Mededeling

Collapse
No announcement yet.

logje: weeral problemen

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • logje: weeral problemen

  Ik had reeds problemen met mijn pc en die waren dan opgelost maar het moet weer toeval zijn of niet, ze komen hier thuis en baf, lap tis weer van dat: irritante pop-ups ivm virusmeldingen enz (ik weet zelfs niet of onze virusscanner naar behoren werkt). Ad-ware scant gewoon niet en het moet echt weer lukken dat het net gebeurt als andere net thuis zijn

  nu is het al zo erg dat alles van het bureaublad is verdwenen samen met de startbalk

  logje:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 13:02:05, on 8/02/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
  C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
  c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\nGpxx01\nGpxx011065.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\PPATCH~1\dvdplay.exe
  C:\WINDOWS\17PHolmes572.exe
  C:\WINDOWS\17PHolmes1000106.exe
  C:\Program Files\??crosoft.NET\??ool32.exe
  C:\PROGRA~1\FREEDO~1\fdm.exe
  C:\WINDOWS\system32\nGpxx01\nGpxx011065.exe
  C:\Program Files\Drmupgds\Drmupgds.exe
  C:\WINDOWS\17PHolmes572.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=be&l=nl&s=gen
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=be&l=nl&s=gen
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O3 - Toolbar: FearFM Toolbar - {bab31fc4-cb97-46f4-9565-26d65225cc2c} - C:\Program Files\FearFM\tbFear.dll
  O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTXFIREG] CTxfiReg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\MCUPDA~1.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor
  O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VirtualCloneDrive] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 -noicon
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask .exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [runner1] C:\WINDOWS\mrofinu572.exe 61A847B5BBF728173599284503996897C881250221C8670836AC4FA7C8833201749139
  O4 - HKCU\..\Run: [CSIM] C:\PROGRA~1\CSIM\aim.exe -cnetwait.odl
  O4 - HKCU\..\Run: [Urnc] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\PPATCH~1\dvdplay.exe" -vt yazb
  O4 - HKCU\..\Run: [Iwxst] "C:\Program Files\??crosoft.NET\??ool32.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Drmupgds] C:\Program Files\Drmupgds\Drmupgds.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Mediacontrole Cyber-shot Viewer.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: dlbcserv.lnk = C:\Program Files\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm
  O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm
  O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra button: UltimateBet - {94148DB5-B42D-4915-95DA-2CBB4F7095BF} - C:\Program Files\UltimateBet\UltimateBet.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: UltimateBet - {94148DB5-B42D-4915-95DA-2CBB4F7095BF} - C:\Program Files\UltimateBet\UltimateBet.exe
  O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://0-mariekn-0.spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - https://www.payrolling.randstad.be/msrdp.cab
  O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://cid-d8eb1be671edb078.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F473ABDB-E89F-4BCC-9E69-EC715ECEBC44}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
  O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

  --
  End of file - 10806 bytes
  Last edited by koenosaki; 08-02-08, 13:15.

 • #2
  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RunMe.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.


  Download Combofix (mirror) naar je Bureaublad.
  Dubbelklik op Combofix.exe
  Kies voor "Continue" door 1 te typen gevolgd door ENTER.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen.
  Plaats deze log in je volgende post.

  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.

  Comment


  • #3
   ---RVAXO.exe Updated: 2008-02-08---first run---
   Files found:
   C:\WINDOWS\system32\ftokseke.dllbox
   C:\WINDOWS\system32\dfhkj.ini2
   C:\WINDOWS\b122.exe
   C:\WINDOWS\mrofinu1000106.exe
   C:\WINDOWS\mrofinu572.exe
   C:\WINDOWS\mrofinu572.exe.tmp
   C:\WINDOWS\Prefetch\MROFINU572.EXE-27C51A6D.pf
   C:\WINDOWS\system32\pac.txt
   C:\Documents and Settings\PC\Mijn documenten\pos???.tmp
   C:\pos???.tmp

   Uninstallers:


   Folders Found:

   C:\Program Files\Drmupgds
   C:\Program Files\Outerinfo
   C:\Program Files\Temporary
   C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SalesMon
   C:\WINDOWS\system32\nGpxx01
   C:\Temp\1cb

   Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

   --------------RVAXO.exe last run---------------

   Files found:

   C:\pos???.tmp
   Folders Found:

   --------------RVAXO.exe finished----------------   ComboFix 08-02.05.3 - PC 2008-02-08 14:07:52.10 - NTFSx86
   Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.504 [GMT 1:00]
   Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\PC\Bureaublad\ComboFix.exe
   * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

   WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
   .

   (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   C:\WINDOWS\system32\jkhfd.dll
   C:\WINDOWS\system32\p1\liamdll2.exe
   C:\WINDOWS\system32\urqrqol.dll
   C:\Documents and Settings\PC\Menu Start\Programma's\Outerinfo
   C:\Documents and Settings\PC\Menu Start\Programma's\Outerinfo\Terms.lnk
   C:\Documents and Settings\PC\Menu Start\Programma's\Outerinfo\Uninstall.lnk
   C:\Program Files\Common Files\ppatch~1
   C:\Program Files\Common Files\ppatch~1\??pPatch\
   C:\Program Files\Common Files\ppatch~1\dvdplay.exe
   C:\Program Files\Common Files\Yazzle1281OinAdmin.exe
   C:\Program Files\Common Files\Yazzle1281OinUninstaller.exe
   C:\Program Files\crosof~1.net
   C:\Program Files\crosof~1.net\??ool32.exe
   C:\WINDOWS\cookies.ini
   C:\WINDOWS\system32\dfhkj.ini
   C:\WINDOWS\system32\dfhkj.ini2
   C:\WINDOWS\system32\ediktcod.dll
   C:\WINDOWS\system32\elptoptv.dll
   C:\WINDOWS\system32\ftokseke.dll
   C:\WINDOWS\system32\ftokseke.dll . . . . konden niet verwijderd worden
   C:\WINDOWS\system32\ftokseke.dllbox
   C:\WINDOWS\system32\gcxvhooq.dll
   C:\WINDOWS\system32\ghd.dll
   C:\WINDOWS\system32\gibiniaa.dll
   C:\WINDOWS\system32\jkhfd.dll
   C:\WINDOWS\system32\nbhaipuo.ini
   C:\WINDOWS\system32\oupiahbn.dll
   C:\WINDOWS\system32\p1
   C:\WINDOWS\system32\q9
   C:\WINDOWS\system32\q9\liopud89104.exe
   C:\WINDOWS\system32\urqrqol.dll
   C:\WINDOWS\system32\vtpotple.ini
   C:\WINDOWS\system32\xxyawvw.dll

   .
   (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-01-08 to 2008-02-08 ))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   2008-02-08 14:21 . 2008-02-08 14:21 134 ---hs---- C:\WINDOWS\system32\ftokseke.dllbox
   2008-02-08 13:56 . 2008-02-08 13:59 <DIR> d-------- C:\RVAXO
   2008-02-08 13:33 . 2008-02-08 14:21 674,936 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
   2008-02-08 13:33 . 2001-10-01 14:51 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
   2008-02-08 13:04 . 2008-02-08 13:04 15,086 --a------ C:\WINDOWS\system32\FreePokerBonus.ico
   2008-02-08 12:59 . 2008-02-08 14:18 163,904 --a------ C:\WINDOWS\system32\ftokseke.dll
   2008-02-08 12:53 . 2008-02-08 12:53 <DIR> d-------- C:\temp\isgTi19
   2008-01-27 10:40 . 2008-02-08 14:02 54,156 --ah----- C:\WINDOWS\QTFont.qfn
   2008-01-27 10:40 . 2008-01-27 10:40 1,409 --a------ C:\WINDOWS\QTFont.for
   2008-01-22 20:23 . 2008-01-22 20:23 <DIR> d-------- C:\Program Files\IrfanView
   2008-01-19 21:58 . 2008-01-19 21:58 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
   2008-01-18 20:22 . 2008-01-18 20:26 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\PC\Application Data\RegistrySmart
   2008-01-18 20:21 . 2008-01-20 22:28 <DIR> d-------- C:\Program Files\RegistrySmart
   2008-01-17 00:04 . 2008-01-17 00:04 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft

   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   2008-02-08 13:18 --------- d-----w C:\Documents and Settings\PC\Application Data\Free Download Manager
   2008-02-08 10:21 --------- d-----w C:\Program Files\TrackMania Nations ESWC
   2008-02-08 03:07 --------- d-----w C:\Program Files\mIRC
   2008-02-08 02:24 --------- d-----w C:\Program Files\DC++
   2008-02-03 18:41 --------- d-----w C:\Documents and Settings\PC\Application Data\Azureus
   2008-01-27 09:40 --------- d-----w C:\Program Files\iTunes
   2008-01-22 18:53 --------- d-----w C:\Program Files\Sonic
   2008-01-20 20:33 --------- d-----w C:\Program Files\QuickTime
   2008-01-18 19:34 --------- d-----w C:\Program Files\Free Download Manager
   2008-01-18 19:10 --------- d-----w C:\Program Files\Lavasoft
   2008-01-18 19:10 --------- d-----w C:\Documents and Settings\PC\Application Data\Lavasoft
   2008-01-16 22:52 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
   2008-01-08 03:08 --------- d-----w C:\Program Files\Championship Manager 5
   2007-12-28 12:30 --------- d-----w C:\Program Files\FlashGet
   2007-12-24 17:28 --------- d-----w C:\Program Files\Azureus
   2006-10-15 00:46 2,958,430 ----a-w C:\Program Files\fg173tw.exe
   2006-10-01 13:00 36,656,704 ----a-w C:\Program Files\iTunesSetup(3).exe
   2006-09-30 22:06 7,560,680 ----a-w C:\Program Files\ubsetup.exe
   2006-09-23 23:49 19,666,504 ----a-w C:\Program Files\QuickTimeInstaller.exe
   2006-09-23 11:54 36,636,224 ----a-w C:\Program Files\iTunesSetup(2).exe
   2006-09-20 20:00 2,519,716 ----a-w C:\Program Files\eMulePlus-1.2.Installer.exe
   2006-07-13 22:35 2,337,576 ----a-w C:\Program Files\csim95nl.exe
   2006-07-12 22:19 15,300,392 ----a-w C:\Program Files\Install_Messenger.exe
   2006-07-08 09:31 11,817,800 ----a-w C:\Program Files\GoogleEarth.exe
   2006-07-01 14:28 695,448 ----a-w C:\Program Files\FearFM.exe
   2006-05-07 23:33 12,789,248 ----a-w C:\Program Files\MP10Setup(2).exe
   2006-04-21 18:58 278,695,200 ----a-w C:\Program Files\TmNationsESWC_Setup.exe
   2006-03-25 00:02 5,196,825 ----a-w C:\Program Files\Qtracker411.exe
   2005-09-27 12:02 125,440 ----a-w C:\Program Files\Office2003_SP2Changes.xls
   .

   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   .
   REGEDIT4
   *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{9A7D7FDF-E68C-496A-9E96-2284F70AFDB0}]
   C:\WINDOWS\system32\jkhfd.dll

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A95B2816-1D7E-4561-A202-68C0DE02353A}]
   2008-02-08 14:18 163904 --a------ C:\WINDOWS\system32\ftokseke.dll

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{B59EED0E-8FF6-4D85-9D80-B88E5278FDFB}]
   2008-02-08 02:07 217088 --a------ C:\Program Files\Movie Maker\xabuha89104.dll

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{E180F496-8A4B-44E2-9FE0-0364E345DB7F}]
   C:\WINDOWS\system32\urqrqol.dll

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CSIM"="C:\PROGRA~1\CSIM\aim.exe" [ ]
   "Urnc"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\PPATCH~1\dvdplay.exe" [ ]
   "Iwxst"="C:\Program Files\??crosoft.NET\??ool32.exe" [ ]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "ehTray"="C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe" [ ]
   "CTHelper"="CTHELPER.EXE" [2005-09-20 12:08 16384 C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE]
   "CTxfiHlp"="CTXFIHLP.EXE" [2005-11-11 06:07 19968 C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE]
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe" [ ]
   "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2008-01-18 20:15 344064]
   "DVDLauncher"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe" [ ]
   "CTDVDDET"="C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE" [ ]
   "VolPanel"="C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" [ ]
   "AudioDrvEmulator"="C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" [ ]
   "CTXFIREG"="CTxfiReg.exe"
   "UpdReg"="C:\WINDOWS\UpdReg.EXE" [ ]
   "VSOCheckTask"="C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" [ ]
   "MCAgentExe"="c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe" [ ]
   "MCUpdateExe"="c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\MCUPDA~1.EXE" [ ]
   "dla"="C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe" [ ]
   "ISUSPM Startup"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [ ]
   "ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [ ]
   "VirusScan Online"="C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe" [ ]
   "MPFExe"="C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe" [ ]
   "SpeedTouch USB Diagnostics"="C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" [ ]
   "tgcmd"="C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" [ ]
   "OASClnt"="C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe" [ ]
   "Logitech Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2005-07-22 22:25 28160 C:\WINDOWS\KHALMNPR.Exe]
   "VirtualCloneDrive"="C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" [ ]
   "DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [ ]
   "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask .exe" [ ]
   "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-08-15 20:15 271672]
   "combofix"="C:\WINDOWS\system32\kmd.exe" [2004-09-02 13:00 399360]

   [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-09-02 13:00 15360]

   C:\Documents and Settings\PC\Menu Start\Programma's\Opstarten\
   Mediacontrole Cyber-shot Viewer.lnk - C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe [2006-07-27 17:16:59 155648]

   C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
   Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2004-12-14 04:44:06 29696]
   dlbcserv.lnk - C:\Program Files\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe [2006-01-19 14:02:48 315392]
   Logitech SetPoint.lnk - C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2006-05-26 14:17:36 528384]
   Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [2000-01-21 17:15:56 65588]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
   "InstallVisualStyle"= C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale\Royale.msstyles
   "InstallTheme"= C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale.theme

   [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
   "{E180F496-8A4B-44E2-9FE0-0364E345DB7F}"= C:\WINDOWS\system32\urqrqol.dll [ ]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\ftokseke]
   ftokseke.dll 2008-02-08 14:18 163904 C:\WINDOWS\system32\ftokseke.dll

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\urqrqol]
   urqrqol.dll

   R3 ha20x2k;Creative 20X HAL Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\ha20x2k.sys [2005-09-20 11:53]

   [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{443f521e-4f3b-11dc-bd3c-000e50700afc}]
   \Shell\Auto\command - L:\activexdebugger32.exe f
   \Shell\AutoRun\command - C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL activexdebugger32.exe f
   \Shell\explore\Command - L:\activexdebugger32.exe f
   \Shell\open\Command - L:\activexdebugger32.exe f

   .
   Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
   "2008-01-31 18:57:01 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
   - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
   "2008-02-08 02:30:01 C:\WINDOWS\Tasks\RegistrySmart Scheduled Scan.job"
   - C:\Program Files\RegistrySmart\RegistrySmart .ex
   - C:\Program Files\RegistrySmart
   "2008-02-01 17:30:00 C:\WINDOWS\Tasks\Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (VIDTS-PC).job"
   - c:\program files\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe
   .
   **************************************************************************

   catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
   Rootkit scan 2008-02-08 14:21:37
   Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

   scannen van verborgen processen ...

   scannen van verborgen autostart items ...

   scannen van verborgen bestanden ...

   Scan succesvol afgerond
   verborgen bestanden: 0

   **************************************************************************
   .
   --------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

   PROCESS: C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   -> C:\WINDOWS\system32\ftokseke.dll

   PROCESS: C:\WINDOWS\Explorer.EXE [6.00.2900.3156]
   -> C:\WINDOWS\system32\ftokseke.dll
   .
   ------------------------ Other Running Processes ------------------------
   .
   C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
   C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
   C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
   C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
   C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
   c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
   c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
   c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
   C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
   C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe
   C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
   C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
   C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   .
   **************************************************************************
   .
   Voltooingstijd: 2008-02-08 14:26:35 - machine was rebooted
   ComboFix-quarantined-files.txt 2008-02-08 13:26:28
   ComboFix2.txt 2008-01-26 20:26:22
   .
   2008-01-16 22:44:51 --- E O F ---

   Comment


   • #4
    ik heb wel zo'n twee vuile onbetrouwbare icoontjes van storageprotector.com (waar ik zeker niet op ga klikken)

    Comment


    • #5
     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 14:45:48, on 8/02/2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
     C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
     C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
     C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
     C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
     c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
     c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
     c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
     C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
     C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
     C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
     C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
     C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
     C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
     C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
     C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
     C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
     C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=be&l=nl&s=gen
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=be&l=nl&s=gen
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll
     O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
     O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
     O2 - BHO: (no name) - {A95B2816-1D7E-4561-A202-68C0DE02353A} - C:\WINDOWS\system32\ftokseke.dll
     O2 - BHO: (no name) - {B59EED0E-8FF6-4D85-9D80-B88E5278FDFB} - C:\Program Files\Movie Maker\xabuha89104.dll
     O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdmcks.dll
     O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll
     O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
     O3 - Toolbar: FearFM Toolbar - {bab31fc4-cb97-46f4-9565-26d65225cc2c} - C:\Program Files\FearFM\tbFear.dll
     O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"
     O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r
     O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
     O4 - HKLM\..\Run: [CTXFIREG] CTxfiReg.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask
     O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\MCUPDA~1.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
     O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
     O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
     O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor
     O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [VirtualCloneDrive] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s
     O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 -noicon
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask .exe" -atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [CSIM] C:\PROGRA~1\CSIM\aim.exe -cnetwait.odl
     O4 - HKCU\..\Run: [Urnc] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\PPATCH~1\dvdplay.exe" -vt yazb
     O4 - HKCU\..\Run: [Iwxst] "C:\Program Files\??crosoft.NET\??ool32.exe"
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
     O4 - Startup: Mediacontrole Cyber-shot Viewer.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
     O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
     O4 - Global Startup: dlbcserv.lnk = C:\Program Files\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe
     O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
     O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
     O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm
     O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm
     O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm
     O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
     O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
     O9 - Extra button: UltimateBet - {94148DB5-B42D-4915-95DA-2CBB4F7095BF} - C:\Program Files\UltimateBet\UltimateBet.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: UltimateBet - {94148DB5-B42D-4915-95DA-2CBB4F7095BF} - C:\Program Files\UltimateBet\UltimateBet.exe
     O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
     O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://0-mariekn-0.spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
     O16 - DPF: {7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - https://www.payrolling.randstad.be/msrdp.cab
     O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://cid-d8eb1be671edb078.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
     O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
     O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F473ABDB-E89F-4BCC-9E69-EC715ECEBC44}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22
     O20 - Winlogon Notify: ftokseke - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ftokseke.dll
     O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
     O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
     O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
     O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
     O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
     O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
     O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
     O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
     O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
     O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
     O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
     O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
     O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe
     O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

     --
     End of file - 11065 bytes

     Comment


     • #6
      Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik Uninstall.cmd
      Dit zal alles van RVAXO verwijderen.

      Open Kladblok, kopiëer en plak het volgende (vetgedrukte tekst) in een leeg venster:      File::
      C:\WINDOWS\system32\ftokseke.dllbox
      C:\WINDOWS\system32\FreePokerBonus.ico
      C:\WINDOWS\system32\ftokseke.dll
      C:\Program Files\Movie Maker\xabuha89104.dll

      Folder::
      C:\temp\isgTi19

      Registry::
      [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{9A7D7FDF-E68C-496A-9E96-2284F70AFDB0}]
      [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A95B2816-1D7E-4561-A202-68C0DE02353A}]
      [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{B59EED0E-8FF6-4D85-9D80-B88E5278FDFB}]
      [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{E180F496-8A4B-44E2-9FE0-0364E345DB7F}]
      [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "Urnc"=-
      "Iwxst"=-
      [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
      "{E180F496-8A4B-44E2-9FE0-0364E345DB7F}"=-
      [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\ftokseke]
      [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\urqrqol]
      [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{443f521e-4f3b-11dc-bd3c-000e50700afc}]
      Sla dit op op je Bureaublad als CFScript.txt

      Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld :      Dit zal ComboFix doen herstarten.
      Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt,
      en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord samen met een nieuw HijackThislogje
      Last edited by smeenk; 08-02-08, 15:26.

      Comment


      • #7
       dat unisntallen gaat

       maar wanneer ik de script invoeg

       krijg ik de melding: c:/ windows/system32/kmd.exe niet vinden

       Comment


       • #8
        het is toch gegaan

        ComboFix 08-02.05.3 - PC 2008-02-08 15:37:16.11 - NTFSx86
        Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.564 [GMT 1:00]
        Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\PC\Bureaublad\ComboFix.exe
        Command switches used :: C:\Documents and Settings\PC\Bureaublad\CFScript.txt
        * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

        WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!

        FILE
        C:\Program Files\Movie Maker\xabuha89104.dll
        C:\WINDOWS\system32\FreePokerBonus.ico
        C:\WINDOWS\system32\ftokseke.dll
        C:\WINDOWS\system32\ftokseke.dllbox
        .

        (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .

        C:\Program Files\Movie Maker\xabuha89104.dll
        C:\temp\isgTi19
        C:\temp\isgTi19\lPig.log
        C:\WINDOWS\system32\FreePokerBonus.ico
        C:\WINDOWS\system32\ftokseke.dllbox
        C:\WINDOWS\system32\windows

        .
        (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-01-08 to 2008-02-08 ))))))))))))))))))))))))))))))
        .

        2008-02-08 14:05 . 2004-09-02 13:00 399,360 --a------ C:\kmd.exe
        2008-01-27 10:40 . 2008-02-08 15:33 54,156 --ah----- C:\WINDOWS\QTFont.qfn
        2008-01-27 10:40 . 2008-01-27 10:40 1,409 --a------ C:\WINDOWS\QTFont.for
        2008-01-22 20:23 . 2008-01-22 20:23 <DIR> d-------- C:\Program Files\IrfanView
        2008-01-19 21:58 . 2008-01-19 21:58 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
        2008-01-18 20:22 . 2008-01-18 20:26 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\PC\Application Data\RegistrySmart
        2008-01-18 20:21 . 2008-01-20 22:28 <DIR> d-------- C:\Program Files\RegistrySmart
        2008-01-17 00:04 . 2008-01-17 00:04 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft

        .
        ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .
        2008-02-08 14:27 --------- d-----w C:\Documents and Settings\PC\Application Data\Free Download Manager
        2008-02-08 10:21 --------- d-----w C:\Program Files\TrackMania Nations ESWC
        2008-02-08 03:07 --------- d-----w C:\Program Files\mIRC
        2008-02-08 02:24 --------- d-----w C:\Program Files\DC++
        2008-02-03 18:41 --------- d-----w C:\Documents and Settings\PC\Application Data\Azureus
        2008-01-27 09:40 --------- d-----w C:\Program Files\iTunes
        2008-01-22 18:53 --------- d-----w C:\Program Files\Sonic
        2008-01-20 20:33 --------- d-----w C:\Program Files\QuickTime
        2008-01-18 19:34 --------- d-----w C:\Program Files\Free Download Manager
        2008-01-18 19:10 --------- d-----w C:\Program Files\Lavasoft
        2008-01-18 19:10 --------- d-----w C:\Documents and Settings\PC\Application Data\Lavasoft
        2008-01-16 22:52 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
        2008-01-08 03:08 --------- d-----w C:\Program Files\Championship Manager 5
        2007-12-28 12:30 --------- d-----w C:\Program Files\FlashGet
        2007-12-24 17:28 --------- d-----w C:\Program Files\Azureus
        2007-12-14 10:32 12,632 ----a-w C:\WINDOWS\system32\lsdelete.exe
        2007-11-14 07:29 450,560 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\jscript.dll
        2006-10-15 00:46 2,958,430 ----a-w C:\Program Files\fg173tw.exe
        2006-10-01 13:00 36,656,704 ----a-w C:\Program Files\iTunesSetup(3).exe
        2006-09-30 22:06 7,560,680 ----a-w C:\Program Files\ubsetup.exe
        2006-09-23 23:49 19,666,504 ----a-w C:\Program Files\QuickTimeInstaller.exe
        2006-09-23 11:54 36,636,224 ----a-w C:\Program Files\iTunesSetup(2).exe
        2006-09-20 20:00 2,519,716 ----a-w C:\Program Files\eMulePlus-1.2.Installer.exe
        2006-07-13 22:35 2,337,576 ----a-w C:\Program Files\csim95nl.exe
        2006-07-12 22:19 15,300,392 ----a-w C:\Program Files\Install_Messenger.exe
        2006-07-08 09:31 11,817,800 ----a-w C:\Program Files\GoogleEarth.exe
        2006-07-01 14:28 695,448 ----a-w C:\Program Files\FearFM.exe
        2006-05-07 23:33 12,789,248 ----a-w C:\Program Files\MP10Setup(2).exe
        2006-04-21 18:58 278,695,200 ----a-w C:\Program Files\TmNationsESWC_Setup.exe
        2006-03-25 00:02 5,196,825 ----a-w C:\Program Files\Qtracker411.exe
        2005-09-27 12:02 125,440 ----a-w C:\Program Files\Office2003_SP2Changes.xls
        .

        ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .
        .
        REGEDIT4
        *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

        [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "CSIM"="C:\PROGRA~1\CSIM\aim.exe" [ ]

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "ehTray"="C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe" [ ]
        "CTHelper"="CTHELPER.EXE" [2005-09-20 12:08 16384 C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE]
        "CTxfiHlp"="CTXFIHLP.EXE" [2005-11-11 06:07 19968 C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE]
        "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe" [ ]
        "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2008-01-18 20:15 344064]
        "DVDLauncher"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe" [ ]
        "CTDVDDET"="C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE" [ ]
        "VolPanel"="C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" [ ]
        "AudioDrvEmulator"="C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" [ ]
        "CTXFIREG"="CTxfiReg.exe"
        "UpdReg"="C:\WINDOWS\UpdReg.EXE" [ ]
        "VSOCheckTask"="C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" [ ]
        "MCAgentExe"="c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe" [ ]
        "MCUpdateExe"="c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\MCUPDA~1.EXE" [ ]
        "dla"="C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe" [ ]
        "ISUSPM Startup"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [ ]
        "ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [ ]
        "VirusScan Online"="C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe" [ ]
        "MPFExe"="C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe" [ ]
        "SpeedTouch USB Diagnostics"="C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" [ ]
        "tgcmd"="C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" [ ]
        "OASClnt"="C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe" [ ]
        "Logitech Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2005-07-22 22:25 28160 C:\WINDOWS\KHALMNPR.Exe]
        "VirtualCloneDrive"="C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" [ ]
        "DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [ ]
        "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask .exe" [ ]
        "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-08-15 20:15 271672]

        [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-09-02 13:00 15360]

        C:\Documents and Settings\PC\Menu Start\Programma's\Opstarten\
        Mediacontrole Cyber-shot Viewer.lnk - C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe [2006-07-27 17:16:59 155648]

        C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
        Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2004-12-14 04:44:06 29696]
        dlbcserv.lnk - C:\Program Files\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe [2006-01-19 14:02:48 315392]
        Logitech SetPoint.lnk - C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2006-05-26 14:17:36 528384]
        Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [2000-01-21 17:15:56 65588]

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
        "InstallVisualStyle"= C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale\Royale.msstyles
        "InstallTheme"= C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale.theme

        R3 ha20x2k;Creative 20X HAL Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\ha20x2k.sys [2005-09-20 11:53]

        .
        Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
        "2008-01-31 18:57:01 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
        - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
        "2008-02-08 02:30:01 C:\WINDOWS\Tasks\RegistrySmart Scheduled Scan.job"
        - C:\Program Files\RegistrySmart\RegistrySmart .ex
        - C:\Program Files\RegistrySmart
        "2008-02-01 17:30:00 C:\WINDOWS\Tasks\Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (VIDTS-PC).job"
        - c:\program files\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe
        .
        **************************************************************************

        catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
        Rootkit scan 2008-02-08 15:40:14
        Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

        scannen van verborgen processen ...

        scannen van verborgen autostart items ...

        scannen van verborgen bestanden ...

        Scan succesvol afgerond
        verborgen bestanden: 0

        **************************************************************************
        .
        Voltooingstijd: 2008-02-08 15:40:46
        ComboFix-quarantined-files.txt 2008-02-08 14:40:44
        ComboFix2.txt 2008-02-08 13:26:35
        ComboFix3.txt 2008-01-26 20:26:22
        .
        2008-01-16 22:44:51 --- E O F ---

        Comment


        • #9
         Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
         Scan saved at 15:42:25, on 8/02/2008
         Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
         MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
         Boot mode: Normal

         Running processes:
         C:\WINDOWS\System32\smss.exe
         C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
         C:\WINDOWS\system32\services.exe
         C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
         C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
         C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
         C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
         C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
         C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
         C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
         C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
         C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
         C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
         C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
         c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
         c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
         c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
         C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
         C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
         C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
         C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
         C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
         C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
         C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
         C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
         C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
         C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
         C:\WINDOWS\explorer.exe
         C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
         C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
         C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=be&l=nl&s=gen
         R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=be&l=nl&s=gen
         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
         O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
         O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll
         O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
         O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
         O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdmcks.dll
         O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll
         O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
         O3 - Toolbar: FearFM Toolbar - {bab31fc4-cb97-46f4-9565-26d65225cc2c} - C:\Program Files\FearFM\tbFear.dll
         O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll
         O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
         O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
         O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"
         O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r
         O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
         O4 - HKLM\..\Run: [CTXFIREG] CTxfiReg.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
         O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask
         O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\MCUPDA~1.EXE
         O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
         O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
         O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
         O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor
         O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
         O4 - HKLM\..\Run: [VirtualCloneDrive] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s
         O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 -noicon
         O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask .exe" -atboottime
         O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
         O4 - HKCU\..\Run: [CSIM] C:\PROGRA~1\CSIM\aim.exe -cnetwait.odl
         O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
         O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
         O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
         O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
         O4 - Startup: Mediacontrole Cyber-shot Viewer.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
         O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
         O4 - Global Startup: dlbcserv.lnk = C:\Program Files\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe
         O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
         O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
         O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm
         O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm
         O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm
         O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
         O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
         O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
         O9 - Extra button: UltimateBet - {94148DB5-B42D-4915-95DA-2CBB4F7095BF} - C:\Program Files\UltimateBet\UltimateBet.exe
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: UltimateBet - {94148DB5-B42D-4915-95DA-2CBB4F7095BF} - C:\Program Files\UltimateBet\UltimateBet.exe
         O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
         O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
         O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://0-mariekn-0.spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
         O16 - DPF: {7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - https://www.payrolling.randstad.be/msrdp.cab
         O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://cid-d8eb1be671edb078.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
         O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
         O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F473ABDB-E89F-4BCC-9E69-EC715ECEBC44}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22
         O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
         O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
         O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
         O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
         O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
         O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
         O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
         O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
         O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
         O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
         O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
         O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
         O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
         O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe
         O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

         --
         End of file - 10673 bytes

         Comment


         • #10
          Je Java software is verouderd.
          Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
          Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:
          • Download Java Runtime Environment (JRE) 6u4 en bewaar het naar je Bureaublad.
          • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
          • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
          • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
          • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
          • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
          • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
          • Dubbelklik vervolgens op jre-6u4-windows-i586-p.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.


          Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

          Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

          Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
          Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
          Klik op de knop Empty Selected.

          Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
          Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
          Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
          (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
          Klik op de knop Empty Selected.

          Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
          Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
          Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
          Klik op de knop Empty Selected.
          Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

          Ga naar Start - Uitvoeren en geef hier het volgende in:
          Combofix /U
          Druk daarna op OK.
          Let op: Er moet een spatie tussen Combofix en /U zitten.

          Dit zal Combofix deïnstalleren.

          Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
          Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
          Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

          Post als laatste nog een nieuw logje van Hijackthis ter controle

          Comment


          • #11
           alles gedaan zoals je had gevraagd

           en dat ziet er allemaal properkes uit

           nog een of andere log nodig, of kan ik dit als opeglost beschouwen?

           Comment


           • #12
            Doe nog maar een vers logje van Hijackthis

            Comment


            • #13
             Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
             Scan saved at 16:26:37, on 8/02/2008
             Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
             MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
             Boot mode: Normal

             Running processes:
             C:\WINDOWS\System32\smss.exe
             C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
             C:\WINDOWS\system32\services.exe
             C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
             C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
             C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
             C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
             C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
             C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
             C:\WINDOWS\Explorer.EXE
             C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
             C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
             C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
             C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
             C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
             C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
             C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
             c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
             c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
             c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
             C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
             C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
             C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
             C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
             C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
             C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe
             C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
             C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
             C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
             C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
             C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
             C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
             C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
             c:\progra~1\azureus\Azureus.exe
             C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

             R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
             R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=be&l=nl&s=gen
             R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=be&l=nl&s=gen
             R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
             O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
             O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll
             O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
             O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
             O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
             O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdmcks.dll
             O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll
             O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
             O3 - Toolbar: FearFM Toolbar - {bab31fc4-cb97-46f4-9565-26d65225cc2c} - C:\Program Files\FearFM\tbFear.dll
             O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll
             O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
             O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
             O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
             O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
             O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"
             O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r
             O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
             O4 - HKLM\..\Run: [CTXFIREG] CTxfiReg.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
             O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask
             O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\MCUPDA~1.EXE
             O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
             O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
             O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
             O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor
             O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
             O4 - HKLM\..\Run: [VirtualCloneDrive] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s
             O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 -noicon
             O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask .exe" -atboottime
             O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
             O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe"
             O4 - HKCU\..\Run: [CSIM] C:\PROGRA~1\CSIM\aim.exe -cnetwait.odl
             O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
             O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
             O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
             O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
             O4 - Startup: Mediacontrole Cyber-shot Viewer.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
             O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
             O4 - Global Startup: dlbcserv.lnk = C:\Program Files\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe
             O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
             O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
             O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm
             O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm
             O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm
             O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
             O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
             O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
             O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
             O9 - Extra button: UltimateBet - {94148DB5-B42D-4915-95DA-2CBB4F7095BF} - C:\Program Files\UltimateBet\UltimateBet.exe
             O9 - Extra 'Tools' menuitem: UltimateBet - {94148DB5-B42D-4915-95DA-2CBB4F7095BF} - C:\Program Files\UltimateBet\UltimateBet.exe
             O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
             O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
             O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
             O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
             O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
             O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://0-mariekn-0.spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
             O16 - DPF: {7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - https://www.payrolling.randstad.be/msrdp.cab
             O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://cid-d8eb1be671edb078.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
             O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
             O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F473ABDB-E89F-4BCC-9E69-EC715ECEBC44}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22
             O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
             O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
             O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
             O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
             O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
             O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
             O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
             O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
             O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
             O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
             O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
             O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
             O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
             O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe
             O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

             --
             End of file - 10823 bytes

             Comment


             • #14
              Logje ziet er weer prima uit

              Comment


              • #15
               Oorspronkelijk geplaatst door smeenk Bekijk Berichten
               Logje ziet er weer prima uit
               danku wel

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X