Mededeling

Collapse
No announcement yet.

privacy_danger

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • privacy_danger

  Mijn PC is besmet met spyware (trojan ??)- mijn (blauwe) desktop scherm is vervangen door een rood scherm (Danger.gif) met teksten 'Your privacy is in Danger' en ' Download Privacy Protection Software' - na het opstarten volgen continu pop-ups met system alerts, security alerts e.d. en start mijn internet explorer wisselend op met www.udefender.com (Ultimate Defender) of trustedantivirus.com met reclame van zg antivirus software - AdAware, Symantec Virusscan , Spybot, Spyware geven allemaal niet thuis.

  Wat heb ik verder ondernomen?
  - hijackthis gedraaid, heb verwijderd 024-Desktop Component 0: Privacy Protection - file://C:\windows\privacy_danger\index.htm
  - hijackthis nogmaals gebruikt.
  Hieronder mijn hijackthis logfile
  - windows herstelconsole geinstalleerd en daarna combofix.exe gedraaid
  hieronder mijn combofix.txt

  - hopelijk kan iemand onderstaande logs controleren of mijn computer nu vrij is van bovengenoemde trojan!
  Bijgevoegde Bestanden
  Last edited by pluijben; 28-01-08, 20:20.

 • #2
  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RunMe.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.
  Post ook een nieuw logje van Hijackthis

  Comment


  • #3
   Hallo, Ik heb je advies opgevolgd.
   Hierbij inhoud van rvaxo-results.log

   ---RVAXO.exe Updated: 2008-01-27---first run---
   Files found:
   C:\WINDOWS\tasks\A45E6AF991F21B95.job
   C:\WINDOWS\fvqkfsp.exe
   C:\WINDOWS\dat.txt

   Uninstallers Rogue scanners:


   Folders Found:

   C:\Documents and Settings\peter\application data\Adssite Advanced Toolbar
   C:\Program Files\Adssite Advanced Toolbar

   Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

   --------------RVAXO.exe last run---------------

   Files found:

   Folders Found:

   --------------RVAXO.exe finished----------------

   Verder ook een nieuw logje van Hijackthis:

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 20:51:31, on 28-1-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
   C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
   C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
   C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
   c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
   C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe
   C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
   C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe
   C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
   C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
   C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
   C:\Program Files\Symantec\LiveState Recovery\Desktop 3.0\Agent\VProSvc.exe
   C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe
   C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
   C:\WINDOWS\System32\alg.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\Program Files\Symantec\LiveState Recovery\Desktop 3.0\Agent\VProTray.exe
   C:\Program Files\McAfee.com\Personal Firewall\MPFTray.exe
   C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McAgent.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
   C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
   O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
   O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [LiveState Recovery 3.0] "C:\Program Files\Symantec\LiveState Recovery\Desktop 3.0\Agent\VProTray.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [MPFEXE] "C:\Program Files\McAfee.com\Personal Firewall\MPFTray.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McAgent.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.nl/scanforvirus-en/kavwebscan_unicode.cab
   O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409
   O16 - DPF: {79E0C1C0-316D-11D5-A72A-006097BFA1AC} (EPSON Web Printer-SelfTest Control Class) - http://esupport.epson-europe.com/selftest/nl/Prg/ESTPTest.cab
   O16 - DPF: {90A29DA5-D020-4B18-8660-6689520C7CD7} (DmiReader Class) - http://support.euro.dell.com/global/apps/systemprofiler/PROFILER.CAB
   O16 - DPF: {9B03C5F1-F5AB-47EE-937D-A8EDA626F876} (Anonymizer Anti-Spyware Scanner) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebAAS.cab
   O16 - DPF: {CB50428B-657F-47DF-9B32-671F82AA73F7} (Photodex Presenter AX control) - http://www.photodex.com/pxplay.cab
   O16 - DPF: {D3166EE4-3E00-46CA-8F62-8E01D2314A7F} - http://www.cig.canon-europe.com/ph/nl_NL/st/download/ddup/CNIMGUP_01_200901E.cab
   O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
   O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
   O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
   O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
   O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
   O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
   O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
   O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
   O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
   O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
   O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
   O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
   O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe
   O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
   O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
   O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\Program Files\Photodex\ProShowGold\ScsiAccess.exe
   O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe
   O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe
   O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
   O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
   O23 - Service: Symantec LiveState Recovery - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveState Recovery\Desktop 3.0\Agent\VProSvc.exe

   --
   End of file - 10207 bytes

   Comment


   • #4
    Hijackthis log ziet er wel goed uit

    Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik Uninstall.cmd
    Dit zal alles van RVAXO doen verwijderen.

    Zou je ook nog een nieuw logje van Combofix willen maken en posten

    Comment


    • #5
     privacy_danger

     Hierbij nieuwe combofix.txt

     ComboFix 08-01-23.1C - peter 2008-01-28 23:11:35.1 - NTFSx86
     Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\peter\Bureaublad\ComboFix.exe
     * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
     .

     (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat
     C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat

     ----- BITS: Possible infected sites -----

     hxxp://softworldnetwork.com
     .
     (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-28 to 2008-01-28 ))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     2008-01-28 16:43 . 2004-09-13 21:10 261,936 -r-hs---- C:\cmldr
     2008-01-28 16:43 . 2007-05-26 03:53 211 -rahs---- C:\BOOT.BAK
     2008-01-27 23:13 . 2000-08-31 08:00 51,200 --a------ C:\WINDOWS\Nircmd.exe
     2008-01-27 19:31 . 2008-01-27 19:31 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
     2008-01-27 18:12 . 2008-01-27 18:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
     2008-01-27 18:01 . 2007-10-04 17:10 79,688 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\iksyssec.sys
     2008-01-27 18:01 . 2007-10-04 17:10 62,280 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\iksysflt.sys
     2008-01-27 18:01 . 2007-10-04 17:10 41,288 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ikfilesec.sys
     2008-01-27 18:01 . 2007-10-04 17:11 29,000 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\kcom.sys
     2008-01-27 18:00 . 2008-01-27 21:26 <DIR> d-------- C:\Program Files\Spyware Doctor
     2008-01-27 17:57 . 2005-09-23 07:29 626,688 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\msvcr80.dll
     2008-01-27 17:56 . 2008-01-27 17:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\Google
     2008-01-27 15:50 . 2008-01-27 15:50 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\Kaspersky Lab
     2008-01-24 21:20 . 2008-01-24 21:32 <DIR> d-------- C:\Program Files\ButtonGadget2
     2008-01-19 21:27 . 2008-01-19 21:51 <DIR> d-------- C:\Program Files\MIDInight Express II
     2008-01-19 21:27 . 1998-02-06 21:37 299,520 --a------ C:\WINDOWS\uninst.exe
     2008-01-19 21:05 . 2008-01-19 21:27 <DIR> d-------- C:\Midi-wav
     2008-01-19 17:20 . 2008-01-26 16:48 <DIR> d-------- C:\webroot
     2008-01-18 00:36 . 2008-01-18 00:36 <DIR> d-------- C:\Program Files\Photodex
     2008-01-15 23:12 . 2008-01-15 23:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\Photodex Presenter
     2008-01-09 20:38 . 2008-01-27 20:49 54,156 --ah----- C:\WINDOWS\QTFont.qfn
     2008-01-09 20:38 . 2008-01-09 20:38 1,409 --a------ C:\WINDOWS\QTFont.for
     2008-01-09 20:37 . 2008-01-09 20:37 <DIR> d-------- C:\Program Files\iTunes
     2008-01-09 20:37 . 2008-01-09 20:37 <DIR> d-------- C:\Program Files\iPod
     2008-01-09 20:34 . 2008-01-09 20:35 <DIR> d-------- C:\Program Files\QuickTime
     2007-12-28 17:26 . 2008-01-26 14:47 <DIR> d-------- C:\webrootorg

     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     2008-01-28 22:07 --------- d-----w C:\Program Files\Symantec AntiVirus
     2008-01-28 18:48 --------- d-----w C:\Program Files\Mozilla Thunderbird
     2008-01-27 18:30 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
     2007-12-27 13:02 --------- d-----w C:\Program Files\Flash Slideshow Maker Professional
     2007-12-26 11:13 --------- d-----w C:\Program Files\Powerbullet
     2007-12-25 12:59 --------- d-----w C:\Program Files\Nvu
     2007-12-22 15:29 --------- d-----w C:\Program Files\WinSCP
     2007-12-14 10:32 12,632 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\lsdelete.exe
     2007-11-29 18:08 --------- d-----w C:\Program Files\Slideshow
     2007-11-29 18:05 73,216 ----a-w C:\WINDOWS\ST6UNST.EXE
     2007-11-29 18:05 286,720 ------w C:\WINDOWS\Setup1.exe
     2007-11-29 16:49 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
     2007-11-29 16:48 --------- d-----w C:\Program Files\Multiple Image Resizer .NET
     2007-11-07 09:30 727,040 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\lsasrv.dll
     2007-11-07 09:30 727,040 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\lsasrv.dll
     2007-10-30 23:27 3,590,656 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\mshtml.dll
     2007-10-30 17:20 360,064 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\tcpip.sys
     2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\quartz.dll
     2007-10-29 22:45 1,291,776 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\quartz.dll
     .

     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     .
     REGEDIT4
     *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

     [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 13:00 15360]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "LiveState Recovery 3.0"="C:\Program Files\Symantec\LiveState Recovery\Desktop 3.0\Agent\VProTray.exe" [2005-05-23 18:41 1277952]
     "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2004-12-15 11:01 5513216]
     "MPFEXE"="C:\Program Files\McAfee.com\Personal Firewall\MPFTray.exe" [2005-11-11 16:00 1005096]
     "MCUpdateExe"="C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe" [2006-01-11 11:05 212992]
     "MCAgentExe"="c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McAgent.exe" [2005-09-22 17:29 303104]

     [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 13:00 15360]

     C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
     Google Updater.lnk - C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe [2008-01-27 17:56:06 124400]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
     "NoResolveSearch"= 1 (0x1)

     [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
     "NoViewOnDrive"= 0 (0x0)

     [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run-]
     "SpybotSD TeaTimer"=C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe


     .
     Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
     "2008-01-23 19:14:02 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
     - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
     .
     **************************************************************************

     catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
     Rootkit scan 2008-01-28 23:17:41
     Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

     scannen van verborgen processen ...

     scannen van verborgen autostart items ...

     HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
     MPFEXE = "C:\Program Files\McAfee.com\Personal Firewall\MPFTray.exe"??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????

     scannen van verborgen bestanden ...

     Scan succesvol afgerond
     verborgen bestanden: 0

     **************************************************************************
     .
     Voltooingstijd: 2008-01-28 23:18:04
     ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-28 22:18:02
     ComboFix2.txt 2008-01-28 16:28:38
     ComboFix3.txt 2008-01-27 22:20:31
     .
     2008-01-09 17:03:50 --- E O F ---

     Comment


     • #6
      Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

      Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

      Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
      Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
      Klik op de knop Empty Selected.

      Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
      Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
      Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
      (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
      Klik op de knop Empty Selected.

      Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
      Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
      Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
      Klik op de knop Empty Selected.
      Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

      Ga naar Start - Uitvoeren en geef hier het volgende in:
      Combofix /U
      Druk daarna op OK.
      Let op: Er moet een spatie tussen Combofix en /U zitten.

      Dit zal Combofix deïnstalleren.

      Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
      Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
      Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

      Dan denk ik dat alles weer OK is

      Comment


      • #7
       privacy_danger

       Ik wil je bedanken voor de genomen moeite om het probleem op te lossen

       mvg
       pluijben

       Comment


       • #8
        Graag gedaan hoor pluijben

        Comment

        Sorry, you are not authorized to view this page
        Working...
        X