Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Winfixer + mogelijk andere 'onzuiverheden'

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Winfixer + mogelijk andere 'onzuiverheden'

  Ik heb al een tijd een vermoeden dat mijn computer niet helemaal 'schoon' is. Maar omdat ik niet goed weet hoe en waar ik moet zoeken kom ik niet veel verder dan een scannetje. De Norton Online Scan gaf zojuist nog aan dat er 2 bestanden waren geinfecteerd met Winfixer: C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\UERSM_0001_N68M1602NetInstaller.exe is infected with WinFixer
  C:\Documents and Settings\Compaq_Eigenaar\Local Settings\Temp\ICD1.tmp\UERSM_0001_N68M1602NetInstaller.exe is infected with WinFixer

  Ik denk wel dat er nog wel meer dingetjes aan de hand zijn.

  Hier in ieder geval mijn Hijackthislog. Vermoedelijk kunnen de experts mij wat meer vertellen over de toestand van m'n computer. Heel erg bedankt voor de potentiele oplossing(en)!

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:16:21, on 9-2-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  c:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\AVGUARD.EXE
  C:\AVWUPSRV.EXE
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\AVGNT.EXE
  C:\AVSched32.EXE
  C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\UERSM_0001_N68M1602NetInstaller.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\NMain.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll (file missing)
  O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\AVGNT.EXE /min
  O4 - HKLM\..\Run: [AVSCHED32] C:\AVSched32.EXE /min
  O4 - HKLM\..\Run: [NI.UERSM_0001_N68M1602] "C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\UERSM_0001_N68M1602NetInstaller.exe" -nag
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_0
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - .DEFAULT User Startup: AutoTBar.exe (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Reference 2001\EROProj.dll
  O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm (HKCU)
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {20B845BF-450F-4C1E-AF60-3CC380CDE328} (get_atlcom Class) - http://apps.corel.com/nos_dl_manager/plugin/IENetOpPluginNOSSO.ocx
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by111w.bay111.mail.live.com/mail/resources/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\AVGUARD.EXE
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\AVWUPSRV.EXE
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SsBeSvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

  --
  End of file - 12253 bytes

 • #2
  Valt wel mee hoor.

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NI.UERSM_0001_N68M1602] "C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\UERSM_0001_N68M1602NetInstaller.exe" -nag

  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Post ter controle nogmaals een log van hijackthis.

  Comment


  • #3
   Bedankt Steggel voor de hulp Zodra ik op mijn eigen computer zal ik het uitvoeren en een nieuwe log posten

   Comment


   • #4
    Uitgevoerd!

    Hier de 'nieuwe' log:

    Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
    Scan saved at 14:23:33, on 10-2-2008
    Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
    Boot mode: Normal

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
    C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
    c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
    c:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
    c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
    c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
    c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\AVGUARD.EXE
    C:\AVWUPSRV.EXE
    c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
    C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
    C:\windows\system\hpsysdrv.exe
    C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
    C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
    C:\HP\KBD\KBD.EXE
    C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
    C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
    C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
    C:\AVGNT.EXE
    C:\AVSched32.EXE
    C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
    C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
    C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=Q305&bd=presario&pf=desktop
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll (file missing)
    O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
    O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
    O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\AVGNT.EXE /min
    O4 - HKLM\..\Run: [AVSCHED32] C:\AVSched32.EXE /min
    O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_0
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
    O4 - .DEFAULT User Startup: AutoTBar.exe (User 'Default user')
    O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
    O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Reference 2001\EROProj.dll
    O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
    O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
    O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm (HKCU)
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm (HKCU)
    O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
    O16 - DPF: {20B845BF-450F-4C1E-AF60-3CC380CDE328} (get_atlcom Class) - http://apps.corel.com/nos_dl_manager/plugin/IENetOpPluginNOSSO.ocx
    O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
    O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by111w.bay111.mail.live.com/mail/resources/MsnPUpld.cab
    O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
    O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
    O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
    O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader.cab
    O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
    O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\AVGUARD.EXE
    O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
    O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\AVWUPSRV.EXE
    O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
    O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
    O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
    O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
    O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
    O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
    O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
    O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
    O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
    O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
    O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
    O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
    O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SsBeSvc.exe
    O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
    O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
    O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
    O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

    --
    End of file - 11849 bytes

    Comment


    • #5
     Lijkt mij weer in orde. Alleen nog de tijdelijke bestanden opruimen:

     Download ATF cleaner (gemaakt door Atribune)
     Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
     Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
     Klik op de knop Empty Selected.

     Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
     Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
     Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
     (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
     Klik op de knop Empty Selected.

     Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
     Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
     Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
     Klik op de knop Empty Selected.
     Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

     Download Java Runtime Environment (JRE) 6u4.
     • Scroll omlaag naar : "Java Runtime Environment (JRE) 6u4".
     • Klik op de "Download" knop aan de rechterkant.
     • In het uitklapmenu rechts naast Platform, selecteer Windows
     • Vink aan: "I agree to the Java SE Runtime Environment 6 License Agreement", en klik op Continue.
     • De pagina zal herladen.
     • Klik op de jre-6u4-windows-i586-p.exe link ONDER Windows Offline Installation en bewaar het naar je Bureaublad.
     • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
     • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
     • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
     • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
     • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
     • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
     • Dubbelklik vervolgens op jre-6u4-windows-i586-p.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.


     Probleem nu opgelost?

     Comment


     • #6
      Oké, alles gedaan en nu staat die nieuwe JAVA erop

      Mij lijkt het opgelost, ja

      Ik ben nu aan het kijken of er geen problemen optreden bij installaties (waaronder livemessenger) (hiervoor ging dat niet echt lekker namelijk)

      Bedankt voor je hulp en tijd!

      Comment

      Sorry, you are not authorized to view this page
      Working...
      X