Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Willen jullie aub naar mijn log kijken?

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Willen jullie aub naar mijn log kijken?

  Ik heb volop problemen met mijn nieuwe pc. Zelfs mijn virusscanner wordt geinfecteerd.
  Heb Spybot en Ad-aware al laten scannen.
  Kwam al vanalles uit.

  Nu dus mijn log hier.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:14:18, on 19-1-2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\conime.exe
  C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  F3 - REG:win.ini: load=C:\Windows\system32\pmkih.exe
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {B41B09D1-9E05-43F7-A4BA-AA3D7FE88848} - C:\Windows\system32\pmkih.dll (file missing)
  O2 - BHO: {3e53b976-a97f-e3a8-7ed4-2e4e15f388fc} - {cf883f51-e4e2-4de7-8a3e-f79a679b35e3} - C:\Windows\system32\msrwtyka.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HTV Agent] C:\Program Files\HTV\HTV.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\khfgh.dll,#1
  O4 - HKLM\..\Run: [07f176a2] rundll32.exe "C:\Windows\system32\kqqujhts.dll",b
  O4 - HKLM\..\Run: [HTV Agent] C:\Program Files\HTV\HTV .exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Mediacontrole Picture Motion Browser.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6u3-windows-i586-jc.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5209/mcfscan.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: avgwlntf - C:\Windows\SYSTEM32\avgwlntf.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG7 Resident Shield Service (AvgCoreSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe
  O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\Windows\system32\brsvc01a.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

  --
  End of file - 8032 bytes


  Bedankt alvast voor jullie hulp.

 • #2
  Hallo,

  Hoe kom je aan deze infectie?

  Je gebruikt een oude versie van HijackThis. Best dat je deze versie gebruikt: http://www.trendsecure.com/portal/en...HJTInstall.exe

  F3 - REG:win.ini: load=C:\Windows\system32\pmkih.exe
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {B41B09D1-9E05-43F7-A4BA-AA3D7FE88848} - C:\Windows\system32\pmkih.dll (file missing)
  O2 - BHO: {3e53b976-a97f-e3a8-7ed4-2e4e15f388fc} - {cf883f51-e4e2-4de7-8a3e-f79a679b35e3} - C:\Windows\system32\msrwtyka.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\khfgh.dll,#1
  O4 - HKLM\..\Run: [07f176a2] rundll32.exe "C:\Windows\system32\kqqujhts.dll",b


  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Download combofix.exe: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
  Plaats het op je bureaublad.
  Dubbelklik er op om het programma te starten.
  In het scherm dat verschijnt tik je een 1 in om het cleaning- en analysesproces te laten uitvoeren.
  Volg de instructies op het scherm.
  Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt).
  Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

  Comment


  • #3
   [QUOTE=Marckie;312651]   F3 - REG:win.ini: load=C:\Windows\system32\pmkih.exe
   O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
   O2 - BHO: (no name) - {B41B09D1-9E05-43F7-A4BA-AA3D7FE88848} - C:\Windows\system32\pmkih.dll (file missing)
   O2 - BHO: {3e53b976-a97f-e3a8-7ed4-2e4e15f388fc} - {cf883f51-e4e2-4de7-8a3e-f79a679b35e3} - C:\Windows\system32\msrwtyka.dll (file missing)
   O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\khfgh.dll,#1
   O4 - HKLM\..\Run: [07f176a2] rundll32.exe "C:\Windows\system32\kqqujhts.dll",b


   QUOTE]

   Bedankt voor je snelle hulp.
   Maat ik begrijp niet wat ik met dit bovenstaande moet doen.
   Dat staat in mijn log???
   En wat moet ik er dan mee doen?

   Comment


   • #4
    Had al begrepen wat de bedoeling was, denk ik.
    Hier komen mij logs.

    Hijjack log:

    Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
    Scan saved at 19:35:43, on 19-1-2008
    Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
    MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
    Boot mode: Normal

    Running processes:
    C:\Windows\system32\Dwm.exe
    C:\Windows\Explorer.EXE
    C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe
    C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
    C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
    C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
    C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
    C:\Windows\system32\taskeng.exe
    C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
    C:\Windows\System32\mobsync.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
    O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
    O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
    O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [HTV Agent] C:\Program Files\HTV\HTV.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [HTV Agent] C:\Program Files\HTV\HTV .exe
    O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
    O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
    O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOCAL SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEEM')
    O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
    O4 - Startup: Mediacontrole Picture Motion Browser.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
    O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
    O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
    O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
    O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
    O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
    O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
    O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
    O13 - Gopher Prefix:
    O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
    O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
    O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6u3-windows-i586-jc.cab
    O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
    O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5209/mcfscan.cab
    O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL
    O20 - Winlogon Notify: avgwlntf - C:\Windows\SYSTEM32\avgwlntf.dll
    O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
    O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
    O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
    O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
    O23 - Service: AVG7 Resident Shield Service (AvgCoreSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe
    O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\Windows\system32\brsvc01a.exe
    O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
    O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
    O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
    O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

    --
    End of file - 7225 bytes


    En van combofix:

    ComboFix 08-01-18.5 - Beheerder 2008-01-19 19:37:27.3 - NTFSx86
    Microsoft® Windows Vista™ Business 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.1335 [GMT 1:00]
    Gestart vanuit: D:\Desktop\ComboFix.exe

    WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
    .

    (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-19 to 2008-01-19 ))))))))))))))))))))))))))))))
    .

    2008-01-19 19:00 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\Windows\NirCmd.exe
    2008-01-19 17:13 . 2008-01-19 17:13 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
    2008-01-19 16:14 . 2008-01-19 16:14 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Lavasoft
    2008-01-19 16:14 . 2008-01-19 16:14 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Lavasoft
    2008-01-19 16:14 . 2008-01-19 16:14 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
    2008-01-19 16:04 . 2008-01-19 16:04 94 --a------ C:\Windows\wininit.ini
    2008-01-19 15:33 . 2008-01-19 16:48 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Spybot - Search & Destroy
    2008-01-19 15:33 . 2008-01-19 16:48 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
    2008-01-19 14:25 . 2008-01-19 15:29 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com
    2008-01-19 14:25 . 2008-01-19 14:25 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\SUPERAntiSpyware.com
    2008-01-19 14:25 . 2008-01-19 14:25 <DIR> d-------- C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com
    2008-01-19 14:25 . 2008-01-19 15:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\SUPERAntiSpyware
    2008-01-19 08:56 . 2008-01-19 08:58 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\AppData\Roaming\AVG7
    2008-01-19 08:56 . 2008-01-19 08:56 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Grisoft
    2008-01-19 08:56 . 2008-01-19 08:56 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Grisoft
    2008-01-19 08:56 . 2008-01-19 08:56 9,216 --a------ C:\Windows\System32\avgwlntf.dll
    2008-01-17 21:48 . 2008-01-17 21:47 512,096 --a------ C:\Windows\System32\drivers\amon.sys
    2008-01-17 21:48 . 2008-01-17 21:47 298,104 --a------ C:\Windows\System32\imon.dll
    2008-01-17 21:48 . 2008-01-17 21:47 15,424 --a------ C:\Windows\System32\drivers\nod32drv.sys
    2008-01-17 21:11 . 2008-01-17 21:11 0 --ah----- C:\ProgramData.LOG2
    2008-01-17 21:11 . 2008-01-17 21:11 0 --ah----- C:\ProgramData.LOG1
    2008-01-17 18:32 . 2008-01-17 18:45 4,317,184 --a------ C:\Windows\RtHDVCpl .exe
    2008-01-17 18:23 . 2008-01-17 18:30 <DIR> d-------- C:\Windows\BDOSCAN8
    2008-01-17 18:13 . 2008-01-17 18:13 <DIR> d-------- C:\Windows\McAfee.com
    2008-01-17 17:58 . 2008-01-17 19:50 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\.housecall6.6
    2008-01-17 16:37 . 2008-01-17 18:45 3,584 --a------ C:\Windows\System32\hkcmd .exe
    2008-01-17 16:23 . 2004-10-07 13:39 89,088 --a------ C:\Windows\System32\atl71.dll
    2008-01-17 16:12 . 2008-01-17 16:12 163,904 --a------ C:\Windows\System32\dirfvafi.dll
    2008-01-17 10:31 . 2008-01-17 10:31 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\AppData\Roaming\Ashampoo
    2008-01-17 10:29 . 2008-01-17 10:29 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\ashampoo
    2008-01-17 10:29 . 2008-01-17 10:29 <DIR> d-------- C:\ProgramData\ashampoo
    2008-01-17 10:29 . 2008-01-17 10:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\Ashampoo
    2008-01-15 19:58 . 2008-01-15 19:58 16,070 --a------ C:\Windows\System32\results.xml
    2008-01-15 19:55 . 2008-01-15 19:55 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\{10ee69cc-d4ee-482c-8f46-50b0ba7c9ebc}
    2008-01-15 19:53 . 2008-01-15 19:53 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\AppData\Roaming\Sony Corporation
    2008-01-15 18:42 . 2008-01-15 18:42 <DIR> d-------- C:\Program Files\Sony
    2008-01-15 18:41 . 2008-01-15 18:41 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Sony Corporation
    2008-01-15 18:41 . 2008-01-15 18:41 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Sony Corporation
    2008-01-13 10:59 . 2008-01-13 10:59 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\SWF Studio
    2008-01-12 09:19 . 2008-01-12 09:19 <DIR> d-------- C:\Program Files\Enigma Software Group
    2008-01-12 08:26 . 2008-01-12 08:26 2,560 --a------ C:\Windows\_MSRSTRT.EXE
    2008-01-11 13:50 . 2008-01-11 13:50 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\AppData\Roaming\PCToolsFirewallPlus
    2008-01-11 13:47 . 2008-01-17 21:57 <DIR> d-a------ C:\Users\All Users\TEMP
    2008-01-11 13:47 . 2008-01-17 21:57 <DIR> d-a------ C:\ProgramData\TEMP
    2008-01-11 13:33 . 2008-01-19 16:14 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
    2008-01-11 13:32 . 2008-01-11 13:33 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\AppData\Roaming\GetRightToGo
    2008-01-11 13:32 . 2008-01-11 13:32 <DIR> d-------- C:\Downloads
    2008-01-11 08:58 . 2008-01-19 08:58 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Avg7
    2008-01-11 08:58 . 2008-01-19 08:58 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Avg7
    2008-01-10 19:14 . 2008-01-17 09:59 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\AppData\Roaming\LimeWirePlus
    2008-01-10 19:12 . 2008-01-10 19:12 <DIR> d-------- C:\Windows\Sun
    2008-01-10 19:12 . 2008-01-13 18:07 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Google
    2008-01-10 19:12 . 2007-09-24 23:31 69,632 --a------ C:\Windows\System32\javacpl.cpl
    2008-01-10 19:11 . 2008-01-10 19:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\Java
    2008-01-10 19:11 . 2008-01-10 19:11 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Java
    2008-01-10 19:03 . 2008-01-12 08:27 <DIR> d-------- C:\Program Files\LimewirePlus
    2008-01-10 19:03 . 2008-01-17 09:48 <DIR> d-------- C:\Program Files\LimeWire Plus
    2008-01-10 16:06 . 2007-07-19 18:14 3,727,720 --a------ C:\Windows\System32\d3dx9_35.dll
    2008-01-10 16:06 . 2007-05-16 16:45 3,497,832 --a------ C:\Windows\System32\d3dx9_34.dll
    2008-01-10 16:06 . 2007-07-19 18:14 1,358,192 --a------ C:\Windows\System32\D3DCompiler_35.dll
    2008-01-10 16:06 . 2007-05-16 16:45 1,124,720 --a------ C:\Windows\System32\D3DCompiler_34.dll
    2008-01-10 16:06 . 2007-07-19 18:14 444,776 --a------ C:\Windows\System32\d3dx10_35.dll
    2008-01-10 16:06 . 2007-05-16 16:45 443,752 --a------ C:\Windows\System32\d3dx10_34.dll
    2008-01-10 16:06 . 2007-04-04 18:53 81,768 --a------ C:\Windows\System32\xinput1_3.dll
    2008-01-10 06:53 . 2008-01-10 06:53 802,816 --a------ C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys
    2008-01-10 06:53 . 2008-01-10 06:53 216,760 --a------ C:\Windows\System32\drivers\netio.sys
    2008-01-10 06:53 . 2008-01-10 06:53 167,424 --a------ C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll
    2008-01-10 06:53 . 2008-01-10 06:53 24,064 --a------ C:\Windows\System32\netcfg.exe
    2008-01-10 06:53 . 2008-01-10 06:53 22,016 --a------ C:\Windows\System32\netiougc.exe
    2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 4,247,552 --a------ C:\Windows\System32\GameUXLegacyGDFs.dll
    2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 1,686,016 --a------ C:\Windows\System32\gameux.dll
    2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 1,060,920 --a------ C:\Windows\System32\drivers\ntfs.sys
    2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 211,000 --a------ C:\Windows\System32\drivers\volsnap.sys
    2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 154,624 --a------ C:\Windows\System32\drivers\nwifi.sys
    2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 109,624 --a------ C:\Windows\System32\drivers\ataport.sys
    2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 45,112 --a------ C:\Windows\System32\drivers\pciidex.sys
    2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 21,560 --a------ C:\Windows\System32\drivers\atapi.sys
    2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 17,464 --a------ C:\Windows\System32\drivers\intelide.sys
    2008-01-10 06:51 . 2008-01-10 06:51 11,776 --a------ C:\Windows\System32\sbunattend.exe
    2008-01-09 22:22 . 2008-01-09 22:22 <DIR> d--h----- C:\Windows\PIF
    2008-01-09 18:39 . 2008-01-14 07:39 <DIR> d-------- C:\Program Files\Google
    2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:26 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\AppData\Roaming\Apple Computer
    2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:26 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Apple Computer
    2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:26 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Apple
    2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:26 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Apple Computer
    2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:26 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Apple
    2008-01-09 18:26 . 2008-01-17 13:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\QuickTime
    2008-01-09 18:26 . 2008-01-17 13:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\iTunes
    2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:26 <DIR> d-------- C:\Program Files\iPod
    2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:26 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Apple
    2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:26 <DIR> d-------- C:\Program Files\Apple Software Update
    2008-01-09 18:26 . 2008-01-17 06:55 54,156 --ah----- C:\Windows\QTFont.qfn
    2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:27 1,409 --a------ C:\Windows\QTFont.for
    2008-01-08 23:18 . 2008-01-08 23:18 <DIR> d-------- C:\Program Files\DivX
    2008-01-08 22:13 . 2008-01-08 22:13 <DIR> d-------- C:\Program Files\Fox
    2008-01-08 22:08 . 1997-05-12 17:53 314,368 --a------ C:\Windows\uninst.exe
    2008-01-08 20:57 . 2008-01-08 20:57 268 --ah----- C:\sqmdata00.sqm
    2008-01-08 20:57 . 2008-01-08 20:57 244 --ah----- C:\sqmnoopt00.sqm
    2008-01-08 20:29 . 2006-10-26 19:56 32,592 --a------ C:\Windows\System32\msonpmon.dll
    2008-01-08 20:28 . 2008-01-08 20:28 <DIR> d-------- C:\Program Files\Microsoft Works

    .
    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    .
    2008-01-19 10:49 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
    2008-01-15 19:59 319,456 ----a-w C:\Windows\DIFxAPI.dll
    2008-01-15 19:59 --------- d-----w C:\Program Files\Realtek
    2008-01-15 17:43 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
    2008-01-12 11:06 --------- d-----w C:\ProgramData\Microsoft Help
    2008-01-10 05:58 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Sidebar
    2008-01-10 05:58 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail
    2008-01-10 05:52 537,600 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll
    2008-01-10 05:52 449,024 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcSpecfc.dll
    2008-01-10 05:52 2,143,744 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcGenral.dll
    2008-01-10 05:52 173,056 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.dll
    2008-01-08 19:28 --------- d-----w C:\Program Files\MSBuild
    2008-01-05 18:20 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hcrstco.dll
    2008-01-05 18:20 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hccoin.dll
    2008-01-05 18:20 73,216 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys
    2008-01-05 18:20 704,000 ----a-w C:\Windows\System32\PhotoScreensaver.scr
    2008-01-05 18:20 67,584 ----a-w C:\Windows\System32\wlanhlp.dll
    2008-01-05 18:20 542,720 ----a-w C:\Windows\System32\sysmain.dll
    2008-01-05 18:20 502,784 ----a-w C:\Windows\System32\wlansvc.dll
    2008-01-05 18:20 5,888 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys
    2008-01-05 18:20 47,104 ----a-w C:\Windows\System32\wlanapi.dll
    2008-01-05 18:20 38,400 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys
    2008-01-05 18:20 297,984 ----a-w C:\Windows\System32\wlansec.dll
    2008-01-05 18:20 290,816 ----a-w C:\Windows\System32\wlanmsm.dll
    2008-01-05 18:20 258,232 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\acpi.sys
    2008-01-05 18:20 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\wtsapi32.dll
    2008-01-05 18:20 23,040 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys
    2008-01-05 18:20 224,768 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys
    2008-01-05 18:20 2,923,520 ----a-w C:\Windows\explorer.exe
    2008-01-05 18:20 2,027,008 ----a-w C:\Windows\System32\win32k.sys
    2008-01-05 18:20 192,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys
    2008-01-05 18:20 1,327,104 ----a-w C:\Windows\System32\quartz.dll
    2008-01-05 18:19 9,728 ----a-w C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL
    2008-01-05 18:19 824,832 ----a-w C:\Windows\System32\wininet.dll
    2008-01-05 18:19 56,320 ----a-w C:\Windows\System32\iesetup.dll
    2008-01-05 18:19 52,736 ----a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll
    2008-01-05 18:19 26,624 ----a-w C:\Windows\System32\ieUnatt.exe
    2008-01-05 18:19 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\WMASF.DLL
    2007-12-14 10:32 12,632 ----a-w C:\Windows\System32\lsdelete.exe
    2007-11-29 22:30 200,704 ----a-w C:\Windows\System32\ssldivx.dll
    2007-11-29 22:30 1,044,480 ----a-w C:\Windows\System32\libdivx.dll
    2007-10-25 09:26 53,248 ----a-w C:\Windows\bdoscandel.exe
    2007-10-19 18:25 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini
    2007-10-19 17:45 8,192 ----a-w C:\Windows\System32\riched32.dll
    2007-10-19 17:45 77,824 ----a-w C:\Windows\System32\rascfg.dll
    2007-10-19 17:45 52,736 ----a-w C:\Windows\System32\rasdiag.dll
    2007-10-19 17:45 384,000 ----a-w C:\Windows\System32\netcfgx.dll
    2007-10-19 17:45 32,768 ----a-w C:\Windows\System32\rasmxs.dll
    2007-10-19 17:45 286,208 ----a-w C:\Windows\System32\ipnathlp.dll
    2007-10-19 17:45 22,016 ----a-w C:\Windows\System32\rasser.dll
    2007-10-19 17:45 13,824 ----a-w C:\Windows\System32\icsunattend.exe
    2007-10-19 17:44 694,784 ----a-w C:\Windows\System32\localspl.dll
    2007-10-19 17:44 36,864 ----a-w C:\Windows\System32\cdd.dll
    2007-10-19 17:44 33,280 ----a-w C:\Windows\System32\traffic.dll
    2007-10-19 17:44 15,360 ----a-w C:\Windows\System32\pacerprf.dll
    2007-10-19 17:44 134,656 ----a-w C:\Windows\System32\dps.dll
    2007-10-19 17:44 13,824 ----a-w C:\Windows\System32\wshqos.dll
    2007-10-19 17:43 8,147,968 ----a-w C:\Windows\System32\wmploc.DLL
    2007-10-19 17:43 7,680 ----a-w C:\Windows\System32\spwmp.dll
    2007-10-19 17:43 4,096 ----a-w C:\Windows\System32\dxmasf.dll
    2007-10-19 17:43 356,864 ----a-w C:\Windows\System32\MediaMetadataHandler.dll
    2007-10-19 17:42 88,576 ----a-w C:\Windows\System32\avifil32.dll
    2007-10-19 17:42 82,944 ----a-w C:\Windows\System32\mciavi32.dll
    2007-10-19 17:42 8,138,240 ----a-w C:\Windows\System32\ssBranded.scr
    2007-10-19 17:42 712,192 ----a-w C:\Windows\System32\WindowsCodecs.dll
    2007-10-19 17:42 69,632 ----a-w C:\Windows\System32\sendmail.dll
    2007-10-19 17:42 65,024 ----a-w C:\Windows\System32\avicap32.dll
    2007-10-19 17:42 61,440 ----a-w C:\Windows\System32\ntprint.exe
    2007-10-19 17:42 31,232 ----a-w C:\Windows\System32\msvidc32.dll
    2007-10-19 17:42 269,824 ----a-w C:\Windows\System32\schannel.dll
    2007-10-19 17:42 220,160 ----a-w C:\Windows\System32\ntprint.dll
    2007-10-19 17:42 123,904 ----a-w C:\Windows\System32\msvfw32.dll
    2007-10-19 17:42 120,320 ----a-w C:\Windows\System32\dhcpcsvc6.dll
    2007-10-19 17:42 12,800 ----a-w C:\Windows\System32\msrle32.dll
    2007-10-19 17:42 105,984 ----a-w C:\Windows\System32\CscMig.dll
    2007-10-19 17:42 10,240 ----a-w C:\Windows\System32\dhcpcmonitor.dll
    2007-10-19 17:42 1,984,512 ----a-w C:\Windows\System32\authui.dll
    2007-10-19 16:39 84,480 ----a-w C:\Windows\System32\INETRES.dll
    2007-10-19 16:39 788,992 ----a-w C:\Windows\System32\rpcrt4.dll
    2007-10-19 16:39 750,080 ----a-w C:\Windows\System32\qmgr.dll
    2007-10-19 16:39 737,792 ----a-w C:\Windows\System32\inetcomm.dll
    2007-10-19 16:28 53,080 ----a-w C:\Windows\System32\wuauclt.exe
    2007-10-19 16:28 43,352 ----a-w C:\Windows\System32\wups2.dll
    2007-10-19 16:28 1,712,984 ----a-w C:\Windows\System32\wuaueng.dll
    2007-10-19 16:28 1,524,224 ----a-w C:\Windows\System32\wucltux.dll
    2007-10-19 16:27 80,896 ----a-w C:\Windows\System32\wudriver.dll
    2007-10-19 16:27 549,720 ----a-w C:\Windows\System32\wuapi.dll
    2007-10-19 16:27 33,624 ----a-w C:\Windows\System32\wups.dll
    2007-10-19 16:27 31,232 ----a-w C:\Windows\System32\wuapp.exe
    2007-10-19 16:27 163,000 ----a-w C:\Windows\System32\wuwebv.dll
    .
    Code:
    <pre>
    ----a-w      949,376 2008-01-18 06:39:03 C:\Program Files\ESET\nod32kui .exe
    ----a-w     4,317,184 2008-01-17 17:45:37 C:\Windows\RtHDVCpl .exe
    ----a-w       3,584 2008-01-17 17:45:36 C:\Windows\System32\hkcmd .exe
    </pre>

    ((((((((((((((((((((((((((((( [email protected]_19.20.51.57 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    .
    - 2008-01-19 18:18:51 67,584 --s-a-w C:\Windows\bootstat.dat
    + 2008-01-19 18:31:59 67,584 --s-a-w C:\Windows\bootstat.dat
    - 2008-01-07 08:27:06 16,384 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.da t
    + 2008-01-19 18:29:57 16,384 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.da t
    - 2008-01-07 08:27:06 32,768 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
    + 2008-01-19 18:29:57 32,768 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
    - 2008-01-07 08:27:06 16,384 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat
    + 2008-01-19 18:29:57 16,384 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat
    - 2008-01-19 18:19:03 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
    + 2008-01-19 18:33:37 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
    + 2008-01-19 18:33:37 262,144 ---ha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\ntuser.dat.LOG1
    - 2008-01-19 18:19:03 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
    + 2008-01-19 18:33:32 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
    + 2008-01-19 18:33:32 262,144 ---ha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\ntuser.dat.LOG1
    - 2008-01-19 15:50:22 104,570 ----a-w C:\Windows\System32\perfc009.dat
    + 2008-01-19 18:38:15 104,570 ----a-w C:\Windows\System32\perfc009.dat
    - 2008-01-19 15:50:22 123,636 ----a-w C:\Windows\System32\perfc013.dat
    + 2008-01-19 18:38:15 123,636 ----a-w C:\Windows\System32\perfc013.dat
    - 2008-01-19 15:50:22 612,848 ----a-w C:\Windows\System32\perfh009.dat
    + 2008-01-19 18:38:15 612,848 ----a-w C:\Windows\System32\perfh009.dat
    - 2008-01-19 15:50:22 692,336 ----a-w C:\Windows\System32\perfh013.dat
    + 2008-01-19 18:38:15 692,336 ----a-w C:\Windows\System32\perfh013.dat
    - 2008-01-19 15:46:24 10,680 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-1025942971-30602797-3602768030-1000_UserData.bin
    + 2008-01-19 18:33:58 11,076 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-1025942971-30602797-3602768030-1000_UserData.bin
    - 2008-01-19 15:46:24 51,856 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
    + 2008-01-19 18:33:58 51,872 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
    - 2008-01-19 15:46:23 48,022 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
    + 2008-01-19 18:33:57 48,160 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
    .
    -- Snapshot reset to current date --
    .
    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    .
    .
    REGEDIT4
    *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-10 06:51 1232896]
    "uTorrent"="C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe" [ ]
    "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 13:36 201728]
    "AdobeUpdater"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe" [ ]

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2007-08-15 09:47 1006264]
    "RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe"
    "Windows Mobile-based device management"="%windir%\WindowsMobile\wmdc.exe" [ ]
    "HTV Agent"="C:\Program Files\HTV\HTV.exe" [ ]
    "HTV Agent"="C:\Program Files\HTV\HTV .exe" [ ]
    "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2008-01-19 08:56 579072]

    [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2008-01-19 08:56 219136]

    C:\Users\Beheerder\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
    Mediacontrole Picture Motion Browser.lnk - C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe [2008-01-15 18:42:31]

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
    "EnableLUA"= 0 (0x0)

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgwlntf]
    avgwlntf.dll 2008-01-19 08:56 9216 C:\Windows\System32\avgwlntf.dll

    [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run-]
    "SpybotSD TeaTimer"=C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

    R2 RapiMgr;Op Windows Mobile gebaseerde apparaatverbinding;C:\Windows\system32\svchost.exe [2006-11-02 10:45]
    R2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;C:\Program Files\Spybot
    R2 WcesComm;Op Windows Mobile 2003 gebaseerde apparaatverbinding;C:\Windows\system32\svchost.exe [2006-11-02 10:45]
    R3 AtcL001;NDIS Miniport Driver for Attansic L1 Gigabit Ethernet Controller;C:\Windows\system32\DRIVERS\atl01v32.sys [2006-11-15 15:24]
    R3 igfx;igfx;C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2006-12-12 03:49]

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
    LocalService REG_MULTI_SZ nsi lltdsvc SSDPSRV upnphost SCardSvr w32time EventSystem RemoteRegistry WinHttpAutoProxySvc lanmanworkstation TBS SLUINotify THREADORDER fdrespub netprofm fdphost wcncsvc QWAVE WebClient
    LocalSystemNetworkRestricted REG_MULTI_SZ hidserv UxSms WdiSystemHost Netman trkwks AudioEndpointBuilder WUDFSvc irmon sysmain IPBusEnum dot3svc PcaSvc CscService TabletInputService UmRdpService wlansvc WPDBusEnum EMDMgmt
    LocalServiceNoNetwork REG_MULTI_SZ PLA DPS BFE mpssvc
    LocalServiceNetworkRestricted REG_MULTI_SZ DHCP eventlog AudioSrv LmHosts wscsvc p2pimsvc PNRPSvc p2psvc PnrpAutoReg
    WindowsMobile REG_MULTI_SZ wcescomm rapimgr
    LocalServiceRestricted REG_MULTI_SZ WcesComm RapiMgr

    [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{7217d408-4b04-11dc-8af3-806e6f6e6963}]
    \shell\AutoRun\command - G:\autorun.exe

    .
    **************************************************************************

    catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
    Rootkit scan 2008-01-19 19:39:01
    Windows 6.0.6000 NTFS

    scannen van verborgen processen ...

    scannen van verborgen autostart items ...

    scannen van verborgen bestanden ...

    Scan succesvol afgerond
    verborgen bestanden: 0

    **************************************************************************
    .
    Voltooingstijd: 2008-01-19 19:39:54
    ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-19 18:39:51
    ComboFix2.txt 2008-01-19 18:29:14
    ComboFix3.txt 2008-01-19 18:21:33
    .
    2008-01-11 06:32:00 --- E O F ---    Tijdens het scannen van Combofix gaf mijn AVG-virusscanner, die ik er nu bij heb gezet omdat mijn eigen virusscanner het niet meer doet, 2x een melding van een threat. Die ik niet kon schonen of verwijderen. Dus kon ik alleen maar op ignore klikken.

    Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.

    Comment


    • #5
     Je moest de hijackthislog maken na het uitvoeren van combofix.
     Jij hebt deze gemaakt voor het gebruik van combofix.
     Belangrijk is dat je de instructies correct uitvoert.

     Open een kladblokbestand.
     Kopieer de ondestaande code, en plak deze in het kladblokbestand.
     Sla het kladblokbestand op als CFScript.txt
     Code:
     FILE::
     C:\Windows\wininit.ini
     
     Registry::
     [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgwlntf]
     
     RenV::
     C:\Program Files\ESET\nod32kui .exe
     C:\Windows\RtHDVCpl .exe
     C:\Windows\System32\hkcmd .exe
     Sleep nu het bestand CFScript.txt in het bestand ComboFix.exe

     ComboFix zal opnieuw starten.
     Wanneer ComboFix klaar is, dit kan na een herstart zijn, opent er een logfile.
     Post de inhoud van de logfile.
     Maak een nieuwe hijackthislog en post deze.
     Last edited by Marckie; 20-01-08, 10:57.

     Comment


     • #6
      Heb je gebruikersaccountbeheer uitgeschakeld op deze computer.

      Comment


      • #7
       Ja, die is uitgeschakeld. Is dat goed of juist niet?

       Comment


       • #8
        Ik ga nu de dingen doen die je hierboven beschreven hebt.
        Sorry dat ik het niet helemaal juist had gedaan.

        Comment


        • #9
         Combofix:

         ComboFix 08-01-18.5 - Beheerder 2008-01-20 11:52:24.4 - NTFSx86
         Microsoft® Windows Vista™ Business 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.1268 [GMT 1:00]
         Gestart vanuit: D:\Desktop\ComboFix.exe
         Command switches used :: D:\Desktop\CFScript.txt

         WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!

         FILE
         C:\Windows\wininit.ini
         .

         (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
         .

         C:\Windows\system32\hkcmd.exe
         C:\Windows\wininit.ini

         .
         (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-20 to 2008-01-20 ))))))))))))))))))))))))))))))
         .

         2008-01-20 11:04 . 2008-01-20 11:03 512,096 --a------ C:\Windows\System32\drivers\amon.sys
         2008-01-20 11:04 . 2008-01-20 11:03 298,104 --a------ C:\Windows\System32\imon.dll
         2008-01-20 11:04 . 2008-01-20 11:03 15,424 --a------ C:\Windows\System32\drivers\nod32drv.sys
         2008-01-20 10:59 . 2008-01-20 10:59 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Avg7
         2008-01-20 10:59 . 2008-01-20 10:59 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Avg7
         2008-01-20 10:40 . 2008-01-17 18:09 102,664 --a------ C:\Windows\System32\drivers\tmcomm.sys
         2008-01-19 19:00 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\Windows\NirCmd.exe
         2008-01-19 17:13 . 2008-01-19 17:13 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
         2008-01-19 16:14 . 2008-01-19 16:14 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Lavasoft
         2008-01-19 16:14 . 2008-01-19 16:14 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Lavasoft
         2008-01-19 16:14 . 2008-01-19 16:14 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
         2008-01-19 15:33 . 2008-01-19 16:48 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Spybot - Search & Destroy
         2008-01-19 15:33 . 2008-01-19 16:48 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
         2008-01-19 14:25 . 2008-01-19 15:29 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com
         2008-01-19 14:25 . 2008-01-19 14:25 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\SUPERAntiSpyware.com
         2008-01-19 14:25 . 2008-01-19 14:25 <DIR> d-------- C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com
         2008-01-19 14:25 . 2008-01-19 15:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\SUPERAntiSpyware
         2008-01-17 21:11 . 2008-01-17 21:11 0 --ah----- C:\ProgramData.LOG2
         2008-01-17 21:11 . 2008-01-17 21:11 0 --ah----- C:\ProgramData.LOG1
         2008-01-17 18:32 . 2008-01-17 18:45 4,317,184 --a------ C:\Windows\RtHDVCpl.exe
         2008-01-17 18:23 . 2008-01-17 18:30 <DIR> d-------- C:\Windows\BDOSCAN8
         2008-01-17 18:13 . 2008-01-17 18:13 <DIR> d-------- C:\Windows\McAfee.com
         2008-01-17 17:58 . 2008-01-20 10:40 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\.housecall6.6
         2008-01-17 16:23 . 2004-10-07 13:39 89,088 --a------ C:\Windows\System32\atl71.dll
         2008-01-17 10:31 . 2008-01-17 10:31 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\AppData\Roaming\Ashampoo
         2008-01-17 10:29 . 2008-01-17 10:29 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\ashampoo
         2008-01-17 10:29 . 2008-01-17 10:29 <DIR> d-------- C:\ProgramData\ashampoo
         2008-01-17 10:29 . 2008-01-17 10:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\Ashampoo
         2008-01-15 19:58 . 2008-01-15 19:58 16,070 --a------ C:\Windows\System32\results.xml
         2008-01-15 19:55 . 2008-01-15 19:55 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\{10ee69cc-d4ee-482c-8f46-50b0ba7c9ebc}
         2008-01-15 19:53 . 2008-01-15 19:53 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\AppData\Roaming\Sony Corporation
         2008-01-15 18:42 . 2008-01-15 18:42 <DIR> d-------- C:\Program Files\Sony
         2008-01-15 18:41 . 2008-01-15 18:41 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Sony Corporation
         2008-01-15 18:41 . 2008-01-15 18:41 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Sony Corporation
         2008-01-13 10:59 . 2008-01-13 10:59 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\SWF Studio
         2008-01-12 09:19 . 2008-01-12 09:19 <DIR> d-------- C:\Program Files\Enigma Software Group
         2008-01-12 08:26 . 2008-01-12 08:26 2,560 --a------ C:\Windows\_MSRSTRT.EXE
         2008-01-11 13:50 . 2008-01-11 13:50 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\AppData\Roaming\PCToolsFirewallPlus
         2008-01-11 13:47 . 2008-01-17 21:57 <DIR> d-a------ C:\Users\All Users\TEMP
         2008-01-11 13:47 . 2008-01-17 21:57 <DIR> d-a------ C:\ProgramData\TEMP
         2008-01-11 13:33 . 2008-01-19 16:14 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
         2008-01-11 13:32 . 2008-01-11 13:33 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\AppData\Roaming\GetRightToGo
         2008-01-11 13:32 . 2008-01-11 13:32 <DIR> d-------- C:\Downloads
         2008-01-10 19:14 . 2008-01-17 09:59 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\AppData\Roaming\LimeWirePlus
         2008-01-10 19:12 . 2008-01-10 19:12 <DIR> d-------- C:\Windows\Sun
         2008-01-10 19:12 . 2008-01-13 18:07 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Google
         2008-01-10 19:12 . 2007-09-24 23:31 69,632 --a------ C:\Windows\System32\javacpl.cpl
         2008-01-10 19:11 . 2008-01-10 19:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\Java
         2008-01-10 19:11 . 2008-01-10 19:11 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Java
         2008-01-10 19:03 . 2008-01-12 08:27 <DIR> d-------- C:\Program Files\LimewirePlus
         2008-01-10 19:03 . 2008-01-17 09:48 <DIR> d-------- C:\Program Files\LimeWire Plus
         2008-01-10 16:06 . 2007-07-19 18:14 3,727,720 --a------ C:\Windows\System32\d3dx9_35.dll
         2008-01-10 16:06 . 2007-05-16 16:45 3,497,832 --a------ C:\Windows\System32\d3dx9_34.dll
         2008-01-10 16:06 . 2007-07-19 18:14 1,358,192 --a------ C:\Windows\System32\D3DCompiler_35.dll
         2008-01-10 16:06 . 2007-05-16 16:45 1,124,720 --a------ C:\Windows\System32\D3DCompiler_34.dll
         2008-01-10 16:06 . 2007-07-19 18:14 444,776 --a------ C:\Windows\System32\d3dx10_35.dll
         2008-01-10 16:06 . 2007-05-16 16:45 443,752 --a------ C:\Windows\System32\d3dx10_34.dll
         2008-01-10 16:06 . 2007-04-04 18:53 81,768 --a------ C:\Windows\System32\xinput1_3.dll
         2008-01-10 06:53 . 2008-01-10 06:53 802,816 --a------ C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys
         2008-01-10 06:53 . 2008-01-10 06:53 216,760 --a------ C:\Windows\System32\drivers\netio.sys
         2008-01-10 06:53 . 2008-01-10 06:53 167,424 --a------ C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll
         2008-01-10 06:53 . 2008-01-10 06:53 24,064 --a------ C:\Windows\System32\netcfg.exe
         2008-01-10 06:53 . 2008-01-10 06:53 22,016 --a------ C:\Windows\System32\netiougc.exe
         2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 4,247,552 --a------ C:\Windows\System32\GameUXLegacyGDFs.dll
         2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 1,686,016 --a------ C:\Windows\System32\gameux.dll
         2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 1,060,920 --a------ C:\Windows\System32\drivers\ntfs.sys
         2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 211,000 --a------ C:\Windows\System32\drivers\volsnap.sys
         2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 154,624 --a------ C:\Windows\System32\drivers\nwifi.sys
         2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 109,624 --a------ C:\Windows\System32\drivers\ataport.sys
         2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 45,112 --a------ C:\Windows\System32\drivers\pciidex.sys
         2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 21,560 --a------ C:\Windows\System32\drivers\atapi.sys
         2008-01-10 06:52 . 2008-01-10 06:52 17,464 --a------ C:\Windows\System32\drivers\intelide.sys
         2008-01-10 06:51 . 2008-01-10 06:51 11,776 --a------ C:\Windows\System32\sbunattend.exe
         2008-01-09 22:22 . 2008-01-09 22:22 <DIR> d--h----- C:\Windows\PIF
         2008-01-09 18:39 . 2008-01-14 07:39 <DIR> d-------- C:\Program Files\Google
         2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:26 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\AppData\Roaming\Apple Computer
         2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:26 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Apple Computer
         2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:26 <DIR> d-------- C:\Users\All Users\Apple
         2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:26 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Apple Computer
         2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:26 <DIR> d-------- C:\ProgramData\Apple
         2008-01-09 18:26 . 2008-01-17 13:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\QuickTime
         2008-01-09 18:26 . 2008-01-17 13:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\iTunes
         2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:26 <DIR> d-------- C:\Program Files\iPod
         2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:26 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Apple
         2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:26 <DIR> d-------- C:\Program Files\Apple Software Update
         2008-01-09 18:26 . 2008-01-17 06:55 54,156 --ah----- C:\Windows\QTFont.qfn
         2008-01-09 18:26 . 2008-01-09 18:27 1,409 --a------ C:\Windows\QTFont.for
         2008-01-08 23:18 . 2008-01-08 23:18 <DIR> d-------- C:\Program Files\DivX
         2008-01-08 22:13 . 2008-01-08 22:13 <DIR> d-------- C:\Program Files\Fox
         2008-01-08 22:08 . 1997-05-12 17:53 314,368 --a------ C:\Windows\uninst.exe
         2008-01-08 20:57 . 2008-01-08 20:57 268 --ah----- C:\sqmdata00.sqm
         2008-01-08 20:57 . 2008-01-08 20:57 244 --ah----- C:\sqmnoopt00.sqm
         2008-01-08 20:29 . 2006-10-26 19:56 32,592 --a------ C:\Windows\System32\msonpmon.dll
         2008-01-08 20:28 . 2008-01-08 20:28 <DIR> d-------- C:\Program Files\Microsoft Works
         2008-01-08 20:27 . 2008-01-08 20:27 <DIR> d-------- C:\Program Files\Microsoft.NET
         2008-01-08 20:25 . 2008-01-08 20:25 <DIR> d-------- C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8
         2008-01-08 20:24 . 2008-01-08 20:24 <DIR> dr-h----- C:\MSOCache
         2008-01-08 19:02 . 2008-01-08 20:58 <DIR> d-------- C:\Users\Beheerder\Contacts
         2008-01-08 19:01 . 2008-01-08 19:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSN Messenger
         2008-01-08 07:14 . 2008-01-08 07:14 311,296 --a------ C:\Windows\System32\mswmdm.dll

         .
         ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
         .
         2008-01-19 10:49 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
         2008-01-15 19:59 319,456 ----a-w C:\Windows\DIFxAPI.dll
         2008-01-15 19:59 --------- d-----w C:\Program Files\Realtek
         2008-01-15 17:43 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
         2008-01-12 11:06 --------- d-----w C:\ProgramData\Microsoft Help
         2008-01-10 05:58 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Sidebar
         2008-01-10 05:58 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail
         2008-01-10 05:52 537,600 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll
         2008-01-10 05:52 449,024 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcSpecfc.dll
         2008-01-10 05:52 2,143,744 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcGenral.dll
         2008-01-10 05:52 173,056 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.dll
         2008-01-08 19:28 --------- d-----w C:\Program Files\MSBuild
         2008-01-05 18:20 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hcrstco.dll
         2008-01-05 18:20 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hccoin.dll
         2008-01-05 18:20 73,216 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys
         2008-01-05 18:20 704,000 ----a-w C:\Windows\System32\PhotoScreensaver.scr
         2008-01-05 18:20 67,584 ----a-w C:\Windows\System32\wlanhlp.dll
         2008-01-05 18:20 542,720 ----a-w C:\Windows\System32\sysmain.dll
         2008-01-05 18:20 502,784 ----a-w C:\Windows\System32\wlansvc.dll
         2008-01-05 18:20 5,888 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys
         2008-01-05 18:20 47,104 ----a-w C:\Windows\System32\wlanapi.dll
         2008-01-05 18:20 38,400 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys
         2008-01-05 18:20 297,984 ----a-w C:\Windows\System32\wlansec.dll
         2008-01-05 18:20 290,816 ----a-w C:\Windows\System32\wlanmsm.dll
         2008-01-05 18:20 258,232 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\acpi.sys
         2008-01-05 18:20 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\wtsapi32.dll
         2008-01-05 18:20 23,040 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys
         2008-01-05 18:20 224,768 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys
         2008-01-05 18:20 2,923,520 ----a-w C:\Windows\explorer.exe
         2008-01-05 18:20 2,027,008 ----a-w C:\Windows\System32\win32k.sys
         2008-01-05 18:20 192,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys
         2008-01-05 18:20 1,327,104 ----a-w C:\Windows\System32\quartz.dll
         2008-01-05 18:19 9,728 ----a-w C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL
         2008-01-05 18:19 824,832 ----a-w C:\Windows\System32\wininet.dll
         2008-01-05 18:19 56,320 ----a-w C:\Windows\System32\iesetup.dll
         2008-01-05 18:19 52,736 ----a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll
         2008-01-05 18:19 26,624 ----a-w C:\Windows\System32\ieUnatt.exe
         2008-01-05 18:19 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\WMASF.DLL
         2007-12-14 10:32 12,632 ----a-w C:\Windows\System32\lsdelete.exe
         2007-11-29 22:30 200,704 ----a-w C:\Windows\System32\ssldivx.dll
         2007-11-29 22:30 1,044,480 ----a-w C:\Windows\System32\libdivx.dll
         2007-10-25 09:26 53,248 ----a-w C:\Windows\bdoscandel.exe
         2007-10-19 18:25 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini
         .

         ((((((((((((((((((((((((((((( snapshot_2008-01-19_19.39.15,95 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
         .
         - 2008-01-19 18:31:59 67,584 --s-a-w C:\Windows\bootstat.dat
         + 2008-01-20 10:08:04 67,584 --s-a-w C:\Windows\bootstat.dat
         - 2008-01-19 18:01:00 151,552 ----a-w C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users\00000001\NTUSER.DAT
         + 2008-01-20 10:52:02 151,552 ----a-w C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users\00000001\NTUSER.DAT
         - 2008-01-19 18:01:00 151,552 ----a-w C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users\00000002\NTUSER.DAT
         + 2008-01-20 10:52:02 151,552 ----a-w C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users\00000002\NTUSER.DAT
         - 2008-01-19 18:01:00 1,601,536 ----a-w C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users\00000003\NTUSER.DAT
         + 2008-01-20 10:52:02 1,605,632 ----a-w C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users\00000003\NTUSER.DAT
         - 2008-01-19 18:01:00 1,789,952 ----a-w C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users\00000004\UsrClass.dat
         + 2008-01-20 10:52:02 1,794,048 ----a-w C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users\00000004\UsrClass.dat
         - 2008-01-19 18:33:37 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
         + 2008-01-20 10:09:39 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
         + 2008-01-20 10:09:39 262,144 ---ha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\ntuser.dat.LOG1
         - 2008-01-19 18:33:32 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
         + 2008-01-20 10:09:34 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
         + 2008-01-20 10:09:34 262,144 ---ha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\ntuser.dat.LOG1
         - 2008-01-19 18:01:23 262,144 ----a-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\ntuser.dat
         + 2008-01-20 10:52:18 262,144 ----a-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\ntuser.dat
         + 2008-01-20 10:52:18 262,144 ---ha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\ntuser.dat.LOG1
         - 2008-01-19 18:38:15 104,570 ----a-w C:\Windows\System32\perfc009.dat
         + 2008-01-20 10:12:32 104,570 ----a-w C:\Windows\System32\perfc009.dat
         - 2008-01-19 18:38:15 123,636 ----a-w C:\Windows\System32\perfc013.dat
         + 2008-01-20 10:12:32 123,636 ----a-w C:\Windows\System32\perfc013.dat
         - 2008-01-19 18:38:15 612,848 ----a-w C:\Windows\System32\perfh009.dat
         + 2008-01-20 10:12:32 612,848 ----a-w C:\Windows\System32\perfh009.dat
         - 2008-01-19 18:38:15 692,336 ----a-w C:\Windows\System32\perfh013.dat
         + 2008-01-20 10:12:32 692,336 ----a-w C:\Windows\System32\perfh013.dat
         - 2008-01-19 18:33:58 11,076 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-1025942971-30602797-3602768030-1000_UserData.bin
         + 2008-01-20 10:09:59 11,180 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-1025942971-30602797-3602768030-1000_UserData.bin
         - 2008-01-19 18:33:58 51,872 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
         + 2008-01-20 10:09:58 51,888 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
         - 2008-01-19 18:33:57 48,160 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
         + 2008-01-20 10:09:57 48,488 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
         - 2008-01-19 08:50:42 86,110 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\SuspendPerformanceDiagnostics_SystemData_FastS4.bin
         + 2008-01-19 21:09:56 106,474 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\SuspendPerformanceDiagnostics_SystemData_FastS4.bin
         .
         -- Snapshot reset to current date --
         .
         ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
         .
         .
         REGEDIT4
         *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

         [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
         "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-10 06:51 1232896]
         "uTorrent"="C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe" [ ]
         "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 13:36 201728]
         "AdobeUpdater"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe" [ ]

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
         "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2007-08-15 09:47 1006264]
         "RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2008-01-17 18:45 4317184 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]
         "Windows Mobile-based device management"="%windir%\WindowsMobile\wmdc.exe" [ ]
         "HTV Agent"="C:\Program Files\HTV\HTV.exe" [ ]
         "HTV Agent"="C:\Program Files\HTV\HTV .exe" [ ]
         "nod32kui"="C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" [2008-01-18 07:39 949376]

         C:\Users\Beheerder\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
         Mediacontrole Picture Motion Browser.lnk - C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe [2008-01-15 18:42:31]

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
         "EnableLUA"= 0 (0x0)

         [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run-]
         "SpybotSD TeaTimer"=C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

         R2 RapiMgr;Op Windows Mobile gebaseerde apparaatverbinding;C:\Windows\system32\svchost.exe [2006-11-02 10:45]
         R2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;C:\Program Files\Spybot
         R2 WcesComm;Op Windows Mobile 2003 gebaseerde apparaatverbinding;C:\Windows\system32\svchost.exe [2006-11-02 10:45]
         R3 AtcL001;NDIS Miniport Driver for Attansic L1 Gigabit Ethernet Controller;C:\Windows\system32\DRIVERS\atl01v32.sys [2006-11-15 15:24]
         R3 igfx;igfx;C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2006-12-12 03:49]

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
         LocalService REG_MULTI_SZ nsi lltdsvc SSDPSRV upnphost SCardSvr w32time EventSystem RemoteRegistry WinHttpAutoProxySvc lanmanworkstation TBS SLUINotify THREADORDER fdrespub netprofm fdphost wcncsvc QWAVE WebClient
         LocalSystemNetworkRestricted REG_MULTI_SZ hidserv UxSms WdiSystemHost Netman trkwks AudioEndpointBuilder WUDFSvc irmon sysmain IPBusEnum dot3svc PcaSvc CscService TabletInputService UmRdpService wlansvc WPDBusEnum EMDMgmt
         LocalServiceNoNetwork REG_MULTI_SZ PLA DPS BFE mpssvc
         LocalServiceNetworkRestricted REG_MULTI_SZ DHCP eventlog AudioSrv LmHosts wscsvc p2pimsvc PNRPSvc p2psvc PnrpAutoReg
         WindowsMobile REG_MULTI_SZ wcescomm rapimgr
         LocalServiceRestricted REG_MULTI_SZ WcesComm RapiMgr

         .
         **************************************************************************

         catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
         Rootkit scan 2008-01-20 11:54:21
         Windows 6.0.6000 NTFS

         scannen van verborgen processen ...

         scannen van verborgen autostart items ...

         scannen van verborgen bestanden ...

         Scan succesvol afgerond
         verborgen bestanden: 0

         **************************************************************************
         .
         Voltooingstijd: 2008-01-20 11:55:12
         ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-20 10:55:10
         ComboFix2.txt 2008-01-19 18:39:55
         ComboFix3.txt 2008-01-19 18:29:14
         ComboFix4.txt 2008-01-19 18:21:33
         .
         2008-01-11 06:32:00 --- E O F ---


         Hijackthislog:

         Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
         Scan saved at 11:56:40, on 20-1-2008
         Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
         MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
         Boot mode: Normal

         Running processes:
         C:\Windows\system32\Dwm.exe
         C:\Windows\system32\taskeng.exe
         C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe
         C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
         C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
         C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
         C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
         C:\Windows\system32\conime.exe
         C:\Windows\explorer.exe
         C:\Windows\system32\notepad.exe
         C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
         C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
         R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
         O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
         O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
         O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL
         O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
         O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
         O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [HTV Agent] C:\Program Files\HTV\HTV.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [HTV Agent] C:\Program Files\HTV\HTV .exe
         O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
         O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
         O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"
         O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
         O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe
         O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
         O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
         O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
         O4 - Startup: Mediacontrole Picture Motion Browser.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
         O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
         O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
         O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
         O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
         O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
         O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
         O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
         O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
         O13 - Gopher Prefix:
         O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
         O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
         O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6u3-windows-i586-jc.cab
         O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
         O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5209/mcfscan.cab
         O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL
         O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
         O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
         O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\Windows\system32\brsvc01a.exe
         O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
         O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
         O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
         O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

         --
         End of file - 6513 bytes


         Bedankt voor je hulp.
         Ik hoop dat ik het nu goed heb gedaan.

         Comment


         • #10
          Oorspronkelijk geplaatst door jolandacb Bekijk Berichten
          Ja, die is uitgeschakeld. Is dat goed of juist niet?
          Als gebruikersaccountbeheer ingeschakeld is, heeft malware heel wat minder kans op je computer en had je dit soort zaken kunnen vermijden.

          Microsoft heeft dit niet voor niets geïntegreerd in Vista!

          Comment


          • #11
           Zijn er nog problemen nu?
           Uitgezonderd een aantal programma's die misschien niet meer werken?

           Comment


           • #12
            Oorspronkelijk geplaatst door Marckie Bekijk Berichten
            Als gebruikersaccountbeheer ingeschakeld is, heeft malware heel wat minder kans op je computer en had je dit soort zaken kunnen vermijden.

            Microsoft heeft dit niet voor niets geïntegreerd in Vista!
            Ik heb overwachts een nieuwe pc moeten kopen, en daar zit dus Vista op.
            Ik heb nog geen tijd gehad om me daarin te verdiepen, omdat ik naast 32 uur werken ook een man, gezin en huishouden heb bij te houden.
            Weet jij wel hoe intensief dat is?
            Maar ik heb hem nu ingeschakeld.

            Comment


            • #13
             Oorspronkelijk geplaatst door Marckie Bekijk Berichten
             Zijn er nog problemen nu?
             Uitgezonderd een aantal programma's die misschien niet meer werken?

             Ik was vanmiddag niet thuis, zal nu weer het één en ander gan proberen.
             Tot dusver geen problemen meer.
             Ik heb nu ad-aware er op, en Spybot. Deze 2 zal ik regelmatig laten draaien.
             Is het verstandig nu ook nog Zonealarm firewall er op te doen?

             En ik heb er nu weer NOD32 op.
             Klopt het dat bij de handmatige scan van NOD32 ( onde de kop beveiligingsmodules) er foutmeldingen komen als:
             Fout bij het scannen van de MBRsector van 3.harde schijf.

             Comment


             • #14
              Ik weet best hoe intensief een gezinsleven met een (fulltime)job kan zijn.
              Ik snap alleen niet wat dit te maken met heeft met het al dan niet uitschakelen van gebruikersaccountbeheer?
              Je geeft zelf aan dat je UAC uitgeschakeld hebt.
              Ik wil je enkel maar waarschuwen dat je Vista-computer met gebruikersaccountbeheer (UAC) ingeschakeld, een stuk veiliger is en dat je hoogstwaarschijnlijk alle ellende had kunnen voorkomen.
              ZoneAlarm mag je installeren.
              Waarschijnlijk kan NOD32 de MBR van schijf drie niet lezen en geeft ie daarom een error.
              Wat de oorzaak daarvan is weet ik niet.

              Comment


              • #15
               [QUOTE=Marckie;313038]Ik weet best hoe intensief een gezinsleven met een (fulltime)job kan zijn.
               Ik snap alleen niet wat dit te maken met heeft met het al dan niet uitschakelen van gebruikersaccountbeheer?
               Je geeft zelf aan dat je UAC uitgeschakeld hebt.
               Ik wil je enkel maar waarschuwen dat je Vista-computer met gebruikersaccountbeheer (UAC) ingeschakeld, een stuk veiliger is en dat je hoogstwaarschijnlijk alle ellende had kunnen voorkomen.
               ZoneAlarm mag je installeren.
               QUOTE]

               Ik bedoelde het als grapje hoor, dus het was beslist niet verkeerd bedoeld.
               Ik zal me wat verder verdiepen in Vista zodat ik weet hoe alles verder ingeschakeld moet zijn.
               Bedankt voor al je hulp.

               Groetjes Jolanda

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X