Mededeling

Collapse
No announcement yet.

MSserver in opstartregister wil niet weg

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • MSserver in opstartregister wil niet weg

  Hallo,

  Ik heb opeens sinds vandaag dat MSserver in het opstartregister staat en als ik dit verwijder komt het direct terug. Iemand een idee hoe dit te verwijderen?
  (zie O4: cbxwwwu.dll )

  ***Update: met vundofix heb ik dit bestand gevonden en het laten verwijderen. Bij de herstart heb ik msserver uit het opstartmenu gehaald en hij komt daar niet terug. Maar nu zegt spywareDoctor practisch elke seconde dat er een programma weer iets probeert toe te voegen aan het register.
  "Winlogon.exe attempting to write to the registru. Path: Hkey..blabla..windows\currentversion\Run, MSServer="run dll32.exe C:\windows\system32\awtss.dll
  Heb de nieuwste HJlog bovenaan gezet.
  ps.virtumondobegone vind niks, terwijl het volgens spydoctor om zo'n trojan gaat
  ***

  Alvast bedankt,  Nieuw HJLog

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 13:45, on 2008-01-31
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\System32\smss.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\winlogon.exe
  C:\Windows\system32\services.exe
  C:\Windows\system32\lsass.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SLsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Gmail Notifier\gnotify.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  C:\Windows\system32\msconfig.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Users\Gebruiker\Desktop\HiJackThis.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ibnbattuta.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: Gmail Notifier.lnk = C:\Program Files\Gmail Notifier\gnotify.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: VundoFix Service (VundoFixSvc) - Atribune.org - C:\Windows\SYSTEM32\VundoFixSVC.exe

  --
  End of file - 6017 bytes


  ******

  Oude HJlog

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:55, on 2008-01-31
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\System32\smss.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\winlogon.exe
  C:\Windows\system32\services.exe
  C:\Windows\system32\lsass.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SLsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Gmail Notifier\gnotify.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\System32\mobsync.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  C:\Windows\system32\conime.exe
  C:\Windows\system32\vssvc.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Users\Gebruiker\Desktop\VundoFix.exe
  C:\Users\Gebruiker\Desktop\HiJackThis.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ibnbattuta.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\cbxwwwu.dll,#1
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: Gmail Notifier.lnk = C:\Program Files\Gmail Notifier\gnotify.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

  --
  End of file - 6217 bytes
  Last edited by JeroenVeerman; 31-01-08, 13:50.

 • #2
  Download combofix.exe: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
  Plaats het op je bureaublad.
  Dubbelklik er op om het programma te starten.
  In het scherm dat verschijnt tik je een 1 in om het cleaning- en analysesproces te laten uitvoeren.
  Volg de instructies op het scherm.
  Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt).
  Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

  Comment


  • #3
   deze versie van combofix wordt door én MacAfee én spywaredoctor als onveilig beschouwd, MacAfee toe laten staan dat het programma wordt gerund en spywaredoctor maar even afsluiten ook al blokkeert het dus steeds dat ene programma?

   Comment


   • #4
    Doe maar. Met ComboFix is niets mis.

    Comment


    • #5
     Ik zag hem die awtss verwijderen en nog een bestandje, hier het logje en nog een HJlogje.

     ***Combogix***
     ComboFix 08-01-31.4 - Gebruiker 2008-01-31 14:05:53.1 - NTFSx86
     Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.1246 [GMT 1:00]
     Gestart vanuit: C:\Users\Gebruiker\Desktop\ComboFix.exe
     * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
     .

     (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     C:\Windows\system32\awtss.dll
     C:\Windows\system32\geede.dll

     .
     (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-28 to 2008-01-31 ))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     Geen nieuwe bestanden aangemaakt in deze periode

     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     2008-01-31 12:59 --------- d---a-w C:\ProgramData\TEMP
     2008-01-31 12:00 --------- d-----w C:\Program Files\FrostWire
     2008-01-31 11:32 --------- d-----w C:\Program Files\Java
     2008-01-31 11:31 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Java
     2008-01-31 11:17 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
     2008-01-31 11:10 --------- d-----w C:\Program Files\Spyware Doctor
     2008-01-30 23:14 --------- d-----w C:\Program Files\Hitman Pro
     2008-01-30 22:19 --------- d-----w C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
     2008-01-30 21:02 --------- d-----w C:\Program Files\SpywareBlaster
     2008-01-30 19:52 --------- d-----w C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\PC Tools
     2008-01-30 19:46 164 ----a-w C:\install.dat
     2008-01-30 19:34 --------- d-----w C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\FrostWire
     2008-01-30 18:15 --------- d-----w C:\Program Files\MP3Gain
     2008-01-30 18:11 --------- d-----w C:\Program Files\EasyCleaner
     2008-01-30 18:03 --------- d-----w C:\Program Files\CCleaner
     2008-01-26 13:49 --------- d-----w C:\Program Files\Firaxis Games
     2008-01-26 13:47 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield
     2008-01-26 13:46 --------- d-----w C:\Program Files\EA Games
     2008-01-25 23:11 --------- d-----w C:\Program Files\DivX
     2008-01-25 23:11 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\PX Storage Engine
     2008-01-25 22:38 --------- d-----w C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\BitTorrent
     2008-01-25 00:47 --------- d-----w C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DAEMON Tools
     2008-01-25 00:47 --------- d-----w C:\Program Files\DAEMON Tools Lite
     2008-01-25 00:43 716,272 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\sptd.sys
     2008-01-24 23:45 --------- d-----w C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Image Zone Express
     2008-01-23 11:23 102,664 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\tmcomm.sys
     2008-01-23 00:01 --------- d-----w C:\ProgramData\Prevx
     2008-01-22 23:11 --------- d-----w C:\ProgramData\Uniblue
     2008-01-22 15:08 --------- d-----w C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SmartDraw
     2008-01-22 12:38 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp
     2008-01-10 14:30 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Sidebar
     2008-01-10 14:30 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail
     2008-01-10 14:17 802,816 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
     2008-01-10 14:17 216,760 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\netio.sys
     2008-01-10 14:15 537,600 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll
     2008-01-10 14:15 45,112 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciidex.sys
     2008-01-10 14:15 449,024 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcSpecfc.dll
     2008-01-10 14:15 211,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
     2008-01-10 14:15 21,560 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
     2008-01-10 14:15 2,143,744 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcGenral.dll
     2008-01-10 14:15 173,056 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.dll
     2008-01-10 14:15 154,624 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\nwifi.sys
     2008-01-10 14:15 15,928 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys
     2008-01-10 14:15 109,624 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys
     2008-01-10 14:15 1,060,920 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
     2008-01-09 16:29 --------- d-----w C:\ProgramData\SecTaskMan
     2008-01-09 14:01 53,248 ----a-w C:\Windows\bdoscandel.exe
     2008-01-06 16:25 --------- d-----w C:\ProgramData\Microsoft Help
     2007-12-22 12:07 --------- d-----w C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DivX
     2007-12-21 16:56 --------- d-----w C:\Program Files\MSN Messenger
     2007-12-21 16:56 --------- d-----w C:\Program Files\Messenger Plus! Live
     2007-12-18 15:32 --------- d-----w C:\Program Files\BitTorrent
     2007-12-13 16:05 52,736 ----a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll
     2007-12-13 16:04 84,992 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\srvnet.sys
     2007-12-13 16:04 58,368 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys
     2007-12-13 16:04 130,048 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\srv2.sys
     2007-12-13 16:04 101,888 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
     2007-12-10 13:53 81,288 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\iksyssec.sys
     2007-12-10 13:53 66,952 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\iksysflt.sys
     2007-12-10 13:53 41,864 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ikfilesec.sys
     2007-12-10 13:53 29,576 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\kcom.sys
     2007-12-08 13:30 0 ---ha-w C:\Windows\system32\drivers\Msft_Kernel_NuidFltr_01005.Wdf
     2007-12-05 21:50 --------- d-----w C:\Program Files\Rome - Total War
     2007-12-02 21:55 --------- d-----w C:\Program Files\Black Isle
     2007-11-14 19:08 2,923,520 ----a-w C:\Windows\explorer.exe
     2007-08-29 11:45 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini
     .

     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     .
     REGEDIT4
     *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

     [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-10 15:15 1232896]
     "MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 11:54 5674352]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "MSConfig"="C:\Windows\system32\msconfig.exe" [2006-11-02 10:45 222208]

     C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
     Gmail Notifier.lnk - C:\Program Files\Gmail Notifier\gnotify.exe [2005-07-15 22:48:33 479232]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
     "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)
     "EnableLUA"= 0 (0x0)

     [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
     "DisableChangePassword"= 1 (0x1)
     "DisableLockWorkstation"= 1 (0x1)

     [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
     "NoStartMenuMyGames"= 0 (0x0)
     "NoSMBalloonTip"= 1 (0x1)
     "NoLogoff"= 0 (0x0)

     [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
     "{BED7C2B4-3DA5-4F4F-84F7-07CAB3418E5F}"= C:\Windows\system32\awtss.dll [ ]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BitTorrent]
     --a------ 2008-01-24 13:21 587568 C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSServer]
     C:\Windows\system32\awtss.dll

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
     --a------ 2007-09-25 01:11 132496 C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe


     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
     HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
     hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

     [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{571b1b97-cb1d-11dc-80ee-00196621c230}]
     \shell\AutoRun\command - I:\autorun.exe

     .
     Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
     "2007-07-06 12:19:36 C:\Windows\Tasks\McDefragTask.job"
     - C:\Windows\system32\Defrag.exe
     "2007-11-01 00:00:06 C:\Windows\Tasks\McQcTask.job"
     - c:\program files\mcafee\mqc\QcConsol.exe
     .
     **************************************************************************

     catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
     Rootkit scan 2008-01-31 14:12:01
     Windows 6.0.6000 NTFS

     scannen van verborgen processen ...

     scannen van verborgen autostart items ...

     scannen van verborgen bestanden ...

     Scan succesvol afgerond
     verborgen bestanden: 0

     **************************************************************************
     .
     ------------------------ Other Running Processes ------------------------
     .
     c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
     C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
     C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
     C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
     C:\Windows\system32\conime.exe
     C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
     C:\Program Files\Gmail Notifier\gnotify.exe
     C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
     C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
     C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
     c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
     c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
     .
     **************************************************************************
     .
     Voltooingstijd: 2008-01-31 14:14:33 - machine was rebooted
     ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-31 13:14:26
     .
     2008-01-30 11:53:25 --- E O F ---


     ***HJthis***
     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 14:15, on 2008-01-31
     Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\Windows\system32\taskeng.exe
     C:\Windows\system32\Dwm.exe
     C:\Windows\Explorer.EXE
     C:\Windows\system32\conime.exe
     C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
     C:\Program Files\Gmail Notifier\gnotify.exe
     C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
     c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
     C:\Windows\system32\notepad.exe
     C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
     C:\Users\Gebruiker\Desktop\HiJackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ibnbattuta.nl/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
     O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
     O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
     O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
     O4 - Startup: Gmail Notifier.lnk = C:\Program Files\Gmail Notifier\gnotify.exe
     O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
     O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
     O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
     O13 - Gopher Prefix:
     O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
     O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
     O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
     O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe
     O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
     O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
     O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
     O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
     O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
     O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
     O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
     O23 - Service: VundoFix Service (VundoFixSvc) - Atribune.org - C:\Windows\SYSTEM32\VundoFixSVC.exe

     --
     End of file - 4595 bytes

     Comment


     • #6
      Open een kladblokbestand.
      Kopieer de ondestaande code, en plak deze in het kladblokbestand.
      Sla het kladblokbestand op als CFScript.txt
      Code:
      Registry::
      [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
      "{BED7C2B4-3DA5-4F4F-84F7-07CAB3418E5F}"=-
      
      [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSServer]
      Sleep nu het bestand CFScript.txt in het bestand ComboFix.exe

      ComboFix zal opnieuw starten.
      Wanneer ComboFix klaar is, dit kan na een herstart zijn, opent er een logfile.
      Post de inhoud van de logfile.

      Zijn er nog problemen?

      Comment


      • #7
       Hier is het logje, het bestand komt niet meer voor in de startup. maar ik zie hem wel genoemd worden in het logje, of klopt dat wel?
       Zoja, Dan is alles goed!

       ComboFix 08-01-31.4 - Gebruiker 2008-01-31 15:59:44.2 - NTFSx86
       Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.1382 [GMT 1:00]
       Gestart vanuit: C:\Users\Gebruiker\Desktop\ComboFix.exe
       Command switches used :: C:\Users\Gebruiker\Desktop\CFScript.txt
       * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
       .

       (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2007-12-28 to 2008-01-31 ))))))))))))))))))))))))))))))
       .

       Geen nieuwe bestanden aangemaakt in deze periode

       .
       ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .
       2008-01-31 14:45 --------- d---a-w C:\ProgramData\TEMP
       2008-01-31 12:30 24,576 ----a-w C:\Windows\System32\VundoFixSVC.exe
       2008-01-31 12:00 --------- d-----w C:\Program Files\FrostWire
       2008-01-31 11:32 --------- d-----w C:\Program Files\Java
       2008-01-31 11:31 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Java
       2008-01-31 11:17 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
       2008-01-31 11:10 --------- d-----w C:\Program Files\Spyware Doctor
       2008-01-30 23:14 --------- d-----w C:\Program Files\Hitman Pro
       2008-01-30 22:19 --------- d-----w C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
       2008-01-30 21:02 --------- d-----w C:\Program Files\SpywareBlaster
       2008-01-30 19:52 --------- d-----w C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\PC Tools
       2008-01-30 19:46 164 ----a-w C:\install.dat
       2008-01-30 19:34 --------- d-----w C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\FrostWire
       2008-01-30 18:15 --------- d-----w C:\Program Files\MP3Gain
       2008-01-30 18:11 --------- d-----w C:\Program Files\EasyCleaner
       2008-01-30 18:03 --------- d-----w C:\Program Files\CCleaner
       2008-01-26 13:49 --------- d-----w C:\Program Files\Firaxis Games
       2008-01-26 13:47 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield
       2008-01-26 13:46 --------- d-----w C:\Program Files\EA Games
       2008-01-25 23:11 --------- d-----w C:\Program Files\DivX
       2008-01-25 23:11 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\PX Storage Engine
       2008-01-25 22:38 --------- d-----w C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\BitTorrent
       2008-01-25 00:47 --------- d-----w C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DAEMON Tools
       2008-01-25 00:47 --------- d-----w C:\Program Files\DAEMON Tools Lite
       2008-01-25 00:43 716,272 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\sptd.sys
       2008-01-24 23:45 --------- d-----w C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Image Zone Express
       2008-01-23 11:23 102,664 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\tmcomm.sys
       2008-01-23 00:01 --------- d-----w C:\ProgramData\Prevx
       2008-01-22 23:11 --------- d-----w C:\ProgramData\Uniblue
       2008-01-22 15:08 --------- d-----w C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SmartDraw
       2008-01-22 12:38 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp
       2008-01-10 14:30 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Sidebar
       2008-01-10 14:30 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail
       2008-01-10 14:17 802,816 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
       2008-01-10 14:17 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\netcfg.exe
       2008-01-10 14:17 22,016 ----a-w C:\Windows\System32\netiougc.exe
       2008-01-10 14:17 216,760 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\netio.sys
       2008-01-10 14:17 167,424 ----a-w C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll
       2008-01-10 14:15 537,600 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll
       2008-01-10 14:15 45,112 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciidex.sys
       2008-01-10 14:15 449,024 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcSpecfc.dll
       2008-01-10 14:15 4,247,552 ----a-w C:\Windows\System32\GameUXLegacyGDFs.dll
       2008-01-10 14:15 211,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
       2008-01-10 14:15 21,560 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
       2008-01-10 14:15 2,143,744 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcGenral.dll
       2008-01-10 14:15 173,056 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.dll
       2008-01-10 14:15 154,624 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\nwifi.sys
       2008-01-10 14:15 15,928 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys
       2008-01-10 14:15 11,776 ----a-w C:\Windows\System32\sbunattend.exe
       2008-01-10 14:15 109,624 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys
       2008-01-10 14:15 1,686,016 ----a-w C:\Windows\System32\gameux.dll
       2008-01-10 14:15 1,060,920 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
       2008-01-09 16:29 --------- d-----w C:\ProgramData\SecTaskMan
       2008-01-09 14:01 53,248 ----a-w C:\Windows\bdoscandel.exe
       2008-01-06 16:25 --------- d-----w C:\ProgramData\Microsoft Help
       2008-01-04 21:58 200,704 ----a-w C:\Windows\System32\ssldivx.dll
       2008-01-04 21:58 1,044,480 ----a-w C:\Windows\System32\libdivx.dll
       2008-01-04 21:57 823,296 ----a-w C:\Windows\System32\divx_xx0c.dll
       2008-01-04 21:57 823,296 ----a-w C:\Windows\System32\divx_xx07.dll
       2008-01-04 21:57 81,920 ----a-w C:\Windows\System32\dpl100.dll
       2008-01-04 21:57 802,816 ----a-w C:\Windows\System32\divx_xx11.dll
       2008-01-04 21:57 682,496 ----a-w C:\Windows\System32\DivX.dll
       2008-01-04 21:57 593,920 ----a-w C:\Windows\System32\dpuGUI11.dll
       2008-01-04 21:57 57,344 ----a-w C:\Windows\System32\dpv11.dll
       2008-01-04 21:57 53,248 ----a-w C:\Windows\System32\dpuGUI10.dll
       2008-01-04 21:57 344,064 ----a-w C:\Windows\System32\dpus11.dll
       2008-01-04 21:57 294,912 ----a-w C:\Windows\System32\dpu11.dll
       2008-01-04 21:57 294,912 ----a-w C:\Windows\System32\dpu10.dll
       2008-01-04 21:57 196,608 ----a-w C:\Windows\System32\dtu100.dll
       2008-01-04 21:56 156,992 ----a-w C:\Windows\System32\DivXCodecVersionChecker.exe
       2008-01-04 21:56 12,288 ----a-w C:\Windows\System32\DivXWMPExtType.dll
       2007-12-22 12:07 --------- d-----w C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DivX
       2007-12-21 16:56 --------- d-----w C:\Program Files\MSN Messenger
       2007-12-21 16:56 --------- d-----w C:\Program Files\Messenger Plus! Live
       2007-12-18 15:32 --------- d-----w C:\Program Files\BitTorrent
       2007-12-13 16:07 9,728 ----a-w C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL
       2007-12-13 16:07 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\WMASF.DLL
       2007-12-13 16:07 1,327,104 ----a-w C:\Windows\System32\quartz.dll
       2007-12-13 16:05 824,832 ----a-w C:\Windows\System32\wininet.dll
       2007-12-13 16:05 56,320 ----a-w C:\Windows\System32\iesetup.dll
       2007-12-13 16:05 52,736 ----a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll
       2007-12-13 16:05 26,624 ----a-w C:\Windows\System32\ieUnatt.exe
       2007-12-13 16:04 84,992 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\srvnet.sys
       2007-12-13 16:04 58,368 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys
       2007-12-13 16:04 130,048 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\srv2.sys
       2007-12-13 16:04 101,888 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
       2007-12-13 16:03 3,504,824 ----a-w C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe
       2007-12-13 16:03 3,470,520 ----a-w C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
       2007-12-11 22:34 129,784 ------w C:\Windows\System32\pxafs.dll
       2007-12-10 13:53 81,288 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\iksyssec.sys
       2007-12-10 13:53 66,952 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\iksysflt.sys
       2007-12-10 13:53 41,864 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ikfilesec.sys
       2007-12-10 13:53 29,576 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\kcom.sys
       2007-12-08 13:30 0 ---ha-w C:\Windows\system32\drivers\Msft_Kernel_NuidFltr_01005.Wdf
       2007-12-05 21:50 --------- d-----w C:\Program Files\Rome - Total War
       2007-12-02 21:55 --------- d-----w C:\Program Files\Black Isle
       2007-11-14 19:08 704,000 ----a-w C:\Windows\System32\PhotoScreensaver.scr
       2007-11-14 19:08 67,584 ----a-w C:\Windows\System32\wlanhlp.dll
       2007-11-14 19:08 542,720 ----a-w C:\Windows\System32\sysmain.dll
       2007-11-14 19:08 502,784 ----a-w C:\Windows\System32\wlansvc.dll
       .

       ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .
       .
       REGEDIT4
       *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

       [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-10 15:15 1232896]
       "MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 11:54 5674352]

       C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
       Gmail Notifier.lnk - C:\Program Files\Gmail Notifier\gnotify.exe [2005-07-15 22:48:33 479232]

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
       "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)
       "EnableLUA"= 0 (0x0)

       [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
       "DisableChangePassword"= 1 (0x1)
       "DisableLockWorkstation"= 1 (0x1)

       [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
       "NoStartMenuMyGames"= 0 (0x0)
       "NoSMBalloonTip"= 1 (0x1)
       "NoLogoff"= 0 (0x0)

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BitTorrent]
       --a------ 2008-01-24 13:21 587568 C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSServer]
       C:\Windows\system32\awtss.dll

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
       --a------ 2007-09-25 01:11 132496 C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe


       [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
       HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
       hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

       [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{571b1b97-cb1d-11dc-80ee-00196621c230}]
       \shell\AutoRun\command - I:\autorun.exe

       .
       Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
       "2007-07-06 12:19:36 C:\Windows\Tasks\McDefragTask.job"
       - C:\Windows\system32\Defrag.exe
       "2007-11-01 00:00:06 C:\Windows\Tasks\McQcTask.job"
       - c:\program files\mcafee\mqc\QcConsol.exe
       .
       **************************************************************************

       catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
       Rootkit scan 2008-01-31 16:03:47
       Windows 6.0.6000 NTFS

       scannen van verborgen processen ...

       scannen van verborgen autostart items ...

       scannen van verborgen bestanden ...

       Scan succesvol afgerond
       verborgen bestanden: 0

       **************************************************************************
       .
       Voltooingstijd: 2008-01-31 16:05:42
       ComboFix-quarantined-files.txt 2008-01-31 15:05:32
       ComboFix2.txt 2008-01-31 13:14:33
       .
       2008-01-30 11:53:25 --- E O F ---

       Comment


       • #8
        Welk bestand bedoel je?

        Zijn er nog problemen?

        Comment


        • #9
         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSServer]
         C:\Windows\system32\awtss.dll

         Die staat in het Combo logje, maar ik heb er geen problemen meer mee..

         Comment


         • #10
          Oorspronkelijk geplaatst door Marckie Bekijk Berichten
          Open een kladblokbestand.
          Kopieer de ondestaande code, en plak deze in het kladblokbestand.
          Sla het kladblokbestand op als CFScript.txt
          Code:
          Registry::
          [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
          "{BED7C2B4-3DA5-4F4F-84F7-07CAB3418E5F}"=-
          
          [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSServer]
          Sleep nu het bestand CFScript.txt in het bestand ComboFix.exe

          ComboFix zal opnieuw starten.
          Wanneer ComboFix klaar is, dit kan na een herstart zijn, opent er een logfile.
          Post de inhoud van de logfile.

          Zijn er nog problemen?
          Voer dit opnieuw uit, dat zou de sleutel moeten verwijderen.

          Comment


          • #11
           Ik heb volgens mij iets te veel lopen kloten met combofix, want die werkt niet helemaal correct meer. Maar het bestand wordt in ieder geval niet meer opgestart en ik krijg dus ook geen spyware waarschuwingen meer van mijn programma's. Dus ik laat het hier maar bij en verwijder combofix weer.
           Iig weer erg bedankt!

           Comment


           • #12
            Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: ComboFix /u
            Druk op Enter.

            Dat verwijdert ComboFix.

            Je kan het eventueel opnieuw downloaden en dan een nieuw logje posten.

            Comment


            • #13
             ik heb de boel handmatig maar is verwijderd en nog een keer gedraaid en nu is alles echt weg, toppie!

             Comment


             • #14
              Dan sluiten we af.

              Als ik jou was, dan zou ik zeker zorgen dat gebruikersaccountbeheer ingeschakeld is op Vista. Dit maakt de computer veiliger.
              Om het weer in te schakelen doe je dit:
              Open een kladblokbestand.
              Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
              Ga naar Bestand - Opslaan als.
              Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
              Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.reg
              Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
              Klik op de knop Opslaan.
              Code:
              REGEDIT4
              
              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
              "ConsentPromptBehaviorAdmin"=dword:00000002
              "EnableLUA"=dword:00000001
              Dubbelklik op de fix.reg file en laat de wijzigingen aan het register toevoegen.

              Herstart de computer.


              Best dat je nog even alle bestaande systeemherstelpunten wist:
              Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
              Systeemherstel uitschakelen.

              Meer info over hoe je een nieuwe infectie kan voorkomen vind je hier en hier.

              De status van deze thread zet ik op opgelost.
              Indien er niet meer gereageerd wordt, zal binnen een 3-tal dagen deze thread automatisch verplaatst worden naar de sectie Opgeloste hijackthislogs en is een reactie niet meer mogelijk. Dit om het forum netjes en overzichtelijk te houden.
              Blijkt dat er toch nog problemen zijn, en je wil weer reageren in dit topic, dan stuur je me een privé bericht met verzoek om heropening.

              Happy surfing again.
              Last edited by Marckie; 02-02-08, 10:45.

              Comment

              Sorry, you are not authorized to view this page
              Working...
              X