Mededeling

Collapse
No announcement yet.

PcAcmeKeylogger

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • PcAcmeKeylogger

  Deze thread is door mij eerder geplaatst ( zie link http://www.nucia.eu/forum/showthread.php?t=34530 alwaar ook twee logs staan van NoAdware en Ad-Aware).

  Op verzoek van dit forum plaats ik nu een hijacklog.
  Het probleem is dat NoAdware regelmatig met de volgende mededeling komt:
  PcAcme Keylogger is trying to run an executable named (control.exe).
  Ook worden enkele andere infecties gemeld die na verwijdering een tijd later weer terugkomen. (zie NoAdware logfile)

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:22:21, on 17-2-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\lwbwheel.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\NoAdware5.0\NoAdware5.exe
  C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Photodex\ProShowProducer\ScsiAccess.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe
  C:\WINDOWS\System32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.orange.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.orange.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.orange.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = \blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O2 - BHO: ZoneAlarm Spy Blocker BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\lwbwheel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NoAdware5] "C:\Program Files\NoAdware5.0\NoAdware5.exe" :Min:
  O4 - HKCU\..\Run: [Nuria] C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: &NeoTrace It! - C:\PROGRA~1\NEOTRA~1\NTXcontext.htm
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: NeoTrace It! - {9885224C-1217-4c5f-83C2-00002E6CEF2B} - C:\PROGRA~1\NEOTRA~1\NTXtoolbar.htm (HKCU)
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.google.com/
  O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase4009.cab
  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
  O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
  O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5216/mcfscan.cab
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Adobe Version Cue CS2 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\bin\VersionCueCS2.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver - HP - C:\WINDOWS\system32\HPHipm09.exe
  O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\Program Files\Photodex\ProShowProducer\ScsiAccess.exe
  O23 - Service: UPnPService - Magix AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\System32\ZoneLabs\vsmon.exe

  --
  End of file - 8349 bytes

 • #2
  Hoi,

  Verwijder NoAdware maar snel. Ik heb het logje daarvan even bekeken. NoAdware heeft o.a. sleutels verwijderd uit HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains. Dat wil zeggen: het heeft beveiliging die door SpywareBlaster of door Spybot is aangebracht weer verwijderd...
  Onterechte verwijderingen dus.

  Ik zie niets verkeerds in je HijackThis-log. Ondervind je concrete problemen die op een infectie wijzen?

  Comment


  • #3
   Keylogger

   Behalve dat NoAdware soms met de genoemde mededelingen komt heb ik verder geen andere problemen.
   Ik dacht dat NoAdware tegenwoordig zo'n betrouwbaar en goed programma is, in tegenstelling tot enkele jaren terug.
   Moet ik nu nog iets aan mijn register herstellen?

   Comment


   • #4
    Oorspronkelijk geplaatst door anver Bekijk Berichten
    Behalve dat NoAdware soms met de genoemde mededelingen komt heb ik verder geen andere problemen.
    Ik dacht dat NoAdware tegenwoordig zo'n betrouwbaar en goed programma is, in tegenstelling tot enkele jaren terug.
    Het is verwijderd van de 'officiële' lijst van foute antispywareprogramma's, maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat het een goed programma is geworden.
    Overigens zijn de fouten die we hier zien niet zo bijzonder, ook meer gerenommeerde programma's (zoals SpywareDoctor) maken ze.

    Oorspronkelijk geplaatst door anver Bekijk Berichten
    Moet ik nu nog iets aan mijn register herstellen?
    Je had de immuniseer-functie van Spybot gebruikt, denk ik? Dat kun je even opnieuw doen.
    Heb je SpywareBlaster ook geïnstalleerd, zorg er dan voor dat je bescherming voor alle items enabled.
    Heb je SpywareBlaster niet geïnstalleerd, doe dat dan even. Link en uitleg vind je in het artikel waar de link in mijn handtekening naar verwijst.

    Comment


    • #5
     Keylogger

     Ik zal NoAdware verwijderen en in de plaats hiervan SpywareBlaster installeren.
     Buffy, hartelijk bedankt voor je ondersteuning; ik ben weer wat wijzer geworden.

     Comment

     Sorry, you are not authorized to view this page
     Working...
     X