Mededeling

Collapse
No announcement yet.

generic9.kzo

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • generic9.kzo

  Verplaatst Geïnfecteerd --->> Hijackthis logs. Tevens de log uit de bijlage gehaald en bijlage verwijderd.

  Vandaag kreeg ik een virus melding ivm generic9.kzo dat zich hechtte aan
  een srvany.exe file in mijn boekhoudprogramma.
  Ik heb het boekhoudprogramma moeten her-installeren na een
  uninstall van avg.
  Men zegt mij dat dit geen virus was maar dat avg het zo heette (?)
  Wat is er van aan?
  in bijlage een hijackje

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:53:28, on 8/01/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtcmd.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Belgium Identity Card\beidsystemtray.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Javasoft\JRE\1.3.1\bin\javaw.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\beidservicecrl.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Pvsw\Bin\SrvAny.exe
  C:\Pvsw\Bin\W3DBSMGR.EXE
  C:\Program Files\Common Files\C-LOGIC\ClAgent.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=10&rver=4.5.2130.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefaul t.aspx&id=64855&bk=64373153
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CloseDNF] C:\WINDOWS\system32\Utility.exe \1008
  O4 - HKLM\..\Run: [AME_CSA] rundll32 amecsa.cpl,RUN_DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SetDefPrt] C:\Program Files\Brother\Brmfl04g\BrStDvPt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter2.0] C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Belgacom] "C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtcmd.exe" /P Belgacom
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [beidsystemtray] C:\Program Files\Belgium Identity Card\beidsystemtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: C-LOGIC Berichtenbeheer.lnk = C:\Program Files\Common Files\C-LOGIC\ClAgent.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {598CF5C4-A8E3-4E0F-B4B9-AB82BC73BBC3} (SCardSign Control) - https://eloket.cevi.be/SCardSignAx.ocx
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1137000783796
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1137000770656
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6u3-windows-i586-jc.cab
  O16 - DPF: {A996E48C-D3DC-4244-89F7-AFA33EC60679} (Settings Class) - https://ccff02.minfin.fgov.be/CCFF_Authentication/views/login/signature/capicom.cab
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.5.0_06) -
  O20 - Winlogon Notify: AutorunsDisabled - C:\WINDOWS\
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: eID CRL Service - Zetes - C:\WINDOWS\system32\beidservicecrl.exe
  O23 - Service: eID Privacy Service - Zetes - C:\WINDOWS\system32\beidservicepcsc.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: PsqlWge - Unknown owner - C:\Pvsw\Bin\SrvAny.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

  --
  End of file - 8326 bytes
  Last edited by Crash; 08-01-08, 19:52.

 • #2
  Sluit alle open vensters.
  Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O20 - Winlogon Notify: AutorunsDisabled - C:\WINDOWS\


  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.


  Zijn er nog problemen nu?

  Comment


  • #3
   oef

   Het systeem lijkt weer probleemloos te werken.
   AVG heeft toch blijkbaar die generic9 onschadelijk gemaakt.
   Bestaan er (betalende) systemen die een zeer grote bescherming bieden?
   Ik werk als accountant op deze pc en ik zweer je dat ik nooit "buiten de lijntjes" kleur met dit ding!
   Ik wil dan ook een 100% beveiligde machine hebben.
   Bedank tot dusver!!
   Hierna het hijack logje

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 12:58:18, on 9/01/2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
   C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
   C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe
   C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
   C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
   C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtcmd.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\Belgium Identity Card\beidsystemtray.exe
   C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
   C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   C:\Program Files\Common Files\C-LOGIC\ClAgent.exe
   C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Javasoft\JRE\1.3.1\bin\javaw.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
   C:\WINDOWS\system32\beidservicecrl.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
   C:\Pvsw\Bin\SrvAny.exe
   C:\Pvsw\Bin\W3DBSMGR.EXE
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
   C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=10&rver=4.5.2130.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.as px&id=64855&bk=64373153
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [CloseDNF] C:\WINDOWS\system32\Utility.exe \1008
   O4 - HKLM\..\Run: [AME_CSA] rundll32 amecsa.cpl,RUN_DLL
   O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto
   O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [SetDefPrt] C:\Program Files\Brother\Brmfl04g\BrStDvPt.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter2.0] C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun
   O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [Belgacom] "C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtcmd.exe" /P Belgacom
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [beidsystemtray] C:\Program Files\Belgium Identity Card\beidsystemtray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
   O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O4 - Global Startup: C-Logic Berichtenbeheer.lnk = C:\Program Files\Common Files\C-LOGIC\ClAgent.exe
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
   O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
   O16 - DPF: {598CF5C4-A8E3-4E0F-B4B9-AB82BC73BBC3} (SCardSign Control) - https://eloket.cevi.be/SCardSignAx.ocx
   O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1137000783796
   O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1137000770656
   O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6u3-windows-i586-jc.cab
   O16 - DPF: {A996E48C-D3DC-4244-89F7-AFA33EC60679} (Settings Class) - https://ccff02.minfin.fgov.be/CCFF_Authentication/views/login/signature/capicom.cab
   O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.5.0_06) -
   O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
   O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
   O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
   O23 - Service: eID CRL Service - Zetes - C:\WINDOWS\system32\beidservicecrl.exe
   O23 - Service: eID Privacy Service - Zetes - C:\WINDOWS\system32\beidservicepcsc.exe
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
   O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
   O23 - Service: PsqlWge - Unknown owner - C:\Pvsw\Bin\SrvAny.exe
   O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
   O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
   O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

   --
   End of file - 8086 bytes

   Comment


   • #4
    Een 100% garantie op een echt beveiligde machine kan je nooit krijgen. Met geen enkele combinatie van securitytools.
    Alles, of toch bijna alles staat of valt met je surfgedrag en hoe je omgaat met bv bijlagen die via mail verstuurd worden.
    Gebruik je je gezond verstand wanneer je aan de computer zit en begeef je je niet op de 'duistere' sites van het internet, dan wordt de kans al een stuk kleiner op een infectie. Maar ook dan heb je geen 100% garantie.

    Het hijacthislogje ziet er goed uit.
    Installeer ook een firewall.

    Lees deze preventietips nog even door:http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1564073.htm

    Comment

    Sorry, you are not authorized to view this page
    Working...
    X