Mededeling

Collapse
No announcement yet.

SHeur

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • SHeur

  Mijn zoon heeft een virus, of trojan horse, o.i.d.: SHeur.ALBZ. Hij heeft het geinfecteerde file, (althans de virusscanner heeft dat gedaan) in de virus vault geplaatst. Nu kan hij (1) niet meer internet op (vandaar dat ik dit voor hem meld) en (2) zijn firewall niet meer aan de gang krijgen. Hij heeft ook een filenaam melding: hpzmsi01s.exe.

  Hieronder het HijackThis.log

  Alvast zeer bedankt voor de hulp.

  Jan van Gastel
  ----------------------------------------------------

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 12:44:31, on 13-1-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\HiJackThis_v2.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q404&bd=pavilion&pf=desktop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q404&bd=pavilion&pf=desktop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q404&bd=pavilion&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q404&bd=pavilion&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {2DA0DFC6-20DF-4F0B-A9D4-ADA59C981220} - c:\windows\system32\dmstylej.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {CA56AADD-6596-42F1-A740-6B30B9B2FFD3} - C:\WINDOWS\system32\catsrvj.dll
  O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] (disable) c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] (disable) ALCXMNTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [0e27b736sjq] C:\WINDOWS\system32\0e27b736sjq.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [0e27b736sjq] C:\WINDOWS\system32\0e27b736sjq.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - https://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
  O20 - Winlogon Notify: nmnteghq - C:\WINDOWS\SYSTEM32\dmstylej.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

  --
  End of file - 6757 bytes

  --------------------------------------------------------------

 • #2
  Dag Jan,

  Je gebruikt een oude versie van HijackThis. Best dat je eerst update naar de nieuwste versie: http://www.trendsecure.com/portal/en...HJTInstall.exe


  Sluit alle open vensters.
  Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  O2 - BHO: (no name) - {2DA0DFC6-20DF-4F0B-A9D4-ADA59C981220} - c:\windows\system32\dmstylej.dll
  O2 - BHO: (no name) - {CA56AADD-6596-42F1-A740-6B30B9B2FFD3} - C:\WINDOWS\system32\catsrvj.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] (disable) ALCXMNTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [0e27b736sjq] C:\WINDOWS\system32\0e27b736sjq.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [0e27b736sjq] C:\WINDOWS\system32\0e27b736sjq.exe
  O20 - Winlogon Notify: nmnteghq - C:\WINDOWS\SYSTEM32\dmstylej.dll


  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.


  Download combofix.exe: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
  Plaats het op je bureaublad.
  Dubbelklik er op om het programma te starten.
  In het scherm dat verschijnt tik je een 1 in om het cleaning- en analysesproces te laten uitvoeren.
  Volg de instructies op het scherm.
  Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt).
  Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

  Comment


  • #3
   Hallo...

   Met alle respect..nu snap ik het niet goed meer. Ik kreeg eerst een methode, zoals hierboven, toen een andere, waarbij een nieuwe versie van HijachThis moet worden geinstalleerd waarin enkele zaken moeten worden aangevinkt en gefixt. Daarna zou Combifix gebruikt moeten worden.

   Ik ben begonnen met het tweede advies, omdat ik ervan uitging dat dat het eerste overrule-de. Wat tot nu toe is gebeurd, is:
   1. Nwe versie HijackThis geinstalleerd.
   2. De in het bovenvermelde advies aangegeven items 'gefixt'.
   Combifix is nog niet gebruikt.

   Hieronder een nieuw HijackThis log.

   -----------------------------------
   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 17:49:06, on 13-1-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
   C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
   C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
   C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
   C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
   C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q404&bd=pavilion&pf=desktop
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q404&bd=pavilion&pf=desktop
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q404&bd=pavilion&pf=desktop
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q404&bd=pavilion&pf=desktop
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {2DA0DFC6-20DF-4F0B-A9D4-ADA59C981220} - c:\windows\system32\dmstylej.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: (no name) - {CA56AADD-6596-42F1-A740-6B30B9B2FFD3} - C:\WINDOWS\system32\catsrvj.dll
   O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] (disable) c:\windows\system\hpsysdrv.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
   O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
   O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
   O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
   O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - https://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
   O20 - Winlogon Notify: nmnteghq - C:\WINDOWS\SYSTEM32\dmstylej.dll
   O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
   O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
   O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
   O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
   O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
   O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

   --
   End of file - 6261 bytes

   Comment


   • #4
    Logje naar juiste topic verplaatst

    Comment


    • #5
     Ik begrijp helemaal niet wat je bedoelt Jan.
     Voer de instructies uit die ik gegeven heb.

     Comment


     • #6
      Marckie,

      Hierbij het nieuwe HijackThis log en het Combifix log

      Jan.

      -----------------------------------

      Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
      Scan saved at 0:18:18, on 15-1-2008
      Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
      Boot mode: Normal

      Running processes:
      C:\WINDOWS\System32\smss.exe
      C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
      C:\WINDOWS\system32\services.exe
      C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
      C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
      C:\WINDOWS\Explorer.EXE
      C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
      C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
      C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
      C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
      C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
      C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
      C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
      C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
      C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
      C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
      C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\HiJackThis_v2.exe

      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q404&bd=pavilion&pf=desktop
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q404&bd=pavilion&pf=desktop
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
      R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
      O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
      O2 - BHO: (no name) - {2DA0DFC6-20DF-4F0B-A9D4-ADA59C981220} - c:\windows\system32\dmstylej.dll
      O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
      O2 - BHO: (no name) - {CA56AADD-6596-42F1-A740-6B30B9B2FFD3} - C:\WINDOWS\system32\catsrvj.dll
      O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
      O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] (disable) c:\windows\system\hpsysdrv.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
      O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
      O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
      O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
      O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
      O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
      O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
      O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
      O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
      O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
      O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
      O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
      O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
      O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
      O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
      O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - https://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
      O20 - Winlogon Notify: nmnteghq - C:\WINDOWS\SYSTEM32\dmstylej.dll
      O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
      O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
      O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
      O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
      O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
      O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
      O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
      O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

      --
      End of file - 6141 bytes

      -----------------------------------------------

      ComboFix 08-01-13.1 - HP_Eigenaar 2008-01-15 0:08:41.1 - NTFSx86
      Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.242 [GMT 1:00]
      Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\ComboFix.exe
      * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
      .

      (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .

      D:\Autorun.inf
      C:\WINDOWS\system32\dmstylej.dll . . . . konden niet verwijderd worden

      .
      ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      .
      -------\LEGACY_GNJVVNSU
      -------\gnjvvnsu


      (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-14 to 2008-01-14 ))))))))))))))))))))))))))))))
      .

      2008-01-15 00:07 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe
      2008-01-13 17:37 . 2008-01-13 17:37 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
      2008-01-13 05:14 . 2008-01-13 05:14 120,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\ocwvllma.dat
      2008-01-13 05:08 . 19,584 C:\WINDOWS\system32\drivers\ktqxvwbc.dat
      2008-01-13 05:07 . 2008-01-15 00:10 83,968 --a------ C:\WINDOWS\system32\dmstylej.dll
      2008-01-13 05:07 . 2005-07-26 05:42 83,968 --a------ C:\WINDOWS\system32\catsrvj.dll
      2008-01-13 05:07 . 2004-09-09 10:42 15,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\0e27b736sjq.exe

      .
      ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .
      2008-01-14 17:38 --------- d-----w C:\Program Files\eMule
      2008-01-14 07:52 --------- d-----w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\AVG7
      2008-01-13 21:40 --------- d-----w C:\Program Files\Soulseek
      2008-01-13 04:08 360,064 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys
      2008-01-11 03:16 --------- d-----w C:\Program Files\Soulseek-Test
      2008-01-10 18:22 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
      2007-12-11 12:12 --------- d-----w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\Winamp
      2007-12-11 12:11 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp
      2007-12-06 00:16 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft
      2007-12-06 00:16 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avg7
      2007-12-03 15:52 --------- d-----w C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Application Data\AVG7
      .

      ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .
      .
      REGEDIT4
      *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{2DA0DFC6-20DF-4F0B-A9D4-ADA59C981220}]
      2008-01-15 00:10 83968 --a------ c:\windows\system32\dmstylej.dll

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{CA56AADD-6596-42F1-A740-6B30B9B2FFD3}]
      2005-07-26 05:42 83968 --a------ C:\WINDOWS\system32\catsrvj.dll

      [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 09:03 15360]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "hpsysdrv"="(disable) c:\windows\system\hpsysdrv.exe" [ ]
      "HotKeysCmds"="C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe" [2004-08-03 18:43 118784]
      "Recguard"="C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE" [2004-04-14 20:43 233472]
      "VTTimer"="VTTimer.exe"
      "AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2005-03-04 11:01 88209 C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe]
      "NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50 155648]
      "!AVG Anti-Spyware"="C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" [2008-01-01 15:37 6731312]
      "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-09-07 15:55 267064]
      "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-06-29 05:24 286720]
      "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 03:00 132496]
      "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2007-12-21 09:07 579072]
      "MSConfig"="C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe" [2004-08-04 09:03 160256]

      [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2007-12-06 01:16 219136]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]
      "Apple Mobile Device"=2 (0x2)


      .
      Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
      "2008-01-12 07:11:01 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
      - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
      .
      **************************************************************************

      catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
      Rootkit scan 2008-01-15 00:13:10
      Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

      scannen van verborgen processen ...

      scannen van verborgen autostart items ...

      scannen van verborgen bestanden ...

      Scan succesvol afgerond
      verborgen bestanden: 0

      **************************************************************************
      .
      Voltooingstijd: 2008-01-15 0:15:40 - machine was rebooted
      ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-14 23:15:12
      .
      2008-01-13 05:13:28 --- E O F ---

      Comment


      • #7
       Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: ComboFix /u
       Druk op Enter.
       Download combofix.exe opnieuw: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
       Plaats het op je bureaublad.
       Dubbelklik er op om het programma te starten.
       In het scherm dat verschijnt tik je een 1 in om het cleaning- en analysesproces te laten uitvoeren.
       Volg de instructies op het scherm.
       Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt).
       Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

       Let wel op de laatste log van hijackthis, was gemaakt met een oude versie. Je moet de nieuwste versie gebruiken.

       Comment


       • #8
        Dag Marckie,

        Hierbij het nieuwe HijackThis en ComboFix logje.
        Groet,
        Jan.

        -------------------------------------------
        Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
        Scan saved at 14:00:32, on 16-1-2008
        Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
        MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
        Boot mode: Normal

        Running processes:
        C:\WINDOWS\System32\smss.exe
        C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
        C:\WINDOWS\system32\services.exe
        C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
        C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
        C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
        C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
        C:\WINDOWS\Explorer.EXE
        C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
        C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
        C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
        C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
        C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
        C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
        C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
        C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
        C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
        F:\HC\HiJackThis.exe

        R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q404&bd=pavilion&pf=desktop
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q404&bd=pavilion&pf=desktop
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
        R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
        O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
        O2 - BHO: (no name) - {2DA0DFC6-20DF-4F0B-A9D4-ADA59C981220} - c:\windows\system32\dmstylej.dll
        O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
        O2 - BHO: (no name) - {CA56AADD-6596-42F1-A740-6B30B9B2FFD3} - C:\WINDOWS\system32\catsrvj.dll
        O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
        O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] (disable) c:\windows\system\hpsysdrv.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
        O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
        O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
        O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
        O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
        O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
        O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
        O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
        O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
        O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
        O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
        O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
        O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
        O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - https://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
        O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
        O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
        O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
        O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
        O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
        O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

        --
        End of file - 5810 bytes

        ---------------------------------------------------

        ComboFix 08-01-16.4 - HP_Eigenaar 2008-01-16 13:46:54.3 - NTFSx86
        Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.245 [GMT 1:00]
        Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\ComboFix.exe
        * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

        WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
        .

        (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .

        C:\WINDOWS\system32\dmstylej.dll . . . . konden niet verwijderd worden

        .
        ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

        .
        -------\gnjvvnsu


        (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-16 to 2008-01-16 ))))))))))))))))))))))))))))))
        .

        2008-01-15 00:07 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe
        2008-01-13 17:37 . 2008-01-13 17:37 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
        2008-01-13 05:14 . 2008-01-13 05:14 120,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\ocwvllma.dat
        2008-01-13 05:08 . 19,584 C:\WINDOWS\system32\drivers\ktqxvwbc.dat
        2008-01-13 05:07 . 2008-01-16 13:49 83,968 --a------ C:\WINDOWS\system32\dmstylej.dll
        2008-01-13 05:07 . 2005-07-26 05:42 83,968 --a------ C:\WINDOWS\system32\catsrvj.dll
        2008-01-13 05:07 . 2004-09-09 10:42 15,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\0e27b736sjq.exe

        .
        ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .
        2008-01-16 09:07 --------- d-----w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\AVG7
        2008-01-14 17:38 --------- d-----w C:\Program Files\eMule
        2008-01-13 21:40 --------- d-----w C:\Program Files\Soulseek
        2008-01-13 04:08 360,064 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys
        2008-01-11 03:16 --------- d-----w C:\Program Files\Soulseek-Test
        2008-01-10 18:22 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
        2007-12-11 12:12 --------- d-----w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\Winamp
        2007-12-11 12:11 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp
        2007-12-06 00:16 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft
        2007-12-06 00:16 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avg7
        .

        ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .
        .
        REGEDIT4
        *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{2DA0DFC6-20DF-4F0B-A9D4-ADA59C981220}]
        2008-01-16 13:49 83968 --a------ c:\windows\system32\dmstylej.dll

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{CA56AADD-6596-42F1-A740-6B30B9B2FFD3}]
        2005-07-26 05:42 83968 --a------ C:\WINDOWS\system32\catsrvj.dll

        [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 09:03 15360]

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "hpsysdrv"="(disable) c:\windows\system\hpsysdrv.exe" [ ]
        "HotKeysCmds"="C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe" [2004-08-03 18:43 118784]
        "Recguard"="C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE" [2004-04-14 20:43 233472]
        "VTTimer"="VTTimer.exe"
        "AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2005-03-04 11:01 88209 C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe]
        "NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50 155648]
        "!AVG Anti-Spyware"="C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" [2008-01-01 15:37 6731312]
        "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-09-07 15:55 267064]
        "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-06-29 05:24 286720]
        "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 03:00 132496]
        "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2007-12-21 09:07 579072]
        "MSConfig"="C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe" [2004-08-04 09:03 160256]

        [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2007-12-06 01:16 219136]

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]
        "Apple Mobile Device"=2 (0x2)


        .
        Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
        "2008-01-12 07:11:01 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
        - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
        .
        **************************************************************************

        catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
        Rootkit scan 2008-01-16 13:55:36
        Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

        scannen van verborgen processen ...

        scannen van verborgen autostart items ...

        scannen van verborgen bestanden ...

        Scan succesvol afgerond
        verborgen bestanden: 0

        **************************************************************************
        .
        Voltooingstijd: 2008-01-16 13:58:12 - machine was rebooted
        ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-16 12:57:31
        ComboFix2.txt 2008-01-16 02:38:17
        .
        2008-01-13 05:13:28 --- E O F ---

        Comment


        • #9
         Open een kladblokbestand.
         Kopieer de ondestaande code, en plak deze in het kladblokbestand.
         Sla het kladblokbestand op als CFScript.txt
         Code:
         Rootkit::
         c:\windows\system32\dmstylej.dll
         C:\WINDOWS\system32\catsrvj.dll
         C:\WINDOWS\system32\ocwvllma.dat
         C:\WINDOWS\system32\drivers\ktqxvwbc.dat
         C:\WINDOWS\system32\0e27b736sjq.exe
         Sleep nu het bestand CFScript.txt in het bestand ComboFix.exe

         ComboFix zal opnieuw starten.
         Wanneer ComboFix klaar is, dit kan na een herstart zijn, opent er een logfile.
         Post de inhoud van de logfile samen met een nieuwe hijackthislog.

         Comment


         • #10
          Dag Marckie,

          De nieuwe logfiles:

          ---------------------------------------------------

          ComboFix 08-01-16.4 - HP_Eigenaar 2008-01-16 15:04:39.4 - NTFSx86
          Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.219 [GMT 1:00]
          Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\ComboFix.exe
          Command switches used :: C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\CFScript.txt
          * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

          WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
          .

          (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          .

          C:\WINDOWS\system32\0e27b736sjq.exe
          C:\WINDOWS\system32\catsrvj.dll
          c:\windows\system32\dmstylej.dll
          C:\WINDOWS\system32\drivers\ktqxvwbc.dat
          C:\WINDOWS\system32\ocwvllma.dat

          .
          (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-16 to 2008-01-16 ))))))))))))))))))))))))))))))
          .

          2008-01-15 00:07 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe
          2008-01-13 17:37 . 2008-01-13 17:37 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro

          .
          ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          .
          2008-01-16 09:07 --------- d-----w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\AVG7
          2008-01-14 17:38 --------- d-----w C:\Program Files\eMule
          2008-01-13 21:40 --------- d-----w C:\Program Files\Soulseek
          2008-01-13 04:08 360,064 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys
          2008-01-11 03:16 --------- d-----w C:\Program Files\Soulseek-Test
          2008-01-10 18:22 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
          2007-12-11 12:12 --------- d-----w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\Winamp
          2007-12-11 12:11 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp
          2007-12-06 00:16 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft
          2007-12-06 00:16 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avg7
          .

          ((((((((((((((((((((((((((((( [email protected]_13.56.58.07 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          .
          - 2008-01-16 12:46:30 1,224,704 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000001\NTUSER.DAT
          + 2008-01-16 14:04:27 1,224,704 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000001\NTUSER.DAT
          - 2008-01-16 12:46:30 8,192 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000002\UsrClass.dat
          + 2008-01-16 14:04:27 8,192 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000002\UsrClass.dat
          - 2008-01-16 12:46:30 1,224,704 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000003\NTUSER.DAT
          + 2008-01-16 14:04:28 1,224,704 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000003\NTUSER.DAT
          - 2008-01-16 12:46:30 8,192 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000004\UsrClass.dat
          + 2008-01-16 14:04:28 8,192 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000004\UsrClass.dat
          - 2008-01-16 12:46:30 10,027,008 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000005\ntuser.dat
          + 2008-01-16 14:04:28 10,027,008 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000005\ntuser.dat
          - 2008-01-16 12:46:30 155,648 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000006\UsrClass.dat
          + 2008-01-16 14:04:28 155,648 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000006\UsrClass.dat
          .
          ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          .
          .
          REGEDIT4
          *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

          [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{2DA0DFC6-20DF-4F0B-A9D4-ADA59C981220}]
          c:\windows\system32\dmstylej.dll

          [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{CA56AADD-6596-42F1-A740-6B30B9B2FFD3}]
          C:\WINDOWS\system32\catsrvj.dll

          [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
          "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 09:03 15360]

          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
          "hpsysdrv"="(disable) c:\windows\system\hpsysdrv.exe" [ ]
          "HotKeysCmds"="C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe" [2004-08-03 18:43 118784]
          "Recguard"="C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE" [2004-04-14 20:43 233472]
          "VTTimer"="VTTimer.exe"
          "AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2005-03-04 11:01 88209 C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe]
          "NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50 155648]
          "!AVG Anti-Spyware"="C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" [2008-01-01 15:37 6731312]
          "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-09-07 15:55 267064]
          "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-06-29 05:24 286720]
          "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 03:00 132496]
          "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2007-12-21 09:07 579072]
          "MSConfig"="C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe" [2004-08-04 09:03 160256]

          [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
          "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2007-12-06 01:16 219136]

          [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]
          "Apple Mobile Device"=2 (0x2)


          .
          Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
          "2008-01-12 07:11:01 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
          - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
          .
          **************************************************************************

          catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
          Rootkit scan 2008-01-16 15:09:11
          Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

          scannen van verborgen processen ...

          scannen van verborgen autostart items ...

          scannen van verborgen bestanden ...

          Scan succesvol afgerond
          verborgen bestanden: 0

          **************************************************************************
          .
          Voltooingstijd: 2008-01-16 15:11:47 - machine was rebooted
          ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-16 14:11:16
          ComboFix2.txt 2008-01-16 02:38:17
          .
          2008-01-13 05:13:28 --- E O F ---

          ---------------------------------------------------------------------

          Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
          Scan saved at 15:13:35, on 16-1-2008
          Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
          MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
          Boot mode: Normal

          Running processes:
          C:\WINDOWS\System32\smss.exe
          C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
          C:\WINDOWS\system32\services.exe
          C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
          C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
          C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
          C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
          C:\WINDOWS\Explorer.EXE
          C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
          C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
          C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
          C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
          C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
          C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
          C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
          C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
          C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
          C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
          C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
          C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
          C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
          F:\HC\HiJackThis.exe

          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q404&bd=pavilion&pf=desktop
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q404&bd=pavilion&pf=desktop
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
          R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
          O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
          O2 - BHO: (no name) - {2DA0DFC6-20DF-4F0B-A9D4-ADA59C981220} - c:\windows\system32\dmstylej.dll (file missing)
          O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
          O2 - BHO: (no name) - {CA56AADD-6596-42F1-A740-6B30B9B2FFD3} - C:\WINDOWS\system32\catsrvj.dll (file missing)
          O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
          O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] (disable) c:\windows\system\hpsysdrv.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
          O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
          O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
          O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
          O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
          O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
          O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
          O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
          O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
          O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
          O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
          O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
          O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
          O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
          O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
          O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
          O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - https://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
          O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
          O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
          O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
          O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
          O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
          O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

          --
          End of file - 5804 bytes

          Comment


          • #11
           Dat ziet er al wat beter uit.

           Sluit alle open vensters.
           Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

           O2 - BHO: (no name) - {2DA0DFC6-20DF-4F0B-A9D4-ADA59C981220} - c:\windows\system32\dmstylej.dll (file missing)
           O2 - BHO: (no name) - {CA56AADD-6596-42F1-A740-6B30B9B2FFD3} - C:\WINDOWS\system32\catsrvj.dll (file missing)
           O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] (disable) c:\windows\system\hpsysdrv.exe


           Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

           Herstart de computer.

           Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.


           Ga naar deze website: http://www.virustotal.com/en/indexf.html
           Laat volgend bestandje scannen: C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys
           Post het resultaat van de scan.
           (Mocht deze geïnfecteerd zijn, niet verwijderen dan)

           Comment


           • #12
            Hallo Marckie,

            Hierbij het gevraagde nieuwe HijackThis-logje. Het bestand C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys kon ik helaas niet laten scannen op de computer van mijn zoon, omdat die nog steeds geen verbinding met internet maakt. Ik heb een kopie van het bewuste bestandje op een USB-stick gezet. Kan ik het op die manier via mijn eigen computer laten scannen?

            Vriendelijke groet,
            Jan.
            ---------------------------------------------------------------------

            Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
            Scan saved at 16:28:13, on 16-1-2008
            Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
            MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
            Boot mode: Normal

            Running processes:
            C:\WINDOWS\System32\smss.exe
            C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
            C:\WINDOWS\system32\services.exe
            C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
            C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
            C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
            C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
            C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
            C:\WINDOWS\Explorer.EXE
            C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
            C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
            C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
            C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
            C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
            C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
            C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
            C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
            C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
            C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
            C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
            C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
            C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
            C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
            C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
            C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\HC\HiJackThis.exe

            R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q404&bd=pavilion&pf=desktop
            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q404&bd=pavilion&pf=desktop
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
            R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
            O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
            O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
            O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
            O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
            O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
            O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
            O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
            O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
            O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
            O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
            O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
            O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
            O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
            O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
            O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
            O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
            O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
            O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
            O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
            O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - https://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
            O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
            O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
            O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
            O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
            O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
            O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

            --
            End of file - 5631 bytes

            Comment


            • #13
             Kan je gewoon laten scannen vanop je stick.

             Comment


             • #14
              Resultaat scan bestand C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys door Virustotal:

              --------------------------------------------------------------------

              Antivirus Versie Laatst geüpdatet Resultaat
              AhnLab-V3 2008.1.16.11 2008.01.16 -
              AntiVir 7.6.0.48 2008.01.16 -
              Authentium 4.93.8 2008.01.16 -
              Avast 4.7.1098.0 2008.01.16 -
              AVG 7.5.0.516 2008.01.16 -
              BitDefender 7.2 2008.01.16 -
              CAT-QuickHeal 9.00 2008.01.16 -
              ClamAV 0.91.2 2008.01.16 -
              DrWeb 4.44.0.09170 2008.01.16 -
              eSafe 7.0.15.0 2008.01.16 -
              eTrust-Vet 31.3.5462 2008.01.16 -
              Ewido 4.0 2008.01.16 -
              FileAdvisor 1 2008.01.16 -
              Fortinet 3.14.0.0 2008.01.16 -
              F-Prot 4.4.2.54 2008.01.15 -
              F-Secure 6.70.13260.0 2008.01.16 -
              Ikarus T3.1.1.20 2008.01.16 -
              Kaspersky 7.0.0.125 2008.01.16 -
              McAfee 5209 2008.01.16 -
              Microsoft 1.3109 2008.01.16 -
              NOD32v2 2798 2008.01.16 -
              Norman 5.80.02 2008.01.16 -
              Panda 9.0.0.4 2008.01.15 -
              Prevx1 V2 2008.01.16 -
              Rising 20.27.22.00 2008.01.16 -
              Sophos 4.24.0 2008.01.16 -
              Sunbelt 2.2.907.0 2008.01.15 -
              TheHacker 6.2.9.188 2008.01.16 -
              VBA32 3.12.2.5 2008.01.15 -
              VirusBuster 4.3.26:9 2008.01.16 -
              Webwasher-Gateway 6.6.2 2008.01.16 Win32.Malware.gen!80 (suspicious)

              Extra informatie
              File size: 360064 bytes
              MD5: 71cc4368deaa57aa1ea1f18bc837650d
              SHA1: 6a835c73a5b7dc11c88dc062ed081882f7d2cfff
              PEiD: -

              Comment


              • #15
               Kan je deze batfile even laten lopen op de computer?
               Open een kladblokbestand.
               Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
               Ga naar Bestand - Opslaan als.
               Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
               Bij "Bestandsnaam" zet je: look.bat
               Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
               Klik op de knop Opslaan.
               Code:
               DIR %Systemdrive%\tcpip.sys /a h /s >>files.txt
               START NOTEPAD.EXE files.txt
               Dubbelklik op look.bat en post het resultaat van logfile die opent.

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X