Mededeling

Collapse
No announcement yet.

toch nog problemen...

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • toch nog problemen...

  Hallo,

  enkele weken heb ik samen met jullie problemen opgelost op mijn laptop. Het virus trojan.vundo was op mijn pc geinstalleerd en zorgde voor narigheid. Ogenschijnlijk leek alles opgelost maar nu heb ik toch weer problemen. Venster blijven hangen (lees: repeteren zichzelf bij het verplaatsen). Ik kan nog steeds geen links openen wanneer ik deze aanklik in bijvoorbeeld een mail en hij geeft bij Outlook de melding dat mijn handtekening niet gevonden kan worden. Ik hoop dat jullie me wederom verder kunnen helpen.

  Alvast bedankt!


  Hier wederom een hijackthis bestand:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  c:\Program Files\Symantec\SPA\smc.exe
  c:\Program Files\Symantec\SPA\snac.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  c:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  C:\Program Files\iPass\iPassConnect\iPCAgent.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\orclobi\MyDesktop\MyDesktopService.exe
  C:\Program Files\Oracle\Outlook Connector\ocautoupds.exe
  C:\Program Files\Oracle\ODrive\XfsSvcCon.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\orclobi\MyDesktop\MyDesktopQOS.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  c:\Program Files\Symantec\SPA\SmcGui.exe
  C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\stsystra.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
  C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Apoint\HidFind.exe
  C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
  C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE
  C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Oracle\ODrive\odrive.exe
  C:\Program Files\hott notes 4\hottnotes.exe
  C:\Program Files\Oracle\ODrive\ODFWAgent.exe
  C:\Program Files\iPass\iPassConnect\downloader\ipccheck.exe
  C:\Program Files\microsoft office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  D:\Uitgepakte bestanden\office 2007 Portable\Portable Microsoft Office 2007\EXCEL.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\vpc32.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.mypip.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://my.oracle.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = wmplayer.exe
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://wpad/wpad.dat
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.oracleads.com;files.us.oracle.com;*.oraclecorp.com;*.oracle.com;*.oracleportal.com;<local>
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
  O2 - BHO: ODriveAdvPropHelper Class - {5D33B3E0-4FB3-4ED1-9106-B6EB06A3B7C2} - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ODriveHelper.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AutoProfileRepair] "C:\Program Files\Oracle\Outlook Connector\profilerepair.exe" -msi
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TweakAutomaticUpdates] C:\WINDOWS\orclobi\gdswsuspatch_soon.exe /s
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [IMEKRMIG6.1] C:\WINDOWS\ime\imkr6_1\IMEKRMIG.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /OfficeXPHack
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [ntpgds] C:\WINDOWS\orclobi\synctime.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [FirefoxConfig] C:\WINDOWS\orclobi\config\firefoxconfig.exe (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [ThunderbirdConfig] C:\WINDOWS\orclobi\config\tbirdconfig.exe (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [TSClientMSIUninstaller] cmd.exe /C "cscript %systemroot%\Installer\TSClientMsiTrans\tscuinst.vbs" (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [FirefoxConfig] C:\WINDOWS\orclobi\config\firefoxconfig.exe (User 'Default user')
  O4 - Startup: hott notes 4.lnk = C:\Program Files\hott notes 4\hottnotes.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Oracle Drive.lnk = C:\Program Files\Oracle\ODrive\odrive.exe
  O4 - Global Startup: VPN Client.lnk = ?
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://my.oracle.com
  O16 - DPF: {00191E43-49C2-48E2-A548-8F702D75622A} - https://conference.oracle.com/imtapp/res/jar/cnsload.cab
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
  O16 - DPF: {CAFECAFE-0013-0001-0025-ABCDEFABCDEF} (JInitiator 1.3.1.25) - https://global-forms.oraclecorp.com/jinitiator/oajinit.exe
  O16 - DPF: {CAFECAFE-0013-0001-0028-ABCDEFABCDEF} (JInitiator 1.3.1.28) - https://global-forms.oraclecorp.com/jinitiator/oajinit.exe
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = nl.oracle.com
  O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = nl.oracle.com
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = nl.oracle.com
  O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = nl.oracle.com
  O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: Domain = nl.oracle.com
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: pcAnywhere Host Service (awhost32) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\pcAnywhere\awhost32.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - c:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  O23 - Service: iPassConnectEngine - iPass - C:\Program Files\iPass\iPassConnect\iPassConnectEngine.exe
  O23 - Service: iPCAgent - iPass, Inc. - C:\Program Files\iPass\iPassConnect\iPCAgent.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: MyDesktopService (MyDesktopWindows) - Oracle Corporation - C:\WINDOWS\orclobi\MyDesktop\MyDesktopService.exe
  O23 - Service: Oracle Connector Automatic Updates Service (ocautoupds) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Oracle\Outlook Connector\ocautoupds.exe
  O23 - Service: ODrive Service (OdService) - Oracle - C:\Program Files\Oracle\ODrive\XfsSvcCon.exe
  O23 - Service: QOS MyDesktop (QOSMyDesktop) - Oracle - C:\WINDOWS\orclobi\MyDesktop\MyDesktopQOS.exe
  O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Symantec Protection Agent 5.1 (SmcService) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Symantec\SPA\smc.exe
  O23 - Service: Symantec NAC Service (SNAC) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Symantec\SPA\snac.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  O23 - Service: WMDM PMSP Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe (file missing)

 • #2
  Je logje vertoont geen sporen van malware infecties.

  Misschien kan deze handleiding je helpen:


  Groeten smeenk

  Comment

  Sorry, you are not authorized to view this page
  Working...
  X