Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Moeilijkheden met een virus

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Moeilijkheden met een virus

  Hallo beste,

  Altijd als ik mijn internet explorer opstart krijg ik steeds de meldeng dat ik met een virus zou zitten. Nl. het volgende: [email protected] en ook dat de opstartpagina van internet explorer steeds http://puresafetyher.com is. Ik krijg dit niet weg,mss kan iemand van jullie helpen.
  Hieronder alvast een logje gemaakt.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:00:06, on 17/02/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  C:\WINDOWS\system32\beidservicecrl.exe
  C:\WINDOWS\system32\beidservicepcsc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\FSC\Wireless Wheel Mouse\MOUSE32A.EXE
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe
  C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe
  C:\Program Files\Netropa\InetKb\Inetkb.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
  C:\Program Files\Belgium Identity Card\beidsystemtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\WINDOWS\system32\LVComsX.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Messenger\Msmsgs.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Mio Technology\MioSync\mioSync.exe
  C:\Program Files\PrevxCSI\prevxcsi.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
  C:\Program Files\Webshots\Webshots.scr
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost;*.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\NppBho.dll
  O2 - BHO: Trailfire Helper Object - {238D3404-0761-4B4D-851C-050A3A0AC40A} - C:\Program Files\Trailfire\trailfireToolbar-1.1.11748.dll
  O2 - BHO: RUPK - {604B283A-4E26-4504-98E7-72859F949547} - C:\PROGRA~1\HITWAR~1\sypcms.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O2 - BHO: e404 helper - {C03FD59D-9104-44B7-929A-9EAA0BA05211} - C:\Program Files\Helper\1202829228.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {C2A1C5CB-C0EF-4689-9436-F62CCA1C5383} - C:\Program Files\NetProject\sbmdl.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O3 - Toolbar: Trailfire Toolbar - {238D3403-0761-4B4D-851C-050A3A0AC40A} - C:\Program Files\Trailfire\trailfireToolbar-1.1.11748.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAShCut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\FSC\Wireless Wheel Mouse\MOUSE32A.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
  O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [beidsystemtray] C:\Program Files\Belgium Identity Card\beidsystemtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon04] C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD04] "C:\Program Files\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "c:\Program Files\Messenger\Msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - S-1-5-18 Startup: PrevxCSI.lnk = ? (User 'SYSTEM')
  O4 - S-1-5-18 Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\Launcher.exe (User 'SYSTEM')
  O4 - .DEFAULT Startup: PrevxCSI.lnk = ? (User 'Default user')
  O4 - .DEFAULT Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\Launcher.exe (User 'Default user')
  O4 - Startup: PrevxCSI.lnk = ?
  O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\Launcher.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: MioSync.lnk = C:\Program Files\Mio Technology\MioSync\mioSync.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: @c:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @c:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204
  O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
  O16 - DPF: {2E12FB00-546B-4EE3-9CC2-057BF02E1C17} (Webshots Multiple Media Uploader - Container) - http://community.webshots.com/html/atx/wsaxcontrol.cab
  O16 - DPF: {3451DEDE-631F-421C-8127-FD793AFC6CC8} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab
  O16 - DPF: {44990200-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab
  O16 - DPF: {44990301-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by109fd.bay109.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {C9A703E2-3145-11D8-813C-005022E14DE2} (Installer Class) - http://img.lnm.eu/qtid.com/client/GayIdClientInstaller.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: IE Component Categories cache daemon - {553858A7-4922-4e7e-B1C1-97140C1C16EF} - C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
  O23 - Service: Adobe Active File Monitor V4 (AdobeActiveFileMonitor4.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
  O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  O23 - Service: eID CRL Service - Zetes - C:\WINDOWS\system32\beidservicecrl.exe
  O23 - Service: eID Privacy Service - Zetes - C:\WINDOWS\system32\beidservicepcsc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPH11 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPHipm11.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

  --
  End of file - 16715 bytes

 • #2
  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RunMe.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.

  Download Malwarebytes' Anti-Malware op je bureaublad.
  Dubbelklik mbam-setup.exe en kies voor "Next" om de tool te installeren.
  Als de installatie voltooid is zet je vinkjes bij "Update MalwareBytes' Anti-Malware" en bij "Launch MalwareBytes' Anti-Malware".
  Druk daarna op "Finish".
  Kies in het hoofdscherm voor de tab "Scanner" en selecteer het keuzerondje "Perform full scan".
  Druk op de knop "Scan" en zorg dat al je harde schijven/partities aangevinkt staan.
  Druk dan op de knop "Start Scan".
  Wanneer de scan voltooid is klik je op OK, daarna op "Show Results" om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat alles aangevinkt is, klik daarna op "Remove Selected".
  Als het programma je computer wil laten herstarten, sta je dit toe.
  Daarna opent een logje(mbam-log-XX-XX-XXXX(xx-xx-xx).txt)
  Post deze log in je volgende bericht.

  Post dan ook een nieuw logje van Hijackthis

  Comment


  • #3
   Hier heb je de logjes:

   ---RVAXO.exe Updated: 2008-02-15---first run---
   Files found:
   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Application Data\urlredir.cfg

   Uninstallers:


   Folders Found:

   C:\Program Files\NetProject
   C:\Program Files\Sotfone
   C:\Program Files\WinSpyKiller
   C:\Program Files\AntiSpyKit 5.2

   Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

   --------------RVAXO.exe last run---------------

   Files found:

   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\air.zip
   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\apocalipses.zip
   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\bordermaker_26_windows.zip
   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\EuropaPark_Winter.zip
   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\formule x.zip
   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\Foto 217.zip
   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\ghosttrain.zip
   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\guichetsvista.zip
   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\ice.zip
   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\ice2.zip
   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\internetmanie.exe.zip
   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\miosync-C320-C520-xp.zip
   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\Miotransfer-C320-C520-XP.zip
   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\startourssimulation.zip
   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\thunderp.zip
   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\thunderp1.zip
   Folders Found:

   --------------RVAXO.exe finished----------------


   Malwarebytes' Anti-Malware 1.03
   Database versie: 365

   Scan type: Volledige Scan (C:\|D:\|G:\|H:\|I:\|J:\|K:\|)
   Objecten gescand: 146728
   Verstreken tijd: 40 minute(s), 50 second(s)

   Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
   Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
   Registersleutels geïnfecteerd: 5
   Registerwaarden geïnfecteerd: 0
   Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
   Mappen geïnfecteerd: 1
   Bestanden geïnfecteerd: 4

   Geheugenprocessen geïnfecteerd:
   (Geen kwaadaardige items gevonden)

   Geheugenmodulen geïnfecteerd:
   (Geen kwaadaardige items gevonden)

   Registersleutels geïnfecteerd:
   HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5d4348fb-df43-0334-69b8-dad6ca156781} (Rogue.MalwareCore) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3935b537-3e6d-04ed-abb3-acb16a699e3b} (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_CURRENT_USER\Software\AntiSpywareSuiteDownloader (Rogue.AntiSpywareSuite) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_CURRENT_USER\Software\NetProject (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AntiSpywareSuiteDownloader (Rogue.AntiSpywareSuite) -> Quarantined and deleted successfully.

   Registerwaarden geïnfecteerd:
   (Geen kwaadaardige items gevonden)

   Registerdata bestanden geïnfecteerd:
   (Geen kwaadaardige items gevonden)

   Mappen geïnfecteerd:
   C:\Program Files\MalwareCore 7.3 (Rogue.MalwareCore) -> Quarantined and deleted successfully.

   Bestanden geïnfecteerd:
   C:\Documents and Settings\Kris Peeters\Mijn documenten\SpywareProSetup.exe (Rogue.SpywarePro) -> Quarantined and deleted successfully.
   C:\System Volume Information\_restore{07162130-B2F5-4784-B990-B43B6CDD3BEC}\RP39\A0003921.dll (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.
   C:\System Volume Information\_restore{07162130-B2F5-4784-B990-B43B6CDD3BEC}\RP39\A0005107.dll (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.
   C:\Program Files\MalwareCore 7.3\MalwareCore.ini (Rogue.MalwareCore) -> Quarantined and deleted successfully.


   Hijackthis:

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 18:30:44, on 17/02/2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
   C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
   C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
   C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
   C:\WINDOWS\system32\beidservicecrl.exe
   C:\WINDOWS\system32\beidservicepcsc.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
   C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
   C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe
   C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
   C:\Program Files\FSC\Wireless Wheel Mouse\MOUSE32A.EXE
   C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
   C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
   C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe
   C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\Netropa\InetKb\Inetkb.exe
   C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
   C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
   C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
   C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe
   C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
   C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
   C:\Program Files\Belgium Identity Card\beidsystemtray.exe
   C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
   C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   C:\WINDOWS\system32\LVComsX.exe
   C:\Program Files\Messenger\Msmsgs.exe
   C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
   C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
   C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
   C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
   C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   C:\Program Files\Mio Technology\MioSync\mioSync.exe
   C:\Program Files\PrevxCSI\prevxcsi.exe
   C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
   C:\Program Files\Webshots\Webshots.scr
   C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
   C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
   C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080/
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost;*.local
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\NppBho.dll
   O2 - BHO: Trailfire Helper Object - {238D3404-0761-4B4D-851C-050A3A0AC40A} - C:\Program Files\Trailfire\trailfireToolbar-1.1.11748.dll
   O2 - BHO: RUPK - {604B283A-4E26-4504-98E7-72859F949547} - C:\PROGRA~1\HITWAR~1\sypcms.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
   O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
   O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
   O3 - Toolbar: Trailfire Toolbar - {238D3403-0761-4B4D-851C-050A3A0AC40A} - C:\Program Files\Trailfire\trailfireToolbar-1.1.11748.dll
   O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAShCut.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
   O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\FSC\Wireless Wheel Mouse\MOUSE32A.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
   O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
   O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
   O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s
   O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
   O4 - HKLM\..\Run: [beidsystemtray] C:\Program Files\Belgium Identity Card\beidsystemtray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon04] C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD04] "C:\Program Files\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
   O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "c:\Program Files\Messenger\Msmsgs.exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O4 - S-1-5-18 Startup: PrevxCSI.lnk = ? (User 'SYSTEM')
   O4 - S-1-5-18 Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\Launcher.exe (User 'SYSTEM')
   O4 - .DEFAULT Startup: PrevxCSI.lnk = ? (User 'Default user')
   O4 - .DEFAULT Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\Launcher.exe (User 'Default user')
   O4 - Startup: PrevxCSI.lnk = ?
   O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\Launcher.exe
   O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
   O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
   O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
   O4 - Global Startup: MioSync.lnk = C:\Program Files\Mio Technology\MioSync\mioSync.exe
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: @c:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @c:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204
   O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
   O16 - DPF: {2E12FB00-546B-4EE3-9CC2-057BF02E1C17} (Webshots Multiple Media Uploader - Container) - http://community.webshots.com/html/atx/wsaxcontrol.cab
   O16 - DPF: {3451DEDE-631F-421C-8127-FD793AFC6CC8} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab
   O16 - DPF: {44990200-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab
   O16 - DPF: {44990301-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
   O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by109fd.bay109.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
   O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
   O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab
   O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
   O16 - DPF: {C9A703E2-3145-11D8-813C-005022E14DE2} (Installer Class) - http://img.lnm.eu/qtid.com/client/GayIdClientInstaller.cab
   O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
   O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
   O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222
   O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL
   O22 - SharedTaskScheduler: IE Component Categories cache daemon - {553858A7-4922-4e7e-B1C1-97140C1C16EF} - C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
   O23 - Service: Adobe Active File Monitor V4 (AdobeActiveFileMonitor4.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
   O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
   O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
   O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
   O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
   O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
   O23 - Service: eID CRL Service - Zetes - C:\WINDOWS\system32\beidservicecrl.exe
   O23 - Service: eID Privacy Service - Zetes - C:\WINDOWS\system32\beidservicepcsc.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
   O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
   O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
   O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
   O23 - Service: Pml Driver HPH11 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPHipm11.exe
   O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

   --
   End of file - 16493 bytes

   Comment


   • #4
    Weet jij wat dit is:
    O2 - BHO: Trailfire Helper Object - {238D3404-0761-4B4D-851C-050A3A0AC40A} - C:\Program Files\Trailfire\trailfireToolbar-1.1.11748.dll

    Heb je dat zelf geïnstalleerd?

    Comment


    • #5
     Denk het wel dat ik het geinstalleerd heb, maar wat het juist inhoudt weet ik niet echt.

     Comment


     • #6
      Ik ken het ook niet en kon er weinig over vinden.

      Je zou dit kunnen doen:
      Laat het volgende bestand:
      C:\Program Files\Trailfire\trailfireToolbar-1.1.11748.dll
      eens scannen bij VirusTotal: http://www.virustotal.com/nl/
      Dit doe je door het bestand te uploaden, wacht daarna rustig tot je aan de beurt bent en de scanners allemaal geweest zijn.
      Kopieer na afloop het resultaat en post dat in je volgende bericht

      Comment


      • #7
       Hier zijn de resultaten van de scan die je vroeg.

       Antivirus Versie Laatst geüpdatet Resultaat
       AhnLab-V3 2008.2.18.0 2008.02.18 -
       AntiVir 7.6.0.67 2008.02.18 -
       Authentium 4.93.8 2008.02.17 -
       Avast 4.7.1098.0 2008.02.18 -
       AVG 7.5.0.516 2008.02.18 -
       BitDefender 7.2 2008.02.18 -
       CAT-QuickHeal 9.50 2008.02.16 -
       ClamAV 0.92.1 2008.02.18 -
       DrWeb 4.44.0.09170 2008.02.18 -
       eSafe 7.0.15.0 2008.02.17 -
       eTrust-Vet 31.3.5546 2008.02.18 -
       Ewido 4.0 2008.02.18 -
       FileAdvisor 1 2008.02.18 -
       Fortinet 3.14.0.0 2008.02.18 -
       F-Prot 4.4.2.54 2008.02.17 -
       F-Secure 6.70.13260.0 2008.02.18 -
       Ikarus T3.1.1.20 2008.02.18 -
       Kaspersky 7.0.0.125 2008.02.18 -
       McAfee 5232 2008.02.18 -
       Microsoft 1.3204 2008.02.18 -
       NOD32v2 2883 2008.02.18 -
       Norman 5.80.02 2008.02.15 -
       Panda 9.0.0.4 2008.02.17 -
       Prevx1 V2 2008.02.18 -
       Rising 20.32.02.00 2008.02.18 -
       Sophos 4.26.0 2008.02.18 -
       Sunbelt 3.0.884.0 2008.02.18 -
       Symantec 10 2008.02.18 -
       TheHacker 6.2.9.223 2008.02.18 -
       VBA32 3.12.6.1 2008.02.17 -
       VirusBuster 4.3.26:9 2008.02.18 -
       Webwasher-Gateway 6.6.2 2008.02.18 -
       Extra informatie
       File size: 235072 bytes
       MD5: bd993b0fe20f4f20b87cd4edfac916bb
       SHA1: 5f66f823f3673bb67b4768b1eb14687652c51cc7
       PEiD: -

       Comment


       • #8
        Niets om je zorgen over te maken

        Doe dit nog:
        Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik Uninstall.cmd
        Dit zal alles van RVAXO doen verwijderen.

        Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

        Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

        Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
        Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
        Klik op de knop Empty Selected.

        Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
        Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
        Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
        (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
        Klik op de knop Empty Selected.

        Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
        Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
        Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
        Klik op de knop Empty Selected.
        Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

        Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
        Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
        Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

        Alle problemen zijn voorbij?

        Comment


        • #9
         De voorgaande problemen zijn opgelost, maar de pc is wat trager geworden. Kan dit een effect zijn van het voorgaande of is er iets aan de hand.
         Stel me gewoon de vraag.

         Nog is bedankt om mijn probleem op te lossen.

         Comment


         • #10
          Probeer dit eens:

          Download Dial-a-fix-2006 en pak beide bestanden in hun eigen map uit naar je Bureaublad.
          • In de map Dial-a-fix-v0.60.0.24, dubbelklik op Dial-a-fix.exe
           In het venster dat opengaat, klik onderaan op het icoontje met het dubbele groene vinkje (check all).
           Klik daarna op "GO" en laat de tool alle instellingen terugzetten.
           Sluit dit venster na afloop door onderaan op "Exit" te klikken.

          Comment


          • #11
           Sorry, was dit wat uit het oog verloren.
           Maar de problemen zijn opgelost. Voorlopig toch;

           Bedankt aan allen die geholpen helpen.

           Comment


           • #12
            Graag gedaan hoor

            Comment

            Sorry, you are not authorized to view this page
            Working...
            X