007-12-21 01:04 5,632 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\Thumbs.db
       2007-12-21 00:30 . 2008-01-04 16:11 <DIR> d-------- C:\Program Files\Launchy
       2007-12-21 00:30 . 2007-12-21 00:30 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\Launchy
       2007-12-21 00:22 . 2007-12-21 00:22 <DIR> d-------- C:\Program Files\IconTweaker
       2007-12-21 00:22 . 2007-12-21 00:22 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\IconTweaker
       2007-12-21 00:22 . 2007-12-21 00:22 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IconTweaker
       2007-12-21 00:12 . 2007-12-22 17:02 <DIR> d----c--- C:\WINDOWS\Super Turbo Tango Patcher
       2007-12-20 19:15 . 2007-12-20 19:15 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\QuickTime
       2007-12-20 19:15 . 2007-12-20 19:15 <DIR> d-------- C:\Program Files\TechSmith
       2007-12-20 19:15 . 2007-12-20 19:15 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\TechSmith Shared
       2007-12-20 19:15 . 2007-12-20 19:15 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TechSmith
       2007-12-20 19:15 . 2007-08-27 10:53 107,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\tsccvid.dll
       2007-12-20 19:10 . 2007-12-20 19:10 356,352 --a------ C:\WINDOWS\eSellerateEngine.dll
       2007-12-18 19:56 . 2007-12-18 19:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation
       2007-12-18 19:56 . 2007-12-18 19:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\Datel
       2007-12-18 19:56 . 2005-08-17 14:43 330,240 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ZD1211BU.sys
       2007-12-18 19:56 . 2004-01-14 11:25 81,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\ZDPN50.DLL
       2007-12-18 19:56 . 2005-03-18 15:35 31,744 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ZDPSp50a64.sys
       2007-12-18 19:56 . 2005-06-08 18:44 29,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\BRGSp50a64.sys
       2007-12-18 19:56 . 2004-03-23 16:38 28,672 --a------ C:\WINDOWS\system32\InsDrvZD.dll
       2007-12-18 19:56 . 2003-03-14 12:24 24,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\ZyDelReg.exe
       2007-12-18 19:56 . 2005-06-08 18:44 20,608 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\BRGSp50.sys
       2007-12-18 19:56 . 2004-10-25 13:40 17,664 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ZDPSp50.sys
       2007-12-18 19:56 . 2004-01-14 11:30 17,151 --a------ C:\WINDOWS\system32\ZDPNDIS5.SYS
       2007-12-18 19:56 . 2005-07-12 14:44 15,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\InsDrvZD64.DLL
       2007-12-18 18:28 . 1998-10-09 15:36 327,168 --a------ C:\WINDOWS\IsUn0413.exe
       2007-12-15 13:08 . 2007-12-15 13:08 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\Sun
       2007-12-15 13:08 . 2007-12-15 13:09 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\.jagex_cache_32
       2007-12-15 13:08 . 2007-09-24 23:31 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\javacpl.cpl
       2007-12-15 13:07 . 2007-12-15 13:08 <DIR> d-------- C:\Program Files\Java
       2007-12-15 13:07 . 2007-12-15 13:07 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Java
       2007-12-15 12:02 . 2007-09-23 23:13 <DIR> d-a------ C:\xampp
       2007-12-14 20:23 . 2007-12-14 20:23 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet
       2007-12-14 20:22 . 2007-12-14 20:22 <DIR> d-------- C:\Program Files\GIF Movie Gear
       2007-12-14 20:07 . 2004-03-09 00:00 124,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\MSWINSCK.OCX
       2007-12-14 20:07 . 2007-11-07 04:55 17,248 --a------ C:\WINDOWS\system32\msinet.ocx
       2007-12-14 20:06 . 2008-01-04 16:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\Bonjour
       2007-12-14 20:00 . 2007-12-14 20:00 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared
       2007-12-14 20:00 . 2008-01-03 14:51 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Adobe
       2007-12-14 19:46 . 2007-12-14 19:46 <DIR> d-------- C:\Program Files\Alwil Software
       2007-12-14 19:20 . 2007-12-14 19:20 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\DWMRCMSI
       2007-12-14 19:16 . 2007-12-14 19:17 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Gangster-134\Application Data\DameWare Development
       2007-12-14 19:12 . 2005-03-03 00:14 6,016 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\vnccom.SYS

       .
       ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .
       2008-01-04 15:10 --------- d-----w C:\Program Files\Messenger Plus! Live
       2007-12-31 21:39 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Media Connect 2
       2007-12-20 23:14 2,355,328 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
       2007-12-20 23:14 2,232,576 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe
       2007-12-13 20:21 219,136 ----a-w C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
       2007-12-13 17:18 --------- dcsh--w C:\Program Files\Common Files\WindowsLiveInstaller
       2007-12-13 17:18 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live
       2007-12-13 17:15 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WLInstaller
       2007-12-13 17:04 --------- d-----w C:\Program Files\microsoft frontpage
       2007-12-04 14:56 93,264 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys
       2007-12-04 14:55 94,544 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys
       2007-12-04 14:53 23,152 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys
       2007-12-04 14:51 42,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys
       2007-12-04 14:49 26,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys
       2007-12-04 13:04 837,496 ----a-w C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe
       2007-12-04 12:54 95,608 ----a-w C:\WINDOWS\system32\AvastSS.scr
       2007-11-26 15:39 10,192 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ramirr2.dll
       2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys
       2007-11-02 04:24 176,128 ------w C:\WINDOWS\system32\atiok3x2.dll
       2007-11-02 04:09 268,288 ------w C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll
       2007-11-02 04:01 143,360 ------w C:\WINDOWS\system32\atipdlxx.dll
       2007-11-02 04:01 122,880 ----a-w C:\WINDOWS\system32\Oemdspif.dll
       2007-11-02 04:00 43,520 ------w C:\WINDOWS\system32\ati2edxx.dll
       2007-11-02 04:00 122,880 ------w C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.dll
       2007-11-02 03:59 495,616 ------w C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe
       2007-11-02 03:50 3,133,728 ------w C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll
       2007-11-02 03:39 1,602,176 ------w C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll
       2007-11-02 03:24 376,832 ------w C:\WINDOWS\system32\atikvmag.dll
       2007-11-02 03:16 499,712 ------w C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll
       2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
       2007-10-25 08:28 222,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wmasf.dll
       2007-10-22 02:39 267,272 ----a-w C:\WINDOWS\system32\xactengine2_10.dll
       2007-10-22 02:37 17,928 ----a-w C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_2.dll
       2007-10-18 10:31 51,224 ----a-w C:\WINDOWS\system32\sirenacm.dll
       2007-10-12 14:14 3,734,536 ----a-w C:\WINDOWS\system32\d3dx9_36.dll
       2007-10-12 14:14 1,374,232 ----a-w C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_36.dll
       .

       ((((((((((((((((((((((((((((( [email protected]_18.43.35,53 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .
       + 2008-01-06 09:52:42 16,384 ----atw C:\WINDOWS\temp\Perflib_Perfdata_65c.dat
       .
       ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .
       .
       REGEDIT4
       *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

       [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 13:00 15360]

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "C-Media Mixer"="Mixer.exe" [2002-10-15 18:00 1818624 C:\WINDOWS\mixer.exe]
       "Launch LCDMon"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\LCD Manager\lcdmon.exe" [2007-04-26 16:54 774168]
       "Launch LGDCore"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe" [2007-04-26 17:22 1132056]
       "avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-12-04 14:00 79224]
       "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11 132496]
       "Sneeuw"="C:\Documents and Settings\Gangster-134\Bureaublad\Snow.exe" [2007-12-20 18:52 86016]
       "HPDJ Taskbar Utility"="C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe" [2002-05-24 13:31 188416]
       "HPHmon04"="C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe" [2002-06-20 19:51 339968]
       "HPHUPD04"="C:\Program Files\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe" [2002-05-24 13:47 49152]
       "Share-to-Web Namespace Daemon"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe" [2002-04-17 10:42 69632]
       "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-05-11 03:06 40048]
       "!AVG Anti-Spyware"="C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" [2007-06-11 10:25 6731312]

       [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 13:00 15360]

       C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
       Adobe Gamma Loader.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2007-12-18 18:34:22]
       Launchy.lnk - C:\Program Files\Launchy\Launchy.exe [2007-12-21 00:30:52]
       Super Turbo Tango Patcher Reloader.lnk - C:\WINDOWS\Super Turbo Tango Patcher\Reloader.exe [2007-12-05 08:18:50]
       ZDWLan Utility.lnk - C:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZDWlan.exe [2007-12-18 19:56:45]

       R2 vnccom;vnccom;C:\WINDOWS\system32\Drivers\vnccom.SYS [2005-03-03 00:14]
       R3 BRGSp50;BRGSp50 NDIS Protocol Driver;C:\WINDOWS\system32\Drivers\BRGSp50.sys [2005-06-08 18:44]
       R3 vncdrv;vncdrv;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vncdrv.sys [2005-03-03 00:14]
       R3 ZD1211BU(ZyDAS);ZyDAS ZD1211B IEEE 802.11 b+g Wireless LAN Driver (USB)(ZyDAS);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\zd1211Bu.sys [2005-08-17 14:43]
       S3 ramirr;ramirr;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ramirr.sys

       .
       **************************************************************************

       catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
       Rootkit scan 2008-01-06 10:58:06
       Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

       scannen van verborgen processen ...

       scannen van verborgen autostart items ...

       scannen van verborgen bestanden ...

       Scan succesvol afgerond
       verborgen bestanden: 0

       **************************************************************************
       .
       Voltooingstijd: 2008-01-06 10:58:41
       ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-06 09:58:33
       ComboFix2.txt 2008-01-05 17:44:02
       .
       2007-12-14 19:29:07 --- E O F ---

       Comment


       • #8
        Verwijder de volgende map:
        C:\Qoobox

        Maak dan je prullenbak leeg.

        Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

        Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

        Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
        Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
        Klik op de knop Empty Selected.

        Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
        Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
        Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
        (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
        Klik op de knop Empty Selected.

        Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
        Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
        Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
        Klik op de knop Empty Selected.
        Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

        Ga naar Start - Uitvoeren en geef hier het volgende in:
        Combofix /U
        Druk daarna op OK.
        Let op: Er moet een spatie tussen Combofix en /U zitten.

        Dit zal Combofix deïnstalleren.

        Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
        Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
        Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

        Dan denk ik dat alles weer schoon is

        Comment


        • #9
         Je zegt wel dat ik dit moet doen..

         Verwijder de volgende map:
         C:\Qoobox

         Maar ik kan die map totaal niet vinden in C:\ .. dus ik kan hem niet verwijdere :P
         Last edited by gangster-134; 05-01-08, 11:43.

         Comment


         • #10
          Wat er niet is hoef je ook niet te verwijderen

          Comment

          Sorry, you are not authorized to view this page
          Working...
          X