Mededeling

Collapse
No announcement yet.

hijack this logfile

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • hijack this logfile

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:49:19, on 20-1-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Dell AIO Printer A960\dlbfbmgr.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Dell AIO Printer A960\dlbfbmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\servicestub.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
  C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
  C:\Program Files\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/?di&from=start.home.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [Dell AIO Printer A960] "C:\Program Files\Dell AIO Printer A960\dlbfbmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [servicestub.exe] C:\WINDOWS\servicestub.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKAgent.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 3.79\AMVConverter\grab.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 3.79\MediaManager\grab.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/nl/4,0,0,90/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/nl/1,0,0,23/mcgdmgr.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F53270D3-0E32-48B7-B63B-159E33210F70} (Livelink ActiveX Control) - https://livelink.groenkennisnet.nl/livelinksupport/webedit/lledit.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: UPnPService - Magix AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe

  --
  End of file - 8551 bytes

 • #2
  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RVAXO.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.


  Download Combofix (mirror) naar je Bureaublad.
  Dubbelklik op Combofix.exe
  Kies voor "Continue" door 1 te typen gevolgd door ENTER.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.
  Plaats deze log in je volgende post.

  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.

  Comment


  • #3
   hijack this

   moet ik nu alle twee de files posten

   Comment


   • #4
    Als dat zou kunnen

    Comment


    • #5
     ---RVAXO.exe Updated: 2008-01-20---first run---
     Files found:
     C:\WINDOWS\servicestub.exe

     Uninstallers Rogue scanners:


     Folders Found:


     Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

     --------------RVAXO.exe last run---------------

     Files found:

     Folders Found:

     --------------RVAXO.exe finished----------------

     Comment


     • #6
      combifix

      ComboFix 08-01-20.1 - Willem-Jan 2008-01-20 22:20:19.1 - NTFSx86
      Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.170 [GMT 1:00]
      Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Willem-Jan\Bureaublad\ComboFix.exe
      * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

      WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
      .

      (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .

      C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\UERSM_0001_N68M1602NetInstaller.exe
      C:\WINDOWS\W0034_jpg.zip

      .
      (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-20 to 2008-01-20 ))))))))))))))))))))))))))))))
      .

      2008-01-20 22:19 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe
      2008-01-20 22:13 . 2008-01-20 22:13 <DIR> d-------- C:\RVAXO
      2008-01-20 22:11 . 2008-01-20 22:11 <DIR> d-------- C:\Program Files\RVAXO
      2008-01-20 22:11 . 2008-01-20 20:44 617,567 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
      2008-01-20 22:11 . 2001-10-01 14:51 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
      2008-01-20 22:10 . 2008-01-20 22:10 397,312 --a------ C:\Program Files\RVAXO.exe
      2008-01-20 21:47 . 2007-06-28 14:36 401,720 --a------ C:\Program Files\HijackThis.exe
      2008-01-20 21:47 . 2008-01-20 21:47 318,369 --a------ C:\Program Files\HiJackThis.zip
      2008-01-20 15:18 . 2008-01-20 15:54 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
      2008-01-20 15:09 . 2008-01-20 15:09 7,467,056 --a------ C:\Program Files\spybotsd15.exe

      .
      ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .
      2008-01-20 20:55 8,601 ----a-w C:\Program Files\hijackthis logfile
      2008-01-20 20:49 8,552 ----a-w C:\Program Files\hijackthis.log
      2008-01-20 11:47 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Willem-Jan\Application Data\AVG7
      2007-12-24 16:20 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Willem-Jan\Application Data\uTorrent
      2007-12-09 19:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FREEDB
      2007-11-29 22:30 200,704 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ssldivx.dll
      2007-11-29 22:30 1,044,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\libdivx.dll
      2007-11-28 09:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Willem-Jan\Application Data\AdobeUM
      2007-11-07 09:30 727,040 ----a-w C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
      2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
      2007-10-25 08:28 222,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wmasf.dll
      2007-07-01 14:41 14,914,504 ----a-w C:\Program Files\7-6_xp_dd_48640.exe
      .

      ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .
      .
      REGEDIT4
      *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

      [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 09:03 15360]
      "MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 17:24 1694208]
      "MSKAGENTEXE"="C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKAgent.exe" [ ]
      "SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2007-08-31 16:46 1460560]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "Dell AIO Printer A960"="C:\Program Files\Dell AIO Printer A960\dlbfbmgr.exe" [2003-11-17 15:43 270336]
      "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" [2007-03-14 02:43 83608]
      "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2006-03-26 18:23 180269]
      "DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2006-11-12 11:48 157592]
      "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2007-12-21 10:08 579072]
      "StartCCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2006-11-10 11:35 90112]
      "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-10-07 18:03 286720]

      [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 09:03 15360]
      "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2007-10-23 08:58 219136]

      R2 ACEDRV08;ACEDRV08;C:\WINDOWS\system32\drivers\ACEDRV08.sys [2007-08-23 14:59]
      R3 ADM8511;ADMtek ADM8511/AN986 USB To Fast Ethernet Converter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ADM8511.SYS [2001-08-17 20:11]
      S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe [2005-11-17 13:18]
      S3 UPnPService;UPnPService;C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe [2006-12-14 15:00]

      *Newly Created Service* - PROCEXP90
      .
      **************************************************************************

      catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
      Rootkit scan 2008-01-20 22:23:50
      Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

      scannen van verborgen processen ...

      scannen van verborgen autostart items ...

      scannen van verborgen bestanden ...

      Scan succesvol afgerond
      verborgen bestanden: 0

      **************************************************************************
      .
      Voltooingstijd: 2008-01-20 22:24:36
      ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-20 21:24:14
      .
      2008-01-09 14:59:09 --- E O F ---

      Comment


      • #7
       dit heb ik nu voltooid, wat nu?

       Comment


       • #8
        ikheb cxscript gedownload en de scah weer uit laten voeren,, wat ik op een andere forum heb gelezen

        ComboFix 08-01-20.1 - Willem-Jan 2008-01-20 22:37:37.2 - NTFSx86
        Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.176 [GMT 1:00]
        Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Willem-Jan\Bureaublad\ComboFix.exe
        Command switches used :: C:\Documents and Settings\Willem-Jan\Bureaublad\cfscript.txt
        * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

        WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!

        FILE
        C:\WINDOWS\system32\mxntemct.ini
        .

        (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-20 to 2008-01-20 ))))))))))))))))))))))))))))))
        .

        2008-01-20 22:19 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe
        2008-01-20 22:13 . 2008-01-20 22:13 <DIR> d-------- C:\RVAXO
        2008-01-20 22:11 . 2008-01-20 22:11 <DIR> d-------- C:\Program Files\RVAXO
        2008-01-20 22:11 . 2008-01-20 20:44 617,567 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
        2008-01-20 22:11 . 2001-10-01 14:51 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
        2008-01-20 22:10 . 2008-01-20 22:10 397,312 --a------ C:\Program Files\RVAXO.exe
        2008-01-20 21:47 . 2007-06-28 14:36 401,720 --a------ C:\Program Files\HijackThis.exe
        2008-01-20 21:47 . 2008-01-20 21:47 318,369 --a------ C:\Program Files\HiJackThis.zip
        2008-01-20 15:18 . 2008-01-20 15:54 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
        2008-01-20 15:09 . 2008-01-20 15:09 7,467,056 --a------ C:\Program Files\spybotsd15.exe

        .
        ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .
        2008-01-20 20:55 8,601 ----a-w C:\Program Files\hijackthis logfile
        2008-01-20 20:49 8,552 ----a-w C:\Program Files\hijackthis.log
        2008-01-20 11:47 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Willem-Jan\Application Data\AVG7
        2007-12-24 16:20 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Willem-Jan\Application Data\uTorrent
        2007-12-09 19:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FREEDB
        2007-11-29 22:30 200,704 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ssldivx.dll
        2007-11-29 22:30 1,044,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\libdivx.dll
        2007-11-28 09:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Willem-Jan\Application Data\AdobeUM
        2007-11-07 09:30 727,040 ----a-w C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
        2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
        2007-10-25 08:28 222,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wmasf.dll
        2007-07-01 14:41 14,914,504 ----a-w C:\Program Files\7-6_xp_dd_48640.exe
        .

        ((((((((((((((((((((((((((((( [email protected]_22.23.58,78 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .
        - 2008-01-20 21:20:04 233,472 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000001\NTUSER.DAT
        + 2008-01-20 21:37:31 233,472 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000001\NTUSER.DAT
        - 2008-01-20 21:20:04 8,192 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000002\UsrClass.dat
        + 2008-01-20 21:37:31 8,192 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000002\UsrClass.dat
        - 2008-01-20 21:20:04 233,472 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000003\NTUSER.DAT
        + 2008-01-20 21:37:31 233,472 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000003\NTUSER.DAT
        - 2008-01-20 21:20:04 8,192 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000004\UsrClass.dat
        + 2008-01-20 21:37:31 8,192 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000004\UsrClass.dat
        - 2008-01-20 21:20:04 5,111,808 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000005\NTUSER.DAT
        + 2008-01-20 21:37:32 5,111,808 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000005\NTUSER.DAT
        - 2008-01-20 21:20:05 163,840 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000006\UsrClass.dat
        + 2008-01-20 21:37:32 163,840 ----a-w C:\WINDOWS\erdnt\Hiv-backup\Users\00000006\UsrClass.dat
        .
        ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .
        .
        REGEDIT4
        *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

        [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 09:03 15360]
        "MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 17:24 1694208]
        "MSKAGENTEXE"="C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKAgent.exe" [ ]
        "SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2007-08-31 16:46 1460560]

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "Dell AIO Printer A960"="C:\Program Files\Dell AIO Printer A960\dlbfbmgr.exe" [2003-11-17 15:43 270336]
        "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" [2007-03-14 02:43 83608]
        "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2006-03-26 18:23 180269]
        "DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2006-11-12 11:48 157592]
        "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2007-12-21 10:08 579072]
        "StartCCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2006-11-10 11:35 90112]
        "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-10-07 18:03 286720]

        [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 09:03 15360]
        "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2007-10-23 08:58 219136]

        R2 ACEDRV08;ACEDRV08;C:\WINDOWS\system32\drivers\ACEDRV08.sys [2007-08-23 14:59]
        R3 ADM8511;ADMtek ADM8511/AN986 USB To Fast Ethernet Converter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ADM8511.SYS [2001-08-17 20:11]
        S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe [2005-11-17 13:18]
        S3 UPnPService;UPnPService;C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe [2006-12-14 15:00]

        *Newly Created Service* - PROCEXP90
        .
        **************************************************************************

        catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
        Rootkit scan 2008-01-20 22:40:57
        Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

        scannen van verborgen processen ...

        scannen van verborgen autostart items ...

        scannen van verborgen bestanden ...

        Scan succesvol afgerond
        verborgen bestanden: 0

        **************************************************************************
        .
        Voltooingstijd: 2008-01-20 22:41:44
        ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-20 21:41:22
        ComboFix2.txt 2008-01-20 21:24:37
        .
        2008-01-09 14:59:09 --- E O F ---

        Comment


        • #9
         Open de map C:\Program Files\RVAXO en dubbelklik Uninstall.cmd
         Dit zal alles van RVAXO doen verwijderen.

         Verwijder de volgende map:
         C:\Qoobox

         Maak dan je prullenbak leeg.

         Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

         Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

         Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
         Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
         Klik op de knop Empty Selected.

         Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
         Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
         Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
         (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
         Klik op de knop Empty Selected.

         Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
         Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
         Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
         Klik op de knop Empty Selected.
         Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

         Ga naar Start - Uitvoeren en geef hier het volgende in:
         Combofix /U
         Druk daarna op OK.
         Let op: Er moet een spatie tussen Combofix en /U zitten.

         Dit zal Combofix deïnstalleren.

         Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
         Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
         Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

         Post als laatste nog een nieuw logje van Hijackthis ter controle en vertel of er nog problemen zijn

         Comment


         • #10
          volgens mij is het bu verholpen,, ik ben u zeer dankbaar dat u mij zo snel geholpen heeft


          Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
          Scan saved at 22:59:56, on 20-1-2008
          Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
          MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
          Boot mode: Normal

          Running processes:
          C:\WINDOWS\System32\smss.exe
          C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
          C:\WINDOWS\system32\services.exe
          C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
          C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
          C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
          C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
          C:\WINDOWS\Explorer.EXE
          C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
          C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
          C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
          C:\Program Files\Dell AIO Printer A960\dlbfbmgr.exe
          C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
          C:\Program Files\Dell AIO Printer A960\dlbfbmon.exe
          C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
          C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
          C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
          C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
          C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
          C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
          C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
          C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
          C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
          C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
          C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
          C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
          C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
          C:\Program Files\HijackThis.exe

          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/?di&from=start.home.nl
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
          R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
          O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
          O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
          O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
          O4 - HKLM\..\Run: [Dell AIO Printer A960] "C:\Program Files\Dell AIO Printer A960\dlbfbmgr.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
          O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
          O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
          O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
          O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
          O4 - HKCU\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKAgent.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
          O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
          O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
          O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
          O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
          O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
          O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
          O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
          O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 3.79\AMVConverter\grab.html
          O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
          O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 3.79\MediaManager\grab.html
          O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
          O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
          O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
          O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
          O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
          O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
          O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
          O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab
          O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
          O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/nl/4,0,0,90/mcinsctl.cab
          O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
          O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/nl/1,0,0,23/mcgdmgr.cab
          O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
          O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
          O16 - DPF: {F53270D3-0E32-48B7-B63B-159E33210F70} (Livelink ActiveX Control) - https://livelink.groenkennisnet.nl/livelinksupport/webedit/lledit.cab
          O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
          O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
          O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
          O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
          O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
          O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
          O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
          O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
          O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe
          O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
          O23 - Service: UPnPService - Magix AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe

          --
          End of file - 8268 bytes

          Comment


          • #11
           Graag gedaan hoor, je logje ziet er ook weer schoon uit

           Comment

           Sorry, you are not authorized to view this page
           Working...
           X