Mededeling

Collapse
No announcement yet.

last van spyware

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • last van spyware

  kheb last van spyware, gisteren zag ik dat outerinfo ineens op mijn pc geinstalleerd was ,dat heb ik dan verwijderd en het komt niet meer terug.
  Maar nu heb ik last van een programma genaamd Vundo.MM dat telkens om de 8 seconden terugkeert: dit krijg ik dan ook om mijn scherm: The Win32/Vundo.MM was detected in C:\WINDOWS\SYSTEM32\AWTQPOL.DLL.
  Machine: DELL8400, User: DELL8400\Thomas.
  File Status: File is cured and the machine needs to reboot to complete cure.

  het is een realtime infection alert van etrust antivirus

  heb al met ad-aware en spybot SD gescant

  dit is mijn hijackthis log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:53:38, on 7-2-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe
  C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jucheck.exe
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe
  C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
  C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe
  C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmon.exe
  C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Broadcom\BACS\BacsTray.exe
  C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
  C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Drmupgds\Drmupgds.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet 7100 series\Bin\hpogrp07.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOFXM07.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/nl/nld/gen/default.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/nl/nld/gen/default.htm
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/countries/nl/nld/gen/default.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: {83a59780-f270-477a-a664-fc315e2b1033} - {3301b2e5-13cf-466a-a774-072f08795a38} - C:\WINDOWS\system32\wmvbsyrj.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {E180F496-8A4B-44E2-9FE0-0364E345DB7F} - C:\WINDOWS\system32\awtqpol.dll
  O2 - BHO: (no name) - {F102E4CE-A7A7-44A0-B8C6-020354B6C94F} - C:\WINDOWS\system32\ddabx.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dell Photo AIO Printer 922] "C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [SpySpotter System Defender] C:\Program Files\SpySpotter3\Defender.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [bacstray] C:\Program Files\Broadcom\BACS\\BacsTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause
  O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Monitor] C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [bc7c5017] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\jkmyhtxf.dll",b
  O4 - HKLM\..\Run: [bm] "C:\Program Files\Common Files\AVSystemCare\bm.exe" dm=http://avsystemcare.com ad=http://avsystemcare.com sd=http://ykeeper.avsystemcare.com
  O4 - HKLM\..\Run: [ptask] C:\Program Files\AVSystemCare\ptask.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA2733] command /c del "C:\Program Files\BearShare\Logs\hosts-state.txt"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC8882] cmd /c del "C:\Program Files\BearShare\Logs\hosts-state.txt"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA5903] command /c del "C:\Program Files\BearShare\Logs\memory.txt"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC9989] cmd /c del "C:\Program Files\BearShare\Logs\memory.txt"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA6370] command /c del "C:\Program Files\BearShare\Logs\ordinal.txt"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC833] cmd /c del "C:\Program Files\BearShare\Logs\ordinal.txt"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA5882] command /c del "C:\Program Files\BearShare\Logs\streams.txt"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC6190] cmd /c del "C:\Program Files\BearShare\Logs\streams.txt"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA2787] command /c del "C:\WINDOWS\SYSTEM32\ddabx.dll_old"
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC4804] cmd /c del "C:\WINDOWS\SYSTEM32\ddabx.dll_old"
  O4 - HKCU\..\Run: [SB Audigy 2 Startup Menu] /LUT
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Drmupgds] C:\Program Files\Drmupgds\Drmupgds.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB6750] command /c del "C:\Program Files\BearShare\Logs\hosts-state.txt"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD7591] cmd /c del "C:\Program Files\BearShare\Logs\hosts-state.txt"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB6971] command /c del "C:\Program Files\BearShare\Logs\memory.txt"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD1332] cmd /c del "C:\Program Files\BearShare\Logs\memory.txt"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB5611] command /c del "C:\Program Files\BearShare\Logs\ordinal.txt"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD9308] cmd /c del "C:\Program Files\BearShare\Logs\ordinal.txt"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB9300] command /c del "C:\Program Files\BearShare\Logs\streams.txt"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD1999] cmd /c del "C:\Program Files\BearShare\Logs\streams.txt"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB6807] command /c del "C:\WINDOWS\SYSTEM32\ddabx.dll_old"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD8881] cmd /c del "C:\WINDOWS\SYSTEM32\ddabx.dll_old"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp officejet 7100 series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet 7100 series\Bin\hpogrp07.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: *.gomyhit.com
  O15 - Trusted Zone: *.imageservr.com
  O15 - Trusted Zone: *.imagesrvr.com
  O15 - Trusted Zone: *.storageguardsoft.com
  O15 - Trusted Zone: *.gomyhit.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.imageservr.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.imagesrvr.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.storageguardsoft.com (HKLM)
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game13.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {FC67BB52-AAB6-4282-9D51-2DAFFE73AFD0} - http://download.spyspotter.com/spyspotter/spsp29953.01noopt/spyspottercabinstall.cab
  O20 - Winlogon Notify: awtqpol - C:\WINDOWS\SYSTEM32\awtqpol.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: dlbt_device - Dell - C:\WINDOWS\System32\dlbtcoms.exe
  O23 - Service: IAA Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus RPC Server (InoRPC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus Realtime Server (InoRT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus Job Server (InoTask) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://img221.imageshack.us/img221/6454/vistaaq6.png

  --
  End of file - 13997 bytes
  Last edited by intelli; 07-02-08, 13:00.

 • #2
  Start HijackThis nog een keer en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels:
  O2 - BHO: {83a59780-f270-477a-a664-fc315e2b1033} - {3301b2e5-13cf-466a-a774-072f08795a38} - C:\WINDOWS\system32\wmvbsyrj.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {F102E4CE-A7A7-44A0-B8C6-020354B6C94F} - C:\WINDOWS\system32\ddabx.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [SpySpotter System Defender] C:\Program Files\SpySpotter3\Defender.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [bc7c5017] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\jkmyhtxf.dll",b
  O4 - HKLM\..\Run: [bm] "C:\Program Files\Common Files\AVSystemCare\bm.exe" dm=http://avsystemcare.com ad=http://avsystemcare.com sd=http://ykeeper.avsystemcare.com
  O4 - HKLM\..\Run: [ptask] C:\Program Files\AVSystemCare\ptask.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Drmupgds] C:\Program Files\Drmupgds\Drmupgds.exe
  O15 - Trusted Zone: *.gomyhit.com
  O15 - Trusted Zone: *.imageservr.com
  O15 - Trusted Zone: *.imagesrvr.com
  O15 - Trusted Zone: *.storageguardsoft.com
  O15 - Trusted Zone: *.gomyhit.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.imageservr.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.imagesrvr.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.storageguardsoft.com (HKLM)
  O16 - DPF: {FC67BB52-AAB6-4282-9D51-2DAFFE73AFD0} - http://download.spyspotter.com/spysp...cabinstall.cab

  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RunMe.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.


  Download Combofix (mirror) naar je Bureaublad.
  Dubbelklik op Combofix.exe
  Kies voor "Continue" door 1 te typen gevolgd door ENTER.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.
  Plaats deze log in je volgende post.

  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.

  Comment


  • #3
   RVAXO log:


   ---RVAXO.exe Updated: 2008-02-07---first run---
   Files found:
   C:\WINDOWS\system32\xbadd.ini2
   C:\WINDOWS\b122.exe
   C:\WINDOWS\mrofinu1000106.exe
   C:\WINDOWS\mrofinu572.exe
   C:\WINDOWS\mrofinu572.exe.tmp
   C:\WINDOWS\system32\pac.txt

   Uninstallers:


   Folders Found:

   C:\Program Files\Temporary
   C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SalesMon
   C:\WINDOWS\system32\nGpxx01
   C:\Temp\1cb

   Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

   --------------RVAXO.exe last run---------------

   Files found:

   Folders Found:

   --------------RVAXO.exe finished----------------


   combofix log:mijn pc is wel niet herstart, moet dat nog?

   ComboFix 08-02.05.3 - Thomas 2008-02-07 14:02:18.1 - NTFSx86
   Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.563 [GMT 1:00]
   Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Thomas\Bureaublad\ComboFix.exe
   * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

   WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
   .

   (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   C:\WINDOWS\cookies.ini
   C:\WINDOWS\SYSTEM32\fxthymkj.ini
   C:\WINDOWS\system32\jkmyhtxf.dll
   C:\WINDOWS\system32\wmvbsyrj.dll
   C:\WINDOWS\SYSTEM32\xbadd.ini

   .
   (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-01-07 to 2008-02-07 ))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   2008-02-07 13:43 . 2008-02-07 13:44 <DIR> d-------- C:\RVAXO
   2008-02-07 13:40 . 2008-02-07 11:43 673,683 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\RVAXO.bat
   2008-02-07 13:40 . 2001-10-01 14:51 69,632 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\remove.exe
   2008-02-07 12:50 . 2008-02-07 13:32 <DIR> d-------- C:\HijackThis
   2008-02-07 12:12 . 2008-02-07 12:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
   2008-02-07 12:12 . 2008-02-07 13:24 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
   2008-02-07 10:33 . 2008-02-07 10:33 <DIR> d--hs---- C:\AVSystemCare
   2008-02-07 10:32 . 2001-03-08 18:30 24,064 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\msxml3a.dll
   2008-02-06 21:12 . 2008-02-06 21:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
   2008-02-06 21:12 . 2008-02-06 21:12 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft
   2008-02-06 21:11 . 2008-02-06 21:11 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
   2008-02-06 19:48 . 2008-02-06 19:48 <DIR> d-------- C:\Program Files\Drmupgds
   2008-02-06 19:45 . 2008-02-06 19:45 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\feq9
   2008-02-06 19:45 . 2008-02-06 19:45 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\dp1
   2008-02-06 19:45 . 2008-02-06 19:45 <DIR> d-------- C:\Temp\isgTi19
   2008-02-06 19:45 . 2008-02-07 13:41 <DIR> d-------- C:\Temp
   2008-02-06 13:28 . 2008-02-06 13:28 <DIR> d-------- C:\Program Files\Paint.NET
   2008-02-06 13:22 . 2008-02-06 13:22 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\XPSViewer
   2008-02-06 13:22 . 2008-02-06 13:22 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSBuild
   2008-02-06 13:21 . 2008-02-06 13:21 <DIR> d-------- C:\Program Files\Reference Assemblies
   2008-02-06 13:21 . 2006-06-29 13:07 14,048 --------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\spmsg2.dll
   2008-02-06 13:17 . 2008-02-06 13:17 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSXML 6.0
   2008-01-29 22:08 . 2008-01-29 22:11 664 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d9caps.dat
   2008-01-26 21:04 . 2008-01-26 21:04 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Thomas\Application Data\Samsung
   2008-01-26 20:35 . 2006-05-03 22:53 174,592 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\framedyn.dll
   2008-01-26 20:34 . 2008-01-26 20:34 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\Samsung_USB_Drivers
   2008-01-26 20:34 . 2008-01-26 20:34 <DIR> d-------- C:\Program Files\Samsung
   2008-01-26 20:34 . 2005-08-30 01:49 94,000 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ssm_mdm.sys
   2008-01-26 20:34 . 2005-08-30 01:47 58,320 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ssm_bus.sys
   2008-01-26 20:34 . 2005-08-30 01:49 8,336 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ssm_mdfl.sys
   2008-01-26 20:34 . 2005-08-30 01:49 6,176 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ssm_cmnt.sys
   2008-01-26 20:34 . 2005-08-30 01:49 6,176 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ssm_cm.sys
   2008-01-26 20:34 . 2005-08-30 01:47 5,840 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ssm_whnt.sys
   2008-01-26 20:34 . 2005-08-30 01:47 5,840 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ssm_wh.sys
   2008-01-26 20:34 . 2006-07-24 16:05 5,632 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\StarOpen.sys
   2008-01-26 20:34 . 2005-08-28 20:51 766 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\Uninstall.ico
   2008-01-25 21:13 . 2008-01-25 21:14 <DIR> d-------- C:\Program Files\Teamspeak2_RC2
   2008-01-23 15:03 . 2008-01-23 15:03 244 --ah----- C:\sqmnoopt10.sqm
   2008-01-23 15:03 . 2008-01-23 15:03 232 --ah----- C:\sqmdata10.sqm
   2008-01-21 17:29 . 2008-01-21 17:29 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\sander\Application Data\HighAndes
   2008-01-21 16:36 . 2008-01-21 16:36 <DIR> d-------- C:\Program Files\HighAndes
   2008-01-21 16:36 . 2008-01-21 16:36 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Thomas\Application Data\HighAndes
   2008-01-21 16:36 . 2008-01-21 16:36 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HighAndes
   2008-01-15 16:54 . 2008-01-15 16:54 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\sander\Application Data\Verzendmap van Share-to-Web
   2008-01-13 15:43 . 2008-01-13 15:44 2,733 --a------ C:\WINDOWS\DevMgr.ini
   2008-01-13 15:42 . 2003-06-24 12:39 350,208 -ra------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\hpojwiad.dll
   2008-01-13 15:42 . 2003-06-24 12:40 90,112 -ra------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\hpocon09.exe
   2008-01-13 15:42 . 2003-06-24 12:39 22,139 -ra------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\hpocoi08.dll
   2008-01-13 15:42 . 2001-02-16 13:12 22,048 -ra------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\cocpyinf.dll
   2008-01-13 15:42 . 2001-08-17 21:47 8,704 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\Dot4Scan.sys
   2008-01-13 15:42 . 2001-08-17 21:47 8,704 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\dot4scan.sys
   2008-01-13 15:39 . 2008-01-13 15:39 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Thomas\Application Data\Verzendmap van Share-to-Web
   2008-01-13 15:39 . 2008-01-13 15:39 20 --a------ C:\WINDOWS\Hposcv07.INI
   2008-01-13 15:37 . 2008-01-13 15:39 <DIR> d-------- C:\Program Files\Hewlett-Packard
   2008-01-13 15:36 . 2008-01-13 15:37 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\NtmsData
   2008-01-13 15:36 . 2008-01-13 15:39 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\AiOTemp
   2008-01-13 13:23 . 2004-08-04 06:58 207,360 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\Dot4.sys
   2008-01-13 13:23 . 2004-08-04 06:58 207,360 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\dot4.sys
   2008-01-13 13:23 . 2001-09-06 19:40 23,936 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\Dot4usb.sys
   2008-01-13 13:23 . 2001-09-06 19:40 23,936 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\dot4usb.sys
   2008-01-13 13:23 . 2001-08-17 21:47 12,928 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\Dot4Prt.sys
   2008-01-13 13:23 . 2001-08-17 21:47 12,928 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\dot4prt.sys

   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   2008-02-07 12:47 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
   2008-02-07 11:42 --------- d-----w C:\Program Files\BearShare
   2008-02-06 18:55 --------- d-----w C:\Program Files\Guitar Speed Trainer
   2008-02-06 17:53 --------- d-----w C:\Program Files\SwiftSwitch
   2008-02-05 18:28 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Thomas\Application Data\teamspeak2
   2008-01-26 19:52 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
   2008-01-17 21:18 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Thomas\Application Data\U3
   2007-12-14 10:32 12,632 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\lsdelete.exe
   2007-11-14 07:29 450,560 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\jscript.dll
   2007-11-07 09:30 727,040 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\lsasrv.dll
   2007-11-07 09:30 727,040 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\lsasrv.dll
   2004-08-04 08:03 50,688 --sh--w C:\WINDOWS\twain_32.dll
   2004-08-04 08:03 1,028,096 --sh--w C:\WINDOWS\SYSTEM32\mfc42.dll
   2004-08-04 08:03 54,784 --sh--w C:\WINDOWS\SYSTEM32\msvcirt.dll
   2004-08-04 08:03 413,696 --sh--w C:\WINDOWS\SYSTEM32\msvcp60.dll
   2004-08-04 08:03 343,040 --sh--w C:\WINDOWS\SYSTEM32\msvcrt.dll
   2007-05-17 11:30 549,376 --sh--w C:\WINDOWS\SYSTEM32\oleaut32.dll
   2004-08-04 08:03 83,456 --sh--w C:\WINDOWS\SYSTEM32\olepro32.dll
   2004-08-04 08:03 12,288 --sh--w C:\WINDOWS\SYSTEM32\regsvr32.exe
   .

   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   .
   REGEDIT4
   *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{E180F496-8A4B-44E2-9FE0-0364E345DB7F}]
   C:\WINDOWS\system32\awtqpol.dll

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "SB Audigy 2 Startup Menu"=" /LUT"
   "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 09:03 15360]
   "SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2008-01-28 11:43 2097488]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe" [2005-04-13 02:48 36975]
   "IAAnotif"="C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe" [2004-06-29 11:23 135168]
   "PCMService"="C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe" [2004-04-11 20:15 290816]
   "DVDLauncher"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe" [2004-04-11 11:43 53248]
   "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2004-05-25 22:35 335872]
   "CTSysVol"="C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe" [2002-10-29 09:18 49152]
   "CTDVDDet"="C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE" [2002-09-30 01:00 45056]
   "CTHelper"="CTHELPER.EXE" [2003-02-20 16:45 28672 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTHELPER.EXE]
   "AsioReg"="REGSVR32.exe" [2004-08-04 09:03 12288 C:\WINDOWS\SYSTEM32\regsvr32.exe]
   "UpdReg"="C:\WINDOWS\UpdReg.EXE" [2000-05-11 01:00 90112]
   "dla"="C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe" [2004-03-15 01:04 122933]
   "UpdateManager"="C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" [2003-08-19 01:01 110592]
   "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2005-12-21 23:16 52896]
   "URLLSTCK.exe"="C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe" [2004-01-30 09:59 70760]
   "Dell Photo AIO Printer 922"="C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe" [2004-03-29 19:12 290816]
   "Symantec NetDriver Monitor"="C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" [2005-12-30 20:51 99984]
   "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2006-01-22 17:22 180269]
   "bacstray"="C:\Program Files\Broadcom\BACS\\BacsTray.exe" [2004-04-20 12:05 118784]
   "BearShare"="C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" [ ]
   "Realtime Monitor"="C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe" [2004-04-06 17:14 504080]
   "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-04-27 08:41 282624]
   "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-05-26 11:45 257088]
   "Share-to-Web Namespace Daemon"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe" [2001-07-03 09:11 57344]

   [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 09:03 15360]

   C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
   HPAiODevice(hp officejet 7100 series) - 1.lnk - C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet 7100 series\Bin\hpogrp07.exe [2003-06-24 23:23:40 495682]

   [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
   "{E180F496-8A4B-44E2-9FE0-0364E345DB7F}"= C:\WINDOWS\system32\awtqpol.dll [ ]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\awtqpol]
   awtqpol.dll


   [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{d76ca6ab-7fd9-11dc-ae91-001111312ab8}]
   \Shell\AutoRun\command - F:\LaunchU3.exe

   .
   Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
   "2008-02-01 17:22:01 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
   - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
   "2008-01-13 14:45:27 C:\WINDOWS\Tasks\HPFRU Task #Hewlett-Packard#hp officejet 7100 series#1200235391.job"
   - C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpqfrucl.exe:-I
   .
   **************************************************************************

   catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
   Rootkit scan 2008-02-07 14:03:36
   Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

   scannen van verborgen processen ...

   scannen van verborgen autostart items ...

   scannen van verborgen bestanden ...

   Scan succesvol afgerond
   verborgen bestanden: 0

   **************************************************************************
   .
   Voltooingstijd: 2008-02-07 14:04:26
   ComboFix-quarantined-files.txt 2008-02-07 13:04:00
   .
   2008-02-07 10:43:47 --- E O F ---
   Last edited by intelli; 07-02-08, 14:06.

   Comment


   • #4
    Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik Uninstall.cmd
    Dit zal alles van RVAXO verwijderen.

    Open Kladblok, kopiëer en plak het volgende (vetgedrukte tekst) in een leeg venster:


    Folder::
    C:\AVSystemCare
    C:\Program Files\Drmupgds
    C:\WINDOWS\SYSTEM32\feq9
    C:\WINDOWS\SYSTEM32\dp1
    C:\Temp\isgTi19

    Registry::
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{E180F496-8A4B-44E2-9FE0-0364E345DB7F}]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "BearShare"=-
    [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
    "{E180F496-8A4B-44E2-9FE0-0364E345DB7F}"=-
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\awtqpol]
    Sla dit op op je Bureaublad als CFScript.txt

    Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld :    Dit zal ComboFix doen herstarten.
    Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt,
    en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord samen met een nieuw HijackThislogje

    Comment


    • #5
     ComboFix 08-02.05.3 - Thomas 2008-02-08 13:56:34.2 - NTFSx86
     Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.574 [GMT 1:00]
     Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Thomas\Bureaublad\ComboFix.exe
     Command switches used :: C:\Documents and Settings\Thomas\Bureaublad\CFScript.txt
     * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

     WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
     .

     (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     C:\AVSystemCare
     C:\Program Files\Drmupgds
     C:\Program Files\Drmupgds\Drmupgds.exe
     C:\Temp\isgTi19
     C:\Temp\isgTi19\lPig.log
     C:\WINDOWS\SYSTEM32\dp1
     C:\WINDOWS\SYSTEM32\feq9

     .
     (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-01-08 to 2008-02-08 ))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     2008-02-07 13:53 . 2004-08-04 09:03 399,360 --a------ C:\kmd.exe
     2008-02-07 12:50 . 2008-02-07 13:32 <DIR> d-------- C:\HijackThis
     2008-02-07 12:12 . 2008-02-07 12:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
     2008-02-07 12:12 . 2008-02-07 13:24 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
     2008-02-07 10:32 . 2001-03-08 18:30 24,064 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\msxml3a.dll
     2008-02-06 21:12 . 2008-02-06 21:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
     2008-02-06 21:12 . 2008-02-06 21:12 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft
     2008-02-06 21:11 . 2008-02-06 21:11 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
     2008-02-06 19:45 . 2008-02-08 13:56 <DIR> d-------- C:\Temp
     2008-02-06 13:28 . 2008-02-06 13:28 <DIR> d-------- C:\Program Files\Paint.NET
     2008-02-06 13:22 . 2008-02-06 13:22 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\XPSViewer
     2008-02-06 13:22 . 2008-02-06 13:22 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSBuild
     2008-02-06 13:21 . 2008-02-06 13:21 <DIR> d-------- C:\Program Files\Reference Assemblies
     2008-02-06 13:21 . 2006-06-29 13:07 14,048 --------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\spmsg2.dll
     2008-02-06 13:17 . 2008-02-06 13:17 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSXML 6.0
     2008-01-29 22:08 . 2008-01-29 22:11 664 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d9caps.dat
     2008-01-26 21:04 . 2008-01-26 21:04 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Thomas\Application Data\Samsung
     2008-01-26 20:35 . 2006-05-03 22:53 174,592 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\framedyn.dll
     2008-01-26 20:34 . 2008-01-26 20:34 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\Samsung_USB_Drivers
     2008-01-26 20:34 . 2008-01-26 20:34 <DIR> d-------- C:\Program Files\Samsung
     2008-01-26 20:34 . 2005-08-30 01:49 94,000 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ssm_mdm.sys
     2008-01-26 20:34 . 2005-08-30 01:47 58,320 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ssm_bus.sys
     2008-01-26 20:34 . 2005-08-30 01:49 8,336 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ssm_mdfl.sys
     2008-01-26 20:34 . 2005-08-30 01:49 6,176 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ssm_cmnt.sys
     2008-01-26 20:34 . 2005-08-30 01:49 6,176 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ssm_cm.sys
     2008-01-26 20:34 . 2005-08-30 01:47 5,840 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ssm_whnt.sys
     2008-01-26 20:34 . 2005-08-30 01:47 5,840 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ssm_wh.sys
     2008-01-26 20:34 . 2006-07-24 16:05 5,632 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\StarOpen.sys
     2008-01-26 20:34 . 2005-08-28 20:51 766 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\Uninstall.ico
     2008-01-25 21:13 . 2008-01-25 21:14 <DIR> d-------- C:\Program Files\Teamspeak2_RC2
     2008-01-23 15:03 . 2008-01-23 15:03 244 --ah----- C:\sqmnoopt10.sqm
     2008-01-23 15:03 . 2008-01-23 15:03 232 --ah----- C:\sqmdata10.sqm
     2008-01-21 17:29 . 2008-01-21 17:29 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\sander\Application Data\HighAndes
     2008-01-21 16:36 . 2008-01-21 16:36 <DIR> d-------- C:\Program Files\HighAndes
     2008-01-21 16:36 . 2008-01-21 16:36 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Thomas\Application Data\HighAndes
     2008-01-21 16:36 . 2008-01-21 16:36 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HighAndes
     2008-01-15 16:54 . 2008-01-15 16:54 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\sander\Application Data\Verzendmap van Share-to-Web
     2008-01-13 15:43 . 2008-01-13 15:44 2,733 --a------ C:\WINDOWS\DevMgr.ini
     2008-01-13 15:42 . 2003-06-24 12:39 350,208 -ra------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\hpojwiad.dll
     2008-01-13 15:42 . 2003-06-24 12:40 90,112 -ra------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\hpocon09.exe
     2008-01-13 15:42 . 2003-06-24 12:39 22,139 -ra------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\hpocoi08.dll
     2008-01-13 15:42 . 2001-02-16 13:12 22,048 -ra------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\cocpyinf.dll
     2008-01-13 15:42 . 2001-08-17 21:47 8,704 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\Dot4Scan.sys
     2008-01-13 15:42 . 2001-08-17 21:47 8,704 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\dot4scan.sys
     2008-01-13 15:39 . 2008-01-13 15:39 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Thomas\Application Data\Verzendmap van Share-to-Web
     2008-01-13 15:39 . 2008-01-13 15:39 20 --a------ C:\WINDOWS\Hposcv07.INI
     2008-01-13 15:37 . 2008-01-13 15:39 <DIR> d-------- C:\Program Files\Hewlett-Packard
     2008-01-13 15:36 . 2008-01-13 15:37 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\NtmsData
     2008-01-13 15:36 . 2008-01-13 15:39 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\AiOTemp
     2008-01-13 13:23 . 2004-08-04 06:58 207,360 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\Dot4.sys
     2008-01-13 13:23 . 2004-08-04 06:58 207,360 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\dot4.sys
     2008-01-13 13:23 . 2001-09-06 19:40 23,936 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\Dot4usb.sys
     2008-01-13 13:23 . 2001-09-06 19:40 23,936 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\dot4usb.sys
     2008-01-13 13:23 . 2001-08-17 21:47 12,928 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\Dot4Prt.sys
     2008-01-13 13:23 . 2001-08-17 21:47 12,928 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\dot4prt.sys

     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     2008-02-08 10:40 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
     2008-02-07 20:06 --------- d-----w C:\Program Files\SwiftSwitch
     2008-02-07 15:31 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Thomas\Application Data\teamspeak2
     2008-02-07 11:42 --------- d-----w C:\Program Files\BearShare
     2008-02-06 18:55 --------- d-----w C:\Program Files\Guitar Speed Trainer
     2008-01-26 19:52 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
     2008-01-17 21:18 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Thomas\Application Data\U3
     2007-12-14 10:32 12,632 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\lsdelete.exe
     2007-11-14 07:29 450,560 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\jscript.dll
     2004-08-04 08:03 50,688 --sh--w C:\WINDOWS\twain_32.dll
     2004-08-04 08:03 1,028,096 --sh--w C:\WINDOWS\SYSTEM32\mfc42.dll
     2004-08-04 08:03 54,784 --sh--w C:\WINDOWS\SYSTEM32\msvcirt.dll
     2004-08-04 08:03 413,696 --sh--w C:\WINDOWS\SYSTEM32\msvcp60.dll
     2004-08-04 08:03 343,040 --sh--w C:\WINDOWS\SYSTEM32\msvcrt.dll
     2007-05-17 11:30 549,376 --sh--w C:\WINDOWS\SYSTEM32\oleaut32.dll
     2004-08-04 08:03 83,456 --sh--w C:\WINDOWS\SYSTEM32\olepro32.dll
     2004-08-04 08:03 12,288 --sh--w C:\WINDOWS\SYSTEM32\regsvr32.exe
     .

     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     .
     REGEDIT4
     *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

     [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "SB Audigy 2 Startup Menu"=" /LUT"
     "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 09:03 15360]
     "SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2008-01-28 11:43 2097488]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe" [2005-04-13 02:48 36975]
     "IAAnotif"="C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe" [2004-06-29 11:23 135168]
     "PCMService"="C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe" [2004-04-11 20:15 290816]
     "DVDLauncher"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe" [2004-04-11 11:43 53248]
     "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2004-05-25 22:35 335872]
     "CTSysVol"="C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe" [2002-10-29 09:18 49152]
     "CTDVDDet"="C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE" [2002-09-30 01:00 45056]
     "CTHelper"="CTHELPER.EXE" [2003-02-20 16:45 28672 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTHELPER.EXE]
     "AsioReg"="REGSVR32.exe" [2004-08-04 09:03 12288 C:\WINDOWS\SYSTEM32\regsvr32.exe]
     "UpdReg"="C:\WINDOWS\UpdReg.EXE" [2000-05-11 01:00 90112]
     "dla"="C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe" [2004-03-15 01:04 122933]
     "UpdateManager"="C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" [2003-08-19 01:01 110592]
     "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2005-12-21 23:16 52896]
     "URLLSTCK.exe"="C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe" [2004-01-30 09:59 70760]
     "Dell Photo AIO Printer 922"="C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe" [2004-03-29 19:12 290816]
     "Symantec NetDriver Monitor"="C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" [2005-12-30 20:51 99984]
     "TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2006-01-22 17:22 180269]
     "bacstray"="C:\Program Files\Broadcom\BACS\\BacsTray.exe" [2004-04-20 12:05 118784]
     "Realtime Monitor"="C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe" [2004-04-06 17:14 504080]
     "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-04-27 08:41 282624]
     "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-05-26 11:45 257088]
     "Share-to-Web Namespace Daemon"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe" [2001-07-03 09:11 57344]

     [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 09:03 15360]

     C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
     HPAiODevice(hp officejet 7100 series) - 1.lnk - C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet 7100 series\Bin\hpogrp07.exe [2003-06-24 23:23:40 495682]


     [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{d76ca6ab-7fd9-11dc-ae91-001111312ab8}]
     \Shell\AutoRun\command - F:\LaunchU3.exe

     .
     Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
     "2008-02-01 17:22:01 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
     - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
     "2008-01-13 14:45:27 C:\WINDOWS\Tasks\HPFRU Task #Hewlett-Packard#hp officejet 7100 series#1200235391.job"
     - C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpqfrucl.exe:-I
     .
     **************************************************************************

     catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
     Rootkit scan 2008-02-08 14:00:44
     Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

     scannen van verborgen processen ...

     scannen van verborgen autostart items ...

     scannen van verborgen bestanden ...

     Scan succesvol afgerond
     verborgen bestanden: 0

     **************************************************************************
     .
     Voltooingstijd: 2008-02-08 14:01:40
     ComboFix-quarantined-files.txt 2008-02-08 13:01:08
     ComboFix2.txt 2008-02-07 13:04:27
     .
     2008-02-07 10:43:47 --- E O F ---
     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 14:03:56, on 8-2-2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
     C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
     C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe
     C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
     C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jucheck.exe
     C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
     C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
     C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
     C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
     C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe
     C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmon.exe
     C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
     C:\Program Files\Broadcom\BACS\BacsTray.exe
     C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe
     C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
     C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
     C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
     C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
     C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe
     C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
     C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
     C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet 7100 series\Bin\hpogrp07.exe
     C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOFXM07.exe
     C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
     C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
     C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
     C:\WINDOWS\explorer.exe
     C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
     C:\HijackThis\HijackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/nl/nld/gen/default.htm
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/countries/nl/nld/gen/default.htm
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
     O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
     O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
     O2 - BHO: (no name) - {E180F496-8A4B-44E2-9FE0-0364E345DB7F} - (no file)
     O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL
     O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
     O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Dell Photo AIO Printer 922] "C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
     O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
     O4 - HKLM\..\Run: [bacstray] C:\Program Files\Broadcom\BACS\\BacsTray.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Monitor] C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe -s
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [SB Audigy 2 Startup Menu] /LUT
     O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
     O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp officejet 7100 series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet 7100 series\Bin\hpogrp07.exe
     O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
     O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
     O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
     O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
     O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
     O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
     O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game13.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
     O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
     O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
     O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
     O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
     O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
     O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
     O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
     O23 - Service: dlbt_device - Dell - C:\WINDOWS\System32\dlbtcoms.exe
     O23 - Service: IAA Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe
     O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
     O23 - Service: eTrust Antivirus RPC Server (InoRPC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
     O23 - Service: eTrust Antivirus Realtime Server (InoRT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
     O23 - Service: eTrust Antivirus Job Server (InoTask) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
     O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
     O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
     O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

     --
     End of file - 10318 bytes

     Comment


     • #6
      Je Java software is verouderd.
      Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
      Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:
      • Download Java Runtime Environment (JRE) 6u4 en bewaar het naar je Bureaublad.
      • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
      • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
      • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
      • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
      • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
      • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
      • Dubbelklik vervolgens op jre-6u4-windows-i586-p.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.


      Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

      Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

      Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
      Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
      Klik op de knop Empty Selected.

      Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
      Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
      Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
      (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
      Klik op de knop Empty Selected.

      Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
      Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
      Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
      Klik op de knop Empty Selected.
      Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

      Ga naar Start - Uitvoeren en geef hier het volgende in:
      Combofix /U
      Druk daarna op OK.
      Let op: Er moet een spatie tussen Combofix en /U zitten.

      Dit zal Combofix deïnstalleren.

      Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
      Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
      Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

      Post als laatste nog een nieuw logje van Hijackthis ter controle

      Comment


      • #7
       Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
       Scan saved at 16:12:47, on 8-2-2008
       Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
       MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
       Boot mode: Normal

       Running processes:
       C:\WINDOWS\System32\smss.exe
       C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
       C:\WINDOWS\system32\services.exe
       C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
       C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
       C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
       C:\WINDOWS\Explorer.EXE
       C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
       C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe
       C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
       C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
       C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
       C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
       C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe
       C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe
       C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
       C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
       C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
       C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
       C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
       C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe
       C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmon.exe
       C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
       C:\Program Files\Broadcom\BACS\BacsTray.exe
       C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe
       C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
       C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
       C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe
       C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
       C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
       C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
       C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet 7100 series\Bin\hpogrp07.exe
       C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
       C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOFXM07.exe
       C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
       C:\HijackThis\HijackThis.exe

       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/nl/nld/gen/default.htm
       R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/countries/nl/nld/gen/default.htm
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
       O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
       O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
       O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
       O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
       O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
       O2 - BHO: (no name) - {E180F496-8A4B-44E2-9FE0-0364E345DB7F} - (no file)
       O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
       O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL
       O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
       O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [Dell Photo AIO Printer 922] "C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
       O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
       O4 - HKLM\..\Run: [bacstray] C:\Program Files\Broadcom\BACS\\BacsTray.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Monitor] C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe -s
       O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
       O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe"
       O4 - HKCU\..\Run: [SB Audigy 2 Startup Menu] /LUT
       O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
       O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
       O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
       O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
       O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
       O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp officejet 7100 series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet 7100 series\Bin\hpogrp07.exe
       O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
       O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
       O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
       O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
       O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
       O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
       O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
       O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
       O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game13.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
       O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
       O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
       O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
       O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
       O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
       O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
       O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
       O23 - Service: dlbt_device - Dell - C:\WINDOWS\System32\dlbtcoms.exe
       O23 - Service: IAA Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe
       O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
       O23 - Service: eTrust Antivirus RPC Server (InoRPC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
       O23 - Service: eTrust Antivirus Realtime Server (InoRT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
       O23 - Service: eTrust Antivirus Job Server (InoTask) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
       O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
       O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
       O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
       O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

       --
       End of file - 10356 bytes

       Comment


       • #8
        Je hebt deze regel in je logje:
        O4 - HKCU\..\Run: [SB Audigy 2 Startup Menu] /L: DUT
        Dit veroorzaakt een opengaande system32 map tijdens het opstarten van Windows.
        Related to the Dell OEM version of the Sound Blaster Audigy 2 sound card. If this item is listed and checked in startup, the System32 Folder will appear on every startup. A patch is available - filename R75304.EXE - that fixes the issue. You can find that file at http://support.dell.com by typing that name in the 'Search' box available there. It addresses the root of the problem in Creative's software and corrects it. Unfortunately there is no direct link to the file, but it's easily available using the search function
        Kan je bovenstaande eens uitvoeren en daarna een nieuw logje plaatsen?

        Comment


        • #9
         zal het sebiet doen, maar wat me wel opvalt is dat mijn pc nu veel trager opstart :s, hoe zou dat komen?

         Comment


         • #10
          Je zou dit even kunnen proberen:
          Download Dial-a-fix-2006 en pak beide bestanden in hun eigen map uit naar je Bureaublad.
          • In de map Dial-a-fix-v0.60.0.24, dubbelklik op Dial-a-fix.exe
           In het venster dat opengaat, klik onderaan op het icoontje met het dubbele groene vinkje (check all).
           Klik daarna op "GO" en laat de tool alle instellingen terugzetten.
           Sluit dit venster na afloop door onderaan op "Exit" te klikken.

          Meld of dat verbetering geeft.

          Comment


          • #11
           wat doet dat programma precies, want er staat ook een waarschuwing bij

           Comment


           • #12
            Welke waarschuwing krijg je dan?

            Comment


            • #13
             waarschuwing was gwn de warnings op de site zelf
             maar heb dial a fix toegepast en hij lijkt nu toch sneller op te starten
             dus bedankt

             Comment


             • #14
              Graag gedaan hoor

              Comment

              Sorry, you are not authorized to view this page
              Working...
              X