Mededeling

Collapse
No announcement yet.

problemen met "storageprotector.com"

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • problemen met "storageprotector.com"

  beste mensen,
  ik heb sinds enkele dagen problemen met storageprotector.com . Deze heeft zich kennelijk geinstalleerd op mijn pc. Met spybot en Adaware krijg ik het niet weg. ik heb een log gemaakt met HIJackThis en daarna met Log combofix:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 9:12:54, on 14-1-2008
  Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\System32\rserver30\FamItrfc.Exe
  C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Windows\System32\mobsync.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Windows\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\Users\Memelink\AppData\Local\Temp\Rar$EX00.094\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  F3 - REG:win.ini: load=C:\Windows\system32\gebca.exe
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\vtstq.dll,#1
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [7cf9c834] rundll32.exe "C:\Windows\system32\okjhupra.dll",b
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://fdl.msn.com/public/chat/msnchat45.cab
  O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: ,C:\Windows\system32\rserver30\r3god.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\ehome\ehstart.dll,-101 (ehstart) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
  O23 - Service: Microsoft cache control (MSControlService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\windows
  O23 - Service: MSSQL$PINNACLESYS - Unknown owner - C:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe" -sPINNACLESYS (file missing)
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  O23 - Service: Radmin Server V3 (RServer3) - Unknown owner - C:\Windows\System32\rserver30\rserver3.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
  O23 - Service: SQLAgent$PINNACLESYS - Unknown owner - C:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlagent.EXE" -i PINNACLESYS (file missing)
  O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)  --------------------------------------------------
  de problemen bestaan uit het voortdurend krijgen van foutmeldingen vanuit de taakbalk over dreigingen en het niet kunnen verwijderen van de shortcuts op mijn desktop onder de naam "held en supportcenter" en "windows update" Verder is de pc ook erg traag met name met internet.

  [gisteren stiond een dergelijk geval op deze log ]
  Kan iemand mij helpen??

  alvast bedankt Ronald M

 • #2
  Je maakt volgens mij gebruik van een crack voor Remote Administrator 3.0.

  Je maakt volgens mij geen gebruik van een realtime antivirusscanner.

  Ik verschiet er niet van dat jij malware op je systeem haalt.

  Je gebruikt een oude versie van HijackThis. Best dat je deze versie gebruikt: http://www.trendsecure.com/portal/en...HJTInstall.exe

  Download combofix.exe: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
  Plaats het op je bureaublad.
  Dubbelklik er op om het programma te starten.
  In het scherm dat verschijnt tik je een 1 in om het cleaning- en analysesproces te laten uitvoeren.
  Volg de instructies op het scherm.
  Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt).
  Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

  Comment


  • #3
   hier het logbestand van vandaag:
   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 16:09:42, on 16-1-2008
   Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\Windows\system32\Dwm.exe
   C:\Windows\Explorer.EXE
   C:\Windows\system32\taskeng.exe
   C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe
   C:\Windows\System32\rundll32.exe
   C:\Windows\System32\rundll32.exe
   C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
   C:\Windows\ehome\ehtray.exe
   C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
   C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
   C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
   C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
   C:\Windows\System32\rserver30\FamItrfc.Exe
   C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
   C:\Windows\System32\mobsync.exe
   C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
   C:\Program Files\NewsLeecher\newsLeecher.exe
   C:\Program Files\BitLord\BitLord.exe
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE
   C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
   C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
   C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
   O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
   O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
   O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
   O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
   O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [7cf9c834] rundll32.exe "C:\Windows\system32\okjhupra.dll",b
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
   O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe"
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
   O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe
   O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
   O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
   O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
   O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
   O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
   O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
   O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
   O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
   O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
   O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
   O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
   O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
   O13 - Gopher Prefix:
   O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://fdl.msn.com/public/chat/msnchat45.cab
   O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
   O20 - AppInit_DLLs: ,C:\Windows\system32\rserver30\r3god.dll
   O20 - Winlogon Notify: qomlmki - qomlmki.dll (file missing)
   O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
   O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
   O23 - Service: Microsoft cache control (MSControlService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\windows (file missing)
   O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
   O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
   O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
   O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
   O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
   O23 - Service: Radmin Server V3 (RServer3) - Famatech International Corp. - C:\Windows\System32\rserver30\rserver3.exe
   O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
   O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

   --
   End of file - 8631 bytes

   Comment


   • #4
    het resultaat van combofix: deel 1/2
    ComboFix 08-01-14.3 - Memelink 2008-01-14 9:17:25.1 - NTFSx86
    Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.1202 [GMT 1:00]
    Gestart vanuit: C:\Users\Memelink\Desktop\ComboFix.exe
    * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
    .

    (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    .

    C:\pos103B.tmp
    C:\pos104.tmp
    C:\pos108B.tmp
    C:\pos10CA.tmp
    C:\pos1129.tmp
    C:\pos1178.tmp
    C:\pos11C7.tmp
    C:\pos1216.tmp
    C:\pos1265.tmp
    C:\pos1295.tmp
    C:\pos12D5.tmp
    C:\pos1314.tmp
    C:\pos134A.tmp
    C:\pos1354.tmp
    C:\pos135B.tmp
    C:\pos136C.tmp
    C:\pos1393.tmp
    C:\pos139C.tmp
    C:\pos13AA.tmp
    C:\pos13BC.tmp
    C:\pos13CA.tmp
    C:\pos13DB.tmp
    C:\pos13EC.tmp
    C:\pos13F2.tmp
    C:\pos13FC.tmp
    C:\pos1422.tmp
    C:\pos142C.tmp
    C:\pos143A.tmp
    C:\pos146C.tmp
    C:\pos1481.tmp
    C:\pos1489.tmp
    C:\pos149C.tmp
    C:\pos14B0.tmp
    C:\pos14B9.tmp
    C:\pos14E0.tmp
    C:\pos14EB.tmp
    C:\pos14F8.tmp
    C:\pos14FC.tmp
    C:\pos1520.tmp
    C:\pos153.tmp
    C:\pos1559.tmp
    C:\pos1566.tmp
    C:\pos156F.tmp
    C:\pos15A6.tmp
    C:\pos15A9.tmp
    C:\pos15AE.tmp
    C:\pos15B8.tmp
    C:\pos15F8.tmp
    C:\pos160D.tmp
    C:\pos1614.tmp
    C:\pos1645.tmp
    C:\pos1676.tmp
    C:\pos167C.tmp
    C:\pos16D4.tmp
    C:\pos16EA.tmp
    C:\pos1714.tmp
    C:\pos1729.tmp
    C:\pos1740.tmp
    C:\pos1763.tmp
    C:\pos1774.tmp
    C:\pos1788.tmp
    C:\pos17BE.tmp
    C:\pos17C8.tmp
    C:\pos17E8.tmp
    C:\pos17F.tmp
    C:\pos1808.tmp
    C:\pos1822.tmp
    C:\pos1838.tmp
    C:\pos1857.tmp
    C:\pos185C.tmp
    C:\pos1868.tmp
    C:\pos1879.tmp
    C:\pos1887.tmp
    C:\pos1890.tmp
    C:\pos18B7.tmp
    C:\pos18C0.tmp
    C:\pos18C8.tmp
    C:\pos18C9.tmp
    C:\pos18D8.tmp
    C:\pos18E9.tmp
    C:\pos18F0.tmp
    C:\pos1909.tmp
    C:\pos1910.tmp
    C:\pos1927.tmp
    C:\pos1929.tmp
    C:\pos1930.tmp
    C:\pos1956.tmp
    C:\pos1969.tmp
    C:\pos1986.tmp
    C:\pos1987.tmp
    C:\pos1989.tmp
    C:\pos199F.tmp
    C:\pos19B9.tmp
    C:\pos19C6.tmp
    C:\pos19D5.tmp
    C:\pos19DE.tmp
    C:\pos1A08.tmp
    C:\pos1A14.tmp
    C:\pos1A15.tmp
    C:\pos1A2.tmp
    C:\pos1A3D.tmp
    C:\pos1A48.tmp
    C:\pos1A54.tmp
    C:\pos1A55.tmp
    C:\pos1A75.tmp
    C:\pos1A7C.tmp
    C:\pos1A97.tmp
    C:\pos1AC4.tmp
    C:\pos1ACB.tmp
    C:\pos1AD2.tmp
    C:\pos1AD6.tmp
    C:\pos1AF7.tmp
    C:\pos1B03.tmp
    C:\pos1B1B.tmp
    C:\pos1B36.tmp
    C:\pos1B52.tmp
    C:\pos1B5F.tmp
    C:\pos1B66.tmp
    C:\pos1B6A.tmp
    C:\pos1B96.tmp
    C:\pos1BB9.tmp
    C:\pos1BBE.tmp
    C:\pos1BC6.tmp
    C:\pos1BFE.tmp
    C:\pos1C0.tmp
    C:\pos1C05.tmp
    C:\pos1C0E.tmp
    C:\pos1C0F.tmp
    C:\pos1C18.tmp
    C:\pos1C1F.tmp
    C:\pos1C35.tmp
    C:\pos1C5E.tmp
    C:\pos1C65.tmp
    C:\pos1C67.tmp
    C:\pos1C7D.tmp
    C:\pos1C95.tmp
    C:\pos1CBD.tmp
    C:\pos1CC5.tmp
    C:\pos1CCC.tmp
    C:\pos1D14.tmp
    C:\pos1D2B.tmp
    C:\pos1D4B.tmp
    C:\pos1D53.tmp
    C:\pos1D64.tmp
    C:\pos1D65.tmp
    C:\pos1D6B.tmp
    C:\pos1D76.tmp
    C:\pos1D9B.tmp
    C:\pos1DA0.tmp
    C:\pos1DA5.tmp
    C:\pos1DC9.tmp
    C:\pos1DD5.tmp
    C:\pos1DE.tmp
    C:\pos1E15.tmp
    C:\pos1E19.tmp
    C:\pos1E47.tmp
    C:\pos1E54.tmp
    C:\pos1E58.tmp
    C:\pos1E84.tmp
    C:\pos1E88.tmp
    C:\pos1EC4.tmp
    C:\pos1EC7.tmp
    C:\pos1ED4.tmp
    C:\pos1EDA.tmp
    C:\pos1EF5.tmp
    C:\pos1F1.tmp
    C:\pos1F19.tmp
    C:\pos1F24.tmp
    C:\pos1F64.tmp
    C:\pos1F65.tmp
    C:\pos1F78.tmp
    C:\pos1F90.tmp
    C:\pos1FA3.tmp
    C:\pos1FB4.tmp
    C:\pos1FCF.tmp
    C:\pos1FE3.tmp
    C:\pos1FE4.tmp
    C:\pos1FE6.tmp
    C:\pos200F.tmp
    C:\pos202F.tmp
    C:\pos204F.tmp
    C:\pos2055.tmp
    C:\pos2080.tmp
    C:\pos208F.tmp
    C:\pos2091.tmp
    C:\pos2095.tmp
    C:\pos20BF.tmp
    C:\pos20E0.tmp
    C:\pos20FE.tmp
    C:\pos20FF.tmp
    C:\pos212F.tmp
    C:\pos213E.tmp
    C:\pos2171.tmp
    C:\pos217D.tmp
    C:\pos218C.tmp
    C:\pos21AC.tmp
    C:\pos21AD.tmp
    C:\pos21AE.tmp
    C:\pos21CC.tmp
    C:\pos21ED.tmp
    C:\pos220C.tmp
    C:\pos221C.tmp
    C:\pos221E.tmp
    C:\pos222B.tmp
    C:\pos223B.tmp
    C:\pos224E.tmp
    C:\pos225C.tmp
    C:\pos226B.tmp
    C:\pos2299.tmp
    C:\pos229B.tmp
    C:\pos22AB.tmp
    C:\pos22CB.tmp
    C:\pos22D.tmp
    C:\pos22EA.tmp
    C:\pos22FB.tmp
    C:\pos230B.tmp
    C:\pos231.tmp
    C:\pos233A.tmp
    C:\pos234A.tmp
    C:\pos236A.tmp
    C:\pos2385.tmp
    C:\pos2387.tmp
    C:\pos23A9.tmp
    C:\pos23D4.tmp
    C:\pos23D9.tmp
    C:\pos23E8.tmp
    C:\pos24.tmp
    C:\pos2404.tmp
    C:\pos2418.tmp
    C:\pos2458.tmp
    C:\pos2463.tmp
    C:\pos2488.tmp
    C:\pos24C1.tmp
    C:\pos24C4.tmp
    C:\pos24F6.tmp
    C:\pos250F.tmp
    C:\pos2520.tmp
    C:\pos2536.tmp
    C:\pos2542.tmp
    C:\pos2560.tmp
    C:\pos2585.tmp
    C:\pos25A1.tmp
    C:\pos25A5.tmp
    C:\pos25BE.tmp
    C:\pos25E5.tmp
    C:\pos25E7.tmp
    C:\pos25FE.tmp
    C:\pos2624.tmp
    C:\pos262E.tmp
    C:\pos2636.tmp
    C:\pos264D.tmp
    C:\pos2664.tmp
    C:\pos267E.tmp
    C:\pos268C.tmp
    C:\pos26A3.tmp
    C:\pos26BD.tmp
    C:\pos26C4.tmp
    C:\pos26D.tmp
    C:\pos26EB.tmp
    C:\pos26ED.tmp
    C:\pos26F2.tmp
    C:\pos26FE.tmp
    C:\pos271B.tmp
    C:\pos2741.tmp
    C:\pos275B.tmp
    C:\pos275C.tmp
    C:\pos2761.tmp
    C:\pos277B.tmp
    C:\pos2790.tmp
    C:\pos27AB.tmp
    C:\pos27C0.tmp
    C:\pos27EA.tmp
    C:\pos27FA.tmp
    C:\pos27FE.tmp
    C:\pos280.tmp
    C:\pos2800.tmp
    C:\pos281A.tmp
    C:\pos2839.tmp
    C:\pos284F.tmp
    C:\pos286D.tmp
    C:\pos2888.tmp
    C:\pos288E.tmp
    C:\pos28A8.tmp
    C:\pos28AC.tmp
    C:\pos28DE.tmp
    C:\pos28F7.tmp
    C:\pos2906.tmp
    C:\pos292D.tmp
    C:\pos2936.tmp
    C:\pos293A.tmp
    C:\pos295D.tmp
    C:\pos2965.tmp
    C:\pos2976.tmp
    C:\pos297D.tmp
    C:\pos29AD.tmp
    C:\pos29B4.tmp
    C:\pos29D4.tmp
    C:\pos29EC.tmp
    C:\pos2A06.tmp
    C:\pos2A2C.tmp
    C:\pos2A32.tmp
    C:\pos2A36.tmp
    C:\pos2A52.tmp
    C:\pos2A5C.tmp
    C:\pos2A8B.tmp
    C:\pos2AB.tmp
    C:\pos2AB0.tmp
    C:\pos2AC3.tmp
    C:\pos2AD0.tmp
    C:\pos2AEA.tmp
    C:\pos2B0.tmp
    C:\pos2B39.tmp
    C:\pos2B3E.tmp
    C:\pos2B41.tmp
    C:\pos2B4E.tmp
    C:\pos2B69.tmp
    C:\pos2B9D.tmp
    C:\pos2BB8.tmp
    C:\pos2BDF.tmp
    C:\pos2BFB.tmp
    C:\pos2C07.tmp
    C:\pos2C3A.tmp
    C:\pos2C47.tmp
    C:\pos2C6C.tmp
    C:\pos2C77.tmp
    C:\pos2CB6.tmp
    C:\pos2CB8.tmp
    C:\pos2CC7.tmp
    C:\pos2D0.tmp
    C:\pos2D07.tmp
    C:\pos2D09.tmp
    C:\pos2D26.tmp
    C:\pos2D27.tmp
    C:\pos2D76.tmp
    C:\pos2D87.tmp
    C:\pos2D88.tmp
    C:\pos2DA4.tmp
    C:\pos2DA7.tmp
    C:\pos2DB.tmp
    C:\pos2DE7.tmp
    C:\pos2DF7.tmp
    C:\pos2E05.tmp
    C:\pos2E08.tmp
    C:\pos2E09.tmp
    C:\pos2E22.tmp
    C:\pos2E35.tmp
    C:\pos2E39.tmp
    C:\pos2E43.tmp
    C:\pos2E49.tmp
    C:\pos2E5A.tmp
    C:\pos2E8A.tmp
    C:\pos2E9A.tmp
    C:\pos2EA1.tmp
    C:\pos2EAB.tmp
    C:\pos2ECB.tmp
    C:\pos2ED1.tmp
    C:\pos2EDC.tmp
    C:\pos2EED.tmp
    C:\pos2EF2.tmp
    C:\pos2F0D.tmp
    C:\pos2F30.tmp
    C:\pos2F7B.tmp
    C:\pos2F9E.tmp
    C:\pos2FBB.tmp
    C:\pos2FDE.tmp
    C:\pos2FFA.tmp
    C:\pos301D.tmp
    C:\pos3049.tmp
    C:\pos304D.tmp
    C:\pos309C.tmp
    C:\pos30C7.tmp
    C:\pos30D7.tmp
    C:\pos30EB.tmp
    C:\pos30F.tmp
    C:\pos311B.tmp
    C:\pos3126.tmp
    C:\pos3146.tmp
    C:\pos3194.tmp
    C:\pos31B.tmp
    C:\pos31B9.tmp
    C:\pos3212.tmp
    C:\pos3217.tmp
    C:\pos3241.tmp
    C:\pos3276.tmp
    C:\pos3290.tmp
    C:\pos32A.tmp
    C:\pos32BF.tmp
    C:\pos32E4.tmp
    C:\pos330.tmp
    C:\pos330E.tmp
    C:\pos336C.tmp
    C:\pos337C.tmp
    C:\pos33C0.tmp
    C:\pos3400.tmp
    C:\pos3420.tmp
    C:\pos3440.tmp
    C:\pos3448.tmp
    C:\pos3460.tmp
    C:\pos3490.tmp
    C:\pos34A6.tmp
    C:\pos34D0.tmp
    C:\pos34E5.tmp
    C:\pos3505.tmp
    C:\pos354E.tmp
    C:\pos3573.tmp
    C:\pos3593.tmp
    C:\pos35A2.tmp
    C:\pos35CC.tmp
    C:\pos35D3.tmp
    C:\pos35F1.tmp
    C:\pos36.tmp
    C:\pos3603.tmp
    C:\pos360B.tmp
    C:\pos362C.tmp
    C:\pos367B.tmp
    C:\pos3681.tmp
    C:\pos368B.tmp
    C:\pos36A.tmp
    C:\pos36BD.tmp
    C:\pos36F.tmp
    C:\pos373D.tmp
    C:\pos3777.tmp
    C:\pos3778.tmp
    C:\pos3779.tmp
    C:\pos3788.tmp
    C:\pos378C.tmp
    C:\pos37C8.tmp
    C:\pos37DB.tmp
    C:\pos3807.tmp
    C:\pos3808.tmp
    C:\pos383A.tmp
    C:\pos38B4.tmp
    C:\pos3902.tmp
    C:\pos3916.tmp
    C:\pos3961.tmp
    C:\pos3965.tmp
    C:\pos39B0.tmp
    C:\pos39B4.tmp
    C:\pos39D4.tmp
    C:\pos39F.tmp
    C:\pos39F5.tmp
    C:\pos3A44.tmp
    C:\pos3A9B.tmp
    C:\pos3AB2.tmp
    C:\pos3ABC.tmp
    C:\pos3AF2.tmp
    C:\pos3B0B.tmp
    C:\pos3B4A.tmp
    C:\pos3B50.tmp
    C:\pos3B8A.tmp
    C:\pos3B9.tmp
    C:\pos3BBF.tmp
    C:\pos3C08.tmp
    C:\pos3C3D.tmp
    C:\pos3C47.tmp
    C:\pos3C96.tmp
    C:\pos3D28.tmp
    C:\pos3D7.tmp
    C:\pos3D91.tmp
    C:\pos3DA6.tmp
    C:\pos3DE6.tmp
    C:\pos3DF0.tmp
    C:\pos3E30.tmp
    C:\pos3E35.tmp
    C:\pos3E5F.tmp
    C:\pos3E9F.tmp
    C:\pos3F2D.tmp
    C:\pos3F3F.tmp
    C:\pos3F8.tmp
    C:\pos3FBD.tmp
    C:\pos3FCA.tmp
    C:\pos402C.tmp
    C:\pos4067.tmp
    C:\pos409A.tmp
    C:\pos40DA.tmp
    C:\pos40E5.tmp
    C:\pos4129.tmp
    C:\pos4173.tmp
    C:\pos4188.tmp
    C:\pos41C7.tmp
    C:\pos41D1.tmp
    C:\pos4207.tmp
    C:\pos424F.tmp
    C:\pos4294.tmp
    C:\pos42D.tmp
    C:\pos42F3.tmp
    C:\pos434A.tmp
    C:\pos4381.tmp
    C:\pos43FF.tmp
    C:\pos4407.tmp
    C:\pos443E.tmp
    C:\pos4466.tmp
    C:\pos447.tmp
    C:\pos450A.tmp
    C:\pos452A.tmp
    C:\pos455.tmp
    C:\pos455A.tmp
    C:\pos45BE.tmp
    C:\pos45C.tmp
    C:\pos45C9.tmp
    C:\pos45DF.tmp
    C:\pos46.tmp
    C:\pos461E.tmp
    C:\pos464E.tmp
    C:\pos465.tmp
    C:\pos465F.tmp
    C:\pos4666.tmp
    C:\pos466F.tmp
    C:\pos4680.tmp
    C:\pos46E4.tmp
    C:\pos4723.tmp
    C:\pos472D.tmp
    C:\pos476.tmp
    C:\pos4792.tmp
    C:\pos47F1.tmp
    C:\pos4809.tmp
    C:\pos4840.tmp
    C:\pos4848.tmp
    C:\pos487.tmp
    C:\pos48A7.tmp
    C:\pos48AE.tmp
    C:\pos48DE.tmp
    C:\pos48E6.tmp
    C:\pos492D.tmp
    C:\pos4935.tmp
    C:\pos495D.tmp
    C:\pos4994.tmp
    C:\pos49AC.tmp
    C:\pos4A12.tmp
    C:\pos4A49.tmp
    C:\pos4A98.tmp
    C:\pos4AA0.tmp
    C:\pos4AC.tmp
    C:\pos4AE8.tmp
    C:\pos4B2D.tmp
    C:\pos4B5.tmp
    C:\pos4B66.tmp
    C:\pos4BA5.tmp
    C:\pos4C23.tmp
    C:\pos4C96.tmp
    C:\pos4CA1.tmp
    C:\pos4D1F.tmp
    C:\pos4D33.tmp
    C:\pos4D4F.tmp
    C:\pos4D6.tmp
    C:\pos4D60.tmp
    C:\pos4D8F.tmp
    C:\pos4DA0.tmp
    C:\pos4DB1.tmp
    C:\pos4DE0.tmp
    C:\pos4E0F.tmp
    C:\pos4E6E.tmp
    C:\pos4E7E.tmp
    C:\pos4EB.tmp
    C:\pos4EFB.tmp
    C:\pos4EFC.tmp
    C:\pos4F4A.tmp
    C:\pos4FC8.tmp
    C:\pos5016.tmp
    C:\pos5036.tmp
    C:\pos5075.tmp
    C:\pos50F3.tmp
    C:\pos5103.tmp
    C:\pos5171.tmp
    C:\pos51A0.tmp
    C:\pos51B0.tmp
    C:\pos51E0.tmp
    C:\pos520F.tmp
    C:\pos524F.tmp
    C:\pos525.tmp
    C:\pos526D.tmp
    C:\pos52B.tmp
    C:\pos52BD.tmp
    C:\pos52FA.tmp
    C:\pos532C.tmp
    C:\pos5398.tmp
    C:\pos53C9.tmp
    C:\pos53F6.tmp
    C:\pos5418.tmp
    C:\pos543.tmp
    C:\pos5465.tmp
    C:\pos5495.tmp
    C:\pos54A6.tmp
    C:\pos54E5.tmp
    C:\pos55.tmp
    C:\pos5503.tmp
    C:\pos5515.tmp
    C:\pos5533.tmp
    C:\pos5553.tmp
    C:\pos5593.tmp
    C:\pos55B3.tmp
    C:\pos55C2.tmp
    C:\pos55F2.tmp
    C:\pos565.tmp
    C:\pos565F.tmp
    C:\pos5661.tmp
    C:\pos5670.tmp
    C:\pos56AF.tmp
    C:\pos56C0.tmp
    C:\pos570E.tmp
    C:\pos571E.tmp
    C:\pos574E.tmp
    C:\pos578D.tmp
    C:\pos57A.tmp
    C:\pos57AC.tmp
    C:\pos580B.tmp
    C:\pos5859.tmp
    C:\pos5879.tmp
    C:\pos58C7.tmp
    C:\pos58C9.tmp
    C:\pos5916.tmp
    C:\pos5937.tmp
    C:\pos5964.tmp
    C:\pos5994.tmp
    C:\pos5996.tmp
    C:\pos59F2.tmp
    C:\pos5A02.tmp
    C:\pos5A03.tmp
    C:\pos5A04.tmp
    C:\pos5A22.tmp
    C:\pos5A4.tmp
    C:\pos5A43.tmp
    C:\pos5A63.tmp
    C:\pos5A64.tmp
    C:\pos5A71.tmp
    C:\pos5A93.tmp
    C:\pos5AA4.tmp
    C:\pos5AB2.tmp
    C:\pos5AB5.tmp
    C:\pos5AC6.tmp
    C:\pos5AD0.tmp
    C:\pos5AD6.tmp
    C:\pos5AF7.tmp
    C:\pos5B01.tmp
    C:\pos5B41.tmp
    C:\pos5B46.tmp
    C:\pos5B4E.tmp
    C:\pos5B70.tmp
    C:\pos5B76.tmp
    C:\pos5B86.tmp
    C:\pos5BAD.tmp
    C:\pos5BB6.tmp
    C:\pos5BD6.tmp
    C:\pos5BDF.tmp
    C:\pos5BF7.tmp
    C:\pos5C07.tmp
    C:\pos5C18.tmp
    C:\pos5C28.tmp
    C:\pos5C2B.tmp
    C:\pos5C39.tmp
    C:\pos5C3E.tmp
    C:\pos5C4A.tmp
    C:\pos5C5A.tmp
    C:\pos5C6B.tmp
    C:\pos5C7C.tmp
    C:\pos5C7D.tmp
    C:\pos5C89.tmp
    C:\pos5C8D.tmp
    C:\pos5C9.tmp
    C:\pos5C9E.tmp
    C:\pos5CAE.tmp
    C:\pos5CAF.tmp
    C:\pos5CB9.tmp
    C:\pos5CC0.tmp
    C:\pos5CD1.tmp
    C:\pos5CE1.tmp
    C:\pos5CF2.tmp
    C:\pos5CF3.tmp
    C:\pos5D04.tmp
    C:\pos5D1.tmp
    C:\pos5D14.tmp
    C:\pos5D25.tmp
    C:\pos5D26.tmp
    C:\pos5D36.tmp
    C:\pos5D48.tmp
    C:\pos5D66.tmp
    C:\pos5D97.tmp
    C:\pos5DA5.tmp
    C:\pos5DC5.tmp
    C:\pos5DF6.tmp
    C:\pos5E04.tmp
    C:\pos5E14.tmp
    C:\pos5E24.tmp
    C:\pos5E25.tmp
    C:\pos5E45.tmp
    C:\pos5E46.tmp
    C:\pos5E57.tmp
    C:\pos5E77.tmp
    C:\pos5E88.tmp
    C:\pos5E98.tmp
    C:\pos5E99.tmp
    C:\pos5EA3.tmp
    C:\pos5EAA.tmp
    C:\pos5EBA.tmp
    C:\pos5EBB.tmp
    C:\pos5ECC.tmp
    C:\pos5EDD.tmp
    C:\pos5EE0.tmp
    C:\pos5EED.tmp
    C:\pos5EFE.tmp
    C:\pos5F0F.tmp
    C:\pos5F11.tmp
    C:\pos5F1F.tmp
    C:\pos5F30.tmp
    C:\pos5F50.tmp
    C:\pos5F5E.tmp
    C:\pos5F90.tmp
    C:\pos5F9F.tmp
    C:\pos5FA0.tmp
    C:\pos5FC0.tmp
    C:\pos5FD1.tmp
    C:\pos5FFB.tmp
    C:\pos6.tmp
    C:\pos6020.tmp
    C:\pos602D.tmp
    C:\pos603.tmp
    C:\pos6040.tmp
    C:\pos605A.tmp
    C:\pos608.tmp
    C:\pos6080.tmp
    C:\pos60A1.tmp
    C:\pos60D1.tmp
    C:\pos60F9.tmp
    C:\pos6101.tmp
    C:\pos6121.tmp
    C:\pos6145.tmp
    C:\pos6151.tmp
    C:\pos6157.tmp
    C:\pos6162.tmp
    C:\pos6168.tmp
    C:\pos6175.tmp
    C:\pos6182.tmp
    C:\pos6198.tmp
    C:\pos61B2.tmp
    C:\pos61C2.tmp
    C:\pos61F2.tmp
    C:\pos61F7.tmp
    C:\pos6213.tmp
    C:\pos6217.tmp
    C:\pos6222.tmp
    C:\pos6233.tmp
    C:\pos6237.tmp
    C:\pos6243.tmp
    C:\pos6254.tmp
    C:\pos6255.tmp
    C:\pos6262.tmp
    C:\pos6265.tmp
    C:\pos6266.tmp
    C:\pos6276.tmp
    C:\pos6284.tmp
    C:\pos6287.tmp
    C:\pos6295.tmp
    C:\pos6296.tmp
    C:\pos6298.tmp
    C:\pos6299.tmp
    C:\pos62A1.tmp
    C:\pos62A5.tmp
    C:\pos62A6.tmp
    C:\pos62B7.tmp
    C:\pos62B9.tmp
    C:\pos62C8.tmp
    C:\pos62D5.tmp
    C:\pos62F8.tmp
    C:\pos62F9.tmp
    C:\pos62FA.tmp
    C:\pos6309.tmp
    C:\pos630A.tmp
    C:\pos631A.tmp
    C:\pos6329.tmp
    C:\pos632A.tmp
    C:\pos632F.tmp
    C:\pos633A.tmp
    C:\pos6353.tmp
    C:\pos635A.tmp
    C:\pos635B.tmp
    C:\pos636B.tmp
    C:\pos636C.tmp
    C:\pos637B.tmp
    C:\pos637C.tmp
    C:\pos637D.tmp
    C:\pos638.tmp
    C:\pos638C.tmp
    C:\pos639D.tmp
    C:\pos63AC.tmp
    C:\pos63AD.tmp
    C:\pos63AE.tmp
    C:\pos63BD.tmp
    C:\pos63BE.tmp
    C:\pos63BF.tmp
    C:\pos63CD.tmp
    C:\pos63CE.tmp
    C:\pos63D1.tmp
    C:\pos63DE.tmp
    C:\pos63DF.tmp
    C:\pos63EF.tmp
    C:\pos63FF.tmp
    C:\pos6400.tmp
    C:\pos6401.tmp
    C:\pos6411.tmp
    C:\pos6420.tmp
    C:\pos6422.tmp
    C:\pos6432.tmp
    C:\pos6440.tmp
    C:\pos6443.tmp
    C:\pos644F.tmp
    C:\pos6454.tmp
    C:\pos6455.tmp
    C:\pos645B.tmp
    C:\pos6460.tmp
    C:\pos6465.tmp
    C:\pos6470.tmp
    C:\pos6476.tmp
    C:\pos6487.tmp
    C:\pos6490.tmp
    C:\pos6497.tmp
    C:\pos649A.tmp
    C:\pos64A8.tmp
    C:\pos64B8.tmp
    C:\pos64BA.tmp
    C:\pos64C9.tmp
    C:\pos64DA.tmp
    C:\pos64EA.tmp
    C:\pos64FB.tmp
    C:\pos650C.tmp
    C:\pos651C.tmp
    C:\pos651E.tmp
    C:\pos652.tmp
    C:\pos652D.tmp
    C:\pos6548.tmp
    C:\pos655B.tmp
    C:\pos657C.tmp
    C:\pos657D.tmp
    C:\pos658.tmp
    C:\pos6588.tmp
    C:\pos65BB.tmp
    C:\pos65C7.tmp
    C:\pos65C9.tmp
    C:\pos65DB.tmp
    C:\pos65EB.tmp
    C:\pos6619.tmp
    C:\pos662B.tmp
    C:\pos6639.tmp
    C:\pos663A.tmp
    C:\pos665B.tmp
    C:\pos666B.tmp
    C:\pos667C.tmp
    C:\pos6688.tmp
    C:\pos668D.tmp
    C:\pos668E.tmp
    C:\pos669.tmp
    C:\pos669E.tmp
    C:\pos66AF.tmp
    C:\pos66B8.tmp
    C:\pos66CF.tmp
    C:\pos66E0.tmp
    C:\pos66F0.tmp
    C:\pos66F6.tmp
    C:\pos66F7.tmp
    C:\pos6701.tmp
    C:\pos6710.tmp
    C:\pos6712.tmp
    C:\pos6732.tmp
    C:\pos6733.tmp
    C:\pos6743.tmp
    C:\pos6746.tmp
    C:\pos6754.tmp
    C:\pos6765.tmp
    C:\pos6766.tmp
    C:\pos6775.tmp
    C:\pos6776.tmp
    C:\pos6786.tmp
    C:\pos6787.tmp
    C:\pos67A6.tmp
    C:\pos67A7.tmp
    C:\pos67AD.tmp
    C:\pos67B8.tmp
    C:\pos67C8.tmp
    C:\pos67D.tmp
    C:\pos67D3.tmp
    C:\pos67D6.tmp
    C:\pos67D9.tmp
    C:\pos67EA.tmp
    C:\pos67F6.tmp
    C:\pos67FA.tmp
    C:\pos6807.tmp
    C:\pos680B.tmp
    C:\pos680C.tmp
    C:\pos6813.tmp
    C:\pos682B.tmp
    C:\pos6837.tmp
    C:\pos686B.tmp
    C:\pos6881.tmp
    C:\pos6886.tmp
    C:\pos689B.tmp
    C:\pos68B6.tmp
    C:\pos68BB.tmp
    C:\pos68C6.tmp
    C:\pos68C7.tmp
    C:\pos68D8.tmp
    C:\pos68E9.tmp
    C:\pos68EB.tmp
    C:\pos68F9.tmp
    C:\pos68FA.tmp
    C:\pos68FF.tmp
    C:\pos690B.tmp
    C:\pos690C.tmp
    C:\pos691C.tmp
    C:\pos691D.tmp
    C:\pos692C.tmp
    C:\pos693D.tmp
    C:\pos693E.tmp
    C:\pos694D.tmp
    C:\pos696B.tmp
    C:\pos697D.tmp
    C:\pos69BA.tmp
    C:\pos69DC.tmp
    C:\pos69DD.tmp
    C:\pos69E.tmp
    C:\pos69E2.tmp
    C:\pos69EA.tmp
    C:\pos69FA.tmp
    C:\pos6A0B.tmp
    C:\pos6A1C.tmp
    C:\pos6A2B.tmp
    C:\pos6A3C.tmp
    C:\pos6A41.tmp
    C:\pos6A6C.tmp
    C:\pos6A6D.tmp
    C:\pos6A89.tmp
    C:\pos6A8D.tmp
    C:\pos6AA9.tmp
    C:\pos6AAD.tmp
    C:\pos6ABE.tmp
    C:\pos6AC8.tmp
    C:\pos6AEE.tmp
    C:\pos6B1.tmp
    C:\pos6B17.tmp
    C:\pos6B2D.tmp
    C:\pos6B37.tmp
    C:\pos6B4D.tmp
    C:\pos6B4E.tmp
    C:\pos6B57.tmp
    C:\pos6B5F.tmp
    C:\pos6B67.tmp
    C:\pos6B70.tmp
    C:\pos6B76.tmp
    C:\pos6B7A.tmp
    C:\pos6B8.tmp
    C:\pos6B80.tmp
    C:\pos6B81.tmp
    C:\pos6B88.tmp
    C:\pos6B92.tmp
    C:\pos6B93.tmp
    C:\pos6B94.tmp
    C:\pos6BA5.tmp
    C:\pos6BA6.tmp
    C:\pos6BA7.tmp
    C:\pos6BB6.tmp
    C:\pos6BB7.tmp
    C:\pos6BC7.tmp
    C:\pos6BD7.tmp
    C:\pos6BE6.tmp
    C:\pos6BE8.tmp
    C:\pos6BF9.tmp
    C:\pos6C09.tmp
    C:\pos6C0A.tmp
    C:\pos6C16.tmp
    C:\pos6C1B.tmp
    C:\pos6C35.tmp
    C:\pos6C46.tmp
    C:\pos6C4B.tmp
    C:\pos6C5B.tmp
    C:\pos6C65.tmp
    C:\pos6C7C.tmp
    C:\pos6C7D.tmp
    C:\pos6C85.tmp
    C:\pos6C86.tmp
    C:\pos6C8D.tmp
    C:\pos6C9E.tmp
    C:\pos6CA6.tmp
    C:\pos6CAF.tmp
    C:\pos6CB4.tmp
    C:\pos6CB6.tmp
    C:\pos6CBF.tmp
    C:\pos6CC7.tmp
    C:\pos6CD0.tmp
    C:\pos6CD1.tmp
    C:\pos6CE1.tmp
    C:\pos6CF2.tmp
    C:\pos6CF7.tmp
    C:\pos6D03.tmp
    C:\pos6D08.tmp
    C:\pos6D18.tmp
    C:\pos6D22.tmp
    C:\pos6D33.tmp
    C:\pos6D34.tmp
    C:\pos6D35.tmp
    C:\pos6D38.tmp
    C:\pos6D43.tmp
    C:\pos6D44.tmp
    C:\pos6D54.tmp
    C:\pos6D55.tmp
    C:\pos6D66.tmp
    C:\pos6D68.tmp
    C:\pos6D76.tmp
    C:\pos6D79.tmp
    C:\pos6D84.tmp
    C:\pos6D87.tmp
    C:\pos6D8A.tmp
    C:\pos6D98.tmp
    C:\pos6D9A.tmp
    C:\pos6DA8.tmp
    C:\pos6DA9.tmp
    C:\pos6DAB.tmp
    C:\pos6DBA.tmp
    C:\pos6DBB.tmp
    C:\pos6DCA.tmp
    C:\pos6DCC.tmp
    C:\pos6DDB.tmp
    C:\pos6DDC.tmp
    C:\pos6DDD.tmp
    C:\pos6E02.tmp
    C:\pos6E1C.tmp
    C:\pos6E1D.tmp
    C:\pos6E2C.tmp
    C:\pos6E3B.tmp
    C:\pos6E3D.tmp
    C:\pos6E41.tmp
    C:\pos6E4D.tmp
    C:\pos6E5E.tmp
    C:\pos6E6F.tmp
    C:\pos6E7F.tmp
    C:\pos6E8B.tmp
    C:\pos6E90.tmp
    C:\pos6E9A.tmp
    C:\pos6EA1.tmp
    C:\pos6EA2.tmp
    C:\pos6EB0.tmp
    C:\pos6EB2.tmp
    C:\pos6EC3.tmp
    C:\pos6ED3.tmp
    C:\pos6ED4.tmp
    C:\pos6EE5.tmp
    C:\pos6EEF.tmp
    C:\pos6EF6.tmp
    C:\pos6EF7.tmp
    C:\pos6F0.tmp
    C:\pos6F07.tmp
    C:\pos6F28.tmp
    C:\pos6F38.tmp
    C:\pos6F49.tmp
    C:\pos6F4E.tmp
    C:\pos6F57.tmp
    C:\pos6F59.tmp
    C:\pos6F5A.tmp
    C:\pos6F66.tmp
    C:\pos6F6B.tmp
    C:\pos6F7C.tmp
    C:\pos6F96.tmp
    C:\pos6F9D.tmp
    C:\pos6FBD.tmp
    C:\pos6FCB.tmp
    C:\pos6FCE.tmp
    C:\pos6FDE.tmp
    C:\pos6FF4.tmp
    C:\pos6FFF.tmp
    C:\pos700F.tmp
    C:\pos7014.tmp
    C:\pos701A.tmp
    C:\pos7020.tmp
    C:\pos7021.tmp
    C:\pos7032.tmp
    C:\pos7042.tmp
    C:\pos7044.tmp
    C:\pos7053.tmp
    C:\pos7059.tmp
    C:\pos7063.tmp
    C:\pos7074.tmp
    C:\pos7085.tmp
    C:\pos7086.tmp
    C:\pos7091.tmp
    C:\pos7093.tmp
    C:\pos7096.tmp
    C:\pos70A7.tmp
    C:\pos70B8.tmp
    C:\pos70B9.tmp
    C:\pos70C8.tmp
    C:\pos70C9.tmp
    C:\pos70DA.tmp
    C:\pos70EA.tmp
    C:\pos70FB.tmp
    C:\pos70FC.tmp
    C:\pos70FF.tmp
    C:\pos710D.tmp
    C:\pos711D.tmp
    C:\pos712E.tmp
    C:\pos712F.tmp
    C:\pos7130.tmp
    C:\pos7140.tmp
    C:\pos7146.tmp
    C:\pos7150.tmp
    C:\pos7151.tmp
    C:\pos716E.tmp
    C:\pos717.tmp
    C:\pos718F.tmp
    C:\pos71A5.tmp
    C:\pos71C5.tmp
    C:\pos71EC.tmp
    C:\pos71EE.tmp
    C:\pos71FE.tmp
    C:\pos7214.tmp
    C:\pos724D.tmp
    C:\pos725A.tmp
    C:\pos726C.tmp
    C:\pos7273.tmp
    C:\pos728D.tmp
    C:\pos729A.tmp
    C:\pos72AA.tmp
    C:\pos72AB.tmp
    C:\pos72D1.tmp
    C:\pos72DA.tmp
    C:\pos72EB.tmp
    C:\pos7301.tmp
    C:\pos731A.tmp
    C:\pos7350.tmp
    C:\pos7359.tmp
    C:\pos7379.tmp
    C:\pos73B.tmp
    C:\pos73BF.tmp
    C:\pos73C8.tmp
    C:\pos73E7.tmp
    C:\pos7404.tmp
    C:\pos7437.tmp
    C:\pos7446.tmp
    C:\pos744C.tmp
    C:\pos7463.tmp
    C:\pos748C.tmp
    C:\pos7495.tmp
    C:\pos74C2.tmp
    C:\pos74EB.tmp
    C:\pos74F.tmp
    C:\pos7504.tmp
    C:\pos7512.tmp
    C:\pos7514.tmp
    C:\pos7525.tmp
    C:\pos752A.tmp
    C:\pos7536.tmp
    C:\pos7537.tmp
    C:\pos7547.tmp
    C:\pos756A.tmp
    C:\pos75A6.tmp
    C:\pos75C8.tmp
    C:\pos75CE.tmp
    C:\pos76.tmp
    C:\pos7624.tmp
    C:\pos762D.tmp
    C:\pos7656.tmp
    C:\pos7688.tmp
    C:\pos7696.tmp
    C:\pos76A2.tmp
    C:\pos76DA.tmp
    C:\pos76F4.tmp
    C:\pos7701.tmp
    C:\pos7706.tmp
    C:\pos7719.tmp
    C:\pos7740.tmp
    C:\pos7753.tmp
    C:\pos776.tmp
    C:\pos7780.tmp
    C:\pos77C1.tmp
    C:\pos77C2.tmp
    C:\pos77D6.tmp
    C:\pos77F.tmp
    C:\pos77FE.tmp
    C:\pos7801.tmp
    C:\pos7811.tmp
    C:\pos785C.tmp
    C:\pos7860.tmp
    C:\pos7861.tmp
    C:\pos787D.tmp
    C:\pos788D.tmp
    C:\pos789E.tmp
    C:\pos78AF.tmp
    C:\pos78B0.tmp
    C:\pos78B2.tmp
    C:\pos78BF.tmp
    C:\pos78D0.tmp
    C:\pos78EE.tmp
    C:\pos78F0.tmp
    C:\pos7901.tmp
    C:\pos790E.tmp
    C:\pos7911.tmp
    C:\pos7922.tmp
    C:\pos7923.tmp
    C:\pos7934.tmp
    C:\pos793D.tmp
    C:\pos7944.tmp
    C:\pos7955.tmp
    C:\pos795F.tmp
    C:\pos797D.tmp
    C:\pos798B.tmp
    C:\pos79A.tmp
    C:\pos79BC.tmp
    C:\pos79CB.tmp
    C:\pos79DD.tmp
    C:\pos79E2.tmp
    C:\pos79FB.tmp
    C:\pos7A0C.tmp
    C:\pos7A59.tmp
    C:\pos7A80.tmp
    C:\pos7A8A.tmp
    C:\pos7AA9.tmp
    C:\pos7AB9.tmp
    C:\pos7ABF.tmp
    C:\pos7AC8.tmp
    C:\pos7B09.tmp
    C:\pos7B0E.tmp
    C:\pos7B17.tmp
    C:\pos7B36.tmp
    C:\pos7B66.tmp
    C:\pos7B67.tmp
    C:\pos7B9C.tmp
    C:\pos7BA5.tmp
    C:\pos7BA7.tmp
    C:\pos7BCC.tmp
    C:\pos7BE.tmp
    C:\pos7BE4.tmp
    C:\pos7BEC.tmp
    C:\pos7BFD.tmp
    C:\pos7C06.tmp
    C:\pos7C0D.tmp
    C:\pos7C1E.tmp
    C:\pos7C23.tmp
    C:\pos7C2F.tmp
    C:\pos7C30.tmp
    C:\pos7C40.tmp
    C:\pos7C5.tmp
    C:\pos7C51.tmp
    C:\pos7C61.tmp
    C:\pos7C64.tmp
    C:\pos7C72.tmp
    C:\pos7C73.tmp
    C:\pos7C84.tmp
    C:\pos7C85.tmp
    C:\pos7C91.tmp
    C:\pos7C95.tmp
    C:\pos7CA6.tmp
    C:\pos7CB0.tmp
    C:\pos7CD1.tmp
    C:\pos7CD3.tmp
    C:\pos7CF3.tmp
    C:\pos7CF5.tmp
    C:\pos7D04.tmp
    C:\pos7D06.tmp
    C:\pos7D07.tmp
    C:\pos7D10.tmp
    C:\pos7D17.tmp
    C:\pos7D28.tmp
    C:\pos7D29.tmp
    C:\pos7D3A.tmp
    C:\pos7D4A.tmp
    C:\pos7D5B.tmp
    C:\pos7D5F.tmp
    C:\pos7D62.tmp
    C:\pos7D6D.tmp
    C:\pos7DAA.tmp
    C:\pos7DAE.tmp
    C:\pos7DCF.tmp
    C:\pos7DE9.tmp
    C:\pos7E0E.tmp
    C:\pos7E29.tmp
    C:\pos7E2E.tmp
    C:\pos7E68.tmp
    C:\pos7E69.tmp
    C:\pos7E7C.tmp
    C:\pos7E9D.tmp
    C:\pos7EB8.tmp
    C:\pos7EC6.tmp
    C:\pos7EDB.tmp
    C:\pos7EF7.tmp
    C:\pos7F06.tmp
    C:\pos7F23.tmp
    C:\pos7F2A.tmp
    C:\pos7F46.tmp
    C:\pos7F59.tmp
    C:\pos7F63.tmp
    C:\pos7F74.tmp
    C:\pos7F8.tmp
    C:\pos7F83.tmp
    C:\pos7F95.tmp
    C:\pos7F99.tmp
    C:\pos7FA3.tmp
    C:\pos7FA8.tmp
    C:\pos7FC3.tmp
    C:\pos7FD4.tmp
    C:\pos7FD5.tmp
    C:\pos7FE.tmp
    C:\pos7FE5.tmp
    C:\pos7FF6.tmp
    C:\pos7FF8.tmp
    C:\pos8007.tmp
    C:\pos8008.tmp
    C:\pos8018.tmp
    C:\pos8019.tmp
    C:\pos8021.tmp
    C:\pos8024.tmp
    C:\pos802A.tmp
    C:\pos802B.tmp
    C:\pos8036.tmp
    C:\pos803C.tmp
    C:\pos803D.tmp
    C:\pos804D.tmp
    C:\pos804E.tmp
    C:\pos8056.tmp
    C:\pos8075.tmp
    C:\pos80A5.tmp
    C:\pos80AF.tmp
    C:\pos80B2.tmp
    C:\pos80DC.tmp
    C:\pos80ED.tmp
    C:\pos80EE.tmp
    C:\pos80F5.tmp
    C:\pos80FE.tmp
    C:\pos8101.tmp
    C:\pos810F.tmp
    C:\pos811F.tmp
    C:\pos8120.tmp
    C:\pos8131.tmp
    C:\pos8134.tmp
    C:\pos8140.tmp
    C:\pos8142.tmp
    C:\pos8143.tmp
    C:\pos8151.tmp
    C:\pos8152.tmp
    C:\pos8163.tmp
    C:\pos8164.tmp
    C:\pos8165.tmp
    C:\pos8175.tmp
    C:\pos8185.tmp
    C:\pos818B.tmp
    C:\pos8191.tmp
    C:\pos8196.tmp
    C:\pos8197.tmp
    C:\pos81A7.tmp
    C:\pos81B1.tmp
    C:\pos81B3.tmp
    C:\pos81BF.tmp
    C:\pos81C8.tmp
    C:\pos81D8.tmp
    C:\pos81E9.tmp
    C:\pos8200.tmp
    C:\pos8202.tmp
    C:\pos8209.tmp
    C:\pos820C.tmp
    C:\pos8219.tmp
    C:\pos822E.tmp
    C:\pos8238.tmp
    C:\pos8239.tmp
    C:\pos823A.tmp
    C:\pos823B.tmp
    C:\pos823C.tmp
    C:\pos824.tmp
    C:\pos824C.tmp
    C:\pos824D.tmp
    C:\pos825C.tmp
    C:\pos825E.tmp
    C:\pos825F.tmp
    C:\pos8268.tmp
    C:\pos826D.tmp
    C:\pos826E.tmp
    C:\pos826F.tmp
    C:\pos827D.tmp
    C:\pos8280.tmp
    C:\pos8290.tmp
    C:\pos8291.tmp
    C:\pos8292.tmp
    C:\pos8293.tmp
    C:\pos82A3.tmp
    C:\pos82A4.tmp
    C:\pos82A8.tmp
    C:\pos82AC.tmp
    C:\pos82B5.tmp
    C:\pos82B6.tmp
    C:\pos82B8.tmp
    C:\pos82BC.tmp
    C:\pos82C6.tmp
    C:\pos82C9.tmp
    C:\pos82CD.tmp
    C:\pos82CE.tmp
    C:\pos82D7.tmp
    C:\pos82F7.tmp
    C:\pos82FD.tmp
    C:\pos8308.tmp
    C:\pos830D.tmp
    C:\pos8318.tmp
    C:\pos8319.tmp
    C:\pos8329.tmp
    C:\pos832B.tmp
    C:\pos833A.tmp
    C:\pos833D.tmp
    C:\pos8348.tmp
    C:\pos834A.tmp
    C:\pos835B.tmp
    C:\pos835C.tmp
    C:\pos835D.tmp
    C:\pos8368.tmp
    C:\pos836C.tmp
    C:\pos836D.tmp
    C:\pos837C.tmp
    C:\pos838D.tmp
    C:\pos8399.tmp
    C:\pos839D.tmp
    C:\pos839E.tmp
    C:\pos83AE.tmp
    C:\pos83AF.tmp
    C:\pos83BA.tmp
    C:\pos83BB.tmp
    C:\pos83BD.tmp
    C:\pos83C0.tmp
    C:\pos83C7.tmp
    C:\pos83D.tmp
    C:\pos83D0.tmp
    C:\pos83D8.tmp
    C:\pos83E1.tmp
    C:\pos83E2.tmp
    C:\pos83ED.tmp
    C:\pos83F3.tmp
    C:\pos8403.tmp
    C:\pos840D.tmp
    C:\pos8414.tmp
    C:\pos8418.tmp
    C:\pos8419.tmp
    C:\pos8424.tmp
    C:\pos8428.tmp
    C:\pos842D.tmp
    C:\pos843E.tmp
    C:\pos8445.tmp
    C:\pos844F.tmp
    C:\pos8464.tmp
    C:\pos8465.tmp
    C:\pos8466.tmp
    C:\pos8469.tmp
    C:\pos8477.tmp
    C:\pos848.tmp
    C:\pos848E.tmp
    C:\pos8496.tmp
    C:\pos84A4.tmp
    C:\pos84A6.tmp
    C:\pos84B7.tmp
    C:\pos84D5.tmp
    C:\pos84D6.tmp
    C:\pos84E6.tmp
    C:\pos84E7.tmp
    C:\pos84F5.tmp
    C:\pos84F8.tmp
    C:\pos84FD.tmp
    C:\pos85.tmp
    C:\pos8506.tmp
    C:\pos8508.tmp
    C:\pos8509.tmp
    C:\pos850E.tmp
    C:\pos8512.tmp
    C:\pos851A.tmp
    C:\pos8525.tmp
    C:\pos852A.tmp
    C:\pos852E.tmp
    C:\pos853B.tmp
    C:\pos8545.tmp
    C:\pos854C.tmp
    C:\pos855C.tmp
    C:\pos855D.tmp
    C:\pos856E.tmp
    C:\pos856F.tmp
    C:\pos8574.tmp
    C:\pos857F.tmp
    C:\pos8590.tmp
    C:\pos8593.tmp
    C:\pos859E.tmp
    C:\pos85A4.tmp
    C:\pos85AE.tmp
    C:\pos85BF.tmp
    C:\pos85C0.tmp
    C:\pos85CE.tmp
    C:\pos85D1.tmp
    C:\pos85E1.tmp
    C:\pos85E2.tmp
    C:\pos85E3.tmp
    C:\pos85EE.tmp
    C:\pos85F3.tmp
    C:\pos85F4.tmp
    C:\pos85FF.tmp
    C:\pos8605.tmp
    C:\pos8611.tmp
    C:\pos8615.tmp
    C:\pos8621.tmp
    C:\pos8626.tmp
    C:\pos8627.tmp
    C:\pos862D.tmp
    C:\pos862E.tmp
    C:\pos8637.tmp
    C:\pos863F.tmp
    C:\pos8648.tmp
    C:\pos8650.tmp
    C:\pos8659.tmp
    C:\pos865A.tmp
    C:\pos8660.tmp
    C:\pos8661.tmp
    C:\pos866A.tmp
    C:\pos8671.tmp
    C:\pos867B.tmp
    C:\pos867F.tmp
    C:\pos8682.tmp
    C:\pos868C.tmp
    C:\pos868D.tmp
    C:\pos869D.tmp
    C:\pos86A2.tmp
    C:\pos86AE.tmp
    C:\pos86BE.tmp
    C:\pos86BF.tmp
    C:\pos86C2.tmp
    C:\pos86DF.tmp
    C:\pos86E0.tmp
    C:\pos86E2.tmp
    C:\pos86F0.tmp
    C:\pos86FD.tmp
    C:\pos86FF.tmp
    C:\pos8701.tmp
    C:\pos8702.tmp
    C:\pos8703.tmp
    C:\pos8713.tmp
    C:\pos8732.tmp
    C:\pos8738.tmp
    C:\pos8752.tmp
    C:\pos8763.tmp
    C:\pos876B.tmp
    C:\pos876D.tmp
    C:\pos8773.tmp
    C:\pos8784.tmp
    C:\pos878B.tmp
    C:\pos8795.tmp
    C:\pos87A5.tmp
    C:\pos87AB.tmp
    C:\pos87B6.tmp
    C:\pos87BC.tmp
    C:\pos87C5.tmp
    C:\pos87C6.tmp
    C:\pos87C7.tmp
    C:\pos87CA.tmp
    C:\pos87D5.tmp
    C:\pos87D8.tmp
    C:\pos87DB.tmp
    C:\pos87E9.tmp
    C:\pos87F9.tmp
    C:\pos87FA.tmp
    C:\pos880B.tmp
    C:\pos881B.tmp
    C:\pos881C.tmp
    C:\pos882C.tmp
    C:\pos882D.tmp
    C:\pos8834.tmp
    C:\pos883A.tmp
    C:\pos883B.tmp
    C:\pos883E.tmp
    C:\pos8848.tmp
    C:\pos884E.tmp
    C:\pos886F.tmp
    C:\pos8894.tmp
    C:\pos889F.tmp
    C:\pos88A0.tmp
    C:\pos88A2.tmp
    C:\pos88B8.tmp
    C:\pos88C0.tmp
    C:\pos88C1.tmp
    C:\pos88C6.tmp
    C:\pos88C8.tmp
    C:\pos88D.tmp
    C:\pos88D1.tmp
    C:\pos88D9.tmp
    C:\pos88E2.tmp
    C:\pos88EA.tmp
    C:\pos88F3.tmp
    C:\pos88F4.tmp
    C:\pos88FA.tmp
    C:\pos890B.tmp
    C:\pos890C.tmp
    C:\pos8915.tmp
    C:\pos891D.tmp
    C:\pos8920.tmp
    C:\pos8927.tmp
    C:\pos892D.tmp
    C:\pos8933.tmp
    C:\pos893E.tmp
    C:\pos8943.tmp
    C:\pos8944.tmp
    C:\pos8945.tmp
    C:\pos8947.tmp
    C:\pos8954.tmp
    C:\pos8967.tmp
    C:\pos8975.tmp
    C:\pos8984.tmp
    C:\pos8985.tmp
    C:\pos8996.tmp
    C:\pos899D.tmp
    C:\pos899E.tmp
    C:\pos89A7.tmp
    C:\pos89B1.tmp
    C:\pos89B7.tmp
    C:\pos89C6.tmp
    C:\pos89C8.tmp
    C:\pos89D8.tmp
    C:\pos89E3.tmp
    C:\pos89E9.tmp
    C:\pos89EA.tmp
    C:\pos89EC.tmp
    C:\pos89EE.tmp
    C:\pos89FB.tmp
    C:\pos8A01.tmp
    C:\pos8A1D.tmp
    C:\pos8A2.tmp
    C:\pos8A21.tmp
    C:\pos8A2B.tmp
    C:\pos8A34.tmp
    C:\pos8A3B.tmp
    C:\pos8A3C.tmp
    C:\pos8A42.tmp
    C:\pos8A4C.tmp
    C:\pos8A5C.tmp
    C:\pos8A5D.tmp
    C:\pos8A6D.tmp
    C:\pos8A6E.tmp
    C:\pos8A70.tmp
    C:\pos8A72.tmp
    C:\pos8A8A.tmp
    C:\pos8A8E.tmp
    C:\pos8A92.tmp
    C:\pos8A9C.tmp
    C:\pos8A9F.tmp
    C:\pos8AA3.tmp
    C:\pos8AB3.tmp
    C:\pos8ABD.tmp
    C:\pos8AC2.tmp
    C:\pos8AC4.tmp
    C:\pos8AC9.tmp
    C:\pos8ACF.tmp
    C:\pos8AD5.tmp
    C:\pos8AE5.tmp
    C:\pos8AEE.tmp
    C:\pos8AFC.tmp
    C:\pos8B0E.tmp
    C:\pos8B15.tmp
    C:\pos8B28.tmp
    C:\pos8B35.tmp
    C:\pos8B46.tmp
    C:\pos8B5C.tmp
    C:\pos8B5D.tmp
    C:\pos8B6.tmp
    C:\pos8B66.tmp
    C:\pos8B68.tmp
    C:\pos8B77.tmp
    C:\pos8B7E.tmp
    C:\pos8B8A.tmp
    C:\pos8B8C.tmp
    C:\pos8BA7.tmp
    C:\pos8BAD.tmp
    C:\pos8BC7.tmp
    C:\pos8BC9.tmp
    C:\pos8BCC.tmp
    C:\pos8BEC.tmp
    C:\pos8BF5.tmp
    C:\pos8BF7.tmp
    C:\pos8BFC.tmp
    C:\pos8BFD.tmp
    C:\pos8BFE.tmp
    C:\pos8C27.tmp
    C:\pos8C2B.tmp
    C:\pos8C38.tmp
    C:\pos8C3C.tmp
    C:\pos8C47.tmp
    C:\pos8C4D.tmp
    C:\pos8C4E.tmp
    C:\pos8C54.tmp
    C:\pos8C58.tmp
    C:\pos8C59.tmp
    C:\pos8C5E.tmp
    C:\pos8C69.tmp
    C:\pos8C6B.tmp
    C:\pos8C6C.tmp
    C:\pos8C6F.tmp
    C:\pos8C7A.tmp
    C:\pos8C7B.tmp
    C:\pos8C80.tmp
    C:\pos8C81.tmp
    C:\pos8C8B.tmp
    C:\pos8C91.tmp
    C:\pos8C9C.tmp
    C:\pos8C9D.tmp
    C:\pos8CA2.tmp
    C:\pos8CA3.tmp
    C:\pos8CA4.tmp
    C:\pos8CA6.tmp
    C:\pos8CAE.tmp
    C:\pos8CB3.tmp
    C:\pos8CB5.tmp
    C:\pos8CBE.tmp
    C:\pos8CC5.tmp
    C:\pos8CD6.tmp
    C:\pos8CDF.tmp
    C:\pos8CE6.tmp
    C:\pos8CE9.tmp
    C:\pos8CEA.tmp
    C:\pos8CEF.tmp
    C:\pos8CF2.tmp
    C:\pos8CF5.tmp
    C:\pos8CF7.tmp
    C:\pos8D00.tmp
    C:\pos8D03.tmp
    C:\pos8D09.tmp
    C:\pos8D10.tmp
    C:\pos8D14.tmp
    C:\pos8D15.tmp
    C:\pos8D17.tmp
    C:\pos8D1A.tmp
    C:\pos8D25.tmp
    C:\pos8D38.tmp
    C:\pos8D44.tmp
    C:\pos8D45.tmp
    C:\pos8D48.tmp
    C:\pos8D49.tmp
    C:\pos8D4A.tmp
    C:\pos8D59.tmp
    C:\pos8D5A.tmp
    C:\pos8D69.tmp
    C:\pos8D6B.tmp
    C:\pos8D75.tmp
    C:\pos8D7A.tmp
    C:\pos8D7F.tmp
    C:\pos8D8B.tmp
    C:\pos8D8C.tmp
    C:\pos8D93.tmp
    C:\pos8D9B.tmp
    C:\pos8D9C.tmp
    C:\pos8DAC.tmp
    C:\pos8DBE.tmp
    C:\pos8DC4.tmp
    C:\pos8DCB.tmp
    C:\pos8DDC.tmp
    C:\pos8DE3.tmp
    C:\pos8DE5.tmp
    C:\pos8DEB.tmp
    C:\pos8DFC.tmp
    C:\pos8E0D.tmp
    C:\pos8E14.tmp
    C:\pos8E2D.tmp
    C:\pos8E2E.tmp
    C:\pos8E41.tmp
    C:\pos8E4D.tmp
    C:\pos8E5E.tmp
    C:\pos8E63.tmp
    C:\pos8E6E.tmp
    C:\pos8E6F.tmp

    Comment


    • #5
     deel 2/3:

     C:\pos8E7C.tmp
     C:\pos8E80.tmp
     C:\pos8E91.tmp
     C:\pos8EA1.tmp
     C:\pos8EA2.tmp
     C:\pos8EB.tmp
     C:\pos8EB1.tmp
     C:\pos8EB3.tmp
     C:\pos8EBB.tmp
     C:\pos8EBF.tmp
     C:\pos8ED7.tmp
     C:\pos8EEF.tmp
     C:\pos8F02.tmp
     C:\pos8F0A.tmp
     C:\pos8F1F.tmp
     C:\pos8F20.tmp
     C:\pos8F22.tmp
     C:\pos8F33.tmp
     C:\pos8F44.tmp
     C:\pos8F54.tmp
     C:\pos8F65.tmp
     C:\pos8F66.tmp
     C:\pos8F6E.tmp
     C:\pos8F74.tmp
     C:\pos8F76.tmp
     C:\pos8F7D.tmp
     C:\pos8F87.tmp
     C:\pos8F98.tmp
     C:\pos8F99.tmp
     C:\pos8F9A.tmp
     C:\pos8FA9.tmp
     C:\pos8FBA.tmp
     C:\pos8FBD.tmp
     C:\pos8FBE.tmp
     C:\pos8FCB.tmp
     C:\pos8FCC.tmp
     C:\pos8FCE.tmp
     C:\pos8FDC.tmp
     C:\pos8FE3.tmp
     C:\pos8FED.tmp
     C:\pos8FEE.tmp
     C:\pos8FF7.tmp
     C:\pos8FFD.tmp
     C:\pos8FFE.tmp
     C:\pos900A.tmp
     C:\pos900E.tmp
     C:\pos900F.tmp
     C:\pos901F.tmp
     C:\pos9036.tmp
     C:\pos903C.tmp
     C:\pos904E.tmp
     C:\pos9050.tmp
     C:\pos9061.tmp
     C:\pos9069.tmp
     C:\pos906E.tmp
     C:\pos907D.tmp
     C:\pos9085.tmp
     C:\pos908E.tmp
     C:\pos908F.tmp
     C:\pos909A.tmp
     C:\pos909F.tmp
     C:\pos90A0.tmp
     C:\pos90AE.tmp
     C:\pos90B0.tmp
     C:\pos90C1.tmp
     C:\pos90C2.tmp
     C:\pos90D3.tmp
     C:\pos90D8.tmp
     C:\pos90E3.tmp
     C:\pos90E4.tmp
     C:\pos90ED.tmp
     C:\pos90F4.tmp
     C:\pos910.tmp
     C:\pos9109.tmp
     C:\pos910D.tmp
     C:\pos9114.tmp
     C:\pos911D.tmp
     C:\pos9125.tmp
     C:\pos9135.tmp
     C:\pos9136.tmp
     C:\pos9146.tmp
     C:\pos9157.tmp
     C:\pos9158.tmp
     C:\pos9166.tmp
     C:\pos9167.tmp
     C:\pos9178.tmp
     C:\pos917C.tmp
     C:\pos9191.tmp
     C:\pos9197.tmp
     C:\pos9198.tmp
     C:\pos919B.tmp
     C:\pos91B8.tmp
     C:\pos91B9.tmp
     C:\pos91C5.tmp
     C:\pos91D9.tmp
     C:\pos91DA.tmp
     C:\pos91E7.tmp
     C:\pos91EA.tmp
     C:\pos91F0.tmp
     C:\pos91FB.tmp
     C:\pos92.tmp
     C:\pos9209.tmp
     C:\pos920A.tmp
     C:\pos920B.tmp
     C:\pos920C.tmp
     C:\pos921D.tmp
     C:\pos9224.tmp
     C:\pos922E.tmp
     C:\pos922F.tmp
     C:\pos923F.tmp
     C:\pos9245.tmp
     C:\pos9259.tmp
     C:\pos925F.tmp
     C:\pos9275.tmp
     C:\pos9286.tmp
     C:\pos9298.tmp
     C:\pos929E.tmp
     C:\pos929F.tmp
     C:\pos92B1.tmp
     C:\pos92C4.tmp
     C:\pos92C6.tmp
     C:\pos92F7.tmp
     C:\pos9304.tmp
     C:\pos9310.tmp
     C:\pos9323.tmp
     C:\pos932C.tmp
     C:\pos9346.tmp
     C:\pos934B.tmp
     C:\pos9353.tmp
     C:\pos9376.tmp
     C:\pos939A.tmp
     C:\pos93A.tmp
     C:\pos93A6.tmp
     C:\pos93AA.tmp
     C:\pos93B1.tmp
     C:\pos93C2.tmp
     C:\pos93D1.tmp
     C:\pos93DF.tmp
     C:\pos93E2.tmp
     C:\pos93E9.tmp
     C:\pos93EC.tmp
     C:\pos93F2.tmp
     C:\pos93F3.tmp
     C:\pos93F4.tmp
     C:\pos9404.tmp
     C:\pos9405.tmp
     C:\pos9414.tmp
     C:\pos9418.tmp
     C:\pos9419.tmp
     C:\pos9422.tmp
     C:\pos9425.tmp
     C:\pos9436.tmp
     C:\pos944.tmp
     C:\pos9442.tmp
     C:\pos9446.tmp
     C:\pos9457.tmp
     C:\pos945D.tmp
     C:\pos9462.tmp
     C:\pos9463.tmp
     C:\pos9468.tmp
     C:\pos9469.tmp
     C:\pos9478.tmp
     C:\pos9482.tmp
     C:\pos9486.tmp
     C:\pos94B8.tmp
     C:\pos94C2.tmp
     C:\pos94C3.tmp
     C:\pos94DB.tmp
     C:\pos94E7.tmp
     C:\pos94F2.tmp
     C:\pos9515.tmp
     C:\pos9526.tmp
     C:\pos9535.tmp
     C:\pos9536.tmp
     C:\pos9543.tmp
     C:\pos9559.tmp
     C:\pos9566.tmp
     C:\pos956F.tmp
     C:\pos9570.tmp
     C:\pos9594.tmp
     C:\pos9595.tmp
     C:\pos959F.tmp
     C:\pos95CF.tmp
     C:\pos95D3.tmp
     C:\pos95D7.tmp
     C:\pos95F.tmp
     C:\pos95F3.tmp
     C:\pos95F4.tmp
     C:\pos95FF.tmp
     C:\pos961E.tmp
     C:\pos9622.tmp
     C:\pos9633.tmp
     C:\pos963C.tmp
     C:\pos9643.tmp
     C:\pos964E.tmp
     C:\pos9655.tmp
     C:\pos965C.tmp
     C:\pos965E.tmp
     C:\pos966D.tmp
     C:\pos9682.tmp
     C:\pos9691.tmp
     C:\pos9695.tmp
     C:\pos96A1.tmp
     C:\pos96AC.tmp
     C:\pos96B2.tmp
     C:\pos96EF.tmp
     C:\pos96F0.tmp
     C:\pos96FB.tmp
     C:\pos9710.tmp
     C:\pos971A.tmp
     C:\pos971B.tmp
     C:\pos9722.tmp
     C:\pos974B.tmp
     C:\pos974F.tmp
     C:\pos975E.tmp
     C:\pos977F.tmp
     C:\pos9781.tmp
     C:\pos97A.tmp
     C:\pos97A8.tmp
     C:\pos97BD.tmp
     C:\pos97BE.tmp
     C:\pos97CD.tmp
     C:\pos97EC.tmp
     C:\pos97F0.tmp
     C:\pos97F8.tmp
     C:\pos981C.tmp
     C:\pos981D.tmp
     C:\pos983.tmp
     C:\pos9846.tmp
     C:\pos984E.tmp
     C:\pos9856.tmp
     C:\pos987A.tmp
     C:\pos988B.tmp
     C:\pos988E.tmp
     C:\pos98AB.tmp
     C:\pos98D4.tmp
     C:\pos98E9.tmp
     C:\pos98ED.tmp
     C:\pos98F8.tmp
     C:\pos9902.tmp
     C:\pos9929.tmp
     C:\pos9943.tmp
     C:\pos9947.tmp
     C:\pos9958.tmp
     C:\pos995D.tmp
     C:\pos9961.tmp
     C:\pos9978.tmp
     C:\pos998A.tmp
     C:\pos9996.tmp
     C:\pos999C.tmp
     C:\pos99A1.tmp
     C:\pos99B0.tmp
     C:\pos99B6.tmp
     C:\pos99BC.tmp
     C:\pos99CD.tmp
     C:\pos99E9.tmp
     C:\pos99ED.tmp
     C:\pos9A05.tmp
     C:\pos9A06.tmp
     C:\pos9A10.tmp
     C:\pos9A1D.tmp
     C:\pos9A25.tmp
     C:\pos9A2E.tmp
     C:\pos9A38.tmp
     C:\pos9A44.tmp
     C:\pos9A55.tmp
     C:\pos9A6C.tmp
     C:\pos9A77.tmp
     C:\pos9A8D.tmp
     C:\pos9A8E.tmp
     C:\pos9A97.tmp
     C:\pos9A9C.tmp
     C:\pos9AA3.tmp
     C:\pos9AB3.tmp
     C:\pos9AC2.tmp
     C:\pos9ACC.tmp
     C:\pos9ACD.tmp
     C:\pos9AD7.tmp
     C:\pos9AE.tmp
     C:\pos9AF2.tmp
     C:\pos9AF3.tmp
     C:\pos9AFD.tmp
     C:\pos9B11.tmp
     C:\pos9B16.tmp
     C:\pos9B1D.tmp
     C:\pos9B2A.tmp
     C:\pos9B32.tmp
     C:\pos9B37.tmp
     C:\pos9B3A.tmp
     C:\pos9B51.tmp
     C:\pos9B57.tmp
     C:\pos9B7C.tmp
     C:\pos9B81.tmp
     C:\pos9B9.tmp
     C:\pos9B96.tmp
     C:\pos9BA2.tmp
     C:\pos9BA7.tmp
     C:\pos9BA8.tmp
     C:\pos9BB2.tmp
     C:\pos9BB8.tmp
     C:\pos9BBE.tmp
     C:\pos9BCB.tmp
     C:\pos9BD3.tmp
     C:\pos9BE8.tmp
     C:\pos9BEE.tmp
     C:\pos9BF7.tmp
     C:\pos9BF8.tmp
     C:\pos9BF9.tmp
     C:\pos9C0B.tmp
     C:\pos9C12.tmp
     C:\pos9C18.tmp
     C:\pos9C32.tmp
     C:\pos9C39.tmp
     C:\pos9C43.tmp
     C:\pos9C4A.tmp
     C:\pos9C4C.tmp
     C:\pos9C59.tmp
     C:\pos9C5A.tmp
     C:\pos9C5B.tmp
     C:\pos9C65.tmp
     C:\pos9C6B.tmp
     C:\pos9C6C.tmp
     C:\pos9C6D.tmp
     C:\pos9C7B.tmp
     C:\pos9C7C.tmp
     C:\pos9C8D.tmp
     C:\pos9CA2.tmp
     C:\pos9CAD.tmp
     C:\pos9CBB.tmp
     C:\pos9CCA.tmp
     C:\pos9CCB.tmp
     C:\pos9CD4.tmp
     C:\pos9CDC.tmp
     C:\pos9CDD.tmp
     C:\pos9CF9.tmp
     C:\pos9CFC.tmp
     C:\pos9CFD.tmp
     C:\pos9D1A.tmp
     C:\pos9D1C.tmp
     C:\pos9D20.tmp
     C:\pos9D2D.tmp
     C:\pos9D42.tmp
     C:\pos9D4C.tmp
     C:\pos9D69.tmp
     C:\pos9D77.tmp
     C:\pos9D7C.tmp
     C:\pos9D7E.tmp
     C:\pos9D7F.tmp
     C:\pos9D91.tmp
     C:\pos9D9B.tmp
     C:\pos9DDB.tmp
     C:\pos9DDD.tmp
     C:\pos9DDE.tmp
     C:\pos9DF0.tmp
     C:\pos9E04.tmp
     C:\pos9E0B.tmp
     C:\pos9E0D.tmp
     C:\pos9E29.tmp
     C:\pos9E35.tmp
     C:\pos9E3C.tmp
     C:\pos9E4A.tmp
     C:\pos9E6C.tmp
     C:\pos9E84.tmp
     C:\pos9E8D.tmp
     C:\pos9E92.tmp
     C:\pos9EAB.tmp
     C:\pos9ECA.tmp
     C:\pos9ECC.tmp
     C:\pos9EE.tmp
     C:\pos9EE3.tmp
     C:\pos9EE8.tmp
     C:\pos9EEA.tmp
     C:\pos9EEC.tmp
     C:\pos9EFC.tmp
     C:\pos9F10.tmp
     C:\pos9F1D.tmp
     C:\pos9F27.tmp
     C:\pos9F2B.tmp
     C:\pos9F2D.tmp
     C:\pos9F39.tmp
     C:\pos9F3E.tmp
     C:\pos9F4F.tmp
     C:\pos9F50.tmp
     C:\pos9F51.tmp
     C:\pos9F57.tmp
     C:\pos9F60.tmp
     C:\pos9F61.tmp
     C:\pos9F63.tmp
     C:\pos9F72.tmp
     C:\pos9F82.tmp
     C:\pos9F83.tmp
     C:\pos9F9.tmp
     C:\pos9F94.tmp
     C:\pos9F96.tmp
     C:\pos9F98.tmp
     C:\pos9FA5.tmp
     C:\pos9FA9.tmp
     C:\pos9FBD.tmp
     C:\pos9FC5.tmp
     C:\pos9FCF.tmp
     C:\pos9FD6.tmp
     C:\pos9FD7.tmp
     C:\pos9FF7.tmp
     C:\posA005.tmp
     C:\posA01.tmp
     C:\posA015.tmp
     C:\posA026.tmp
     C:\posA035.tmp
     C:\posA03B.tmp
     C:\posA045.tmp
     C:\posA056.tmp
     C:\posA076.tmp
     C:\posA077.tmp
     C:\posA085.tmp
     C:\posA08C.tmp
     C:\posA0A5.tmp
     C:\posA0B5.tmp
     C:\posA0D8.tmp
     C:\posA0F3.tmp
     C:\posA10A.tmp
     C:\posA123.tmp
     C:\posA133.tmp
     C:\posA140.tmp
     C:\posA143.tmp
     C:\posA162.tmp
     C:\posA163.tmp
     C:\posA167.tmp
     C:\posA178.tmp
     C:\posA183.tmp
     C:\posA195.tmp
     C:\posA1A3.tmp
     C:\posA1B3.tmp
     C:\posA1C3.tmp
     C:\posA1E.tmp
     C:\posA1E0.tmp
     C:\posA1ED.tmp
     C:\posA1F2.tmp
     C:\posA225.tmp
     C:\posA231.tmp
     C:\posA23F.tmp
     C:\posA241.tmp
     C:\posA242.tmp
     C:\posA261.tmp
     C:\posA27A.tmp
     C:\posA27E.tmp
     C:\posA284.tmp
     C:\posA28F.tmp
     C:\posA29F.tmp
     C:\posA2A0.tmp
     C:\posA2A1.tmp
     C:\posA2D0.tmp
     C:\posA2E0.tmp
     C:\posA2F2.tmp
     C:\posA2FE.tmp
     C:\posA308.tmp
     C:\posA33D.tmp
     C:\posA34C.tmp
     C:\posA34D.tmp
     C:\posA34E.tmp
     C:\posA35F.tmp
     C:\posA36E.tmp
     C:\posA37D.tmp
     C:\posA39B.tmp
     C:\posA3A5.tmp
     C:\posA3AD.tmp
     C:\posA3CB.tmp
     C:\posA3CD.tmp
     C:\posA3CE.tmp
     C:\posA3EC.tmp
     C:\posA3FB.tmp
     C:\posA3FC.tmp
     C:\posA3FD.tmp
     C:\posA42C.tmp
     C:\posA43B.tmp
     C:\posA43C.tmp
     C:\posA44A.tmp
     C:\posA44C.tmp
     C:\posA45B.tmp
     C:\posA462.tmp
     C:\posA47B.tmp
     C:\posA47C.tmp
     C:\posA47D.tmp
     C:\posA48.tmp
     C:\posA48C.tmp
     C:\posA4BA.tmp
     C:\posA4BB.tmp
     C:\posA4CB.tmp
     C:\posA4CC.tmp
     C:\posA4D0.tmp
     C:\posA4D9.tmp
     C:\posA4DC.tmp
     C:\posA4ED.tmp
     C:\posA4EE.tmp
     C:\posA509.tmp
     C:\posA539.tmp
     C:\posA53A.tmp
     C:\posA53E.tmp
     C:\posA558.tmp
     C:\posA569.tmp
     C:\posA576.tmp
     C:\posA5A8.tmp
     C:\posA5B6.tmp
     C:\posA5BA.tmp
     C:\posA5C8.tmp
     C:\posA5CC.tmp
     C:\posA5EA.tmp
     C:\posA5F4.tmp
     C:\posA5FA.tmp
     C:\posA60.tmp
     C:\posA605.tmp
     C:\posA606.tmp
     C:\posA607.tmp
     C:\posA616.tmp
     C:\posA61A.tmp
     C:\posA627.tmp
     C:\posA62B.tmp
     C:\posA636.tmp
     C:\posA63A.tmp
     C:\posA63C.tmp
     C:\posA64C.tmp
     C:\posA654.tmp
     C:\posA656.tmp
     C:\posA65D.tmp
     C:\posA676.tmp
     C:\posA677.tmp
     C:\posA67D.tmp
     C:\posA685.tmp
     C:\posA68E.tmp
     C:\posA69E.tmp
     C:\posA69F.tmp
     C:\posA6A9.tmp
     C:\posA6B0.tmp
     C:\posA6B5.tmp
     C:\posA6D.tmp
     C:\posA6D0.tmp
     C:\posA6D2.tmp
     C:\posA6D5.tmp
     C:\posA6D8.tmp
     C:\posA6E1.tmp
     C:\posA6E4.tmp
     C:\posA704.tmp
     C:\posA714.tmp
     C:\posA720.tmp
     C:\posA721.tmp
     C:\posA741.tmp
     C:\posA751.tmp
     C:\posA763.tmp
     C:\posA764.tmp
     C:\posA772.tmp
     C:\posA780.tmp
     C:\posA791.tmp
     C:\posA794.tmp
     C:\posA7A1.tmp
     C:\posA7B2.tmp
     C:\posA7C2.tmp
     C:\posA7C3.tmp
     C:\posA7E0.tmp
     C:\posA7E2.tmp
     C:\posA7F2.tmp
     C:\posA803.tmp
     C:\posA811.tmp
     C:\posA82C.tmp
     C:\posA831.tmp
     C:\posA841.tmp
     C:\posA842.tmp
     C:\posA84F.tmp
     C:\posA85C.tmp
     C:\posA87F.tmp
     C:\posA880.tmp
     C:\posA88C.tmp
     C:\posA890.tmp
     C:\posA89F.tmp
     C:\posA8A1.tmp
     C:\posA8AC.tmp
     C:\posA8AF.tmp
     C:\posA8B1.tmp
     C:\posA8C2.tmp
     C:\posA8CF.tmp
     C:\posA8D3.tmp
     C:\posA8D4.tmp
     C:\posA8E4.tmp
     C:\posA8EC.tmp
     C:\posA8EF.tmp
     C:\posA8F5.tmp
     C:\posA8FE.tmp
     C:\posA90D.tmp
     C:\posA90E.tmp
     C:\posA94D.tmp
     C:\posA94E.tmp
     C:\posA963.tmp
     C:\posA97.tmp
     C:\posA97C.tmp
     C:\posA97E.tmp
     C:\posA989.tmp
     C:\posA98D.tmp
     C:\posA9A3.tmp
     C:\posA9B9.tmp
     C:\posA9BA.tmp
     C:\posA9CC.tmp
     C:\posA9F6.tmp
     C:\posA9F9.tmp
     C:\posAA09.tmp
     C:\posAA0A.tmp
     C:\posAA0C.tmp
     C:\posAA11.tmp
     C:\posAA57.tmp
     C:\posAA58.tmp
     C:\posAA5B.tmp
     C:\posAA60.tmp
     C:\posAA79.tmp
     C:\posAA87.tmp
     C:\posAA97.tmp
     C:\posAAAA.tmp
     C:\posAAAF.tmp
     C:\posAAB7.tmp
     C:\posAAB8.tmp
     C:\posAAB9.tmp
     C:\posAABA.tmp
     C:\posAACA.tmp
     C:\posAAD7.tmp
     C:\posAADA.tmp
     C:\posAAF9.tmp
     C:\posAAFB.tmp
     C:\posAB0B.tmp
     C:\posAB0E.tmp
     C:\posAB3E.tmp
     C:\posAB46.tmp
     C:\posAB64.tmp
     C:\posAB67.tmp
     C:\posAB83.tmp
     C:\posAB8D.tmp
     C:\posABC.tmp
     C:\posABC2.tmp
     C:\posABC4.tmp
     C:\posABC8.tmp
     C:\posABD6.tmp
     C:\posABD8.tmp
     C:\posABEC.tmp
     C:\posABF9.tmp
     C:\posAC13.tmp
     C:\posAC2B.tmp
     C:\posAC31.tmp
     C:\posAC35.tmp
     C:\posAC40.tmp
     C:\posAC43.tmp
     C:\posAC70.tmp
     C:\posAC74.tmp
     C:\posAC86.tmp
     C:\posAC92.tmp
     C:\posACB2.tmp
     C:\posACB9.tmp
     C:\posACBF.tmp
     C:\posACC3.tmp
     C:\posACD9.tmp
     C:\posACE2.tmp
     C:\posACF5.tmp
     C:\posAD03.tmp
     C:\posAD12.tmp
     C:\posAD19.tmp
     C:\posAD22.tmp
     C:\posAD23.tmp
     C:\posAD24.tmp
     C:\posAD34.tmp
     C:\posAD35.tmp
     C:\posAD44.tmp
     C:\posAD45.tmp
     C:\posAD55.tmp
     C:\posAD5D.tmp
     C:\posAD65.tmp
     C:\posAD79.tmp
     C:\posAD85.tmp
     C:\posAD86.tmp
     C:\posAD95.tmp
     C:\posAD97.tmp
     C:\posADA6.tmp
     C:\posADB7.tmp
     C:\posADB8.tmp
     C:\posADBB.tmp
     C:\posADC1.tmp
     C:\posADC5.tmp
     C:\posADC8.tmp
     C:\posADD9.tmp
     C:\posADE8.tmp
     C:\posADE9.tmp
     C:\posADEA.tmp
     C:\posADF5.tmp
     C:\posADFB.tmp
     C:\posADFE.tmp
     C:\posAE05.tmp
     C:\posAE06.tmp
     C:\posAE0C.tmp
     C:\posAE16.tmp
     C:\posAE26.tmp
     C:\posAE37.tmp
     C:\posAE56.tmp
     C:\posAE5E.tmp
     C:\posAE7A.tmp
     C:\posAE93.tmp
     C:\posAE96.tmp
     C:\posAE97.tmp
     C:\posAEAA.tmp
     C:\posAEC6.tmp
     C:\posAECA.tmp
     C:\posAED.tmp
     C:\posAED4.tmp
     C:\posAED6.tmp
     C:\posAEEA.tmp
     C:\posAEEC.tmp
     C:\posAEF7.tmp
     C:\posAF01.tmp
     C:\posAF07.tmp
     C:\posAF1A.tmp
     C:\posAF25.tmp
     C:\posAF27.tmp
     C:\posAF28.tmp
     C:\posAF37.tmp
     C:\posAF39.tmp
     C:\posAF3B.tmp
     C:\posAF4A.tmp
     C:\posAF4B.tmp
     C:\posAF5A.tmp
     C:\posAF5B.tmp
     C:\posAF60.tmp
     C:\posAF81.tmp
     C:\posAF8A.tmp
     C:\posAF93.tmp
     C:\posAFAA.tmp
     C:\posAFAF.tmp
     C:\posAFB9.tmp
     C:\posAFBB.tmp
     C:\posAFDB.tmp
     C:\posB00E.tmp
     C:\posB011.tmp
     C:\posB017.tmp
     C:\posB02A.tmp
     C:\posB046.tmp
     C:\posB04B.tmp
     C:\posB04D.tmp
     C:\posB051.tmp
     C:\posB057.tmp
     C:\posB05D.tmp
     C:\posB06.tmp
     C:\posB071.tmp
     C:\posB07B.tmp
     C:\posB08B.tmp
     C:\posB08C.tmp
     C:\posB095.tmp
     C:\posB09C.tmp
     C:\posB0AB.tmp
     C:\posB0B6.tmp
     C:\posB0C0.tmp
     C:\posB0CC.tmp
     C:\posB0CD.tmp
     C:\posB0CE.tmp
     C:\posB0DD.tmp
     C:\posB0F4.tmp
     C:\posB0FC.tmp
     C:\posB0FF.tmp
     C:\posB114.tmp
     C:\posB11C.tmp
     C:\posB13A.tmp
     C:\posB13C.tmp
     C:\posB13D.tmp
     C:\posB15C.tmp
     C:\posB16D.tmp
     C:\posB172.tmp
     C:\posB17D.tmp
     C:\posB192.tmp
     C:\posB19D.tmp
     C:\posB1BD.tmp
     C:\posB1D9.tmp
     C:\posB1DD.tmp
     C:\posB1DE.tmp
     C:\posB1EF.tmp
     C:\posB1F0.tmp
     C:\posB200.tmp
     C:\posB201.tmp
     C:\posB207.tmp
     C:\posB210.tmp
     C:\posB230.tmp
     C:\posB23A.tmp
     C:\posB240.tmp
     C:\posB241.tmp
     C:\posB252.tmp
     C:\posB257.tmp
     C:\posB25F.tmp
     C:\posB262.tmp
     C:\posB270.tmp
     C:\posB273.tmp
     C:\posB290.tmp
     C:\posB296.tmp
     C:\posB2A.tmp
     C:\posB2B2.tmp
     C:\posB2BD.tmp
     C:\posB2C8.tmp
     C:\posB2D0.tmp
     C:\posB2D3.tmp
     C:\posB2E5.tmp
     C:\posB2F3.tmp
     C:\posB30F.tmp
     C:\posB317.tmp
     C:\posB325.tmp
     C:\posB33F.tmp
     C:\posB34B.tmp
     C:\posB356.tmp
     C:\posB361.tmp
     C:\posB36E.tmp
     C:\posB372.tmp
     C:\posB374.tmp
     C:\posB376.tmp
     C:\posB37F.tmp
     C:\posB38E.tmp
     C:\posB3B1.tmp
     C:\posB3B6.tmp
     C:\posB3C9.tmp
     C:\posB3CD.tmp
     C:\posB3CE.tmp
     C:\posB3D6.tmp
     C:\posB3E2.tmp
     C:\posB3F1.tmp
     C:\posB3FC.tmp
     C:\posB402.tmp
     C:\posB406.tmp
     C:\posB426.tmp
     C:\posB42D.tmp
     C:\posB431.tmp
     C:\posB43C.tmp
     C:\posB441.tmp
     C:\posB442.tmp
     C:\posB453.tmp
     C:\posB463.tmp
     C:\posB464.tmp
     C:\posB466.tmp
     C:\posB467.tmp
     C:\posB471.tmp
     C:\posB476.tmp
     C:\posB497.tmp
     C:\posB49B.tmp
     C:\posB4A4.tmp
     C:\posB4A7.tmp
     C:\posB4AA.tmp
     C:\posB4B1.tmp
     C:\posB4B8.tmp
     C:\posB4C.tmp
     C:\posB4C4.tmp
     C:\posB4C5.tmp
     C:\posB4C9.tmp
     C:\posB4D5.tmp
     C:\posB4E5.tmp
     C:\posB4E9.tmp
     C:\posB4EA.tmp
     C:\posB4EB.tmp
     C:\posB4F6.tmp
     C:\posB4FA.tmp
     C:\posB50F.tmp
     C:\posB514.tmp
     C:\posB516.tmp
     C:\posB519.tmp
     C:\posB527.tmp
     C:\posB52A.tmp
     C:\posB537.tmp
     C:\posB538.tmp
     C:\posB539.tmp
     C:\posB53B.tmp
     C:\posB549.tmp
     C:\posB55.tmp
     C:\posB555.tmp
     C:\posB55A.tmp
     C:\posB57A.tmp
     C:\posB587.tmp
     C:\posB58B.tmp
     C:\posB58C.tmp
     C:\posB58D.tmp
     C:\posB59A.tmp
     C:\posB59C.tmp
     C:\posB5A2.tmp
     C:\posB5A7.tmp
     C:\posB5AD.tmp
     C:\posB5BD.tmp
     C:\posB5BE.tmp
     C:\posB5D6.tmp
     C:\posB5DC.tmp
     C:\posB5E7.tmp
     C:\posB5EE.tmp
     C:\posB5F8.tmp
     C:\posB626.tmp
     C:\posB62F.tmp
     C:\posB64D.tmp
     C:\posB650.tmp
     C:\posB655.tmp
     C:\posB65E.tmp
     C:\posB67E.tmp
     C:\posB67F.tmp
     C:\posB68F.tmp
     C:\posB690.tmp
     C:\posB6A0.tmp
     C:\posB6A4.tmp
     C:\posB6A5.tmp
     C:\posB6A9.tmp
     C:\posB6CE.tmp
     C:\posB6D0.tmp
     C:\posB6D8.tmp
     C:\posB6DD.tmp
     C:\posB700.tmp
     C:\posB702.tmp
     C:\posB704.tmp
     C:\posB720.tmp
     C:\posB728.tmp
     C:\posB73C.tmp
     C:\posB741.tmp
     C:\posB750.tmp
     C:\posB763.tmp
     C:\posB767.tmp
     C:\posB770.tmp
     C:\posB787.tmp
     C:\posB78B.tmp
     C:\posB79.tmp
     C:\posB79F.tmp
     C:\posB7B0.tmp
     C:\posB7BF.tmp
     C:\posB7C7.tmp
     C:\posB7CB.tmp
     C:\posB7E1.tmp
     C:\posB80E.tmp
     C:\posB80F.tmp
     C:\posB816.tmp
     C:\posB81F.tmp
     C:\posB829.tmp
     C:\posB82E.tmp
     C:\posB82F.tmp
     C:\posB840.tmp
     C:\posB841.tmp
     C:\posB842.tmp
     C:\posB84E.tmp
     C:\posB855.tmp
     C:\posB85F.tmp
     C:\posB86F.tmp
     C:\posB870.tmp
     C:\posB878.tmp
     C:\posB885.tmp
     C:\posB890.tmp
     C:\posB891.tmp
     C:\posB89B.tmp
     C:\posB89F.tmp
     C:\posB8A0.tmp
     C:\posB8A6.tmp
     C:\posB8AC.tmp
     C:\posB8B8.tmp
     C:\posB8C0.tmp
     C:\posB8C1.tmp
     C:\posB8CF.tmp
     C:\posB8DC.tmp
     C:\posB8E0.tmp
     C:\posB8E1.tmp
     C:\posB8F0.tmp
     C:\posB8F2.tmp
     C:\posB901.tmp
     C:\posB90F.tmp
     C:\posB911.tmp
     C:\posB914.tmp
     C:\posB91B.tmp
     C:\posB921.tmp
     C:\posB922.tmp
     C:\posB941.tmp
     C:\posB952.tmp
     C:\posB953.tmp
     C:\posB955.tmp
     C:\posB95B.tmp
     C:\posB970.tmp
     C:\posB972.tmp
     C:\posB983.tmp
     C:\posB98D.tmp
     C:\posB98F.tmp
     C:\posB993.tmp
     C:\posB9A3.tmp
     C:\posB9AA.tmp
     C:\posB9B4.tmp
     C:\posB9BB.tmp
     C:\posB9C4.tmp
     C:\posB9CB.tmp
     C:\posB9E2.tmp
     C:\posB9EC.tmp
     C:\posB9FB.tmp
     C:\posBA0D.tmp
     C:\posBA0E.tmp
     C:\posBA22.tmp
     C:\posBA2B.tmp
     C:\posBA31.tmp
     C:\posBA32.tmp
     C:\posBA4.tmp
     C:\posBA4B.tmp
     C:\posBA5A.tmp
     C:\posBA5D.tmp
     C:\posBA6B.tmp
     C:\posBA71.tmp
     C:\posBA72.tmp
     C:\posBA8B.tmp
     C:\posBA9B.tmp
     C:\posBAA1.tmp
     C:\posBAB0.tmp
     C:\posBAB1.tmp
     C:\posBAD8.tmp
     C:\posBAE0.tmp
     C:\posBAE1.tmp
     C:\posBAF9.tmp
     C:\posBB0A.tmp
     C:\posBB0F.tmp
     C:\posBB27.tmp
     C:\posBB29.tmp
     C:\posBB5F.tmp
     C:\posBB6E.tmp
     C:\posBB76.tmp
     C:\posBB77.tmp
     C:\posBB78.tmp
     C:\posBB8D.tmp
     C:\posBB9.tmp
     C:\posBB97.tmp
     C:\posBBB8.tmp
     C:\posBBBD.tmp
     C:\posBBD5.tmp
     C:\posBBE6.tmp
     C:\posBBE7.tmp
     C:\posBBFB.tmp
     C:\posBBFD.tmp
     C:\posBC08.tmp
     C:\posBC0B.tmp
     C:\posBC28.tmp
     C:\posBC2D.tmp
     C:\posBC35.tmp
     C:\posBC39.tmp
     C:\posBC49.tmp
     C:\posBC4A.tmp
     C:\posBC55.tmp
     C:\posBC5A.tmp
     C:\posBC5B.tmp
     C:\posBC63.tmp
     C:\posBC6A.tmp
     C:\posBC85.tmp
     C:\posBC8B.tmp
     C:\posBC8C.tmp
     C:\posBC99.tmp
     C:\posBC9A.tmp
     C:\posBC9B.tmp
     C:\posBCAC.tmp
     C:\posBCB2.tmp
     C:\posBCB3.tmp
     C:\posBCBD.tmp
     C:\posBCD9.tmp
     C:\posBCDD.tmp
     C:\posBCED.tmp
     C:\posBCF8.tmp
     C:\posBCFE.tmp
     C:\posBD03.tmp
     C:\posBD0A.tmp
     C:\posBD0F.tmp
     C:\posBD1F.tmp
     C:\posBD28.tmp
     C:\posBD30.tmp
     C:\posBD31.tmp
     C:\posBD3F.tmp
     C:\posBD4F.tmp
     C:\posBD57.tmp
     C:\posBD90.tmp
     C:\posBD91.tmp
     C:\posBD9E.tmp
     C:\posBDA.tmp
     C:\posBDA6.tmp
     C:\posBDA7.tmp
     C:\posBDC5.tmp
     C:\posBDD0.tmp
     C:\posBDEE.tmp
     C:\posBDF6.tmp
     C:\posBE24.tmp
     C:\posBE3.tmp
     C:\posBE3A.tmp
     C:\posBE3B.tmp
     C:\posBE3E.tmp
     C:\posBE45.tmp
     C:\posBE63.tmp
     C:\posBE6D.tmp
     C:\posBE73.tmp
     C:\posBEBC.tmp
     C:\posBEC2.tmp
     C:\posBEC3.tmp
     C:\posBEC9.tmp
     C:\posBEE1.tmp
     C:\posBEE7.tmp
     C:\posBF0B.tmp
     C:\posBF0C.tmp
     C:\posBF22.tmp
     C:\posBF31.tmp
     C:\posBF47.tmp
     C:\posBF65.tmp
     C:\posBF69.tmp
     C:\posBF70.tmp
     C:\posBF77.tmp
     C:\posBF79.tmp
     C:\posBF81.tmp
     C:\posBF84.tmp
     C:\posBFA7.tmp
     C:\posBFAD.tmp
     C:\posBFB9.tmp
     C:\posBFC4.tmp
     C:\posBFC7.tmp
     C:\posBFDE.tmp
     C:\posBFE3.tmp
     C:\posBFE7.tmp
     C:\posBFE8.tmp
     C:\posBFFC.tmp
     C:\posBFFF.tmp
     C:\posC008.tmp
     C:\posC017.tmp
     C:\posC027.tmp
     C:\posC02C.tmp
     C:\posC032.tmp
     C:\posC03D.tmp
     C:\posC047.tmp
     C:\posC04C.tmp
     C:\posC04E.tmp
     C:\posC05D.tmp
     C:\posC07D.tmp
     C:\posC07E.tmp
     C:\posC08.tmp
     C:\posC086.tmp
     C:\posC08D.tmp
     C:\posC09D.tmp
     C:\posC0A6.tmp
     C:\posC0AD.tmp
     C:\posC0B7.tmp
     C:\posC0BD.tmp
     C:\posC0C1.tmp
     C:\posC0C7.tmp
     C:\posC0C8.tmp
     C:\posC0D9.tmp
     C:\posC0E9.tmp
     C:\posC0F3.tmp
     C:\posC0FA.tmp
     C:\posC0FB.tmp
     C:\posC100.tmp
     C:\posC10D.tmp
     C:\posC113.tmp
     C:\posC11A.tmp
     C:\posC11C.tmp
     C:\posC12B.tmp
     C:\posC14A.tmp
     C:\posC14B.tmp
     C:\posC152.tmp
     C:\posC15B.tmp
     C:\posC15F.tmp
     C:\posC172.tmp
     C:\posC189.tmp
     C:\posC1AA.tmp
     C:\posC1B1.tmp
     C:\posC1B2.tmp
     C:\posC1B9.tmp
     C:\posC1C1.tmp
     C:\posC1D2.tmp
     C:\posC1D9.tmp
     C:\posC1EA.tmp
     C:\posC1ED.tmp
     C:\posC1F7.tmp
     C:\posC202.tmp
     C:\posC20D.tmp
     C:\posC210.tmp
     C:\posC212.tmp
     C:\posC217.tmp
     C:\posC228.tmp
     C:\posC22D.tmp
     C:\posC233.tmp
     C:\posC237.tmp
     C:\posC238.tmp
     C:\posC23E.tmp
     C:\posC23F.tmp
     C:\posC24F.tmp
     C:\posC25F.tmp
     C:\posC260.tmp
     C:\posC262.tmp
     C:\posC266.tmp
     C:\posC271.tmp
     C:\posC277.tmp
     C:\posC278.tmp
     C:\posC281.tmp
     C:\posC282.tmp
     C:\posC293.tmp
     C:\posC296.tmp
     C:\posC297.tmp
     C:\posC298.tmp
     C:\posC2A2.tmp
     C:\posC2A3.tmp
     C:\posC2B4.tmp
     C:\posC2B5.tmp
     C:\posC2B7.tmp
     C:\posC2B8.tmp
     C:\posC2BE.tmp
     C:\posC2C2.tmp
     C:\posC2C6.tmp
     C:\posC2C7.tmp
     C:\posC2C8.tmp
     C:\posC2C9.tmp
     C:\posC2D7.tmp
     C:\posC2DA.tmp
     C:\posC2E8.tmp
     C:\posC2EA.tmp
     C:\posC2EB.tmp
     C:\posC2F2.tmp
     C:\posC2F3.tmp
     C:\posC2F5.tmp
     C:\posC2F6.tmp
     C:\posC2F9.tmp
     C:\posC2FA.tmp
     C:\posC2FC.tmp
     C:\posC30A.tmp
     C:\posC30D.tmp
     C:\posC31B.tmp
     C:\posC31D.tmp
     C:\posC31E.tmp
     C:\posC32.tmp
     C:\posC322.tmp
     C:\posC32B.tmp
     C:\posC32E.tmp
     C:\posC32F.tmp
     C:\posC33C.tmp
     C:\posC33F.tmp
     C:\posC345.tmp
     C:\posC34D.tmp
     C:\posC350.tmp
     C:\posC352.tmp
     C:\posC354.tmp
     C:\posC35C.tmp
     C:\posC35D.tmp
     C:\posC361.tmp
     C:\posC36E.tmp
     C:\posC371.tmp
     C:\posC373.tmp
     C:\posC382.tmp
     C:\posC38E.tmp
     C:\posC393.tmp
     C:\posC39F.tmp
     C:\posC3A0.tmp
     C:\posC3A3.tmp
     C:\posC3B3.tmp
     C:\posC3B4.tmp
     C:\posC3B5.tmp
     C:\posC3B6.tmp
     C:\posC3BB.tmp
     C:\posC3D0.tmp
     C:\posC3D5.tmp
     C:\posC3D6.tmp
     C:\posC3E1.tmp
     C:\posC3E7.tmp
     C:\posC3E8.tmp
     C:\posC3E9.tmp
     C:\posC3EF.tmp
     C:\posC3F0.tmp
     C:\posC3F9.tmp
     C:\posC4.tmp
     C:\posC40A.tmp
     C:\posC40B.tmp
     C:\posC40F.tmp
     C:\posC410.tmp
     C:\posC411.tmp
     C:\posC412.tmp
     C:\posC41A.tmp
     C:\posC420.tmp
     C:\posC421.tmp
     C:\posC430.tmp
     C:\posC431.tmp
     C:\posC440.tmp
     C:\posC441.tmp
     C:\posC442.tmp
     C:\posC443.tmp
     C:\posC452.tmp
     C:\posC45C.tmp
     C:\posC460.tmp
     C:\posC462.tmp
     C:\posC463.tmp
     C:\posC474.tmp
     C:\posC482.tmp
     C:\posC488.tmp
     C:\posC48C.tmp
     C:\posC490.tmp
     C:\posC492.tmp
     C:\posC494.tmp
     C:\posC49F.tmp
     C:\posC4A.tmp
     C:\posC4B0.tmp
     C:\posC4B2.tmp
     C:\posC4B5.tmp
     C:\posC4C3.tmp
     C:\posC4C5.tmp
     C:\posC4C8.tmp
     C:\posC4D4.tmp
     C:\posC4DF.tmp
     C:\posC4E4.tmp
     C:\posC4E5.tmp
     C:\posC4EA.tmp
     C:\posC4F5.tmp
     C:\posC4F6.tmp
     C:\posC4FD.tmp
     C:\posC4FF.tmp
     C:\posC506.tmp
     C:\posC507.tmp
     C:\posC508.tmp
     C:\posC527.tmp
     C:\posC52F.tmp
     C:\posC530.tmp
     C:\posC535.tmp
     C:\posC537.tmp
     C:\posC538.tmp
     C:\posC546.tmp
     C:\posC54C.tmp
     C:\posC557.tmp
     C:\posC567.tmp
     C:\posC577.tmp
     C:\posC578.tmp
     C:\posC58C.tmp
     C:\posC5AD.tmp
     C:\posC5B7.tmp
     C:\posC5BC.tmp
     C:\posC5C5.tmp
     C:\posC5D6.tmp
     C:\posC5E5.tmp
     C:\posC5FA.tmp
     C:\posC5FC.tmp
     C:\posC607.tmp
     C:\posC615.tmp
     C:\posC62.tmp
     C:\posC62A.tmp
     C:\posC62B.tmp
     C:\posC634.tmp
     C:\posC645.tmp
     C:\posC646.tmp
     C:\posC653.tmp
     C:\posC65B.tmp
     C:\posC664.tmp
     C:\posC66A.tmp
     C:\posC67.tmp
     C:\posC676.tmp
     C:\posC67A.tmp
     C:\posC683.tmp
     C:\posC69A.tmp
     C:\posC6A4.tmp
     C:\posC6B3.tmp
     C:\posC6BA.tmp
     C:\posC6C9.tmp
     C:\posC6CA.tmp
     C:\posC6E4.tmp
     C:\posC6EB.tmp
     C:\posC6F9.tmp
     C:\posC702.tmp
     C:\posC705.tmp
     C:\posC717.tmp
     C:\posC71B.tmp
     C:\posC739.tmp
     C:\posC73B.tmp
     C:\posC742.tmp
     C:\posC74B.tmp
     C:\posC754.tmp
     C:\posC760.tmp
     C:\posC76C.tmp
     C:\posC776.tmp
     C:\posC77E.tmp
     C:\posC788.tmp
     C:\posC78C.tmp
     C:\posC7AC.tmp
     C:\posC7B2.tmp
     C:\posC7BF.tmp
     C:\posC7C5.tmp
     C:\posC7C7.tmp
     C:\posC7CC.tmp
     C:\posC7CD.tmp
     C:\posC7ED.tmp
     C:\posC7EE.tmp
     C:\posC7EF.tmp
     C:\posC7FF.tmp
     C:\posC807.tmp
     C:\posC81D.tmp
     C:\posC82E.tmp
     C:\posC830.tmp
     C:\posC833.tmp
     C:\posC837.tmp
     C:\posC83D.tmp
     C:\posC84D.tmp
     C:\posC857.tmp
     C:\posC85E.tmp
     C:\posC85F.tmp
     C:\posC860.tmp
     C:\posC863.tmp
     C:\posC87B.tmp
     C:\posC87E.tmp
     C:\posC881.tmp
     C:\posC88F.tmp
     C:\posC8A0.tmp
     C:\posC8BA.tmp
     C:\posC8BB.tmp
     C:\posC8C0.tmp
     C:\posC8C1.tmp
     C:\posC8CC.tmp
     C:\posC8D0.tmp
     C:\posC8D5.tmp
     C:\posC8E1.tmp
     C:\posC8EA.tmp
     C:\posC8EB.tmp
     C:\posC8F2.tmp
     C:\posC900.tmp
     C:\posC90C.tmp
     C:\posC90F.tmp
     C:\posC92.tmp
     C:\posC920.tmp
     C:\posC924.tmp
     C:\posC92A.tmp
     C:\posC931.tmp
     C:\posC942.tmp
     C:\posC958.tmp
     C:\posC95B.tmp
     C:\posC95F.tmp
     C:\posC962.tmp
     C:\posC970.tmp
     C:\posC973.tmp
     C:\posC974.tmp
     C:\posC97E.tmp
     C:\posC993.tmp
     C:\posC9A0.tmp
     C:\posC9A4.tmp
     C:\posC9C0.tmp
     C:\posC9C4.tmp
     C:\posC9C9.tmp
     C:\posC9D7.tmp
     C:\posC9E0.tmp
     C:\posC9E4.tmp
     C:\posC9E8.tmp
     C:\posC9F1.tmp
     C:\posC9F5.tmp
     C:\posCA05.tmp
     C:\posCA06.tmp
     C:\posCA18.tmp
     C:\posCA1C.tmp
     C:\posCA31.tmp
     C:\posCA4F.tmp
     C:\posCA5.tmp
     C:\posCA54.tmp
     C:\posCA55.tmp
     C:\posCA66.tmp
     C:\posCA7A.tmp
     C:\posCA7F.tmp
     C:\posCA8.tmp
     C:\posCA80.tmp
     C:\posCA84.tmp
     C:\posCA87.tmp
     C:\posCA96.tmp
     C:\posCA9B.tmp
     C:\posCA9F.tmp
     C:\posCAAF.tmp
     C:\posCAB6.tmp
     C:\posCABF.tmp
     C:\posCAD2.tmp
     C:\posCADF.tmp
     C:\posCAEA.tmp
     C:\posCAFA.tmp
     C:\posCB00.tmp
     C:\posCB05.tmp
     C:\posCB0B.tmp
     C:\posCB12.tmp
     C:\posCB14.tmp
     C:\posCB20.tmp
     C:\posCB22.tmp
     C:\posCB2E.tmp
     C:\posCB4A.tmp
     C:\posCB50.tmp
     C:\posCB5B.tmp
     C:\posCB64.tmp
     C:\posCB65.tmp
     C:\posCB6C.tmp
     C:\posCB7.tmp
     C:\posCB71.tmp
     C:\posCB72.tmp
     C:\posCB7D.tmp
     C:\posCB80.tmp
     C:\posCB93.tmp
     C:\posCB9C.tmp
     C:\posCBB0.tmp
     C:\posCBB3.tmp
     C:\posCBC1.tmp
     C:\posCBCF.tmp
     C:\posCBDC.tmp
     C:\posCBDE.tmp
     C:\posCBE1.tmp
     C:\posCBE3.tmp
     C:\posCBEB.tmp
     C:\posCBF2.tmp
     C:\posCBFB.tmp
     C:\posCBFF.tmp
     C:\posCC0B.tmp
     C:\posCC12.tmp
     C:\posCC1F.tmp
     C:\posCC20.tmp
     C:\posCC23.tmp
     C:\posCC2B.tmp
     C:\posCC30.tmp
     C:\posCC31.tmp
     C:\posCC33.tmp
     C:\posCC3B.tmp
     C:\posCC3C.tmp
     C:\posCC42.tmp
     C:\posCC44.tmp
     C:\posCC4D.tmp
     C:\posCC51.tmp
     C:\posCC53.tmp
     C:\posCC54.tmp
     C:\posCC63.tmp
     C:\posCC74.tmp
     C:\posCC75.tmp
     C:\posCC7B.tmp
     C:\posCC7C.tmp
     C:\posCC85.tmp
     C:\posCC86.tmp
     C:\posCC95.tmp
     C:\posCC96.tmp
     C:\posCCA6.tmp
     C:\posCCA7.tmp
     C:\posCCB0.tmp
     C:\posCCB6.tmp
     C:\posCCB7.tmp
     C:\posCCBC.tmp
     C:\posCCC7.tmp
     C:\posCCC8.tmp
     C:\posCCCA.tmp
     C:\posCCD9.tmp
     C:\posCCDA.tmp
     C:\posCCE9.tmp
     C:\posCCF7.tmp
     C:\posCCFA.tmp
     C:\posCD07.tmp
     C:\posCD0B.tmp
     C:\posCD0C.tmp
     C:\posCD18.tmp
     C:\posCD1B.tmp
     C:\posCD1C.tmp
     C:\posCD29.tmp
     C:\posCD2A.tmp
     C:\posCD2E.tmp
     C:\posCD3C.tmp
     C:\posCD4D.tmp
     C:\posCD58.tmp
     C:\posCD5B.tmp
     C:\posCD5E.tmp
     C:\posCD68.tmp
     C:\posCD6E.tmp
     C:\posCD7F.tmp
     C:\posCD88.tmp
     C:\posCD90.tmp
     C:\posCD91.tmp
     C:\posCD9C.tmp
     C:\posCDA1.tmp
     C:\posCDA7.tmp
     C:\posCDB7.tmp
     C:\posCDB8.tmp
     C:\posCDDC.tmp
     C:\posCDE1.tmp
     C:\posCDF6.tmp
     C:\posCE05.tmp
     C:\posCE06.tmp
     C:\posCE20.tmp
     C:\posCE37.tmp
     C:\posCE45.tmp
     C:\posCE46.tmp
     C:\posCE4A.tmp
     C:\posCE55.tmp
     C:\posCE6.tmp
     C:\posCE6F.tmp
     C:\posCE74.tmp
     C:\posCE8.tmp
     C:\posCE85.tmp
     C:\posCEA4.tmp
     C:\posCEA5.tmp
     C:\posCEB4.tmp
     C:\posCEB8.tmp
     C:\posCEC5.tmp
     C:\posCED4.tmp
     C:\posCEED.tmp
     C:\posCF02.tmp
     C:\posCF1.tmp
     C:\posCF12.tmp
     C:\posCF14.tmp
     C:\posCF15.tmp
     C:\posCF17.tmp
     C:\posCF32.tmp
     C:\posCF3C.tmp
     C:\posCF4.tmp
     C:\posCF42.tmp
     C:\posCF52.tmp
     C:\posCF63.tmp
     C:\posCF81.tmp
     C:\posCF83.tmp
     C:\posCF85.tmp
     C:\posCF8C.tmp
     C:\posCFA1.tmp
     C:\posCFB1.tmp
     C:\posCFC3.tmp
     C:\posCFD0.tmp
     C:\posCFDF.tmp
     C:\posCFE4.tmp
     C:\posCFEA.tmp
     C:\posD000.tmp
     C:\posD010.tmp
     C:\posD01F.tmp
     C:\posD020.tmp
     C:\posD031.tmp
     C:\posD033.tmp
     C:\posD049.tmp
     C:\posD04F.tmp
     C:\posD05E.tmp
     C:\posD06E.tmp
     C:\posD073.tmp
     C:\posD07E.tmp
     C:\posD07F.tmp
     C:\posD080.tmp
     C:\posD098.tmp
     C:\posD09E.tmp
     C:\posD0B0.tmp
     C:\posD0CD.tmp
     C:\posD0CE.tmp
     C:\posD0D2.tmp
     C:\posD0DE.tmp
     C:\posD0E7.tmp
     C:\posD0F0.tmp
     C:\posD0FC.tmp
     C:\posD0FD.tmp
     C:\posD11C.tmp
     C:\posD130.tmp
     C:\posD13F.tmp
     C:\posD146.tmp
     C:\posD14C.tmp
     C:\posD14D.tmp
     C:\posD176.tmp
     C:\posD17B.tmp
     C:\posD18C.tmp
     C:\posD199.tmp
     C:\posD19E.tmp
     C:\posD1AB.tmp
     C:\posD1AE.tmp
     C:\posD1B5.tmp
     C:\posD1DB.tmp
     C:\posD1E5.tmp
     C:\posD1EA.tmp
     C:\posD1F9.tmp
     C:\posD1FC.tmp
     C:\posD1FD.tmp
     C:\posD206.tmp
     C:\posD21.tmp
     C:\posD22A.tmp
     C:\posD236.tmp
     C:\posD23D.tmp
     C:\posD24.tmp
     C:\posD25B.tmp
     C:\posD267.tmp
     C:\posD274.tmp
     C:\posD279.tmp
     C:\posD288.tmp
     C:\posD29B.tmp
     C:\posD2A4.tmp
     C:\posD2C6.tmp
     C:\posD2D4.tmp
     C:\posD2D5.tmp
     C:\posD2DA.tmp
     C:\posD2F6.tmp
     C:\posD305.tmp
     C:\posD328.tmp
     C:\posD332.tmp
     C:\posD335.tmp
     C:\posD346.tmp
     C:\posD349.tmp
     C:\posD364.tmp
     C:\posD395.tmp
     C:\posD3A4.tmp
     C:\posD3DF.tmp
     C:\posD3E4.tmp
     C:\posD3F2.tmp
     C:\posD3F4.tmp
     C:\posD3F5.tmp
     C:\posD41D.tmp
     C:\posD422.tmp
     C:\posD435.tmp
     C:\posD441.tmp
     C:\posD443.tmp
     C:\posD453.tmp
     C:\posD45D.tmp
     C:\posD461.tmp
     C:\posD46E.tmp
     C:\posD47.tmp
     C:\posD47C.tmp
     C:\posD47F.tmp
     C:\posD484.tmp
     C:\posD48F.tmp
     C:\posD490.tmp
     C:\posD492.tmp
     C:\posD493.tmp
     C:\posD4A0.tmp
     C:\posD4B0.tmp
     C:\posD4B1.tmp
     C:\posD4C2.tmp
     C:\posD4C4.tmp
     C:\posD4D3.tmp
     C:\posD4E2.tmp
     C:\posD4E3.tmp
     C:\posD4F0.tmp
     C:\posD4F4.tmp
     C:\posD505.tmp
     C:\posD506.tmp
     C:\posD513.tmp
     C:\posD516.tmp
     C:\posD51E.tmp
     C:\posD527.tmp
     C:\posD537.tmp
     C:\posD53E.tmp
     C:\posD540.tmp
     C:\posD541.tmp
     C:\posD548.tmp
     C:\posD559.tmp
     C:\posD55A.tmp
     C:\posD56A.tmp
     C:\posD56E.tmp
     C:\posD57B.tmp
     C:\posD58E.tmp
     C:\posD58F.tmp
     C:\posD590.tmp
     C:\posD591.tmp
     C:\posD5AE.tmp
     C:\posD5BA.tmp
     C:\posD5CB.tmp
     C:\posD5CF.tmp
     C:\posD5DC.tmp
     C:\posD5E0.tmp
     C:\posD5EC.tmp
     C:\posD5ED.tmp
     C:\posD5FE.tmp
     C:\posD60.tmp
     C:\posD60D.tmp
     C:\posD60E.tmp
     C:\posD61E.tmp
     C:\posD61F.tmp
     C:\posD63D.tmp
     C:\posD63E.tmp
     C:\posD63F.tmp
     C:\posD64.tmp
     C:\posD65D.tmp
     C:\posD67E.tmp
     C:\posD68C.tmp
     C:\posD68D.tmp
     C:\posD68E.tmp
     C:\posD69E.tmp
     C:\posD6CD.tmp
     C:\posD6DB.tmp
     C:\posD6DE.tmp
     C:\posD6FA.tmp
     C:\posD6FE.tmp
     C:\posD70A.tmp
     C:\posD70D.tmp
     C:\posD73D.tmp
     C:\posD73E.tmp
     C:\posD74A.tmp
     C:\posD74E.tmp
     C:\posD759.tmp
     C:\posD76.tmp
     C:\posD768.tmp
     C:\posD77C.tmp
     C:\posD77E.tmp
     C:\posD798.tmp
     C:\posD799.tmp
     C:\posD7AE.tmp
     C:\posD7C7.tmp
     C:\posD7C8.tmp
     C:\posD7CB.tmp
     C:\posD7DE.tmp
     C:\posD817.tmp
     C:\posD818.tmp
     C:\posD81A.tmp
     C:\posD835.tmp
     C:\posD83C.tmp
     C:\posD856.tmp
     C:\posD866.tmp
     C:\posD889.tmp
     C:\posD89B.tmp
     C:\posD8C5.tmp
     C:\posD8E2.tmp
     C:\posD903.tmp
     C:\posD907.tmp
     C:\posD90A.tmp
     C:\posD914.tmp
     C:\posD952.tmp
     C:\posD954.tmp
     C:\posD959.tmp
     C:\posD965.tmp
     C:\posD97.tmp
     C:\posD982.tmp
     C:\posD984.tmp
     C:\posD9A8.tmp
     C:\posD9AE.tmp
     C:\posD9C2.tmp
     C:\posD9C3.tmp
     C:\posD9D4.tmp
     C:\posD9E2.tmp
     C:\posDA12.tmp
     C:\posDA13.tmp
     C:\posDA2.tmp
     C:\posDA26.tmp
     C:\posDA32.tmp
     C:\posDA3C.tmp
     C:\posDA51.tmp
     C:\posDA53.tmp
     C:\posDA75.tmp
     C:\posDA91.tmp
     C:\posDA92.tmp
     C:\posDAB0.tmp
     C:\posDAC2.tmp
     C:\posDAD4.tmp
     C:\posDAD9.tmp
     C:\posDAF.tmp
     C:\posDAF4.tmp
     C:\posDB02.tmp
     C:\posDB0E.tmp
     C:\posDB0F.tmp
     C:\posDB33.tmp
     C:\posDB57.tmp
     C:\posDB60.tmp
     C:\posDB8D.tmp
     C:\posDB92.tmp
     C:\posDBAC.tmp
     C:\posDBB6.tmp
     C:\posDBBF.tmp
     C:\posDBCC.tmp
     C:\posDBFF.tmp
     C:\posDC0A.tmp
     C:\posDC10.tmp
     C:\posDC15.tmp
     C:\posDC2F.tmp
     C:\posDC4A.tmp
     C:\posDC5E.tmp
     C:\posDC69.tmp
     C:\posDC6F.tmp
     C:\posDC8F.tmp
     C:\posDC9E.tmp
     C:\posDCA9.tmp
     C:\posDCCF.tmp
     C:\posDCF1.tmp
     C:\posDCF7.tmp
     C:\posDCF8.tmp
     C:\posDD2D.tmp
     C:\posDD55.tmp
     C:\posDD57.tmp
     C:\posDD87.tmp
     C:\posDDA9.tmp
     C:\posDDBB.tmp
     C:\posDDC4.tmp
     C:\posDDC6.tmp
     C:\posDDDC.tmp
     C:\posDE06.tmp
     C:\posDE6.tmp
     C:\posDE80.tmp
     C:\posDE84.tmp
     C:\posDE98.tmp
     C:\posDEC6.tmp
     C:\posDECF.tmp
     C:\posDEE2.tmp
     C:\posDEE8.tmp
     C:\posDEF.tmp
     C:\posDF21.tmp
     C:\posDF70.tmp
     C:\posDF75.tmp
     C:\posDF82.tmp
     C:\posDF8C.tmp
     C:\posDFAF.tmp
     C:\posDFE1.tmp
     C:\posDFEB.tmp
     C:\posDFEE.tmp
     C:\posDFEF.tmp
     C:\posE003.tmp
     C:\posE01.tmp
     C:\posE011.tmp
     C:\posE03D.tmp
     C:\posE04D.tmp
     C:\posE050.tmp
     C:\posE06.tmp
     C:\posE0DF.tmp
     C:\posE0EA.tmp
     C:\posE0F9.tmp
     C:\posE1.tmp
     C:\posE11.tmp
     C:\posE15B.tmp
     C:\posE178.tmp
     C:\posE17C.tmp
     C:\posE1B7.tmp
     C:\posE1BA.tmp
     C:\posE247.tmp
     C:\posE264.tmp
     C:\posE267.tmp
     C:\posE2C5.tmp
     C:\posE2D2.tmp
     C:\posE31.tmp
     C:\posE322.tmp
     C:\posE324.tmp
     C:\posE334.tmp
     C:\posE33C.tmp
     C:\posE373.tmp
     C:\posE3A0.tmp
     C:\posE3B3.tmp
     C:\posE3CA.tmp
     C:\posE3E0.tmp
     C:\posE41E.tmp
     C:\posE44F.tmp
     C:\posE450.tmp
     C:\posE458.tmp
     C:\posE46.tmp
     C:\posE48C.tmp
     C:\posE48E.tmp
     C:\posE4F5.tmp
     C:\posE4FA.tmp
     C:\posE4FD.tmp
     C:\posE53A.tmp
     C:\posE554.tmp
     C:\posE55A.tmp
     C:\posE589.tmp
     C:\posE593.tmp
     C:\posE59A.tmp
     C:\posE5D.tmp
     C:\posE5D8.tmp
     C:\posE5E2.tmp
     C:\posE5E8.tmp
     C:\posE637.tmp
     C:\posE646.tmp
     C:\posE647.tmp
     C:\posE651.tmp
     C:\posE676.tmp
     C:\posE6CF.tmp
     C:\posE6E4.tmp
     C:\posE6E5.tmp
     C:\posE6E6.tmp
     C:\posE734.tmp
     C:\posE76C.tmp
     C:\posE791.tmp
     C:\posE7B0.tmp
     C:\posE7C1.tmp
     C:\posE7CB.tmp
     C:\posE7EF.tmp
     C:\posE7F0.tmp
     C:\posE80.tmp
     C:\posE820.tmp
     C:\posE83F.tmp
     C:\posE85.tmp
     C:\posE850.tmp
     C:\posE878.tmp
     C:\posE87D.tmp
     C:\posE88F.tmp
     C:\posE890.tmp
     C:\posE8BE.tmp
     C:\posE8CF.tmp
     C:\posE8FE.tmp
     C:\posE915.tmp
     C:\posE91D.tmp
     C:\posE94E.tmp
     C:\posE959.tmp
     C:\posE97D.tmp
     C:\posE9A2.tmp
     C:\posE9AB.tmp
     C:\posE9AD.tmp
     C:\posE9CE.tmp
     C:\posE9DE.tmp
     C:\posE9E6.tmp
     C:\posE9EF.tmp
     C:\posE9FA.tmp
     C:\posEA0.tmp
     C:\posEA0F.tmp
     C:\posEA39.tmp
     C:\posEA4F.tmp
     C:\posEA6E.tmp
     C:\posEA79.tmp
     C:\posEA84.tmp
     C:\posEA9E.tmp
     C:\posEAAE.tmp
     C:\posEABE.tmp
     C:\posEAC.tmp
     C:\posEAD8.tmp
     C:\posEADE.tmp
     C:\posEB0E.tmp
     C:\posEB21.tmp
     C:\posEB2C.tmp
     C:\posEB3E.tmp
     C:\posEB5E.tmp
     C:\posEB75.tmp
     C:\posEB8F.tmp
     C:\posEB90.tmp
     C:\posEB9E.tmp
     C:\posEBB4.tmp
     C:\posEBBE.tmp
     C:\posEBCF.tmp
     C:\posEBDF.tmp
     C:\posEBE9.tmp
     C:\posEBF0.tmp
     C:\posEC00.tmp
     C:\posEC01.tmp
     C:\posEC0E.tmp
     C:\posEC12.tmp
     C:\posEC23.tmp
     C:\posEC32.tmp
     C:\posEC33.tmp
     C:\posEC34.tmp
     C:\posEC5.tmp
     C:\posEC74.tmp
     C:\posEC86.tmp
     C:\posEC91.tmp
     C:\posECA4.tmp
     C:\posECAC.tmp
     C:\posECB4.tmp
     C:\posECD1.tmp
     C:\posECF4.tmp
     C:\posED01.tmp
     C:\posED0A.tmp
     C:\posED14.tmp
     C:\posED25.tmp
     C:\posED30.tmp
     C:\posED33.tmp
     C:\posED35.tmp
     C:\posED46.tmp
     C:\posED4A.tmp
     C:\posED70.tmp
     C:\posED76.tmp
     C:\posEDA6.tmp
     C:\posEDA9.tmp
     C:\posEDBF.tmp
     C:\posEDC0.tmp
     C:\posEDDF.tmp
     C:\posEDE5.tmp
     C:\posEE1F.tmp
     C:\posEE27.tmp
     C:\posEE34.tmp
     C:\posEE4F.tmp
     C:\posEE55.tmp
     C:\posEE6D.tmp
     C:\posEE75.tmp
     C:\posEE85.tmp
     C:\posEE8E.tmp
     C:\posEEB4.tmp
     C:\posEED.tmp
     C:\posEEDC.tmp
     C:\posEEF4.tmp
     C:\posEF03.tmp
     C:\posEF0C.tmp
     C:\posEF33.tmp
     C:\posEF54.tmp
     C:\posEF5A.tmp
     C:\posEF6B.tmp
     C:\posEF91.tmp
     C:\posEFA3.tmp
     C:\posEFB8.tmp
     C:\posEFD0.tmp
     C:\posEFF.tmp
     C:\posEFF2.tmp
     C:\posF010.tmp
     C:\posF017.tmp
     C:\posF030.tmp
     C:\posF031.tmp
     C:\posF041.tmp
     C:\posF066.tmp
     C:\posF071.tmp
     C:\posF0BF.tmp
     C:\posF0C5.tmp
     C:\posF0DF.tmp
     C:\posF0FF.tmp
     C:\posF11E.tmp
     C:\posF14.tmp
     C:\posF14F.tmp
     C:\posF153.tmp
     C:\posF17C.tmp
     C:\posF17E.tmp
     C:\posF1A2.tmp
     C:\posF1BE.tmp
     C:\posF1EB.tmp
     C:\posF1EE.tmp
     C:\posF200.tmp
     C:\posF221.tmp
     C:\posF22D.tmp
     C:\posF269.tmp
     C:\posF26D.tmp
     C:\posF2BC.tmp
     C:\posF2BE.tmp
     C:\posF306.tmp
     C:\posF30B.tmp
     C:\posF345.tmp
     C:\posF34B.tmp
     C:\posF34C.tmp
     C:\posF38A.tmp
     C:\posF39B.tmp
     C:\posF3A4.tmp
     C:\posF3CA.tmp
     C:\posF3E.tmp
     C:\posF3F9.tmp
     C:\posF409.tmp
     C:\posF413.tmp
     C:\posF44.tmp
     C:\posF449.tmp
     C:\posF477.tmp
     C:\posF478.tmp
     C:\posF4CF.tmp
     C:\posF4D7.tmp
     C:\posF4F5.tmp
     C:\posF517.tmp
     C:\posF54.tmp
     C:\posF545.tmp
     C:\posF556.tmp
     C:\posF596.tmp
     C:\posF597.tmp
     C:\posF59B.tmp
     C:\posF5A3.tmp
     C:\posF5A7.tmp
     C:\posF5B8.tmp
     C:\posF5D8.tmp
     C:\posF602.tmp
     C:\posF618.tmp
     C:\posF638.tmp
     C:\posF65.tmp
     C:\posF651.tmp
     C:\posF657.tmp
     C:\posF678.tmp
     C:\posF681.tmp
     C:\posF697.tmp
     C:\posF6D7.tmp
     C:\posF6E0.tmp
     C:\posF6E6.tmp
     C:\posF706.tmp
     C:\posF726.tmp
     C:\posF736.tmp
     C:\posF75E.tmp
     C:\posF785.tmp
     C:\posF7AD.tmp
     C:\posF7B3.tmp
     C:\posF7C5.tmp
     C:\posF803.tmp
     C:\posF804.tmp
     C:\posF80C.tmp
     C:\posF834.tmp
     C:\posF852.tmp
     C:\posF85B.tmp
     C:\posF883.tmp
     C:\posF89A.tmp
     C:\posF8C3.tmp
     C:\posF8CA.tmp
     C:\posF8D0.tmp
     C:\posF8E.tmp
     C:\posF90A.tmp
     C:\posF931.tmp
     C:\posF93E.tmp
     C:\posF949.tmp
     C:\posF95.tmp
     C:\posF980.tmp
     C:\posF989.tmp
     C:\posF9A0.tmp
     C:\posF9B1.tmp
     C:\posF9D1.tmp
     C:\posF9D8.tmp
     C:\posF9DB.tmp
     C:\posFA11.tmp
     C:\posFA27.tmp
     C:\posFA50.tmp
     C:\posFA86.tmp
     C:\posFA90.tmp
     C:\posFAA7.tmp
     C:\posFAC0.tmp
     C:\posFAC5.tmp
     C:\posFAE0.tmp
     C:\posFB10.tmp
     C:\posFB24.tmp
     C:\posFB45.tmp
     C:\posFB4F.tmp
     C:\posFB63.tmp
     C:\posFB7F.tmp
     C:\posFBA3.tmp
     C:\posFBB3.tmp
     C:\posFBDE.tmp
     C:\posFC02.tmp
     C:\posFC0E.tmp
     C:\posFC21.tmp
     C:\posFC4D.tmp
     C:\posFC5.tmp
     C:\posFC71.tmp
     C:\posFC80.tmp
     C:\posFCAC.tmp
     C:\posFCC0.tmp
     C:\posFCD.tmp
     C:\posFCDE.tmp
     C:\posFCFF.tmp
     C:\posFD0B.tmp
     C:\posFD3F.tmp
     C:\posFD4A.tmp
     C:\posFD4D.tmp
     C:\posFD7A.tmp
     C:\posFD9A.tmp
     C:\posFD9D.tmp
     C:\posFDAC.tmp
     C:\posFDDA.tmp
     C:\posFDFC.tmp
     C:\posFE39.tmp
     C:\posFE58.tmp
     C:\posFE78.tmp
     C:\posFE8.tmp
     C:\posFE8A.tmp
     C:\posFEA8.tmp
     C:\posFEC7.tmp
     C:\posFED8.tmp
     C:\posFED9.tmp
     C:\posFEF7.tmp
     C:\posFF17.tmp
     C:\posFF18.tmp
     C:\posFF4.tmp
     C:\posFF46.tmp
     C:\posFF57.tmp
     C:\posFF77.tmp
     C:\posFF87.tmp
     C:\posFF95.tmp
     C:\posFFB5.tmp
     C:\posFFB7.tmp
     C:\posFFB8.tmp
     C:\posFFF6.tmp
     C:\Windows\System32\acbeg.ini
     C:\Windows\System32\acbeg.ini2
     C:\Windows\System32\arpuhjko.ini
     C:\Windows\system32\baklnsab.dll
     C:\Windows\System32\bcbeg.ini
     C:\Windows\System32\bcbeg.ini2
     C:\Windows\system32\cbabaay.dll
     C:\Windows\system32\deaelmou.dll
     C:\Windows\system32\eusldiwd.dll
     C:\Windows\system32\frncdxya.dll
     C:\Windows\system32\gebca.dll
     C:\Windows\system32\gebcb.dll
     C:\Windows\system32\gfothqcf.dll
     C:\Windows\system32\iutvjutw.dll
     C:\Windows\system32\jkhhg.dll
     C:\Windows\system32\ktyeisro.dll
     C:\Windows\system32\mllji.dll
     C:\Windows\system32\pihudlgc.dll
     C:\Windows\system32\pnyxsicw.dll
     C:\Windows\system32\sbpyvfba.dll
     C:\Windows\system32\tvyohlcs.dll
     C:\Windows\system32\uybcfrnm.dll
     C:\Windows\system32\vtstq.dll
     C:\Windows\system32\windows
     C:\Windows\system32\xibdduyj.dll
     C:\Windows\System32\xkwcggxf.ini
     C:\Windows\system32\yuwetmpl.dll
     C:\Windows\system32\zecjsuxn.dll
     C:\Windows\system32\zecjsuxn.dllbox

     .
     (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-14 to 2008-01-14 ))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     2008-01-14 09:15 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\Windows\NirCmd.exe
     2008-01-13 21:14 . 2008-01-13 21:14 <DIR> d-------- C:\Program Files\MagicDisc
     2008-01-13 21:14 . 2007-09-05 01:46 92,544 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mcdbus.sys
     2008-01-13 13:12 . 2008-01-13 13:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\CCleaner
     2008-01-11 17:41 . 2008-01-11 17:41 <DIR> d-------- C:\Program Files\QuickPar
     2008-01-11 16:01 . 2008-01-11 16:01 <DIR> d-------- C:\Users\Memelink\AppData\Roaming\NewsLeecher
     2008-01-10 19:57 . 2008-01-14 08:05 152 --a------ C:\nl.xml
     2008-01-10 18:49 . 2008-01-13 21:31 <DIR> d-------- C:\Program Files\Steinberg
     2008-01-10 17:40 . 2008-01-13 21:31 <DIR> d-------- C:\Program Files\NewsLeecher
     2008-01-10 17:38 . 2008-01-10 17:38 <DIR> d-------- C:\Users\Memelink\AppData\Roaming\Newsbin
     2008-01-10 17:38 . 2008-01-10 17:38 <DIR> d-------- C:\Program Files\NewsBin
     2008-01-09 15:44 . 2008-01-09 15:44 <DIR> d-------- C:\Windows\RegCure
     2008-01-09 15:08 . 2008-01-09 15:48 <DIR> d-------- C:\Program Files\RegCure
     2008-01-09 14:56 . 2008-01-09 14:56 802,816 --a------ C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys
     2008-01-09 14:56 . 2008-01-09 14:56 216,760 --a------ C:\Windows\System32\drivers\netio.sys
     2008-01-09 14:56 . 2008-01-09 14:56 167,424 --a------ C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll
     2008-01-09 14:56 . 2008-01-09 14:56 24,064 --a------ C:\Windows\System32\netcfg.exe
     2008-01-09 14:56 . 2008-01-09 14:56 22,016 --a------ C:\Windows\System32\netiougc.exe
     2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 4,247,552 --a------ C:\Windows\System32\GameUXLegacyGDFs.dll
     2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 1,686,016 --a------ C:\Windows\System32\gameux.dll
     2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 1,060,920 --a------ C:\Windows\System32\drivers\ntfs.sys
     2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 211,000 --a------ C:\Windows\System32\drivers\volsnap.sys
     2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 154,624 --a------ C:\Windows\System32\drivers\nwifi.sys
     2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 109,624 --a------ C:\Windows\System32\drivers\ataport.sys
     2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 45,112 --a------ C:\Windows\System32\drivers\pciidex.sys
     2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 21,560 --a------ C:\Windows\System32\drivers\atapi.sys
     2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 17,464 --a------ C:\Windows\System32\drivers\intelide.sys
     2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 11,776 --a------ C:\Windows\System32\sbunattend.exe
     2008-01-06 10:38 . 2008-01-06 10:39 90,176 --a------ C:\Windows\System32\okjhupra.dll
     2008-01-06 10:36 . 2008-01-06 10:36 75,840 --a------ C:\Windows\System32\oolalrmk.dll
     2008-01-05 12:03 . 2008-01-05 12:03 3,584 --a------ C:\Windows\System32\gebca.exe
     2008-01-05 02:55 . 2008-01-05 02:55 90,176 --a------ C:\Windows\System32\fxggcwkx.dll
     2008-01-04 14:21 . 2008-01-04 14:21 <DIR> d-------- C:\Users\Public\CyberLink
     2007-12-30 20:40 . 2008-01-12 14:02 <DIR> d-------- C:\Users\Memelink\AppData\Roaming\DAEMON Tools
     2007-12-28 10:01 . 2007-12-28 10:01 <DIR> dr------- C:\Users\Memelink\Videos
     2007-12-26 08:47 . 2007-12-26 08:47 <DIR> d-------- C:\Program Files\Philips
     2007-12-18 10:48 . 2007-12-18 10:48 159,458 --a------ C:\Windows\System32\nvapps.xml
     2007-12-16 21:18 . 2008-01-12 21:16 103,736 --a------ C:\Windows\System32\PnkBstrB.exe
     2007-12-16 21:18 . 2007-12-16 21:38 66,872 --a------ C:\Windows\System32\PnkBstrA.exe
     2007-12-16 21:18 . 2008-01-01 17:27 22,328 --a------ C:\Windows\System32\drivers\PnkBstrK.sys
     2007-12-16 21:18 . 2007-12-16 21:18 22,328 --a------ C:\Users\Memelink\AppData\Roaming\PnkBstrK.sys
     2007-12-16 21:18 . 2007-12-16 21:18 274 --a------ C:\Windows\game.ini
     2007-12-16 20:40 . 2007-12-16 20:40 <DIR> d--hs---- C:\Windows\ftpcache
     2007-12-14 17:04 . 2008-01-12 20:39 <DIR> d-------- C:\Temp

     Comment


     • #6
      deel 3/3:

      .
      ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .
      2008-01-13 13:17 2,560 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mchInjDrv.sys
      2008-01-13 12:30 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Logitech
      2008-01-13 12:17 --------- d-----w C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
      2008-01-12 19:40 --------- d-----w C:\Program Files\SpywareBlaster
      2008-01-12 19:40 --------- d-----w C:\Program Files\Hitman Pro
      2008-01-12 19:38 --------- d-----w C:\Program Files\Spyware Doctor
      2008-01-09 13:58 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Sidebar
      2008-01-09 13:58 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail
      2008-01-09 13:54 537,600 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll
      2008-01-09 13:54 449,024 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcSpecfc.dll
      2008-01-09 13:54 2,143,744 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcGenral.dll
      2008-01-09 13:54 173,056 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.dll
      2008-01-04 22:34 --------- d-----w C:\Program Files\eMule
      2008-01-01 15:00 --------- d-----w C:\Program Files\Belastingdienst
      2007-12-31 17:10 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
      2007-12-30 19:36 715,248 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\sptd.sys
      2007-12-30 19:35 --------- d-----w C:\ProgramData\NVIDIA
      2007-12-27 21:54 --------- d-----w C:\ProgramData\CyberLink
      2007-12-27 17:28 --------- d-----w C:\Program Files\CyberLink
      2007-12-12 12:55 1,327,104 ----a-w C:\Windows\System32\quartz.dll
      2007-12-12 12:55 --------- d-----w C:\ProgramData\Microsoft Help
      2007-12-12 12:54 9,728 ----a-w C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL
      2007-12-12 12:54 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\WMASF.DLL
      2007-12-12 12:53 824,832 ----a-w C:\Windows\System32\wininet.dll
      2007-12-12 12:53 56,320 ----a-w C:\Windows\System32\iesetup.dll
      2007-12-12 12:53 52,736 ----a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll
      2007-12-12 12:53 26,624 ----a-w C:\Windows\System32\ieUnatt.exe
      2007-12-12 12:48 84,992 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\srvnet.sys
      2007-12-12 12:48 58,368 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys
      2007-12-12 12:48 130,048 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\srv2.sys
      2007-12-12 12:48 101,888 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
      2007-12-12 12:47 3,504,824 ----a-w C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe
      2007-12-12 12:47 3,470,520 ----a-w C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
      2007-12-11 17:52 356,352 ----a-w C:\Windows\System32\nvuninst.exe
      2007-12-11 16:06 86,016 ----a-w C:\Windows\System32\nvsvc.dll
      2007-12-11 16:06 81,920 ----a-w C:\Windows\System32\nvmctray.dll
      2007-12-11 16:06 8,530,464 ----a-w C:\Windows\System32\nvcpl.dll
      2007-12-11 16:06 8,238,688 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
      2007-12-11 16:06 795,104 ----a-w C:\Windows\System32\dpinst.exe
      2007-12-11 16:06 753,664 ----a-w C:\Windows\System32\nvcplui.exe
      2007-12-11 16:06 7,098,368 ----a-w C:\Windows\System32\nvoglv32.dll
      2007-12-11 16:06 6,549,504 ----a-w C:\Windows\System32\nvdisps.dll
      2007-12-11 16:06 5,263,360 ----a-w C:\Windows\System32\nvd3dum.dll
      2007-12-11 16:06 45,056 ----a-w C:\Windows\System32\nvmccsrs.dll
      2007-12-11 16:06 385,024 ----a-w C:\Windows\System32\nvapi.dll
      2007-12-11 16:06 356,352 ----a-w C:\Windows\System32\nvudisp.exe
      2007-12-11 16:06 35,328 ----a-w C:\Windows\System32\nvcod100.dll
      2007-12-11 16:06 35,328 ----a-w C:\Windows\System32\nvcod.dll
      2007-12-11 16:06 307,200 ----a-w C:\Windows\System32\nvexpbar.dll
      2007-12-11 16:06 3,710,976 ----a-w C:\Windows\System32\nvvitvs.dll
      2007-12-11 16:06 3,420,160 ----a-w C:\Windows\System32\nvgames.dll
      2007-12-11 16:06 229,376 ----a-w C:\Windows\System32\nvmccs.dll
      2007-12-11 16:06 2,498,560 ----a-w C:\Windows\System32\nvwss.dll
      2007-12-11 16:06 188,416 ----a-w C:\Windows\System32\nvmccss.dll
      2007-12-11 16:06 147,456 ----a-w C:\Windows\System32\nvcolor.exe
      2007-12-11 16:06 1,830,912 ----a-w C:\Windows\System32\nvwgf2um.dll
      2007-12-11 16:06 1,228,800 ----a-w C:\Windows\System32\nvmobls.dll
      2007-12-04 20:30 --------- d-----w C:\ProgramData\FLEXnet
      2007-12-02 12:07 --------- d-----w C:\Program Files\DVDlabPro
      2007-11-22 18:26 --------- d-----w C:\ProgramData\Office Genuine Advantage
      2007-11-21 17:31 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp
      2007-11-20 19:23 --------- d-----w C:\Program Files\Google
      2007-11-18 20:31 --------- d-----w C:\Users\Memelink\AppData\Roaming\CD-LabelPrint
      2007-11-18 20:31 --------- d-----w C:\ProgramData\CanonIJPLM
      2007-11-18 20:31 --------- d-----w C:\Program Files\Canon
      2007-11-18 20:10 --------- d--h--w C:\ProgramData\CanonBJ
      2007-11-18 20:08 --------- d--h--w C:\Program Files\CanonBJ
      2007-11-14 19:39 704,000 ----a-w C:\Windows\System32\PhotoScreensaver.scr
      2007-11-14 19:39 67,584 ----a-w C:\Windows\System32\wlanhlp.dll
      2007-11-14 19:39 542,720 ----a-w C:\Windows\System32\sysmain.dll
      2007-11-14 19:39 502,784 ----a-w C:\Windows\System32\wlansvc.dll
      2007-11-14 19:39 47,104 ----a-w C:\Windows\System32\wlanapi.dll
      2007-11-14 19:39 297,984 ----a-w C:\Windows\System32\wlansec.dll
      2007-11-14 19:39 290,816 ----a-w C:\Windows\System32\wlanmsm.dll
      2007-11-14 19:39 258,232 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\acpi.sys
      2007-11-14 19:39 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\wtsapi32.dll
      2007-11-14 19:39 2,923,520 ----a-w C:\Windows\explorer.exe
      2007-11-14 19:39 2,027,008 ----a-w C:\Windows\System32\win32k.sys
      2007-11-14 19:38 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hcrstco.dll
      2007-11-14 19:38 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hccoin.dll
      2007-11-14 19:38 73,216 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys
      2007-11-14 19:38 5,888 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys
      2007-11-14 19:38 38,400 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys
      2007-11-14 19:38 23,040 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys
      2007-11-14 19:38 224,768 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys
      2007-11-14 19:38 192,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys
      2007-11-14 19:37 1,244,672 ----a-w C:\Windows\System32\mcmde.dll
      2007-08-29 18:55 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini
      2007-07-23 15:22 1,894,246 ----a-w C:\Users\Memelink\cam85081win9xp[stuurprogramma webcamera nelissa].exe
      2007-08-31 18:56 16,384 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.da t
      2007-08-31 18:56 32,768 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
      2007-08-31 18:56 16,384 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat
      .

      ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .
      .
      REGEDIT4
      *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

      [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-09 14:54 1232896]
      "ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [2006-11-02 13:35 125440]
      "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 13:36 201728]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "Windows Mobile-based device management"="%windir%\WindowsMobile\wmdc.exe" [ ]
      "Kernel and Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2007-04-11 14:32 56080 C:\Windows\KHALMNPR.Exe]
      "Logitech Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2007-04-11 14:32 56080 C:\Windows\KHALMNPR.Exe]
      "NvSvc"="C:\Windows\system32\nvsvc.dll" [2007-12-11 17:06 86016]
      "NvCplDaemon"="C:\Windows\system32\NvCpl.dll" [2007-12-11 17:06 8530464]
      "NvMediaCenter"="C:\Windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-12-11 17:06 81920]
      "Acrobat Assistant 8.0"="C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe" [2008-01-14 09:17 3584]
      "7cf9c834"="C:\Windows\system32\okjhupra.dll" [2008-01-06 10:39 90176]

      C:\Users\Memelink\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
      MagicDisc.lnk - C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe [2008-01-13 21:14:30]

      C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
      Logitech Desktop Messenger.lnk - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe [2007-06-17 21:19:32]
      Logitech SetPoint.lnk - C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2007-06-17 21:21:25]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
      "EnableLUA"= 0 (0x0)

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\qomlmki]
      qomlmki.dll

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
      "AppInit_DLLs"=,C:\Windows\system32\rserver30\r3god.dll

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
      Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0 C:\Windows\system32\gebca

      [HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk]
      path=C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk
      backup=C:\Windows\pss\Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk.CommonStartup
      backupExtension=.CommonStartup

      [HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Acrobat Synchronizer.lnk]
      path=C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Acrobat Synchronizer.lnk
      backup=C:\Windows\pss\Adobe Acrobat Synchronizer.lnk.CommonStartup
      backupExtension=.CommonStartup

      [HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Memelink^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Gamma.lnk]
      path=C:\Users\Memelink\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Gamma.lnk
      backup=C:\Windows\pss\Adobe Gamma.lnk.Startup
      backupExtension=.Startup

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Acrobat Assistant 8.0]
      --a------ 2008-01-14 09:17 3584 C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ehTray.exe]
      --a------ 2006-11-02 13:35 125440 C:\Windows\ehome\ehTray.exe

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LanguageShortcut]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RemoteControl]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SCDEmuApp.exe]
      --a------ 2005-10-16 02:15 167936 C:\Program Files\PowerISO\SCDEmuApp.exe

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TkBellExe]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Windows Defender]
      --a------ 2007-04-10 22:39 1006264 C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WindowsWelcomeCenter]
      --a------ 2006-11-02 13:34 2159104 C:\Windows\System32\oobefldr.dll

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WMPNSCFG]
      --a------ 2006-11-02 13:36 201728 C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

      R0 SI3112;SiI-3512 SATALink Controller;C:\Windows\system32\DRIVERS\SI3112.sys [2007-06-28 23:08]
      R1 mchInjDrv;madCodeHook DLL injection driver;C:\Windows\system32\Drivers\mchInjDrv.sys [2008-01-13 14:17]
      R1 raddrvv3;raddrvv3;C:\Windows\System32\rserver30\raddrvv3.sys [2007-06-29 03:10]
      R2 {95808DC4-FA4A-4C74-92FE-5B863F82066B};{95808DC4-FA4A-4C74-92FE-5B863F82066B};C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\000.fcl [2007-11-03 00:12]
      R2 IJPLMSVC;PIXMA Extended Survey Program;C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE [2007-04-13 17:20]
      R2 RapiMgr;Op Windows Mobile gebaseerde apparaatverbinding;C:\Windows\system32\svchost.exe [2006-11-02 10:45]
      R2 RServer3;Radmin Server V3;"C:\Windows\System32\rserver30\rserver3.exe" [2007-06-29 05:07]
      R2 WcesComm;Op Windows Mobile 2003 gebaseerde apparaatverbinding;C:\Windows\system32\svchost.exe [2006-11-02 10:45]
      R3 mirrorv3;mirrorv3;C:\Windows\system32\DRIVERS\rminiv3.sys [2006-11-01 05:01]
      R3 Ph3xIB32;Philips 713x Inbox PCI TV Card;C:\Windows\system32\DRIVERS\Ph3xIB32.sys [2007-04-03 09:43]
      R3 RDID1046;EDIROL UA-25;C:\Windows\system32\Drivers\rdwm1046.sys [2004-04-02 02:07]
      S3 3xHybrid;Pinnacle PCTV 100i-110i-300i-310i-MCE;C:\Windows\system32\DRIVERS\3xHybrid.sys [2006-11-22 07:53]
      S3 AVCSTRM;Filterstuurprogramma voor AVC-streaming ;C:\Windows\system32\DRIVERS\avcstrm.sys [2006-11-02 09:55]
      S3 MSControlService;Microsoft cache control;C:\Windows\system32\windows
      S3 MSTAPE;Microsoft AV/C Tape-apparaat (subunit);C:\Windows\system32\DRIVERS\mstape.sys [2006-11-02 09:55]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
      LocalSystemNetworkRestricted REG_MULTI_SZ hidserv UxSms WdiSystemHost Netman trkwks AudioEndpointBuilder WUDFSvc irmon sysmain IPBusEnum dot3svc PcaSvc EMDMgmt TabletInputService wlansvc WPDBusEnum
      WindowsMobile REG_MULTI_SZ wcescomm rapimgr
      LocalServiceRestricted REG_MULTI_SZ WcesComm RapiMgr
      bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ

      .
      Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
      "2008-01-14 13:26:31 C:\Windows\Tasks\RegCure Program Check.job"
      - C:\Program Files\RegCure\RegCure.exe
      "2008-01-10 06:46:30 C:\Windows\Tasks\RegCure.job"
      - C:\Program Files\RegCure\RegCure.exe
      .
      **************************************************************************

      catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
      Rootkit scan 2008-01-14 14:27:09
      Windows 6.0.6000 NTFS

      scannen van verborgen processen ...

      scannen van verborgen autostart items ...

      scannen van verborgen bestanden ...

      Scan succesvol afgerond
      verborgen bestanden: 0

      **************************************************************************
      .
      Voltooingstijd: 2008-01-14 14:29:46
      ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-14 13:29:42
      .
      2008-01-09 13:56:35 --- E O F ---

      Comment


      • #7
       Je post een oude log van Combofix.
       Download de nieuwste versie zoals ik eerder aangaf.

       Comment


       • #8
        ik doe het over!

        Comment


        • #9
         resultaat scan combofix

         ComboFix 08-01-16.4 - Memelink 2008-01-16 16:47:39.2 - NTFSx86
         Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.1135 [GMT 1:00]
         Gestart vanuit: C:\Users\Memelink\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\14WUW4VN\ComboFix[1].exe
         * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
         .

         (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-16 to 2008-01-16 ))))))))))))))))))))))))))))))
         .

         2008-01-16 16:07 . 2008-01-16 16:07 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
         2008-01-14 16:40 . 2008-01-14 16:40 <DIR> d-------- C:\Program Files\DAEMON Tools Lite
         2008-01-14 09:15 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\Windows\NirCmd.exe
         2008-01-13 21:14 . 2008-01-13 21:14 <DIR> d-------- C:\Program Files\MagicDisc
         2008-01-13 21:14 . 2007-09-05 01:46 92,544 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mcdbus.sys
         2008-01-13 13:12 . 2008-01-13 13:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\CCleaner
         2008-01-11 17:41 . 2008-01-11 17:41 <DIR> d-------- C:\Program Files\QuickPar
         2008-01-11 16:01 . 2008-01-11 16:01 <DIR> d-------- C:\Users\Memelink\AppData\Roaming\NewsLeecher
         2008-01-10 19:57 . 2008-01-15 23:22 138 --a------ C:\nl.xml
         2008-01-10 18:49 . 2008-01-13 21:31 <DIR> d-------- C:\Program Files\Steinberg
         2008-01-10 17:40 . 2008-01-13 21:31 <DIR> d-------- C:\Program Files\NewsLeecher
         2008-01-10 17:38 . 2008-01-10 17:38 <DIR> d-------- C:\Users\Memelink\AppData\Roaming\Newsbin
         2008-01-10 17:38 . 2008-01-10 17:38 <DIR> d-------- C:\Program Files\NewsBin
         2008-01-09 15:44 . 2008-01-09 15:44 <DIR> d-------- C:\Windows\RegCure
         2008-01-09 15:08 . 2008-01-09 15:48 <DIR> d-------- C:\Program Files\RegCure
         2008-01-09 14:56 . 2008-01-09 14:56 802,816 --a------ C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys
         2008-01-09 14:56 . 2008-01-09 14:56 216,760 --a------ C:\Windows\System32\drivers\netio.sys
         2008-01-09 14:56 . 2008-01-09 14:56 167,424 --a------ C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll
         2008-01-09 14:56 . 2008-01-09 14:56 24,064 --a------ C:\Windows\System32\netcfg.exe
         2008-01-09 14:56 . 2008-01-09 14:56 22,016 --a------ C:\Windows\System32\netiougc.exe
         2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 4,247,552 --a------ C:\Windows\System32\GameUXLegacyGDFs.dll
         2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 1,686,016 --a------ C:\Windows\System32\gameux.dll
         2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 1,060,920 --a------ C:\Windows\System32\drivers\ntfs.sys
         2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 211,000 --a------ C:\Windows\System32\drivers\volsnap.sys
         2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 154,624 --a------ C:\Windows\System32\drivers\nwifi.sys
         2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 109,624 --a------ C:\Windows\System32\drivers\ataport.sys
         2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 45,112 --a------ C:\Windows\System32\drivers\pciidex.sys
         2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 21,560 --a------ C:\Windows\System32\drivers\atapi.sys
         2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 17,464 --a------ C:\Windows\System32\drivers\intelide.sys
         2008-01-09 14:54 . 2008-01-09 14:54 11,776 --a------ C:\Windows\System32\sbunattend.exe
         2008-01-06 10:38 . 2008-01-06 10:39 90,176 --a------ C:\Windows\System32\okjhupra.dll
         2008-01-06 10:36 . 2008-01-06 10:36 75,840 --a------ C:\Windows\System32\oolalrmk.dll
         2008-01-05 12:03 . 2008-01-05 12:03 3,584 --a------ C:\Windows\System32\gebca.exe
         2008-01-05 02:55 . 2008-01-05 02:55 90,176 --a------ C:\Windows\System32\fxggcwkx.dll
         2008-01-04 14:21 . 2008-01-04 14:21 <DIR> d-------- C:\Users\Public\CyberLink
         2007-12-30 20:40 . 2008-01-12 14:02 <DIR> d-------- C:\Users\Memelink\AppData\Roaming\DAEMON Tools
         2007-12-28 10:01 . 2007-12-28 10:01 <DIR> dr------- C:\Users\Memelink\Videos
         2007-12-26 08:47 . 2007-12-26 08:47 <DIR> d-------- C:\Program Files\Philips
         2007-12-18 10:48 . 2007-12-18 10:48 159,458 --a------ C:\Windows\System32\nvapps.xml
         2007-12-16 21:18 . 2008-01-12 21:16 103,736 --a------ C:\Windows\System32\PnkBstrB.exe
         2007-12-16 21:18 . 2007-12-16 21:38 66,872 --a------ C:\Windows\System32\PnkBstrA.exe
         2007-12-16 21:18 . 2008-01-01 17:27 22,328 --a------ C:\Windows\System32\drivers\PnkBstrK.sys
         2007-12-16 21:18 . 2007-12-16 21:18 22,328 --a------ C:\Users\Memelink\AppData\Roaming\PnkBstrK.sys
         2007-12-16 21:18 . 2007-12-16 21:18 274 --a------ C:\Windows\game.ini
         2007-12-16 20:40 . 2007-12-16 20:40 <DIR> d--hs---- C:\Windows\ftpcache

         .
         ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
         .
         2008-01-15 21:44 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Ahead
         2008-01-14 22:34 --------- d-----w C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
         2008-01-13 13:17 2,560 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mchInjDrv.sys
         2008-01-13 12:30 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Logitech
         2008-01-12 19:40 --------- d-----w C:\Program Files\SpywareBlaster
         2008-01-12 19:40 --------- d-----w C:\Program Files\Hitman Pro
         2008-01-12 19:38 --------- d-----w C:\Program Files\Spyware Doctor
         2008-01-09 13:58 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Sidebar
         2008-01-09 13:58 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail
         2008-01-09 13:54 537,600 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll
         2008-01-09 13:54 449,024 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcSpecfc.dll
         2008-01-09 13:54 2,143,744 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcGenral.dll
         2008-01-09 13:54 173,056 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.dll
         2008-01-04 22:34 --------- d-----w C:\Program Files\eMule
         2008-01-01 15:00 --------- d-----w C:\Program Files\Belastingdienst
         2007-12-31 17:10 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
         2007-12-30 19:36 715,248 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\sptd.sys
         2007-12-30 19:35 --------- d-----w C:\ProgramData\NVIDIA
         2007-12-27 21:54 --------- d-----w C:\ProgramData\CyberLink
         2007-12-27 17:28 --------- d-----w C:\Program Files\CyberLink
         2007-12-12 12:55 1,327,104 ----a-w C:\Windows\System32\quartz.dll
         2007-12-12 12:55 --------- d-----w C:\ProgramData\Microsoft Help
         2007-12-12 12:54 9,728 ----a-w C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL
         2007-12-12 12:54 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\WMASF.DLL
         2007-12-12 12:53 824,832 ----a-w C:\Windows\System32\wininet.dll
         2007-12-12 12:53 56,320 ----a-w C:\Windows\System32\iesetup.dll
         2007-12-12 12:53 52,736 ----a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll
         2007-12-12 12:53 26,624 ----a-w C:\Windows\System32\ieUnatt.exe
         2007-12-12 12:48 84,992 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\srvnet.sys
         2007-12-12 12:48 58,368 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys
         2007-12-12 12:48 130,048 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\srv2.sys
         2007-12-12 12:48 101,888 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
         2007-12-12 12:47 3,504,824 ----a-w C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe
         2007-12-12 12:47 3,470,520 ----a-w C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
         2007-12-11 17:52 356,352 ----a-w C:\Windows\System32\nvuninst.exe
         2007-12-11 16:06 86,016 ----a-w C:\Windows\System32\nvsvc.dll
         2007-12-11 16:06 81,920 ----a-w C:\Windows\System32\nvmctray.dll
         2007-12-11 16:06 8,530,464 ----a-w C:\Windows\System32\nvcpl.dll
         2007-12-11 16:06 8,238,688 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
         2007-12-11 16:06 795,104 ----a-w C:\Windows\System32\dpinst.exe
         2007-12-11 16:06 753,664 ----a-w C:\Windows\System32\nvcplui.exe
         2007-12-11 16:06 7,098,368 ----a-w C:\Windows\System32\nvoglv32.dll
         2007-12-11 16:06 6,549,504 ----a-w C:\Windows\System32\nvdisps.dll
         2007-12-11 16:06 5,263,360 ----a-w C:\Windows\System32\nvd3dum.dll
         2007-12-11 16:06 45,056 ----a-w C:\Windows\System32\nvmccsrs.dll
         2007-12-11 16:06 385,024 ----a-w C:\Windows\System32\nvapi.dll
         2007-12-11 16:06 356,352 ----a-w C:\Windows\System32\nvudisp.exe
         2007-12-11 16:06 35,328 ----a-w C:\Windows\System32\nvcod100.dll
         2007-12-11 16:06 35,328 ----a-w C:\Windows\System32\nvcod.dll
         2007-12-11 16:06 307,200 ----a-w C:\Windows\System32\nvexpbar.dll
         2007-12-11 16:06 3,710,976 ----a-w C:\Windows\System32\nvvitvs.dll
         2007-12-11 16:06 3,420,160 ----a-w C:\Windows\System32\nvgames.dll
         2007-12-11 16:06 229,376 ----a-w C:\Windows\System32\nvmccs.dll
         2007-12-11 16:06 2,498,560 ----a-w C:\Windows\System32\nvwss.dll
         2007-12-11 16:06 188,416 ----a-w C:\Windows\System32\nvmccss.dll
         2007-12-11 16:06 147,456 ----a-w C:\Windows\System32\nvcolor.exe
         2007-12-11 16:06 1,830,912 ----a-w C:\Windows\System32\nvwgf2um.dll
         2007-12-11 16:06 1,228,800 ----a-w C:\Windows\System32\nvmobls.dll
         2007-12-04 20:30 --------- d-----w C:\ProgramData\FLEXnet
         2007-12-02 12:07 --------- d-----w C:\Program Files\DVDlabPro
         2007-11-22 18:26 --------- d-----w C:\ProgramData\Office Genuine Advantage
         2007-11-21 17:31 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp
         2007-11-20 19:23 --------- d-----w C:\Program Files\Google
         2007-11-18 20:31 --------- d-----w C:\Users\Memelink\AppData\Roaming\CD-LabelPrint
         2007-11-18 20:31 --------- d-----w C:\ProgramData\CanonIJPLM
         2007-11-18 20:31 --------- d-----w C:\Program Files\Canon
         2007-11-18 20:10 --------- d--h--w C:\ProgramData\CanonBJ
         2007-11-18 20:08 --------- d--h--w C:\Program Files\CanonBJ
         2007-11-14 19:39 704,000 ----a-w C:\Windows\System32\PhotoScreensaver.scr
         2007-11-14 19:39 67,584 ----a-w C:\Windows\System32\wlanhlp.dll
         2007-11-14 19:39 542,720 ----a-w C:\Windows\System32\sysmain.dll
         2007-11-14 19:39 502,784 ----a-w C:\Windows\System32\wlansvc.dll
         2007-11-14 19:39 47,104 ----a-w C:\Windows\System32\wlanapi.dll
         2007-11-14 19:39 297,984 ----a-w C:\Windows\System32\wlansec.dll
         2007-11-14 19:39 290,816 ----a-w C:\Windows\System32\wlanmsm.dll
         2007-11-14 19:39 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\wtsapi32.dll
         2007-11-14 19:39 2,923,520 ----a-w C:\Windows\explorer.exe
         2007-11-14 19:39 2,027,008 ----a-w C:\Windows\System32\win32k.sys
         2007-11-14 19:38 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hcrstco.dll
         2007-11-14 19:38 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hccoin.dll
         2007-11-14 19:37 1,244,672 ----a-w C:\Windows\System32\mcmde.dll
         2007-08-29 18:55 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini
         2007-07-23 15:22 1,894,246 ----a-w C:\Users\Memelink\cam85081win9xp[stuurprogramma webcamera nelissa].exe
         2007-08-31 18:56 16,384 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.da t
         2007-08-31 18:56 32,768 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
         2007-08-31 18:56 16,384 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat
         .

         ((((((((((((((((((((((((((((( [email protected]_14.28.45.25 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
         .
         - 2008-01-14 13:26:21 67,584 --s-a-w C:\Windows\bootstat.dat
         + 2008-01-16 15:52:45 67,584 --s-a-w C:\Windows\bootstat.dat
         - 2007-05-16 15:59:14 34,352 ----a-w C:\Windows\ehome\DiscWriter.dll
         + 2007-06-04 09:59:30 34,352 ----a-w C:\Windows\ehome\DiscWriter.dll
         - 2006-12-13 14:54:58 24,576 ----a-w C:\Windows\ehome\Interop.NeroMCEWrapper.dll
         + 2007-05-30 09:38:32 24,576 ----a-w C:\Windows\ehome\Interop.NeroMCEWrapper.dll
         - 2008-01-14 08:16:26 1,368,064 ----a-w C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users\00000001\NTUSER.DAT
         + 2008-01-16 15:46:29 1,368,064 ----a-w C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users\00000001\NTUSER.DAT
         - 2008-01-14 08:16:27 1,339,392 ----a-w C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users\00000002\NTUSER.DAT
         + 2008-01-16 15:46:29 1,339,392 ----a-w C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users\00000002\NTUSER.DAT
         - 2008-01-14 08:16:27 6,320,128 ----a-w C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users\00000003\NTUSER.DAT
         + 2008-01-16 15:46:31 6,320,128 ----a-w C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users\00000003\NTUSER.DAT
         - 2008-01-14 08:16:28 5,586,944 ----a-w C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users\00000004\UsrClass.dat
         + 2008-01-16 15:46:32 5,627,904 ----a-w C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users\00000004\UsrClass.dat
         + 2000-08-31 07:00:00 163,328 ----a-w C:\Windows\erdnt\subs\ERDNT.EXE
         + 2008-01-15 21:44:49 25,214 ----a-r C:\Windows\Installer\{29CBFC23-05A7-4286-93B8-BABE29BC1043}\ARPPRODUCTICON.exe
         - 2008-01-14 07:23:17 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
         + 2008-01-16 15:04:13 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
         - 2008-01-14 13:26:37 1,572,864 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
         + 2008-01-16 15:53:10 1,572,864 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
         - 2008-01-14 07:41:43 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
         + 2008-01-16 15:09:33 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
         - 2008-01-14 13:26:37 1,572,864 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
         + 2008-01-16 15:53:10 1,572,864 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
         - 2008-01-14 08:07:10 16,384 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.d at
         + 2008-01-15 19:18:18 16,384 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.d at
         - 2008-01-14 08:07:10 32,768 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
         + 2008-01-15 19:18:18 32,768 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
         - 2008-01-14 08:07:10 16,384 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat
         + 2008-01-15 19:18:18 16,384 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat
         - 2008-01-14 08:17:10 262,144 ----a-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\ntuser.dat
         + 2008-01-16 15:47:10 262,144 ----a-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\ntuser.dat
         + 2008-01-16 15:47:10 262,144 ---ha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\ntuser.dat.LOG1
         - 2008-01-14 07:14:24 115,876 ----a-w C:\Windows\System32\perfc009.dat
         + 2008-01-15 22:01:48 115,876 ----a-w C:\Windows\System32\perfc009.dat
         - 2008-01-14 07:14:24 135,872 ----a-w C:\Windows\System32\perfc013.dat
         + 2008-01-15 22:01:48 135,872 ----a-w C:\Windows\System32\perfc013.dat
         - 2008-01-14 07:14:24 639,006 ----a-w C:\Windows\System32\perfh009.dat
         + 2008-01-15 22:01:48 639,006 ----a-w C:\Windows\System32\perfh009.dat
         - 2008-01-14 07:14:24 719,824 ----a-w C:\Windows\System32\perfh013.dat
         + 2008-01-15 22:01:49 719,824 ----a-w C:\Windows\System32\perfh013.dat
         - 2008-01-12 10:53:33 10,732 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-1193494004-2275225175-4241478461-1000_UserData.bin
         + 2008-01-15 21:10:29 10,740 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-1193494004-2275225175-4241478461-1000_UserData.bin
         - 2008-01-12 10:53:33 65,414 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
         + 2008-01-15 21:10:29 65,886 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
         - 2008-01-13 13:02:00 49,086 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
         + 2008-01-15 21:50:54 49,288 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
         - 2007-05-16 07:42:22 972,336 ----a-w C:\Windows\UNNeroMediaHome.exe
         + 2007-06-27 18:05:02 972,072 ----a-w C:\Windows\UNNeroMediaHome.exe
         - 2007-05-15 07:45:14 972,336 ----a-w C:\Windows\UNNeroVision.exe
         + 2007-08-03 13:58:48 972,072 ----a-w C:\Windows\UNNeroVision.exe
         - 2007-04-23 14:42:50 972,336 ----a-w C:\Windows\UNRecode.exe
         + 2007-08-03 14:04:08 972,072 ----a-w C:\Windows\UNRecode.exe
         .
         -- Snapshot reset to current date --
         .
         ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
         .
         .
         REGEDIT4
         *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

         [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
         "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-09 14:54 1232896]
         "ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [2006-11-02 13:35 125440]
         "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 13:36 201728]
         "DAEMON Tools Lite"="C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" [2008-01-03 14:54 486856]

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
         "Windows Mobile-based device management"="%windir%\WindowsMobile\wmdc.exe" [ ]
         "Kernel and Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2007-04-11 14:32 56080 C:\Windows\KHALMNPR.Exe]
         "Logitech Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2007-04-11 14:32 56080 C:\Windows\KHALMNPR.Exe]
         "NvSvc"="C:\Windows\system32\nvsvc.dll" [2007-12-11 17:06 86016]
         "NvCplDaemon"="C:\Windows\system32\NvCpl.dll" [2007-12-11 17:06 8530464]
         "NvMediaCenter"="C:\Windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-12-11 17:06 81920]
         "Acrobat Assistant 8.0"="C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe" [2008-01-14 09:17 3584]
         "7cf9c834"="C:\Windows\system32\okjhupra.dll" [2008-01-06 10:39 90176]
         "NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 15:57 153136]

         C:\Users\Memelink\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
         MagicDisc.lnk - C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe [2008-01-13 21:14:30]

         C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
         Logitech Desktop Messenger.lnk - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe [2007-06-17 21:19:32]
         Logitech SetPoint.lnk - C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2007-06-17 21:21:25]

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
         "EnableLUA"= 0 (0x0)

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\qomlmki]
         qomlmki.dll

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
         "AppInit_DLLs"=,C:\Windows\system32\rserver30\r3god.dll

         [HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk]
         path=C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk
         backup=C:\Windows\pss\Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk.CommonStartup
         backupExtension=.CommonStartup

         [HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Acrobat Synchronizer.lnk]
         path=C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Acrobat Synchronizer.lnk
         backup=C:\Windows\pss\Adobe Acrobat Synchronizer.lnk.CommonStartup
         backupExtension=.CommonStartup

         [HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Memelink^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Gamma.lnk]
         path=C:\Users\Memelink\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Gamma.lnk
         backup=C:\Windows\pss\Adobe Gamma.lnk.Startup
         backupExtension=.Startup

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Acrobat Assistant 8.0]
         --a------ 2008-01-14 09:17 3584 C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ehTray.exe]
         --a------ 2006-11-02 13:35 125440 C:\Windows\ehome\ehTray.exe

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LanguageShortcut]

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RemoteControl]

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SCDEmuApp.exe]
         --a------ 2005-10-16 02:15 167936 C:\Program Files\PowerISO\SCDEmuApp.exe

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TkBellExe]

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Windows Defender]
         --a------ 2007-04-10 22:39 1006264 C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WindowsWelcomeCenter]
         --a------ 2006-11-02 13:34 2159104 C:\Windows\System32\oobefldr.dll

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WMPNSCFG]
         --a------ 2006-11-02 13:36 201728 C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

         R0 SI3112;SiI-3512 SATALink Controller;C:\Windows\system32\DRIVERS\SI3112.sys [2007-06-28 23:08]
         R1 mchInjDrv;madCodeHook DLL injection driver;C:\Windows\system32\Drivers\mchInjDrv.sys [2008-01-13 14:17]
         R1 raddrvv3;raddrvv3;C:\Windows\System32\rserver30\raddrvv3.sys [2007-06-29 03:10]
         R2 {95808DC4-FA4A-4C74-92FE-5B863F82066B};{95808DC4-FA4A-4C74-92FE-5B863F82066B};C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\000.fcl [2007-11-03 00:12]
         R2 IJPLMSVC;PIXMA Extended Survey Program;C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE [2007-04-13 17:20]
         R2 RapiMgr;Op Windows Mobile gebaseerde apparaatverbinding;C:\Windows\system32\svchost.exe [2006-11-02 10:45]
         R3 mirrorv3;mirrorv3;C:\Windows\system32\DRIVERS\rminiv3.sys [2006-11-01 05:01]
         R3 Ph3xIB32;Philips 713x Inbox PCI TV Card;C:\Windows\system32\DRIVERS\Ph3xIB32.sys [2007-04-03 09:43]
         R3 RDID1046;EDIROL UA-25;C:\Windows\system32\Drivers\rdwm1046.sys [2004-04-02 02:07]
         S3 3xHybrid;Pinnacle PCTV 100i-110i-300i-310i-MCE;C:\Windows\system32\DRIVERS\3xHybrid.sys [2006-11-22 07:53]
         S3 AVCSTRM;Filterstuurprogramma voor AVC-streaming ;C:\Windows\system32\DRIVERS\avcstrm.sys [2006-11-02 09:55]
         S3 MSControlService;Microsoft cache control;C:\Windows\system32\windows
         S3 MSTAPE;Microsoft AV/C Tape-apparaat (subunit);C:\Windows\system32\DRIVERS\mstape.sys [2006-11-02 09:55]

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
         LocalSystemNetworkRestricted REG_MULTI_SZ hidserv UxSms WdiSystemHost Netman trkwks AudioEndpointBuilder WUDFSvc irmon sysmain IPBusEnum dot3svc PcaSvc EMDMgmt TabletInputService wlansvc WPDBusEnum
         WindowsMobile REG_MULTI_SZ wcescomm rapimgr
         LocalServiceRestricted REG_MULTI_SZ WcesComm RapiMgr
         bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ

         .
         Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
         "2008-01-16 15:52:55 C:\Windows\Tasks\RegCure Program Check.job"
         - C:\Program Files\RegCure\RegCure.exe
         "2008-01-10 06:46:30 C:\Windows\Tasks\RegCure.job"
         - C:\Program Files\RegCure\RegCure.exe
         .
         **************************************************************************

         catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
         Rootkit scan 2008-01-16 16:53:24
         Windows 6.0.6000 NTFS

         scannen van verborgen processen ...

         scannen van verborgen autostart items ...

         scannen van verborgen bestanden ...

         Scan succesvol afgerond
         verborgen bestanden: 0

         **************************************************************************
         .
         Voltooingstijd: 2008-01-16 16:56:08 - machine was rebooted
         ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-16 15:56:04
         ComboFix2.txt 2008-01-14 13:29:46
         .
         2008-01-15 21:27:54 --- E O F ---

         Comment


         • #10
          Dat is beter.
          Rechtsklik op C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe en kies voor "Als Administrator uitvoeren.
          Bevestig de melding die je kijgt van Gebruikersaccountbeheer, door op "Toestaan" te klikken.
          Klik daarna op knop "Scan".
          Plaats een vinkje bij de volgende items:

          O4 - HKLM\..\Run: [7cf9c834] rundll32.exe "C:\Windows\system32\okjhupra.dll",b
          O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
          O20 - AppInit_DLLs: ,C:\Windows\system32\rserver30\r3god.dll
          O20 - Winlogon Notify: qomlmki - qomlmki.dll (file missing)


          Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

          Herstart de computer.

          Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.

          Comment


          • #11
           ok doe ik alvast bedankt!!!

           Comment


           • #12
            opnieuw gestart en dit is het log:
            Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
            Scan saved at 17:34:55, on 16-1-2008
            Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
            MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
            Boot mode: Normal

            Running processes:
            C:\Windows\system32\Dwm.exe
            C:\Windows\system32\taskeng.exe
            C:\Windows\Explorer.EXE
            C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe
            C:\Windows\System32\rundll32.exe
            C:\Windows\System32\rundll32.exe
            C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
            C:\Windows\ehome\ehtray.exe
            C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
            C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
            C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
            C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
            C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
            C:\Windows\System32\rserver30\FamItrfc.Exe
            C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
            C:\Windows\System32\mobsync.exe
            C:\Windows\system32\WerCon.exe
            C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
            R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
            R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
            O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll
            O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
            O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
            O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
            O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
            O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll
            O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
            O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
            O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
            O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
            O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
            O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
            O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
            O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
            O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe"
            O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
            O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
            O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
            O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe
            O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
            O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
            O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
            O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
            O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
            O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
            O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
            O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
            O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
            O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
            O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
            O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
            O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
            O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
            O13 - Gopher Prefix:
            O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://fdl.msn.com/public/chat/msnchat45.cab
            O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
            O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
            O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
            O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
            O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
            O23 - Service: Microsoft cache control (MSControlService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\windows (file missing)
            O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
            O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
            O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
            O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
            O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
            O23 - Service: Radmin Server V3 (RServer3) - Famatech International Corp. - C:\Windows\System32\rserver30\rserver3.exe
            O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
            O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

            --
            End of file - 7919 bytes


            Overigens gebruik ik NOD 32 is dat niet een goede virusscanner??

            Comment


            • #13
             Volgens mij is NOD32 niet actief.

             Zijn er nog problemen?

             Comment


             • #14
              beste Marckie,
              volgens mij zijn er geen problemen meer, geweldig!!!. Ik heb voor de zekerheid NoD 32 opnieuw geïnstalleerd. Ik wil je graag hartelijk danken voor de ondersteuning en beveel jou en jullie van harte aan!!

              is het mogelijk dat mijn , naar persoonlijke data herleidbare gegevens verwijderd worden??!

              nogmaals dank en groet,
              ronald m

              Comment


              • #15
               Maak nog een nieuwe log met combofix en post deze.
               Ik heb geen idee wat deze infectie allemaal doet op de computer.

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X