Mededeling

Collapse
No announcement yet.

IE opent zich herhaaldelijk

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • IE opent zich herhaaldelijk

  Allereerst de beste wensen voor jullie allemaal!

  Het probleem:
  Wanneer er op deze laptop internet-explore wordt gebruikt, gebeurd het momenteel soms dat er aan de lopende band IE schermpjes worden geopend. Typisch iets voor een virus dacht ik, maar mijn virusscanner vind niks. Ook met Adware alleen maar wat cookies gevonden meer niet.

  Heeft iemand van jullie een idee hoe dit kan? Hieronder mijn log bestand:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 23:57:58, on 4-1-2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Windows\System32\hkcmd.exe
  C:\Windows\System32\igfxpers.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  C:\Windows\System32\wpcumi.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\EPOWER\EPOWER_DMC.EXE
  C:\Acer\Empowering Technology\ACER.EMPOWERING.FRAMEWORK.SUPERVISOR.EXE
  C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
  C:\Windows\system32\Taskmgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.intl.acer.yahoo.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.intl.acer.yahoo.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mcapbho.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PowerKey] "C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel PhotoDownloader.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_0
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
  O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0067551199469404) (0067551199469404mcinstcleanup) - McAfee, Inc. - C:\Windows\TEMP\006755~1.EXE
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
  O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe
  O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe
  O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe
  O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe
  O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe
  O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe

  --
  End of file - 10765 bytes


  Alvast bedankt!

 • #2
  Hallo,


  Schakel tijdelijk Windows Defender uit
  Want deze kan voor stoorzender spelen bij het fixen met HJT (de fix terug ongedaan maken ed., wat zo te zien nu gebeurd is omdat de gefixte regels er nog/terug in staan)
  * Open Windows Defender > Klik Tools
  * Klik "General Settings"
  * Scroll naar "Real Time Protection Options"
  * Haal het vinkje weg bij "Turn on Real Time Protection (recommended)" > Klik "Save"
  * Sluit Windows Defender
  (als de problemen over zijn, logje weer schoon verklaard is, kan je 'm weer aanzetten)

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download Combofix naar je Bureaublad.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

  OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!
  • Dubbelklik op Combofix.exe
   Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door 1 (continue) te typen, gevolgd door ENTER.
   Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.
  Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.

  Windows 10 opstarten in Veilige Modus

  Comment


  • #3
   Bedankt voor al deze informatie. Ik heb het allemaal uitgevoerd, bij deze de logs:

   ComboFix 08-01-11.3 - Bas 2008-01-12 1:39:49.1 - NTFSx86
   Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.1206 [GMT 1:00]
   Gestart vanuit: C:\Users\Bas\Desktop\ComboFix.exe
   * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
   .

   (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-12 to 2008-01-12 ))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   2008-01-12 01:38 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\Windows\NirCmd.exe
   2008-01-09 14:37 . 2008-01-09 14:37 802,816 --a------ C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys
   2008-01-09 14:37 . 2008-01-09 14:37 216,760 --a------ C:\Windows\System32\drivers\netio.sys
   2008-01-09 14:37 . 2008-01-09 14:37 167,424 --a------ C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll
   2008-01-09 14:37 . 2008-01-09 14:37 24,064 --a------ C:\Windows\System32\netcfg.exe
   2008-01-09 14:37 . 2008-01-09 14:37 22,016 --a------ C:\Windows\System32\netiougc.exe
   2008-01-09 14:36 . 2008-01-09 14:36 4,247,552 --a------ C:\Windows\System32\GameUXLegacyGDFs.dll
   2008-01-09 14:36 . 2008-01-09 14:36 1,686,016 --a------ C:\Windows\System32\gameux.dll
   2008-01-09 14:36 . 2008-01-09 14:36 1,060,920 --a------ C:\Windows\System32\drivers\ntfs.sys
   2008-01-09 14:36 . 2008-01-09 14:36 211,000 --a------ C:\Windows\System32\drivers\volsnap.sys
   2008-01-09 14:36 . 2008-01-09 14:36 154,624 --a------ C:\Windows\System32\drivers\nwifi.sys
   2008-01-09 14:36 . 2008-01-09 14:36 109,624 --a------ C:\Windows\System32\drivers\ataport.sys
   2008-01-09 14:36 . 2008-01-09 14:36 45,112 --a------ C:\Windows\System32\drivers\pciidex.sys
   2008-01-09 14:36 . 2008-01-09 14:36 21,560 --a------ C:\Windows\System32\drivers\atapi.sys
   2008-01-09 14:36 . 2008-01-09 14:36 17,464 --a------ C:\Windows\System32\drivers\intelide.sys
   2008-01-09 14:35 . 2008-01-09 14:35 11,776 --a------ C:\Windows\System32\sbunattend.exe
   2008-01-04 23:56 . 2008-01-04 23:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
   2008-01-01 13:31 . 2008-01-12 01:42 12,063 --a------ C:\Windows\System32\Config.MPF
   2008-01-01 13:30 . 2006-03-03 11:07 143,360 --a------ C:\Windows\System32\dunzip32.dll
   2008-01-01 13:28 . 2007-07-21 09:08 201,288 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mfehidk.sys
   2008-01-01 13:28 . 2007-07-13 09:21 125,728 --a------ C:\Windows\System32\drivers\Mpfp.sys
   2008-01-01 13:28 . 2007-07-24 07:40 79,304 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mfeavfk.sys
   2008-01-01 13:28 . 2007-07-21 09:08 40,488 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mfesmfk.sys
   2008-01-01 13:28 . 2007-07-21 09:08 35,240 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mfebopk.sys
   2008-01-01 13:28 . 2007-07-24 12:02 33,800 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mferkdk.sys
   2008-01-01 13:27 . 2008-01-01 13:27 <DIR> d-------- C:\Program Files\McAfee.com
   2008-01-01 13:27 . 2008-01-11 21:36 <DIR> d-------- C:\Program Files\McAfee
   2008-01-01 13:27 . 2008-01-01 13:28 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\McAfee
   2008-01-01 13:26 . 2008-01-01 13:31 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\McAfee
   2008-01-01 13:26 . 2008-01-01 13:31 <DIR> d-------- C:\ProgramData\McAfee
   2007-12-30 13:02 . 2007-12-30 13:02 <DIR> d-------- C:\Windows\System32\loveearth Hot Air Balloon dir
   2007-12-30 13:02 . 2007-12-30 13:02 503,808 --a------ C:\Windows\System32\loveearth Hot Air Balloon.scr
   2007-12-29 23:00 . 2007-12-29 23:00 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Office Genuine Advantage
   2007-12-29 23:00 . 2007-12-29 23:00 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Office Genuine Advantage
   2007-12-18 19:07 . 2007-12-18 19:07 <DIR> d-------- C:\Program Files\mcesoft
   2007-12-14 18:59 . 2008-01-06 18:10 952 --ahs---- C:\Windows\System32\KGyGaAvL.sys
   2007-12-14 18:09 . 2007-12-14 18:59 <DIR> d-------- C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Corel
   2007-12-14 18:08 . 2007-12-31 08:50 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Corel
   2007-12-14 18:08 . 2007-12-31 08:50 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Corel
   2007-12-14 18:01 . 2007-12-14 18:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\Corel
   2007-12-14 18:01 . 2007-12-14 18:04 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Corel
   2007-12-12 21:13 . 2007-12-12 21:13 1,327,104 --a------ C:\Windows\System32\quartz.dll
   2007-12-12 21:13 . 2007-12-12 21:13 223,232 --a------ C:\Windows\System32\WMASF.DLL
   2007-12-12 21:13 . 2007-12-12 21:13 9,728 --a------ C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL
   2007-12-12 21:13 . 2007-12-12 21:13 2,048 --a------ C:\Windows\System32\asferror.dll
   2007-12-12 21:11 . 2007-12-12 21:11 130,048 --a------ C:\Windows\System32\drivers\srv2.sys
   2007-12-12 21:11 . 2007-12-12 21:11 101,888 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mrxsmb.sys
   2007-12-12 21:11 . 2007-12-12 21:11 84,992 --a------ C:\Windows\System32\drivers\srvnet.sys
   2007-12-12 21:11 . 2007-12-12 21:11 58,368 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mrxsmb20.sys
   2007-12-12 21:10 . 2007-12-12 21:10 3,504,824 --a------ C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe
   2007-12-12 21:10 . 2007-12-12 21:10 3,470,520 --a------ C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
   2007-12-12 21:09 . 2007-12-12 21:09 2,048 --a------ C:\Windows\System32\tzres.dll

   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   2008-01-09 13:43 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail
   2008-01-09 13:36 537,600 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll
   2008-01-09 13:36 449,024 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcSpecfc.dll
   2008-01-09 13:36 2,143,744 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcGenral.dll
   2008-01-09 13:36 173,056 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.dll
   2008-01-09 13:35 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Sidebar
   2008-01-01 12:48 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
   2008-01-01 12:45 --------- d-----w C:\ProgramData\Symantec
   2007-12-14 16:48 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
   2007-12-14 16:48 --------- d-----w C:\Program Files\Atari
   2007-12-14 16:47 --------- d-----w C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Atari
   2007-12-14 16:44 --------- d-----w C:\Program Files\PokerTH
   2007-12-12 20:14 --------- d-----w C:\ProgramData\Microsoft Help
   2007-12-12 20:12 824,832 ----a-w C:\Windows\System32\wininet.dll
   2007-12-12 20:12 56,320 ----a-w C:\Windows\System32\iesetup.dll
   2007-12-12 20:12 52,736 ----a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll
   2007-12-12 20:12 26,624 ----a-w C:\Windows\System32\ieUnatt.exe
   2007-12-10 17:45 --------- d-----w C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
   2007-12-05 18:24 --------- d-----w C:\Users\Bas\AppData\Roaming\pokerth
   2007-12-03 15:21 --------- d-----w C:\Program Files\MSECache
   2007-11-26 19:31 9 ----a-w C:\Users\Bas\AppData\Roaming\mdb.bin
   2007-11-24 16:39 --------- d-----w C:\Program Files\Picasa2
   2007-11-24 16:36 --------- d-----w C:\Program Files\Google
   2007-11-17 10:07 1,244,672 ----a-w C:\Windows\System32\mcmde.dll
   2007-11-17 06:56 --------- d-----w C:\Program Files\Logitech
   2007-11-15 19:55 704,000 ----a-w C:\Windows\System32\PhotoScreensaver.scr
   2007-11-15 19:55 67,584 ----a-w C:\Windows\System32\wlanhlp.dll
   2007-11-15 19:55 542,720 ----a-w C:\Windows\System32\sysmain.dll
   2007-11-15 19:55 502,784 ----a-w C:\Windows\System32\wlansvc.dll
   2007-11-15 19:55 47,104 ----a-w C:\Windows\System32\wlanapi.dll
   2007-11-15 19:55 297,984 ----a-w C:\Windows\System32\wlansec.dll
   2007-11-15 19:55 290,816 ----a-w C:\Windows\System32\wlanmsm.dll
   2007-11-15 19:55 28,344 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\battc.sys
   2007-11-15 19:55 258,232 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\acpi.sys
   2007-11-15 19:55 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\wtsapi32.dll
   2007-11-15 19:55 20,920 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\compbatt.sys
   2007-11-15 19:55 2,923,520 ----a-w C:\Windows\explorer.exe
   2007-11-15 19:55 2,027,008 ----a-w C:\Windows\System32\win32k.sys
   2007-11-15 19:55 14,208 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\CmBatt.sys
   2007-11-15 19:55 11,264 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys
   2007-11-15 16:18 12,464 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\SECDRV.SYS
   2007-10-12 21:06 98,304 ----a-w C:\Windows\System32\CmdLineExt.dll
   2007-10-03 07:03 0 ----a-w C:\Users\Bas\AppData\Roaming\wklnhst.dat
   2007-10-02 18:09 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini
   .

   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   .
   REGEDIT4
   *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-09 14:35 1232896]
   "ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [2006-11-02 13:35 125440]
   "updateMgr"="c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" [2004-11-22 07:18 307200]
   "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 13:36 201728]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2007-10-02 18:59 1006264]
   "RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2006-11-09 19:57 3784704 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]
   "SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-10-23 20:00 815104]
   "Acer Tour"=""
   "IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe" [2006-11-06 17:02 98304]
   "HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe" [2006-11-06 17:05 106496]
   "Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe" [2006-11-06 17:02 81920]
   "eDataSecurity Loader"="C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe" [2007-02-06 23:04 464168]
   "LaunchAp"="C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe" [2005-07-25 12:36 32768]
   "PowerKey"="C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe" [ ]
   "LManager"="C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe" [2007-01-10 10:34 200704]
   "LMgrOSD"="C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe" [2006-08-29 08:26 241664]
   "Wbutton"="C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe" [2006-11-09 13:37 86016]
   "eRecoveryService"=""
   "WarReg_PopUp"="C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe" [2006-11-05 20:48 57344]
   "Acer Tour Reminder"="C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe" [2007-01-17 08:01 151552]
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 00:11 132496]
   "HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2006-12-10 20:52 49152]
   "LogitechVideoRepair"="C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe" [2003-08-29 13:17 188416]
   "LogitechVideoTray"="C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe" [2003-08-29 13:20 77824]
   "WPCUMI"="C:\Windows\system32\WpcUmi.exe" [2006-11-02 13:35 176128]
   "GrooveMonitor"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-26 23:47 31016]
   "Corel Photo Downloader"="C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel PhotoDownloader.exe" [ ]
   "Corel File Shell Monitor"="C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe" [2007-10-30 19:52 16200]
   "mcagent_exe"="C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" [2007-08-03 22:33 582992]
   "McENUI"="C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe" [2007-07-22 20:29 1160480]

   C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
   OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2006-10-26 19:24:54]

   C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
   Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2004-12-14 03:44:06]
   Empowering Technology Launcher.lnk - C:\Acer\Empowering Technology\eAPLauncher.exe [2007-04-17 07:46:34]
   HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-01-02 20:40:10]
   Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-02-18 01:05:56]

   [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
   "LogonHoursAction"= 2 (0x2)
   "DontDisplayLogonHoursWarnings"= 1 (0x1)

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
   "LoadAppInit_DLLs"=1 (0x1)

   R0 PSDFilter;PSDFilter;C:\Windows\system32\DRIVERS\psdfilter.sys [2007-02-06 23:04]
   R0 PSDNServ;PSDNSERVER;C:\Windows\system32\drivers\PSDNServ.sys [2007-02-06 23:04]
   R0 psdvdisk;psdvdisk;C:\Windows\system32\drivers\psdvdisk.sys [2007-02-06 23:04]
   R1 Hotkey;Hotkey;C:\Windows\system32\drivers\Hotkey.sys [2003-04-28 10:27]
   R2 eDataSecurity Service;eDSService.exe;"C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe" [2007-02-06 23:04]
   R2 eNet Service;eNet Service;C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe [2007-03-22 17:21]
   R2 eSettingsService;eSettings Service;C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe [2007-04-24 18:17]
   R2 int15;int15;C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\int15.sys [2006-12-07 17:12]
   R2 MobilityService;MobilityService;C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe [2006-11-24 11:57]
   R2 WMIService;ePower Service;C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe [2007-01-02 08:33]
   R3 igfx;igfx;C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2006-11-06 18:29]
   R3 RTL8169;Realtek 8169 NT Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\Rtlh86.sys [2006-11-02 08:30]
   R3 WisLMSvc;WisLMSvc;"C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe" [2006-11-17 19:45]
   S3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\athr.sys [2006-11-02 08:30]
   S3 BCM43XV;Broadcom Extensible 802.11 Network Adapter Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl6.sys [2006-12-19 20:18]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
   LocalSystemNetworkRestricted REG_MULTI_SZ hidserv UxSms WdiSystemHost Netman trkwks AudioEndpointBuilder WUDFSvc irmon sysmain IPBusEnum dot3svc PcaSvc EMDMgmt TabletInputService wlansvc WPDBusEnum
   HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
   hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

   *Newly Created Service* - PROCEXP90
   .
   Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
   "2008-01-01 16:31:49 C:\Windows\Tasks\McDefragTask.job"
   - c:\PROGRA~1\mcafee\mqc\QcConsol.exe'
   "2008-01-01 16:31:49 C:\Windows\Tasks\McQcTask.job"
   - c:\PROGRA~1\mcafee\mqc\QcConsol.exe
   .
   **************************************************************************

   catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
   Rootkit scan 2008-01-12 01:42:51
   Windows 6.0.6000 NTFS

   scannen van verborgen processen ...

   scannen van verborgen autostart items ...

   scannen van verborgen bestanden ...

   Scan succesvol afgerond
   verborgen bestanden: 0

   **************************************************************************
   .
   Voltooingstijd: 2008-01-12 1:44:14
   .
   2008-01-11 13:45:16 --- E O F ---
   En het Hijackthis logje:

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 1:45:33, on 12-1-2008
   Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\Windows\system32\Dwm.exe
   C:\Windows\system32\taskeng.exe
   C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
   C:\Windows\RtHDVCpl.exe
   C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   C:\Windows\System32\hkcmd.exe
   C:\Windows\System32\igfxpers.exe
   C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
   C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
   C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
   C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe
   C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
   C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
   C:\Windows\System32\wpcumi.exe
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
   C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
   C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
   C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
   C:\Windows\ehome\ehtray.exe
   C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
   C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
   C:\Acer\Empowering Technology\EPOWER\EPOWER_DMC.EXE
   C:\Acer\Empowering Technology\ACER.EMPOWERING.FRAMEWORK.SUPERVISOR.EXE
   C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE
   C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
   C:\Windows\system32\taskeng.exe
   C:\Windows\system32\conime.exe
   C:\Windows\explorer.exe
   C:\Windows\system32\notepad.exe
   c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\mcvsshld.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.intl.acer.yahoo.com
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.intl.acer.yahoo.com
   O1 - Hosts: ::1 localhost
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mcapbho.dll
   O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
   O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
   O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [PowerKey] "C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [LManager] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel PhotoDownloader.exe" -startup
   O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
   O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide
   O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
   O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_0
   O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
   O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
   O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
   O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?
   O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
   O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
   O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
   O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
   O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
   O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
   O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
   O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
   O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
   O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
   O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
   O13 - Gopher Prefix:
   O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
   O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
   O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
   O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe
   O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe
   O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe
   O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe
   O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
   O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
   O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
   O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
   O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
   O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
   O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
   O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
   O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
   O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
   O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe
   O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
   O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe
   O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe

   --
   End of file - 10271 bytes   Ben benieuwd wat nu de conclusie is.....

   Groeten

   Comment


   • #4
    Zeg jij het maar, het logje is schoon.

    Windows 10 opstarten in Veilige Modus

    Comment


    • #5
     Vreemd... naja.. aan de andere kant natuurlijk fijn dat er niks (meer) is.

     Bedankt voor de aandacht en de hulp tot zo ver!

     Succes met alles! Groeten Bas

     Comment


     • #6
      Toch nog wat proberen.

      Download: RVAXO.exe
      Sla het bestand op je bureaublad op, daarna mag je het dubbelklikken.
      Je kunt het programma laten uitpakken naar je bureaublad.
      Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik RVAXO.cmd
      Er zal een schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
      Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze zijn werk doen.

      Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het venster van RVAXO opnieuw.
      Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent.
      Deze is eventueel ook hier te vinden: C:\RVAXO-results.log
      Post de inhoud in je volgende bericht tesamen met een nieuw logje van HijackThis.

      Herstart je PC niet?

      Laat RVAXO nog een keer lopen en post dan het nieuwe logje: C:\rvaxo-results.log

      Windows 10 opstarten in Veilige Modus

      Comment


      • #7
       Ik heb bovenstaande uitgevoerd, maar:
       - die uninstaller start niet
       - de PC herstart niet
       - Het RVAXO-logje is nergens te vinden op mijn pc. Hij geeft zelf ook aan dat hij het niet kan vinden (in dat RVAXO - scherm).

       Is dit allemaal normaal? Moet ik nu een gewoon logje posten?

       Comment


       • #8
        Neen , verwijder maar, windows vista he, de tool werkt daar tijdelijk niet op.

        Download en installeer AVG Anti-Spyware 7.5
        • Scroll iets naar beneden, klik ?download now? en sla het programma op.
        • Klik tweemaal ?uitvoeren? en selecteer een taal.
        • Doorloop enkele vensters en klik op ?installeren?.
        • Als het niet automatisch gebeurt klik je op ?updates?
        • Selecteer "Scanner" bovenin het scherm en selecteer dan "Settings"
        • Eenmaal in het Settings gedeelte klik je "Recommended actions" en vervolgens "Quarantine"
        • Sluit Ewido. Laat het nog niet scannen
        Start AVG Anti-Spyware, (er is een icon op je desktop
        • klik op Scanner
        • Klik op Complete System Scan
        • Laat het programma je pc scannen, dit kan even duren.
        • Als er ge?nfecteerde bestanden zijn gevonden, klik dan op "Apply all actions"
         Daarna zal je een knop zien Save report
        • Klik op Save Report
        • Klik daarna op Save Report as en bewaar het rapport op op je bureaublad.
        • Sluit AVG Anti-spyware af en herstart de computer in normale mode.

        Post het log tesamen met een nieuw hijackthis log.

        Windows 10 opstarten in Veilige Modus

        Comment


        • #9
         Alles uitgevoerd en de volgende logjes, volgens mij is het allemaal schoon of niet? Toch blijft IE 7 raar doen, met afsluiten reageerd hij vaak niet meer en soms nog opent hij vaker.

         Logje scan:
         ---------------------------------------------------------
         AVG Anti-Spyware - Scan Report
         ---------------------------------------------------------

         + Created at: 13:31:56 20-1-2008

         + Scan result:         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@247realmedia[1].txt -> TrackingCookie.247realmedia : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][2].txt -> TrackingCookie.Adbrite : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@adbrite[2].txt -> TrackingCookie.Adbrite : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][2].txt -> TrackingCookie.Adbrite : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@adrevolver[1].txt -> TrackingCookie.Adrevolver : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.Adrevolver : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.Adrevolver : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@adtech[1].txt -> TrackingCookie.Adtech : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@advertising[2].txt -> TrackingCookie.Advertising : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@atdmt[2].txt -> TrackingCookie.Atdmt : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\bas@atdmt[2].txt -> TrackingCookie.Atdmt : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@bfast[2].txt -> TrackingCookie.Bfast : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@bluestreak[1].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\bas@bluestreak[2].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@burstnet[2].txt -> TrackingCookie.Burstnet : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][2].txt -> TrackingCookie.Burstnet : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@casalemedia[1].txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.Coremetrics : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@doubleclick[1].txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\bas@doubleclick[1].txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@estat[1].txt -> TrackingCookie.Estat : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.Etracker : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][2].txt -> TrackingCookie.Euroclick : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@fastclick[2].txt -> TrackingCookie.Fastclick : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][2].txt -> TrackingCookie.Gemius : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\bas@hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.Information : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@ivwbox[1].txt -> TrackingCookie.Ivwbox : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.Liveperson : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.Masterstats : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@mediaplex[1].txt -> TrackingCookie.Mediaplex : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.Netflame : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@oewabox[1].txt -> TrackingCookie.Oewabox : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][2].txt -> TrackingCookie.Onestat : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@overture[1].txt -> TrackingCookie.Overture : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@questionmarket[2].txt -> TrackingCookie.Questionmarket : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@revenue[2].txt -> TrackingCookie.Revenue : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@revsci[1].txt -> TrackingCookie.Revsci : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@serving-sys[1].txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\bas@serving-sys[1].txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@smartadserver[1].txt -> TrackingCookie.Smartadserver : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@statcounter[2].txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@tradedoubler[1].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@tribalfusion[2].txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\bas@weborama[1].txt -> TrackingCookie.Weborama : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\bas@weborama[1].txt -> TrackingCookie.Weborama : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.Webtrends : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.Webtrendslive : Cleaned.
         C:\Users\Bas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\[email protected][1].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned.


         ::Report end

         Hijackthis logje:

         Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
         Scan saved at 1:45:33, on 12-1-2008
         Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
         MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
         Boot mode: Normal

         Running processes:
         C:\Windows\system32\Dwm.exe
         C:\Windows\system32\taskeng.exe
         C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
         C:\Windows\RtHDVCpl.exe
         C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
         C:\Windows\System32\hkcmd.exe
         C:\Windows\System32\igfxpers.exe
         C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
         C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
         C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
         C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe
         C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe
         C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
         C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
         C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
         C:\Windows\System32\wpcumi.exe
         C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
         C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
         C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
         C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
         C:\Windows\ehome\ehtray.exe
         C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
         C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
         C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
         C:\Acer\Empowering Technology\EPOWER\EPOWER_DMC.EXE
         C:\Acer\Empowering Technology\ACER.EMPOWERING.FRAMEWORK.SUPERVISOR.EXE
         C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE
         C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
         C:\Windows\system32\taskeng.exe
         C:\Windows\system32\conime.exe
         C:\Windows\explorer.exe
         C:\Windows\system32\notepad.exe
         c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\mcvsshld.exe
         C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
         C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
         C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.intl.acer.yahoo.com
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
         R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.intl.acer.yahoo.com
         O1 - Hosts: ::1 localhost
         O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
         O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mcapbho.dll
         O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
         O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
         O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
         O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll
         O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
         O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [PowerKey] "C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [LManager] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel PhotoDownloader.exe" -startup
         O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
         O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide
         O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
         O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
         O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_0
         O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
         O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
         O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
         O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
         O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
         O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
         O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?
         O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
         O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
         O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
         O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
         O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
         O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
         O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
         O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
         O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
         O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
         O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
         O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
         O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
         O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
         O13 - Gopher Prefix:
         O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
         O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
         O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
         O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
         O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe
         O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe
         O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe
         O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe
         O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe
         O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
         O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
         O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
         O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
         O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
         O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
         O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
         O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
         O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
         O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
         O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
         O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe
         O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
         O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe
         O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe

         --
         End of file - 10271 bytes

         Comment


         • #10
          probeer de stappen op deze pagina eens.

          Windows 10 opstarten in Veilige Modus

          Comment

          Sorry, you are not authorized to view this page
          Working...
          X
          😀
          🥰
          🤢
          😎
          😡
          👍
          👎