Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Infectie Virtumonde

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Infectie Virtumonde

  Hallo allemaal,

  ik gebruik Windows Vista en ben waarschijnlijk geïnfecteerd met Virtumonde. Als ik de computer opstart krijg ik twee meldingen:

  “Er is een fout opgetreden tijdens het laden van C:\Users\T2DC7~1.VER\AppData\Local\Temp\wvuss.dll”

  Kan opgegeven module niet vinden.

  “Er is een fout opgetreden tijdens het laden van C:\Users\T2DC7~1.VER\AppData\Local\Temp\cbaby.dll”

  Kan opgegeven module niet vinden.


  AdAware vindt niks, Spybot blijft maar Virtumonde vinden. Als ik deze verwijder geeft Spybot aan dat het weg is, maar zodra ik de laptop opnieuw opstart krijg ik alsnog de meldingen.

  HijackThis geeft het volgende log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 13:42:28, on 29-1-2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe
  C:\Windows\OEM02Mon.exe
  C:\Program Files\Sigmatel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Dell\Dell Webcam Manager\DellWMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe
  C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
  C:\Software\Nokia PC Suite\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe
  C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
  c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrv.exe
  C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe
  C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe
  C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe
  C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe
  C:\Windows\explorer.exe
  C:\Users\T. Vermeulen\Desktop\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer aangeboden door Dell
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Dell\BAE\BAE.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [ECenter] C:\Dell\E-Center\EULALauncher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OEM02Mon.exe] C:\Windows\OEM02Mon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] %ProgramFiles%\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe C:\Windows\system32\nvHotkey.dll,Start
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DELL Webcam Manager] "C:\Program Files\Dell\Dell Webcam Manager\DellWMgr.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [dscactivate] "C:\Program Files\Dell Support Center\gs_agent\custom\dsca.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Hitman Pro Expiration Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\xphelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
  O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\T2DC7~1.VER\AppData\Local\Temp\wvuss.dll,#1
  O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\T2DC7~1.VER\AppData\Local\Temp\cbaby.dll,c
  O4 - HKCU\..\Run: [aeb8de92] rundll32.exe "C:\Users\T2DC7~1.VER\AppData\Local\Temp\jhuivrsm.dll",b
  O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Software\Nokia PC Suite\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe" -onlytray
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Software\Nokia PC Suite\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'SYSTEEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Software\Nokia PC Suite\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe
  O4 - Global Startup: QuickSet.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Send image to &Bluetooth Device... - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O8 - Extra context menu item: Send page to &Bluetooth Device... - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O13 - Gopher Prefix:
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
  O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\aestsrv.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe (file missing)
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe
  O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
  O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\system32\STacSV.exe
  O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

  --
  End of file - 13394 bytes

  Ik ben van 31 jan tot 3 feb op vakantie, mochten jullie dat willen weten Alvast bedankt!

 • #2
  Hallo,

  Rechtsklik op C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe en kies voor "Als Administrator uitvoeren.
  Bevest de melding die je kijgt van Gebruikersaccountbeheer, door op "Toestaan" te klikken.
  Klik daarna op knop "Scan".
  Plaats een vinkje bij de volgende items:

  O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\T2DC7~1.VER\AppData\Local\Temp\wvuss.dll,#1
  O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\T2DC7~1.VER\AppData\Local\Temp\cbaby.dll,c
  O4 - HKCU\..\Run: [aeb8de92] rundll32.exe "C:\Users\T2DC7~1.VER\AppData\Local\Temp\jhuivrsm.dll",b


  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Download combofix.exe: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
  Plaats het op je bureaublad.
  Dubbelklik er op om het programma te starten.
  In het scherm dat verschijnt tik je een 1 in om het cleaning- en analysesproces te laten uitvoeren.
  Volg de instructies op het scherm.
  Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt).
  Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

  Comment


  • #3
   Hallo, ik ben weer terug! Ik heb bovenstaande uitgevoerd, levert het volgende op:

   ComboFix 08-02.03.1 - T. Vermeulen 2008-02-04 14:32:37.1 - NTFSx86
   Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.1026 [GMT 1:00]
   Gestart vanuit: C:\Users\T. Vermeulen\Desktop\ComboFix.exe
   * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
   .

   (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   C:\ProgramData\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat
   C:\ProgramData\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat

   ----- BITS: Mogelijk geïnfecteerde sites -----

   hxxp://download.windowsupdate.com
   hxxp://www.download.windowsupdate.com
   hxxp://minhaselecao.blogspot.com
   hxxp://dl.ziza.ru
   hxxp://dl
   .
   (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-01-04 to 2008-02-04 ))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   Geen nieuwe bestanden aangemaakt in deze periode

   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   2008-02-04 13:32 6,736 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\PROCEXP90.SYS
   2008-02-04 13:32 --------- d-----w C:\Users\T. Vermeulen\AppData\Roaming\Skype
   2008-02-04 13:25 --------- d-----w C:\ProgramData\Symantec
   2008-02-04 13:09 --------- d-----w C:\Users\T. Vermeulen\AppData\Roaming\skypePM
   2008-01-29 11:29 28,000 ----a-w C:\Users\T. Vermeulen\AppData\Roaming\nvModes.dat
   2008-01-29 11:28 --------- d---a-w C:\ProgramData\TEMP
   2008-01-28 18:50 --------- d-----w C:\Program Files\Hitman Pro
   2008-01-28 18:49 --------- d-----w C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
   2008-01-28 15:36 --------- d-----w C:\Program Files\ESET
   2008-01-28 15:09 --------- d-----w C:\Program Files\SpywareBlaster
   2008-01-28 15:08 --------- d-----w C:\Program Files\Spyware Doctor
   2008-01-28 15:07 --------- d-----w C:\Users\T. Vermeulen\AppData\Roaming\Webroot
   2008-01-28 15:06 512,096 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\amon.sys
   2008-01-28 15:06 298,104 ----a-w C:\Windows\System32\imon.dll
   2008-01-28 15:06 15,424 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\nod32drv.sys
   2008-01-28 14:37 --------- d-----w C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
   2008-01-27 16:16 --------- d-----w C:\Users\T. Vermeulen\AppData\Roaming\Lavasoft
   2008-01-27 16:12 --------- d-----w C:\Program Files\Lavasoft
   2008-01-27 14:53 --------- d-----w C:\Users\T. Vermeulen\AppData\Roaming\PC Tools
   2008-01-27 14:42 --------- d-----w C:\ProgramData\Prevx
   2008-01-26 18:52 --------- d-----w C:\ProgramData\Roxio
   2008-01-26 17:39 --------- d-----w C:\Program Files\Norton AntiVirus
   2008-01-26 17:36 805 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\SYMEVENT.INF
   2008-01-26 17:36 123,952 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\SYMEVENT.SYS
   2008-01-26 17:36 10,740 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\SYMEVENT.CAT
   2008-01-26 17:36 --------- d-----w C:\Program Files\Symantec
   2008-01-26 16:06 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
   2008-01-26 15:49 --------- d-----w C:\Users\T. Vermeulen\AppData\Roaming\Symantec
   2008-01-26 15:42 --------- d-----w C:\ProgramData\Symantec Temporary Files
   2008-01-26 13:16 --------- d-----w C:\ProgramData\McAfee
   2008-01-26 13:16 --------- d-----w C:\Program Files\McAfee
   2008-01-26 00:58 66,872 ----a-w C:\Windows\System32\PnkBstrA.exe
   2008-01-26 00:58 22,328 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\PnkBstrK.sys
   2008-01-26 00:58 22,328 ----a-w C:\Users\T. Vermeulen\AppData\Roaming\PnkBstrK.sys
   2008-01-26 00:58 103,736 ----a-w C:\Windows\System32\PnkBstrB.exe
   2008-01-25 13:42 --------- d--h--r C:\Users\T. Vermeulen\AppData\Roaming\SecuROM
   2008-01-25 13:38 --------- d-----w C:\ProgramData\Media Center Programs
   2008-01-25 13:36 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
   2008-01-25 13:36 --------- d-----w C:\Program Files\Eidos
   2008-01-24 17:34 45,112 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciidex.sys
   2008-01-24 17:34 211,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
   2008-01-24 17:34 21,560 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
   2008-01-24 17:34 154,624 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\nwifi.sys
   2008-01-24 17:34 15,928 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys
   2008-01-24 17:34 110,136 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys
   2008-01-24 17:34 1,060,920 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
   2008-01-24 16:14 --------- d-----w C:\Program Files\Activision
   2008-01-24 15:40 --------- d-----w C:\ProgramData\Microsoft Help
   2008-01-24 11:56 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail
   2008-01-23 23:58 804,352 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
   2008-01-23 23:58 537,600 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll
   2008-01-23 23:58 449,024 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcSpecfc.dll
   2008-01-23 23:58 4,247,552 ----a-w C:\Windows\System32\GameUXLegacyGDFs.dll
   2008-01-23 23:58 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\netcfg.exe
   2008-01-23 23:58 22,016 ----a-w C:\Windows\System32\netiougc.exe
   2008-01-23 23:58 217,272 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\netio.sys
   2008-01-23 23:58 2,143,744 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcGenral.dll
   2008-01-23 23:58 173,056 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.dll
   2008-01-23 23:58 167,424 ----a-w C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll
   2008-01-23 23:58 1,686,016 ----a-w C:\Windows\System32\gameux.dll
   2008-01-23 23:57 1,327,104 ----a-w C:\Windows\System32\quartz.dll
   2008-01-23 23:56 9,728 ----a-w C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL
   2008-01-23 23:56 57,856 ----a-w C:\Windows\System32\SLUINotify.dll
   2008-01-23 23:56 566,784 ----a-w C:\Windows\System32\SLCommDlg.dll
   2008-01-23 23:56 39,936 ----a-w C:\Windows\System32\slcinst.dll
   2008-01-23 23:56 351,232 ----a-w C:\Windows\System32\SLUI.exe
   2008-01-23 23:56 33,280 ----a-w C:\Windows\System32\slwmi.dll
   2008-01-23 23:56 268,288 ----a-w C:\Windows\System32\mcbuilder.exe
   2008-01-23 23:56 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\WMASF.DLL
   2008-01-23 23:56 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\SLC.dll
   2008-01-23 23:56 2,605,568 ----a-w C:\Windows\System32\SLsvc.exe
   2008-01-23 23:56 186,368 ----a-w C:\Windows\System32\SLLUA.exe
   2008-01-23 23:54 824,832 ----a-w C:\Windows\System32\wininet.dll
   2008-01-23 23:54 56,320 ----a-w C:\Windows\System32\iesetup.dll
   2008-01-23 23:54 52,736 ----a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll
   2008-01-23 23:54 26,624 ----a-w C:\Windows\System32\ieUnatt.exe
   2008-01-23 23:25 --------- d-----w C:\Users\T. Vermeulen\AppData\Roaming\Nokia
   2008-01-23 18:33 --------- d-----w C:\ProgramData\PC Suite
   2008-01-23 18:26 --------- d-----w C:\Program Files\DIFX
   2008-01-23 18:25 --------- d-----w C:\Users\T. Vermeulen\AppData\Roaming\PC Suite
   2008-01-23 18:24 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\PCSuite
   2008-01-23 18:24 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Nokia
   2008-01-23 18:23 --------- d-----w C:\Program Files\PC Connectivity Solution
   2008-01-23 18:19 --------- d-----w C:\ProgramData\Installations
   2008-01-23 17:39 --------- d-----w C:\Program Files\Microsoft Works
   2008-01-23 17:38 --------- d-----w C:\Program Files\MSBuild
   2008-01-23 17:37 --------- d-----w C:\Program Files\Microsoft.NET
   2008-01-23 17:35 --------- d-----w C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8
   2008-01-23 17:30 --------- d-----w C:\Program Files\DAEMON Tools Lite
   2008-01-23 17:29 --------- d-----w C:\Users\T. Vermeulen\AppData\Roaming\DAEMON Tools
   2008-01-23 17:24 716,272 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\sptd.sys
   2008-01-23 17:03 --------- d-----w C:\Program Files\ffdshow
   2008-01-23 17:02 --------- d-----w C:\Program Files\AC3Filter
   2008-01-23 16:54 32 ----a-w C:\Users\All Users\ezsid.dat
   2008-01-23 16:54 32 ----a-w C:\ProgramData\ezsid.dat
   2008-01-23 16:51 --------- d-----w C:\ProgramData\Skype
   2008-01-23 16:51 --------- d-----w C:\Program Files\Skype
   2008-01-23 16:51 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Skype
   2008-01-23 16:47 --------- d-----w C:\Users\T. Vermeulen\AppData\Roaming\Roxio
   2008-01-23 16:45 --------- d-----w C:\Program Files\Java
   .

   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   .
   REGEDIT4
   *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]
   2008-02-04 14:25 116088 --a------ C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "WindowsWelcomeCenter"="oobefldr.dll" [2006-11-02 13:34 2159104 C:\Windows\System32\oobefldr.dll]
   "MsnMsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-10-18 11:34 5724184]
   "Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-12-07 15:08 21686568]
   "DAEMON Tools Lite"="C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" [2008-01-17 17:51 486856]
   "PC Suite Tray"="C:\Software\Nokia PC Suite\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe" [2007-12-10 10:12 695808]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2008-01-20 21:43 1006264]
   "ECenter"="C:\Dell\E-Center\EULALauncher.exe" [2007-05-25 07:03 17920]
   "Apoint"="C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe" [2007-09-24 10:27 159744]
   "OEM02Mon.exe"="C:\Windows\OEM02Mon.exe" [2007-08-29 06:54 36864]
   "SigmatelSysTrayApp"="C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe" [2007-09-07 19:23 405504]
   "NvSvc"="C:\Windows\system32\nvsvc.dll" [2007-05-16 07:54 86016]
   "NvCplDaemon"="C:\Windows\system32\NvCpl.dll" [2007-05-16 07:53 8429568]
   "NvMediaCenter"="C:\Windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-05-16 07:54 81920]
   "NVHotkey"="C:\Windows\system32\nvHotkey.dll" [2007-05-16 07:54 67584]
   "Windows Mobile Device Center"="%windir%\WindowsMobile\wmdc.exe" [ ]
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" [2007-03-14 03:43 83608]
   "DELL Webcam Manager"="C:\Program Files\Dell\Dell Webcam Manager\DellWMgr.exe" [2007-07-27 17:43 118784]
   "ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2006-10-03 12:37 81920]
   "RoxWatchTray"="C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe" [2006-11-05 12:22 221184]
   "PCMService"="C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe" [2007-04-16 17:10 184320]
   "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-05-11 04:06 40048]
   "Google Desktop Search"="C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2008-01-20 14:32 1838592]
   "dscactivate"="C:\Program Files\Dell Support Center\gs_agent\custom\dsca.exe" [2007-11-15 10:24 16384]
   "ISUSPM Startup"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2006-10-03 12:35 221184]
   "McAfeeUpdaterUI"="C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" [2006-11-17 13:39 136768]
   "GrooveMonitor"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-27 00:47 31016]
   "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2007-08-24 22:07 51048]
   "ISTray"="C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe" [2007-12-10 14:53 1103752]
   "Hitman Pro Expiration Helper"="C:\Program Files\Hitman Pro\xphelper.exe" [2007-01-30 14:41 596760]

   [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "Nokia.PCSync"="C:\Software\Nokia PC Suite\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" [2007-11-07 17:35 1294336]

   C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
   BTTray.lnk - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2006-11-03 18:55:50 703280]
   Digital Line Detect.lnk - C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe [2008-01-20 14:18:40 50688]
   QuickSet.lnk - C:\Windows\Installer\{7F0C4457-8E64-491B-8D7B-991504365D1E}\NewShortcut2_53A01CC614B04512A2E710D39BF83DC4.exe [2008-01-20 14:17:33 45056]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
   "AppInit_DLLs"=C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

   R1 IDSvix86;Symantec Intrusion Prevention Driver;C:\PROGRA~2\Symantec\DEFINI~1\SymcData\ipsdefs\20080131.001\IDSvix86.sys [2008-01-26 00:37]
   R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;C:\Windows\system32\aestsrv.exe [2007-08-29 22:25]
   R2 LiveUpdate Notice;LiveUpdate Notice;"C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" [2007-08-24 22:07]
   R2 RapiMgr;Windows Mobile-based device connectivity;C:\Windows\system32\svchost.exe [2006-11-02 10:45]
   R2 WcesComm;Windows Mobile-2003-based device connectivity;C:\Windows\system32\svchost.exe [2006-11-02 10:45]
   R2 XAudio;XAudio;C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.sys [2006-08-05 01:39]
   R3 btwaudio;Bluetooth-audioapparaat;C:\Windows\system32\drivers\btwaudio.sys [2006-11-07 02:37]
   R3 btwavdt;Bluetooth AVDT Service;C:\Windows\system32\drivers\btwavdt.sys [2006-11-07 00:13]
   R3 btwrchid;btwrchid;C:\Windows\system32\DRIVERS\btwrchid.sys [2006-11-07 00:13]
   R3 OEM02Dev;Creative Camera OEM002 Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\OEM02Dev.sys [2007-08-29 06:54]
   R3 OEM02Vfx;Creative Camera OEM002 Video VFX Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\OEM02Vfx.sys [2007-08-29 06:55]
   R3 SymIMMP;SymIMMP;C:\Windows\system32\DRIVERS\SymIM.sys [2007-08-09 17:27]
   R3 SYMNDISV;SYMNDISV;C:\Windows\system32\Drivers\SYMNDISV.SYS [2007-08-13 13:50]
   S3 COH_Mon;COH_Mon;C:\Windows\system32\Drivers\COH_Mon.sys [2008-01-12 18:32]
   S3 R300;R300;C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2006-11-02 08:36]
   S3 SymIM;Symantec Network Security Intermediate Filter Service;C:\Windows\system32\DRIVERS\SymIM.sys [2007-08-09 17:27]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
   bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ
   WindowsMobile REG_MULTI_SZ wcescomm rapimgr
   LocalServiceRestricted REG_MULTI_SZ WcesComm RapiMgr

   [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{4f06dc6f-c9d8-11dc-911f-001e4cdd670e}]
   \shell\AutoRun\command - F:\setup\rsrc\Autorun.exe
   \shell\dinstall\command - F:\Directx\dxsetup.exe

   .
   Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
   "2008-01-28 20:15:33 C:\Windows\Tasks\Norton AntiVirus - Volledige systeemscan uitvoeren - T. Vermeulen.job"
   - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Navw32.exeB/TASK:
   .
   **************************************************************************

   catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
   Rootkit scan 2008-02-04 14:34:51
   Windows 6.0.6000 NTFS

   scannen van verborgen processen ...

   scannen van verborgen autostart items ...

   scannen van verborgen bestanden ...

   Scan succesvol afgerond
   verborgen bestanden: 0

   **************************************************************************
   .
   Voltooingstijd: 2008-02-04 14:35:52
   ComboFix-quarantined-files.txt 2008-02-04 13:35:49
   .
   2008-01-24 19:29:03 --- E O F ---


   en:

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 14:36:57, on 4-2-2008
   Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\Windows\system32\Dwm.exe
   C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe
   C:\Windows\OEM02Mon.exe
   C:\Program Files\Sigmatel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe
   C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\Dell\Dell Webcam Manager\DellWMgr.exe
   C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
   C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe
   C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe
   C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
   C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
   C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
   C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
   C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
   C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
   C:\Software\Nokia PC Suite\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe
   C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe
   C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
   C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
   C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
   C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
   c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe
   C:\Windows\system32\taskeng.exe
   C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe
   C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe
   C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe
   C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe
   c:\program files\common files\installshield\updateservice\isuspm.exe
   C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrv.exe
   C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\agent.exe
   C:\Windows\system32\taskeng.exe
   C:\Windows\system32\conime.exe
   C:\Windows\explorer.exe
   C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
   C:\Users\T. Vermeulen\Desktop\HijackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
   O1 - Hosts: ::1 localhost
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll
   O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
   O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
   O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Dell\BAE\BAE.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
   O4 - HKLM\..\Run: [ECenter] C:\Dell\E-Center\EULALauncher.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [OEM02Mon.exe] C:\Windows\OEM02Mon.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] %ProgramFiles%\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
   O4 - HKLM\..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe C:\Windows\system32\nvHotkey.dll,Start
   O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [DELL Webcam Manager] "C:\Program Files\Dell\Dell Webcam Manager\DellWMgr.exe" /s
   O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
   O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
   O4 - HKLM\..\Run: [dscactivate] "C:\Program Files\Dell Support Center\gs_agent\custom\dsca.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
   O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
   O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Hitman Pro Expiration Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\xphelper.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter
   O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
   O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
   O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Software\Nokia PC Suite\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe" -onlytray
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Software\Nokia PC Suite\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'SYSTEEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Software\Nokia PC Suite\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'Default user')
   O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
   O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe
   O4 - Global Startup: QuickSet.lnk = ?
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
   O8 - Extra context menu item: Send image to &Bluetooth Device... - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
   O8 - Extra context menu item: Send page to &Bluetooth Device... - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
   O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
   O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
   O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
   O13 - Gopher Prefix:
   O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL
   O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
   O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
   O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\aestsrv.exe
   O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
   O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
   O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE
   O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
   O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe (file missing)
   O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
   O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
   O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe
   O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
   O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe
   O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
   O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
   O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
   O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\system32\STacSV.exe
   O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
   O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe
   O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

   --
   End of file - 12893 bytes


   Alvast bedankt voor de hulp!

   Comment


   • #4
    Zijn er nog problemen?

    Comment


    • #5
     Heb net m'n laptop even opnieuw opgestart, ik krijg geen meldingen meer. Hoera! Verder nog afsluitende handelingen te verrichten?

     Comment


     • #6
      Welke antivirussoftware en welke firewall gebruik je?
      Ik zie sporen van NOD32, van McAfee en van Norton.
      Welke wil je behouden, welke wil je verwijderen?

      Comment


      • #7
       Ik wil norton graag behouden. NOD32 was volgens mij onderdeel van Hitman Pro die ik heb aangevinkt, en er zat een proefversie van McAfee op m'n computer.

       Comment


       • #8
        Oh, en Firewall is volgens mij gewoon die van Windows Vista.

        Comment


        • #9
         Best dat je McAfee verwijderd dan.

         Ga naar Configuratiescherm - Programma's en onderdelen en deïnstalleer alles van McAfee.

         Herstart de computer.

         Update je antivirusprogramma en laat de volledige computer scannen.
         Wordt er nog wat gevonden, dan laat je dit verwijderen.

         Meldt of er nog problemen optreden.

         Comment


         • #10
          Ik heb alles van mcafee al eerder verwijderd, voordat ik op dit forum ging posten. Raar dat je dat dan alsnog ziet... Maar ik heb Norton laten updaten en een volledige scan laten doen: helemaal niks!

          Kan ik de hijackthis en combofix deinstalleren?

          Comment


          • #11
           Maak nog even een nieuwe hijackthislog en post deze.

           Comment


           • #12
            Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
            Scan saved at 18:57:22, on 4-2-2008
            Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
            MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
            Boot mode: Normal

            Running processes:
            C:\Windows\system32\Dwm.exe
            C:\Windows\system32\taskeng.exe
            C:\Windows\Explorer.EXE
            C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe
            C:\Windows\OEM02Mon.exe
            C:\Program Files\Sigmatel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe
            C:\Windows\System32\rundll32.exe
            C:\Windows\System32\rundll32.exe
            C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe
            C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
            C:\Program Files\Dell\Dell Webcam Manager\DellWMgr.exe
            C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
            C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe
            C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe
            C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
            C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
            C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
            C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
            C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
            C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
            C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
            C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
            C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
            C:\Software\Nokia PC Suite\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe
            C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
            C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe
            C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
            C:\Windows\System32\rundll32.exe
            C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
            C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
            c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe
            C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe
            C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrv.exe
            C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe
            C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe
            C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe
            C:\Users\T. Vermeulen\Desktop\HijackThis.exe

            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
            R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
            O1 - Hosts: ::1 localhost
            O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
            O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
            O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
            O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll
            O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL
            O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
            O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
            O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
            O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
            O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
            O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Dell\BAE\BAE.dll
            O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
            O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
            O4 - HKLM\..\Run: [ECenter] C:\Dell\E-Center\EULALauncher.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [OEM02Mon.exe] C:\Windows\OEM02Mon.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] %ProgramFiles%\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
            O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
            O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
            O4 - HKLM\..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe C:\Windows\system32\nvHotkey.dll,Start
            O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [DELL Webcam Manager] "C:\Program Files\Dell\Dell Webcam Manager\DellWMgr.exe" /s
            O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
            O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
            O4 - HKLM\..\Run: [dscactivate] "C:\Program Files\Dell Support Center\gs_agent\custom\dsca.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
            O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
            O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [Hitman Pro Expiration Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\xphelper.exe"
            O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter
            O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
            O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
            O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
            O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Software\Nokia PC Suite\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe" -onlytray
            O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
            O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
            O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
            O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Software\Nokia PC Suite\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'SYSTEEM')
            O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Software\Nokia PC Suite\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'Default user')
            O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
            O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe
            O4 - Global Startup: QuickSet.lnk = ?
            O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
            O8 - Extra context menu item: Send image to &Bluetooth Device... - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
            O8 - Extra context menu item: Send page to &Bluetooth Device... - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
            O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
            O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
            O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
            O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
            O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll
            O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
            O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
            O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
            O13 - Gopher Prefix:
            O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL
            O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
            O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
            O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\aestsrv.exe
            O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
            O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
            O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
            O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
            O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
            O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
            O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
            O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE
            O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
            O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
            O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe (file missing)
            O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
            O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
            O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe
            O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
            O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe
            O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
            O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
            O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
            O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\system32\STacSV.exe
            O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
            O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe
            O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

            --
            End of file - 12739 bytes

            Comment


            • #13
             Dit zorgt er voor dat alles van McAfee uitgeschakeld wordt:
             Ga naar Start - uitvoeren en tik in: services.msc
             Zoek deze service: McAfee Framework Service
             Stop de service, klik op stoppen, en zet het opstartype op uitgeschakeld.

             Doe dit ook voor: McAfee SystemGuards

             Met hijackthis fix je deze nog:
             O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

             Meldingen van Gebruikersaccountbeheer die je krijgt, sta je toe tijdens deze procedure.


             Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: ComboFix /u
             Druk op Enter.

             Comment


             • #14
              Ik kan beide bestanden niet stoppen, er is alleen de optie om te starten.

              Comment


              • #15
               Probeer de instructies uit te voeren in veilige modus.

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X