Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Trojaanse paarden, traag, ongewenste pop-ups

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Trojaanse paarden, traag, ongewenste pop-ups

  Hallo,

  sinds gisteren heb ik last van een erg langzame pc (Windows XP). Systemscan liet 8000 Trojaanse paarden zien, ook Spyware en AdWare gedetecteerd (maar zojuist zo goed als ik kon gerepareerd).

  Nu blijf ik bij het opstarten van de pc een foutmelding krijgen ivm met het bestand System32\Wylpsuxc.dll (ontbrekend bestand). Bij gebruik van het internet krijg ik ongewenste sites te zien. (pop-ups en reclame-sites die openen als nieuw venster of nieuw tabblad)

  Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
  Onderstaand mijn HijackThis-log

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:18:05, on 15-2-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
  C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
  C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
  C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe
  C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
  C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://breedband.telenet.be
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.myspace.com/nieuwspuntbe
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: dlbcserv.lnk = C:\Program Files\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} (LinkedIn ContactFinderControl) - http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,96/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/1,0,0,26/mcgdmgr.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

  --
  End of file - 8995 bytes
  Last edited by hillygirl; 15-02-08, 21:19. Reden: update log

 • #2
  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RunMe.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.


  Download Combofix (mirror) naar je Bureaublad.
  Dubbelklik op Combofix.exe
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen(je kan hem ook hier vinden: C:\Combofix.txt)
  Plaats deze log in je volgende post.

  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.

  Comment


  • #3
   Hierbij alvast RVAXO-log:

   ---RVAXO.exe Updated: 2008-02-15---first run---
   Files found:
   C:\WINDOWS\system32\sgshetfj.dllbox
   C:\WINDOWS\system32\mlnmp.ini2
   C:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp
   C:\WINDOWS\system32\vbzip10.dll
   C:\WINDOWS\mrofinu1188.exe
   C:\WINDOWS\mrofinu1188.exe.tmp
   C:\WINDOWS\Prefetch\MROFINU1188.EXE-035A0B37.pf
   C:\Documents and Settings\Fab\Mijn documenten\pos???.tmp

   Uninstallers:


   Folders Found:


   Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

   --------------RVAXO.exe last run---------------

   Files found:

   Folders Found:

   --------------RVAXO.exe finished----------------


   Nu ga ik Combofix doen

   Comment


   • #4
    En hierbij de tweede log:


    ComboFix 08-02-16.2 - Fab 2008-02-16 18:14:30.1 - NTFSx86
    Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.483 [GMT 1:00]
    Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Fab\Bureaublad\ComboFix.exe

    WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
    .

    (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    .

    C:\WINDOWS\system32\pmnlm.dll
    C:\WINDOWS\cookies.ini
    C:\WINDOWS\system32\cxusplyw.ini
    C:\WINDOWS\system32\mlnmp.ini
    C:\WINDOWS\system32\mlnmp.ini2
    C:\WINDOWS\system32\pmnlm.dll
    C:\WINDOWS\system32\qomnoll.dll
    C:\WINDOWS\system32\vtusttq.dll
    C:\WINDOWS\Fonts\-

    .
    (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-01-16 to 2008-02-16 ))))))))))))))))))))))))))))))
    .

    2008-02-16 18:02 . 2008-02-16 18:02 <DIR> d-------- C:\RVAXO
    2008-02-16 17:57 . 2008-02-15 20:22 696,538 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
    2008-02-16 17:57 . 2001-10-01 14:51 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
    2008-02-15 20:15 . 2008-02-15 20:15 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
    2008-02-15 20:15 . 2008-02-15 20:15 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft
    2008-02-15 20:14 . 2008-02-15 20:14 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
    2008-02-15 20:09 . 2008-02-15 20:09 <DIR> d-------- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
    2008-02-15 20:09 . 2008-02-15 20:54 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
    2008-02-15 20:03 . 2008-02-15 20:03 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
    2008-02-15 20:02 . 2008-02-15 20:02 192,544 --a------ C:\Documents and Settings\Fab\Application Data\antivirusinstallfreenm_en[1].exe
    2008-02-15 17:32 . 2008-02-15 17:32 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\AVG7
    2008-02-15 17:32 . 2008-02-16 17:51 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Fab\Application Data\AVG7
    2008-02-15 17:31 . 2008-02-15 17:31 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft
    2008-02-15 17:31 . 2008-02-16 17:52 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\avg7

    .
    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    .
    2008-02-16 17:06 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Fab\Application Data\Skype
    2008-01-14 18:42 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Fab\Application Data\LinkedIn
    2007-12-26 16:42 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live Safety Center
    2007-12-18 09:51 179,584 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\mrxdav.sys
    .

    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    .
    .
    REGEDIT4
    *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{4B3BCA78-32E0-4B68-AA9F-0C8E6B104F4A}]

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{8622b5c2-b23e-41d9-90dd-4d837e1cf704}]
    C:\WINDOWS\system32\tigxjqkb.dll

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{8D8C6014-08C1-4EA9-9B4D-4F1CC005E829}]

    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 13:00 15360]
    "msnmsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" [2007-01-19 12:54 5674352]
    "Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-07-02 16:10 23237416]
    "VoipBuster"="C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" [ ]
    "SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2008-01-28 11:43 2097488]

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTHelper"="CTHELPER.EXE" [2005-08-08 07:10 16384 C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE]
    "CTxfiHlp"="CTXFIHLP.EXE" [2005-08-08 07:10 18944 C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE]
    "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11 132496]
    "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2005-08-05 22:05 344064]
    "DVDLauncher"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe" [2005-02-23 17:19 53248]
    "CTDVDDET"="C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE" [2003-06-18 02:00 45056]
    "VolPanel"="C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" [2005-07-11 12:34 122880]
    "AudioDrvEmulator"="C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" [2005-06-16 19:25 49152]
    "UpdReg"="C:\WINDOWS\UpdReg.EXE" [2000-05-11 02:00 90112]
    "DMXLauncher"="C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe" [2005-01-27 02:02 86016]
    "dla"="C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe" [2004-12-06 02:05 127035]
    "ISUSPM Startup"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-07-27 17:50 221184]
    "ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2004-07-27 17:50 81920]
    "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2006-02-23 14:45 278528]
    "Google Desktop Search"="C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2007-08-12 09:00 1838592]
    "TomTomHOME.exe"="C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" [2007-03-14 15:52 3770024]
    "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2008-02-15 17:31 579072]

    [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 13:00 15360]
    "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2008-02-15 17:32 219136]

    C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
    dlbcserv.lnk - C:\Program Files\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe [2005-11-15 20:20:50 315392]

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\sgshetfj]
    sgshetfj.dll

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
    "AppInit_DLLs"=C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

    R3 ha20x2k;Creative 20X HAL Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\ha20x2k.sys [2005-08-08 06:54]
    S3 ZD1211U(Sitecom);Sitecom Wireless Network USB Adapter Driver(Sitecom);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\zd1211u.sys [2004-07-05 22:38]

    .
    **************************************************************************

    catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
    Rootkit scan 2008-02-16 18:20:00
    Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

    scannen van verborgen processen ...

    scannen van verborgen autostart items ...

    scannen van verborgen bestanden ...

    Scan succesvol afgerond
    verborgen bestanden: 0

    **************************************************************************
    .
    ------------------------ Other Running Processes ------------------------
    .
    C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
    C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
    C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
    C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
    C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
    C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE
    C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
    C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
    C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
    C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
    C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
    C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
    .
    **************************************************************************
    .
    Voltooingstijd: 2008-02-16 18:26:08 - machine was rebooted
    ComboFix-quarantined-files.txt 2008-02-16 17:25:52
    .
    2008-02-15 21:06:08 --- E O F ---
    Alvast bedankt!!!

    Comment


    • #5
     Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik Uninstall.cmd
     Dit zal alles van RVAXO doen verwijderen.

     Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

     Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

     Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
     Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
     Klik op de knop Empty Selected.

     Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
     Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
     Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
     (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
     Klik op de knop Empty Selected.

     Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
     Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
     Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
     Klik op de knop Empty Selected.
     Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

     Ga naar Start - Uitvoeren en geef hier het volgende in:
     Combofix /U
     Druk daarna op OK.
     Let op: Er moet een spatie tussen Combofix en /U zitten.

     Dit zal Combofix deïnstalleren.

     Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
     Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
     Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

     Post als laatste nog een nieuw logje van Hijackthis ter controle

     Comment


     • #6
      Alles zojuist uitgevoerd
      Nog geen ongewenste pop-ups gekregen, alleen blijft PC heeeeeeeeeeel traag bij het openen van programma's. Wordt dit veroorzaakt door de SpyBot / Ad Aware / AVG-controles en zo ja, kan ik deze programma's gewoon verwijderen?

      Hierbij mijn laatste log:

      Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
      Scan saved at 14:53:12, on 17-2-2008
      Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
      MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
      Boot mode: Normal

      Running processes:
      C:\WINDOWS\System32\smss.exe
      C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
      C:\WINDOWS\system32\services.exe
      C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
      C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
      C:\WINDOWS\Explorer.EXE
      C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
      C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
      C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
      C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
      C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE
      C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
      C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE
      C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
      C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
      C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe
      C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
      C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
      C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
      C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
      C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
      C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
      C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
      C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
      C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
      C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
      C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
      C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
      C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
      C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
      C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
      C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
      C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
      C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
      C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.myspace.com/nieuwspuntbe
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
      R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
      O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
      O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
      O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
      O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
      O2 - BHO: {407fc1e7-38d4-dd09-9d14-e32b2c5b2268} - {8622b5c2-b23e-41d9-90dd-4d837e1cf704} - C:\WINDOWS\system32\tigxjqkb.dll (file missing)
      O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
      O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
      O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
      O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
      O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
      O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"
      O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r
      O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
      O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
      O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
      O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
      O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
      O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s
      O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
      O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
      O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
      O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
      O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
      O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
      O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
      O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
      O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
      O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
      O4 - Global Startup: dlbcserv.lnk = C:\Program Files\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe
      O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
      O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
      O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
      O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
      O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
      O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} (LinkedIn ContactFinderControl) - http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab
      O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,96/mcinsctl.cab
      O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
      O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/1,0,0,26/mcgdmgr.cab
      O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
      O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
      O20 - Winlogon Notify: sgshetfj - sgshetfj.dll (file missing)
      O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
      O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
      O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
      O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
      O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
      O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
      O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
      O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
      O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
      O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

      --
      End of file - 9690 bytes

      Thanx!

      Comment


      • #7
       Wat de reden van de traagheid is kan ik zo 123 niet zeggen.

       Doe dit nog:
       Sluit alle open vensters.
       Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij het volgende item:

       O2 - BHO: {407fc1e7-38d4-dd09-9d14-e32b2c5b2268} - {8622b5c2-b23e-41d9-90dd-4d837e1cf704} - C:\WINDOWS\system32\tigxjqkb.dll (file missing)
       O20 - Winlogon Notify: sgshetfj - sgshetfj.dll (file missing)


       Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.


       Open een kladblokbestand.
       Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.

       @ECHO OFF
       IF EXIST log.txt DEL log.txt
       ECHO Deleting files>>log.txt
       FOR %%g in (
       "C:\Documents and Settings\Fab\Application Data\antivirusinstallfreenm_en[1].exe") DO (
       IF EXIST %%g (
       ATTRIB -r -s -h %%g
       DEL %%g
       IF EXIST %%g (
       ECHO %%g not deleted>>log.txt
       ) ELSE (
       ECHO %%g deleted>>log.txt)
       ) ELSE (
       ECHO %%g not found>>log.txt))
       >>log.txt (
       START NOTEPAD.EXE log.txt

       Ga naar Bestand - Opslaan als.
       Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
       Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
       Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
       Klik op de knop Opslaan.

       Herstart de computer.

       Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent.

       Vertel of er verbetering is

       Comment


       • #8
        Dit is de logfile:

        Deleting files
        Deleting files
        "C:\Documents and Settings\Fab\Application Data\antivirusinstallfreenm_en[1].exe" deleted


        PC blijft vrij langzaam functioneren, terwijl hij vantevoren juist heel snel was
        t Enige verschil met vorige week is dat ik er nu die AVG 7.5, Spybot en AdAware heb opstaan.

        Zal ook nog een Hijack-logje posten:

        Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
        Scan saved at 19:28:15, on 17-2-2008
        Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
        MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
        Boot mode: Normal

        Running processes:
        C:\WINDOWS\System32\smss.exe
        C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
        C:\WINDOWS\system32\services.exe
        C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
        C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
        C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
        C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
        C:\WINDOWS\Explorer.EXE
        C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
        C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE
        C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
        C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
        C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
        C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe
        C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
        C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
        C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
        C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE
        C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
        C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
        C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
        C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
        C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
        C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
        C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
        C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
        C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
        C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
        C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
        C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
        C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
        C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
        C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
        C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
        C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
        C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
        C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
        C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
        C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.myspace.com/nieuwspuntbe
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
        R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
        R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
        O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
        O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
        O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
        O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
        O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
        O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
        O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
        O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"
        O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r
        O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
        O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
        O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
        O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
        O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s
        O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
        O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
        O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
        O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
        O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
        O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
        O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
        O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
        O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
        O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
        O4 - Global Startup: dlbcserv.lnk = C:\Program Files\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe
        O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
        O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
        O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
        O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
        O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
        O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} (LinkedIn ContactFinderControl) - http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab
        O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,96/mcinsctl.cab
        O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
        O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/1,0,0,26/mcgdmgr.cab
        O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
        O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
        O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
        O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
        O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
        O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
        O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
        O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
        O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
        O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
        O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
        O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

        --
        End of file - 9552 bytes


        Thanx voor alle hulp!!

        Comment


        • #9
         Je zou Ad-aware en Spybot zo kunnen instellen dat ze niet op de achtergrond draaien als Windows gestart wordt.
         AVG je virusscanner moet op de achtergrond draaien, anders heb je geen actieve bescherming

         Je zou ook dit even kunnen proberen:
         Download Dial-a-fix-2006 en pak beide bestanden in hun eigen map uit naar je Bureaublad.
         • In de map Dial-a-fix-v0.60.0.24, dubbelklik op Dial-a-fix.exe
          In het venster dat opengaat, klik onderaan op het icoontje met het dubbele groene vinkje (check all).
          Klik daarna op "GO" en laat de tool alle instellingen terugzetten.
          Sluit dit venster na afloop door onderaan op "Exit" te klikken.

         Meld of dat verbetering geeft.

         Comment


         • #10
          AdAware en Spybot ben ik niet vertrouwd mee, ik zag niet zo 123 waar ik de instellingen kan wijzigen

          Dial a fix heb ik gedaan, daarna opnieuw opgestart. Voor afsluiten kreeg ik 3 errors:
          - dwwin.exe: initialisatie mislukt
          - een error over de google toolbar
          - een hele lange error die te maken had met acrobat reader (kon er helaas geen screenshot van maken)

          Maar de ongewenste internetsites zijn verdwenen! Enige probleem is nog die traagheid.

          Comment


          • #11
           Probeer de volgende stappen eens die op deze webpagina staan:

           Comment


           • #12
            Done. En opnieuw opgestart: geen errors meer! (Joepi! Eindelijk!)

            Traagheid is gebleven, en volgens mij tocht grotendeels te wijten aan Spybot, want die zie ik in Taakbeheer onder "TeaTimer.exe" heel actief zijn.

            Comment


            • #13
             Verwijder deze regel met Hijackthis:
             O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

             Herstart je computer en vertel of er verbetering is

             Comment


             • #14
              regel verwijderd, scheelt al een klein beetje
              ik ga t ff een dagje aankijken en zien waar, of en hoe er nog problemen optreden

              superbedankt voor alle hulp tot nu toe!

              Comment


              • #15
               Ik hoor het dan wel

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X