Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Er is een fout opgetreden tijdens het laden van ....

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Er is een fout opgetreden tijdens het laden van ....

  Sinds kort krijg ik 2 foutmeldingen direct na het opstarten van mijn pc (Windows Vista home premium). Ik heb tevens de indruk dat mijn pc, sinds deze verschijning, trager is geworden. Hij loopt nu ook af en toe helemaal vast en dan is het enige dat ik kan doen het opstarten in veilige modus.

  Het gaat om de meldingen:

  Er is een fout opgetreden tijdens het laden van C:\Users\RUUDEN~1\AppData\Local\Temp\sejdqdci.dll

  Er is een fout opgetreden tijdens het laden van C:\Users\RUUDEN~1\AppData\Local\Temp\ahdyagyf.dll

  Ik heb vandaag zowel spybot als ad-aware gedraaid en alle gevonden bedreigingen verwijderd.

  Tevens Hijackthis geinstalleerd en daaruit volgt onderstaande log.
  Mijn vragen zijn:

  1. is er een verband te zien tussen de log en beide foutmelding?
  2. wat laat mijn log nog meer zien, waardoor mijn pc trager is geworden?

  Alvast van harte bedankt voor alle reacties.

  Groet,
  Ruud Kunkels

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 21:30:45, on 18-2-2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe
  C:\Windows\sttray.exe
  C:\Windows\System32\ico.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\PIXELA\ImageMixer3\HDDCameraMonitor.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
  C:\Windows\System32\Pmxmiced.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  C:\Users\Ruud en Felice\Desktop\HiJackThis_v2.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = www.searchant.com/r=6&s=%s
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\tbFre0.dll
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\tbFre0.dll
  O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\NppBho.dll
  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\BAE\BAE.dll
  O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\UIBHO.dll
  O3 - Toolbar: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\tbFre0.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] sttray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PMX Daemon] ICO.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [ECenter] c:\dell\E-Center\EULALauncher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
  O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\axcmd.exe" /automount
  O4 - HKCU\..\Run: [e82bdb64] rundll32.exe "C:\Users\RUUDEN~1\AppData\Local\Temp\sejdqdci.dll",b
  O4 - HKCU\..\Run: [BMeb18e8f8] Rundll32.exe "C:\Users\RUUDEN~1\AppData\Local\Temp\ahdyagyf.dll",s
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD3460] cmd /c del "C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{A89AED22-9133-424c-88E7-C8235C5FF302}\chrome.manifest"
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB6623] command /c del "C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{A89AED22-9133-424c-88E7-C8235C5FF302}\install.js"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: ImageMixer HDD Camera Monitor.lnk = ?
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/...x/qtplugin.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: winbdh32 - winbdh32.dll (file missing)
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: PCLEPCI - Pinnacle Systems GmbH - C:\Windows\system32\drivers\pclepci.sys
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  O23 - Service: RoxMediaDB9 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe (file missing)
  O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe (file missing)
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - SigmaTel, Inc. - C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\STacSV.exe
  O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe
  O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing)
  O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe
  O23 - Service: TeamViewer 3 (TeamViewer) - Unknown owner - C:\Program Files\TeamViewer3\TeamViewer_Host.exe

  --

 • #2
  Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

  Start de computer in veilige modus.

  Rechtsklik Hijackthis.exe en kies voor "Run as administrator"
  Start HijackThis nog een keer en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels:
  O4 - HKCU\..\Run: [e82bdb64] rundll32.exe "C:\Users\RUUDEN~1\AppData\Local\Temp\sejdqdci.dll",b
  O4 - HKCU\..\Run: [BMeb18e8f8] Rundll32.exe "C:\Users\RUUDEN~1\AppData\Local\Temp\ahdyagyf.dll",s
  O20 - Winlogon Notify: winbdh32 - winbdh32.dll (file missing)

  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop Empty Selected.
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

  Herstart de computer in normale modus.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze ter controle.

  Groeten smeenk

  Comment


  • #3
   bedankt voor je snelheid, ik ga het vanavond proberen...

   Comment


   • #4
    advies opgevolgd, hierbij nieuwe log hijackthis

    Hierbij post ik de nieuwe log.

    De foutmeldingen verschijnen inderdaad niet meer.
    Kan ik nog andere zaken fixen als je kijkt naar onderstaande log?

    Alvast bedankt voor je reactie
    vriendelijke groet,
    Ruud

    Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
    Scan saved at 18:23:31, on 19-2-2008
    Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
    Boot mode: Normal

    Running processes:
    C:\Windows\system32\Dwm.exe
    C:\Windows\Explorer.EXE
    C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
    C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe
    C:\Windows\sttray.exe
    C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
    C:\Windows\ehome\ehtray.exe
    C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
    C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
    C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
    C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
    C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
    C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
    C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
    C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe
    C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
    C:\Users\Ruud en Felice\Desktop\HiJackThis_v2.exe

    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = www.searchant.com/r=6&s=%s
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
    R3 - URLSearchHook: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\tbFre0.dll
    O1 - Hosts: ::1 localhost
    O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\tbFre0.dll
    O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\NppBho.dll
    O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
    O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
    O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
    O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\BAE\BAE.dll
    O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\UIBHO.dll
    O3 - Toolbar: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\tbFre0.dll
    O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] sttray.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
    O4 - HKLM\..\Run: [ECenter] c:\dell\E-Center\EULALauncher.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
    O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
    O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto
    O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO
    O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD3460] cmd /c del "C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{A89AED22-9133-424c-88E7-C8235C5FF302}\chrome.manifest"
    O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
    O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
    O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
    O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
    O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
    O13 - Gopher Prefix:
    O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
    O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
    O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
    O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
    O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
    O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
    O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
    O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
    O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
    O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
    O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
    O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
    O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
    O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe
    O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
    O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
    O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
    O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
    O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
    O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
    O23 - Service: PCLEPCI - Pinnacle Systems GmbH - C:\Windows\system32\drivers\pclepci.sys
    O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
    O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
    O23 - Service: RoxMediaDB9 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe (file missing)
    O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe (file missing)
    O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
    O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
    O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
    O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - SigmaTel, Inc. - C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\STacSV.exe
    O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe
    O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing)
    O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
    O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe
    O23 - Service: TeamViewer 3 (TeamViewer) - Unknown owner - C:\Program Files\TeamViewer3\TeamViewer_Host.exe

    --
    End of file - 9674 bytes

    Comment


    • #5
     Doe dit nog:

     Je Java software is verouderd.
     Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
     Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:
     • Download Java Runtime Environment (JRE) 6u4 en bewaar het naar je Bureaublad.
     • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
     • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
     • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
     • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
     • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
     • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
     • Dubbelklik vervolgens op jre-6u4-windows-i586-p.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.


     Laat ATF-cleaner nog maar een keer draaien.

     Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
     Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
     Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

     Post als laatste nog een nieuw logje van Hijackthis ter controle

     Comment


     • #6
      je advies opgevolgd

      Beste Smeenk,

      Nogmaals hartstikke bedankt voor je snelle reacties.
      Ik heb je advies opgevolgd.

      Hieronder mijn nieuwe hijackthis log:

      Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
      Scan saved at 7:24:19, on 20-2-2008
      Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
      Boot mode: Normal

      Running processes:
      C:\Windows\system32\Dwm.exe
      C:\Windows\Explorer.EXE
      C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
      C:\Windows\sttray.exe
      C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
      C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe
      C:\Windows\ehome\ehtray.exe
      C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
      C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
      C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
      C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
      C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
      C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
      C:\Users\Ruud en Felice\Documents\Ruud\schone pc\HiJackThis_v2.exe

      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = www.searchant.com/r=6&s=%s
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
      R3 - URLSearchHook: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\tbFre0.dll
      O1 - Hosts: ::1 localhost
      O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
      O2 - BHO: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\tbFre0.dll
      O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\NppBho.dll
      O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
      O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
      O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
      O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
      O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\BAE\BAE.dll
      O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\UIBHO.dll
      O3 - Toolbar: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\tbFre0.dll
      O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
      O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
      O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] sttray.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
      O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto
      O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe"
      O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
      O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
      O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
      O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
      O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
      O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
      O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
      O13 - Gopher Prefix:
      O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
      O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
      O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
      O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
      O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
      O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
      O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
      O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
      O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
      O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
      O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
      O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
      O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
      O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe
      O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
      O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
      O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
      O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
      O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
      O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
      O23 - Service: PCLEPCI - Pinnacle Systems GmbH - C:\Windows\system32\drivers\pclepci.sys
      O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
      O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
      O23 - Service: RoxMediaDB9 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe (file missing)
      O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe (file missing)
      O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
      O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
      O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
      O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - SigmaTel, Inc. - C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\STacSV.exe
      O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe
      O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing)
      O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
      O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe
      O23 - Service: TeamViewer 3 (TeamViewer) - Unknown owner - C:\Program Files\TeamViewer3\TeamViewer_Host.exe

      --
      End of file - 8988 bytes

      Zijn er nog zaken volgens jou die aangepakt kunnen worden. Ik merk trouwens wel al echt verschil in snelheid van de pc en aan het 'ratel lawaai' dat ie maakt. dus alvast heel erg bedankt.

      groet,
      Ruud

      Comment


      • #7
       Logje ziet er goed uit

       Ondervind je nog problemen?

       Comment


       • #8
        nog problemen?

        ik ben blij dat het er goed uit ziet.

        Het enige rare is dat nog steeds vista bij bijvoorbeeld excel, of internet of word vast loopt. En dat het systeem eerst aangeeft dat een bepaald document niet te vinden is, maar na een 2e keer het document wel gewoon opent.

        Ook zag ik dat ik mijn pc niet zelf kan defragmenteren. Als ik de opdracht geef, gebeurt er niets en krijg ik ook geen foutmelding. Ons OS is gewoon erg instabiel. Onze printer (Hp officejet all-in-one) wordt vaak niet gevonden en moet opnieuw geinstalleerd worden.

        Wat weet jij van sp1? Gaat dat veel problemen oplossen.

        mvg
        ruud

        Comment


        • #9
         Probeer dit eens:

         Comment

         Sorry, you are not authorized to view this page
         Working...
         X