Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Mijn laptop is zeer langzaam

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Mijn laptop is zeer langzaam

  Hallo,

  Op dit moment is mijn laptop zeer langzaam. Je zou verwachten dat een laptop als deze redelijk snel zou moeten zijn met zijn capaciteiten.
  Het openen van programma's duurt veelste lang.
  Als ik bijvoorbeeld een excelsheet wil openen dan moet die eerst nadenken om het te open (zo'n 10 sec.).
  Ook het openen van Internet met Mozilla Firefox duurt erg lang.

  Kunnen jullie misschien hier naar kijken wat er mis is met mijn laptop?

  Hijackthis log:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 11:17:57, on 6-1-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
  C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\Chris\Bureaublad\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://uk.yahoo.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aceradvantage.com/stdreg/startpage.jsp?sn=LXABH052326421FBF71601
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe 1
  O4 - HKLM\..\Run: [Boot] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Boot.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePresentation HPD] C:\Acer\Empowering Technology\ePresentation\ePresentation.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_0
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: Acer Empowering Technology.lnk = C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
  O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
  O23 - Service: netpker - Unknown owner - C:\WINDOWS\svchost.exe (file missing)

  MVG

  Chrisos
  Last edited by chrisos; 06-01-08, 10:36.

 • #2
  Wordt dit nog behandeld? of is het zo druk?

  Comment


  • #3
   Maak een nieuwe hijackthislogje met de nieuwste versie van hijackthis.

   Comment


   • #4
    Laptop is zeer langzaam en soms geeft ie zomaar een foutmelding en valt die uit..

    Hallo,

    Mijn laptop is zeer traag voor zijn doen. Als ik mozilla wil openen dan duurt het gewoon iets te lang. Ook met andere programma's openen duurt het lang... Bijv een excel sheet duurt meer dan 15 sec!
    Heeel soms dan kijk ik een filmpje of ben ik bezig met iets anders dan blijft die opeens hangen en hoor je heel snel achter elkaar een piep.
    Het enige wat ik nog kan doen is de laptop restarten en dan verschijnt er een blauw scherm (helaas heb ik niet opgeschreven wat er allemaal staat en wat voor fout die aangeeft). Hij gaat wel het systeem op fouten scannen en daarna laad windows weer gewoon..
    Kunnen jullie misschien mij helpen waarom mijn laptop traag is en wat het vastlopen betekend...

    HJT Log:

    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 22:01:49, on 11-1-2008
    Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
    C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
    C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
    C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
    C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
    C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
    C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
    C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
    C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
    C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
    C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
    C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
    C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
    C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
    C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
    C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
    C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
    C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
    C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
    C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
    C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
    C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe
    C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
    C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
    C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
    C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
    C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
    C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
    C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
    C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
    C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
    C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
    C:\Documents and Settings\Chris\Bureaublad\HijackThis.exe

    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://uk.yahoo.com
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aceradvantage.com/stdreg/startpage.jsp?sn=LXABH052326421FBF71601
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
    O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
    O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
    O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
    O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
    O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe 1
    O4 - HKLM\..\Run: [Boot] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Boot.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePresentation HPD] C:\Acer\Empowering Technology\ePresentation\ePresentation.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
    O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_0
    O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
    O4 - Global Startup: Acer Empowering Technology.lnk = C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe
    O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
    O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
    O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
    O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
    O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
    O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
    O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
    O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
    O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
    O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
    O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
    O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
    O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
    O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
    O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
    O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
    O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
    O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
    O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
    O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
    O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
    O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
    O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
    O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
    O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
    O23 - Service: netpker - Unknown owner - C:\WINDOWS\svchost.exe (file missing)

    Gr Chris

    Comment


    • #5
     Dat is zo Marckie... Ik wacht dan ook rustig af...

     Comment


     • #6
      Oorspronkelijk geplaatst door Marckie
      Maak een nieuwe hijackthislogje met de nieuwste versie van hijackthis.
      Je gebruikt nog steeds de oude versie van hijackthis.
      Maak een logje met de nieuwste versie van hijackthis.

      Comment


      • #7
       ik heb opnieuw HJT geinstalleerd maar weet niet of dit een nieuwe versie is..

       Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
       Scan saved at 20:19:42, on 12-1-2008
       Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
       MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
       Boot mode: Normal

       Running processes:
       C:\WINDOWS\System32\smss.exe
       C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
       C:\WINDOWS\system32\services.exe
       C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
       C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
       C:\WINDOWS\Explorer.EXE
       C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
       C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
       C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
       C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
       C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
       C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
       C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
       C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
       C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
       C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
       C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
       C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
       C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
       C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
       C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
       C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
       C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
       C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
       C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
       C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
       C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
       C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
       C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
       C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
       C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
       C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
       C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
       C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
       C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
       C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
       C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
       C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
       C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
       C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
       R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://uk.yahoo.com
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aceradvantage.com/stdreg/startpage.jsp?sn=LXABH052326421FBF71601
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
       O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
       O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
       O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
       O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll
       O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
       O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
       O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
       O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe 1
       O4 - HKLM\..\Run: [Boot] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Boot.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePresentation HPD] C:\Acer\Empowering Technology\ePresentation\ePresentation.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
       O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
       O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
       O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
       O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_0
       O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
       O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
       O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
       O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
       O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
       O4 - S-1-5-18 Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe (User 'SYSTEM')
       O4 - .DEFAULT Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe (User 'Default user')
       O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
       O4 - Global Startup: Acer Empowering Technology.lnk = C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe
       O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
       O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
       O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
       O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
       O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
       O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
       O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
       O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
       O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
       O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
       O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
       O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
       O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
       O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
       O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
       O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
       O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
       O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
       O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
       O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
       O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
       O23 - Service: netpker - Unknown owner - C:\WINDOWS\svchost.exe (file missing)

       --
       End of file - 9546 bytes

       Comment


       • #8
        Dit is goede versie chrisos.

        Ga naar Start - uitvoeren en tik in: sc delete netpker
        Druk op Enter

        Herstart de computer.
        Download combofix.exe: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
        Plaats het op je bureaublad.
        Dubbelklik er op om het programma te starten.
        In het scherm dat verschijnt tik je een 1 in om het cleaning- en analysesproces te laten uitvoeren.
        Volg de instructies op het scherm.
        Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt).
        Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

        Comment


        • #9
         ComboFix 08-01-11.3 - Chris 2008-01-12 21:20:18.1 - FAT32x86
         Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.315 [GMT 1:00]
         Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Chris\Bureaublad\ComboFix.exe
         * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
         .

         (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
         .

         C:\Documents and Settings\Chris\err.log
         C:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp

         .
         (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-12 to 2008-01-12 ))))))))))))))))))))))))))))))
         .

         2008-01-12 20:19 . 2008-01-12 20:19 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
         2007-12-29 21:27 . 2007-12-29 21:27 <DIR> d--hs---- C:\FOUND.000

         .
         ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
         .
         2007-12-10 08:08 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\LogiShrd
         2007-12-10 08:08 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Logishrd
         2007-11-21 20:28 --------- d-----w C:\Program Files\Microsoft.NET
         2007-11-19 13:02 983,040 ----a-w C:\WINDOWS\PowerISO.exe
         2007-11-19 13:02 1,721,344 ----a-w C:\WINDOWS\MagicISO.exe
         2007-11-13 10:25 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys
         2007-11-07 09:30 727,040 ----a-w C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
         2007-11-07 09:30 727,040 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\lsasrv.dll
         2007-10-30 23:27 3,590,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtml.dll
         2007-10-30 17:20 360,064 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\tcpip.sys
         2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
         2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\quartz.dll
         2007-10-25 16:44 8,507,392 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\shell32.dll
         2007-10-25 08:28 222,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wmasf.dll
         2007-10-25 08:28 222,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmasf.dll
         .

         ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
         .
         .
         REGEDIT4
         *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

         [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
         "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 05:00 15360]
         "msnmsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" [2007-01-19 12:54 5674352]
         "updateMgr"="c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" [2006-03-30 16:45 313472]

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
         "AzMixerSel"="C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe" [2006-04-14 22:35 53248]
         "ATICCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2006-01-02 17:41 45056]
         "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-06-27 23:54 16248320 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]
         "SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 03:04 2879488 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]
         "SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-03-03 13:07 761946]
         "LManager"="C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe" [2006-06-23 06:59 602112]
         "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe" [2007-12-20 21:28 579072]
         "BluetoothAuthenticationAgent"="bthprops.cpl" [2004-08-04 05:00 110592 C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl]
         "ePower_DMC"="C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe" [2006-05-30 12:11 421888]
         "eRecoveryService"="C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe" [2006-06-01 14:40 413696]
         "eDataSecurity Loader"="C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe" [2006-03-17 15:00 345088]
         "Boot"="C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Boot.exe" [2006-03-15 22:12 579584]
         "Acer ePresentation HPD"="C:\Acer\Empowering Technology\ePresentation\ePresentation.exe" [2006-03-31 16:39 204800]
         "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2006-12-17 05:00 185896]
         "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" [2007-06-29 06:24 286720]
         "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-09-26 14:42 267064]
         "LogitechCommunicationsManager"="C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe" [2007-10-25 16:33 563984]
         "LogitechQuickCamRibbon"="C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" [2007-10-25 16:37 2178832]

         [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
         "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 05:00 15360]
         "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe" [2007-10-24 09:02 219136]

         C:\Documents and Settings\Chris\Menu Start\Programma's\Opstarten\
         SpywareGuard.lnk - C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe [2003-08-29 19:05:35]

         C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
         Acer Empowering Technology.lnk - C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe [2006-03-27 11:37:58]
         Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 22:05:26]

         R2 DritekPortIO;Dritek General Port I/O;C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\DPortIO.sys [2005-12-23 01:13]
         R2 int15;int15;C:\WINDOWS\system32\drivers\int15.sys [2006-06-02 13:59]
         R2 tvicport;tvicport;C:\WINDOWS\system32\drivers\tvicport.sys [2006-06-02 13:59]
         R3 psdfilter;psdfilter;C:\WINDOWS\system32\Drivers\psdfilter.sys [2006-04-07 20:17]
         R3 psdvdisk;psdvdisk;C:\WINDOWS\system32\Drivers\psdvdisk.sys [2006-03-08 17:10]
         S2 eLock2BurnerLockDriver;eLock2BurnerLockDriver;C:\WINDOWS\system32\eLock2BurnerLockDriver.sys
         S2 eLock2FSCTLDriver;eLock2FSCTLDriver;C:\WINDOWS\system32\eLock2FSCTLDriver.sys

         .
         Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
         "2008-01-01 12:18:04 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
         - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
         .
         **************************************************************************

         catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
         Rootkit scan 2008-01-12 21:23:14
         Windows 5.1.2600 Service Pack 2 FAT NTAPI

         scannen van verborgen processen ...

         scannen van verborgen autostart items ...

         scannen van verborgen bestanden ...

         Scan succesvol afgerond
         verborgen bestanden: 0

         **************************************************************************
         .
         Voltooingstijd: 2008-01-12 21:24:04
         ComboFix2.txt 2007-06-24 21:33:26
         ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-12 20:24:02
         .
         2008-01-09 19:50:42 --- E O F ---

         Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
         Scan saved at 21:24:51, on 12-1-2008
         Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
         MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
         Boot mode: Normal

         Running processes:
         C:\WINDOWS\System32\smss.exe
         C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
         C:\WINDOWS\system32\services.exe
         C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
         C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
         C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
         C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
         C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
         C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
         C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
         C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
         C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
         C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
         C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
         C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
         C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
         C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
         C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
         C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
         C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
         C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
         C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
         C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
         C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
         C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
         C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
         C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
         C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
         C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
         C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
         C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
         C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe
         C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
         C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
         C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
         C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
         C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
         C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
         C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
         C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
         C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
         C:\WINDOWS\explorer.exe
         C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
         C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
         R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
         R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://uk.yahoo.com
         R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aceradvantage.com/stdreg/startpage.jsp?sn=LXABH052326421FBF71601
         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
         O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
         O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
         O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
         O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll
         O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
         O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
         O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
         O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
         O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
         O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe 1
         O4 - HKLM\..\Run: [Boot] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Boot.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePresentation HPD] C:\Acer\Empowering Technology\ePresentation\ePresentation.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
         O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
         O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
         O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
         O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
         O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_0
         O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
         O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
         O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
         O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
         O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
         O4 - S-1-5-18 Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe (User 'SYSTEM')
         O4 - .DEFAULT Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe (User 'Default user')
         O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
         O4 - Global Startup: Acer Empowering Technology.lnk = C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe
         O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
         O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
         O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
         O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
         O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
         O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
         O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
         O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
         O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
         O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
         O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
         O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
         O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
         O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
         O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
         O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
         O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
         O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
         O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
         O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
         O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe

         --
         End of file - 9534 bytes

         Comment


         • #10
          Logjes zien er goed uit.
          Zijn er nog problemen nu?

          Comment


          • #11
           Gaat allemaal vlotter dan voorheen. Excelbestandje start sneller op maar nog niet optimaal... Misschien doordat er eerst een virusscanner over heen gaat om te checken voor virussen.. Verder springt alles snel open.

           Mag ik vragen wat je precies gedaan heb dan snap ik het ook misschien een beetje..

           (ps. Als mijn computer weer een keer vastloop en hij piept tig keer achter elkaar en ik moet m opnieuw opstarten, dan zal ik aangeven wat voor foutmelding die geeft)

           IIG alvast bedankt!

           Comment


           • #12
            Virusscanners scannen eerst de bestanden die gebruikt worden door Windows.
            Dat vertraagt ja.
            Ik heb restanten van virus laten verwijderen.
            Combofix heeft nog wat opgeruimd en ook wat tijdelijke bestanden gecleaned.

            Best dat je nog even je virusscanner update en je volledige computer laat controleren op aanwezigheid van malware. Wordt er wat gevonden, dan laat je dit verwijderen.

            Meldt of er nog problemen optreden.

            Comment


            • #13
             Geen problemen meer ondervonden.
             Kan ik in het vervolg (dus als mijn computer weer s langzaam is) gewoon combifix gebruiken of is dat af te raden?

             Denk dat je na dit de klacht kan afsluiten en markeren als opgelost.

             Bedankt voor wederom jullie hulp!

             Gr Chrisos

             Comment


             • #14
              Combofix moet je niet zo maar gebruiken.
              Voor een langzame computer kijk hier even: http://users.telenet.be/bluepatchy/m...ecomputer.html

              Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: ComboFix /u
              Druk op Enter.

              Meer info over hoe je een nieuwe infectie kan voorkomen vind je hier en hier.

              De status van deze thread zet ik op opgelost.
              Indien er niet meer gereageerd wordt, zal binnen een 3-tal dagen deze thread automatisch verplaatst worden naar de sectie Opgeloste hijackthislogs en is een reactie niet meer mogelijk. Dit om het forum netjes en overzichtelijk te houden.
              Blijkt dat er toch nog problemen zijn, en je wil weer reageren in dit topic, dan stuur je me een privé bericht met verzoek om heropening.

              Happy surfing again.

              Comment

              Sorry, you are not authorized to view this page
              Working...
              X
              😀
              🥰
              🤢
              😎
              😡
              👍
              👎