Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Trojan Vundo.DWB + StorageProtector

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Trojan Vundo.DWB + StorageProtector

  Geachte forum leden,

  Sinds enkele dagen is mijn computer geinfecteerd met een trojan en/of spyware. De problemen zijn (denk ik) ontstaan na het runnen van een maligne exe-bestand. Mijn computer vertoont de volgende verschijnselen:

  (1) Er zijn twee nieuwe shortcuts op mijn desktop verschenen, vermomd als windows update ikoontjes. In werkelijkheid linken ze echter naar storageprotector.com en ze laten zich niet verwijderen. Ik heb er nooit op geclickt.

  (2) Mijn antivirus programma (AntiVir) geeft om de seconde de melding 'C:\WINDOWS\system32\tznmcmtp.dll is the trojan horse TR/Vundo.DWB'. Geen van aangeboden opties (move to quarantine, delete of access deny) werkt, na een seconde verschijnt steeds weer opnieuw een popup melding. Het opstarten of werken met de computer is hierdoor vrijwel onmogelijk geworden.

  (3) Ik heb een keer in veilige modus opgestart waarbij ik de volgende melding kreeg (die ik vervolgens met OK heb weggeclickt):
  'During a scan of files at system startup, potential errors in the system registry were found.
  p-07-0100 irql: 1f SYSVER 0xff00024
  NT_Kernel error 1256
  KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED'
  Daarna heb ik geprobeerd om het bestand tznmcmtp.dll te hernoemen, verplaatsen of wissen, maar het systeem geeft dan aan dat het bestand door een programma in gebruik is.

  (4) Vervolgens heb ik (na eindeloos veel AntiVir meldingen te hebben weggeclickt) weer normaal opgestart Ad-Aware gedraaid en vervolgens onderstaande hijackthis-log gedraaid. Dit alles gaat allemaal zeer moeizaam door de vele virus popups, maar ik durf AntiVir niet uit te schakelen.

  Ik hoop zeer dat er een expert op dit forum is die me met dit probleem kan (en wil) helpen. Zit met mijn handen in mijn haar, zoals jullie zullen begrijpen.

  Bij voorbaat dank!

  ------------------------
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 10:27:55, on 30-1-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
  C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe
  C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Wisco\RemoteOutlookKiller\RemoteOutlookKiller.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  C:\Documents and Settings\Olaf (prive)\Bureaublad\Vundo virus\HijackThis.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\GUARDGUI.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.copernic.com/home17/?l=DUT
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
  O1 - Hosts: 143.121.182.143 mvs02
  O1 - Hosts: 143.121.180.143 pdms1001
  O1 - Hosts: 143.121.186.57 mv1004
  O1 - Hosts: 143.121.87.128 pc_casper
  O3 - Toolbar: (no name) - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - (no file)
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Copernic Desktop Search - {C5F7A735-70F1-477F-8C36-6FF3C736017B} - C:\Program Files\Copernic Desktop Search\CopernicDesktopSearchIntegration977.dll
  O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] C:\PROGRA~1\Pinnacle\PPE\PPE.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [e87f9504] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\clqjvcjp.dll",b
  O4 - HKCU\..\Run: [System Restore] svcnet.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Internet Sweeper] C:\WINDOWS\SYSTEM32\SWEEPER.EXE /Q
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] \Program\BackWeb-8876480.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\PROGRA~1\Ahead\NEROBA~1\NBJ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [RemoteOutlookKiller] C:\Program Files\Wisco\RemoteOutlookKiller\RemoteOutlookKiller.exe
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  O4 - Global Startup: Cisco Systems VPN Client.lnk = C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: NCProTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Norton System Doctor.lnk = C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
  O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/7.20.0003/OCI/setup.exe
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1094101056511
  O16 - DPF: {814EA0DA-E0D9-4AA4-833C-A1A6D38E79E9} (DASWebDownload Class) - http://das.microsoft.com/activate/cab/x86/i486/NTANSI/retail/DASAct.cab
  O16 - DPF: {C45B1500-7B63-47C2-AB25-C28CB46AFDEE} (Music Manager) - http://img.od2.com/installation/pluginname/music%20manager/MusicManagerPlugin.CAB
  O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx
  O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor (AdobeActiveFileMonitor) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: AntiVir Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Service (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
  O23 - Service: DomainService - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\hybmhapw.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: SQL Server (SQLEXPRESS) (MSSQL$SQLEXPRESS) - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSQLEXPRESS (file missing)
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Photoshop Elements Device Connect (PhotoshopElementsDeviceConnect) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
  O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

 • #2
  Hallo,

  Sluit alle open vensters.
  Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
  O1 - Hosts: 143.121.182.143 mvs02
  O1 - Hosts: 143.121.180.143 pdms1001
  O1 - Hosts: 143.121.186.57 mv1004
  O1 - Hosts: 143.121.87.128 pc_casper
  O3 - Toolbar: (no name) - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [e87f9504] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\clqjvcjp.dll",b
  O4 - HKCU\..\Run: [System Restore] svcnet.exe


  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Download combofix.exe: http://www.bleepingcomputer.com/comb...uikt-te-worden
  Volg de instructies.
  Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt).
  Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

  Comment


  • #3
   Wow, Marckie, ik had geen idee dat ik al zo snel een helpende hand zou treffen! Nu wil het feit dat mijn zoontje vandaag 5 wordt en nu zijn kinderfeestje viert (heb nu een huis vol kleuters) - dus als je het goed vind reageer ik pas vanavond met de logs die je me gevraagd hebt. Please don't go away!

   Comment


   • #4
    Ik zie de nieuwe logjes wel verschijnen. Geniet maar van het kinderfeestje, is altijd leuk.

    Comment


    • #5
     Hallo Marckie,
     Alles is goed verlopen. Zie hieronder de logfiles van ComboFix en HijackThis.

     ------------------------------------

     ComboFix 08-01-29.3 - Olaf (prive) 2008-01-30 15:39:17.1 - NTFSx86
     Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.664 [GMT 1:00]
     Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Olaf (prive)\Bureaublad\ComboFix.exe
     * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

     WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
     .

     (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     C:\WINDOWS\system32\ddccc.dll
     C:\WINDOWS\system32\nnnmmno.dll
     C:\WINDOWS\system32\tznmcmtp.dll
     C:\RECYCLER\svchosl.exe
     C:\WINDOWS\system32\byxwtqq.dll
     C:\WINDOWS\system32\cbxuuvw.dll
     C:\WINDOWS\SYSTEM32\cccdd.ini
     C:\WINDOWS\SYSTEM32\cccdd.ini2
     C:\WINDOWS\system32\ddccc.dll
     C:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp
     C:\WINDOWS\system32\nnnmmno.dll
     C:\WINDOWS\SYSTEM32\pjcvjqlc.ini
     C:\WINDOWS\system32\regsvr32.dll
     C:\WINDOWS\system32\setup.exe.tmp
     C:\WINDOWS\system32\system
     C:\WINDOWS\system32\system\CsLsp.dll
     C:\WINDOWS\system32\tznmcmtp.dll
     C:\WINDOWS\system32\tznmcmtp.dllbox

     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

     .
     -------\LEGACY_DOMAINSERVICE
     -------\DomainService
     -------\nm


     (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-28 to 2008-01-30 ))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     2008-01-15 12:31 . 2008-01-15 12:31 78 --a------ C:\BJGQF.bat
     2007-12-18 11:11 . 2007-12-18 11:12 1,491,592 --a------ C:\TEMP\install_flash_player.exe
     2007-12-15 21:30 . 2007-12-04 02:08 129,784 --------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\pxafs.dll
     2007-12-15 21:30 . 2007-12-04 02:08 9,464 --------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\cdralw2k.sys
     2007-12-15 21:30 . 2007-12-04 02:08 9,336 --------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\cdr4_xp.sys

     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     2008-01-26 23:59 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Olaf (prive)\Application Data\Azureus
     2008-01-26 19:26 --------- d-----w C:\Program Files\Azureus
     2008-01-26 18:04 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Olaf (prive)\Application Data\Canon
     2007-12-16 17:38 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
     2007-12-16 16:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Olaf (prive)\Application Data\AdobeUM
     2007-12-04 01:08 43,528 ------w C:\WINDOWS\system32\drivers\pxhelp20.sys
     2005-09-18 13:03 21 ----a-w C:\Program Files\AVPersonalAVWIN.INI
     .

     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     .
     REGEDIT4
     *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{ad740db0-263c-4094-8dc5-2e2bab72933b}]
     C:\WINDOWS\system32\lgbllouu.dll

     [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "Start WingMan Profiler"=""
     "Internet Sweeper"="C:\WINDOWS\SYSTEM32\SWEEPER.exe" [ ]
     "H/PC Connection Agent"="C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE" [2002-01-08 02:24 401496]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 09:03 15360]
     "MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 17:24 1694208]
     "LDM"="\Program\BackWeb-8876480.exe" [ ]
     "NBJ"="C:\PROGRA~1\Ahead\NEROBA~1\NBJ.exe" [2005-02-10 16:00 1937408]
     "RemoteOutlookKiller"="C:\Program Files\Wisco\RemoteOutlookKiller\RemoteOutlookKiller.exe" [2005-10-19 13:12 98304]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "zBrowser Launcher"="C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe" [2001-09-18 01:59 200704]
     "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 03:00 132496]
     "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2005-02-10 21:27 98304]
     "NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 09:50 155648]
     "Logitech Utility"="Logi_MwX.Exe" [2003-12-17 18:50 19968 C:\WINDOWS\LOGI_MWX.EXE]
     "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2004-12-18 00:20 278528]
     "avgnt"="C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" [2007-10-15 10:23 249896]
     "PinnacleDriverCheck"="C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe" [2004-03-10 23:26 406016]
     "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2006-04-03 17:12 777424]
     "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2006-06-01 16:22 7618560]
     "nwiz"="nwiz.exe" [2006-06-01 16:22 1519616 C:\WINDOWS\SYSTEM32\nwiz.exe]
     "NvMediaCenter"="NvMCTray.dll" [2006-06-01 16:22 86016 C:\WINDOWS\SYSTEM32\nvmctray.dll]
     "PCLEPCI"="C:\PROGRA~1\Pinnacle\PPE\PPE.EXE" [2004-02-03 14:13 49152]
     "SSBkgdUpdate"="C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2003-09-30 00:14 155648]
     "OpwareSE4"="C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe" [2006-03-21 13:19 69632]

     [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 09:03 15360]

     C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
     Acrobat Assistant.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe [2003-10-24 05:37:56 217194]
     Cisco Systems VPN Client.lnk - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe [2007-04-05 13:25:54 1459392]
     Logitech Desktop Messenger.lnk - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe [2002-01-19 11:37:53 156160]
     NCProTray.lnk - C:\Program Files\SEC\Natural Color Pro\NCProTray.exe [2007-11-24 13:46:19 49220]
     Norton System Doctor.lnk - C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE [2003-01-04 17:41:23 24614]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\winmfi32]
     winmfi32.dll

     R0 avgntmgr;avgntmgr;C:\WINDOWS\system32\drivers\avgntmgr.sys [2007-09-12 08:41]
     R0 hpt3xx;hpt3xx;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hpt3xx.sys [2001-08-17 21:52]
     R1 avgntdd;avgntdd;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgntdd.sys [2007-09-12 08:41]
     R2 AdobeActiveFileMonitor;Adobe Active File Monitor;C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2004-10-20 03:47]
     R2 PDRJNDL;PDRJNDL;C:\Program Files\Dekart\Private Disk Light\PDRJNDL.SYS [2004-03-19 16:17]
     R2 PhotoshopElementsDeviceConnect;Photoshop Elements Device Connect;C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe [2004-10-20 02:40]
     R2 PRVDISK;PRVDISK;C:\Program Files\Dekart\Private Disk Light\PRVDISK.SYS [2005-02-14 09:46]
     R3 NPDriver;Norton Unerase Protection Driver;C:\WINDOWS\System32\Drivers\NPDRIVER.SYS [2002-02-05 06:03]
     S3 LwAdiHid;Logitech WingMan-digitale apparaten (automatische detectie);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LwAdiHid.sys [2002-08-29 07:16]
     S3 SQLWriter;SQL Server VSS Writer;"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe" [2005-10-14 03:53]

     [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\H]
     \Shell\AutoRun\command - H:\welcome.exe

     [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\I]
     \Shell\AutoRun\command - I:\Setup.exe -auto

     [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{02e4a440-f76e-11d9-b945-0090d074ea6c}]
     \Shell\Auto\command - activexdebugger32.exe f
     \Shell\AutoRun\command - C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL activexdebugger32.exe f
     \Shell\explore\Command - activexdebugger32.exe f
     \Shell\open\Command - activexdebugger32.exe f

     [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{96cdd6a4-805c-11db-aecf-0050bfd65e3d}]
     \Shell\AutoRun\command - H:\setupSNK.exe

     .
     Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
     "2008-01-30 05:00:06 C:\WINDOWS\Tasks\MP Scheduled Scan.job"
     - C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe
     .
     **************************************************************************

     catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
     Rootkit scan 2008-01-30 15:51:33
     Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

     scannen van verborgen processen ...

     scannen van verborgen autostart items ...

     scannen van verborgen bestanden ...

     Scan succesvol afgerond
     verborgen bestanden: 0

     **************************************************************************
     .
     ------------------------ Other Running Processes ------------------------
     .
     C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
     C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
     C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
     C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
     C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
     C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
     C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
     C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe
     C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
     C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
     C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
     C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
     C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
     C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
     C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
     C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
     C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
     C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
     C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe
     C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
     C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     C:\Program Files\Wisco\RemoteOutlookKiller\RemoteOutlookKiller.exe
     C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
     C:\Program Files\SEC\Natural Color Pro\NCProTray.exe
     C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
     .
     **************************************************************************
     .
     Voltooingstijd: 2008-01-30 15:55:54 - machine was rebooted
     ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-30 14:55:50
     .
     2008-01-14 02:02:40 --- E O F ---     ---------------------------------------


     Logfile of HijackThis v1.99.1
     Scan saved at 16:00:59, on 30-1-2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
     C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
     C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
     C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
     C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
     C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
     C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe
     C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
     C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
     C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
     C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
     C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
     C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
     C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe
     C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     C:\Program Files\Wisco\RemoteOutlookKiller\RemoteOutlookKiller.exe
     C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
     C:\Program Files\SEC\Natural Color Pro\NCProTray.exe
     C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
     C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jucheck.exe
     C:\Documents and Settings\Olaf (prive)\Bureaublad\Vundo virus\HijackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.copernic.com/home17/?l=DUT
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: {b33927ba-b2e2-5cd8-4904-c3620bd047da} - {ad740db0-263c-4094-8dc5-2e2bab72933b} - C:\WINDOWS\system32\lgbllouu.dll (file missing)
     O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
     O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
     O3 - Toolbar: Copernic Desktop Search - {C5F7A735-70F1-477F-8C36-6FF3C736017B} - C:\Program Files\Copernic Desktop Search\CopernicDesktopSearchIntegration977.dll
     O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
     O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
     O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
     O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
     O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
     O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
     O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
     O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] C:\PROGRA~1\Pinnacle\PPE\PPE.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
     O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [Internet Sweeper] C:\WINDOWS\SYSTEM32\SWEEPER.EXE /Q
     O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
     O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
     O4 - HKCU\..\Run: [LDM] \Program\BackWeb-8876480.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\PROGRA~1\Ahead\NEROBA~1\NBJ.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [RemoteOutlookKiller] C:\Program Files\Wisco\RemoteOutlookKiller\RemoteOutlookKiller.exe
     O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
     O4 - Global Startup: Cisco Systems VPN Client.lnk = C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe
     O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
     O4 - Global Startup: NCProTray.lnk = ?
     O4 - Global Startup: Norton System Doctor.lnk = C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
     O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
     O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html
     O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html
     O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html
     O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
     O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
     O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
     O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
     O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
     O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
     O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
     O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/7.20.0003/OCI/setup.exe
     O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1094101056511
     O16 - DPF: {814EA0DA-E0D9-4AA4-833C-A1A6D38E79E9} (DASWebDownload Class) - http://das.microsoft.com/activate/cab/x86/i486/NTANSI/retail/DASAct.cab
     O16 - DPF: {C45B1500-7B63-47C2-AB25-C28CB46AFDEE} (Music Manager) - http://img.od2.com/installation/pluginname/music%20manager/MusicManagerPlugin.CAB
     O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab
     O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx
     O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
     O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
     O20 - Winlogon Notify: winmfi32 - winmfi32.dll (file missing)
     O23 - Service: Adobe Active File Monitor (AdobeActiveFileMonitor) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
     O23 - Service: AntiVir Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
     O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Service (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
     O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
     O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
     O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     O23 - Service: SQL Server (SQLEXPRESS) (MSSQL$SQLEXPRESS) - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSQLEXPRESS (file missing)
     O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
     O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
     O23 - Service: Photoshop Elements Device Connect (PhotoshopElementsDeviceConnect) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe
     O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
     O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

     ------------------------------------------------

     Comment


     • #6
      Laat deze tool eventjes lopen: http://www.techsupportforum.com/sect...isinfector.exe

      Volg de instructies die je krijgt.

      Daarna maak je een nieuwe log met combofix.
      Maak ook een nieuwe hijackthislog en post deze.
      Gebruik wel deze versie van hijackthis: http://www.trendsecure.com/portal/en...HJTInstall.exe

      Comment


      • #7
       Bedankt voor je snelle reacties. Hier de gevraagde logs:
       -----------------------------------------------------

       ComboFix 08-01-29.3 - Olaf (prive) 2008-01-30 17:36:00.2 - NTFSx86
       Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.666 [GMT 1:00]
       Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Olaf (prive)\Bureaublad\ComboFix.exe

       WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
       .

       (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-28 to 2008-01-30 ))))))))))))))))))))))))))))))
       .

       2008-01-15 12:31 . 2008-01-15 12:31 78 --a------ C:\BJGQF.bat
       2007-12-18 11:11 . 2007-12-18 11:12 1,491,592 --a------ C:\TEMP\install_flash_player.exe
       2007-12-15 21:30 . 2007-12-04 02:08 129,784 --------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\pxafs.dll
       2007-12-15 21:30 . 2007-12-04 02:08 9,464 --------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\cdralw2k.sys
       2007-12-15 21:30 . 2007-12-04 02:08 9,336 --------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\cdr4_xp.sys

       .
       ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .
       2008-01-26 23:59 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Olaf (prive)\Application Data\Azureus
       2008-01-26 19:26 --------- d-----w C:\Program Files\Azureus
       2008-01-26 18:04 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Olaf (prive)\Application Data\Canon
       2007-12-16 17:38 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
       2007-12-16 16:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Olaf (prive)\Application Data\AdobeUM
       2007-12-04 01:08 43,528 ------w C:\WINDOWS\system32\drivers\pxhelp20.sys
       2007-11-07 09:30 727,040 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\lsasrv.dll
       2007-11-07 09:30 727,040 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\lsasrv.dll
       2007-10-30 23:27 3,590,656 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\mshtml.dll
       2007-10-30 17:20 360,064 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\tcpip.sys
       2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\quartz.dll
       2007-10-29 22:45 1,291,776 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\quartz.dll
       2007-10-25 16:44 8,507,392 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\shell32.dll
       2007-10-20 05:01 227,328 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\wmasf.dll
       2007-10-20 05:01 227,328 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\wmasf.dll
       2007-10-10 23:54 824,832 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\wininet.dll
       2007-10-10 23:54 824,832 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\wininet.dll
       2007-10-10 23:53 671,232 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\mstime.dll
       2007-10-10 23:53 63,488 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\icardie.dll
       2007-10-10 23:53 6,065,664 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\ieframe.dll
       2007-10-10 23:53 52,224 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\msfeedsbs.dll
       2007-10-10 23:53 478,208 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\mshtmled.dll
       2007-10-10 23:53 459,264 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\msfeeds.dll
       2007-10-10 23:53 44,544 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\iernonce.dll
       2007-10-10 23:53 384,512 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\iedkcs32.dll
       2007-10-10 23:53 383,488 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\ieapfltr.dll
       2007-10-10 23:53 27,648 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\jsproxy.dll
       2007-10-10 23:53 267,776 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\iertutil.dll
       2007-10-10 23:53 232,960 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\webcheck.dll
       2007-10-10 23:53 230,400 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\ieaksie.dll
       2007-10-10 23:53 214,528 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\dxtrans.dll
       2007-10-10 23:53 193,024 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\msrating.dll
       2007-10-10 23:53 153,088 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\ieakeng.dll
       2007-10-10 23:53 132,608 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\extmgr.dll
       2007-10-10 23:53 124,928 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\advpack.dll
       2007-10-10 23:53 105,984 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\url.dll
       2007-10-10 23:53 102,400 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\occache.dll
       2007-10-10 23:53 1,159,680 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\urlmon.dll
       2007-10-10 11:02 70,656 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\ie4uinit.exe
       2007-10-10 11:02 625,152 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\iexplore.exe
       2007-10-10 10:59 13,824 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\ieudinit.exe
       2007-10-10 05:46 161,792 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\ieakui.dll
       2005-09-18 13:03 21 ----a-w C:\Program Files\AVPersonalAVWIN.INI
       .

       ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .
       .
       REGEDIT4
       *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{ad740db0-263c-4094-8dc5-2e2bab72933b}]
       C:\WINDOWS\system32\lgbllouu.dll

       [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "Start WingMan Profiler"=""
       "Internet Sweeper"="C:\WINDOWS\SYSTEM32\SWEEPER.exe" [ ]
       "H/PC Connection Agent"="C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE" [2002-01-08 02:24 401496]
       "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 09:03 15360]
       "MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 17:24 1694208]
       "LDM"="\Program\BackWeb-8876480.exe" [ ]
       "NBJ"="C:\PROGRA~1\Ahead\NEROBA~1\NBJ.exe" [2005-02-10 16:00 1937408]
       "RemoteOutlookKiller"="C:\Program Files\Wisco\RemoteOutlookKiller\RemoteOutlookKiller.exe" [2005-10-19 13:12 98304]

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "zBrowser Launcher"="C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe" [2001-09-18 01:59 200704]
       "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 03:00 132496]
       "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2005-02-10 21:27 98304]
       "NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 09:50 155648]
       "Logitech Utility"="Logi_MwX.Exe" [2003-12-17 18:50 19968 C:\WINDOWS\LOGI_MWX.EXE]
       "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2004-12-18 00:20 278528]
       "avgnt"="C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" [2007-10-15 10:23 249896]
       "PinnacleDriverCheck"="C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe" [2004-03-10 23:26 406016]
       "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2006-04-03 17:12 777424]
       "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2006-06-01 16:22 7618560]
       "nwiz"="nwiz.exe" [2006-06-01 16:22 1519616 C:\WINDOWS\SYSTEM32\nwiz.exe]
       "NvMediaCenter"="NvMCTray.dll" [2006-06-01 16:22 86016 C:\WINDOWS\SYSTEM32\nvmctray.dll]
       "PCLEPCI"="C:\PROGRA~1\Pinnacle\PPE\PPE.EXE" [2004-02-03 14:13 49152]
       "SSBkgdUpdate"="C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2003-09-30 00:14 155648]
       "OpwareSE4"="C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe" [2006-03-21 13:19 69632]

       [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 09:03 15360]

       C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
       Acrobat Assistant.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe [2003-10-24 05:37:56 217194]
       Cisco Systems VPN Client.lnk - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe [2007-04-05 13:25:54 1459392]
       Logitech Desktop Messenger.lnk - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe [2002-01-19 11:37:53 156160]
       NCProTray.lnk - C:\Program Files\SEC\Natural Color Pro\NCProTray.exe [2007-11-24 13:46:19 49220]
       Norton System Doctor.lnk - C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE [2003-01-04 17:41:23 24614]

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\winmfi32]
       winmfi32.dll

       R0 avgntmgr;avgntmgr;C:\WINDOWS\system32\drivers\avgntmgr.sys [2007-09-12 08:41]
       R0 hpt3xx;hpt3xx;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hpt3xx.sys [2001-08-17 21:52]
       R1 avgntdd;avgntdd;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgntdd.sys [2007-09-12 08:41]
       R2 AdobeActiveFileMonitor;Adobe Active File Monitor;C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2004-10-20 03:47]
       R2 PDRJNDL;PDRJNDL;C:\Program Files\Dekart\Private Disk Light\PDRJNDL.SYS [2004-03-19 16:17]
       R2 PhotoshopElementsDeviceConnect;Photoshop Elements Device Connect;C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe [2004-10-20 02:40]
       R2 PRVDISK;PRVDISK;C:\Program Files\Dekart\Private Disk Light\PRVDISK.SYS [2005-02-14 09:46]
       R3 NPDriver;Norton Unerase Protection Driver;C:\WINDOWS\System32\Drivers\NPDRIVER.SYS [2002-02-05 06:03]
       S3 LwAdiHid;Logitech WingMan-digitale apparaten (automatische detectie);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LwAdiHid.sys [2002-08-29 07:16]
       S3 SQLWriter;SQL Server VSS Writer;"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe" [2005-10-14 03:53]

       [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\H]
       \Shell\AutoRun\command - H:\welcome.exe

       [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\I]
       \Shell\AutoRun\command - I:\Setup.exe -auto

       [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{02e4a440-f76e-11d9-b945-0090d074ea6c}]
       \Shell\Auto\command - activexdebugger32.exe f
       \Shell\AutoRun\command - C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL activexdebugger32.exe f
       \Shell\explore\Command - activexdebugger32.exe f
       \Shell\open\Command - activexdebugger32.exe f

       [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{96cdd6a4-805c-11db-aecf-0050bfd65e3d}]
       \Shell\AutoRun\command - H:\setupSNK.exe

       .
       Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
       "2008-01-30 05:00:06 C:\WINDOWS\Tasks\MP Scheduled Scan.job"
       - C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe
       .
       **************************************************************************

       catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
       Rootkit scan 2008-01-30 17:37:46
       Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

       scannen van verborgen processen ...

       scannen van verborgen autostart items ...

       scannen van verborgen bestanden ...

       Scan succesvol afgerond
       verborgen bestanden: 0

       **************************************************************************
       .
       Voltooingstijd: 2008-01-30 17:38:53
       ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-30 16:38:25
       ComboFix2.txt 2008-01-30 14:55:54
       .
       2008-01-14 02:02:40 --- E O F ---


       -------------------------------------------------------------------------

       Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
       Scan saved at 17:50:37, on 30-1-2008
       Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
       MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
       Boot mode: Normal

       Running processes:
       C:\WINDOWS\System32\smss.exe
       C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
       C:\WINDOWS\system32\services.exe
       C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
       C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
       C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
       C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
       C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
       C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
       C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
       C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe
       C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
       C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
       C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
       C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
       C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
       C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
       C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
       C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
       C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe
       C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
       C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
       C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       C:\Program Files\Wisco\RemoteOutlookKiller\RemoteOutlookKiller.exe
       C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
       C:\Program Files\SEC\Natural Color Pro\NCProTray.exe
       C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
       C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jucheck.exe
       C:\WINDOWS\explorer.exe
       C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.copernic.com/home17/?l=DUT
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
       R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
       O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
       O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
       O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll
       O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
       O2 - BHO: {b33927ba-b2e2-5cd8-4904-c3620bd047da} - {ad740db0-263c-4094-8dc5-2e2bab72933b} - C:\WINDOWS\system32\lgbllouu.dll (file missing)
       O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
       O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
       O3 - Toolbar: Copernic Desktop Search - {C5F7A735-70F1-477F-8C36-6FF3C736017B} - C:\Program Files\Copernic Desktop Search\CopernicDesktopSearchIntegration977.dll
       O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
       O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
       O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
       O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
       O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
       O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
       O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
       O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
       O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
       O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] C:\PROGRA~1\Pinnacle\PPE\PPE.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
       O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"
       O4 - HKCU\..\Run: [Internet Sweeper] C:\WINDOWS\SYSTEM32\SWEEPER.EXE /Q
       O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
       O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
       O4 - HKCU\..\Run: [LDM] \Program\BackWeb-8876480.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\PROGRA~1\Ahead\NEROBA~1\NBJ.exe"
       O4 - HKCU\..\Run: [RemoteOutlookKiller] C:\Program Files\Wisco\RemoteOutlookKiller\RemoteOutlookKiller.exe
       O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
       O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
       O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
       O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
       O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
       O4 - Global Startup: Cisco Systems VPN Client.lnk = C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe
       O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
       O4 - Global Startup: NCProTray.lnk = ?
       O4 - Global Startup: Norton System Doctor.lnk = C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
       O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
       O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html
       O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html
       O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html
       O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html
       O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
       O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
       O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll
       O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
       O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
       O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
       O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
       O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/7.20.0003/OCI/setup.exe
       O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1094101056511
       O16 - DPF: {814EA0DA-E0D9-4AA4-833C-A1A6D38E79E9} (DASWebDownload Class) - http://das.microsoft.com/activate/cab/x86/i486/NTANSI/retail/DASAct.cab
       O16 - DPF: {C45B1500-7B63-47C2-AB25-C28CB46AFDEE} (Music Manager) - http://img.od2.com/installation/pluginname/music%20manager/MusicManagerPlugin.CAB
       O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab
       O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx
       O20 - Winlogon Notify: winmfi32 - winmfi32.dll (file missing)
       O23 - Service: Adobe Active File Monitor (AdobeActiveFileMonitor) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
       O23 - Service: AntiVir Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
       O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Service (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
       O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
       O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
       O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
       O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
       O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
       O23 - Service: Photoshop Elements Device Connect (PhotoshopElementsDeviceConnect) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe
       O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
       O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

       --
       End of file - 10807 bytes
       -----------------------------------------

       Comment


       • #8
        Oorspronkelijk geplaatst door Marckie Bekijk Berichten
        Heeft die tool wat gevonden?

        Comment


        • #9
         Open een kladblokbestand.
         Kopieer de ondestaande code, en plak deze in het kladblokbestand.
         Sla het kladblokbestand op als CFScript.txt
         Code:
         Registry::
         [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{ad740db0-263c-4094-8dc5-2e2bab72933b}]
         [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\winmfi32]
         [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{02e4a440-f76e-11d9-b945-0090d074ea6c}]
         [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
         "LDM"=-
         "Internet Sweeper"=-
         Sleep nu het bestand CFScript.txt in het bestand ComboFix.exe

         ComboFix zal opnieuw starten.
         Wanneer ComboFix klaar is, dit kan na een herstart zijn, opent er een logfile.
         Post de inhoud van de logfile.

         Hoe draait de computer nu?

         Comment


         • #10
          Het tooltje Flash_Disinfector had niets gevonden. Ik had overigens ook nog maar één USB-stick gebruikt sinds mijn problemen zijn begonnen en daarop is dus niets gevonden.

          Ik heb het CFScript.txt bestandje zoals je aangaf gemaakt en op het ComboFix pictogram gesleept: er gebeurt dan wel iets (een korte tijdsbalk loopt en een blauw dos-scherm flits voorbij), maar het programma runt niet en produceert dus ook geen log-file. Ik heb daarom combofix daarna nog maar een keer handmatig gestart (zie log hieronder), maar ik weet niet of je daar iets aan hebt?

          ---------------------------------------

          ComboFix 08-01-29.3 - Olaf (prive) 2008-01-30 18:43:43.3 - NTFSx86
          Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.653 [GMT 1:00]
          Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Olaf (prive)\Bureaublad\ComboFix.exe

          WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
          .

          (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-28 to 2008-01-30 ))))))))))))))))))))))))))))))
          .

          2008-01-30 17:50 . 2008-01-30 17:50 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
          2008-01-15 12:31 . 2008-01-15 12:31 78 --a------ C:\BJGQF.bat
          2007-12-18 11:11 . 2007-12-18 11:12 1,491,592 --a------ C:\TEMP\install_flash_player.exe
          2007-12-15 21:30 . 2007-12-04 02:08 129,784 --------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\pxafs.dll
          2007-12-15 21:30 . 2007-12-04 02:08 9,464 --------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\cdralw2k.sys
          2007-12-15 21:30 . 2007-12-04 02:08 9,336 --------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\cdr4_xp.sys

          .
          ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          .
          2008-01-26 23:59 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Olaf (prive)\Application Data\Azureus
          2008-01-26 19:26 --------- d-----w C:\Program Files\Azureus
          2008-01-26 18:04 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Olaf (prive)\Application Data\Canon
          2007-12-16 17:38 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
          2007-12-16 16:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Olaf (prive)\Application Data\AdobeUM
          2007-12-04 01:08 43,528 ------w C:\WINDOWS\system32\drivers\pxhelp20.sys
          2007-11-07 09:30 727,040 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\lsasrv.dll
          2007-11-07 09:30 727,040 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\lsasrv.dll
          2007-10-30 23:27 3,590,656 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\mshtml.dll
          2007-10-30 17:20 360,064 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\tcpip.sys
          2007-10-29 22:45 1,291,776 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\quartz.dll
          2007-10-29 22:45 1,291,776 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\quartz.dll
          2007-10-25 16:44 8,507,392 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\shell32.dll
          2007-10-20 05:01 227,328 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\wmasf.dll
          2007-10-20 05:01 227,328 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\wmasf.dll
          2007-10-10 23:54 824,832 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\wininet.dll
          2007-10-10 23:54 824,832 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\wininet.dll
          2007-10-10 23:53 671,232 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\mstime.dll
          2007-10-10 23:53 63,488 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\icardie.dll
          2007-10-10 23:53 6,065,664 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\ieframe.dll
          2007-10-10 23:53 52,224 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\msfeedsbs.dll
          2007-10-10 23:53 478,208 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\mshtmled.dll
          2007-10-10 23:53 459,264 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\msfeeds.dll
          2007-10-10 23:53 44,544 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\iernonce.dll
          2007-10-10 23:53 384,512 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\iedkcs32.dll
          2007-10-10 23:53 383,488 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\ieapfltr.dll
          2007-10-10 23:53 27,648 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\jsproxy.dll
          2007-10-10 23:53 267,776 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\iertutil.dll
          2007-10-10 23:53 232,960 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\webcheck.dll
          2007-10-10 23:53 230,400 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\ieaksie.dll
          2007-10-10 23:53 214,528 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\dxtrans.dll
          2007-10-10 23:53 193,024 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\msrating.dll
          2007-10-10 23:53 153,088 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\ieakeng.dll
          2007-10-10 23:53 132,608 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\extmgr.dll
          2007-10-10 23:53 124,928 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\advpack.dll
          2007-10-10 23:53 105,984 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\url.dll
          2007-10-10 23:53 102,400 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\occache.dll
          2007-10-10 23:53 1,159,680 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\urlmon.dll
          2007-10-10 11:02 70,656 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\ie4uinit.exe
          2007-10-10 11:02 625,152 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\iexplore.exe
          2007-10-10 10:59 13,824 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\ieudinit.exe
          2007-10-10 05:46 161,792 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\ieakui.dll
          2005-09-18 13:03 21 ----a-w C:\Program Files\AVPersonalAVWIN.INI
          .

          ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          .
          .
          REGEDIT4
          *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

          [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{ad740db0-263c-4094-8dc5-2e2bab72933b}]
          C:\WINDOWS\system32\lgbllouu.dll

          [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
          "Start WingMan Profiler"=""
          "Internet Sweeper"="C:\WINDOWS\SYSTEM32\SWEEPER.exe" [ ]
          "H/PC Connection Agent"="C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE" [2002-01-08 02:24 401496]
          "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 09:03 15360]
          "MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 17:24 1694208]
          "LDM"="\Program\BackWeb-8876480.exe" [ ]
          "NBJ"="C:\PROGRA~1\Ahead\NEROBA~1\NBJ.exe" [2005-02-10 16:00 1937408]
          "RemoteOutlookKiller"="C:\Program Files\Wisco\RemoteOutlookKiller\RemoteOutlookKiller.exe" [2005-10-19 13:12 98304]

          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
          "zBrowser Launcher"="C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe" [2001-09-18 01:59 200704]
          "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 03:00 132496]
          "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2005-02-10 21:27 98304]
          "NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 09:50 155648]
          "Logitech Utility"="Logi_MwX.Exe" [2003-12-17 18:50 19968 C:\WINDOWS\LOGI_MWX.EXE]
          "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2004-12-18 00:20 278528]
          "avgnt"="C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" [2007-10-15 10:23 249896]
          "PinnacleDriverCheck"="C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe" [2004-03-10 23:26 406016]
          "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2006-04-03 17:12 777424]
          "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2006-06-01 16:22 7618560]
          "nwiz"="nwiz.exe" [2006-06-01 16:22 1519616 C:\WINDOWS\SYSTEM32\nwiz.exe]
          "NvMediaCenter"="NvMCTray.dll" [2006-06-01 16:22 86016 C:\WINDOWS\SYSTEM32\nvmctray.dll]
          "PCLEPCI"="C:\PROGRA~1\Pinnacle\PPE\PPE.EXE" [2004-02-03 14:13 49152]
          "SSBkgdUpdate"="C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2003-09-30 00:14 155648]
          "OpwareSE4"="C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe" [2006-03-21 13:19 69632]

          [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
          "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 09:03 15360]

          C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
          Acrobat Assistant.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe [2003-10-24 05:37:56 217194]
          Cisco Systems VPN Client.lnk - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe [2007-04-05 13:25:54 1459392]
          Logitech Desktop Messenger.lnk - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe [2002-01-19 11:37:53 156160]
          NCProTray.lnk - C:\Program Files\SEC\Natural Color Pro\NCProTray.exe [2007-11-24 13:46:19 49220]
          Norton System Doctor.lnk - C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE [2003-01-04 17:41:23 24614]

          [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\winmfi32]
          winmfi32.dll

          R0 avgntmgr;avgntmgr;C:\WINDOWS\system32\drivers\avgntmgr.sys [2007-09-12 08:41]
          R0 hpt3xx;hpt3xx;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hpt3xx.sys [2001-08-17 21:52]
          R1 avgntdd;avgntdd;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgntdd.sys [2007-09-12 08:41]
          R2 AdobeActiveFileMonitor;Adobe Active File Monitor;C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2004-10-20 03:47]
          R2 PDRJNDL;PDRJNDL;C:\Program Files\Dekart\Private Disk Light\PDRJNDL.SYS [2004-03-19 16:17]
          R2 PhotoshopElementsDeviceConnect;Photoshop Elements Device Connect;C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe [2004-10-20 02:40]
          R2 PRVDISK;PRVDISK;C:\Program Files\Dekart\Private Disk Light\PRVDISK.SYS [2005-02-14 09:46]
          R3 NPDriver;Norton Unerase Protection Driver;C:\WINDOWS\System32\Drivers\NPDRIVER.SYS [2002-02-05 06:03]
          S3 LwAdiHid;Logitech WingMan-digitale apparaten (automatische detectie);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LwAdiHid.sys [2002-08-29 07:16]
          S3 SQLWriter;SQL Server VSS Writer;"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe" [2005-10-14 03:53]

          [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\H]
          \Shell\AutoRun\command - H:\welcome.exe

          [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\I]
          \Shell\AutoRun\command - I:\Setup.exe -auto

          [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{02e4a440-f76e-11d9-b945-0090d074ea6c}]
          \Shell\Auto\command - activexdebugger32.exe f
          \Shell\AutoRun\command - C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL activexdebugger32.exe f
          \Shell\explore\Command - activexdebugger32.exe f
          \Shell\open\Command - activexdebugger32.exe f

          [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{96cdd6a4-805c-11db-aecf-0050bfd65e3d}]
          \Shell\AutoRun\command - H:\setupSNK.exe

          .
          Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
          "2008-01-30 05:00:06 C:\WINDOWS\Tasks\MP Scheduled Scan.job"
          - C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe
          .
          **************************************************************************

          catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
          Rootkit scan 2008-01-30 18:45:02
          Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

          scannen van verborgen processen ...

          scannen van verborgen autostart items ...

          scannen van verborgen bestanden ...

          Scan succesvol afgerond
          verborgen bestanden: 0

          **************************************************************************
          .
          Voltooingstijd: 2008-01-30 18:46:08
          ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-30 17:45:41
          ComboFix2.txt 2008-01-30 16:38:53
          ComboFix3.txt 2008-01-30 14:55:54
          .
          2008-01-14 02:02:40 --- E O F ---

          Comment


          • #11
           PS. De computer lijkt weer normaal te werken. Ik heb de virusscanner weer aangezet en krijg vooralsnog geen meldingen.

           Comment


           • #12
            OPen deze map: C:\Qoobox
            Daarin zie je bestandjes met de naam CFScript_used gevolg door een tijdstip.
            Post de inhoud van het bestandje met het meeste recente tijdstip.

            Comment


            • #13
             Het spijt me, maar in C:\QooBox staan alléén de submap BackEnv, submap Quarantine, ComboFix2.txt, ComboFix3.txt, ComboFix-quarantined-files.txt en twee keer een [email protected] file.

             Ik heb dus geen CFScript_used bestanden. Zoals ik eerder aangaf, lijkt het eerder dus niet gelukt te zijn om ComboFix.exe te runnen door het CFScript.txt te droppen. Advies?

             Comment


             • #14
              Probeer opnieuw.

              Comment


              • #15
               Gecontroleerd: ComboFix.exe staat rechtstreeks op de desktop, het CFScript.txt bestandje bevat de exacte code zoals beschreven. Echter er gebeurt weer precies hetzelfde: ComboFix reageert direct en toont even een soort voortgangsbalk, daarna flitst heel kort een leeg blauw dos-scherm voorbij, maar verder gebeurt er niets (dus ook geen log-file). Mist er wellicht een stukje code in het CFScript?

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X