Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Vreselijk trage Computer en outlook loopt vaak vast

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Vreselijk trage Computer en outlook loopt vaak vast

  Hallo iedereen,

  De computer van mijn moeder loopt heel vaak vast.
  Vooral outlook.

  Ze had het ploteling, want eerst ging hij zo snel als een sneltrein.

  Volgens mij heeft ze een virus naar binnen gehaald, hopelijk kunnen jullie mij helpen.

  Dit is het Logje van mijn moeder van HihacjThis;;

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:41:07, on 27-1-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE
  C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\dlcxcoms.exe
  C:\Program Files\Dell\QuickSet\NICCONFIGSVC.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\stsystra.exe
  C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
  C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
  C:\Program Files\Wanadoo\NL\Mnu\igomnu.exe
  C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 926\dlcxmon.exe
  C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 926\memcard.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
  C:\Program Files\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\NetWaiting\netWaiting.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe
  C:\Program Files\SpamWeed\swengine.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\SpamWeed\addinoe\addinoe.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\SpamWeed\swverchk.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: MSTBR - {10CA15EA-C0A5-7CAF-B9E9-B8B2A87EFE11} - C:\PROGRA~1\Wanadoo\GLOBAL\Mstbr\mstbr.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O3 - Toolbar: MSTBR - {10CA15EA-C0A5-7CAF-B9E9-B8B2A87EFE11} - C:\PROGRA~1\Wanadoo\GLOBAL\Mstbr\mstbr.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "c:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe /uninstall
  O4 - HKLM\..\Run: [mnu] C:\Program Files\Wanadoo\NL\Mnu\igomnu.exe /S:T
  O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Dell PC Fax\fm3032.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [dlcxmon.exe] "C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 926\dlcxmon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MemoryCardManager] "C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 926\memcard.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DLCXCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLCXtime.dll,[email protected]
  O4 - HKLM\..\Run: [MsgCenterExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\RealOneMessageCenter.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] C:\Program Files\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ModemOnHold] C:\Program Files\NetWaiting\netWaiting.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [mnu] C:\Program Files\Wanadoo\NL\Mnu\igomnu.exe /S:T
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: SpamWeed .lnk = C:\Program Files\SpamWeed\swengine.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {91F52A42-C10D-49A7-B941-882C657C604F} (Installation Helper Object) - http://kitcentral.wanadoo.nl/download/install/win32/nl/instwact/instwact.dll
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O23 - Service: dlcx_device - - C:\WINDOWS\system32\dlcxcoms.exe
  O23 - Service: NICCONFIGSVC - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\QuickSet\NICCONFIGSVC.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

  --
  End of file - 8328 bytes

  Ik hoop dat jullie mij en mijn moeder zo snel mogelijk kunnen helpen, het is namelijk erg vervelend.


  Mvg,

  Davidbarton2.

 • #2
  Hallo,

  Voer de instructies uit die op deze site beschreven worden.
  Help! Mijn computer is traag!

  Comment

  Sorry, you are not authorized to view this page
  Working...
  X