Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Om de minuut terugkerende pop up in taakbalk!

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Om de minuut terugkerende pop up in taakbalk!

  Ik heb last van een steeds terugkerende pop up in mijn taakbalk met de melding "system alert". Deze verwijst naar een site (VirProtect) waar je bijna gedwongen wordt een alles in een spyware oplossing te downloaden. Dit is waarschijnlijk afkomstig van bedrijf Spycrusher. Lijkt betrouwbaar maar doe het toch maar niet. Hieronder mijn log nadat ik hitmanpro2 en ccleaner erop los gelaten heb. Wat voor de pop up geen enkel bezwaar was, die bleef tijdens het draaien van die programma's maar te pas en te onpas verschijnen. Ook gaf mijn virusscanner constant maar aan dat het trojaanse paarden had gevonden en niet wetende er wat mee te doen: quarantaine, delete of access deny.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 1:44:58, on 5-1-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerService.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\AntispamService.exe
  C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerProxy.exe
  C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerUpdater.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\UPC\bin\sprtcmd.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
  C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\Notifier.exe
  C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr8/*http://www.yahoo.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = :
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [UPC] "C:\Program Files\UPC\bin\sprtcmd.exe" /P UPC
  O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CaretakerNotifier] C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\Notifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKCU\..\Run: [Nuria] C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: AutorunsDisabled
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/229?b9c8f7f5f29f45dbaf1913837e85e94
  O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/230?b9c8f7f5f29f45dbaf1913837e85e94
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.updatesgate.com/redirect.php (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.updatesgate.com/redirect.php (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.informatique.nl
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/1613ba87ef033afdee20/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20040428/qtinstall.info.apple.com/saba/nl/win/QuickTimeFullInstaller.exe
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {99B6E512-3893-4155-9964-8EB8E06099CB} (WebSpyWareKiller Class) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebSWK.cab
  O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O22 - SharedTaskScheduler: ficklety - {e31f5c72-8e0d-4921-8375-9573746c170c} - C:\WINDOWS\system32\ezzhjmt.dll
  O23 - Service: AntiVir Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Service (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Caretaker Antispam Service (CaretakerAntispam) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\AntispamService.exe
  O23 - Service: Caretaker Proxy (CaretakerProxy) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerProxy.exe
  O23 - Service: Caretaker Service (CaretakerSvc) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerService.exe
  O23 - Service: Caretaker Updater (CaretakerUpdate) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerUpdater.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

  --
  End of file - 11612 bytes

 • #2
  Start Hijackthis, kies voor 'Do a system scan only' en vink onderstaande regels aan:

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.updatesgate.com/redirect.php (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.updatesgate.com/redirect.php (file missing)
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/1613ba87...p/RdxIE601.cab
  O22 - SharedTaskScheduler: ficklety - {e31f5c72-8e0d-4921-8375-9573746c170c} - C:\WINDOWS\system32\ezzhjmt.dll

  Sluit nu alle openstaande vensters, behalve Hijackthis en klik op Fix Checked.

  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
   Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RVAXO.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
   Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
   Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
   Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht tesamen met een nieuw logje van HijackThis.


  Succes!
  Pim
  Groet,
  Pimmerd

  Comment


  • #3
   Ok hier dan het resultaat van de ondernomen acties:

   Mijn virusscanner gaf wel een waarschuwing bij het downloaden van onderstaand exe bestand! Heb dat maar genegeerd!
   ----------------RVAXO.exe first run-------------

   Files found:

   C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Online Security Guide.url
   C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Security Troubleshooting.url
   C:\Documents and Settings\Ruud van Poele\FAVORI~1\Online Security Test.url

   Uninstallers Rogue scanners:


   Folders Found:

   C:\Program Files\Helper

   Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

   --------------RVAXO.exe last run---------------

   Files found:

   Folders Found:

   --------------RVAXO.exe finished----------------


   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 2:37:32, on 9-1-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerService.exe
   C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\AntispamService.exe
   C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerProxy.exe
   C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerUpdater.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
   C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
   C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
   C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
   C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
   C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
   C:\Program Files\UPC\bin\sprtcmd.exe
   C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe
   C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
   C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\Notifier.exe
   C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
   C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
   C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
   C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
   C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr8/*http://www.yahoo.com
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = :
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
   O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
   O4 - HKLM\..\Run: [UPC] "C:\Program Files\UPC\bin\sprtcmd.exe" /P UPC
   O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
   O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [CaretakerNotifier] C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\Notifier.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKCU\..\Run: [Nuria] C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O4 - Global Startup: AutorunsDisabled
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
   O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
   O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
   O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
   O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/229?b9c8f7f5f29f45dbaf1913837e85e94
   O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/230?b9c8f7f5f29f45dbaf1913837e85e94
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
   O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.informatique.nl
   O15 - ESC Trusted Zone: http://*.update.microsoft.com
   O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
   O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
   O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
   O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
   O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
   O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab
   O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20040428/qtinstall.info.apple.com/saba/nl/win/QuickTimeFullInstaller.exe
   O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
   O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
   O16 - DPF: {99B6E512-3893-4155-9964-8EB8E06099CB} (WebSpyWareKiller Class) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebSWK.cab
   O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
   O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
   O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
   O23 - Service: AntiVir Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
   O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Service (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
   O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
   O23 - Service: Caretaker Antispam Service (CaretakerAntispam) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\AntispamService.exe
   O23 - Service: Caretaker Proxy (CaretakerProxy) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerProxy.exe
   O23 - Service: Caretaker Service (CaretakerSvc) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerService.exe
   O23 - Service: Caretaker Updater (CaretakerUpdate) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerUpdater.exe
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
   O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
   O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

   --
   End of file - 11076 bytes

   Comment


   • #4
    Verwijder onderstaand bestand:
    C:\WINDOWS\system32\ezzhjmt.dll

    Open de map RVAXO en dubbelklik op Uninstall.cmd
    Dit zal RVAXO doen verwijderen.

    Download Combofix naar je Bureaublad.

    Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

    OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!
    • Dubbelklik Combofix.exe
     Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door "1" te typen en te bevestigen via "Enter".
     Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.


    Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.
    Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.
    Groet,
    Pimmerd

    Comment


    • #5
     Ja, zo blijven we lekker bezig. Overigens bedankt voor de hulp zover.

     Hier weer de resultaten van de ondernomen acties:

     ComboFix 08-01-09.2 - Ruud van Poele 2008-01-09 14:56:10.3 - NTFSx86
     Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.182 [GMT 1:00]
     Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Ruud van Poele\Bureaublad\ComboFix.exe
     .

     (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-09 to 2008-01-09 ))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     2008-01-09 14:53 . 2008-01-09 14:53 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Ruud van Poele\Onlangs geopend
     2008-01-09 14:26 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe
     2008-01-02 03:15 . 2008-01-02 03:15 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
     2007-12-31 02:27 . 2007-12-31 23:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\DivX
     2007-12-17 02:02 . 2007-12-17 02:02 <DIR> d-------- C:\Program Files\ffdshow
     2007-12-17 02:02 . 2007-01-01 00:00 60,273 --a------ C:\WINDOWS\system32\pthreadGC2.dll
     2007-12-17 02:02 . 2007-12-15 16:11 7,680 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll
     2007-12-17 02:02 . 2007-12-15 16:11 6,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_acm.acm
     2007-12-17 02:02 . 2007-01-01 00:00 547 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll.manifest

     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     2008-01-09 13:47 --------- d-----w C:\Program Files\SPAMfighter
     2008-01-08 15:09 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
     2008-01-08 02:45 --------- d-----w C:\Program Files\Hitman Pro
     2007-12-31 20:27 --------- d---a-w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
     2007-12-29 20:17 --------- d-----w C:\Program Files\Opera
     2007-12-16 23:18 --------- d-----w C:\Program Files\Mozilla Thunderbird
     2007-11-30 17:24 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live Toolbar
     2007-11-29 22:30 200,704 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ssldivx.dll
     2007-11-29 22:30 1,044,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\libdivx.dll
     2007-11-26 13:43 16,512 --s-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ctredrv.sys
     2007-11-24 00:32 2,560 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\mchInjDrv.sys
     2007-11-15 02:16 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
     2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys
     2007-11-11 21:01 --------- d-----w C:\Program Files\Google
     2007-11-10 01:33 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live Favorites
     2007-11-10 01:32 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live
     2007-11-10 01:31 --------- d-----w C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition
     2007-11-10 01:28 --------- dcsh--w C:\Program Files\Common Files\WindowsLiveInstaller
     2007-11-10 01:26 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WLInstaller
     2007-11-07 09:30 727,040 ----a-w C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
     2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
     2007-10-25 08:28 222,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wmasf.dll
     2007-10-23 16:49 586,752 ----a-w C:\WINDOWS\WLXPGSS.SCR
     2007-10-18 10:31 51,224 ----a-w C:\WINDOWS\system32\sirenacm.dll
     2006-07-26 12:35 65,853 -c--a-w C:\WINDOWS\Internet Logs\zlclient_2nd_2006_07_26_14_32_58_small.dmp.zip
     2006-07-26 12:35 65,492 -c--a-w C:\WINDOWS\Internet Logs\zlclient_2nd_2006_07_26_14_32_49_small.dmp.zip
     2006-07-26 12:30 62,448 -c--a-w C:\WINDOWS\Internet Logs\zlclient_2nd_2006_07_26_14_25_35_small.dmp.zip
     2006-07-26 12:30 61,216 -c--a-w C:\WINDOWS\Internet Logs\zlclient_2nd_2006_07_26_14_25_28_small.dmp.zip
     2006-07-18 13:29 6,072,856 -c--a-w C:\WINDOWS\Internet Logs\tvDebug.zip
     2004-12-19 23:32 173,776 -c--a-w C:\WINDOWS\Media\blazingcolorsviz.exe
     .

     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     .
     REGEDIT4
     *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

     [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-05-29 00:44 282624]
     "Nuria"="C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe" [2006-04-23 13:24 1617920]
     "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 00:03 15360]
     "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 22:53 204288]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2004-04-28 16:19 66048 C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE]
     "NeroCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50 155648]
     "WinFast Schedule"="C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe" [2004-08-02 15:32 176128]
     "zBrowser Launcher"="C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe" [2004-03-18 09:33 892928]
     "avgnt"="C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" [2007-10-12 02:04 249896]
     "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 00:11 132496]
     "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-05-29 00:44 282624]
     "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2006-11-01 21:17 185896]
     "UPC"="C:\Program Files\UPC\bin\sprtcmd.exe" [2005-08-16 07:12 192512]
     "SSBkgdUpdate"="C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-09-28 12:16 185896]
     "OpwareSE4"="C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe" [2006-10-11 11:45 75304]
     "SPAMfighter Agent"="C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" [2007-10-25 15:29 308880]
     "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-10-10 19:51 39792]
     "CaretakerNotifier"="C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\Notifier.exe" [2007-11-26 16:33 746744]
     "RemoteAssist"=""

     [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:03 15360]

     C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
     Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 10:01:04]
     WinZip Quick Pick.lnk - C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE [2004-12-29 00:14:13]

     R0 avgntmgr;avgntmgr;C:\WINDOWS\system32\drivers\avgntmgr.sys [2007-09-06 00:06]
     R1 avgntdd;avgntdd;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgntdd.sys [2007-09-06 00:06]
     R1 ctredrv.sys;ctredrv.sys;C:\WINDOWS\system32\drivers\ctredrv.sys [2007-11-26 14:43]
     R1 mchInjDrv;madCodeHook DLL injection driver;C:\WINDOWS\system32\Drivers\mchInjDrv.sys [2007-11-24 01:32]
     R2 CaretakerAntispam;Caretaker Antispam Service;"C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\AntispamService.exe" [2007-11-26 16:33]
     R2 CaretakerProxy;Caretaker Proxy;"C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerProxy.exe" [2007-11-26 16:33]
     R2 CaretakerSvc;Caretaker Service;"C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerService.exe" [2007-11-26 16:33]
     R2 CaretakerUpdate;Caretaker Updater;"C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerUpdater.exe" [2007-11-26 16:35]
     R2 SPAMfighter Update Service;SPAMfighter Update Service;"C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe" [2007-10-25 15:29]
     R3 PhilCam8116_XP;Logitech QuickCam Pro 3000(PID_08B1);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CamDrL20.sys [2004-05-21 20:16]
     R3 WFIOCTL;WFIOCTL;C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFIOCTL.SYS [2003-09-10 09:53]
     S2 WF23880;WinFast TV2000/DV2000 WDM Video Capture.;C:\WINDOWS\system32\drivers\wf88vcap.sys [2004-02-05 19:34]
     S2 WF88XBAR;WinFast TV2000/DV2000 WDM Crossbar.;C:\WINDOWS\system32\drivers\WF88XBAR.sys [2004-03-12 12:34]
     S2 WFTUNE;WinFast TV2000/DV2000 WDM Tuner.;C:\WINDOWS\system32\drivers\WF88TUNE.sys [2004-03-12 12:34]
     S3 AX88172;ASIX AX88172 USB2 to Fast Ethernet Adapter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ax88172.sys [2003-05-26 13:05]

     .
     Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
     "2008-01-09 04:00:06 C:\WINDOWS\Tasks\Controleren op updates voor Windows Live Toolbar.job"
     - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\MSNTBUP.EXE
     .
     **************************************************************************

     catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
     Rootkit scan 2008-01-09 14:57:40
     Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

     scannen van verborgen processen ...

     scannen van verborgen autostart items ...

     scannen van verborgen bestanden ...

     Scan succesvol afgerond
     verborgen bestanden: 0

     **************************************************************************
     .
     Voltooingstijd: 2008-01-09 14:58:08
     ComboFix2.txt 2008-01-09 13:40:46
     ComboFix3.txt 2008-01-09 13:30:04
     .
     2008-01-09 00:52:47 --- E O F ---


     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 15:06:07, on 9-1-2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerService.exe
     C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
     C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\AntispamService.exe
     C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerProxy.exe
     C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerUpdater.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
     C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
     C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
     C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
     C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
     C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
     C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
     C:\Program Files\UPC\bin\sprtcmd.exe
     C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe
     C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
     C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
     C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\Notifier.exe
     C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
     C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
     C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
     C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
     C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
     C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = :
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
     O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
     O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
     O4 - HKLM\..\Run: [UPC] "C:\Program Files\UPC\bin\sprtcmd.exe" /P UPC
     O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
     O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
     O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [CaretakerNotifier] C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\Notifier.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
     O4 - HKCU\..\Run: [Nuria] C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
     O4 - Global Startup: AutorunsDisabled
     O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
     O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
     O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
     O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
     O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
     O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/229?b9c8f7f5f29f45dbaf1913837e85e94
     O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-nl\msntabres.dll.mui/230?b9c8f7f5f29f45dbaf1913837e85e94
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
     O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
     O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.informatique.nl
     O15 - ESC Trusted Zone: http://*.update.microsoft.com
     O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
     O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
     O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB
     O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
     O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
     O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab
     O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20040428/qtinstall.info.apple.com/saba/nl/win/QuickTimeFullInstaller.exe
     O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
     O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
     O16 - DPF: {99B6E512-3893-4155-9964-8EB8E06099CB} (WebSpyWareKiller Class) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebSWK.cab
     O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB
     O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
     O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
     O23 - Service: AntiVir Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
     O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Service (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
     O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
     O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
     O23 - Service: Caretaker Antispam Service (CaretakerAntispam) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\AntispamService.exe
     O23 - Service: Caretaker Proxy (CaretakerProxy) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerProxy.exe
     O23 - Service: Caretaker Service (CaretakerSvc) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerService.exe
     O23 - Service: Caretaker Updater (CaretakerUpdate) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerUpdater.exe
     O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
     O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
     O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

     --
     End of file - 10862 bytes

     Comment


     • #6
      Open Kladblok, kopiëer en plak het volgende (vetgedrukte tekst) in een leeg venster:

      File::
      C:\WINDOWS\system32\Drivers\mchInjDrv.sys

      Driver::
      mchInjDrv

      Sla dit op op je Bureaublad als CFScript.txt

      Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld :      Dit zal ComboFix doen herstarten.
      Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt,
      en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord.

      Hoe is het met je problemen?
      Groet,
      Pimmerd

      Comment


      • #7
       Hoi, meeste problemen zijn opgelost. Regel 22 in hijack this was verantwoordelijk voor die vervelende pop up; kwam ik zelf achter. Maar blijkbaar stond er nog meer rotzooi op. Voor ik het combo fix logje plaats nog even dit. Deze regel in hijack this:
       O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

       Bovenstaande software was verantwoordelijk dat 2 mnd geleden mijn hele computer vastliep. Heb in veilige modus moeten opstarten en alles verwijderd want niets deed het meer , zelfs bepaalde hardware functioneerde niet meer.
       Kan ik dus bovenstaande regel, wat blijkbaar nog een restant dll bestand is, nog verwijderen of kan het geen kwaad? Ik heb eigenlijk nog meer vragen maar schieten me op dit moment even niet te binnen.

       Nu even het logje:

       ComboFix 08-01-09.2 - Ruud van Poele 2008-01-10 1:43:38.4 - NTFSx86
       Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.168 [GMT 1:00]
       Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Ruud van Poele\Bureaublad\ComboFix.exe
       Command switches used :: C:\Documents and Settings\Ruud van Poele\Bureaublad\CFScript.txt
       * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

       FILE
       C:\WINDOWS\system32\Drivers\mchInjDrv.sys
       .

       (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .

       C:\WINDOWS\system32\Drivers\mchInjDrv.sys

       .
       ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

       .
       -------\LEGACY_MCHINJDRV
       -------\mchInjDrv


       (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-10 to 2008-01-10 ))))))))))))))))))))))))))))))
       .

       2008-01-09 14:53 . 2008-01-10 01:40 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Ruud van Poele\Onlangs geopend
       2008-01-09 14:26 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe
       2008-01-02 03:15 . 2008-01-02 03:15 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
       2007-12-31 02:27 . 2007-12-31 23:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\DivX
       2007-12-17 02:02 . 2007-12-17 02:02 <DIR> d-------- C:\Program Files\ffdshow
       2007-12-17 02:02 . 2007-01-01 00:00 60,273 --a------ C:\WINDOWS\system32\pthreadGC2.dll
       2007-12-17 02:02 . 2007-12-15 16:11 7,680 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll
       2007-12-17 02:02 . 2007-12-15 16:11 6,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_acm.acm
       2007-12-17 02:02 . 2007-01-01 00:00 547 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll.manifest

       .
       ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .
       2008-01-10 00:46 --------- d-----w C:\Program Files\SPAMfighter
       2008-01-08 15:09 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
       2008-01-08 02:45 --------- d-----w C:\Program Files\Hitman Pro
       2007-12-31 20:27 --------- d---a-w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
       2007-12-29 20:17 --------- d-----w C:\Program Files\Opera
       2007-12-16 23:18 --------- d-----w C:\Program Files\Mozilla Thunderbird
       2007-11-30 17:24 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live Toolbar
       2007-11-26 13:43 16,512 --s-a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ctredrv.sys
       2007-11-15 02:16 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
       2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys
       2007-11-11 21:01 --------- d-----w C:\Program Files\Google
       2007-11-10 01:33 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live Favorites
       2007-11-10 01:32 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live
       2007-11-10 01:31 --------- d-----w C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition
       2007-11-10 01:28 --------- dcsh--w C:\Program Files\Common Files\WindowsLiveInstaller
       2007-11-10 01:26 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WLInstaller
       2007-10-23 16:49 586,752 ----a-w C:\WINDOWS\WLXPGSS.SCR
       .

       ((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2008-01-09_14.29.43,12 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .
       - 2008-01-09 13:27:01 1,425,408 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000001\NTUSER.DAT
       + 2008-01-10 00:43:24 1,425,408 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000001\NTUSER.DAT
       - 2008-01-09 13:27:01 1,183,744 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000002\UsrClass.dat
       + 2008-01-10 00:43:24 1,183,744 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000002\UsrClass.dat
       - 2008-01-09 13:27:01 1,425,408 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000003\NTUSER.DAT
       + 2008-01-10 00:43:24 1,425,408 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000003\NTUSER.DAT
       - 2008-01-09 13:27:01 1,183,744 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000004\UsrClass.dat
       + 2008-01-10 00:43:24 1,183,744 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000004\UsrClass.dat
       - 2008-01-09 13:27:01 7,086,080 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000005\NTUSER.DAT
       + 2008-01-10 00:43:24 7,106,560 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000005\NTUSER.DAT
       - 2008-01-09 13:27:01 1,585,152 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000006\UsrClass.dat
       + 2008-01-10 00:43:24 1,585,152 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000006\UsrClass.dat
       + 2000-08-31 07:00:00 163,328 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\subs\ERDNT.EXE
       .
       ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .
       .
       REGEDIT4
       *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

       [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-05-29 00:44 282624]
       "Nuria"="C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe" [2006-04-23 13:24 1617920]
       "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 00:03 15360]
       "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 22:53 204288]

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2004-04-28 16:19 66048 C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE]
       "NeroCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50 155648]
       "WinFast Schedule"="C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe" [2004-08-02 15:32 176128]
       "zBrowser Launcher"="C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe" [2004-03-18 09:33 892928]
       "avgnt"="C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" [2007-10-12 02:04 249896]
       "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 00:11 132496]
       "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-05-29 00:44 282624]
       "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2006-11-01 21:17 185896]
       "UPC"="C:\Program Files\UPC\bin\sprtcmd.exe" [2005-08-16 07:12 192512]
       "SSBkgdUpdate"="C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-09-28 12:16 185896]
       "OpwareSE4"="C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe" [2006-10-11 11:45 75304]
       "SPAMfighter Agent"="C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" [2007-10-25 15:29 308880]
       "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-10-10 19:51 39792]
       "CaretakerNotifier"="C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\Notifier.exe" [2007-11-26 16:33 746744]
       "RemoteAssist"=""

       [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:03 15360]

       C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
       Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 10:01:04]
       WinZip Quick Pick.lnk - C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE [2004-12-29 00:14:13]

       R0 avgntmgr;avgntmgr;C:\WINDOWS\system32\drivers\avgntmgr.sys [2007-09-06 00:06]
       R1 avgntdd;avgntdd;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgntdd.sys [2007-09-06 00:06]
       R1 ctredrv.sys;ctredrv.sys;C:\WINDOWS\system32\drivers\ctredrv.sys [2007-11-26 14:43]
       R2 CaretakerAntispam;Caretaker Antispam Service;"C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\AntispamService.exe" [2007-11-26 16:33]
       R2 CaretakerProxy;Caretaker Proxy;"C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerProxy.exe" [2007-11-26 16:33]
       R2 CaretakerSvc;Caretaker Service;"C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerService.exe" [2007-11-26 16:33]
       R2 CaretakerUpdate;Caretaker Updater;"C:\Program Files\SurfRight\Caretaker\CaretakerUpdater.exe" [2007-11-26 16:35]
       R2 SPAMfighter Update Service;SPAMfighter Update Service;"C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe" [2007-10-25 15:29]
       R3 PhilCam8116_XP;Logitech QuickCam Pro 3000(PID_08B1);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CamDrL20.sys [2004-05-21 20:16]
       R3 WFIOCTL;WFIOCTL;C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFIOCTL.SYS [2003-09-10 09:53]
       S2 WF23880;WinFast TV2000/DV2000 WDM Video Capture.;C:\WINDOWS\system32\drivers\wf88vcap.sys [2004-02-05 19:34]
       S2 WF88XBAR;WinFast TV2000/DV2000 WDM Crossbar.;C:\WINDOWS\system32\drivers\WF88XBAR.sys [2004-03-12 12:34]
       S2 WFTUNE;WinFast TV2000/DV2000 WDM Tuner.;C:\WINDOWS\system32\drivers\WF88TUNE.sys [2004-03-12 12:34]
       S3 AX88172;ASIX AX88172 USB2 to Fast Ethernet Adapter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ax88172.sys [2003-05-26 13:05]

       .
       Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
       "2008-01-09 15:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\Controleren op updates voor Windows Live Toolbar.job"
       - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\MSNTBUP.EXE
       .
       **************************************************************************

       catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
       Rootkit scan 2008-01-10 01:46:56
       Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

       scannen van verborgen processen ...

       scannen van verborgen autostart items ...

       scannen van verborgen bestanden ...

       Scan succesvol afgerond
       verborgen bestanden: 0

       **************************************************************************
       .
       Voltooingstijd: 2008-01-10 1:48:08 - machine was rebooted
       ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-10 00:47:59
       ComboFix2.txt 2008-01-09 13:58:08
       ComboFix3.txt 2008-01-09 13:40:46
       ComboFix4.txt 2008-01-09 13:30:04
       .
       2008-01-09 00:52:47 --- E O F ---

       Comment


       • #8
        De regel die je noemt behoort tot Spyware Doctor. Waarschijnlijk is deze meegekomen
        met Hitman Pro. Ik raad je aan, wanneer je Spyware Doctor niet hebt gekocht, deze te verwijderen.
        Sterker nog, ik zou Hitman Pro er in zijn geheel afgooien, inclusief zijn trail versies!

        Kun je voor de zekerheid nog eens een Uninstall list plaatsen:

        Start hijackthis en klik op 'Open the misc tools section'.
        klik vervolgens op 'Open Uninstall manager'.
        Klik vervolgens op 'Save list'. Na het opslaan opent een tekstbestand.
        Plaats die in je volgende bericht
        Groet,
        Pimmerd

        Comment


        • #9
         Ok, HitmanPro is eraf. Beter is zeker om Ad-Aware, Spybot en SpyWareblaster apart te gebruiken? Ik heb nu alleen nog maar een gratis virusscanner en de windows firewall over. Over dat SpamFighter ben ik ook niet heel erg tevreden. Is thunderbird of Gmail een verbetering ipv outlook express?

         Hier komt de uninstall list: (al die beveilingsupdates en hotfixes kunnen toch verwijderd worden?)

         Adobe Flash Player ActiveX
         Adobe Flash Player Plugin
         Adobe Reader 8.1.1 - Nederlands
         ArcSoft PhotoStudio 5.5
         ATI - Software Uninstall Utility
         ATI Catalyst Control Center
         ATI Display Driver
         Avira AntiVir PersonalEdition Classic
         Beveiligingsupdate for Windows Media Player 10 (KB911565)
         Beveiligingsupdate for Windows Media Player 10 (KB917734)
         Beveiligingsupdate for Windows XP (KB923689)
         Beveiligingsupdate for Windows XP (KB941569)
         Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB928090)
         Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB929969)
         Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB931768)
         Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB933566)
         Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB937143)
         Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB938127)
         Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB939653)
         Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB942615)
         Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB911564)
         Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB936782)
         Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 6.4 (KB925398)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB883939)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB890046)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB893066)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB893756)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB896358)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB896422)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB896423)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB896424)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB896428)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB896688)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB899587)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB899588)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB899591)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB900725)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB901017)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB901214)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB902400)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB903235)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB904706)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB905414)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB905749)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB905915)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB908519)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB908531)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB911280)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB911562)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB911567)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB911927)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB912812)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB912919)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB913446)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB913580)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB914388)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB914389)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB916281)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB917159)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB917344)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB917422)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB917953)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB918118)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB918439)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB918899)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB919007)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB920213)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB920214)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB920670)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB920683)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB920685)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB921398)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB921503)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB921883)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB922616)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB922760)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB922819)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923191)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923414)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923694)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923980)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB924191)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB924270)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB924496)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB924667)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB925454)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB925486)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB925902)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB926255)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB926436)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB927779)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB927802)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB928255)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB928843)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB929123)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB930178)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB931261)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB931784)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB932168)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB933729)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB935839)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB935840)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB936021)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB938829)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB941202)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB941568)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB941644)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB943460)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB943485)
         Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB944653)
         Canon MP Navigator 3.0
         Canon MP510
         Canon Utilities Easy-PhotoPrint
         CCleaner (remove only)
         DivX Content Uploader
         DivX Web Player
         Extensie voor Windows Live Toolbar (Windows Live Toolbar)
         ffdshow [rev 1703] [2007-12-15]
         Gebruikersregistratie voor Canon MP510
         Google Earth
         HighMAT-uitbreiding voor de wizard Cd branden van Microsoft Windows XP
         HijackThis 2.0.2
         Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)
         Hotfix for Windows XP (KB915865)
         Hotfix for Windows XP (KB926239)
         Hotfix voor Windows Media Player 11 (KB939683)
         Hotfix voor Windows XP (KB914440)
         J2SE Runtime Environment 5.0 Update 1
         J2SE Runtime Environment 5.0 Update 10
         J2SE Runtime Environment 5.0 Update 11
         J2SE Runtime Environment 5.0 Update 2
         J2SE Runtime Environment 5.0 Update 4
         J2SE Runtime Environment 5.0 Update 6
         J2SE Runtime Environment 5.0 Update 8
         J2SE Runtime Environment 5.0 Update 9
         Java(TM) 6 Update 2
         Java(TM) 6 Update 3
         Java(TM) SE Runtime Environment 6 Update 1
         Logitech Desktop Messenger
         Logitech iTouch-software
         Logitech MouseWare 9.79
         Logitech QuickCam
         Logitech® Camera-stuurprogramma
         Macromedia Shockwave Player
         Markeringviewer (Windows Live Toolbar)
         Microsoft .NET Framework 1.1
         Microsoft .NET Framework 1.1
         Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack
         Microsoft .NET Framework 1.1 Hotfix (KB928366)
         Microsoft .NET Framework 2.0
         Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP
         Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs
         Microsoft National Language Support Downlevel APIs
         Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003
         Microsoft Office XP Professional
         Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]
         Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0
         Microsoft Windows Journal Viewer
         Mozilla Firefox (2.0.0.11)
         Mozilla Thunderbird (1.5.0.13)
         MSI Live Update 3
         MSXML 4.0 SP2 (KB927978)
         MSXML 4.0 SP2 (KB936181)
         Nero - Burning Rom
         Nuria 3.3
         NVIDIA Drivers
         OneCare Advisor (Windows Live Toolbar)
         Opera 9.25
         Pop-upblokkering (Windows Live Toolbar)
         PowerDVD
         QuickTime
         RealPlayer
         ScanSoft OmniPage SE 4.0
         Security Update for CAPICOM (KB931906)
         Security Update for CAPICOM (KB931906)
         Security Update voor Microsoft .NET Framework 2.0 (KB928365)
         Smart Menu's (Windows Live Toolbar)
         speedlink(Remove Only)
         TVUPlayer 2.3.2.52
         Ulead Disc-Direct SDK
         UPC Quickfix
         Update voor Windows XP (KB894391)
         Update voor Windows XP (KB896727)
         Update voor Windows XP (KB898461)
         Update voor Windows XP (KB900485)
         Update voor Windows XP (KB900930)
         Update voor Windows XP (KB904942)
         Update voor Windows XP (KB910437)
         Update voor Windows XP (KB916595)
         Update voor Windows XP (KB920872)
         Update voor Windows XP (KB922582)
         Update voor Windows XP (KB927891)
         Update voor Windows XP (KB929338)
         Update voor Windows XP (KB930916)
         Update voor Windows XP (KB931836)
         Update voor Windows XP (KB933360)
         Update voor Windows XP (KB938828)
         Update voor Windows XP (KB942763)
         Webpagina's tabsgewijs weergeven (Windows Live Toolbar)
         Windows Genuine Advantage v1.3.0254.0
         Windows Imaging Component
         Windows Installer 3.1 (KB893803)
         Windows Installer 3.1 (KB893803)
         Windows Internet Explorer 7
         Windows Live aanmeldhulp
         Windows Live Favorites voor Windows Live Toolbar
         Windows Live Fotogalerij
         Windows Live installer
         Windows Live Mail
         Windows Live Messenger
         Windows Live Outlook Toolbar (Windows Live Toolbar)
         Windows Live Toolbar
         Windows Live Toolbar
         Windows Live Toolbar Feedzoeker (Windows Live Toolbar)
         Windows Live Writer
         Windows Media Format 11 runtime
         Windows Media Format 11 runtime
         Windows Media Player 11
         Windows Media Player 11
         Windows Vista Upgrade Advisor
         Windows XP Hotfix - KB834707
         Windows XP Hotfix - KB867282
         Windows XP Hotfix - KB873333
         Windows XP Hotfix - KB873339
         Windows XP Hotfix - KB885250
         Windows XP Hotfix - KB885835
         Windows XP Hotfix - KB885836
         Windows XP Hotfix - KB885884
         Windows XP Hotfix - KB886185
         Windows XP Hotfix - KB887472
         Windows XP Hotfix - KB887742
         Windows XP Hotfix - KB887797
         Windows XP Hotfix - KB888113
         Windows XP Hotfix - KB888302
         Windows XP Hotfix - KB890047
         Windows XP Hotfix - KB890175
         Windows XP Hotfix - KB890859
         Windows XP Hotfix - KB891781
         Windows XP Hotfix - KB893086
         WinFast Entertainment Center(WDM Driver)
         WinFast PVR
         WinZip
         ZoneAlarm

         Comment


         • #10
          Als je Hitman Pro inclusief zijn trail versie eraf hebt gegooit, is die regel waarschijnlijk ook weg in het Hijackthis logje

          Gmail is iets anders dan Thunderbird, Thunderbird kanje vergelijken met Outlook Express,
          Gmail is een dienst, net als Hotmail. Je zou eens een ander spamfilter kunnen proberen,
          maar als je eenmaal op de lijsten van spammers staat kom je er ook lastig vanaf.

          Die programma's zou ik inderdaad los van elkaar draaien.

          Deinstalleer Combofix:
          Ga naar start --> uitvoeren en typ daar: combofix /u
          Combofix wordt nu verwijderd en er wordt een nieuw herstelpunt aangemaakt.

          Download ATF Cleaner (by Atribune)

          Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
          Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
          Klik op de knop Empty Selected.

          Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
          Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
          Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
          (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
          Klik op de knop Empty Selected.

          Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
          Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
          Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
          Klik op de knop Empty Selected.
          Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

          Alle problemen over?
          Last edited by Pimmerd; 10-01-08, 18:29.
          Groet,
          Pimmerd

          Comment


          • #11
           Ja, voor zover ik weet wel. Was er zoveel mis dan? Ik was al blij dat die pop up was verdwenen. Wel leuk al die hulpmiddelen om je computer op te ruimen. Ik zou daar niet opgekomen zijn. Maar hoe weet ik eigenlijk of er bepaalde informatie van mijn harde schijf gebruikt/gestolen is?

           Comment


           • #12
            Er was niet zoveel mis hoor, maar door je problemen met Spyware Doctor wou ik even checken of ik niet nog meer dingen van Hitman Pro of andere rare dingen zou vinden, maar het is goed nu

            De infectie waarmee je te maken had doet dat soort dingen niet, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken

            Ik zet de status van dit topic op opgelost.
            De gebruikte tools en mappen mag je weer verwijderen
            Groet,
            Pimmerd

            Comment


            • #13
             Ok, bedankt voor alle hulp en als er weer iets mis is zal ik me wel melden.

             Gr. Ruud

             Comment


             • #14
              Prima Ruud,

              Graag gedaan
              Groet,
              Pimmerd

              Comment


              • #15
               Te vroeg gejuicht, want ik heb nu weer iets vreemds met FF en opera. Als ik deze opstart vanaf mijn bureaublad krijg ik niet mijn opstartpagina te zien(startpagina.nl) maar soort foutmelding in 2 tabbladen:404 page not found en verwijzing naar weblog.com/mozilla. IK heb alles nagekeken qua instellingen in opties maar die staan goed. Wat kan dit nu zijn?

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X
               😀
               🥰
               🤢
               😎
               😡
               👍
               👎